Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cheshaght | Results: 71

cheshaght See sheshaght (f.) (yn); (the) society, company: My hig Esau gys y derrey heshaght, as tuittym orroo, eisht nee yn cheshaght elley ta faagit cosney roue Bible


Inexact matches:

Cheshaght cour Sharaghey Awinyn Vannin (yn); (the) Manx Rivers Improvement Association

Cheshaght Reeoil cour Lhiettal drogh-Haghyrtyn (yn); (the) Royal Society for the Prevention of Accidents

Italian Italian: va ny centurion er y cheshaght va enmyssit yn cheshaght Italian Bible

deynlaghteyr democrat: Er lhimmey jeh'n Cheshaght Obbree as ny Deynlaghteyryn, ghow ny Cummynee as yn Cheshaght Ghlass aym sy Cho- chruinnaght. Carn

traa hie shaghey elapsed time, past time: Dooyrt eh dy vel yn Cheshaght Obbree ayns Nalbin yn cheshaght jeh'n traa hie shaghey. Carn

society (n.) (the); (yn) chommynaght, cheshaght; co-voodeeys, sheshaght

Manx Rivers Improvement Association (n.) (the); (yn) Cheshaght cour Sharaghey Awinyn Vannin

Royal Society for the Prevention of Accidents (n.) (the); (yn) Cheshaght Reeoil cour Lhiettal drogh-Haghyrtyn

accryssyd hunger: dy chur naardey yn slane cheshaght shoh lesh accryssyd. Bible

by-haittyn pleased: As by-haittyn lesh y cheshaght y raa shoh Bible

goardrail appoint, order: Quoi nee goardrail yn cheshaght-chaggee? Bible

oltaghyn members: Shen red ta shin geearree voish oltaghyn yn Cheshaght shoh. Dhoor

reaie merrier, merriest: Myr smoo yn cheshaght s'reaie yn chloie. DF

about us mooin; mygeayrt-y-mooin: Now shall this company lick up all that are round about us - Nish neen cheshaght shoh sliee seose ooilley ny ta mygeayrt-y-mooin Bible

Athens (n.) (Yn) Atheen; Athens: And they that conducted Paul brought him unto Athens - As hug y cheshaght hie marish Paul lhieu eh gys Athens Bible

cleavage (n.) clash ny sheeintyn; scoltey: There was a cleavage in the society - Va scoltey 'sy cheshaght. DF idiom

heavenly host (n.) sheshaght-flaunys: And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, - As ayns y tullogh va marish yn ainle ymmodee jeh'n cheshaght flaunyssagh cur moylley da Jee, as gra. Bible

manslayer (n.) dunver; marrooder: that the manslayer die not, until he stand before the congregation in judgment - nagh been marrooder er ny choyrt dy baase, derrey nee eh shassoo fenish y cheshaght ayns briwnys Bible

merrier (adj.) reaie: The bigger the company, the merrier the play - Myr smoo yn cheshaght s'reaie yn cloie. JJK idiom

share ayrn: The smaller the company, the bigger share - Myr sloo yn cheshaght smoo yn ayrn. JJK idiom; cronney; rheynn; ronney; shayll; (plough) sock

astan (f.) (pl -yn) eel: Fy yerrey va'n astan currit gy baase as va ooilley'n cheshaght tayrn ennal reesht. CJ

baljagh civic, municipal, townsman, urban, urbane: Oddagh yn cheshaght geddyn yn chormid jeh pooar er coonseilyn baljagh elley sy twoaie. Carn

bleeanoil See bleinoil annual: va mee ec chaglym bleeanoil jeh Cheshaght ny Piobeyryn ayns Chesterfield, Sostyn. Carn

cabbane pl. cabbaneyn cabin, deck house, house, cab, saloon; cot; tabernacle: ayns cabbane y cheshaght, vees y chabbane Bible; tent: son veh er hoiaghey seose cabbane er e hon ec Jerusalem. Bible; cage in lift; flight deck; hut

Caisht (=Ir. caisg) (f.) Easter: Laa ny Caisht, haink ad gys y chirveish Gaelgagh va reaghit ec y Cheshaght Ghailckagh ayns Kerroo Keeill. Carn [L. Pascha]

chaglymyn gatherings: Nee yn Cheshaght shoh niartaghey ny kianglaghyn eddyr ny brastylyn Gaelgagh, as reaghey coorseyn as chaglymyn son fir as mraane ynsee dy haraghey ny aghtyn ynsee oc. Dhoor

cha noddagh couldn't: Cha noddagh oo gra dy beagh flaunys ayn dy beagh y varriaght ec y Cheshaght Obbree Ghoaldagh. Carn

cheu elley (f.) obverse: hie yn cheshaght elley va dy choyrt booise er y cheu elley Bible

dy bieau quickly: Va'n Yn Cheshaght Ghailckagh currit er bun ayns 1899 tra va'n chengey goll sheese y lhergagh dy bieau. Carn

elley (=Ir. eile, O.Ir. aile) additional, alternative, another, else, other: hie yn cheshaght elley va dy choyrt booise er y cheu elley Bible [L. alias]

entreilys access, accession, admission, entrance, entry, induction, passage: Cha nel entreilys erbee aym da'n cheshaght shen. DF; admittance

er hoh here: Earroo 12 Yn Cheshaght Ghailckagh Mee ny Nollick 1998 Er hoh dhyt Dhooraght reesht. Dhoor

fir ching heads, headmen: Ad shoh va deiney ooaslesy cheshaght, princeyn ayns tribe nyn ayraghyn, fir ching thousaneyn ayns Israel. Bible

fondaghey1 establishment, ground: a'n cheshaght veg jeh ny Ellanee ren tannaghtyn marish, as hug eh yn twoaie da ny Manninee hene, er conaant nagh b'loys da Manninagh erbee shirrey dy fondaghey greim eiraghtagh erbee er thalloo erbee. Chron; perfect; prove

fo-ving subcommittee: Veagh fo-ving cummit dy chur vriwnys er y chooish shoh, cummit ass Eaghtyrane, Caairliagh, Scrudeyr as Tashteyder Yn Cheshaght, as Reagheyder yn 'Eailley. Dhoor

gyn bree less, pointless, sapless, unexciting, unmeaning: as bee gloyr Voab er ny hoiaghey beg jeh, lesh ooilley yn cheshaght vooar shen ; as bee yn fooilliagh feer fardalagh, as gyn bree. Bible; (as style) weak; of none effect

gyn fockle y ghra silently: Yeeagh olteynyn y çheshaght er y cheilley gyn fockle y ghra CnyO

gyn oghsan blameless: as jeeaghyn son briwnyssyn Yee my ta veg jeh'n çheshaght cheddin beaghey fegooish biallys y choyrt gys e Leighaghyn, as adsyn gyn oghsan y chur daue. CS

hendeil 1 (dy); (to); (at table) wait; 2 wait upon a: Shoh currym ny Leviteyn, veih queig bleeaney as feed dy eash as erskyn, hed ad stiagh dy hendeil er shirveish chabbane-agglish y cheshaght Bible

kione-cherroo headquarters: hug Banglane Twoaie yn Cheshaght er bun Chengey Bio, argid y hagglym ry-hoi kionnaghey troggal myr kione-cherroo. Carn

labreeyn (force) labour: Va'n Cheshaght Obbree cheu-heear jeh Sheshaght ny Labreeyn as Sinn Fein neesht. Carn; husbandmen: eirrinnee neesht, as labreeyn gour ny biljyn-feeyney hoie eh ayns ny sleityn Bible; workers

lane argid argentiferous, plenty of money: Ta feme ayn son lane argid ec yn Jeshaght dy reayll ooilley nyn lioaryn clouit as ta cooid smoo jeh berchys yn cheshaght kianglt ayns stoyr lioaryn. Carn

leighaghyn enactments, laws: as jeeaghyn son briwnyssyn Yee my ta veg jeh'n çheshaght cheddin beaghey fegooish biallys y choyrt gys e Leighaghyn, as adsyn gyn oghsan y chur daue. CS

lioarlannee librarian: She Ard Lioarlannee yn Thie Tashtee eshyn as t'eh ny charrey mie da'n Cheshaght as cooishyn Gaelgagh. Dhoor

molleydagh (adj.) 1 disappointing, illusive a: Hie Yn Cheshaght er nyn raad eer ayns eddin jeh ny earrooaghyn molleydagh shoh as ta shen soilshaghey magh yn slane-jeeanid oc. Carn; 2 (n.) dupe, fallguy

my ta however: Nee yn boghtynid shoh jeeyl vooar da'n Cheshaght Obbree Hostnagh - hig yn laa, my ta. Carn

neuhastagh indiscreet: V'eh geearree goaill baght jeh'n cheer, agh tra hie eh dy neuhastagh red beg veih ny lhongyn, dy doaltattym haink ny Yernee mygeayrt y mysh as v'eh marrooit marish y chooid smoo jeh'n cheshaght echey. Chron; incautious

riftanyn mob, rabble, riffraff: Agh veagh red erbee, bunnys, ny share na ny riftanyn as ommidanyn shen sy Cheshaght Thoreeagh. Carn

scapeyn shields: As ren Uzziah ooilleyn cheshaght-chaggee y yannoo magh lesh scapeyn, as shleiyghyn, as baarnyn-caggee Bible

skeeal giare short story: ta screeudeyr ny banglane Manninagh er vriaght jeem dy insh skeeal giare mychione immeeaght ny Ghaelgey rish yn laa t'ayn jiu as er-lheh yn Cheshaght Ghailckagh. Carn

slane-jeeanid dedication: Hie Yn Cheshaght er nyn raad eer ayns eddin jeh ny earrooaghyn molleydagh shoh as ta shen soilshaghey magh yn slane-jeeanid oc. Carn

sornaigys sewage, sewerage: Dooyrt Mainshtyr Harrison dy vel obbyr yn çheshaght echey foast lane ymmyrçhagh, ga dy jean y skeym-sornaigys feiy yn Ellan leodaghey sollaghey dy mooar. BS

tayrn ennal reesht again respire; draw breath: Fy yerrey va'n astan currit gy baase as va ooilley'n cheshaght tayrn ennal reesht. CJ

thoreeagh highway robbery, robbing: Agh veagh red erbee, bunnys, ny share na ny riftanyn as ommidanyn shen sy Cheshaght Thoreeagh. Carn

Thoreeyn Torys: Ta sleih dy liooar ayns Sostyn smooinaghtyn dy vel ny hanschaslyssyn eddyr ny Thoreeyn as yn Cheshaght Obbree Ghoaldagh cheet dy ve ny sloo gagh laa. Carn

troggalyn premises: Myrgeddin, ta'n Ghailck ry-akin ny s'menckey er ny straaidjyn as er troggalyn pobbylagh liorish jannooaghyn yn Cheshaght. Carn

vod (=Ir. féidir) (interrog.) can: Vod uss y raad y yeeaghyn dou gys y cheshaght shoh? Bible

commanded doardee: And I commanded Joshua at that time - As doardee mee Joshua ec y traa shen Bible; goardail: And the congregation sent thither twelve thousand men of the valiantest, and commanded them - As hug y cheshaght nyn daa housane jeig jeh ny deiney sdunnal, goardail daue; haree: They commanded - Haree ad. DF idiom; oardit: and I did in the morning as I was commanded - as ren meesy voghrey myr ve oardit dou Bible; oardrit; hug currym er: And he commanded them - As hug eh currym orroo Bible

entrance (v.) cheet, cur drualtys er, cur fo drualtys; (n.) entreilys: I have no entrance to that society - Cha nel entreilys erbee aym da'n cheshaght shen. DF idiom; stiagh; goll stiagh: To make one's entrance - Dy gholl stiagh. DF idiom; beeal: The harbour entrance is wide - Ta beeal ny purtey lhean. DF idiom

agh son shoh as ooilley notwithstanding, nevertheless, but for all this: Agh son shoh as ooilley, ghow goan y ree raad noi Joab, as noi captanyn y cheshaght-chaggee Bible

ass roshtyn irrecoverable, out of reach: as woaill eh yn cheshaght-chaggee ; va jeeaghyn orroo hene dy ve ass roshtyn dangere. Bible

brick brick: ayns morter, as ayns brick Bible; trout: Ta'n Çheshaght Cour Sharaghey Awinyn Vannin er lunney shalee-ronsee vooar d'eddyn magh cre'n fa nagh vel whilleen dy vraddanyn as brick ayns awin Sulby as va paart dy vleeantyn er dy henney. BS

er caa on spec: nish tra va Judith er jeet stiagh as er hoie sheese, va cree Holofernes er-cannoo lhee, as v'eh dy mooar geearree yn cheshaght eck; son v'eh farkiaght er caa dy violagh ee, er-dyn laa, honnick eh ee. Apoc

faill (=Ir. páigheáil) (f.) board, employment, fare, fee, hire, pay, reward, salary, stipend, wage, wages: bee shen son faill da'n cheshaght-chaggee echey Bible

fastee pl. fasteeyn cover, covert, harbourage, protection, sanctuary, screen, shelter, succour: ta accrys as feayraght cur er ny beiyn hene shirrey hiu son fastee CS; (place) retreat; tent: As currym mec Ghershon, ayns cabbane y cheshaght, vees y chabbane, as y fastee, yn coodagh echey Bible

fer ny faillee hired labourer, hired servant, wage earner, hireling: Cheu-sthie jeh three bleeaney, myr bleeantyn fer ny faillee, as bee gloyr Voab er ny hoiaghey beg jeh, lesh ooilley yn cheshaght vooar shen ; as bee yn fooilliagh feer fardalagh, as gyn bree. Bible

lhagchreeagh faint-hearted: As nee ny leeideilee loayrt ny sodjey rish y cheshaght, as jir ad, Dooinney erbee ta aggle er, as lhagchreeagh, lhig da goll roish gys e hie, nagh lhaggee eh cree e vraaraghyn myr y cree echey hene. Bible

lheie ersooyl blow over, die out, dwindle, wear off: Ta'n drualtys eck er lheie ersooyl dasyn. DF; (as ice) vanish; waste away: derrey va slane sheeloghe ny deiney-caggee e lheïe ersooyl veih masteyn cheshaght Bible; melt away: ren creeaghyn y pobble lheïe ersooyl, as vad lhag myr ushtey Bible; fade away: Nee joarreeyn lheïe ersooyl, as bee ad agglagh ayns ny ynnydyn follit oc. Bible; pass away: myr ny strooanyn tad lheïe ersooyl Bible; consumed: as lesh chiass ny greiney tad lheïe ersooyl Bible; be no more: derrey ta ny niaughyn lheïe ersooyl, cha jean ad doostey Bible; fly away: Nee eh lheïe ersooyl myr dreamal Bible; depart: Nee bishagh e hie lheïe ersooyl Bible; scattered: Myrgeddin liorish deayrtey neose ushtey tan bodjal trome lheïe ersooyl Bible; worn away: Ta my aalid er nimmeeaght lesh eer seaghyn: as er ny lheïe ersooyl kyndagh rish ooilley my noidyn Bible; done away

pluckey evulsion; pluck, plucking, pluck off: va Satan dooisht, dowin tilgey ayns e chleeau kys yioghe eh'n cheshaght-chaggee er e heu dy irree magh noi'n ooilley-niartal Jee as pluckey neose eh veih dy ve ny ree, yn Mac y hilgey magh veih'n eiraght wooar, 's eh hene y hoiagh' seose er stoyl y phooar. PC

raad (=Ir. ród, Sc.G. rathad) (f.) pl. raaidyn direction, road, roadway, route, track, trail, way: Vod uss y raad y yeeaghyn dou gys y cheshaght shoh? Bible; (town) road; vent, vent-hole; where, whereat: raad bollagh ad stoyral ny ourallyn-arran Bible; via, by, by way of; towards, to, to meet; wherein; whereinto [English; from Cl.Ir. rót, róat]

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog