Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cheayrt | Results: 72

Inexact matches:

daa cheayrt doubly, twice, twice over: As hrog Moses e laue, as lesh e lorg woaill eh yn chreg daa cheayrt: as roie yn ushtey magh dy palchey, as ren y pobble giu, as nyn maase myrgeddin. Bible; double

millioon cheayrt megacycle

nah cheayrt second time: As haink ainle y Chiarn reesht y nah cheayrt, as venn eh rish, as dooyrt eh, Irree as ee; er-yn-oyr dy vel y jurnah erskyn dty niart. Bible

daa cheayrt 'sy chiaghtin bi-weekly

er y cheayrt (of taxi) cruising; on the road; begging: Hie mee er y cheayrt. DF

lhiasaghey yn nah cheayrt amendment

mooadaghey daa cheayrt double

snaie daa cheayrt over

'sy chied cheayrt in the first place

un cheayrt ynrican once only

double daa cheayrt: Double as long as this - Daa cheayrt cha liauyr as shoh. DF idiom; dooblaghey: Double up paper - Pabyr y ghooblaghey. DF idiom; doopley; dooble: At the double - Dooble-happee. DF idiom; doobley; dooblit: Double lock - Glass dooblit. DF idiom; (to); (dy) gholl mygeayrt; filley; kink; lappal; mooadaghey daa cheayrt; daa wheesh, ghaa wheesh: I am double your age - Ta mee daa wheesh yn eash ayd. DF idiom; lhannoon; scaan

cruising2 (of taxi) er y cheayrt

megacycle (n.) millioon cheayrt

second time (n.) nah cheayrt: And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time - As deïe ainle y Chiarn da Abraham veih niau, yn nah cheayrt Bible

twice (adv.) daa cheayrt: This street is twice as long as the other - Ta'n straid shoh daa cheayrt cha liauyr as yn straid elley. JJK idiom

twice over daa cheayrt

doubly (adv.) daa cheayrt, daa wheesh

once only un cheayrt ynrican

amendment (n.) lhiasaghey, lhiasaghey yn nah cheayrt

bi-weekly daa cheayrt 'sy chiaghtin; gagh kegeesh

begging (v.) goll er ny dhieyn, guee er, shirrey jeirk; er y cheayrt

in the first place 'sy chied cheayrt; 'sy chied ynnyd

foilliu commission, fee, rake off, royalties: T'eh goaill foilliu daa cheayrt. DF

larm alarm: Tra ta shiu sheidey larm y nah cheayrt Bible

nah (=Ir. ath) next, second: Jean-jee eh yn nah cheayrt Bible

'sy chiaghtin weekly: Ta mee trostey daa cheayrtsy chiaghtin, Bible

during car; er; er feiy; er fud; feiy: I've seen him pass twice during the day - Ta mee er n'akin eh goll shaghey daa cheayrt feiy'n laa. JJK idiom; fud; rish; trooid

on the road (n.) er y cheayrt; fo-raad; er y raad: There is an adverse camber on the road at that corner - Ta dromman voyd er y raad ec y chorneil shen. DF idiom

over breish; coar; ec kione; erskyn; harrish: Praise the bridge as you go over it - Moyll y droghad myr hed oo harrish. JJK idiom; noal; noon; snaie daa cheayrt

pass barney, cherraghtyn; berraghtyn er; ceau; cheet lesh; cur mygeayrt; cur stiagh; keyllys; kied; shagheydey; sheeyney; goll shaghey: I've seen him pass twice during the day - Ta mee er n'akin eh goll shaghey daa cheayrt feiy'n laa. JJK idiom

rode markit; varkee: I rode twice round the town - Varkee mee daa cheayrt mygeayrt y valley. JJK idiom

seventy (n., adj.) shiaghtad; tree feed as jeih: We went round in seventy - Ren shin y cheayrt ayns tree feed as jeih. DF idiom

street (n.) straid: This street is twice as long as the other - Ta'n straid shoh daa cheayrt cha liauyr as yn straid elley. JJK idiom; straaid

arree 1 Spring, spring, vernal a: hed eh er cur magh un cheayrt sy vlein, ayns Toshiaght Arree. Carn; 2 various

Blein Vie Noa (intj) Happy New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

boiraghyn distruptions: Dooinney ta jannoo boiraghynsyn agglish, lurg raaue ver ny choyrt da yn nah cheayrt, lhig da ve giarit-magh Bible

Boodeeyssyn Oarpagh European Communities: Slattyssyn Vannin ta bentyn rish ny Boodeeyssyn Oarpagh, t'ad goll er caghlaa dy chooilley cheayrt ta conaant noa goll er coardail syn Unnaneys Oarpagh. BS

brattagh Manninagh Manx flag: Ta Neil Hodgson gra dy vel eh jerkal craa yn brattagh Manninagh, Tree Cassyn Vannin, y nah cheayrt vees eh cosney yn varriaght ayns ratçh Ard-Roar-Vree yn Teihll. BS

brooie (gen.) of a bank: Agh ec yn un cheayrt haink screeaghyn veih cheu elley ny brooie as doaltattym lheim magh ben waagh as scollag aeg lieh-rooisht, as ersooyl lhieu gyn scuirr lesh dy chooilley hiyr. GB

cailt forlorn: Yeeagh ee dy ve follym as cailt agh va ymmyrkey dramadagh eck neesht. Dhoor; lost: Quoid d'argid ta cailt eu? JJK; missing: Un cheayrt te caillit ta cailt son dy bragh. Dhoor

chouds (=Ir. fhad's) as long as, while: Choud's ta fys aym, va shoh y chied cheayrt va lhied y chaglym reaghit. Carn

co-eiraght (f.) co-heirship, parcenary, common heritage: Donald Gelling, yn Ard- shirveishagh ain, t'eh jerkal dy jean y cheayrt mooadaghey yn co- obbraghey eddyr daa ashoon as ram co-eiraght oc. BS

cohaggloo comment, commune, confer: Shoh yn chied cheayrt hie yn cohaggloo er cummal ayns Mannin, agh dooyrt y reagheyder, y Shirveishagh-coonee jeh Cultoor sy Chroaish (Croatia), dooyrt eh dy row fys ennagh ec haghteryn BS; conference, interlocution, dialogue, symposium

custym custom: agh un cheayrt tra v'ad er-chee goaill traie er-gerrey da Keeill Choobragh t'ayns cheer ny h'Albey va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo Dhoor; customs duty, tariff

Darrin (interrog.) Would I come: Agh va mee kiarit, nagh darrin hiuish yn nah cheayrt ayns trimshey. Bible

drogh-reirey ill-management, misdirection, mismanagement: Oltey jeh'n Chiare as Feed son Rosien, Phil Gawne, t'eh gaggyrt dy vel drogh-reirey er chumrail er skeym cour ocsyn ta laccal kionnaghey thie son y chied cheayrt. BS

duillageen leaflet: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

eisteddfod eisteddfod: Gyn ourys, hig ny Yernee shoh gys Mannin reesht. Ec yn un cheayrt, ta Manninee goll gys yn Eisteddfod Ashoonagh ayns Bretin Carn

er y Nollick at Christmas, during Yuletide: Daa cheayrt er y Nollick honnick mee sleih, shenn as aeg, rinkey cooidjagh. Carn

gerr (=Ir. gair) crow, shout: As chooinee Peddyr er ny goan va Yeesey er loayrt rish, Roish my gerr y kellagh daa cheayrt, nee uss mish y obbal three keayrtyn. Bible

gerrym (f.) 1 crowing, outcry, shouting, whoop, whooping a: nee'n dooinney girree ec gerrym y chellee Bible; 2 (of bird) call; 3 (v.) (of cock) crow: ren y kellagh gerrym yn nah cheayrt Bible; 4 avocation, mission, profession, vocation: She lheeys yn gerrym echey DF

lheim magh bail out; jump out: Agh ec yn un cheayrt haink screeaghyn veih cheu elley ny brooie as doaltattym lheim magh ben waagh as scollag aeg lieh-rooisht, as ersooyl lhieu gyn scuirr lesh dy chooilley hiyr. GB

lught-jeeaghyn viewers: shoh yn chied cheayrt ren lught-jeeaghyn eddyr-ashoonagh fakin scannaneyn jeant ayns chengey Celtiagh as coontey ram jeu. Carn

Mayrnt (f.) March: Ayns ny laghyn shen va faill eeckit da ny fir obbree er y ghowaltys daa cheayrt 'sy vlein - ayns Mayrnt as Mean Fouyir. Dhoor

neuchiart (=Ir. neamh-cheart) amiss, incorrect, inexact, partial, unjust: Ec yn un cheayrt, foddee dy vel 'boirey' yn fockle neu-chiart er y fa dy vel fo ghlaraghyn berchaghey chengey dy mennick. Carn; uneven, not level

neuyerkit unexpected, unrehearsed: myr shen dy chooilley cheayrt, ta my heshey veen foostyrey er y toght noa, ta tonnyn thalloo-chraagh neuyerkit skeaylley magh voish y chesh vean. Dhoor

noanee new boy, newcomer, novice, recruit: Ghow yn cooish shoh toshiaght sy vlein 1977 tra va sleih choyrt duillageenyn da'n theay noi noanee sidooryn ec yn un cheayrt as va'n armee Sostnagh jannoo taishbynys er y chooylaghyn. Carn

Nollick1 (=Ir. Nollaig) (f.) Christmas, Christmastide, Yule, Yuletide: Daa cheayrt er y Nollick honnick mee sleih, shenn as aeg, rinkey cooidjagh. Carn [L Natalicia]

O (intj) 1 Ah; 2 Oh a: O ny lhig dan Chiarn ve corree, as cha loayr-ym agh yn un cheayrt shoh Bible; 3 O a (voc.): O Hiarn, Jee my vainshtyr Abraham, ta mee guee ort, cur speedeil mie my raad yn laa jiu Bible

oie noght (f.) tonight: As dooyrt Yeesey rish, Dy firrinagh ta mee gra rhyt, Yn laa jiu, eer yn oie noght roish my gerr y kellagh daa cheayrt, dy nob uss mish three keayrtyn. Bible

orchard (pl -yn) orchard: er-gerrey da laadit lesh mess, lesh duilley as lesh blaa ec yn un cheayrt, maskey ny h-ooylyn elley trooid magh yn orchard cha vaik rieau e shilley. PC

pabyryn papers: Tammylt beg er dy henney, va pabyryn follit Clement Attlee clouit dy foshlit son y chied cheayrt. Carn

peiagh COMPARE pyagh human, human being, person: Peiagh erbee ta smooinaghtyn dy jagh sidooryn Goaldagh gys Nerin Twoaie son y chied cheayrt sy vlein 1969, cha nel ad toiggal y chooish ro vie! Carn

perree short jacket, vest, waistcoat: Hie Perree Bane son yn chied cheayrt dys An Orient. Carn; jerkin

reayrt (=Ir. radharc) pl. reayrtyn outlook, prospect, scene, sight, view: agh nish va feiy dty reayrt fileyn as rankyn brisht ec yn un cheayrt PC

reillt ruled: ayns niau un cheayrt lesh slat airh va shin reillt, ayns niurin nish lesh slat yiarn beemayd freillt. PC

shenndaght (f.) antiquarianism, antiquity; antique: Va dellal-shenndaght echey, as v'eh er ny reih gys y Choonseil son y chied cheayrt sy vlein nuy cheead jeig, kiare feed as kiare. BS

'sy vlein per annum: hed eh er cur magh un cheayrt sy vlein, ayns Toshiaght Arree. Carn

three See tree three: Three keayrtyn va mee custit lesh slattyn, un cheayrt va mee er my chlaghey, three keayrtyn duillee mee coayl-lhuingey oie Bible

Toshiaght Arree (=Ir. tosach Earraigh) (f.) February: hed eh er cur magh un cheayrt sy vlein, ayns Toshiaght Arree. Carn

washed nieet: then it shall be washed the second time - eisht bee eh nieet yn nah cheayrt bible; oonlit; doonlee: And he washed his face - Eisht doonlee eh e eddin Bible; niee: they washed their feet - niee ad nyn gassyn Bible

mee (=Ir. , ) (pron) I, me: Honnick ny deiney aegey mee Bible; (f.) pl. meeghyn :2 loin: chryss ad aanrit-sack mysh nyn meeghyn Bible; pl. meeghyn pl. meeaghyn month: Mee er dy henney, hug mish shilley er ny hEllanyn Sheear son y chied cheayrt. Carn [O.Ir. ]

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog