Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: chaglym | Results: 95

chaglym (=Ir. teaglaim) (v.) accumulate, assemble, collect, gather, whip round: Cha jean shiu cuirr, ny buinn shen ny ta gaase jeh hene, ny chaglym messyn dty villey feeyney gyn-pollal Bible; (n.) collection, gathering, convocation: Er yn chied laa, bee chaglym casherick Bible; conclusion; effort; contribution; meeting; gathereth


Inexact matches:

boayl chaglym venue

chaglym ass deduce

chaglym clouagyn stamp collecting

chaglym cooidjagh agglomerate, aggregate, assemble, convoke, gather together: T'ad chaglym cooidjagh noi annym y dooinney cairagh: as deyrey gys baase yn uill neu-chyndagh. Bible

chaglym garagh garden party

chaglym padjeragh prayer meeting

chaglym rollageagh star cluster

chaglym ry-cheilley consolidate

chaglym theayagh public meeting

chaglym voish deduce

chaglym ry cheilley muster: s'cliaghtey lesh ny Manninee veih lhing Ree Ghorree Crovan as tammylt roish shen chaglym ry cheilley dy chlashtyn ny leighyn noa er nyn loayrt magh as aghinyn as neuaashidyn er nyn gur roish y Chooyrt dy gheddyn couyr Carn

giare-hennaghys y çhaglym minutes of the meeting

assemble1 (v.) chaglym: they assemble themselves for corn and wine - tad chaglym cooidjagh son arroo as feeyn Bible; co-chruinnaghey; cur ry-cheilley; mustyral; tayrn cooidjagh: Assemble me the men of Judah - Tayrn cooidjagh hyms deiney Yudah Bible; chaglym cooidjagh; chaggle: Assemble yourselves and come - Chaggle jee shiu hene as tar-jee Bible

deduce (v.) chaglym ass, chaglym voish, jannoo magh, tayrn ass

collection (n.) chaglym: They made a collection for him - Ren ad chaglym da. DF idiom; jeelym; oural

gathers (npl.) fillaghyn; (v.) chaglym: A rolling stone gathers no moss - Cha nel clagh rolley chaglym keynnagh erbee. JJK idiom

accumulate (v.) carnanaghey; chaglym; chymsaghey

agglomerate bluckaney; chaglym cooidjagh

aggregate1 chaglym cooidjagh; ym-lane

convoke (v.) chaglym cooidjagh

gathering1 (n.) cruinnaght: The murmur of the gathering - Cauaig y chaglym. DF idiom; chaglym: Parish gathering - Cruinnaght skeerey. DF idiom; mod; ingyraght; (v.) cruinnaghey: Gathering round the fire - Cruinnaghey mygeayrt yn aile. DF idiom

meeting (n.) cruinnaght, forragh, mod, quaaltys, quailtys, quaiyl, qualtys; chaglym: He presented a plan to the meeting - Hug eh cummey da'n chaglym. DF idiom; (v.) meeiteil

prayer meeting (n.) chaglym padjeragh

public meeting (n.) chaglym theayagh

stamp collecting chaglym clouagyn

whip round chaglym

gathereth chymsaghey: And he that gathereth the ashes of the heifer - As nee eshyn ta chymsaghey leoien cholbagh Bible; chaglym: He gathereth the waters of the sea together - Teh chaglym ushtaghyn ny marrey cooidjagh Bible; chymsagh: and as one gathereth eggs that are left - as myr ta fer ta chymsagh oohyn ta treigit Bible; (ears) jeeassyraght: and it shall be as he that gathereth ears in the valley of Rephaim - as bee eh goll-rishyn ta jeeassyraght ayns coan Rephaim Bible

gather together (v.) cooidjaghey; chaglym cooidjagh: and gather together the out-casts of Israel - as chaglym cooidjagh kynneeyn skeaylt Israel Bible; chaggil cooidjagh: Go, gather together all the Jews - Immee as chaggil cooidjagh ooilley ny Hewnyn Bible; tayrn dy cheilley: If he cut off, and shut up, or gather together - My teh giarey jeh, as jeigh seose deiney, ny tayrn dy cheilley Bible

chaglym-cooidjagh convocation

contribution (n.) chaglym, cohortys, cooney, jeeillym, olt, toyrtys, keesh

convocation (n.) chaglym-cooidjagh, coyrle agglish, meeiteil

garden party (n.) chaglym garagh, giense garagh

minutes of the meeting (n.) giare-hennaghys y çhaglym

star cluster (n.) chaglym rollageagh, co-hollys rollageagh, cruinnaghan rollageagh

venue (n.) boayl chaglym; laaragh; ynnyd loght; ynnyd vingey

conclusion (n.) briwnys, chaglym; jerrey: In conclusion - Dy chur jerrey er. DF idiom

consolidate (v.) chaglym ry-cheilley, chymsaghey cooidjagh, cur ry-cheilley, niartaghey, stooaltaghey

muster chaglym ry cheilley; co-chruinnaghey; musthaa; mustyral; mustyr; (n.) rolley enmyn

brasnaggyn sticks: hooar ad dooinney chaglym brasnaggyn er y doonaght Bible

cooidjagh (=Ir. cuideacht) accompanying, jointly, together: nee ad chaglym ad-hene cooidjagh m'oi Bible; inclusive

faarkaghyn seas, waters: chaglym cooidjagh ny ushtaghyn denmys eh Faarkaghyn; oceans

fouyr (m., f.) (pl -yn) harvest: t'ad chaglym stiagh fouyr ny mee-chrauee Bible

collect (v.) chaglym; (n.) co-phadjer: The collect for the day - Yn cho-phadjer da'n laa. DF idiom

effort (n.) chaglym; eab: Have you seen his last effort? - Vel oo er n'akin yn eab s'jerree echey? DF idiom; eabbey: I made an effort - Ren mee geabbey. DF idiom

gather1 chaglym, goaill stiagh; chymsagh; chymsaghey, cruinnaghey; ingyraght; teiy; chaggil, chaggle; chymsee; cruinnee: Gather your thoughts - Cruinnee dty smooinaghtyn. DF idiom; chaggle-jee

meagre (adj.) goan, gortagh, lhome, melley, moal, moaldey, thanney; beggan: There was only a meagre attendance at the meeting - Cha row agh beggan sleih ec y chaglym. DF idiom

moss (n.) bolgagh; keynnagh: A rolling stone gathers no moss - Cha nel clagh rolley chaglym keynnagh erbee. JJK idiom

murmur (n.) tallagh; cauaig: The murmur of the gathering - Cauaig y chaglym. DF idiom; (v.) cauaigey, jannoo tallagh; goaill dy holk

plan (n.) plan; cummey: He presented a plan to the meeting - Hug eh cummey da'n chaglym. DF idiom; (v.) plannal

rolling (v.) queeylley; rolley: A rolling stone gathers no moss - Cha nel clagh rolley chaglym keynnagh erbee. JJK idiom; rowlal

stone (n.) clagh: A rolling stone gathers no moss - Cha nel clagh rolley chaglym keynnagh erbee. JJK idiom; liack, goayl; (v.) claghey, cur clagh er; (gen.) cloaie: Hunger breaks through stone walls - Brishee accyrys trooid boallaghyn cloaie. JJK idiom

Americaanee Americans: Va claare ayn er y radio tammylt beg er-dy-henney mychione chaglym mooar jeh Americaanee dooie jeh'n chlein Navajo. Carn

barrantagh pl. barrantee commissioner, guarantor, sponsor: Ta Barrantagh ayns Rhumsaa, Richard y Radlagh, shirrey aa-reayrtys jeh coarys-coonee keeshyn yn Ellan ec çhaglym noght. BS; dependable, trustworthy

beaynee (n., f.) pl. beayneeyn harvester, mower, reaper: As ta'n beaynee geddyn faill, as chaglym mess gys y vea veayn Bible

ben ynsee (f.) female teacher, governess, tutoress: va'n chaglym shoh ry hoi feddyn magh ny saaseyn ynsee as ymmyd jeant jeu ec Nóirín Nuadháin, ben-ynsee Yernish voish Nerin. Carn

bleeanoil See bleinoil annual: va mee ec chaglym bleeanoil jeh Cheshaght ny Piobeyryn ayns Chesterfield, Sostyn. Carn

Braaid (Yn) Braid: Mysh shiaghtin er dy henney ec Thie Chibbanagh, y Braaid, hie chaglym er cummal ry-hoi loayrt mychione crooaght startey noa son Oaseir Lhiasee. Dhoor

brasnagyn kindling; (for fire) small wood; sticks: va'n ven-treoghe ayns shen chaglym brasnagyn; as deïe eh urree Bible

caairliagh chairman: Va mish y caairliagh ec chaglym ayns Lerpoyll raad loayr Nóirín Chléirigh, caairliagh Ghlór na nGael ayns Beeal Feirshtey. Carn

cauaig (f.) (of crowd) buzz; coo, moan, murmur: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

chouds (=Ir. fhad's) as long as, while: Choud's ta fys aym, va shoh y chied cheayrt va lhied y chaglym reaghit. Carn

cleighyn hedges: chaglym oohyn-kiark ny mast' ny lossreeyn, as ayns towlyn 'sy choonlagh, eisht chymsaghey blaaghyn 'sy vagheryn as ayns ny cleighyn. JG

crooaght creation: Mysh shiaghtin er dy henney ec Thie Chibbanagh, y Braaid, hie chaglym er cummal ry-hoi loayrt mychione crooaght startey noa son Oaseir Lhiasee. Dhoor

cuirreyder entertainer; host: Bee cummaltee abyl feyshtey oltey ynnydagh y Chiare as Feed, David Cannan, vees cuirreyder y çhaglym, voish lieh-oor lurg shiaght noght ayns halley yn scoill. BS

currit lesh ersooyl carried away: ta ASAP gra dy row eh grait ec çhaglym theayagh dy beagh ushtey sollit currit lesh ersooyl veih'n ynnyd ayns doaghyn troailt. BS

dagh cheu all-round; every side: Cur-my-ner, neem's goaill cloan Israel veih mastey ny ashoonee, raad t'ad er n'gholl, as chaglym ad er dagh cheu, as ver-ym lhiam ad gys y thalloo oc hene. Bible

dashyn heaps: As ren ad chaglym ad cooidjagh ayns dashyn, as va soar breinn jeu fud y cheer. Bible

Divlin Dublin: Heb ny goaldee Yernagh cuirrey da'n Cohionnal dy heet gys Divlin cour yn chaglym ayns 1954, as va'n cuirrey er ny hoieaghey jeh lesh ard-voggey. Coraa

eddyr-Cheltiagh inter-Celtic: Son yn trass keayrt, ta'n "URDD GOBAITH CYMRU," ta shen dy ghra Sheshaght yn Aeglagh Vretin, er chummal chaglym Eddyr-Cheltiagh ec Thie mooar "Pantyfedwen," ec Borth, er-gerrey da Aberystwyth Coraa

Ellanyn Vooir Eeaght (f.) Channel Islands: Ec y çhaglym va çhaghteryn veih Mannin, Pobblaght Nerin, Nerin Twoaie, Nalbin, Bretin, Reiltys y Reeriaght Unnaneyssit as Ellanyn Vooir Eeaght. BS

Erin (f.) Erin: Ta lhiettrymys toghtaney ec dagh chaglym yn theay fei ny h'Erin, goaill stiagh barrooseyn. Carn

fer kiaullee musician: va chaglym jeh'n Commeeys Celtiagh ec Purt Chiarn as va daa fer-kiaullee Kernowagh tannaghtyn ec nyn dhie. Carn

filmyn films: Chammah as shen, t'eh anaasagh dy vel Pobblyn Celtiagh er reaghey çhaglym sy  Chorn ec yn un traa as Feailley Filmyn as Çhellveeish ny Celtiee. Dhoor

fo stiurey under control: Y laa lurg yn çhaglym, hug ny h-Albinee as y Britaanagh shilley er thie Duke Video, fo stiurey Charles Guard. Dhoor

goll magh ass pass out: As va'n slane chaglym shirrey bentyn rish: son va bree goll magh ass, va dyn lheihys ad ooilley. Bible; go out of

h-Ellanyn Goaldagh (f.) (Ny); (The) British Isles: Dooyrt Mainshtyr Corkill dy row yn çhaglym ymmydoil son ny h-ayrnyn eigsoylagh jeh ny h-Ellanyn Goaldagh as Nerin. BS

homeryn homers: haggil ad ny quaylyn: eshyn sloo ren chaglym, haggil eh jeih homeryn: as ren ad skeayley ad dy lhean daue hene mygeayrt y champ. Bible

Kernow (f.) Cornwall: V'ad cloie marish possan va ennmyssit Quylkyn Tew (Rannagh Roauyr) as v'ad er jeet ass-lheh Kernow dys yn chaglym. Carn

kionfenee general: 'Sy voghrey va mooarane preays orrin dy chur gy-kione chaglym cour curmyn kionfenee as reih ny Fir-oik Ashoonagh. Coraa

lesh niau heavenwards: As hass Solomon kiongoyrt rish altar y Chiarn, ayns fenish ooilley chaglym Israel, as skeayl eh magh e laueyn lesh niau Bible

loghan (f.) pl. loghanyn dam, dock, lakelet, pond, pool, small lake, tank: ren shiu chaglym cooidjagh ushtaghyn yn loghan heese Bible

Lunnin (=Ir. Londain) (f.) London: Va chaglym cummit ayns Lunnin syn Ynnyd Vretnagh ayns Averil mychione lioaryn screeut ayns ny chengaghyn Celtiagh. Carn

Mooiragh Place by the Sea: Va caa ain son talkal trooid Pairk ny Mooiragh roish chaglym ec y Hydro cour coheshaght currit liorish y Kiannoortys Manninagh Coraa

ooilley fud-y-cheilley all in a flurry: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

preays (f.) press, pressure, stress, urgency: 'Sy voghrey va mooarane preays orrin dy chur gy-kione chaglym cour curmyn kionfenee as reih ny Fir-oik Ashoonagh. Coraa

Rheynn Eirinys Department of Agriculture: Va screeuyn currit magh echey lurg çhaglym marish yn Rheynn Eirinys. BS

shamyr-aarlee kitchen: Hed y çhaglym jeh Sheshaght Phenshyneyryn Vannin er cummal ec Shamyr-aarlee Molly ec jees er y chlag fastyr jiu. BS

Shirveishagh-Slaynt Minister of Health: Hirr ad çhaglym marish y Shirveishagh-Slaynt, Clare y Christeen, lurg da fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble gra nagh noddagh y thie-lheihys noa livrey shirveish veagh mie dy liooar. BS

dooinney creoi austere man, hard case, toughman: Agh y fer v'er gheddyn yn un talent haink eh, as dooyrt eh, Hiarn, va fys aym's dy nee dooinney creoi oo; buinn raad nagh ren oo cuirr, as chaglym raad nagh ren oo skeayley. Bible

faarkey (=Ir. farraige, Sc.G. fairge) pl. faarkaghyn billow, breaker, large wave, ocean, sea, swell: denmys Jee yn thalloo chirrym Ooir; as chaglym cooidjagh ny ushtaghyn denmys eh Faarkaghyn Bible; (to) bathe, bathe in sea: shegin da niee e eaddagh, as faarkey eh hene ayns ushtey Bible [O.Ir. fairrge]

femoilys requisition: Ta çhaglym-femoilys er ny reaghey ayns Rhumsaa ec lieh-oor lurg shiaght fastyr Jeheiney, sy troggal heear jeh'n scoill-ard. BS

loayrt dy jymmoosagh speak angrily: As ren slane chaglym-cooidjagh chloan Israel loayrt dy jymmoosagh noi Moses as Aaron ayns yn aasagh Bible

preeu- prime: dooyrt John Christensen dy vel Lunnin yn preeu-ynnyd sy teihll son niee argid quaagh Carn Agh, ec chaglym ayns Mannin er y gherrid, dooyrt John Christensen dy vel Lunnin yn preeu-ynnyd sy teihll son niee argid quaagh ta Mnr Christensen ny ghooinney mooar sy Voggyl ry hoi Aachummey Keesh (Tax Reform Newtwork). Carn2

tayrn-yms I will draw: Tayrn-yms cooidjagh jeed's adsyn ta trimshagh son y chaglym-casherick, dauesyn va'n oltooan echey seaghnagh. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog