Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cheayn | Results: 93

cheayn See keayn sea: As haink ad harrish gys y cheu elley jeh'n cheayn, gys cheer ny Gadarenee. Bible; wept: As hrog Esau seose e choraa, as cheayn eh Bible; cried


Inexact matches:

aarloo da'n cheayn seaworthy

combaasit lesh y cheayn seabound

cullee sy cheayn (f.) (offshore) installations

currit 'sy cheayn ditched

cur 'sy cheayn ditch

Ellanyn y Cheayn Sheealtagh (f.) Islands of the Pacific

er y cheayn at sea, by water: ver-ym lhiam ad er y cheayn ayns raftyn Bible

gollan y Cheayn Sheealtagh Pacific swift

harrish y cheayn offshore, transmarine; (as country) ultramarine; over the sea: ta dty phlantyn er n'gholl harrish y cheayn, t'ad roshtyn gys eer faarkey Yazer Bible

lesh y cheayn seawards: As tra v'ad er droggal ny akeryn, lhig ad ee lesh y cheayn, as feaysley coyrdyn y stiurey Bible

lhie hug y cheayn stand off

Magher y Cheayn Sea Field

neuaarloo da'n cheayn unseaworthy

shooyl 'sy cheayn (in sea) wade

Ushag reaisht y Cheayn Sheealtagh Pacific golden plover

ymmyrkit er y cheayn seaborne

as e hoaie rish y cheayn out-bound

wept cheayn: and lifted up his voice, and wept - as hrog eh seose e choraa, as cheayn eh Bible

at sea (adj.) er y cheayn: The whole fleet is at sea - Ta'n slane flod er y cheayn. JJK idiom; er yn aarkey

ditched ceaut ersooyl; ceaut 'sy jeeig: He ditched the car - Hug eh y gleashtan 'sy jeeig. DF idiom; currit 'sy cheayn: He ditched the 'plane - Hug eh yn etlan 'sy cheayn. DF idiom; faagit; jeeigagh; jeeigit; treigit

installations (npl.) (offshore) cullee sy cheayn

sea (n.) faarkey; Juan Gorrym; keayn: The whole fleet is at sea - Ta'n slane flod er y cheayn. JJK idiom; mooir: Is the sea not calm enough? - Nagh vel y vooir kiune dy-liooar? JJK idiom; cheayn; muir; (the); (yn) aarkey; (gen.) marrey

transmarine (adj.) harrish y cheayn

ultramarine2 (as country) harrish y cheayn

unseaworthy (adj.) neuaarloo da'n cheayn

wade3 (v.) (in sea) shooyl 'sy cheayn

har 1 across, beyond, former a: yn derrey lieh jeu gys y cheayn har, as y lieh elley jeu gys y cheayn heear Bible; 2 snot

seaborne (adj.) ymmyrkit er y cheayn

seabound (adj.) combaasit lesh y cheayn

Sea Field (n.) Magher y Cheayn

ditch (v.) cur 'sy cheayn, faagail, jeeigey; (n.) jeeg, jeeig

Islands of the Pacific (npl.) Ellanyn y Cheayn Sheealtagh

out-bound as e hoaie rish y cheayn

Pacific swift (n.) gollan y Cheayn Sheealtagh

stand off (v.) lhie hug y cheayn; tannaghtyn magh

by water er mooir; er y cheayn; er yn ushtey

offshore (adj., adv.) er yn aarkey vooar, harrish y cheayn, mooie

Pacific golden plover (n.) ushag reaisht Aishagh; Ushag reaisht y Cheayn Sheealtagh

seawards (adv.) gour yn aarkey; lesh y cheayn; lesh yn aarkey

seaworthy (adj.) aarloo da'n aarkey; aarloo da'n cheayn; aarloo da'n vooir

calloo breakwater, bulwark, column, landing stage: Ta'n calloo sheeyney magh 'sy cheayn. DF

cur hug add, address, aggravate, augment; send to: Cur hug y cheayn. DF

dorrinagh stormy, tempestuous: va sterrym dorrinagh ayns y cheayn Bible

fo ordaag henpecked: Fer 'sy cheayn! Fer ta fo ordaag e ven. DF

harrish boayrd outboard, overboard: hilg ad y churnaght harrish boayrd 'sy cheayn. Bible

Skeerey Stondane Santan: Ta'n awin roie stiagh 'sy cheayn ayns Skeerey Stondane. DF

Yeesey (=Ir. losa) Jesus: honnick ad Yeesey shooyl er y cheayn Bible

beside (prep.) liorish: Put it beside the other one - Cur eh liorish y fer elley. DF idiom; rish: Green hills beside the sea - Cruink ghlassey rish y cheayn. DF idiom; liorish lhiattee

elevation (n.) ard-cheim; caslys; ooaslid; yrjaghey; yrjey: Angle of elevation - Uillin yrjey. DF idiom; yrjid: Elevation above sea level - Yrjid erskyn y cheayn. DF idiom

empties (npl.) boteilyn folmey, siyn folmey; (v.) folmagh: The tide empties the sea or else fills it - Ta roayrt folmagh y cheayn er nonney lhieeney ee. DF idiom

fleet (n.) flod: The whole fleet is at sea - Ta'n slane flod er y cheayn. JJK idiom; lhuingys; (v.) roie dy tappee

green1 eayney; geayney: Put more of the green in - Cur tooilley geayney stiagh. DF idiom; glassey: Green hills beside the sea - Cruink ghlassey rish y cheayn. DF idiom; faaie; foain; oor

joy (n.) boggey: At these words she wept for joy - Ec ny focklyn shoh cheayn ee son boggey. JJK idiom; eunys: He was delirious with joy - V'eh ass e cheeayl lesh eunys. DF idiom; gerjagh; reaïd

Santan (n.) Skeerey Stondane: The river falls into the sea in the parish of Santan - Ta'n awin roie stiagh 'sy cheayn ayns Skeerey Stondane. DF idiom; Skylley Stondane; Stondane

stand out (v.) lhie magh: To stand out to sea - Dy lhie magh er y cheayn. DF idiom; shassoo magh

strip cur yn eaddagh jeh; list; lommey; roostey; speeiney; (n.) scheim: Strip of land projecting into the sea - Scheim thallooin roie magh 'sy cheayn. DF idiom; scob; skilleig; straih

words (npl.) fockleyn; focklyn: At these words she wept for joy - Ec ny focklyn shoh cheayn ee son boggey. JJK idiom; goan: When Jesus had spoken these words - Tra va Yeesey er loayrt ny goan shoh

bare da would be better: bare da clagh wyllin dy ve croghit mysh e wannal, as eh dy ve tilgit ayns y cheayn. Bible

bockeeys lechery: Nane ennagh va er bockeeys, as veagh ad gra red ny ghaa nagh row eh lowal dy ve grait er yn cheayn, agh tra veagh yn eeastagh ec kione veagh ad gra focklyn feer ommijagh. Coraa; oestrum

bodjal beg cloudlet: Cur-my-ner, ta bodjal beg troggal ass y cheayn, myr bass dooinney. Bible

caag (f.) ingot; linchpin; stopper: Er y chiaghtyn roish shen v'ad er ve cur cheb er cur caag stiagh 'sy phiob deayrtey pishoon 'syn cheayn voish Windscale Carn

cheer my ghooie (f.) my native land: Ta mee faagail nish cheer my ghooie, Yn Ellan Veg t'ayns mean y cheayn. Carn

choonree changed: Heill ad dy row ad rish y cheayn reesht, as keayrt elley choonree ad ny cabbil as caartyn son daa lhong sloo Dhoor

clagh wyllin (f.) millstone: As quoi-erbee ver oyr da unnane jeh'n vooinjer veggey shoh ta credjal aynym's dy huittym ( veih'n chredjue ) bare da clagh wyllin dy ve croghit mysh e wannal, as eh dy ve tilgit ayns y cheayn. Bible

coastyn coasts: hie shin magh son y cheayn, kiarail shiaulley rish coastyn Asia Bible

cughtee cussed: Ta gaue dy liooar sy stoo cughtee ta lught Sellafield ceau stiagh sy cheayn gagh laa Carn

cuirt sown: tra te cuirt, te gaase seose Bible; cast: ta reeriaght niau goll-rish lieen va cuirt 'sy cheayn Bible

dimraa mentioned: Dimraa eh shen rish jeshaghteyr elley as dreggyr yn fer elley dy row reddyn dy bollagh anchasley tra v'ad er y cheayn. Carn

eaynee steep place: roie yn ghriagh gour nyn mullee lesh yn eaynee gys y cheayn Bible

eddrymaghey 1 alleviate, ease, unburdening; 2 (as weight) lighten, unburden a: hilg ad magh yn chooid v'er boayrd 'sy cheayn, dy eddrymaghey yn lhong Bible; 3 alleviation

eeastyn fish: Ny laghyn t'ayn jiu, ta dy chooilley pheiagh boirit dy bee ny skeddanyn (as eeastyn elley) scughit veih'n cheayn dy bollagh. Carn

geidit pinched, stolen: Va'n cheayn as e jeeghyn arreydagh er ve mollit as nyn dashtey geidit lesh crout as kialg. Coraa

gour nyn mullee headlong: Eisht hie ny drogh-spyrrydyn ass y dooinney, as hie ad stiagh ayns ny muckyn: as roie yn ghriagh gour nyn mullee lesh yn eaynee gys y cheayn, as v'ad plooghit. Bible

jeshaghteyr engineer, machinist: Dimraa eh shen rish jeshaghteyr elley as dreggyr yn fer elley dy row reddyn dy bollagh anchasley tra v'ad er y cheayn. Carn

jiarg-rooisht stark naked: Va shey meeghyn ain roie as shooyl harrish sleityn Vannin, snaue 'sy cheayn as shinyn jiarg-rooisht, brishey yn rio er dubbaghyn GK

kione jiass south end: va kione y chagliagh ec baïe twoaie yn cheayn sailjey ec kione jiass Yordan Bible

lesh yn eaynee towards the precipice: roie yn ghriagh gour nyn mullee lesh yn eaynee gys y cheayn Bible

lostey beayn everlasting flame: Ny strooyn cursit ta roie sheese 'sy cheayn dy vrimstone lheit, as jannoo'n lostey beayn PC

meaig (=Ir. meug) (f.) whey: Hoilshee prowallyn dy row e-coli ayns piob-beeal Vollagh Lhean, ta goll er ymmydey ec Keylannyn Vannin dy phumpal meaig nagh vel ad laccal stiagh sy cheayn. BS

meeyllagh insectlike, pedicular; lousy, verminous: Va mee hannah er ve gys yn Egypt as gys y Cheayn Doo rish  queig marrinyssyn as va mee skee jeeaghyn er ny hEgyptee meeyllagh breinn as ny  sooillyn doghanit ocsyn JC

mollag (=Ir. bolla or malaid) (f.) pl. mollagyn balloon, buoy, float: as ish freayll arrey er mollag ny lomarcan ayns mean y cheayn. Carn; scrip

naisht affianced, bind, engaged: Ny yeih, ta Hommy aeg dy liooar, as ta palchey dy eeastyn elley ayns y cheayn, as cha nel ad naisht foast noadyr. Dhoor

nuyad ninety: Ta reiltyssyn Vannin as Nerin er ve caggey noi lhiggey çheghnaiçhum-nuyad-nuy stiagh sy cheayn rish tammylt liauyr. BS

panther panther: V'eh inshit da nagh row yn Panther er y cheayn agh rish un laa as daeed nurree. BS

raft (pl -yn) float: ver-ym lhiam ad er y cheayn ayns raftyn gys y boayl nee oo pointeil dou Bible

raftyn floats: ver-ym lhiam ad er y cheayn ayns raftyn gys y boayl nee oo pointeil dou Bible

rubbyr rubber: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn as ish freayll arrey er mollag ny lomarcan ayns mean y cheayn. Carn

scheim line on the skin, streaky mark; strip: Scheim thallooin roie magh 'sy cheayn. DF

shooyl (=Ir. siúl) See shooyll ambulatory, gait, itinerant, pace, perambulate, perambulation, promenade, traverse, traversing, tread, treading, vagrant, walk, walking: Ren oo shooyl trooid y cheayn lesh dty chabbil Bible; walks

sogh (=Ir. sochd) (f.) pl. soghyn groan, moan, sigh, sob, whimper; pant; surge, swell: Ta sogh mooar sy cheayn JK

troggal ass 1 arising a: ta bodjal beg troggal ass y cheayn, myr bass dooinney Bible; 2 deplenish

carr pl. carryn lilt, melody, strain, tune: Rish y vlein shoh va dy kinjagh carr ny jees goit stiagh voish Nerin as eer Sostyn Carn; (of voice) cadence; cab, car, van: Bwooise da Jee nagh vod oo goll noon as noal harrish y cheayn cho aashagh as oddys oo gimman carr eddyr Bretin as Sostyn. Carn; kink, vicissitude

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog