Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: blein | Results: 138

blein (=Ir. bliain, Sc.G. bliadhna) (f.) pl. bleeantyn twelvemonth, year: va'n dooinney erskyn da-eed blein dy eash Bible [O.Ir. bliadain]

bleïn year: dy bragh lesh ny ourallyn shen ren ad chebbal kinjagh bleïn lurg bleïn, adsyn ta cheet huc y chasherickey Son eisht veagh jerrey er chebbal ny ourallyn shen PB1765


Inexact matches:

blein feayslee (f.) jubilee

blein habbadagh (f.) sabbatical year

blein seyr (f.) sabbatical year

blein vishee (f.) bissextile, leap year

blein Yool (f.) Julian year

da-eed bleïn forty years: Da-eed bleïn liauyr va mee corree rish y cheeloghe shoh PB1765

dagh blein annually, yearly: ie eh dagh bleïn mygeayrt er Bethel Bible

feed blein twenty years: Son liorish oardys sjerree Ghavid, va ny Leviteyn coontit veih feed blein dy eash as er e skyn Bible

feed bleïn twenty years: Ny feed bleïn shoh ta mee er ve mayrt Bible

gagh blein annually: va reiltys Hostyn cur red goll rish £90,000 gagh blein da'n vanglane shoh jeh Glór na nGael. Carn

keead blein centenary: Tra hee oo reddyn er heet gys kione keead blein lurg faaishnagh y ve jeant jeu CS

whilleen blein many years

ayns blein nyn Jiarn in the year of our Lord

Blein Eddyr-ashoonagh Rollageydys International Year of Astronomy

Blein Eddyrashoonagh son Bea-neuchaslys International Year of Biodiversity

blein er dy henney twelvemonth past

blein noa ny h-eayst (f.) lunar new year

blein ny greiney (f.) solar year

blein ny h-eayst (f.) lunar year

Blein Nyn Jiarn (f.) Anno Domini, Year of Our Lord: Ayns blein nyn Jiarn 1000 (1016) hooar Ree Cnut, mac Svein, yn ard-reill harrish Sostyn ooilley. Chron

Blein Vaynrey Noa (intj) Happy New Year

Blein Vie Noa (intj) Happy New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

Blein vie ny yei (intj) Good riddance to him

blein voish nish in twelvemonth future

blein yn chiarn (f.) dominical year

Cassan yn Veeilley Blein Millennium Way Path

colleish sheyoo blein (f.) sixth form college

cooinaghtyn keead blein centenary

gagh queig blein quinquennially

gagh shiaght blein septennially

gagh treeoo blein triennially

keead blein d'eash centennial, hundred years old: As va Abraham keead bleïn dy eash, tra va e vac Isaac er ny ruggey da

Shamyr yn Villey Blein Millennium Room

sloo na blein roish (ny) within a year

centenary cooinaghtyn keead blein; keead blein: The centenary celebrations - Ny ardeaillaghyn keead blein. DF idiom

annually (adv.) dagh blein; dy bleeanagh; gagh blein

sabbatical year (n.) blein habbadagh, blein seyr

twenty years (npl.) feed blein; feed bleïn

Happy New Year (intj) Blein Vaynrey Noa; Blein Vie Noa

year (n.) blein, bleïn: I wish you goodnight, good morning, a Merry Christmas, a Happy New year - Saillym diu Oie vie, Moghrey mie, Ollick ghennal, Blein vie Noa. JJK idiom; (the); (yn) vleïn, vlein: Do you remember the year we had the severe winter? - Gooin lhiu yn vlein va'n geurey creoi ain? JJK idiom

forty years (npl.) da-eed bleïn: neither shall it be inhabited forty years - chamoo vees cummaltee aynjee son daeed bleïn Bible

bissextile (adj.) blein vishee

centennial (n., adj.) keead blein d'eash

Julian year (n.) blein Yool

leap year (n.) blein vishee

quinquennially (adv.) gagh queig blein

septennially (adv.) gagh shiaght blein

triennially (adv.) gagh treeoo blein

twelvemonth blein

yearly bleinoil, dagh blein

Vlein Noa (f.) See blein (Yn); (The) Hogmanay, New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo Carn

academic year (n.) (n.) blein-scoill

Anno Domini (n.) Blein Nyn Jiarn

dominical year (n.) blein yn chiarn

leap-year (n.) blein-lheim

lunar year (n.) blein ny h-eayst

many years (npl.) ymmodee bleeantyn: But if a man live many years - Agh ga dy vel dooinney er cheau ymmodee bleeantyn Bible; mooarane bleeantyn: If there be yet many years behind - My vees mooarane bleeantyn ergooyl Bible; bleeantyn foddey: Yet many years didst thou forbear them - Foast, dymmyrk oo lhieu ry bleeantyn foddey Bible; whilleen blein: these many years do I serve thee - ta mish rish whilleen blein shen ayns dty hirveish bible

solar year (n.) blein ny greiney

blein-lheim leap-year

blein-scoill academic year

Keeill Voirrey (f.) COMPARE Keeill Woirrey St. Mary's Church: Sy wheiggoo blein jeh'n aspickys echey, ren yn Ayr Arrymagh Rigard, Aspick ny hEllanyn, casherickey keeill Voirrey ec Rushen, ayns fenish Vagnus Ree Vannin as ny hEllanyn ayns y wheiggoo blein jeh'n lhing echey Chron

Good riddance to him (intj) Blein vie ny yei

International Year of Astronomy (n.) Blein Eddyr-ashoonagh Rollageydys

International Year of Biodiversity (n.) Blein Eddyrashoonagh son Bea-neuchaslys

in twelvemonth future blein voish nish

lunar new year (n.) blein noa ny h-eayst

Millennium Way Path (n.) Cassan yn Veeilley Blein

twelvemonth past (n.) blein er dy henney

within a year (ny) sloo na blein roish

Year of Our Lord (n.) Blein Nyn Jiarn

in the year of our Lord ayns blein nyn Jiarn

Millennium Room (n.) Shamyr Ardeailley Tinvaal, Shamyr Meeilleash, Shamyr yn Villey Blein

sixth form college (n.) colleish ny sheyoo vleeaney, colleish sheyoo blein

dellagh entreat: as dy dellagh ad dy holk roo kiare cheead bleïn Bible

faillee hired: Cheu-sthie jeh bleïn, rere bleeantyn fer ny faillee Bible

gounee calves, bullocks: lesh gounee jeh blein dy eash; (gen.) of a stripper-cow

jubile jubile: Hed eh magh seyr ayns bleïn y Jubile Bible

manna manna: As dee cloan Israel manna rish da-eed bleïn Bible

meeammys disobedience, irreverence: nee shiu gymmyrkey yn meeammys eu, eer da-eed blein Bible

Ollick (Yn) Yule: Bee'm feed blein d'eash yn Ollick shoh cheet. JJK

thousane pl. thousaneyn thousand: derrey veagh y thousane bleïn ec kione

I shall be vee'm; (emph.) veem's; bee'm: I shall be twenty next Christmas - Bee'm feed blein d'eash yn Ollick shoh cheet. JJK idiom

jubilee (n.) blein feayslee, traa ardvoggey; jubilee: Silver jubilee - Jubilee queig bleeaney as feed. DF idiom

leap flipperaght; lheim, lheïm: Leap year - Blein lheim. JJK idiom; lheimmey; lheimyragh; soutaghey

monument (n.) clagh cooinaghtyn, cowrey cooinaghtyn, leac cooinaghtyn, lhiaght cooinaghtyn; lhiaght: This monument was erected one thousand and twenty-five years ago - Va'n lhiaght shoh er ny hroggal thousane blein queig as feed er dy henney. JJK idiom

twenty (n., adj.) feed: I shall be twenty next Christmas - Bee'm feed blein d'eash yn Ollick shoh cheet. JJK idiom

anaasagh interesting: Haink lioar feer anaasagh magh blein ny ghaa er dy henney. Carn

assdaue out of them: Ta millioon dy 'leih cheet lesh shilley er ny mooar-chlaghyn gagh blein as ta argid ry-chosney assdaue. Carn

as tree and thirdly, thirdly; and three: Marge Joughin, ben Vanninagh ennoil, t'ee er ngeddyn baase as ish kiare feed blein as tree dy eash. BS

Cashtal Rushen Castle Rushen: Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hinshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK

creoighys callosity, hardness, obduracy, sternness, stiffness: Rug eh daa blein lurg cheet reesht yn Ree Chalse y ghaa, tra va'n cheer slanaghey veih creoighys y lhing Puritan. Coraa

duillageen leaflet: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

dy holk badly, evilly, wickedly: as dy dellagh ad dy holk roo kiare cheead bleïn Bible

ellanagh homebred, insular, islander, local: Va lioaryn mie cheet ass yn ard shen (Keearee as Corkey), lioaryn goll rish 'Feed Blein Gaase' as 'Peig Sayers' as 'Yn Ellanagh'. Carn

Ellan Skianagh (f.) (Isle of) Skye: Blein ny s'anmey, chionnee croiteyryn ayns Borve er yn Ellan Skianagh yn thalloo oc. NNS

er-linney online: Ta billioonyn dy h-arraneyn as filmyn goll er maylartey ec sleih er-linney gagh blein. BS

faaishnagh (f.) divination, fortune teller, fortune-telling, predictive, prophetical, soothsayer: Tra hee oo reddyn er heet gys kione keead blein lurg faaishnagh y ve jeant jeu CS

feailley bleeaney anniversary: Feailley Bleeaney Cholum Keeilley Hooar Colum Keeilley baase 1,400 blein er dy henney. Carn

feayslee absolving: cha jean eh troggal eh jeh e naboo ny jeh e vraar, son dy nee bleïn feayslee yn Chiarn eh. Bible

fer daaney bold person: Lurg bleaystanyn Birmingham blein er dy henney, hie y slattys tranlaasagh shoh trooid Ardwhaiyl Hostyn gyn boirey erbee - ga dy loayr fer daaney ny ghaa noi. Carn; saucy person

foddey (=Ir. fada) afar, distance, far, markedly, remote, remotely: honnick eh yn ynnyd foddey veih. Bible; long, long-term: As haink eh gy-kione, chouds van arg ayns Kirjath-jearim, dy row yn traa foddey; son ve feed bleïn: Bible [O.Ir. fota]

gleashtaneyryn motorists: Ta ny h-earrooyn soilshaghey dy vel gleashtaneyryn eddyr shey-jeig as feed blein dy eash, dy vel ad ayns y ghaue smoo jeh drogh-haghyrtyn. BS

Glion Jiass South Glen: Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

jeih as daeed fifty: As va slane eash Noah nuy cheead bleïn as jeih as daeed: as hooar eh baase. Bible

jeih as feed thirty: va Mahalaleel hoght cheead bleïn as jeih as feed, as va echey mec as inneenyn: Bible

jubilee jubilee: Ayns blein y Jubilee shoh, nee shiu chyndaa dagh dooinney gys e eiraght Bible

kiare feedoo (f.) eightieth: Jerdein, yn nah laa Mee Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig Coraa

lhune ooyl cider: Cheau ad Fiesta de sidra asturiana, my ta shin gra feailley ny lhune ooyl dy Asturias rish, dagh blein sy thie oast shen, neesht. Dhoor

merriuid blankness, deadness, loss of feeling, stagnancy: cha ren eh soiaghey jeh [annooinid] e chorp hene nish gyn mioyr, tra v'eh mysh keead bleïn dy eash, ny foast jeh merriuid brein Sara. Bible

nieuagh poisonous, venomous: As cha nel shin er ngeddyn rey rish ny fallsoonyssyn nieuagh shen hie er croo mysh shey feed blein er dy henney Carn

nooagh sacred: Ta arrym ayn da e ennym foast, lurg daa-cheead blein, as t'eh enmyssit dy-mennick "yn Aspick Nooagh. Coraa; sacredly

olteynys membership: Cha nel olteynys Caarjyn Vooinjer Veggey agh costal £10 dagh blein. Dhoor

peeley (f.) fort, pale, pile, tower: Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hinshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK

priseil pricing: v'eh er ny ruggyr daa-cheead blein ny s'moghey as s'feer eh dy ren eh bio dy 'akin yn treigeil jeh ymmodee ardsmooinaghtyn ren eh priseil er lheh Coraa

Purt Le Moirrey Port St. Mary: oh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

ruillick (=Ir. reilig) (f.) burial ground, cemetery, graveyard, necropolis: e harvaant Thomas Wilson, hooar baase daa-cheead blein er-dy-henney ec Cooyrt yn Aspick, as v'er ny oanluckey 'sy ruillick shoh. Coraa; churchyard, kirkyard

Rushen Rushen: Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hinshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK

screeuaght (f.) literature: Agh tra ghow ad toshiaght mysh keead blein er dy henney dy chroo screeuaght noa, beign da fir screeuee caggey noi'n Victorianaghys as yn Agglish marish ooilley ny doilleeidyn elley. Carn

screeuys (n.) signature; (v.) shall write: Cha nel blein erbee goll shaghey nagh screeuys eh hooin. DF

slanaghey heal, healing, make, mend, mending: Rug eh daa blein lurg cheet reesht yn Ree Chalse y ghaa, tra va'n cheer slanaghey veih creoighys y lhing Puritan. Coraa

sonaasagh ambitious, furious, haughty: As dy sonaasagh as mish agh blein as feed dy eash dooyrt mee, Ogh, dooinney baanrit gyn skeilley t'ayn ta abyl loayrt feer vie. GB

spoyrt (=Ir. spórt) pl. spoyrtyn fun, sport: Va ny Britaanee as Kernowee miandagh dy heet dys Mannin rish Blein y Spoyrt dy ghleckey nyn'oi reesht. Carn

tannaghtyn bio survive: mastey ny Manninee-cheerey mysh keead blein roish my vaik mee soilshey'n laa va traaghyn creoi agglagh ayn as beign da sleih gleck as caggey dy tannaghtyn bio. Dhoor

tayrn ersooyl drag away, draw away: Dooyrt fer-ynsee dooin, 'Ec yn eash shoh, bee paart jeh ny paitchyn va troggit myr Gaelgeyryn tayrn ersooyl voish y Ghaelg oc rish blein ny jees ansherbee;shen yn aght lesh jeigeyryn. Dhoor

tempreilyssyn temperatures: Tempreilyssyn-marrey meanagh son y clane vlein as son ny meeghyn- souree, v'ad ny shlee na ny meanyn son y cheead blein s'jerree. BS

Thie-lheihys Noble Nobles Hospital: Ta fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble shirrey dy bee fosley yn thie-lheihys noa currit sheear liorish blein, gys y toshiaght jeh'n vlein daa veeilley as kiare (2004). BS

vlein See blein (yn); (the) year: As hug ad lhieu ersooyl eh gys Annas hoshiaght (son v'eh shen ny ayr-'sy-leigh da Caiaphas, va ny ard-saggyrt yn vlein shen). Bible

whilleen See whillin as many, as much as, so many: ta mish rish whilleen blein shen ayns dty hirveish Bible

at hand fo laue; er-gerrey: The seventh year, the year of release, is at hand - Tan chiaghtoo vleïn, bleïn yn eaysley ergerrey Bible; ec laue: Howl ye; for the day of the Lord is at hand - Jean-jee gullyrnee; son ta laa yn Chiarn ec laue Bible

Castle Rushen (n.) Cashtal Rushen: It is said that Castle Rushen and Peel Castle were built more than a thousand years ago - Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hInshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK idiom; Cashtal Rushyn

Peel Castle (n.) Peeley ny hInshey: It is said that Castle Rushen and Peel Castle were built more than a thousand years ago - Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hInshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney JJK idiom

Rushen (n.) Skeerey Rosien: Parish of Rushen - Skylley Chreest Rosien. DF idiom; Skylley Chreest Rosien; Rosien: One of the three members for Rushen - Fer jeh ny tree olteynyn Sheadin Rosien. DF idiom; Rushen: It is said that Castle Rushen and Peel Castle were built more than a thousand years ago - Ta feallagh gra dy row Cashtal Rushen as Peeley ny hInshey er nyn droggal ny smoo na thousane blein er dy henney. JJK idiom

wander rouail: he made them wander in the wilderness forty years - hug eh orroo rouail noon as noalsyn aasagh da-eed bleïn Bible; rouailley, sthaagey, stravaigey, wandrail; (to); (dy) hroailt: when God caused me to wander from my father's house - tra hug Jee mee magh dy hroailt veih thie my ayrey Bible; rouail mygeayrt: they wander for lack of meat - tad rouail mygeayrt son laccal bee bible

daa yeig twelve: Jerdein, yn nah laa Mee Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

recortey chronicle, record, register: Cha nel agh daa phersoon cummal ayns shen voish yn Chaisht dys Jerrey Fouyir dagh blein raad t'ad recortey ooilley ny hushagyn ta garrraghey dys shen as eisht ersooyl lhieu reesht, ny ta beaghey 'sy voayl car ny bleeaney. Carn

tramylt hardy, robust, stout, sturdy; stalwart: Ta sleih ayns Partee Obbraghys Vannin gra dy vel ad trimshagh dy vel oltey tramylt, Peter Karran, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, faagail y partee lurg feed blein as ny smoo. BS; (as plant) vigorous

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog