Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: cheau | Results: 86

cheau cast: cheau eh yn joan oc ayns strooan Kidron Bible; flung


Inexact matches:

er cheau on the side: S'lioar da'n scoillar dy ve myr e vainshter, as y charvaant myr e hiarn: my t'ad er cheau Beelzebub er mainshter y thie, cre woad smoo nee ad e vooinjer y oltooaney. Bible

ry cheau consumable

cheau ny marrey sea coast

cooid cho-earrooder ry cheau (f.) computer consumables

cooid ry cheau consumables

teiy y cheau (to) record a vote

flung ceaut; cheau: He flung it to one side - Cheau eh ry-lhiattee eh. DF idiom

on the side er cheau: On the side of the road - Er cheau yn raad. DF idiom; er lhiattee

record a vote (v.) (to) teiy y cheau: Record one's vote - Dty heiy y cheau. DF idiom

spent1 ceaut; cheau: He spent it in small amounts - Cheau eh eh ayns symmyn beggey. DF idiom

consumables (npl.) cooid ry cheau

glance ceau shilley bieau er: He flashed a glance at me - Cheau eh shilley bieau orrym. DF idiom; shilley bieau: Glance over a book - Shilley bieau y cheau er lioar. DF idiom; skyrraghtyn; sooilleragh

cast1 builley, cuirt, skah; coontit; cur skimmee da; far hooill; jannoo; jiooldit; lhuan; lught; mac-skeih; orraghey; plaitail; roit; skimmee; snoaid; tilgane; tilgey: The sheep cast her lamb - Ren y cheyrrey tilgey yn eayn eck. DF idiom; tilgit; hilg; ceau, cheau: He cast his garments - Cheau eh jeh e gharmadyn. DF idiom; cuir; hilgys; tilg; (to); (dy) hilgey; ceaut: The die is cast - Ta ny jeeslaghyn ceaut. DF idiom

consumable (adj.) ry cheau, yn-cheau, yn-ee

expendable (adj.) yn-cheau; yn-vaarail

wearable (adj.) yn-cheau

do-cheau durable

yn-cheau consumable, expendable, wearable

computer consumables (npl.) cooid cho-earrooder ry cheau

durable (adj.) beayn, beayn-hassooagh, do-cheau, foddey-heilltagh

gammanyn amusements, games: Cheau eh fortan ersooyl er ny gammanyn. DF

kione cheerey cape, foreland, mull, peninsula, promontory: Kione cheerey y cheau. DF

shilley bieau glance: Cheau eh shilley bieau orrym. DF

soccoil (=Ir. socamhuil) cosy, easy, easy-going, mild, easygoing: Seihll soccoil y cheau. DF

strep struggle: cheau yn drogh-spyrryd sheese eh ayns strepyn Bible

toor-caggee fort: dy cheau seose carnane, as dy hroggal toor-caggee Bible

body1 (n.) bleayst, colught, mean, sthockan; callin: The resurrection of the body - Irree seose reesht y challin. DF idiom; colb; corp: Commit a body to the deep - Corp y cheau harrish boayrd. DF idiom; corpane; shlig

cars (npl.) gleashtanyn: Dump cars on the market - Gleashtanyn y cheau er y vargey. DF idiom

discharge ceau magh: Discharge ballast - Ballast y cheau magh. DF idiom; cur ersooyl; cur sheese; eeck glenney; folmaghey; glenney; glenney magh; jee-lughtaghey; jee-lughtey; lhiggey; lhiggey magh; neulaadey; neulughtaghey; neulughtey; orraghey; seyrey; sheeley; skeaylley; tilgey

drowse ceau saveeney: Drowse the time away - Yn traa y cheau saveeney. DF idiom

questions (npl.) questionyn; feyshtyn: They barraged him with questions - Cheau as feyshtyn huggey dy tappee. DF idiom; keishtyn

shake off (v.) cur jeh; crie jeh: Shake off the dust - Crie jeh yn joan. JJK idiom; cheu jeh: Shake off the yoke - Yn whing y cheau jeh. DF idiom

spend baarail; ceau: Never did I spend such a night - Cha cheau mee rieau lheid yn oie 'sy theihll shoh wass. DF idiom; (to); (dy) vaarail

spits (npl.) shellaghyn: And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him - As woaill ad eh er y chione lesh cuirtliagh, as cheau ad shellaghyn er Bible; bhir

summit (n.) ard-veinn, baare, beinn; mullagh: We spent two hours on the summit of the mountain - Cheau shin daa oor er mullagh y clieau. JJK idiom; pen

aahley fishery, fishing ground, marine habitat: As laa-ny-vairagh hie Juan gys yn eeastagh ayns y baatey beg echey, as tra v'eh er- jeet dys yn aahley-eeastee, cheau eh yn aker magh as ren eh yn chord shickyr Dhoor; (at sea) location

anchairagh (as practice) corrupt: Ta ny argidee er cheau argid erskyn towse er troggalyn tuarymagh as colughtyn anchairagh Carn

argidee financiers: Ta ny argidee er cheau argid erskyn towse er troggalyn tuarymagh as colughtyn anchairagh Carn

Balley Moaney Peaty Farm, Farm of the Turbary, Turf Farm: Ta Tinvaal er choardail dy cheau ny smoo na daa cheead as feed meeilley punt er ynnyd-tarlheimagh son etlanyn-cassee ec y thie-lheihys noa ec Balley Moaney. BS

broutagh bestial, brutal, brutish, ruffianly: Jeheiney, va Jewell deyrit dy cheau bea ayns pryssoon son goaill ben aeg er egin dy broutagh ayns Raad Victoria ayns Doolish. BS; savage; doggish

bun-argid capital, floating capital, principal: Yn chhiaghtin shoh cheet, bee shirveishee shirrey er Tinvaal kied y chur daue dy cheau bunnys queig millioon punt myr bun-argid. BS

cloagey pl. cloagaghyn cape, cloak, domino: Bee eh da myr y cloagey t'eh dy cheau Bible; mantle

coonseil (f.) council: Ta Coonseil ny h'Europey arryltagh dy cheau argid yn aght bare lhee as cha nel ad shirrey er coyrle voin-hene. Carn

crooinit (of king) crowned: shoh yn oyr ta ben-rein Hostyn as e dooinney er cheau traa foddey rouail fud ny hAlbey erreish jee v'er ghra dy row ee crooinit myr ben-rein jeh'n Reeriaght Unnaneyssit. Carn

crubbyn trotters, hoofs, hooves: Hug y maarliagh eab er roie ersooyl agh ghow y tarroo eh ayns ny eairkyn mooarey echey as cheau eh er y thalloo eh, sthampey eh fo ny crubbyn echey. Dhoor

cullee (f.) pl. culleeyn 1 apparatus, equipment, kit, materials, outfit, suit; 2 flag, insignia a: Bee cullee champ Dan my-hwoaie Bible; 3 (of sky) aspect a: yn soilshey gial ren cullee ghoo y cheau, as undin niau, myr agglit, va er-creau. PC; 4 kept woman

er aght-erbee by any means: my oddagh ad er aght-erbee Phenice, as yn geurey y cheau ayns shen Bible

er y vargey (of fruit) in; on the market: Gleashtanyn y cheau er y vargey. DF

feer tappee whirlwind, very quickly: Smooinee eshyn feer tappee as eisht cheau eh e chip er y thalloo. Dhoor

fovooirane submarine, U-boat: Cheumooie jeh shen, ta ny Frangee er cheau argid erskyn towse er fo-vooiraneyn chesh-veanagh. Carn

fringeyn fringes: Nee oo dhyt hene fringeyn er kiare skianyn y gharmad tou dy cheau Bible

gallasyn braces: Cheau mee oashyryn liauyrey doo, troosyn giarey as gallasyn lesh crammanyn mooarey. Dhoor; suspender

greïnyn instruments; furniture; engines; weapons: Myr dooinney baanrit, ta dy cheau mygeayrt ceabyn aile, side, as greïnyn baaish Bible

jystyn dishes: Mysh tree cluig lurg munlaa, ta shen dy ghra, lieh oor lurg 'nane er y chlag, ghow mee yn ushtey va ny jystyn er ve strullit ayn as cheau mee eh harrish cheu ny lhuingey JC

kiarkyl (=Ir. cearcal) (pl -yn) pl. kiarkil circle, coterie, O, rim, ring: as ayns tostid oie chiune, lhunn ad queig baatyn veih traie mysh kerroo meeilley veih Ellan Cholumb Killey, as cheau ad kiarkyl mygeayrt yn ellan. Chron; circuit

lhune ooyl cider: Cheau ad Fiesta de sidra asturiana, my ta shin gra feailley ny lhune ooyl dy Asturias rish, dagh blein sy thie oast shen, neesht. Dhoor

maor factor: Va leighder scheioil ec ny croiteyryn as haink eh lesh dellal magh yn cassid son deforcement as cheau eh drogh-ennym er maor y Çhiarn MacDonald. NNS

mustyral assemble, assembling, muster: Keayrt ny ghaa dirree magh ny Manninee nyn 'oi as d'obb ad dy eeck red erbee, agh ve ny sidooryn er nyn mustyral dy ghoaill ny leeideilee as dy cheau ad ayns y Chashtal Rosien Dhoor

neu- COMPARE mee- (pref.) un-, ill-, non-: nee oo ad y cheau ersooyl myr aanrit neu-ghlen Bible

oashyryn (f.) hose, stockings: Cheau mee oashyryn liauyrey doo, troosyn giarey as gallasyn lesh crammanyn mooarey. Dhoor

oasteyr hotelier, innkeeper, landlord, licensed victualler, publican: Cha mie lesh yn oasteyr nyn giaull, as v'eh gaccan as ren eshyn shin y cheau magh er y traid. GB

oieghyn tooilleilagh wearisome nights: Myr shen ta mish eginit dy cheau meeaghyn dy ardalys, as ta oieghyn tooilleilagh er ny oardaghey dou. Bible

Ollanish (f.) Dutch: ta buird-scrutee ennagh er cheau magh çhengaghyn goll rish ny çhengaghyn Loghlinagh as Ollanish as eer Rooshish! Dhoor

poblaght (f.) commonwealth; republic: dy vrasnaghey as dy ghreesaghey eieghyn ayns y pobble dy cheau ersooyl leighalyssyn erbee oc rish y chrooin (shen job vooar) as dy chooney lhien Poblaght Vannin y chur er bun. Carn

pollan (f.) (pl -yn) felt; pack saddle, saddle cloth: Eshyn nagh vel mie rish e gharran shegin da pollan y cheau. DF; (of person) dud, thick-skinned: She pollan dy ghooinney eh. DF

Rooshish (=Ir. Rúisis) (f.) Russian: ta buird-scrutee ennagh er cheau magh çhengaghyn goll rish ny çhengaghyn Loghlinagh as Ollanish as eer Rooshish! Dhoor

scrodeyr screwdriver: Ayns ny bleeantyn kiare feed, cheau eh traa cosoylagh ayns pryssoon son saih immanagh-taksee bwoirrin lesh scrodeyr. BS

shellaghyn spits: As cheau ad shellaghyn er, as ghow ad y chuirtlagh, as woaill ad eh er y chione Bible

shivoilagh civilian: Roish my ghow ny pryssoonee dy hrostey, ren reiltys Hostyn lhiggey er dy row ad er-chee lowal da ny pryssoonee "eaddagh shivoilagh" y cheau. Carn

spaagit spattled: Keayrtyn elley roish shen haink mee marish my voir er baatey queeyl spaagit as cheau mee ooryn ec y giat jeeaghyn sheese er yn greinys niartal girree as tuittym, cheet my chour as goll ersooyl voym reesht. JG

sthampey clump, stomp, swage, tramp, trample, tread: Hug y maarliagh eab er roie ersooyl agh ghow y tarroo eh ayns ny eairkyn mooarey echey as cheau eh er y thalloo eh, sthampey eh fo ny crubbyn echey. Dhoor; trampling

strepyn struggles: As myr v'eh foast cheet, cheau yn drogh-spyrryd sheese eh ayns strepyn Bible

strooan (=Ir. sruthán) (f.) pl. strooanyn brook, burn, creek, river, rivulet, stream, waterway: cheau eh yn joan oc ayns strooan Kidron Bible

sunt (=Ir. sunnd) healthy, sane, sound: cheau eh ooilley'n oie ayns gennallys as chebbal booise gys Jee hug barriaght daue, ad-hene follan sunt, 's nagh row ad lesh ny greienyn noidagh guint. PC

Tashtey (yn); (the) Treasury: Agh nish shegin da'n Lught-Reill geddyn kied veih'n Tashtey tooilley argid y cheau. BS

tuarymagh speculative: Ta ny argidee er cheau argid erskyn towse er troggalyn tuarymagh as colughtyn anchairagh Carn; speculator

void from you: As dooyrt eshyn, Ceau void eh er y thalloo; as cheau eh er y thalloo eh, as haink eh dy ve ny ard-nieu: as roie Moses er-chea voish. Bible

many years (npl.) ymmodee bleeantyn: But if a man live many years - Agh ga dy vel dooinney er cheau ymmodee bleeantyn Bible; mooarane bleeantyn: If there be yet many years behind - My vees mooarane bleeantyn ergooyl Bible; bleeantyn foddey: Yet many years didst thou forbear them - Foast, dymmyrk oo lhieu ry bleeantyn foddey Bible; whilleen blein: these many years do I serve thee - ta mish rish whilleen blein shen ayns dty hirveish bible

sea coast (n.) cheau ny marrey; coose ny marrey; slyst ny marrey: Woe unto the inhabitants of the sea coast - Smerg da cummaltee slystyn ny marrey Bible; oirr ny marrey: he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast - haink eh dy chummal ayns Capernaum, ta rish oirr ny marrey Bible; ardjyn ny marrey: and from the sea coast of Tyre and Sidon - as veih ardjyn ny marrey Tyre as Sidon Bible

ard-wannalagh (adj.) haughty, stubborn, stuck up, superior: Ec y traa shen hig Sostynagh ard-wannalagh stiagh dy cheau argid erskyn towse as ec traa ennagh 'sy traa ry-heet nee peiagh gra "cre 'sy theihll va jeant son Jishag y Nollick! Dhoor; (n.) arrogant person

ayns oaie in the sepulchre: myr v'ad goanluckey dooinney, cur-my-ner, honnick ad sheshaght dy gheiney; as cheau ad y dooinney ayns oaie Elisha; in face: va'n ven sho aalin 'skyn dagh cretoor elley, 'skyn Adam hene, ayns corp, ayns oaie as shilley PC; before

lampyn 1 bowls: As ayns y chainlere bee kiare lampyn jeant ayns cummey almondyn, lesh nyn gruint as nyn blaaghyn Bible; 2 lamps a: As nee oo ny shiaght lampyn echey: as nee ad foaddey ny lampyn, dy vod ad soilsheyn cheau kiongoyrt rish Bible

lhee (f.) 1 doctor, medical, physician: Shegin da ny fir as mraane-lhee gra cre ny gonaghyn phrowys ad dy lheihys hoshiaght Carn; 2 pigment, pigmentation; 3 (prep.) with her: Ta Coonseil ny h'Europey arryltagh dy cheau argid yn aght bare lhee as cha nel ad shirrey er coyrle voin-hene. Carn a See lh'ee; 4 more

markiagh (=Ir. marcach) (v.) ride: As hug eh er markiagh ayns y nah ainagh echey as deïe ad roish Bible; riding; (n.) pl. markee cavalier, equestrian, horseman, horse rider, jockey, rider: neems kiaulleeaght gys y Chiarn: son teh dy gloyroil er gheddyn barriaght, yn cabbyl as e varkiagh teh er cheausyn aarkey Bible

minjeig (f.) fawn, immature deer, one year old she goat: Cheayll yn feeaih moostit; cheayll yn minjeig faitagh, as by gooin lhieu er yn helg. Coraa; bundle: eisht chayrn eh yn eairk as cheau eh y minjeig jeh pabyryn naight rish oaie y chapp. Dhoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog