Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: chammah | Results: 72

chammah as well: Yn un leigh vees eu, chammah son y joarree Bible; too; both


Inexact matches:

too (adv.) foast, myrgeddin, ro; (pref.) ro-; neesht: Please cut my hair, too - Giar m'olt neesht, my sailliu. JJK idiom; chammah: My friend is yours too - Ta'n carrey ayms chammah euish. JJK idiom

as well chammah: For unto us was the gospel preached, as well as unto them - Son dooinyn van sushtal er ny phreacheil chammah as dauesyn Bible; chammagh: And the frogs shall come up both on thee. (as well) and upon thy people - As hig ny froggyn seose chammagh ort henehene, as er dty phobble Bible

feill chabbil (f.) horse flesh; flesh of horses: Dy vod shiu gee feill reeaghyn, as feill captanyn, as feill deiney niartal, as feill chabbil, as yn eill ocsyn ta markiagh orroo as feill dy chooilley ghooinney, chammah seyr as shirveishee, chammah beg as mooar. Bible

beuyr deaf men: t'eh cur chammah er ny beuyr dy chlashtyn Bible

ceelyn ceiling: chammah laare y thie as ceelyn ny voallaghyn Bible

fainee chariots: As hie seose mârish, chammah fainee as markee Bible

haink (=Ir. tháinig) arrived, came: As haink ad chammah deiney as mraane Bible

kianley binding: kianley as livrey gys pryssoonyn chammah deiney as mraane. Bible

markee horsemen, riders: As hie seose mârish, chammah fainee as markee Bible

oaylleeyn experts: Foddee ynseydee chammah as oaylleeyn goaill soylley jeh shoh. BS

scoorit 1 scoured: a: bee shen chammah scoorit, as strullit ayns ushtey. Bible; 2 (drunk) tight

strullit rinsed, swilled: bee shen chammah scoorit, as strullit ayns ushtey. Bible

bird (n.) ushag: A bird in the hand is as good as two in he bush - Ta ushag 'sy laue chammah as jees 'sy tammag. JJK idiom

lintels (npl.) linteyryn: both the cormorant and the bittern shall lodge in the upper lintels - nee chammah yn choayr as y bittern goaill aaght ayns ny linteyryn mullee Bible

little children (npl.) cloan veggey: both little ones and women - chammah cloan veggey as mraane Bible

shall save coadee: Thou, Lord, shalt save both man and beast - Coadee uss, Hiarn, chammah dooinney as baagh Bible

witnessing (v.) coyrt feanish; gymmyrkey feanish: witnessing both to small and great - gymmyrkey feanish chammah gys beg as mooar Bible

yours ayds; lhiats, lhiat's: It's mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs - T'ee lhiams, lhiats, leshyn, lheeish, lhienyn, lhiuish, lhieusyn. JJK idiom; lhieuish; euish: My friend is yours too - Ta'n carrey ayms chammah euish. JJK idiom

aasoil growing: Ta'n ghrian corp aileagh sollys gial gloyroil breeoil as cheh, cur niart aasoil da'n theihll chammah 's soilshey. PC; vegetative

ashoonaght (=Ir. náisiúntacht) (f.) nationality: Chammah as shen, t'eh gra dy lhisagh y peiagh share goll er pointeil as s'cummey yn ashoonaght. BS

ayns niau on high: Son t'eh reill dagh nhee chammah ayns niau as thalloo. CS

bioee (ny); (the) living: v'eh giarit jeh veih cheer ny bioee Bible; (the) quick; (impv) revive: as vio-ee eh reesht, dy voddagh eh ve Chiarn chammah ny bio as ny merriu Bible

bittern bittern: nee chammah yn choayr as y bittern goaill aaght ayns ny linteyryn mullee eck Bible

buckleryn bucklers: loshtee ad ny greinyn-caggee, chammah ny scapeyn, as ny buckleryn, ny bowghyn as ny sideyn Bible

coadee conservationist, defence, defensive; shall save: Coadee uss, Hiarn, chammah dooinney as baagh Bible; protection

deiney mooinjerey kinsfolks: bee shiu er nyn mrah chammah liorish ayraghyn as moiraghyn, as braaragh yn as deiney mooinjerey Bible

duinid (f.) richness; profundity: O duinid y verchys chammah jeh creenaght as tushtey Yee! Bible

Ewnyn Jews: son ta shin roïe er phrowal dy vel chammah Ewnyn as Ashoonee, ooilley fo peccah Bible

fer- (pref.) male: my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

fer-ynsee pl. fir-ynsee male teacher, master, schoolteacher, teacher: foddee dooinney er beggan tushtey, my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

feyshtyn (f.) confession; puzzle: lurg three laa dy dooar ad eh ayns y chiamble, ny hoie mastey ny fir-ynsee, chammah geaishtagh roo, as cur feyshtyn orroo. Bible; questions

filmyn films: Chammah as shen, t'eh anaasagh dy vel Pobblyn Celtiagh er reaghey çhaglym sy  Chorn ec yn un traa as Feailley Filmyn as Çhellveeish ny Celtiee. Dhoor

fir-ynsee teachers: Ta Davyth er nynsaghey Bretnish chammah as dy vel eh gobbyr myr fer-ynsee ayns scoill Vretnish faggys da balley Caernarfon. Carn

freilltagh conservationist, conservative: goaill stiagh rheynnyn-reltys (Eirinys, Garraghey as Turrysid), chammah as Eiraght Ashoonagh Vannin as possanyn-eirinys as possanyn freilltagh. BS

goaill boggey jubilate, rejoice, rejoicing: gowee oo rish e aigney mie, tra t'eh smaghtagh chammah as tra t'eh goaill boggey jeed. CS

Greagish (f.) Greek: chossyn eh ynnyd seyr ec y Scoill 'Grammar' ayns Ballacashtal, raad dynsee eh ny shenn ghlaraghyn Laddin as Greagish chammah as lioaryn ny ughtaryn as bardyn Sostnagh Dhoor

laver laver: ooilaghey yn altar as ooilley ny siyn, chammah yn laver as e chass, dy chasherickey ad Bible

lhoobagh arching, bending, bowing, convoluted, curved, curvilinear, faltering, inflexional, limber, plastic, pliable, sinuous, snakiness, supple, twisting, vermiculate, willowy, winding: Ta'n slane coorse jeant er aght lhoobagh dy ve cooie da sleih aasit chammah as ynseydee-scoill. Dhoor; (morally) crooked; shifty

linteyryn lintels: nee chammah yn choayr as y bittern goaill aaght ayns ny linteyryn mullee eck Bible

lorgyn staves: ver ad er aile, as loshtee ad ny greinyn-caggee, chammah ny scapeyn, as ny buckleryn, ny bowghyn as ny sideyn, as ny lorgyn-laue, as ny shleiyghyn, bee ad son aile daue dy lostey, shiaght bleeaney. Bible

lott (f.) job lot, portion: hilg ad lottyn chammah son beg as mooar Bible; wound: Lostey son lostey, lhott, son lhott, builley son builley Bible

mast'ainyn (ny) with us: Ny mast'ainyn ta chammah ny king lheeah as y chenndeeaght, foddey shinney na dty ayr. Bible

mraane (=Ir. mná) (f.) fair sex, ladies, womanhood, womankind, women, womenfolk: haink ad chammah deiney as mraane Bible; wives: As ghow ad ny inneenyn oc dy ve son mraane daue Bible

mummig (=Ir. muime) (f.) See mummog mamma, mammy, mother, mum, mummy: Dy jinnagh chammah Mummig as mish shirrey urree dy heet, er-lhiats dy darragh ee? Coraa

neuynsit ignorant, illiterate, uneducated, uninstructed, unlearned, unlettered, unschooled, untaught, untrained, untutored: chammah da'n (vooinjer) ynsit, as da'n neuynsit Bible; uncultivated

oayrdyn hammers: Tan gaaue lesh y chlou chammah gobbragheysyn aile eh, as cummey eh lesh oayrdyn Bible

oikanyn children: woaill eh Nob ard-valley ny saggyrtyn lesh foyr y chliwe, chammah deiney as mraane cloan as oikanyn, dew, as assylyn as kirree, lesh foyr y chliwe Bible

Ookraanagh (n., adj.) Ukrainian: Ec y traa t'ayn, ta claare slattyssagh y Reiltys Ookraanagh goaill stiagh slattyssyn bentyn da shirveishyn argidoil, chammah as leigh dy chur dellal lectraneagh er e hoshiaght. BS

oural-arryltagh freewill offering: chammah jeh ny eaystyn-noa, as jeh ooilley feaillaghyn pointit y Chiarn, v'er ny chasherickey, as jeh dy chooilley unnane va chebbal dy aggindagh oural-arryltagh gys y Chiarn. Bible

patriarch patriarch: Gheiney as vraaraghyn, lhig dou lesh nyn gied loayrt riu mychione yn patriarch David ta chammah marroo as oanluckit, as dy vel yn oaie echey ry-akin gys y laa t'ayn jiu. Bible

poseenyn posies: banglaneyn aalin gaase ard er nyn skyn, feeit trooid y cheilley 's ooilley glass veih'n vun; poseenyn millish as dagh dooghys blaa fordrail nyn eunys chammah oie as laa PC

Rheynn Arraghey Department of Transport: Hie slattyssyn er caghlaa nurree dy lhiggey da'n Rheynn Arraghey cassanyn-streeaney 'enmyssey, chammah as raaidyn as cassanyn. BS

Romanee 1 Romans a: hig ny Romanee as ver ad mow chammah yn ynnyd casherick as yn ashoon ain Bible; 2 Romany

scrutit censored: Chammah as ny coontyssyn scrutit, ta coontey jeh polasee as obbyr yn Undinys ry gheddyn syn imraa. BS

seyrlann (f.) laboratory: Chammah as shen, ta tuarastyl bleinoil Seyrlann y Reiltys gra nagh row levallyn gaueagh dy ghoul-roorid feddynit ayns bee goll rish bainney as stoo-bee jeant ass feill. BS

shennid oldness, senescence, staleness: Nee uss cumraagys as caarjys lesh aegid keyl as shennid lheeah bee gagh ghooinney oc jeeaghyn dhyt e chullee-eeastee, chammah darrag as dooan as slatt. Coraa

Shirveishagh Tashtey Treasury Minister: Chammah as shen, hoilshee yn Shirveishagh Tashtey dy bee aa-reayrt mooar jeant jeh leigh-cholught Vanninagh. BS

sporrannyn bundles: tra honnick chammah ad hene, as nyn ayr ny sporrannyn-argid, vad agglit Bible

sthookyn shocks: losht eh chammah ny sthookyn, as yn arroo creen marish ny garaghyn-feeyney as olive Bible

tayrn sheear drawing off, draw off: Chammah as shen, begin da'n vriw shallidagh tayrn sheear veih'n chooish. BS

teiht elected, élite, select: Son ta dy chooilley ard-saggyrt teiht veih mastey deiney, er ny oardaghey son [vondeish] deiney ayns reddyn bentyn rish Jee, dy vod eh chammah giootyn as ourallyn y hebbal son peccaghyn: Bible

teisht (=Ir. teistiméireacht) (f.) certificate: Chammah as shen, va reiltys Hostyn geeck argid da colleishyn Yernish y Chommeeys Yernish, as va'n reiltys shen cur bree da teishtyn trainal ny ynseyderyn. Carn

thanvanagh staggering: Chammah as shen, v'eh thanvanagh dy row kiare feed nhee as nane er y phabyr-oardagh. BS

toshiaght as jerrey start and finish: Lhig dooin nish aggle y ghoaill roish y Chiarn nyn Yee, ta cur dooin fliaghey cooie ny imbaghyn, chammah toshiaght as jerrey ny bleeaney Bible; first and last; former and latter

Yeesey Chreest Jesus Christ: dy vod mayd uss y wooiys chammah ayns aigney as jannoo, trooid Yeesey Chreest nyn Jiarn PB

binding (n.) boandey; (adj.) boandagh; kianglagh; tartagh; (v.) kiangley: we were binding sheaves in the field - va shin kiangley bunneeyn sy vagher Bible; kianley: binding and delivering into prisons both men and women - kianley as livrey gys pryssoonyn chammah deiney as mraane Bible

bittern (n.) coar vooar: I will also make it a possession for the bittern - Neem eh y yannoo ny chaitnys dan choayr-vooar Bible; coayr: But the cormorant and the bittern shall possess it - Agh nee yn cormorant, as y choayr cummal ayn Bible; bittern: both the cormorant and the bittern shall lodge in the upper lintels of it - nee chammah yn choayr as y bittern goaill aaght ayns ny linteyryn mullee eck Bible; ushag ny boob

both chammah; jees; (ny) neesht; nyn neesht; nyn yees; chammagh; dagh: To burn the candle at both ends - Lostey yn chainle ec dagh chione. JJK idiom; daa: As soon as war was declared, both armies began to move - Cha leah's va caggey er ny hoilshaghey magh, ghow yn daa armee toshiaght dy ghleashagh. JJK idiom

Jews (npl.) (Ny) Hewnyn: Where is he that is born King of the Jews? - Cre vel ree ny Hewnyn ter jeet er y theihll? Bible; Ewnyn: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin - son ta shin roïe er phrowal dy vel chammah Ewnyn as Ashoonee, ooilley fo peccah Bible

shall look failee: and thine eyes shall look - as failee dty hooillyn Bible; jeeaghee: he will bring me again, and shew me both it, and his habitation - as jeeagh-ee eh dou chammah shen as e chabbane-agglish Bible; hee-ys: And if the priest shall look - As my hee-ys y saggyrt Bible

to them daue: That will be very disagreeable to them - Bee shen feer neuhaitnyssagh daue. JJK idiom; dauesyn; huc, hucsyn; roo; roosyn: I'm speaking to you as well as to them - Ta mee chammah loayrt riuish as roosyn. JJK idiom

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog