Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: chlashtyn | Results: 93

chlashtyn (dy); (to) hear: cree dy hoiggal, ny sooillyn dy akin, ny cleayshyn dy chlashtyn, gys y laa jiu. Bible


Inexact matches:

cleayshyn ry-chlashtyn er prick-up ears

hear2 (v.) (to); (dy) chlashtyn: Hoping to hear from you - Jerkal dy chlashtyn voyd. DF idiom

audible clashtynagh; cluinagh; (adj.) so-chlashtyn

fame (n.) ard-ennym, ard-ghoo, foaynoo; goo: And the fame thereof was heard in Pharaoh's house - As va goo jeh shoh er ny chlashtyn ayns thie Pharaoh Bible; goo mie: I will get them praise and fame in every land - cosne-yms daue moylley as goo mie, ayns dy chooilley heer Bible; goo mooar: for we have heard the fame of him - son ta shin er chlashtyn jeh e ghoo mooar Bible

hardness of hearing (n.) far-chlashtyn

overhear (v.) far-chlashtyn

slight deafness (n.) bouyraneys, far-chlashtyn

ultrasonic (adj.) erskyn-chlashtyn; erskyn-chlashtynagh

erskyn-chlashtyn supersonic, ultrasonic

far-chlashtyn hardness of hearing, overhear, slight deafness

so-chlashtyn audible

supersonic (adj.) erskyn-chlashtyn; (ny) s'tappee na sheean

beuyr deaf men: t'eh cur chammah er ny beuyr dy chlashtyn Bible

folliaghtyn secrets: Vel uss er chlashtyn folliaghtyn Yee? Bible

gleayshaghey stir: va tharmane ry-chlashtyn, as cur-my-ner gleayshaghey Bible

plaiyntyn murmurings: Ta mee er chlashtyn plaiyntyn cloan Israel t'ad jannoo m'oï Bible

sannish (=Ir. sanas) (f.) allusion, hint, suggestion, whisper: haink eh myr sannish gys my chlashtyn Bible

stronneraght snorting: Va stronneraght e chabbil er ny chlashtyn veih Dan Bible

yeearreeyn desires: Son tou uss, O Hiarn, er chlashtyn my yeearreeyn Bible; wishes

blasphemous words (npl.) goan-mollaghtagh: We have heard him speak blasphemous words against Moses - Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh noi Moses Bible

groaning (v.) soghal; (n.) osnaghyn: And I have also heard the groaning of the children of Israel - As ta mee myrgeddin er chlashtyn osnaghyn chloan Israel Bible

more earnest sgeyrey: Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard - Shen-y-fa lhisagh shin tastey sgeyreychoyrt da ny reddyn ta shin er chlashtyn Bible

perpetually (adv.) sheer-: I am perpetually hearing this - Ta mee sheer chlashtyn shoh. DF idiom; dy kinjagh: mine eyes and mine heart shall be there perpetually - as bee my hooillyn as my chree ayn dy kinjagh Bible

possibly (adv.) foddee: Possibly he has heard of you - Foddee dy vel eh er chlashtyn jeed. DF idiom

prick-up ears cleaysh y chur er hene; cleayshyn ry-chlashtyn er

suborned (v.) daill: Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words - Eisht daill ad deiney dy ghra, Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh Bible

anchreestee anti-Christian, heathen, infidel, unchristian: myr ta shiu er chlashtyn dy jig yn anchreestee, dy jarroo nish ta ymmodee anchreesteenyn ayn Bible

Assyrianee Assyrians: Tra va captanyn armee ny Assyrianee er chlashtyn ny goan shoh, raip ad nyn gooatyn, as va nyn aignaghyn yindyssagh seaghnit Apoc

baiaghyn bays: Agh ta mee er chlashtyn nagh vel ymmodee puirt 'sy cheer ayd, as dy vel yn oirr eck gyn baiaghyn as gaueagh son lhuingys. Coraa

beeal fo face downwards: Ta shiu ooilley er chlashtyn mychione Feeagh Odin goll beeal fo 'sy Cheyllys eddyr Ellan Skianagh as Raasay. GK

b'laik lhiam I should like: Ren mee cur booise da as dooyrt mee rish b'laik lhiam cheet er ash laa elley dy chlashtyn tooilley Gaelg. MB

bwon pl. bwonyn gorse stick for fire wood; staddle, stub, stump: Agh, vel shiu rieau er chlashtyn jeh bwon darragh ny lhie fo-varrey? JG

caaynt (f.) spoken language, spoken word, talk: She Bretnish yn ghlare chadjin ta goll er loayrt sy halley shoh as s'ooraghey t'eh dy chlashtyn caaynt elley ayns ynnyd Baarle. GB

chaghteraght (=Ir. teachtaireacht) (f.) pl. chaghteraghtyn commission; communications, deputation, dispatch, embassy, legation, message: shoh'n chaghteraght ta shiu er chlashtyn er-dyn toshiaght Bible

cheet noi come at: ta dty harvaant son shickyrys er chlashtyn dy vel Saul shirrey cheet noi Keilah Bible

chellvaney phone, ring up, telephone: Va mee goaill yindys dy chlashtyn woish Cailean as eh chellvaney veih'n Nant. Carn

cughlinagh conic, conical, coniform, pineal: Bee ny feddanyn shoh cughlinagh dy chur sheean dy liooar yn aght bee ad ry chlashtyn 'syn aer feayn. Carn

deie called: Deie mee kyndagh rish my heaghyn gys y Chiarn, as ren eh my chlashtyn Bible

deiney veggey (ny) little people: Hie eh lesh shilley as cre honnick eh agh deiney veggey kiaulleaght as jannoo daunseyn sy choan shen, as by haittin lesh yn kiaull y chlashtyn. GB

dy jarroo nish even now: myr ta shiu er chlashtyn dy jig yn anchreestee, dy jarroo nish ta ymmodee anchreesteenyn ayn Bible

dy liooar (=Ir leor) adequate, ample, enough, galore, sufficient, umpteen: Ta mee er chlashtyn dy liooar jeh'n ghlare shoh Bible

ec y vun-laa at noon: as lhig da yn eam caggee y chlashtyn 'sy voghrey, as yn yllaghey ec y vun-laa Bible

er-dyn hoshiaght since the beginning: Son er-dyn toshiaght y theihll cha vel deiney er chlashtyn, ny er hoiggal liorish y chleaysh, chamoo ta sooill er vakin, er-lhimmey jeeds, O Yee

far- (pref.) 1 fake, false, mock, pseudo, pseudo- a: bee far-chlashtyn ayns nyn gleayshyn Bible; 2 super-, super; 3 fresh

feiyr 1 clatter, din, honk, noise, rowdiness, sound a: bee'n feiyr echey er ny chlashtyn Bible; 2 scurvy grass

goan-mollaghtagh blasphemous words: Eisht daill ad deiney dy ghra, Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh noi Moses as noi Jee. Bible

goll beeal fo capsize: Ta shiu ooilley er chlashtyn mychione Feeagh Odin goll beeal fo 'sy Cheyllys eddyr Ellan Skianagh as Raasay. GK; capsizing

greih tool: myr shen nagh row oard, ny teigh, ny greih-yiarn erbee, er ny chlashtyn 'sy thie Bible

guillyn boys: As v'eh baghtal ry akin as ry chlashtyn dy row ny inneenyn ny share na ny guillyn sy vrastyl shoh. Carn

hassoo2 (ny) unseated; upstanding; stood: van pobble chionney stiagh er dy chlashtyn goo Yee, as eh ny hassoo liorish faarkey Ghennesareth Bible

Lerpoyll (=Ir. Learpholl) Liverpool: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn

lhiass-vriw deputy judge: Ta'n Lhiass-Vriw Moran er ny phoinsheil son y chooish-leigh as t'eh jerkal dy chlashtyn ro-chooishyn (preliminary matters) ec lieh-oor lurg kiare fastyr jiu. BS

liargee going down: ec liargee Horonaim, ta ny noidyn er chlashtyn eam dy hoyrt-mow Bible

m'annym my soul: Tra deie mee ort, ren oo m'y chlashtyn: as m'annym y choamrey lesh mooarane niart. Bible

meerioose (f.) carelessness, idleness, inattention, neglect, negligence, omission, regardlessness, thoughtlessness, unmindfulness: My t'ou er yannoo meerioose er saaseyn y ghrayse li orish gyn goll kinjagh gys Thie Yee, dy chlashtyn rish e Ghoo, dy ghoaill y Chreesteeaght casherick CS

mwyllar miller, mill owner: Ta mee er chlashtyn deiney ginsh Mygeayrt y mysh y chiollagh Jeh ben va goll, ny ferish nish Shenn Nan y mwyllar vollagh. Dhoor

my-dty-chione pl. my nyn gione shiuish about you, concerning you: ta mee er chlashtyn my-dty-chione dy vel oo son cur bun er ashlishyn Bible

myr hannish in a whisper: as shen ta shiu er chlashtyn myr hannish voym's Bible

nhee ennagh something: ta mee er chlashtyn nhee ennagh quaagh mychione shoh boayllyn ta'n tarroo-ushtey er ve er n'akin. LC

Oltey jeh'n Choonceil Slattyssagh Member of the Legislative Council: Eddie Lowey, oltey jeh'n Choonceil Slattyssagh, t'eh gra dy vel eh jeant booiagh dy chlashtyn dy bee ad jeeaghyn mysh droghad ny maynee ny share. BS

oltooanyn reproaches, revilings: Ta mish er chlashtyn scammyltyn Voab, as oltooanyn cloan Ammon Bible

piperyn pipers: cha bee kiaull claaseyderyn, as fir-chiaullee, as piperyn, as fir-chayrnee, arragh er ny chlashtyn Bible

plaiynt (f.) pl. plaiyntyn accusation, complaining, complaint, objection: teh er chlashtyn y plaiynt eu. Bible

pot ghoo (f.) (illicit) whisky still: Ta mee er chlashtyn dy ren eh keayrt dy row goaill ayns laue ymmyd y yannoo jeh 'pot ghoo' as va 'poteen' er ny imbyl echeysyn. Dhoor

puirt harbours: Agh ta mee er chlashtyn nagh vel ymmodee puirt 'sy cheer ayd, as dy vel yn oirr eck gyn baiaghyn as gaueagh son lhuingys. Coraa; ports

pyagh person: Va shin jerkal dy chlashtyn Gaelg goll er loayrt ayns shoh agh dinsh ad dooin nagh vel pyagh taggloo Gaelg nish. MB

Rauee (Ny); (The) Romans: t'ad goaill yindys mooar dy chlashtyn dy row Celtiee ayns shoh eer roish ny Rauee! Carn

ro-chooishyn preliminary matters: Ta'n Lhiass-Vriw Moran er ny phoinsheil son y chooish-leigh as t'eh jerkal dy chlashtyn ro-chooishyn ec lieh-oor lurg kiare fastyr jiu. BS

scriptyr pl. scriptyryn scripture: Jiu ta'n scriptyr shoh cooilleenit ayns y chlashtyn euish Bible

scuirrit hove to, resting, stalled, stopped: Ta mee bwooiagh dy chlashtyn dy vel y prowaltys er ve scuirrit - son y traa t'ayn. Carn; at rest

seshoon pl. seshoonyn session: Ta'n chooid smoo jeh'n chiaull ry chlashtyn Yernagh, dy jarroo ta seshoon Yernagh roie bunnys car y feailley lesh sleih cheet stiagh as tuittym magh rere yn traa seyr t'oc. Carn

sgeyrey more earnest: Shen-y-fa lhisagh shin tastey sgeyreychoyrt da ny reddyn ta shin er chlashtyn Bible; more keen, more sharp: Son ta goo Yee bioal, as breeoil, as ny sgeyrey na cliwe erbee dy ghaa foyr Bible

Shapaanish (f.) (language) Japanese: Ga dy vel ram ry chlashtyn ayns Sostyn ec y traa t'ayn dy nhegin da ny Sostnee gynsaghey chengaghyn elley goll rish Giarmaanish, Frangish as Shapaanish Carn

sheyad sixty: Bee lane fys er ny ratçhyn ry chlashtyn er Radio Vannin, er y tonn veanagh ec tree-jeig, sheyad-hoght BS

sliee 1 lap, lapping: Nee ad sliee yn joan myr yn ard-nieu Bible; 2 more a: kys va ny Phariseeyn er chlashtyn dy row Yeesey jannoo as bashtey ny sliee dy eiyrtyssee na va Ean. Bible

son wheesh as inasmuch; forasmuch: Son wheesh as dy vel shin er chlashtyn Bible; whereas: Son wheesh as dy rou treigit as dwoaiagh Bible

soyllys luxury: Ta mee er chlashtyn mychione mraane-aegey as 'neenyn er nyn n'gheid ersooyl, cleaynit liorish gialdyn jeh bioys ayns soyllys as berchys, as gyn dy bragh ry-akin reesht Dhoor

strooaney flowing; streamed: Cha nel y stoo Gaelgagh (chammah as stoo elley mychione Mannin) ry chlashtyn Jedoonee er radio-strooaney. Dhoor

towlaghey burrow, cavitation, penetrate: v'ad cliaghtey goll gys Purt Lewaigue as lurg daue towlaghey stiagh ayns lhiattee chrink, yinnagh cur y vleaystan ayn as lhiggey yn raad da, as va feiyr agglagh ry chlashtyn. GB

treihys (f.) 1 abjection, abjectness, fragility, haggardness, misery, pallor, pathos, sallowness, wanness, wretchedness a: Ta coraa treihys ny bochillyn er ny chlashtyn Bible; 2 (of persons) desolation

turtle (Orn.) turtle: ta imbagh kiaulleeaght ny ushagyn er jeet, as ta bingys yn turtle er ny chlashtynsy cheer ain. Bible

ushagyn birds: Ta ny blaaghyn ry-akin er y thalloo, ta imbagh kiaulleeaght ny ushagyn er jeet, as ta bingys yn turtle er ny chlashtyn 'sy cheer ain. Bible

ve arryltagh be willing: lhig da dy chooilley ghooinney ve arryltagh dy chlashtyn, lhiastey dy loayrt, moal gys corree Bible; volunteer

veih'n veeal verbal, viva voce: son ta shin hene er chlashtyn veihn veeal echey hene Bible

ynnyd-eggey website: Ta naightyn shiaghtinoil ayns Gaelg veih Radio Vannin ry lhaih as ry chlashtyn ec ynnyd-eggey Radio Vannin Dhoor

acceptable (adj.) booiagh; booisal: Proving what is acceptable unto the Lord - Prowal shen ny ta booisal dan Chiarn Bible; cooie: In an acceptable time have I heard thee - Ayns traa cooie ta mee er dty chlashtyn Bible; s'taitnyssagh: To do justice and judgment is more acceptable to the Lord - Dy yannoo cairys as briwnys kiart, te ny staitnyssagh dan Chiarn Bible; taitnyssagh

since the beginning er-dyn hoshiaght: For since the beginning of the world men have not heard - Son er-dyn toshiaght y theihll cha vel deiney er chlashtyn Bible; er-dy hoshiaght: such as was not since the beginning of the world to this time - lheid as nagh row er-dy hoshiaght y theihll gys y traa tayn nish Bible

cha gluinnee shall not hear: cha gluinnee shiu y ghlare loayrit ayns straidyn as puirt ny h-Ellan myr v'ee ry-chlashtyn keead vlein er dy henney Coraa

chaglym ry cheilley muster: s'cliaghtey lesh ny Manninee veih lhing Ree Ghorree Crovan as tammylt roish shen chaglym ry cheilley dy chlashtyn ny leighyn noa er nyn loayrt magh as aghinyn as neuaashidyn er nyn gur roish y Chooyrt dy gheddyn couyr Carn

dooishtey evocation, evoke, reveille, revive, rouse: Te jannoo lane taitnys da my chree (ga bunnys tree cheead veeilley jeh) dy chlashtyn dy vel Manninee fy-yerrey, ga yn laa lurg y vargey, dooishtey seose ass nyn merruidhaveenagh dy hauail Chengey-ny-Mayrey veih ve ooilley cooidjagh oanluckit 'syn oaie. Coraa

eunyssyn y vea pleasures of life: As shen huitt mastey drineyn, yn vooinjer, tra t'ad er chlashtyn, ta goll magh as ta plooghit lesh kiarail as berchys, as eunyssyn y vea shoh, as cha vel ad gymmyrkey magh mess gys lhieeney vie. Bible

fer-screeuee secretary: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn; writer: Nane jeh ny reddyn smoo trimshagh ren mee rieau fakin, va shen screeut liorish y fer-screeuee mooar Máirtín Ó Cadhain. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog