Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: brishey cree | Results: 187

brishey cree heartbreak: v'eh brishey cree Ghoolish dy chummal ayns Mannin ta goll er Sostynaghey gagh laa. Carn

brishey (=Ir. briseadh) bankrupt, breach, break, burst, cash, change money, crash, decode, depose, dismiss, fracture, go back, interrupt, raise, repulse, ruin, stump, wane, smash: Nee oo brishey eh ayns peeshyn Bible; (n.) pl. brishaghyn bankruptcy, breakage, contravention, dismissal, failure, infringement, interruption, violation; breaking; small change


Inexact matches:

brishey aile firebreak

brishey argidoil bankruptcy

brishey brooinney hernia, rupture

brishey chemmaltys blockade running

brishey chree brokenheartedness

brishey ennal (yn); (the) heaves

brishey geay windscreen

brishey gialdyn breach of promise

brishey jeh break loose, break off, discontinue: nee'n Chiarn, eer Chiarn ny flaunyssee, brishey jeh yn banglane lesh atchim Bible; discontinuance

brishey laa dawn

brishey leigher disbar

brishey magh 1 bud, burst open, burst out, crop out, declare, erupt a: veih'n ooh brisht ta ardnieu brishey magh Bible; 2 eruption, outbreak, outburst

brishey mwannal breakneck

brishey neuchramp simple fracture

brishey scolbagh comminuted fracture

brishey sheese analyse, analysis; break down, beat down, rend: Agh nish t'ad brishey sheese ooilley yn obbyr grainnit eck: lesh teighyn as oardyn. Bible

brishey souree summer recess

brishey stiagh 1 beat in, break in, burgle, burst in, burst open, gate crashing, stave in a: raad ta maarlee brishey stiagh as geid Bible; 2 encroachment, intrusion

brishey thie housebreaking

brishey trooid breakthrough: Ta my chraueyn brishey trooid my chrackan as m'eill Bible

brishey trostey breakfast

gyn brishey unbroken, uncultivated, uninterrupted, uninterruptedly; (of thing) whole

slane brishey quite break: Nee oo stroie ad dy bollagh, as slane brishey ny jallooyn oc. Bible

brishey as gaddeeys smash-and-grab, smash and grab

brishey ass oik deposition

brishey ayns scrutaght flummox

brishey brooinney er ruptured

brishey fer oik cashier

brishey magh reesht recrudesce

brishey stiagh ayn gate crash

brishey stiagh er encroach, intrude: Ren shin brishey stiagh er cheer jiass ny Cherethiteyn, as er ardjyn Yudah, as er y jiass jeh Caleb; as losht shin Ziklag lesh aile. Bible

brishey veih my cheilley burst asunder

brishey yn thalloo pick

brishey yn touree summer recess

cabbyl gyn brishey bronco

fer brishey poosee adulterer: Shennyfa my ta anayn erbi agguish ta loyrt gy goo mollaghtagh dy iih, na kurr er guyl, na kurr liun er y gusyn, na er brishe pusi na ta ayns ganlys, na t'nu na ayns peky troym erbi elle PB1610

bankruptcy (n.) brishey argidoil; bancvrishey; brishey

burst open (v.) brishey magh; brishey stiagh

summer recess (n.) brishey yn touree; brishey souree

breaking (v.) brishey: Breaking new ground - Brishey thalloo noa. DF idiom

brishey-poosey adultery: va'n ven shoh goit ayns brishey-poosey Bible

breach1 (n., v.) brishey: Breach of contract - Brishey coonrey. DF idiom; (n.) doarlish; fanys; (v.) barnaghey, jannoo barney ayn

dismissal1 (n.) brishey; seyrey: He threatened her with dismissal - Vaggyr eh ee lesh brishey. DF idiom

blockade running (v.) brishey chemmaltys

breakage (n.) brishey; brishoonys

break in (v.) brishey stiagh

break loose (v.) brishey jeh

breakthrough barnaghey; brishey trooid

brokenheartedness (n.) brishey chree

bronco (n.) cabbyl gyn brishey

change money (v.) brishey

comminuted fracture (n.) brishey scolbagh

contravention (n.) brishey

decode (v.) brishey, jeechoydal

disbar (v.) brishey leigher

discontinuance (n.) brishey jeh, scuirr

encroachment (n.) brishey stiagh, tarmestey

firebreak (n.) brishey aile

fracture brishey; scaaney; scoltey

gate crashing (v.) brishey stiagh

heartbreak (n.) brishey cree

heaves (n.) (the); (yn) brishey ennal

hernia (n.) brishey brooinney

interruption (n.) brishey, cur stiagh

intrusion (n.) brishey stiagh; imlaght

outburst (n.) brishey magh

quite break slane brishey

recrudesce (v.) brishey magh reesht

repulse (v.) brishey; cur ergooyl

simple fracture (n.) brishey neuchramp

smash-and-grab brishey as gaddeeys

stave in (v.) brishey stiagh

violation (n.) aggair, brishey

whole2 (of thing) gyn brishey

feeackle (=Ir., Sc.G. fiacail) (f.) See feeackyl pl. feeacklyn 1 cog, dovetail, ivory, jag, sprocket, tine, tooth, tusk a: Brishey son brishey, sooill son sooill, feeackle son feeackle Bible; 2 (of anchor) fluke [O.Ir. fíacail]

breach of promise (n.) brishey gialdyn

breakneck (adj.) bieauid lossee, brishey mwannal

deposition (n.) brishey ass oik, prowal

eruption (n.) brishey magh, brooan, bruightey

gate crash (v.) brishey stiagh ayn

housebreaking brishey thie; spooilley thie

infringement (n.) brishey; cur stiagh er

interception (n.) brishey-stiagh, lhiettalys

interrupt (v.) brishey, cur stiagh er

lunch break (n.) brishey-kirbyl

outbreak (n.) brishey magh; irree magh

ruptured brishey brooinney er; brisht

unbroken1 (adj.) gyn brishey, neuvrisht, slane

uninterruptedly (adv.) dy beayn; gyn brishey

brishey-kirbyl lunch break

brishey-stiagh interception

adulterer (n.) adultrinagh, brisheyder poosee, maarderer, fer brishey poosee

analyse (v.) myn-vrish, myn-vrishey, brishey sheese, bun-ronsaghey, mynscrutaghey, oltscarrey

analysis (n.) myn-vrishey, brishey sheese, bun-ronsaghey, mynscrutaghey, oltscarrey, scoltey

beat down1 (v.) brishey sheese, bwoalley sheese

beat in (v.) brishey stiagh; bwoalley stiagh

break down (v.) brishey sheese; bwoalley sheese

breakfast (n.) anjeeal, brishey trostey; (yn) chied lhongey; (v.) goaill anjeeal

break off (v.) brishey jeh; girree ass; scarrey

burst asunder (v.) brishey veih my cheilley

burst in (v.) brishey stiagh; bwoalley stiagh

burst out (v.) brishey magh, skiootal magh

cashier (n.) argideyr, tashteyder; ben-argid, fer-argid; (v.) brishey fer oik

crash1 brishey, jannoo tharmane, smoashal, tharmanaghey; smoash

crop out (v.) brishey magh, gobbey magh

depose (v.) brishey; cur ass oik; prowal; ymmyrkey feanish

discontinue (v.) brishey jeh, cur jerrey er, scuirr

encroach (v.) brishey stiagh er, tarmestey er

erupt (v.) brishey magh, brooaney, bruightey, giarrey

flummox (v.) brishey ayns scrutaght, cur ard-yindys er

rupture brishey brooinney, tuittym magh; ryptar

small change (n.) argid laue, argid ullee, brishey, myn-argid

smash and grab brishey as gaddeeys

uncultivated (adj.) gyn brishey, rastanagh, reeastagh, reeastaneagh; neuynsit

uninterrupted (adj.) gyn brishey; gyn scuirr; kinjagh

adultery (n.) adultrinys, brishey-poosey; poosey y vrishey; maarderys

burgle (v.) brish stiagh ayns thie, brishey stiagh, jannoo burgleyrys er

dawn gerrym y chellee; goaill toshiaght; irree yn laa; madran; toshiaght; brishey laa

go back (v.) brishey; goll er ash, goll sheear; (to); (dy) hraie

rend (v.) brishey sheese, raipey, rassey, scaaney, scelpaghey, scoltey, scranshal, skeiltey, speiltey

windscreen (n.) brishey geay, faal geay, glenney gheay, glenney gheayee, scaap geayee

ayns tullogh in a moment: ta'n brishey echey cheet doaltattym ayns tullogh. Bible

ceabyn clods: vel eh fosley as brishey ceabyn e halloo Bible

chengey veeley (f.) soft tongue: ta chengey veeley brishey eer craueyn Bible

gaddeeys larceny, poaching, pocket picking, thieving: Brishey as gaddeeys. DF

kianlaghyn bonds: Lhig dooin brishey ny kianlaghyn oc veih-my cheilley Bible

maarlee thieves: raad nagh vel maarlee brishey stiagh as geid Bible

oayrd hammer: as myr oayrd ta brishey yn chreg ayns peeshyn Bible

ort-hene (emph.) on you: Ort hene dy rown brishey shoh Bible

streiyraght (f.) sneezing: Liorish yn streiyraght echey ta soilshey brishey magh Bible

thooillaghyn floods, inundations: Ren oo brishey trooid y thalloo lesh thooillaghyn

bankrupt (adj.) banc-vrisht, brishtagh; (v.) brishey; (n.) fer brisht; brisht: In effect you are saying that he is bankrupt - Dy insh yn irriney ta shiu gra dy ve eh brisht. DF idiom

bend1 croymmey, croym, bendeil; kiangley; lhoob: Hairpin bend - Lhoob geyre. DF idiom; lhoobey: Better bend than break - Ny share lhoobey na brishey. DF idiom

bud1 blaa aeg; blaaghey; brishey magh; buinney; cree; cur buinney magh: They are in bud - T'ad cur buinnaghyn magh. DF idiom; fo vuinnaghyn; gobbit; gub; gubbit; jeeass; keeagh

burst1 bleastey; brishey; fosley; raght; roie; sceilt; scelt; scoltey: Ready to burst - Er chee scoltey. DF idiom; scoltey piob; scoltit; skioot; (impv) bleayst; vrish: He burst his bonds - Vrish eh ny geulaghyn v'er. DF idiom

cash (n.) argid: He made off with the cash - Chossyn eh roish as yn argid echey. DF idiom; argid laue, argid ullee, brishey

declare (v.) brishey magh, fogrey, insh, soilshaghey magh; fockley magh: Declare the pole - Yn teiy y 'ockley magh. DF idiom

dismiss (v.) brishey, ceau magh, cur ersooyl, jiooldey, lhiggey ersooyl, seyrey, skeaylley; ceau voish: Let us dismiss the subject - Ceaumayd voin y chooish. DF idiom

failure1 (n.) brishey; failleil; rey: That work is a total failure - Ta'n obbyr shen rey. DF idiom

intrude (v.) brishey stiagh er: Don't intrude on her just now - Ny brish stiagh urree kiart nish. DF idiom

pick (v.) brishey yn thalloo, shuilgey; speiy; teiy: If I could pick and choose - Dy beagh teiy aym. DF idiom; trog: Pick that up off the floor - Trog eh shen jeh'n laare. DF idiom

raise brishey; carn; cruinnaghey; cur ny hassoo; doostey; jeeragh seose; moostey; prisal; thiolley; troggal: They will raise themselves - Nee ad troggal orroo. DF idiom; yrjaghey; ardjee: Raise it slightly - Ardjee beggan eh. DF idiom

smash bransal; bransey; brasney; cragh; mynvrishey; smoash; smoashal; brishey: Smash the door open - Yn dorrys y vrishey stiagh. DF idiom

stump bun: only the stump of Dagon was left to him - cha row agh bun Dagon er-mayrn Bible; bwon; cutt; cuttag; brishey; stumpal; stumpey

wane1 (v.) brishey; goll ass: He is on the wane - T'eh goll ass. DF idiom

altaryn altars: Agh nee shiu stroie ny altaryn oc, brishey ny jallooyn, as giarey sheese ny biljyn foue vad coyrt ooashley Bible

ayns peeshyn piecemeal: Nee uss ad y vroo lesh lorg reill dy yiarn: as brishey ad ayns peeshyn myr saagh-craie. Bible

barriaghtagh conquering, triumphant, victorious: As eisht doaltattym ren eh brishey as bleaystey lesh grees as jeeanid feer vooar, as dirree yn coraa echey dy barriaghtagh erskyn dy chooilley chrieaghey GB; victor

bleaystey blast, blow out, detonate, detonation, explode, explosion, unshell: As eisht doaltattym ren eh brishey as bleaystey lesh grees as jeeanid feer vooar GB; bang

cabbaragh bragging, chatter, chatty, gabbling, gibbering, muttering, prattler, quibble, quibbler: ec y toshiaght va ny goan oc cabbaragh, as feyshtyn as freggyrtyn brishey stiagh noi ry hoi, osnaghyn, jeir as yllaghyn. CnyO

casseyderyn accusers: Fegooish graih dooghyssagh, brishey conaantyn, casseyderyn foalsey, rouanagh, dewil, dwoaiagh er deiney mie Bible

chengey (=Ir., Sc.G. teanga) (f.) pl. chengaghyn 1 bell-clapper, clasp, feather, strap-hinge; 2 (of buckle) catch; 3 tongue a: nee'n chengey oc shirgaghey ayns nyn meeal Bible; 4 language, speech: ta chengey veeley brishey eer craueyn Bible; 5 utterance [O.Ir. tengae]

commishoon (pl -yn) commission: Ta'n SNP ayns foayr jeh brishey seose ny steatyn-thallooin mooarey as cur er bun commishoon-thallooin noa veagh genmyssey steatyn nagh vel goll er stiurey dy mie. Carn

craueyn 1 (of boat) carcase; 2 bones a: nee eh stroie ny ashoonyn e noidyn, as brishey ny craueyn oc Bible

crink (=Ir. cnoic) See croink, cruink hills: a mee smooinaghtyn dy bee ny share dooin nish fuirraghtyn derrey veesmayd fakin yn laa brishey harrish ny crink er y voghree GB

cro pl. croyn 1 gall; 2 nut a: Eshyn vees y cree echey, shegin da brishey yn cro JJK

doo-oallee (f.) spider: T'ad guirr oohyn yn chockatrice, as fee feegan y doo-oallee; te baase dauesyn ta gee ny oohyn oc, as veih'n ooh brisht ta ardnieu brishey magh. Bible

dy jarroo actually, decidedly, earnestly, explicitly, rather; yea: Dy jarroo, cren vondeish veagh niart nyn laueyn dooys Bible; indeed: Woaill eh yn chreg chloaie dy jarroo, dy ren yn ushtey brishey magh Bible

dy oaiagh falsely: Jean shiu geid, jannoo dunverys, as brishey poosey, as loo dy oaiagh, as lostey incense gys Baal, as geiyrt er jeeghyn elley nagh vel enney eu orroo Bible

feoiltys cree kind-heartedness: As taaghey yn chiamble gagh-laa lesh un aigney, as brishey arran 'sy thie ghow ad nyn meaghey lesh gennallys as feoiltys cree Bible

geid kidnap, larceny, lift, pilfer, pinch, purloin, steal, thieve, thievery; stealing, thieving: raad ta maarlee brishey stiagh as geid Bible

grees stir: As eisht doaltattym ren eh brishey as bleaystey lesh grees as jeeanid feer vooar GB

grineenaghey granulate, granulation, powder: son wheesh as dy vel yiarn brishey ayns peeshyn, as grineenaghey dy chooilley nhee Bible

jannoo dunverys murder, murdering, slaughter: Jean shiu geid, jannoo dunverys, as brishey poosey, as loo dy oaiagh Bible

jiarg-rooisht stark naked: Va shey meeghyn ain roie as shooyl harrish sleityn Vannin, snaue 'sy cheayn as shinyn jiarg-rooisht, brishey yn rio er dubbaghyn GK

looderyn swearers: beems my eanish gyere noi ny fir-obbee, as noi ocsyn ta brishey poosey, as noi ny looderyn-oaiagh Bible

lossanagh aglow, auroral, blazing, bright, flaming, flaring, inflamed, inflammable, luminous, phosphorescent: 'sy voghrey te brishey magh myr aile lossanagh Bible; genial; impassioned; varnish

mammyn blains: haink eh dy ve ny askaid, brishey magh ayns mammyn, er dooinney as er baagh Bible

miallys (f.) benefaction, beneficence, bountifulness, clemency, gentleness, humaneness, philanthropy: Ny ushtaghyn yeeagh da nyn miallys ayns tonnyn glassey brishey sheese dagh slyst, dagh thooilley goaill ny raaidyn da by-niessey as tuittym, rowlal lesh y varroo lhieggey PC

oardyn 1 hammers a: tad brishey sheese ooilley yn obbyr grainnit eck: lesh teighyn as oardyn. Bible; 2 mattocks a: As myr shoh ren eh ayns ard-valjyn Vanasseh, as Ephraim, as Simeon, eer gys Naphtali, lesh nyn oardyn ooilley mygeayrt Bible

scarrys put away: Quoi-erbee scarrys rish e ven, as phoosys ben elley, t'eh brishey poosey Bible

sheshaght chiaullee (f.) choir, chorus: Lhoys da peiagh erbee jannoo briwnys eddyr rinkeyr Yernagh as rinkeyr Vretnagh, eddyr piobeyr Albinagh as piobeyr Manninagh, eddyr sheshaght-chiaullee Vretnagh as sheshaght chiaullee erbee elley fegooish caggey brishey magh Carn; consort

skelt 1 clove, clave a: skelt eh yn chreg myrgeddin, as ren ny ushtaghyn brishey magh Bible; 2 squat

soailtee effeminate: ny adsyn ta brishey-poosey, ny ny soailtee, ny adsyn ta cur rish peccah noi dooghys Bible

steatyn states: Ta'n SNP ayns foayr jeh brishey seose ny steatyn-thallooin mooarey as cur er bun commishoon-thallooin noa veagh genmyssey steatyn nagh vel goll er stiurey dy mie. Carn

teighyn axes: tad brishey sheese ooilley yn obbyr grainnit eck: lesh teighyn as oardyn Bible

vrishey See brishey (dy); (to) break: chamoo ver-ym feoh daue, dy stroie ad dy bollagh, dy vrishey my chonaant roo Bible

accusers (npl.) cassidee; plaiyntee: Against whom when the accusers stood up - Noi tra va e phlaiyntee er hassoo seose Bible; casseyderyn: Without natural affection, trucebreakers, false accusers - Fegooish graih dooghyssagh, brishey conaantyn, casseyderyn foalsey Bible; scammyltee: that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers - dy bee ad dy ymmyrkey-bea crauee, cha nee scammyltee Bible

break (n.) aash, barney, doarlish, straih, traa cloie, traa seyr; chentyn; (v.) cur fo haart, chraghey, smoashal; (impv) brish; (to); (dy) vrishey: The sun is beginning to break through - Ta'n ghrian goaill toshiaght dy vrishey trooid. JJK idiom; vrish; brishey: I must be up by break of day - Shegin dou ve er my chosh ec brishey'n laa. JJK idiom

ruin boghlaneagh; tholtanagh: The house went to ruin - Haink y thie dy ve tholtanagh. DF idiom; (v.) craghey, creiu, cur mow, cur naardey, milley, brishey; (n.) baare, tholtan, striggaltys, craiuaig, craght, stroiltys, stroialtys; cragh: It was the ruin of him - V'eh yn chragh echey. DF idiom

creaghyn 1 furrows a: Ta ny errooyn er hraaue er my ghreeym: as er nyannoo creaghyn liauyrey Bible; 2 clods, heaps, stacks: My nee aile brishey magh, as goaill ny drineyn, myr hen dy vel ny creaghyn, ny ny magheryn arroo er nyn stroie liorish Bible; 3 treasures a: ny vel oo er vakin creaghyn y sniaghtey-garroo Bible

drogh-choardail conspire: Boirey shee deiney mie, jarrood thurnyn dooie, tayrn anmeenyn fo peccah, caghlaa dooghys, drogh-choardail 'sy stayd-phoosee, brishey-poosey, as neu- ghlennid gyn-nearey. Apoc

fer aitt clown, comedian, comic: Agh y viggar, hed er cloie liorish y fer aitt Rowan Atkinson, t'eh eeit seose liorish y screeudeyrys echey as, myr shen, cha nel eh cur geill da brishey-poosey yn ven echey BS; quiz

nyn oi 1 against them a: faag mee, dy vod my yymmoose brishey magh nyn, as dy voddym ad y stroie; Bible; 2 against us a: hig eh gy-kione tra hig ad magh nyn, myr ec y toshiaght, dy der mayd cooyl daue, Bible; 3 against you a: eisht bee correen Chiarn er ny vrasnaghey nyn oi as bee shiu dy leah er nyn eebyrt veihn cheer mie shen teh er choyrt diu. Bible

rouanagh immoral, wanton: uss ven rouanagh as almoragh Bible; lewd: gys inneenyn ny Philistinee, ta goaill nearey jeh dty aghtyn rouanagh Bible; profligate, uproarious; riotous: ayns shen hug eh jummal er e chooid liorish baghey rouanagh Bible; incontinent: Fegooish graih dooghyssagh, brishey conaantyn, casseyderyn foalsey, rouanagh, dewil, dwoaiagh er deiney mie Bible; frolicsome; play: as dirree ad seose dy ve rouanagh Bible; rioter

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog