Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cho | Results: 113

cho (=Ir. chomh) as, so: Cho leah as hoig mee dy kiart dy nee Manninagh mish, hoig mee dy row mee eginit dy yannoo caggey noi pooar erbee ta jannoo tranlaase er sleih. Carn


Inexact matches:

çhengey cho-haahagh synthetic language

coyrleyder cho-oardee co-ordinating adviser

do cho-hassooagh consistently

shamyr cho-akinagh (f.) interview room

shamyr cho-earrooder (f.) computer lab

sheshaght cho-obbragh (f.) co-operative society

Aundyr-spoyrt y Cho-phobble Oarpagh European Community Sports Award

Cappan y Cho-heshaght Bluckan-coshey FA Cup

Co-heshaght Ardwhaiyllagh y Cho-unnaneys (f.) Commonwealth Parliamentary Association

cooid cho-earrooder ry cheau (f.) computer consumables

cur 'sy cho-earroo count in

Fer-toshee Eddyr-insh Cho-chorpagh Head of Corporate Communications

Gammanyn Aegid y Cho-unnaneys Commonwealth Youth Games

Gammanyn Aeglagh y Cho-unnaneys Commonwealth Youth Games

Gammanyn y Cho-unnaneys Commonwealth Games

bing son jannoo ass y noa as coyrlaghey da'n cho-phobble regeneration and community advisory committee

Co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys (f.) Commonwealth Speakers and Presiding Officers Conference

Feailley Cho-streeuagh Kiaull, Loayrt as Daunsin Vannin Manx Competitive Music, Speech and Dance Festival

Gammanyn Aeglagh y Cho-unnaneys Goaldagh Commonwealth Youth Games

Commonwealth Youth Games (npl.) Gammanyn Aeglagh y Cho-unnaneys, Gammanyn Aeglagh y Cho-unnaneys Goaldagh, Gammanyn Aegid y Cho-unnaneys

lhiassaghey da ascribe: cur fys huggey dy vow eh cabbil mie er son dagh unnane va millit, as marish shen, myr lhiassaghey da, yiow eh slat argid cho chiu as e vair veg, as cho liauyr as eh-hene, as moggaid airhey cho lhean as e eddin. Coraa; (assert) charge

moggaid (f.) cover, plate: cabbil mie er son dagh unnane va millit, as marish shen, myr lhiassaghey da, yiow eh slat argid cho chiu as e vair veg, as cho liauyr as eh-hene, as moggaid airhey cho lhean as e eddin. Coraa; flat half of scallop

ventreil venture: agh ta 'ghoan ayns bree ny smoo cur coyrle dooin dy reayll foast ayns shee - lheid y shee as t'ain - as gyn ventreil reesht [n]oi pooar cho niartal lurg dooin ve cho brisht. PC

computer lab (n.) shamyr cho-earrooder

co-operative society (n.) sheshaght cho-obbragh

co-ordinating adviser (n.) coyrleyder cho-oardee

synthetic language (n.) çhengey cho-haahagh

Commonwealth Games (npl.) Gammanyn y Cho-unnaneys

computer consumables (npl.) cooid cho-earrooder ry cheau

consistently (adv.) do cho-hassooagh; rere y cheilley

count in (v.) cur 'sy cho-earroo

FA Cup (n.) Cappan y Cho-heshaght Bluckan-coshey

interview room (n.) shamyr cho-akinagh; shamyr quaaltys

Commonwealth Parliamentary Association (n.) Co-heshaght Ardwhaiyllagh y Cho-unnaneys

European Community Sports Award (n.) Aundyr-spoyrt y Cho-phobble Oarpagh

Head of Corporate Communications (n.) Fer-toshee Eddyr-insh Cho-chorpagh

C'hon (interrog.) Why: c'hon daag oo mish cho moal, fadane myr baagh? PC

Toor Vabel Tower of Babel: Cho ard rish Toor Vabel. DF

as as: And to top it all - As myr baare er y chooish. DF idiom; cha, cho; myr; (adv.) nash

collect (v.) chaglym; (n.) co-phadjer: The collect for the day - Yn cho-phadjer da'n laa. DF idiom

Commonwealth Speakers and Presiding Officers Conference (n.) Co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys

lonely (adj.) fadanagh: You wouldn't be as lonely as that - Cha beagh oo cho fadanagh as shen Bunnydys; lomarcan

Manx Competitive Music, Speech and Dance Festival (n.) Feailley Cho-streeuagh Kiaull, Loayrt as Daunsin Vannin

Manx Loaghtan Marketing Co-Operative (n.) Sheshaght Cho-obbragh son Margeeys y Loaghtan Manninagh

regeneration and community advisory committee (n.) bing son jannoo ass y noa as coyrlaghey da'n cho-phobble

so cha: How can he be so cruel? - Kys oddys eh ve cha dewil? JJK idiom; cho; myr shen

Americanagh (n., adj.) American: ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn Roish foddey, bee scoillyn Hostyn cho agglagh as ram scoillyn Americanagh! Carn

apaghyn monkeys: Cha nel eh cho olk as v'eh ayns ny shenn laghyn tra va'n Yernish coontit dy ve myr chengey ny apaghyn (ga dy vel ymmodee sleih almoragh foast smooinaghtyn myr shoh). Carn

ard-whaiyl (=Ir. ard dháil) (f.) central court; parliament: Ta'n Cho-chruinnaght shoh shirrey cummey Ard-whaiyl son Nalbin. Carn

argidys (=Ir. airgeadas) finance: T'eh jeeaghyn nagh vel yn turrysaght cho olk as yn kerroo argidys. Carn

Atreih (intj) 1 Alas a: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn; 2 (is me) Woe

beayntys (pl -syn) endurance, infinity, lastingness: Hee-oo nagh vod niurin lesh e yiattyn loor, ny beayntys ghor'ghey whaagh y diunid wooar eshyn y reayll, cho jeean t'eh er cooilleen, agh ooill' e roon hyndaays foast er hene PC

boddagh boor, countryman, farm servant, peasant, yokel; old man: Ayns corneil yn thalley va Isabel ny soie dy tashagh as boddagh beg fritlagh, cho shenn as yn kay, jiole e keeaghyn. GB

co-chruinnaght (f.) assembly, beseigement, concentration, concourse, convention: soie-yms myrgeddin er cronk yn cho-chruinnaght Bible

co-ennaghtyn 1 empathy, sympathy a: Cho leah's va ny shenndaaleeyn abyl soilshaghey magh dy row ad ayns coennaghtyn marish spyrryd ny shenn chlaghyn Carn; 2 sympathize

Cre'n aght ta shiu (interrog.) How are you: as tra honnick ee mish dooyrt ee 'Moghrey mie ayd Yoe, cha liass dou gra 'Cre'n aght ta shiu? er yn oyr dy vel oo jeeaghyn cho mie. Dhoor

doiggal See toiggal (er) have understood: Ga dy vel sleih er doiggal rish bleeantyn cre cho niartal as ta scannaneyn Carn

Doon Edin Edinburgh: ec co-haglym jeh Sheshaght Ardwhaiyllagh y Cho-unnaneys ayns Doon Edin. BS

Europagh European: Ta ny Bretnee cosney argid voish yn Cho-vargey Europagh dy chooney lhieu bishaghey Cymraeg. Carn

Europee Europeans: ta ny smoo Europee cheet dy chredjal dy vel ny Americanee baggyrt er shee cho olk as ny Rooshee. Carn

faggys da shen thereabouts: Miranda Fozard, ta cummal faggys da shen ayns Thie Steoin, t'ee gra dy vel ee cho boirit as dy reagh ee yn aghin. BS

fer baatey boatman: Tra va shin shiaulley mygeayrt Kione Spaainagh hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

goaill aash resting: Haink yindys mooar er Billy Beg tra honnick eh Thom Beg cho jeeragh as lajer, as tra ren Thom Beg goaill aash as greim dy vee dinsh eh da e skeeal voish bun as baare GB

Goal (f.) Britain, Gaul: Cha nel eh cho doillee as v'eh dy chur er reiltys ny Goal yn eeastagh-skeddan y lhiettal ayns Mooir ny hErin. Carn; (person) Gaul; foreigner, lowlander

Guilcagh Broom Place: huitt scell er magher buigh lesh plaggad, as roym va tholtan beg, guilcagh as dress cho ard as ny boallaghyn glassey. Coraa

gyn enney comatose, incommunicado, senseless; unidentified, unknown, unrecognized: Agh ta doilleeidyn ayn, as sheign dooin cur enney er cho wheesh dy ghoilleeidyn t'ayn as cha lhisagh shin cur geill da reiltys gyn enney. GB

gyn leagh unremunerative, unrequited, unrewarded; invaluable: Cha beagh ad coointit monney ec y traa t'ayn jiu, agh va shinyn cho vaynrey maroo as by beagh ad cliegeenyn as giootyn gyn leagh. JG

heemayd we will see: boayl elley heemayd biljyn-ooyllagh croym, aarloo dy vrishey fo nyn mess cho trome PC

imbyl brew: honnick y noid cho leah as chie eh mysh yn doo traitoorys v'eh dy imbyl nish PC; brewing

jannoo craid er mock: Hoig Manninee dooie ny lettyryn shen va jannoo craid er aght cho glen jeh deiney berchagh, creoi as jooigh, lurg pooar as argid v'ad pandoogh. Carn

joarreeys alienness, banishment, exile, foreignness, foreign place, strangeness: Myr Manninagh cummal ayns joarreeys ayns Sostyn, dy dooghyssagh ta mee laccal cheet dy valley cho mennick as foddym. Carn

keimeragh amble, ambling: Faagail yn thie oast, gyn arrys er cho erbee Keimeragh noon as noal rish tammylt liauyr. GB; step

Kione Spaainagh Spanish Head: Tra va shin shiaulley mygeayrt Kione Spaainagh hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

kiunys tranquillity, meekness: Cre'n fa t'ad cho agglit jeh kiunys as shee as t'ad? Dhoor

laboree workers: Bannee-jee Priscilla as Aquila my cho-laboree ayns Creest Yeesey Bible

leighoil lawful, legal, legislative, legitimate: Son shickyrys cha nel pooar leighoil erbee ec y Cho-chruinnaght shoh. Carn

livreyit delivered, rescued: Cre cho mennick as oddagh eh shen y yannoo, yinnagh eh gliooney sheese as goaill padjer rish y Chiarn dy ve livreyit veih e vondiaght liorish aghin ny Moidyn Bannee Chron

mwaaee COMPARE mwoie hares: gleashagh cho eddrym as bodjallyn yn aer, ny myr fedjagyn er skianyn ny geayee, as keayrt lheimyraght gollrish mwaaee! Coraa

ooyllagh apple, apple-bearing: boayl elley heemayd biljyn-ooyllagh croym, aarloo dy vrishey fo nyn mess cho trome PC

Phortiugal (f.) (Yn) Portugal: Bee y Spainney as y Phortiugal cheet stiagh sy Cho-vargey nish. Carn

preaysagh pressed, pressing, urgent: Agh foiljyn elley nagh vel cho preaysagh, t'ad foast ry charraghey. BS

pumpal pump, pumping: Ta'n gas goll er pumpal feer lajer dy jarroo - cho lajer as dy vel eh jannoo assee da ny slattyn-conney, ta craa mygeayrt sy strooan niartal. Carn

Rooshee Russians: ta ny smoo Europee cheet dy chredjal dy vel ny Americanee baggyrt er shee cho olk as ny Rooshee. Carn

rooymoil large, roomy: cre cho rooymoil 's ta cooyrtyn y Jee mooar dy vow'n theay ooilley ayndoo rooym dy liooar. Bible

scughey marranyssyn debug: Ren mee scughey marranyssyn ass y cho-earrooder CL

smooinagh think: Cha nel mish hene smooinagh dy jean shen taghyn er aght cho glen as shen. Carn [O.Ir. smúainid]

stronnag pl. stronnagyn guillemot: hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

thoin backside: Va'n thoin aym cho ghonnagh cha dod mee sole sheese dy aashagh son shiaghtyn, as cha b'loys dou v'er ghra fockle ec y thie! JG

tidey (f.) tide: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn

traih (f.) 1 abate, abatement, decrement, diminish, efflux, flow away, flow out, go down, go off, low water, ooze away, sink, subside, subsidence a: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn; 2 (of ebb) make

tramman (f.) amiss, entangled, tangled; (as rope) foul; elder: agh s'goan oddins feddyn y Whallag kyndagh rish biljyn tramman as thammagyn aittin cho ard as y thie-hene. Dhoor

voteyr (pl -yn) voter: Ec y traa cheddin, foddee nagh row ny voteyryn coontey yn brock ayns Lunnin y ve cho olk as oddagh eh ve. Carn

fastened (v.) chrogh; sniemmey: And the two ends of the two wreathen chains they fastened in the two ouches - As daa chione y daa link feeit ren ad sniemmeysy daa socket Bible; kianlt: a sword fastened upon his loins - fine kianlt er e veeghyn Bible; jeant shickyr: with a footstool of gold, which were fastened to the throne lesh stoyl-coshey dy airh, va jeant shickyr gys y stoyl-reeoil Bible; shickyraghey: Whereupon are the foundations thereof fastened? - Cre er ta ny undinyn echey er ny hickyraghey? Bible; eiyrit shickyr: and as nails fastened by the masters of assemblies - as myr treinaghyn eiyrit shickyr liorish mainshtyryn y cho-chruinnaght Bible; lhian: there came a viper out of the heat, and fastened on his hand - haink ard-nieu ass y chiass, as lhian eh rish e laue. Bible

likeness (n.) cummey: Enemy in the likeness of a friend - Noid ayns cummey carrey. DF idiom; ayns cummey; caslys: In the day that God created man -Sy laa ren Jee dooinney y chroo, ayns caslys Yee Bible; cochaslys: Thou shalt not make unto thee any graven image, or likeness - Cha jean oo dhyt hene jalloo granit erbee, ny cho-chaslys; tuarystal

baghtallys clearness, distinctness, obviousness: Er lhiam dy vel oo cheet er "Ta mee dy nyn vakin" Tra ta baghtallys orroosyn / erriuish / orrins ta "nyn" currit er, t'eh kiart dy liooar agh ta keayrtyn elley nagh vel eh cho aashagh as shen. Dhoor

birragyn fangs: Eisht y slane assag buinnaght foawragh, cho gial as sniaghtey er y clieau, lesh sooillyn jiargey as birragyn oarlagh er lhiurid, ren ee lheimmey magh grinderagh er yn inneen, ren corlheimyraght ergooyl voish. CL; points, spikes: she reih v'ayn eddyr baase ec birragyn yn assag buinnaght, ny baase ec birragyn ny creggyn geyre foee. CL

carr pl. carryn lilt, melody, strain, tune: Rish y vlein shoh va dy kinjagh carr ny jees goit stiagh voish Nerin as eer Sostyn Carn; (of voice) cadence; cab, car, van: Bwooise da Jee nagh vod oo goll noon as noal harrish y cheayn cho aashagh as oddys oo gimman carr eddyr Bretin as Sostyn. Carn; kink, vicissitude

cassit contorted, distorted: as y crackan eck cho dhone as reen as lhiare, lurg lhing liauyr jeh obbyr creoie cheumooie ayns ny magheryn, as va e laueyn crontit as cassit lesh aacheoid. Dhoor; twirled, twisted: Bare lesh eh stoo gollrish shenn teid, cassit as thummit ayns therr v'eh freayll ayns duinid e phoggaid. MB; legged; swung

co-choyrle (f.) concert; conference, consultation, council: Loayreyder y Chiare as Feed, Tony Brown, t'eh ayns Canada dy ghoaill ayrn ayns co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys Goaldagh. BS

crossit crossed: seose eh reesht, dy row eh nish cho ard, heose ayns yn eaynagh, dy dooar e skianyn geay er y drogh-hyrrys d' etlagh reesht dy leah; myr smoo ve crossit, smoo v'eh creoghit er yn olk v'eh mysh PC; crucified

cur laue rish (as job) tackle: Dooyrt eh rish chaghteryn ec y cho-haglym dy nhegin cur laue rish y vaggyrt roish my vees eh ro anmagh. BS

daittyn lesh please not: As mannagh daittyn lesh e mainshtyr ee, ta er n'yannoo ee e cho-lhiabbagh, eisht lhig j'ee ve feayshlit Bible

deynlaghteyr democrat: Er lhimmey jeh'n Cheshaght Obbree as ny Deynlaghteyryn, ghow ny Cummynee as yn Cheshaght Ghlass aym sy Cho- chruinnaght. Carn

eabee journeyman, learner of trade; will attempt: Nee yn Oasier bishaghey yn obbyr jeh'n cho-lught (croo posteyryn as lioaran), lhiasee eh turrysyn Gaelgagh as cultooragh ayns Mannin, as eabee eh cur er ny co-lughtyn radio as chellveeish dy ymskeaylley claareyn Gaelgagh. Dhoor

eiyrit shickyr fastened: Ta goan deiney creeney myr lorg-immanagh, as myr treinaghyn eiyrit shickyr liorish mainshtyryn y cho-chruinnaght Bible

gurneilagh directing, ruling; presiding: Loayreyder y Chiare as Feed, Tony Brown, t'eh ayns Canada dy ghoaill ayrn ayns co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys Goaldagh. BS

jeantagh (n.) doer, fabricator, maker, manufacturer, performer, producer; (adj.) practical: t'eh braew shickyr bunnys nish nagh bee eh jeantagh da dooinney erbee syn Ellan shoh aghin erbee y chur roish y Cho-chruinnaght ayns Strasbourg Carn

mianagh appetible, inclination, solicitous, wishful, wistful, yearning: dooyrt eshyn nagh dod yn Ard-Shirveishagh as e cho-obbreeyn cur ersooyl yn imraa as ny va feddynit magh liorish shenn raaghyn follym as smooinaghtyn mianagh. BS

neupholitickagh non-political: ta fys ec sleih dy-liooar er y Chommeeys Celtiagh (yn cheshaght pholitickagh) as ec paart dy 'leih er y Cho-haglym Celtiagh (yn cheshaght neu-pholitickagh). Carn

sole sill: va'n ven e cho-lhiabbagh er duittym sheese ec dorrys y thie, as ny laueyn eck er sole y dorrys. Bible

sonnaase (=Ir. sonnadh) (f.) arrogance, conceit: screeut ec cragheyderyn Sostnagh mysh Nerin keeadyn dy vleeantyn er dy henney, hee oo ny reddyn cheddin: ferg er y fa nagh vel ny Yernee cur seose as sonnaase ard- vooaralagh er y fa dy vel ny Yernee cho "barbaragh" as quaagh. Carn; indignation

Vretin Vooar (f.) See Bretin (Yn) Britain: Y cosneyder jeh'n clane co-hirrey, shen y boayl vees goaill ayrn sy cho-hirrey Yn Vretin Vooar my Vlaa sy vlein shoh çheet. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog