Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: boght | Results: 102

boght (=Ir. bocht) deprived, grotty, mean, miserable, poor, shabby, shoddy, skinny: s'beg ta soit jeh creenaght yn dooinney boght Bible; deplorable; despicable; pauper; jejune


Inexact matches:

boaddagh boght poor cod

boght keeir dunnock, hedge sparrow

Bogyn Boght Poor Bogs

boiddagh boght dorse

braar boght mendicant friar

cretoor boght (intj) (Yn) Poor soul

dooinney boght poor man: As haink eh gy-kione, dy dooar y dooinney boght baase, as dy dug dy ainleyn lhieu eh gys oghrish Abraham: hooar y dooinney berchagh myrgeddin baase, as v'eh er ny oanluckey. Bible; beggar

drollane boght poor dear thing

dy boght beggarly, indigently

guiy boght grief, humbling defeat: Hug ad y guiy boght er. DF

jannoo boght beggar, impoverish, impoverishing, pauperize: ta fer ayn ta jannoo boght jeh hene ayns mean e verchys. Bible

jouyll boght blighter

Juan Boght dorse, poor cod

skibbyltagh boght holiday-maker, tourist

skibbylt boght (in Mann) tourist

pibbyr y dooinney boght field cress, Smith's cress

dorse (n.) boiddagh boght, Juan Boght

poor cod (n.) boaddagh boght, doyree, Juan Boght

beggar (n.) caayneyder, femagh, fer ny dhieyn, jeirkagh; dooinney boght; (v.) jannoo boght

blighter (n.) jouyll boght

despicable (adj.) mooidjeenagh; neu-feeu; boght

grotty (adj.) boght; sollagh

holiday-maker (n.) skibbyltagh boght, turrysagh

humbling defeat (n.) guiy boght

impoverish (v.) boghtaghey, jannoo boght

impoverishing jannoo boght; kercheenagh

indigently (adv.) dy boght

mendicant friar (n.) braar boght

pauperize (v.) jannoo boght

Poor Bogs (npl.) Bogyn Boght

Poor soul (intj) (Yn) cretoor boght

shabby (adj.) boght, boght-choamrit, kercheenagh

shoddy (n., adj.) boght

tourist2 (in Mann) skibbylt boght

miserable (adj.) boght, doolagh, kercheenagh, lhag-chreeagh, meevaynrey, neughennal, neuvaynrey, trimshagh, trome-chreeagh, truanagh; treih: knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked - cha vel oo goaill hood hene dy vel oo treih, as seaghnit, as boght, as doal, as rooisht. Bible

poor boght: As poor as a church mouse - Cha boght as lugh killagh. JJK idiom; boghtey: The poor little things! - Ny cretooryn boghtey! DF idiom; moal, ymmyrchagh; moalley; (npl.) (the) boghtyn: He's very charitable towards the poor - T'eh feer feoilt gys ny boghtyn. JJK idiom; boghtynid

poor dear thing drollane boght

poor man (n.) dooinney boght: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey JJK idiom

tourist1 (n.) turryssagh, turrysagh, skibbyltagh boght

boght-choamrit shabby

posteyr placard, poster: Eisht cheayll mee mychione yn arnane va currit da'n inneen aym dy yannoo: jannoo posteyr ry-hoi cur raaue da sleih mychione 'fer boght' nagh row boght er chor erbee - v'eh goll mygeayrt geddyn jeirkyn liorish kialgeyrys! Carn

deplorable (adj.) boght; brainagh; moal, treih, treih-hrimshagh

deprived boght; brisht; currit ass; juailit

dunnock (n.) boght keeir, buntee gorrym, jallyn cleigh

field cress (n.) pibbyr feie; pibbyr y dooinney boght

grief (n.) graue, guiy boght, seaghyn; pian

hedge sparrow (n.) boght keeir, buntee gorrym, jallyn keylley

jejune (adj.) boght; follym; neuvessoil; shang; thanney

skinny (adj.) boght, craitnagh, craueagh, shang, thanney

Smith's cress (n.) pibbyr y dooinney boght

n'oght unpoor: Boght as n'oght. DF

beggarly (adj.) dy boght; dy femoil; dy moal; femoil; gortagh; gyn y vie

friar (n.) braar: Mendicant friar - Braar boght. DF idiom; freer

pauper (n.) arkyssagh, jeirkagh; boght: The pauper's grave - Ruillick ny moght. DF idiom

ishil low: ard as ishil, boght as bertchiagh : gygh anayn ra ghielle. Psalm1610

jannoo berchagh enrich: Tan Chiarn jannoo boght, as jannoo berchagh Bible

church mouse (n.) lugh killagh: As poor as a church mouse - Cha boght as lugh killagh. JJK idiom

clothing coamrey: Learning is the stately clothing of the rich man and the riches of the dooinney poor man - Ta ynsagh coamrey stoamey yn dooinney berchagh as berchys yn boght. JJK idiom; eaddagh; coamraghyn

desires (npl.) yeearreeyn; (v.) geearree: It is not he who has little that's poor but he who desires more - Cha nee eshyn ta red beg echey ta boght agh eshyn ta geearree ny smoo. JJK idiom

fox1 shynnagh: It's a poor fox that has but one hole - She shynnagh boght nagh vel ny smoo na un towl echey. JJK idiom; (n.) fynney shynnee, fer shliawin; (v.) molley; lhiggey, lhiggey er

mean (adj.) boght, cribbijagh, meeooasle, moal kercheenagh, mooidjeenagh, neufeoiltagh, neughiastyllagh, peajeogagh, toiggal; (v.) meanal; cheet er: That is what you mean! - Shen t'ou cheet er! DF idiom; soulaghey

mouse (n.) lonnag; lugh: As poor as a church mouse - Cha boght as lugh killagh. JJK idiom; lugheraght

poorest (adj.) by velley, s'melley; s'boghtey: My brother is poor, my sister is still poorer, but I'm the poorest of all - Ta my vraar boght, ta my huyr ny s'boghtey, agh ta mish s'boghtey na ooilley. JJK idiom

stately (adj.) staydoil, staydoilagh, stoamagh, styrdal; stoamey: Learning is the stately clothing of the rich man and the riches of the dooinney poor man - Ta ynsagh coamrey stoamey yn dooinney berchagh as berchys yn boght. JJK idiom

wicked devices (npl.) saaseyn cluicagh: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words - t'eh smooinaghtyn er saaseyn cluicagh dy stroie yn boght lesh goan breagagh Bible

annoonagh frail, weak, weakening: ta ny mraane oc sailley as tashtey paart jeh'n chooid cheddin, agh da'n boght as yn annoonagh cha der ad veg jeh. Apoc; impotent person, invalid

barbaree barbarians: va'n fer boght shoh ceau tammylt beg mastey ny barbaree er y fa dy vel y "caggey boiddagh" fo raad eddyr yn Eeslyn as Sostyn. Carn

boiddagh cod: va'n fer boght shoh ceau tammylt beg mastey ny barbaree er y fa dy vel y "caggey boiddagh" fo raad eddyr yn Eeslyn as Sostyn. Carn

cha (=Ir. cha) not; so, as: Eshyn ta cha boght, nagh vel fort oural echey Bible [O.Ir. , nícon]

corp as annym body and soul: Va ny cummaltee boght, tayrn veih ooir as faarkey cooid veg dy reayll dy cheilley corp as annym. Coraa

croiteyryn crofters: Va thalloo currit da ny cotteyryn as croiteyryn as cha row sleih boght gyn thalloo ayn arragh. NNS

Dar ny niaughyn (intj) By heavens: va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo, as dar ny niaughyn, ghow ad greim shickyr er nane jeusyn as va'n dooinney boght er ny choyrt stiagh ayns pryssoon. Dhoor

drogh choamrey vile raiment: as dy jig stiagh myrgeddin dooinney boght ayns drogh choamrey Bible

ellanee islanders: ta'n fer boght gaccan, ta "mooar-heer" ec ellanee Albinagh as cha jean ny Eeslynee ommidjagh goaill rish y lheid! Carn

er ny choyrlaghey admonished: Ny share ta lhiannoo boght as creeney, na shenn ree ommijagh, nagh bee arragh er ny choyrlaghey Bible

faillagh hired: Cha jean oo tranlaase er sharvaant faillagh ta boght as ymmyrchagh Bible

fainey airh (f.) gold ring: Son my ta cheet stiagh 'sy whaiyl eu dooinney lesh fainey airh, ayns coamrey seyr, as dy jig stiagh myrgeddin dooinney boght ayns drogh choamrey Bible

falleays glimmer, glimpse, quick flash: ga t'eh lostey dewil, cha vel fordrail mooar soilshey da ny jouyil, agh myr falleays beg, dy chur dauesyn fys cre'n stayd treih, boght as piandagh t'ad ayn nish shaghey v'ad roie PC

fer coonee accessory, adjutant, aider, ally, auxiliary, collaborator, confederate, helper, relief: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

fer-obbree labourer: cre voish oddins geddyn argid dy liooar dy chionnaghey garran, jeelt as reddyn elley ass faill moal ec fer-obbree gollrhym-pene, my wooinney boght? Dhoor

giarrit jeh chopped: Va'n cleaysh giarrit jeh as lurg shen ren y kayt boght couyral. Dhoor

gollrhym-pene like mee: cre voish oddins geddyn argid dy liooar dy chionnaghey garran, jeelt as reddyn elley ass faill moal ec fer-obbree gollrhym-pene, my wooinney boght? Dhoor

gyn carrey friendless: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

gyn fort unable: As my ta dty vraar er jeet dy ve boght, as gyn fort dy chooney lesh hene Bible

injil (=Ir. íseal) (vulgar) common; depressed, humble, low, low-built, low down, low-grade, low-level, low-lying, low-necked, low-pitched, lowly, subaltern, subdued: Ard as injil, berchagh as boght: dagh unnane ry-cheilley.

jeirkagh 1 almsman, beggar, cadger, mendicant, pauper a: T'eh troggal seose y boght ass y joan, as goaill yn jeirkagh veih'n thorran Bible; 2 benevolent; 3 (as match) benefit; 4 impecunious

joan (=Ir. deannach) dust, very fine ash: T'eh troggal seose y boght ass y joan Bible [O.Ir. dend]

keintyn classes: 2Ta three keintyn dy leih, as feoh ec my annym orroo: Dooinney boght as eh moyrnagh, dooinney berchagh ta ny vreagerey, as shenn vaarderagh, ta coayl e chooinaghtyn Apoc

loaghtan (=Ir. lachdan) tawny: cha nel eh foddey neayr's va fer boght er ny chroghey son geid loaghtan-rea veih shioltane Balrhenny. Dhoor

lught yn argid moneyed classes, wealthy, well-to-do: Fo'n ennym foalsey jeh jeianaghey, ta pooaraghyn lajer er vooadaghey yn vaarney eddyr sleih boght as lught yn argid. Carn; (the) rich

meearrymagh disobedient, disrespectful: Myr ta ny berchee shirrey tooilley argid as yn sleih boght gleck ec yn un hraa ta ymmoddee sleih cheet dy ve ny smoo meearrymagh. Dhoor

saaseyn cluicagh wicked devices: Ta aghtyn yn er-sondagh myrgeddin an-chiart: t'eh smooinaghtyn er saaseyn cluicagh dy stroie yn boght lesh goan breagagh Bible

sharaghey (record) beat; improve: Smooinee Nóirín nagh ghiarr Lunnin yn argid kyndagh rish feoh noi'n chengey agh er y fa dy row Glór na nGael ro speeideilagh as ad sharaghey arrym-hene mastey sleih boght. Carn

tayrn veih infer; draw from: Va ny cummaltee boght, tayrn veih ooir as faarkey cooid veg dy reayll dy cheilley corp as annym. Coraa

thorran (f.) cesspool, dunghill, midden, muck heap: T'eh troggal seose y boght ass y joan, as goaill yn jeirkagh veih'n thorran

ynrick (as behaviour) correct; earnest, faithful, forthcoming, frank, genuine, honest, intrinsic, just, open-hearted, outright, righteous, sincere, straightforward, truthful, undeviating, upright, upstanding, openhearted: ta'n boght ynrick ny share na'n berchagh breagagh Bible

have (possess) ec: She has an enchanting voice and a vivid imagination - Ta coraa obbee eck as sheiltynys bioyr. JJK idiom; echey: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey. JJK idiom; oc: Have they a table-cloth? - Vel aanrit-boayrd oc? JJK idiom; eu: Have you got any money? - Vel veg dy argid eu? JJK idiom; ain: Have we any glasses? - Vel glessyn erbee ain? JJK idiom; aym: Have I not a carriage? - Nagh vel carriads aym? JJK idiom; ayd: You have some butter - Ta eeym ayd. JJK idiom; eck

of the y: He fell down from the roof of the house - Huitt eh sheese veih mullagh y thie. JJK idiom; ny: He'll doubtless be punished according to he law of the land - Gyn dooyt bee eh kerrit coardail rish leigh ny cheerey. JJK idiom; yn: Learning is the stately clothing of the rich man and the riches of the poor man - Ta ynsagh coamrey stoamey yn dooinney berchagh as berchys yn boght. JJK idiom

send (v.) cur: I send some every Friday - Ta mee cur paart dagh Jyheiney. JJK idiom; cur gys; cur hug: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red enn JJK idiom; cur fys; hug

vile1 (adj.) drogh: and there come in also a poor man in vile raiment - as dy jig stiagh myrgeddin dooinney boght ayns drogh choamrey; Bible; dwoaieagh; dwoaiagh: then thy brother should seem vile unto - dy bee dty vraar eisht dwoaiagh ayns dty hilley Bible; fardailagh; melley; neu-chooie: For this cause God gave them up unto vile affections - Er-yn-oyr shoh livrey Jee ad seose gys yeearreeyn neu-chooie Bible; feohdagh: but unto this man do not so vile a thing - agh rish yn dooinney shoh, ny jean-jee lheid y peccah feohdagh Bible; mollaghtagh: er-yn-oyr dy ren e vec ad-hene mollaghtagh - because his sons made themselves vile Bible; marvaanagh: Who shall change our vile body - Nee caghlaa yn corp marvaanagh ain; (n.) moodjeen: The vile person shall be no more called liberal - Cha bee yn mooidjeen ny smoo enmyssit feoilt Bible

shassoo lesh come up; stand towards: va ushtey geill magh fo laare y dorrys lesh y niar: son va eddin y thie shassoo lesh y niar Bible; countenance, stand with: Chamoo nee oo shassoo lesh y dooinney boght ayns cooish aggairagh. Bible; stand beside

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog