Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: chyndaa | Results: 108

chyndaa (=Ir. tiontaigh, tiontú) 1 (eyes) avert; 2 convert, deflect, invert, quirk, return, revolve, translate, turn, twirl a: cha ren ad chyndaa ayns nyn immeeaght. Bible; 3 conversion; 4 alter


Inexact matches:

chyndaa buird table turning

chyndaa coorse cast about

chyndaa er-ash return: lig 'ausyn ve er nan jynda arrash, as er nan doyrt gys nare, ta smunaghtyn skelle er my hons. Psalm1610

chyndaa ergooyl volte face: hoie ad orroo lesh wheesh dy eulys as dy ren ad chyndaa ergooyl as chea ayns stayd fud y cheilley er ash gys Mannin raad varr ad paart dy 'leih voish Galloway va baghey syn Ellan Chron

chyndaa ersooyl divert, turn away: agh veih yn voght, ta eer e naboo chyndaa ersooyl. Bible

chyndaa harrish turn over: Gleashtan currit da chyndaa harrish. DF; overturn

chyndaa mygeayrt turn about, turn round: Ta'n gheay goll lesh y jiass, as chyndaa mygeayrt gys y twoaie, t'ee kinjagh cassey mygeayrt, as chyndaa reesht rere e combaaseyn. Bible

chyndaa reesht return: Chyndaa reesht er graih dty harvaantyn, sheelogheyn dty eiraght. Bible

chyndaa seose turn up: as chyndaa seose 'syn aer heaum ad dagh errey v'orroo sheese er laare PC

chyndaa uillinagh U-turn

gyn chyndaa untranslatable

chyndaa er ash (as persons) turn back

chyndaa er shaghryn pervert: as duyrt e riu, ta shiu er doyrt yn duyne shanoni huyms, mar anayn ta tynda er shaghran yn pobyl PB1610

chyndaa gys vondeish avail

chyndaa ny greiney tropic

chyndaa ry lhiattee turn aside

chyndaa yn cheusthie magh eversion, turning inside out

Chyndaa yn Ghoayr Tropic of Capricorn

Chyndaa yn Phartan Tropic of Cancer

return aavuilley; cheet er ash; chyndaa; cur stiagh; goll er ash; hyndaays; chyndaa reesht, chyndaa er-ash; chyndaays; (to); (dy) heet er ash

alter (v.) caghlaa; chyndaa

avert2 (v.) (eyes) chyndaa

convert (v.) chyndaa; noa-chredjaltagh

deflect (v.) chyndaa

divert (v.) chyndaa ersooyl, cleayney

overturn (v.) ceau harrish; cleddal; tuittym harrish; (to); (dy) hilgey harrish; chyndaa harrish: Car liable to overturn - Gleashtan currit da chyndaa harrish. DF idiom

quirk (n., v.) chyndaa

revolve (v.) chyndaa

table turning (n.) chyndaa buird

translate (v.) chyndaa

turn about chyndaa mygeayrt

untranslatable (adj.) do-hyndaa; gyn chyndaa

U-turn (n.) chyndaa uillinagh

volte face chyndaa ergooyl

goll lesh bound, go with, make for: Ta'n gheay goll lesh y jiass, as chyndaa mygeayrt gys y twoaie, t'ee kinjagh cassey mygeayrt, as chyndaa reesht rere e combaaseyn. Bible

cast about (v.) chyndaa coorse, shirrey

conversion (n.) chyndaays, lhiasaghey bea; chyndaa

convertible (adj.) so-cheaghley; so-chyndaa

eversion (n.) chyndaa yn cheusthie magh

invert (v.) chyndaa; cur bun ry-skyn

shall turn chyndaa-ee: And they shall turn the rivers far away - As chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl Bible

translatable (adj.) yn-chyndaa

tropic chyndaa ny greiney; grianchryss

turn aside chyndaa ry lhiattee

chyndaa-ee shall return; shall turn: As chyndaa-ee ad ny cleayshyn oc ersooyl veih'n irriney, as bee ad er nyn jyndaa gys skeealyn ommijagh. Bible

markiaght-chyndaa roundabout

so-chyndaa convertible

yn-chyndaa translatable

shall return couree: he shall return to the days of his youth - couree eh reesht gys laghyn e aegid Bible; chyndaa-ee: and my prayer shall turn into mine own bosom - as chyndaa-ee my phadjer gys moghrish hene Bible

Tropic of Cancer (n.) Chyndaa yn Phartan

Tropic of Capricorn (n.) Chyndaa yn Ghoayr

turn away (v.) chyndaa ersooyl, shaghney; cur cooyl

turn back2 (v.) (as persons) cassey er ash; chyndaa er ash

turning inside out (v.) chyndaa yn cheusthie magh

turn up1 chyndaa seose; filley; filley er ash

twirl car; carral; chyndaa; cor; feogh; lhoob

my yesh (=Ir. ar dheis) right: Chyndaa my yesh, wooinney! DF

turn over1 broillaghey; broilley; cassey harrish; chyndaa harrish; lauejaghys argid

combaaseyn circuits: tee kinjagh cassey mygeayrt, as chyndaa reesht rere e combaaseyn Bible

eulys (f.) ferocity, fury, indignation, madness, rage: Chyndaa veih eulys dty yymmoose Bible

hyms to me: chyndaa hyms; son mish t'er dty livrey Bible

moir ny hawin spring: gys moir ny awinyn t'ad reesht chyndaa Bible

shiaghtin mairagh tomorrow week: Veryms shilley chyndaa ersyn shiaghtin mairagh. JJK

theiyder gatherer: chyndaa dty laue myr theiyder ny berrishyn-feeyney Bible

traaueit ploughed: nee'm chyndaa hiuish, bee shiu traaueit as cleieet. Bible

tuitt fall: Chyndaa uss, as tuitt er ny saggyrtyn Bible

avail baardagh; chyndaa gys vondeish; foaynoo: Of little avail - Jeh beggan foaynoo. DF idiom; vondeishal

drown (v.) baih: Better to change horses in mid ford than to drown - Share chyndaa cabbil ayns mean ny h-aah na goll er vaih. DF idiom; baighey, baihaghey, mooghey; (impv) baih: Drown the pups - Baih ny quallianyn. DF idiom

ford aah: Better to change horses in mid ford than to drown - Share chyndaa cabbil ayns mean ny h-aah na goll er vaih. DF idiom; (n.) aae, crossag; (v.) goll tessen er aah, shooyl tessen er aah

pervert (v.) cammaghey, cassey, chyndaa er shaghryn, cur gyn vree, cur shaghryn er, cur shaghrynys er; (n.) cleaynagh

turn round1 cassey mygeayrt: To turn round and round - Dy chassey mygeayrt reesht as reesht. DF idiom; chyndaa mygeayrt

aah (f.) pl. aaghyn drift, ford: Share chyndaa cabbil ayns mean ny h-aah na goll er vaih. DF [O.Ir. áth]

bunraghtoil constitutional: Dooyrt Allan Bell, oltey jeh'n Chiare as Feed son Rhumsaa, dy jinnagh cur lesh stiagh billey elley myr lhiasaghey, dy jinnagh eh chyndaa cooishyn bunraghtoil bun ry skyn. Dhoor; constitutionally

cassey mygeayrt turn round; whirl about: tee kinjagh cassey mygeayrt, as chyndaa reesht rere e combaaseyn Bible

Cha negin dou I must not: As dooyrt eh, Cha negin dou chyndaa mayrt, ny goll stiagh mayrt Bible

cliwe ailagh flaming sword: hoie eh kione-har garey Eden Cherubim, as cliwe ailagh va chyndaa er dy chooilley heu Bible

cummal fo 1 backwater; 2 dwell under a: Nee adsyn ta cummal fo yn scadoo echey chyndaa reesht Bible

dy molteyragh wrongly; deceitfully: nee eh chyndaa reesht shen ny ghow eh ersooyl lesh tranlaase, ny shen teh er gheddyn dy molteyragh Bible; treacherously: ta ny dellaryn cluicagh er ghellal dy molteyragh Bible

e her, hers: hug ee keeagh da e mac, derrey v'eh charbait. Bible; his: nee'n marrooder chyndaa gys e ard-valley hene, as gys e hie hene Bible; its

fallsoonys philosophy: Ayns y lhing shoh, va lioaryn ayns Arabish mychione fallsoonys, lheihys as sheanse goll er çhyndaa gys Ewnish ec ny hEwnyn ayns y Spaainey. Dhoor

feaillaghyn feasts, festivals: As chyndaa-ym ny feaillaghyn eu gys dobberan Bible

foddey ersooyl far afield, far away, outlying: chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl Bible

freggyrt da suit: Choud shoh resoon; ny beiyn cha dug chyndaa, chamoo hug bio ny marroo freggyrt da. PC

gow greim er nail; take hold of: Chyndaa uss, O Yacob, as gow greim er: shooill kiongoyrt rish soilshey yn chooid cheddin, dy vod oo ve er dty hoilshaghey. Apoc

jeushanyn hinges: Myr ta dorrys chyndaa er ny jeushanyn, myr shen tan litcher er e lhiabbee Bible

jubilee jubilee: Ayns blein y Jubilee shoh, nee shiu chyndaa dagh dooinney gys e eiraght Bible

meechraueeaght (f.) agnosticism, impiety, irreligion, ungodliness, unrighteousness, wickedness: chyndaa-ee eh ersooyl meechraueeaght voish Jacob Bible

meiyghey being benign, softening, yearn, yearning: Quoi ec ta fys my nee Jee chyndaa as meiyghey Bible

ooillian push forward: agh mirrilagh chyndaa jeu hene gyn tayrn, dy ooillian ad v'ayndoo sp'ryd niartal bio, myr pooar y Chroodagh noo PC

quarreeyn quarries: Agh ren eshyn eh hene chyndaa reesht veih ny quarreeyn liorish Gilgal Bible

rowllys rolleth: as eshyn rowllys clagh noi'n ughtagh, chyndaa-ee eh back er hene Bible

shee (=Ir. sith, síocháin) (f.) 1 peace a: Shen-y-fa nish, chyndaa, as gow royd ayns shee Bible; 2 fairy, fairylike, fairy spirit, sprite; 3 (v.) ski

shiar (=Ir. sear) (f.) east, easterly, eastern, oriental, to the eastward: chyndaa lesh y shiar gys Beth-dagon Bible; (of motion) east

skeeah spew, vomit: Myr moddey ta chyndaa reesht gys e skeeah Bible [O.Ir. sceïd]

skeeallyn fables: Nagh der ad geill da skeeallyn Hewagh, as oardaghyn deiney, ta chyndaa veihn ynrickys Bible

slumm coagulum, jelly, mucus: Sheil-jee nish, yn anchaslys, chyndaa er toght queig oarlee as jeih er cheeid, ta lunjean gollrish slumm. Dhoor; jellyfish

Spyrryd Noo Holy Ghost, Holy Spirit: Son v'eh ny ghooinney mie, as lane jeh'n Spyrryd Noo, as jeh credjue; as ren ymmodee sleih chyndaa gys y Chiarn. Bible

ushtaghey irrigate, irrigation, steep, water, watering: agh vel ad chyndaa reesht gys shen, derrey t'ad er ushtaghey yn ooir Bible

woaillys shall smite: quoi-erbee woaillys oo er y lieckan yesh, chyndaa huggey yn lieckan elley Bible

roundabout chymbyl, chymbyllagh, cruinnag; mygeayrt: She went all round the garden - Hie ee ooilley mygeayrt y gharey. JJK idiom; markiaght-chyndaa

turn1 cassey; chyndaa; coorse; garrey; reir garraghyn; shayll: The servants go to church in turn - Ta ny sharvaantyn goll dys y cheeill ayns shayll. JJK idiom; hyndaa; turn: One good turn deserves another - Ta derrey turn mie toilchin turn elley. JJK idiom

cassey change, curl, distort, flick, flounce, involvement, meander, meandering, screw, spin, squirm, swing, swirl, tangle, turn, twist, warp, whip-round, wind, wrench; whirl: tee kinjagh cassey mygeayrt as chyndaa reesht rere e combaaseyn Bible; wring: ver y saggyrt lesh eh gys yn altar, as nee eh cassey yn kione jeh Bible; pervert: gioot dolley sooillyn y vooinjer creeney, as cassey cooishyn y sleih cairagh Bible; twisting

currit da liable, susceptible, tendency: Gleashtan currit da chyndaa harrish. DF; given to, put to: Va bree currit da'n clattys shoh sy vlein 1974 erreish da'n thie lhionney shid ve sheidit seose ayns Birmingham as ram sleih marrooit. Carn; partial to, subject to; addicted: Ta mee currit da'n jough. DF; fond of

endeilys (dy) of defence: As chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl; as bee ny strooanyn dy endeilys folmit as chirmit; yn chuirtlagh neesht as y chlioagagh nee fioghey. Bible

er hene on itself, on himself: Quoi-erbee chleiys ooig, nee eh tuittym ayn: as eshyn rowllys clagh noi'n ughtagh, chyndaa-ee eh back er hene. Bible; (of boy) coy, reserved

gyn freayll unretentive: Agh my nee shiu ec traa erbee chyndaa ersooyl veih geiyrt orrym, shiuish ny nyn gloan, as gyn freayll my annaghyn as my lattyssyn ta mee er hoiaghey kiongoyrt riu, agh goll as shirveish jeeghyn elley, as cur ooashley daue Eisht nee'm Israel y yiarey Bible

ughtagh (=Ir. uchtach) 1 ascent, bluffness, hill, hillside, ramp, rising ground, shelving; 2 (f.) upward slope a: eshyn rowllys clagh noi'n ughtagh, chyndaa-ee eh back er hene; 3 high-pitched

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog