Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: carn | Results: 257 (first 200 shown)

carn (n.) carn: A large heap is made from little stones - Ta carn mooar jeant jeh claghyn beggey. DF idiom; carnane: Sand bank - Carnane geinnee. DF idiom; lhiaght

Carn Cairn

carn cairn, carn, heap, memorial, raise, stack of stone: Ta carn mooar jeant jeh claghyn beggey. DF; mound


Inexact matches:

Carn Bane White Cairn

Carn Beeal Cairn of the Opening

Carn Beg Little Cairn

carn eoylley cesspit

Carn Guthrie Guthrie's Memorial

Carn Lheeah Grey Cairn

Carn Mooar Big Cairn

Carn Tolta Cairn of the Hill

Carn Ushag Bird Cairn

Carn Vael Michael's Cairn

Carn Vane White Cairn

Traie Carn Cairn Shore

White Foal Carn (n.) Carn Sharragh Bane

Boayl y Carn Place of the Cairn

Carn Mooar Hutchin Hutchin's Big Cairn

Carn ny Cooilley (The) Cairn of the Nook

Carn Sharragh Bane White Foal Carn

Carn y Chrock Cairn of the Urn

Carn y Claddee Cairn of the Sea Edge

Carn y Geay Cairn of the Wind

Carn yn Arroo Corn Cairn

Carn y Vreid Cairn of the Gorge

Magher Breck Carn Speckled Field Cairn

Slieau Carn Ajole See Echewle Hill Edge Cairn

White Cairn (n.) Carnane Bane, Carn Bane, Carn Vane

art 1 pl. artyn (magazine); (gram) article: Carn a: Va mee lhaih art scruit ec Brian Mac Stoyll Carn

fodmayds we can: Ta dy-kinjagh smoo reamys dooin ayns Carn ny fodmayds lhienney. Carn

Big Cairn (n.) Carn Mooar

Bird Cairn (n.) Carn Ushag

Cairn (n.) Carn, Carnane

cairn (n.) carn, carnane, lhiaght

Cairn Shore (n.) Traie Carn

Grey Cairn (n.) Carn Lheeah

Guthrie's Memorial (n.) Carn Guthrie

heap carn, carnane: A large heap is made from little stones - Ta carn mooar jeant jeh claghyn beggey. DF idiom; (n.) butt, crannag, dash, torr; (v.) carnanaghey, chummal, torry

Little Cairn (n.) Carn Beg

Michael's Cairn (n.) Carn Vael

stack of stone (n.) carn

Americanagh (n., adj.) American: ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn Roish foddey, bee scoillyn Hostyn cho agglagh as ram scoillyn Americanagh! Carn

cochianglt associated, combined, joined, united: Carn Ta shin clashtyn fockleyn as raaghyn cochianglt rish y red shen ass beeal nyn moir Carn; (constrained) bound; integrated

Fenee 1 Champions a: Ny-yeih va fys aym dy voddagh ad cummal ad-hene myr fenee. Carn; 2 Fenians: Lhisagh shin cooinaghtyn dy row Banglane Er-Lheh Hostyn currit er bun dy chur ny Fenee fo chosh Carn

Manninagh (=Ir. Manainneach) (n.) Manxman: Myr Manninagh, dy dooghyssagh ren mee lhaih y pheeish mychione y Ghailck hoshiaght. Carn; (adj.) Manks, Manx: Foddee dy beagh sym ec delleyder lioar Manninagh ayn. Carn

cesspit (n.) carn eoylley, mwyllin keck

Corn Cairn (n.) Carn yn Arroo

aascreeut rewritten: Shennaghys Aa-Screeut. Carn

carr pl. carryn lilt, melody, strain, tune: Rish y vlein shoh va dy kinjagh carr ny jees goit stiagh voish Nerin as eer Sostyn Carn; (of voice) cadence; cab, car, van: Bwooise da Jee nagh vod oo goll noon as noal harrish y cheayn cho aashagh as oddys oo gimman carr eddyr Bretin as Sostyn. Carn; kink, vicissitude

fer-screeuee secretary: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn; writer: Nane jeh ny reddyn smoo trimshagh ren mee rieau fakin, va shen screeut liorish y fer-screeuee mooar Máirtín Ó Cadhain. Carn

fogrey (=Ir. fógra) 1 (v.) announce, declare, herald, proclaim a: Daag lught yn FLB fogrey soilshaghey magh dy heid ad yn toor seose son yn chengey Vritaanagh. Carn; 2 (n.) announcement, declaration, bill, edict, notice, notification, placard: Daag lught yn FLB fogrey soilshaghey magh dy heid ad yn toor seose son yn chengey Vritaanagh. Carn

lhee (f.) 1 doctor, medical, physician: Shegin da ny fir as mraane-lhee gra cre ny gonaghyn phrowys ad dy lheihys hoshiaght Carn; 2 pigment, pigmentation; 3 (prep.) with her: Ta Coonseil ny h'Europey arryltagh dy cheau argid yn aght bare lhee as cha nel ad shirrey er coyrle voin-hene. Carn a See lh'ee; 4 more

traaght 1 road traffic a: Ta ny moiraghyn feer voirit mychione sauchys nyn baitchyn er y fa dy vel traaght trome er raad faggys da'n scoill Vretnish. Carn; 2 tread of tyre; 3 essay, written thesis: Haink ny smooinaghtyn shoh ayns my chione tra lhaih mee mychione traaght va screeut ec olloo Bretnagh Carn

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

Cairn of the Gorge (n.) Carn y Vreid

Cairn of the Hill (n.) Carn Tolta

Cairn of the Nook (n.) (The) Carn ny Cooilley

Cairn of the Opening (n.) Carn Beeal

Cairn of the Sea Edge (n.) Carn y Claddee

Cairn of the Urn (n.) Carn y Chrock

Cairn of the Wind (n.) Carn y Geay

Hill Edge Cairn (n.) Slieau Carn Ajole

Hutchin's Big Cairn (n.) Carn Mooar Hutchin

memorial (n.) carn; carnane; clagh cooinaght; cooinaght; imraa cooinaghtane

mound (n.) carn, carnane; cleigh, broogh; crongan; tullagh

Place of the Cairn (n.) Boayl y Carn

Speckled Field Cairn (n.) Magher Breck Carn

Chorn (f.) (Yn) Cornwall: Mannin as Y Chorn. Carn

daa- (pref.) bi-: Ta sleih Chatalonia daa-hengagh Carn

mee-unnaneyssit disunited: Va Britain (sic) mee-unnaneyssit. Carn

Nerin (f.) Ireland: Tra t'ou gimraa co-obbraghey Gaelagh (eddyr Mannin, Nalbin as Nerin) Carn

shagheydey pass: Tradishoon, Cliaghtey, Oash as Shagheydey Carn

aaronsey research: va schoillaryn (J.J.Kneen er-lheh) aaronsey, screeu as cur magh lioaryn. Carn

Aboo (intj) Hurrah, To victory, Vivat: Va stoo goll rish Mannin Aboo! Carn

airaght ministry: Hug Marshall shiaght docamadyn mychione cooish Wallace da'n airaght shoh. Carn

Americanee Americans: Ta shin fo ordaag ny Americanee as ny Sostnee. Carn

ard-vooaralagh imperious: ta bunnys dy chooilley nhee jeant er aght ard-vooaralagh. Carn; presumptuous

ard-whaiyl (=Ir. ard dháil) (f.) central court; parliament: Ta'n Cho-chruinnaght shoh shirrey cummey Ard-whaiyl son Nalbin. Carn

arryltee volunteers: Ta arryltee breeoil gobbraghey ayns ny thieyn-coyrle shoh Carn

ashoonaghys nationalism: Ashoonaghys Albinagh as yn Reihys Goaldagh Carn

ayndaue in them: Foddee dy bee sym ec sleih elley ayndaue. Carn

ayndooin in us: Agh cha jinnagh shen marroo y jouyl shen t'ayndooin. Carn

aynshoh here: Vel ad yeedyn blass Vannin choud's t'ad aynshoh? Cha nel. Carn

Baarl (f.) English: Ta Baarl currit er y Vretnish er y scaalhean aghterbee. Carn

Baarlagh English: Agh b'olk lhien ny paitchyn Baarlagh shen. Carn

barbaragh cruel, ruthless, uncivilized: She sleih barbaragh, almoragh t'ayn. Carn; pl. barbaree barbarian

bee'ms (emph.) I will be: s'treisht lhiam dy bee'ms er-ash aynshen dy gerrid. Carn

Bnr Missis: Fodmayd cur bwooise da Bnr Thatcher son shoh. Carn

braarys brotherhood: Ayns 1932 haink Kenvreuriez ar Viniouerien rish (braarys ny cloiederyn viniou) ayns Paris. Carn

Britaanagh Breton: va ny taishbynyssyn Bretnagh as Britaanagh feer vie. Carn

bwooise (=Ir. buíochas) gratefulness: Shegin dooin cur bwooise da Ammyr Kiare kyndagh rish shen. Carn

Celtee Celts: ta ny Celtee er chaghlaa dy-mooar er-dyn lhing Strabo. Carn

cheeragh native: V'ad feddyn obbyr ennagh ec ny faillaghyn cheeragh Carn

chellveeishagh video: va shoh yn bun jeh'n tape chellveeishagh shoh Carn

chengagh lingual, linguistic, loquacious, tongued: Va gleeashaght chengagh ayn. Carn

cloiederyn dramatis personae: Ayns 1932 haink Kenvreuriez ar Viniouerien rish (braarys ny cloiederyn viniou) ayns Paris. Carn

club (of persons) club: Cha dooyrt mee veg mysh clubbyn Yernagh (cha row y lheid ayn aghterbee: club raad va Yernish goll er loayrt). Carn

co-chadjin collective, communal; universal: Dy ve ynnydagh, shen dy ve co-chadjin. Carn

co-hirrey competition: Cosn shin argid ayns co-hirrey ny jees Carn

corockle consonant: hooar ad rey rish ny lettyryn 'Gaelagh' (raad t'ou cur spottyn er corockleyn syn ynnyd jeh screeu 'h' nyn yei). Carn

cosn gained: Cosn shin argid ayns co-hirrey ny jees Carn

cosoylagh (=Ir. cosúil) alike, allegoric, allegorical, likely, symbolic: Tree mleeaney cosoylagh rish jeih nurree. Carn

covargey trade area: As c'raad ta'n Co-vargey ayns ny cooishyn shoh? Carn

creeaghyn hearts: Agh son y chooid smoo ta ny creeaghyn oc dooie. Carn

croit (f.) croft: v'ou gynsaghey yn aght dy chummal croit veg neesht. Carn

crootagh (=Ir. cruihaigtheoir) creator; creative: ta shin laccal greeasagh cooishyn Gailckagh er aght crootagh. Carn

cuirrey kiaull (=Ir. coirm cheoil) concert: Va kiaull dy-liooar, cuirrey kiaull er lheh son piobyn Carn

cultooragh cultural: cha row monney caghlaaghyn cultooragh currit stiagh voish cheeraghyn elley. carn

currit magh confused; published: Cre'n aght veagh y lioar currit magh? Carn

daajey branding: Choud's nagh vees mayd goll er daajey myr ollagh. Carn; (torch) brand

date date: Yn chied vee, 1981" va'n date er ny lioaryn-lowanse. Carn

dy dooghyssagh naturally: Dy-dooghyssagh, ta ny ynseyderyn Albinish graihagh er y chengey Carn

dy gerrid shortly, soon: s'treisht lhiam dy bee'ms er-ash aynshen dy gerrid. Carn

eaisht (=Ir. éist) (impv) hear, hearken: Eaisht-jee rish ny focklyn jeh'n shenn arrane! Carn; (v.) heard

edjaghys sodjey further education: ec Colaashtey ny Edjaghys Sodjey ayns brastyl arnane. Carn

er-dy-henney ago: Honnick mee earish-liooar Yernagh tammylt beg er-dy-henney. Carn; since, since then

errys consciousness: T'ad er yannoo foays mooar da'n Errys Ashoonagh Britaanagh. Carn

fer berchagh rich person, moneybags: V'eh er chionnaghey y coorse Linguaphone (fer berchagh v'ayn, gyn ourys). Carn; plutocrat

fo-reihys bye-election, by-election: cha ren Margo MacDonald ro olk ayns fo-reihys Hamilton. Carn

Freeshlannish (f.) Frisian: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

fwirran staff, team: Mleeaney va fwirran beg squash nyn mast oc Carn

Gaelgey (gen.) of Manx: Hug ny Yernee shilley er Thie ny Gaelgey. Carn

Galleesh (f.) Galicia: Sy Ghalleesh, ta Galleeshish ec 2.5 milliun sleih Carn

geddyn bee victual: Myr fer-ynsee va mish geddyn bee ayns shen. Carn

Ghaeltaght1 (f.) (Y); (The) Highlands: Ta 25 jeu shoh ayns ny ellanyn as cheer ard (y Ghaeltaght). Carn

gobbyr operate, working: Ta tree ard-scoillyn as feed ta gobbyr trooid Bretnish. Carn

gowit taken, trapped: V'ou gowit son dooinney seyr as dooinney creeney. Carn

greeasaghey motivate: t'ad feer trimshagh nagh row ad abyl greeasaghey ny rouanyn. Carn

haghyragh would happen: Fodmayds smooinaghtyn dooin hene cre haghyragh er'n chooish Carn

hallaghyn halls: v'ad g'eearree kiaull elley ayns ny hallaghyn cuirrey-kiaull. Carn

hannee remained, stayed: Hannee mee dy 'eddyn magh c'red va goll er Carn

h-ellanyn (f.) (ny); (the) isles: ta shinyn, ny Celtiee woish ny h-ellanyn shoh Carn

Illiam Bill, Billy, William: Ta shenn arrane ayn enmyssit 'Baase Illiam Dhone' Carn

impiraght (f.) empire: Chaill ny Goaldee nyn impiraght lurg daa chaggey mooar Carn

impiroilaghys imperialism: ta mee er ve my noid jeh impiroilaghys Goaldagh (ny jeh impiroilaghys erbee). Carn

kiannoortys government, governorship: Ta'n Kiannoortys Vannin jannoo yn red cheddin. Carn

kynneeaghys racialism: Son shickyrys, va'n kynneeaghys yn bun jeh rouan ny ghaa. Carn

laghyn seyrey (=Ir. laethanta saora) vacation: T'ad fakin aalid Vretin as ad er laghyn seyrey. Carn

lettyragh literate: veeinee eh e abbyrt dooghysagh lesh y chengey lettyragh. Carn

Luanistyn August, Lammas: Derrey y shiaghtoo laa jeh Mee Luanistyn Carn

lught-reill authorities, authority: ghow lught-reill ayns un cheer (Sostyn) greim er cheer elley (Nerin). Carn

lurg shen (ny) thereafter: Ayns ny shiaghteeyn lurg shen, va tooilley aileyn ayn Carn

mairyn fingers: Bee nyn neesht jeu cloieit lesh mairyn. Carn

marennym pl. marenmyn adjective: 'Ultach', shen y marennym Yernish bentyn rish Ullee. Carn

mayd we: Cre'n aght fod mayd greinnaghey sleih aeg dy ynsaghey Ghaelg? Carn

mayds (emph.) we: Fod mayds gynsaghey graih er'n chengey (as reddyn cultooragh elley) roo ayns ny scoillyn. Carn

meaineraght (f.) metallurgy; mining: Ta meaineraght ersooyl dy bollagh sy Chorn, atreih. Carn

mean oie midnight: Va shin fuirraghtyn er-y-hon eddyr hoght as mean-oie! Carn

meegra-chooinagyn micro-tokens: Ta treealtys ayn dy neeckagh ny studeyryn shoh lesh 'meegra-chooinagyn'. Carn

mooirchooraghyn driftwood, jetsam: Hooar shin mooirchooiraghyn er ny traieyn. Carn; (on shore) wreckage

my-my-chione concerning me: Ta mee loayrt my-my-chione's goll gys cheer elley. Carn

neuchooyrtoil ill-mannered, unchivalrous, unrefined: Nagh vel ad neu-chooyrtoil as lunagh! Carn

Oarpagh (n., adj.) European: Ayns y Voodeeys Oarpagh, ta lieh-cheead milliun sleih loayrt myn-chengaghyn. Carn

oorskeeal (=Ir. úrscéal) novel: chionnee mee oorskeeal screeut ayns Yernish son jeigeyryn. Carn

paggad mailboat: Colught Paggad Gaal Ellan Vannin, Cagleeit. Carn; packet

persoonaght (f.) identity: dy-jarroo ta chengey undin jeh kiaull as persoonaght ashoonagh. Carn

plannal plan, planning: Erskyn ooilley, cha bee pooar-plannal ec yn Udaras Carn

pynteraght pinting, drinking pints: dagh oie va shin kiaulleeaght, pynteraght as cooisheraght. Carn

queig sheeanagh pentatonic: Eer nagh vel agh shey carryn Manninagh queig-sheeanagh ayn Carn

reayrtoil optic, optical: Bee ny kianglaghyn shoh frauaigyn reayrtoil. Carn

reayrtyn views: Honnick shin reayrtyn feer-vie jeh'n ellan as seihl ny baatyn. Carn

reeshtagh (=Ir. arís) again: Shen y fa dy vel mee screeu mychione Nerin reeshtagh! Carn

resoonit reasoned: Bee ny skeealyn shoh resoonit magh fud ny cheerey. Carn

romansagh romantic: Ta ny scoillaryn shoh feer ghraihagh er yn ockle "romansagh". Carn

S'bastagh (intj) What a shame: S'bastagh nagh vel obbyr dy-liooar cooie daue. Carn

screeut (=Ir. scríofa) written: ta baarney eddyr yn chengey loayrit as yn chengey screeut. Carn

s'jeshey (ny) more becoming: Ta'n Ghaelg ny s'jeshey dou na'n Vaarle. Carn

Slieau Chiarn Gerjoil COMPARE Slieau Carn Ajole Joyful Lord Mountain

soshiallee socialists: Ta aggle neesht ec Brian Wilson (eshyn ta loayrt ass lheh cooishyn ynnydagh yn Albin son ny Soshiallee ayns Westminster) Carn

sthowranyn busts: Sthowranyn ny jallooyn grainnit jeh mraane rooisht t'ayn. Carn

sthurneish obstinacy: Reeshtagh ayns Nerin Hwoaie, ta sthurneish unnaneysagh lhiettal politickaght cheeallagh. Carn

symoil interesting: Ta ram reddyn veagh y vea symoil dy loayrt. Carn

Thoree Tory: Er aght ennagh she shenn Thoree v'ayn. Carn

Vritaan (f.) (Y) Brittany: Ta ram ynnydyn chesh-veanagh (cahnagh as theayagh) ec ny Frangee sy Vritaan. Carn

raise brishey; carn; cruinnaghey; cur ny hassoo; doostey; jeeragh seose; moostey; prisal; thiolley; troggal: They will raise themselves - Nee ad troggal orroo. DF idiom; yrjaghey; ardjee: Raise it slightly - Ardjee beggan eh. DF idiom

aahirrey research: Ren ny Sostnee cur ersooyl nyn aa-hirrey ayns pooar-marrey da ny Loghlynnee. Carn

aahroggit rebuilt: My vees reiltys Hostyn laccal freayll ny pooaryn er lheh oddagh yn slattys ve aa-hroggit ec y traa shen. Carn

Aaie1 See faaie (Yn ) Home Field: Ren Chris Sheard as mee hene karraghey yn cleigh cloaie caglee jeh'n aaie Carn

aavioghit regenerated: Hooar sleih magh ny s'anmagh dy row eh ny varran mooar dy chredjal dy beagh y chengey aavioghit liorish ny scoillyn nyn lomarcan. Carn

abbyrt (f.) pl. abbyrtyn dialect, expression, phrase, sentence: She loayreydeyr dooghysagh ta y screeudyr as veeinee eh e abbyrt dooghysagh lesh y chengey lettyragh. Carn; period

aeglagh adolescent, juvenile, young ones, young persons, youth: shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley, veih'n chenndiaght dys yn aeglagh. Carn

Affrick (f.) (Yn) Africa: Ren eshyn as e ven Joyce goll dy chummal ayns yn Affrick, agh beign daue cheet dy valley. Carn

aght erbee 1 anyhow, anyway: Aghterbee, gyn ourys, ta sleih ayn as adsyn jannoo ymmyd jeh'n 'ockle er aght slobbagh. Carn; 2 any way a: cha vod shiu er aght erbee goll stiagh ayns reeriaght niau. Bible

Albinagh (=Ir. Albanach) pl. Albinee Scot, Scotch, Scottish: va fys ec ny Gaeil Albinagh dy row shin nyn Gaeil jeh sorch ennagh. Carn

Albinee Scottish people: ta ram Sostnee treishteil nagh bee yn ooill mygeayrt y mysh ny hellanyn shen fo reill ny Albinee. Carn

Albinish (f.) Scottish language: Y red mooar bentyn rish ny bleeantyn kiare feed as Albinish, ta shen dy vel obbyr ry gheddyn nish son paart dy 'leih as Albinish oc. Carn

Americaanee Americans: Va claare ayn er y radio tammylt beg er-dy-henney mychione chaglym mooar jeh Americaanee dooie jeh'n chlein Navajo. Carn

amm age, epoch, period: Ta Boayrd Turryssagh Vannin goll aggairagh cur fys da ny Yernee (naght cheddin as da ny Albinee ec yn amm shen) mychione yn Ellan shoh. Carn; size, stature: fer er-jeet gys amm dooinney JK; puberty

anaasagh interesting: Haink lioar feer anaasagh magh blein ny ghaa er dy henney. Carn

anaase interest: Va 72% jeh ny ynseydee gynsaghey Albinish kyndagh rish anaase persoonagh sy chengey Carn

anchairagh (as practice) corrupt: Ta ny argidee er cheau argid erskyn towse er troggalyn tuarymagh as colughtyn anchairagh Carn

ancheirdagh amateur, amateurish: va lught ny chengey eginit dy chroghey foast er saasyn ancheirdagh y Chommeeys Yernish. Carn

Anglo-Yernagh Anglo-Irish: Hie mee gys leaght mysh y Coardail Anglo-Yernagh va currit ec leaghteyr veih'n Rheynn jeh Politickaght syn ollooscoill Carn

anleighalagh disloyal, illegal, illicit, unlawful: Hug y slattys shoh er Arm Pobblaghtagh ny hErin y ve ny heshaght anleighalagh Carn

ansherbee anyhow, anyrate, anyway, however: Foddym gialdyn un red ansherbee - bee Gaeltaght er y Cholloo reesht 'sy vlein ry-heet. Carn

ansoor pl. ansooryn answer, reply, solution, solve: Veagh toiggalys oc er feyshtyn sy Ghaelg, agh yinnagh ad ansoor sy Vaarle. Carn

apaghyn monkeys: Cha nel eh cho olk as v'eh ayns ny shenn laghyn tra va'n Yernish coontit dy ve myr chengey ny apaghyn (ga dy vel ymmodee sleih almoragh foast smooinaghtyn myr shoh). Carn

Arabish (f.) Arabic: Er y list shoh, ta Arabish, Bengali, Sheenish (Cantonish as Mandarin), Gujarati, Hewnish as Punjabi, marish chengaghyn "cadjin" goll rish Frangish. Carn

ardcheim (f.) pre-eminence: she sorch dy red eh shoh vees cur siyr er y laa tra choaylys Tinvaal e pooar as e ardcheim Carn

ard-chiaull (f.) classical music: T'ad kionnaghey ard-chiaull as kiaulldramey dauesyn ta g'earree soilshaghey ad-hene dy ve ny share as ny stroshey na'n theay chadjin. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog