Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: car | Results: 114

car (n.) carr, cayr; sleod; gleashtan: Left-hand drive car - Gleashtan as yn wheeyl er y cheu hoshtal. DF idiom [Ir. gluaisteán]

car pl. kyr See carr :1 1 knot, twirl, twist, vicissitude; 2 (prep.) during a: nee ny eeanlee tannaghtyn orroo car y touree Bible


Inexact matches:

armoured car (n.) gleashtan eillit, gleashtan plaaitit

baby car (n.) carr beg, gleashtan beg

bubble car (n.) gleashtan bolganagh

bumper car (n.) carr-donkal

car breaker (n.) brisheyder gleashtan

car jack (n.) jack gleashtan

car park (n.) carrlann, pairk charr, pairk ghleashtan

car racing (n.) ratchal-carr

car sharing rheynn carryn

crossbench car (n.) carr tessenvinkagh

dining car (n.) carbyd bee

hire car (n.) carr faillee

jaunting car (n.) carr cleeahnagh

light car (n.) motor beg

motor car (n.) gleashtan; gleayshtan; mwyllin y jouyll

paddle-box car (n.) carr kishtey-spaag

police car (n.) gleashtan poleen; carr-pollys

quality car (n.) gleashtan jeh'n teih

racing car (n.) carr-ratch

rail car (n.) carr railley

ratchet car (n.) carr-rackeen

restaurant car (n.) carbyd bee; fainagh-bee

toastrack car (n.) carr tessenvinkagh

tunnel car (n.) carr-thiollane

private car park (n.) pairk-ghleashtan er lheh

car ny bleeaney all the year round, perennial: Ta daa ghooinney cummal ec yn thie sollys car ny bleeaney as shen yn slane pobble ta beaghey er yn ellan. Carn

car y gheuree all winter: As lurg three meeaghyn, hiauill shin ayns lhong dy Alexandria v'er ve car y gheuree ayns yn ellan, yn cowrey eck va Castor as Pollux. Bible

car y touree all summer: nee ny eeanlee tannaghtyn orroo car y touree, as maase y vagheragh car y yeuree Bible

car y voghree all morning

car y yeuree all winter: nee ny eeanlee tannaghtyn orroo car y touree, as maase y vagheragh car y yeuree Bible

all winter car y gheuree; car y yeuree

carbyd bee dining car, restaurant car

carr tessenvinkagh crossbench car, toastrack car

garage (v.) cur stiagh 'sy gharreish; (n.) garreish; gareish: The car backed into the garage - Hie yn gleashtan ergooyl stiagh 'sy ghareish. DF idiom; garaashtey: Run the car into the garage - Cur y gleashtan 'sy gharaashtey. DF idiom

tune1 (n.) car: There are many notes in the wedding tune - Ta lane clinkyn ayns car y phoosee. JJK idiom; carr

vicissitude (n.) car; carr; corraghid

brisheyder gleashtan car breaker

carr beg baby car

carr cleeahnagh jaunting car

carr-donkal bumper car

carr faillee hire car

carr kishtey-spaag paddle-box car

carrlann car park

carr-pollys police car

carr-rackeen ratchet car

carr railley rail car

carr-ratch racing car

carr-thiollane tunnel car

cayr (f.) knot; car

fainagh-bee restaurant car

gleashtan (=Ir. gluaisteán) pl. gleashtanyn automobile, car, motor car: Agh foast cha nod oo gra dy vel oo gennaghtyn sauchey as oo gimman sheese ayns gleashtan. Carn

gleashtan bolganagh bubble car

gleashtan eillit armoured car

gleashtan plaaitit armoured car

gleashtan poleen police car

gleayshtan motor car

jack gleashtan car jack

motor beg light car

pairk charr car park

pairk ghleashtan car park

ratchal-carr car racing

rheynn carryn car sharing

all morning car y voghree

all summer car y touree

gleashtan jeh'n teih quality car

mwyllin y jouyll motor car

sleod (=Ir. slaod) car, sledge; float, raft

all the year round car ny bleeaney

twirl car; carral; chyndaa; cor; feogh; lhoob

pairk-ghleashtan er lheh private car park

cylinder (n.) kylinder: Six cylinder car - Gleashtan shey kylinderyn. DF idiom; rollian

knot1 (n.) car, cayr; cront; knot; mooir-veeiley; (n., v.) sniem; (v.) crontal, cur cront er, sniemmey

perennial (adj.) car ny bleeaney, sheer-, yl-vleinoil; (n.) lus sheer-vio, yl-vleeantag

carr y phoosee wedding tune: Ta ymmodee car ayns carr y phoosee. DF

dys shid thither: Cuirr ad dys shoh car yn astyr DF

advent (n.) cheet: Until the advent of the motor car - Derrey cheet ny gleashtanyn. DF idiom

buying (v.) kionnaghey: He intended buying a car there - V'eh kiarail kionnaghey gleashtan ayns shen. Bunnydys

deposit (v.) cur sheese, cur yeearlys er, jannoo fooillagh, lhiggey neose; (n.) fooillagh; stoyr; tashtee; tashtey; yeearlys: I put a hundred pounds deposit on the car - Hug mee keead punt yeearlys er y ghleashtan. DF idiom; jasscane

ditched ceaut ersooyl; ceaut 'sy jeeig: He ditched the car - Hug eh y gleashtan 'sy jeeig. DF idiom; currit 'sy cheayn: He ditched the 'plane - Hug eh yn etlan 'sy cheayn. DF idiom; faagit; jeeigagh; jeeigit; treigit

during car; er; er feiy; er fud; feiy: I've seen him pass twice during the day - Ta mee er n'akin eh goll shaghey daa cheayrt feiy'n laa. JJK idiom; fud; rish; trooid

extensive (adj.) feayn; lhean; mooar: There was extensive damage to his car - Va jeeyl mooar jeant er y ghleashtan echey. DF idiom; rheamyssagh

linger1 (v.) feiyal: To linger over breakfast - Dy feiyal car anjeeal. DF idiom; tannaghtyn foddey

overturn (v.) ceau harrish; cleddal; tuittym harrish; (to); (dy) hilgey harrish; chyndaa harrish: Car liable to overturn - Gleashtan currit da chyndaa harrish. DF idiom

tree billagh; billey: The car crashed into a tree - Ren y gleashtan smoashal noi billey. DF idiom; saayl

twist1 baic; cammaghey; car; carral; cassey: Let us twist the rope - Lhig dooin cassey yn teidd. JJK idiom; clinkal; clinkey; faast; faastey; kessey; slew

Boddagh Boyde: Hug mee jerrey er y vlieauney dy moghey, ta Ned Boddagh geddyn poost jiu, t'ou cooinaght, as ghiall mee dy gholl sheese as cur daue car er y fiddle. Coraa

carrey (=Ir. cara, caraid) pl. caarjyn well-wisher, friend: S'firrinagh ta smaght carrey Bible; stone pillar [L. car-us]

coonit prompted: Crenaght oddys fer ginsh mychione y taitnys jeh ny caarjyn noa jeant, ny eieyn coonit, ny skeealyn inshit, ny creeaghyn greinnit, as kiarailyn foaddit car y chiaghtin shen ? Coraa

cur magh lioaryn publishing: She fer-ynsee va Mnr Truran, agh t'eh ny haaue nish as eshyn gobbraghey car yn traa son y colught hug eh er bun ry hoi cur magh lioaryn ayns Cornish as mychione y Chorn. Carn

daaneyn poems: Va Illiam ny Vard cheerey, as screeu eh lioar elley jeh daaneyn chroo eh car ny mlein enmyssit, 'The Manxland Muse. Dhoor

doilleeid difficulty, dilemma, hardship, hobble, stiffness, ticklishness, toughness: Dy-dooghyssagh, ta ny ynseyderyn Albinish graihagh er y chengey as shen y fa t'ad goll er as ad gobbraghey fo doilleeid mooar car y traa. Carn; problem

dy reiltagh regularly: Nagh beagh eh yindyssagh dy gheddyn aght-beaghee raad va obbyr as argid ry gheddyn dy reiltagh car ny bleeaney Carn

gleashtan beg baby car: Doad Noddee e yeshaght, as ren y gleashtan beg echey tayrn cha niartal as dod eh. Dhoor

goaill aaght (dwell) board; lodge, sojourn: T'eh goaill aaght ayns shen car y touree. DF

gymmydey using: Ga dy ren ny paitchyn toiggal dy chooilley nhee ayns Gaelg as ga dy row ad gymmydey Gaelg nish as reesht, cha ren ad rieau loayrt ee car y traa. Carn

jannoo fegooish go without: Cha dod mee jannoo fegooish gynsaghey Gaelg, as va mee laccal loayrt ee car y traa. Carn

keirn (=Ir. caorran) (pl -yn) mountain ash, rowan: Er-lheh va sleih credjal dy row yn keirn pooral as, ayns Mannin as Nalbin, v'ad jannoo croshyn keirn dy chroghey erskyn yn dorrys car ny bleeaney noi buitcheraght Dhoor

kemmigagh chemical; chemist: Roish y Nah Chaggey, va obbyr ec Desmond myr kemmigagh, agh lurg y caggey v'eh gobbraghey car y traa son cooishyn politickagh er y skian toshtal. Carn

lieh-vlein (f.) half-year, semester: Agh t'eh grait dy lajer nagh vel ny h- earrooyn lieh-vlein cammit liorish eeck y toyrtys bleinoil, er yn oyr dy vel Radio Vannin goaill yn argid veih coontys-tashtee car ny bleeaney. BS

obbaltagh abstainer: Ghiall mee shen dy jeean as ta mee er reayll y ghialdyn shen, ta mee er ve slane obbaltagh car my vioys! JG; refusing

Raueagh Roman: Nish, rere leigh Raueagh v'ayns bree, ec y traa shen, cha row ad lowal da fer farraghtyn myr imperator my v'eh ersooyl ass y Raue car ny smoo na' shiaght bleeaney. GB; Roman Catholic, Romish

screeaghey hoot, scream, shriek, squall, ululate, yell; screeching: Va'n car goll slewal mygeayrt ny corneilyn, ny queeyllyn echey screeaghey er y raad GK; shrieking, yelping

seshoon pl. seshoonyn session: Ta'n chooid smoo jeh'n chiaull ry chlashtyn Yernagh, dy jarroo ta seshoon Yernagh roie bunnys car y feailley lesh sleih cheet stiagh as tuittym magh rere yn traa seyr t'oc. Carn

slane obbaltagh bone-dry, teetotal: Ghiall mee shen dy jeean as ta mee er reayll y ghialdyn shen, ta mee er ve slane obbaltagh car my vioys! JG; teetotaller, total abstainer

traa seyr break, breaking up, leisure, recess, spare time: dy jarroo ta seshoon Yernagh roie bunnys car y feailley lesh sleih cheet stiagh as tuittym magh rere yn traa seyr t'oc. Carn

nice (adj.) braew: The tea was nice and sweet - Va'n tey braew millish. DF idiom; taitnyssagh: Nice tune - Carr taitnyssagh. DF idiom; mie: That is a nice situation - Ta shen boayl mie. DF idiom; jesh: Nice car - Gleashtan jesh. DF idiom; coar: Nice man - Dooinney coar. DF idiom

race (n.) area, arey, clash, race, stroo; dooghys, reis; ratch, ratçh: Leading car in a race - Gleashtan toshee ayns ratch. DF idiom; roie: His race is run - Ta'n roie echey roit. DF idiom; kynney: The human race - Yn kynney deiney. DF idiom; sluight: He comes from a long race of seafaring men - Marrinnee va'n sluight echey er dy rieau. DF idiom; fraue; (v.) ratchal, roie ratch

used ymmyd jeant jeh: I've never used them before - Cha ren mee rieau ymmyd y yannoo jeu roie. JJK idiom; ymmydit: Used car - Gleashtan ymmydit. DF idiom; cliaghtit: I am well used to it - Ta mee dy mie cliaghtit rish. DF idiom; chliaghtee

carr pl. carryn lilt, melody, strain, tune: Rish y vlein shoh va dy kinjagh carr ny jees goit stiagh voish Nerin as eer Sostyn Carn; (of voice) cadence; cab, car, van: Bwooise da Jee nagh vod oo goll noon as noal harrish y cheayn cho aashagh as oddys oo gimman carr eddyr Bretin as Sostyn. Carn; kink, vicissitude

recortey chronicle, record, register: Cha nel agh daa phersoon cummal ayns shen voish yn Chaisht dys Jerrey Fouyir dagh blein raad t'ad recortey ooilley ny hushagyn ta garrraghey dys shen as eisht ersooyl lhieu reesht, ny ta beaghey 'sy voayl car ny bleeaney. Carn

S'doogh lhiam (intj) I am sorry, Woe is me, Woe: Va mee ro aeg dy hoiggal c'red va goll er, agh shimmey keayrt car ny bleeantyn er-giyn, veagh m'ayr ching 'sy lhiabbee, as s'doogh lhiam gra hooar eh baase ec shiaght bleeaney as da'eed dy eash lesh y doghan-aarey JG

skeet news: Cha nel thousaneyn dy Ghaelgeyryn cheet magh foast agh car y vee shoh chaie ta mee er ve magh pynteragh as geddyn yn skeet ooilley veih dussan dy Ghaelgeyryn ec y chooid smoo, ayns Purt le Moirrey, Balley Chashtal as Rhumsaa. Dhoor; sneak

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog