Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: bleeaney | Results: 107

bleeaney (gen.) anniversary, of a year: ec jerrey ny bleeaney Bible


Inexact matches:

baagh bleeaney yearling

feailley bleeaney anniversary: Feailley Bleeaney Cholum Keeilley Hooar Colum Keeilley baase 1,400 blein er dy henney. Carn

laa bleeaney anniversary

milley bleeaney millennium

recortyssyn bleeaney annals

tailley bleeaney subscription

bleeaney dy eash years of age: ta mee yn laa jiu kiare-feed as queig bleeaney dy eash Bible

car ny bleeaney all the year round, perennial: Ta daa ghooinney cummal ec yn thie sollys car ny bleeaney as shen yn slane pobble ta beaghey er yn ellan. Carn

Cassan yn Villey Bleeaney Millennium Way Walk

doolagh ny bleeaney midwinter

imbagh ny bleeaney return of the year: son ec imbagh ny bleeaney hig ree Syria seose dt Bible

kione ny bleeaney end of the year: Kione ny bleeaney veh shooyl ayns thie-reeoil reeriaght Vabylon Bible

Laa ny Bleeaney Noa New Year's Day

lus ny shiaght bleeaney (f.) agave

Oie ny Bleeaney Noa (f.) Hogmanay, New Year's Eve

uinnagyn feed bleeaney (f.) Ancient lights

anniversary (n.) bleeaney, feailley bleeaney, laa bleeaney

goayr bwoirryn pl. goair woirryn she goat: As dooyrt eh rish, Gow hood colbagh jeh three bleeaney dy eash, as goayr bwoirryn three bleeaney dy eash, as rea three bleeaney dy eash, as calmane turtle, as eean calmane. Bible

annals (npl.) recortyssyn bleeaney, shennaghys

millennium (n.) milley bleeaney

of a year (gen.) bleeaney

yearling1 (n.) baagh bleeaney

abb abbot: V'eh abb Vanishter Rushen rish hoght bleeaney jeig as v'eh Aspick ny hEllanyn rish shey bleeaney as feed. Chron [L. abbas]

flaaoil 1 See flaoill articulate, circumfluent, eloquent, fluent, fluid a: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn; 2 (of speech) flowing

shey jeig sixteen: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn

agave (n.) lus ny shiaght bleeaney

Ancient lights (npl.) uinnagyn feed bleeaney

annuals (npl.) lioaryn-bleeaney

decade (n.) jeih-bleeaney, jeihaght

succeeding ass y cheilley: Three succeeding years - Tree bleeaney ass y cheilley. DF idiom; (ny) yei: The succeeding year - Yn vlein ny yei. DF idiom; (ny) yei y cheilley: Three succeeding years - Tree bleeaney ny yei y cheilley. DF idiom

jeih-bleeaney decade: ren ad cummal ayns shen mysh jeih bleeaney. Bible

lioaryn-bleeaney (f.) annuals

all the year round car ny bleeaney

end of the year (n.) kione ny bleeaney

Millennium Way Walk (n.) Cassan yn Villey Bleeaney

return of the year (n.) imbagh ny bleeaney

years of age bleeaney dy eash

Hogmanay (n.) Oie Hop Tu Naa, Oie ny Bleeaney Noa; (Yn) Vlein Noa

midwinter (n.) ard gheurey; doolagh ny bleeaney; meanagh y gheuree

New Year's Eve (n.) Oie Nollick Veg, Oie ny Bleeaney Noa

perennial (adj.) car ny bleeaney, sheer-, yl-vleinoil; (n.) lus sheer-vio, yl-vleeantag

hoght (=Ir. ocht) eight, octuple: ren eshyn briwnys Israel hoght bleeaney Bible [L. octo]

died hooar baase: He died at least ten years before the great revolution - Hooar eh baase jeih bleeaney roish yn chaghlaa mooar. JJK idiom; hur baase

eve (n.) oie: New Year's Eve - Oie ny Bleeaney Noa. DF idiom; oie'll: St John's Eve - Oie'll Eoin. DF idiom

gifts (npl.) giootyn; toyrtysyn: He'll bring us some New Year's gifts - Ver eh lesh hooin toyrtysyn Bleeaney Noa. JJK idiom

half lieh: I'm ten years and a half old - Ta mee jeih bleeaney as lieh d'eash. JJK idiom; liehid; liehd; (yn) derrey lieh

jubilee (n.) blein feayslee, traa ardvoggey; jubilee: Silver jubilee - Jubilee queig bleeaney as feed. DF idiom

junior1 fer saa; (ny) saa: He is my junior by three years - T'eh tree bleeaney ny saa na mish. DF idiom; fo

New Year's Day (n.) Laa yn Vlein Noa; Laa ny Bleeaney Noa; Laa Nollick Beg: My uncle will come to me on New Year's Day - Hig my naim dy my yeeaghyn laa n'Ollick Beg. JJK idiom

rent cummal er mayl, craa; cur er mayl; mayl, mayle: The annual rent of Mann - Mayl bleeaney Vannin. DF idiom; raipit; rast; scelp; scolt; skort; raip; raipey

revolution (n.) caghlaa mooar: He died at least ten years before the great revolution - Hooar eh baase jeih bleeaney roish yn chaghlaa mooar. JJK idiom; irree magh

subscription (n.) co-rheynn, fo-screeuyn, tailley bleeaney; eeckys-oltey; eeck-olteynys; sheeyntoose: Take out a subscription to a paper - Sheeyntoose y ghoaill son pabyr naight. DF idiom

alcoal alcohol: Slattys dy injillaghey yn cagliagh jeh alcoal syn uilll veih kiare feed gys lieh-cheead millighram ayns keead millileetyr, oddagh bree ve currit da roish jerrey ny bleeaney. BS

ben ruy (f.) redhead: haink y ven thie magh ass e thie as hass ee er y ghreeish, v'ee ny ben ruy as stoamey as thollee mysh jeih bleeaney as feed d'eash as kiare paitchyn eck. JC

buinn cut, cut down, harvest, lift, mow, mowing, reap, reaping, shear, shearing: as foast ta queig bleeaney, ayndoo, cha bee traaue ny buinn Bible

bun-lught aborigines: Voish yn traa haink yn bun-lught Britaanagh voish Kernow, Nerin as Bretyn thousane ny bleeaney er-dy-henney derrey'n Irree Magh Frangagh Carn

cleaynagh (adj.) attractive, circumventory, coaxing, inclinable, inclining, slopewise, witching: Beign daue cur nyn enmyn gys conaant dy hirveish rish queig bleeaney, as eisht veagh ad seyr dy gholl boayl erbee ballloo; cheb cleaynagh rish deiney debejagh! Dhoor; (n.) addict, deviationist, pervert, tempter

colbagh (f.) pl. colbeeyn heifer, stirk: Gow hood colbagh jeh three bleeaney dy eash Bible

dy reiltagh regularly: Nagh beagh eh yindyssagh dy gheddyn aght-beaghee raad va obbyr as argid ry gheddyn dy reiltagh car ny bleeaney Carn

earrooaghyn multitudes: Cha row eh agh jeih bleeaney er-dy-henney tra scuirr ny earrooaghyn jeh ny loayrtee veih goll naardey. Carn

feer cheh baking hot: Nagh vel shiu smooinaghtyn dy vel eh feer cheh son traa ny bleeaney JJK

gagh ooilley all: Ta three-feed bleeaney er ngholl shaghey neayr's va 'Finn as Oshin" prentit as foddee nagh vel gagh ooilley lhaider er nakin yn daane. Coraa

gialdyn er (bet) back: Va ny Barrantee er n'gialdyn er dyn three bleeaney dy gholley magh paart jeh ny fo-feighaghyn feer henn as yn fo-leigh imraait harrish ny mast oc. Carn

gleashtaneyr motorist: Ny shlee na meeilley gleashtaneyr, t'ad er ve deyrit son gimman fegooish urryssaght ayns Mannin ayns ny queig bleeaney shoh chaie. BS

greïney (gen.) of sun: Toshiaght, as jerrey, as mean ny traaghyn: caghlaaghyn, as chyndaaghyn ny greïney, as imbaghyn ny bleeaney: Coorse ny bleeantyn, as order ny rollageyn Apoc

hendeil 1 (dy); (to); (at table) wait; 2 wait upon a: Shoh currym ny Leviteyn, veih queig bleeaney as feed dy eash as erskyn, hed ad stiagh dy hendeil er shirveish chabbane-agglish y cheshaght Bible

jerrey (=Ir. deireadh) (of cart) back; bottom, close, closing, closure, conclusion, effect, end, expiration, expiry, extreme, finale, finish, hinderpart, offal, rear, stern, termination, upshot: haink eh gy-kione ec jerrey ny bleeaney Bible

keirn (=Ir. caorran) (pl -yn) mountain ash, rowan: Er-lheh va sleih credjal dy row yn keirn pooral as, ayns Mannin as Nalbin, v'ad jannoo croshyn keirn dy chroghey erskyn yn dorrys car ny bleeaney noi buitcheraght Dhoor

kennip (f.) (pl -yn) cannabis, hashish, pot: Lurg da prowal smuggleragh cocaine as kennip va feeu daeed as hoght meeilley jeig punt stiagh syn Ellan, hie dooinney voish Doolish er deyrey gys tree bleeaney as hoght mee ayns pryssoon. BS; hemp, rope-yarn

leighdaragh statutory: Ta'n Billey treeal coonseil lesh hoght olteynyn, goll er reih ec y theay son queig bleeaney, lesh currymyn screeut sheese ayns docamad leighdaragh. BS

lhag-laynt (f.) asthenia, frail health, indifferent health: Colin Dawson, y cleragh t'er nobbraghey da Barrantee Valley Chashtal rish bleeantyn dy liooar, nee eh girree ass e chiartey kyndagh rish lhag-laynt, ec jerrey ny bleeaney. BS

lieh-vlein (f.) half-year, semester: Agh t'eh grait dy lajer nagh vel ny h- earrooyn lieh-vlein cammit liorish eeck y toyrtys bleinoil, er yn oyr dy vel Radio Vannin goaill yn argid veih coontys-tashtee car ny bleeaney. BS

lorgyn staves: ver ad er aile, as loshtee ad ny greinyn-caggee, chammah ny scapeyn, as ny buckleryn, ny bowghyn as ny sideyn, as ny lorgyn-laue, as ny shleiyghyn, bee ad son aile daue dy lostey, shiaght bleeaney. Bible

margeeys marketing: V'eh inshit da Sheshaght Margeeys Bainney ny smoo na kiare bleeaney er dy henney nagh dod ad geddyn rey rish meaig liorish skeym IRIS. BS

moggyl (=Ir. mogall) grid, mesh, network: Dooyrt Mainshtyr Corkill dy row eh jerkal dy beagh moggyl dy skeymyn myr shoh currit er bun feiy'n Ellan ayns ny queig bleeaney ta roin. BS

nuy (=Ir. naoi) nine: va slane eash Adam nuy cheead as jeih bleeaney as feed Bible [L. novem]

Oik Sthie Home Office: Ren patoayllee veih'n Oik Sthie scrutaght eear-vaase er y ven, va hoght bleeaney jeig as feed dy eash. BS

olloo-scoill (f.) university: Tra v'eh ec yn Olloo-Scoill jeih bleeaney ny s'anmey, v'eh shassoo meriu va noi kiunaghey marish Hitler. Carn

Pairk Pasture: Cha row ny cragheyderyn er chosney ny s'moo thalloo - veagh eh orroo fuirraghtyn jeih bleeaney as feed roish my beagh Pairk er aarheynn. NNS

patoayllee pathologist: Ren patoayllee veih'n Oik Sthie scrutaght eear-vaase er y ven, va hoght bleeaney jeig as feed dy eash. BS

peacockyn peacocks: keayrt ayns three bleeaney haink lhuingys Tharshish, cur lhieu airh as argid, ivory, as apeyn, as peacockyn Bible

pollal 1 crop, dress, poll, prune, pruning a: as shey bleeaney nee oo pollal dty gharey-feeyney Bible; 2 (on ticket) clip

Raueagh Roman: Nish, rere leigh Raueagh v'ayns bree, ec y traa shen, cha row ad lowal da fer farraghtyn myr imperator my v'eh ersooyl ass y Raue car ny smoo na' shiaght bleeaney. GB; Roman Catholic, Romish

rea (=Ir. réidh) (adj.) 1 even, facile, flat, horizontal, level, plain, plane, sleek, smooth, steady a: ren eh cummal ayns cheer rea Mamre Bible; 2 (as water) clear; 3 (of manner) easy; 4 (adv.) continuously, regularly; 5 (n.) pl. reaghyn male sheep, ram, tup: rea three bleeaney dy eash Bible; 6 flatness [O.Ir. réid]

rheynnagh departmental, distributive, partitive: Çhymsaghey fysseree mychione ny shiaght meeilley jeig dy 'leih ta fo nuy bleeaney jeig dy eash, ta shen y chied red vees y skimmee ym-rheynnagh jannoo, dooyrt Co-oardeeagh y Strateysh, Pat McKiernan. BS

sabbadagh sabbatical: Ayns y vlein s'jerree 'sy villey bleeaney shoh, hie hoght Gaelgeyryn reesht dys Y Cholloo son sabbadagh bleinoil. Dhoor

scoill (=Ir. scoil) See schoill (f.) learning, schooling; school: Ta mac oc ta hoght bleeaney dy eash as t'ad cur eshyn gys scoill Vretnish, ta shen dy ghra, scoill raad ta ny paitchyn gynsaghey dy chooilley red trooid Bretnish. Carn

scollag aeg youth: Skeeal Beg Mysh Scollag Aeg, Keayrt dy row va scollag dy ghuilley aeg mysh queig bleeaney jeig dy eash as hie eh dy schoill dy ynsaghey yn A, B, C. GB

shenn ainjyssagh old comrade: Mysh tree bleeaney as feed er-ny-henney, hie mee laa dy row dy akin Yn Cholloo, marish shenn ainjyssagh haink dy yeeaghyn mee veih Lunnin. Coraa

slane doal stone-blind: As er hoh eh-hene jiu, beggan bouyr, slane doal, agh gennal erskyn towse as lane dy chenjallys; ayns tammylt beg bee eh keead as tree bleeaney dy eash. Coraa

Stanlagh Stanley: Va mac ec my naim enmyssit Stanlagh va mysh queig bleeaney ny shynney na mish, as v'eh goll gys yn schoill grammadys ayns Rhumsaa. GB

toshiaght as jerrey start and finish: Lhig dooin nish aggle y ghoaill roish y Chiarn nyn Yee, ta cur dooin fliaghey cooie ny imbaghyn, chammah toshiaght as jerrey ny bleeaney Bible; first and last; former and latter

troddanee campaigners: Ta troddanee ayns Skyll Andreays jannoo ardeailley jeh'n jerrey jeh caggey kiare bleeaney dy hauail keeill Noo Yude. BS

troggit 1 bred, raised, reared, trained; 2 built a: va Hebron troggit shiaght bleeaney roish Zoan ayns Egypt; 3 elevated; 4 blistered; 5 contracted; 6 lifted, lofted

ym-rheynnagh multi-departmental: Çhymsaghey fysseree mychione ny shiaght meeilley jeig dy 'leih ta fo nuy bleeaney jeig dy eash, ta shen y chied red vees y skimmee ym-rheynnagh jannoo, dooyrt Co-oardeeagh y Strateysh, Pat McKiernan. BS

harlot (n.) ben oainjyr: after the end of seventy years shall Tyre sing as an harlot - lurg kione three-feed as jeih bleeaney gow-ee Tyre arrane myr benoainjyr Bible; ben oainjyragh: Then went Samson to Gaza, and saw there an harlot - Eisht hie Samson gys Gaza, as honnick eh ayns shen ben oainjyragh Bible; co-lhiabbagh; streebagh: Should he deal with our sister as with an harlot? - Kys by-lhoys da dellal rish y chuyr ain, myr rish streebagh? Bible; strumpag: And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot - As cur-my-ner haink ben ny whail ayns coamrey strumpag Bible

cochaarjagh allied: She yn laa jiu yn tree feedoo laa-bleeaney as queig-jeig jeh'n laa tra hoie thousaneyn dy hidooryn cochaarjagh er y clyst-marrey twoaie jeh'n Rank. BS; mutual

erskyn shen additionally: Shegin dou cur my wooise da'n ving son ooilley yn obbyr vie jeant oc, agh erskyn shen as ooilley lhig dooin cur nyn mwooise da Audrey ta cur seose obbyr y Scrudeyr lurg mysh queig bleeaney as feed. Dhoor

fer ny faillee hired labourer, hired servant, wage earner, hireling: Cheu-sthie jeh three bleeaney, myr bleeantyn fer ny faillee, as bee gloyr Voab er ny hoiaghey beg jeh, lesh ooilley yn cheshaght vooar shen ; as bee yn fooilliagh feer fardalagh, as gyn bree. Bible

goaill stiagh 1 annex, comprise, contain, include, including; 2 annexation, inclusion, ingathering, intake; 3 comprehend; 4 take in, taking in a: rish shey-bleeaney nee oo cuirr dty halloo, as goaill stiagh ny messyn echey: Bible; 5 retain a: Lhig da dty chree goaill stiagh my ghoan Bible; 6 receive a: lhig dan chleaysh eu goaill stiagh goo e veeal Bible; b: cre vees yn goaill stiagh oc reesht, agh bioys veih ny merriu? Bible; 7 gather a: myr ta kiark goaill stiagh e hein Bible

joarreeaght (f.) banishment, exile: va joarreeaght (Tra nyn gummal) chloan Israel ayns Egypt, kiare cheead as jeih bleeaney as feed. Bible; pilgrimage, foreign place; peculiarity, foreignness, unfamiliarity; sojourneth: veih ish ter e joarreeaght ayns y thie eck, jewellyn argid, as jewellyn airh, as coamrey Bible

recortey chronicle, record, register: Cha nel agh daa phersoon cummal ayns shen voish yn Chaisht dys Jerrey Fouyir dagh blein raad t'ad recortey ooilley ny hushagyn ta garrraghey dys shen as eisht ersooyl lhieu reesht, ny ta beaghey 'sy voayl car ny bleeaney. Carn

S'doogh lhiam (intj) I am sorry, Woe is me, Woe: Va mee ro aeg dy hoiggal c'red va goll er, agh shimmey keayrt car ny bleeantyn er-giyn, veagh m'ayr ching 'sy lhiabbee, as s'doogh lhiam gra hooar eh baase ec shiaght bleeaney as da'eed dy eash lesh y doghan-aarey JG

smoash crash, smash, smash-up: Y markiagh, va shey bleeaney jeig as feed dy eash, hooar eh baase ayns smoash bieauid ard ayns Grand Prix Sosharagh Vannin, dy jeeragh lurg da v'er jeet dy ve yn chied dooinney dy yannoo garrey ayns Grand Prix Vannin BS

tree feedoo sixtieth: She yn laa jiu yn tree feedoo laa-bleeaney as queig-jeig jeh'n laa tra hoie thousaneyn dy hidooryn cochaarjagh er y clyst-marrey twoaie jeh'n Rank. BS

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog