Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: blaaghyn | Results: 41

blaaghyn flowers; monthly: Ta ny blaaghyn ry-akin er y thalloo Bible


Inexact matches:

ayns blaaghyn menstruate

blaaghyn er menstruate

blaaghyn rioee (f.) frost work

blaaghyn urree periods

jerrey blaaghyn menopause

pluggey blaaghyn picking flowers

reaghey blaaghyn flower arrangement

cur magh blaaghyn bloom; blossom

goaill ny blaaghyn jeh deflower

menstruate (v.) ayns blaaghyn; blaaghyn er; meeoilid er

flowers (v.) blaaghyn: I'm very fond of flowers - Shynney lhiam blaaghyn. JJK idiom

flower arrangement reaghey blaaghyn

frost work blaaghyn rioee

picking flowers (v.) pluggey blaaghyn

menopause (n.) caghlaa vea; jerrey blaaghyn

periods (npl.) blaaghyn urree; coorsyn; peeriodyn

deflower (v.) goaill ny blaaghyn jeh, milley

slane palchys profusion: Blaaghyn ayns slane palchys. DF

monthly (n.) earishlioar veeoil, blaaghyn, coorsyn; (adj.) dy meeoil, meeaghan, meeoil

slongan garland: Blaaghyn y fee ayns slongan. DF; (of flowers) wreath

arrange (v.) jeshaghey; reaghey: Arrange to meet - Meeiteilys y reaghey lesh. DF idiom; jeshee: Arrange the flowers - Jeshee ny blaaghyn. DF idiom

bloom1 blaa, clooie, gloas; blaaghey; bloom; cur magh blaaghyn; my vlaa: See how the trees are in bloom - Jeeagh ec ny biljyn kys t'ad my vlaa. JJK idiom

gave1 hug: Where are the flowers I gave you? - C'raad ta ny blaaghyn hug mee dhyt? JJK idiom

picking (v.) myngyraght; pluggey: Picking flowers - Pluggey blaaghyn. DF idiom; teih: He was picking his way home, drunk - V'eh teiy e raad thie, scooyrit. DF idiom

aarlym I will prepare: goym's ny poseenyn as ny blaaghyn meein, as ec nyn mwaag reesht, munlaa, veeitym rhyt, 's jeh messyn millish jinnair aarlym dhyt. PC

blaa (=Ir. bláth, Sc.G. blàth) pl. blaaghyn bloom, blossom, flower: son t'eh gaase myr blaa yn vagher Bible; heyday; pride [O.Ir. bláth]

cleighyn hedges: chaglym oohyn-kiark ny mast' ny lossreeyn, as ayns towlyn 'sy choonlagh, eisht chymsaghey blaaghyn 'sy vagheryn as ayns ny cleighyn. JG

cloughyn fire tongs, tongs: marish ny blaaghyn, as ny lampyn, as ny cloughyn airh Bible

druiaghtagh enchanting, mysterious, romantic: er ny brooghyn breck rish blaaghyn, er ny eeanlee myr milley drilleeyn 'sy speyr, er yn cheyll soaral, as er yn vrack t'ayns kionys er yn reeriaght druiaghtagh shoh . Coraa; sorcerer, wizard

eiraght Vannin Manx heritage: Bee cummey noa er daa cheeill yeig ayns Mannin ec jerrey yn hiaghtin kyndagh rish Feailley Blaaghyn Eiraght Vannin. BS

jesheeney ornament: Myr sampleyr, ayns Derbyshire t'ad jesheeney chibbraghyn casherick lesh blaaghyn as reddyn elley. Carn

mollagh (=Ir. mothallach) rough, rude, rugged; bushy: as snaue neose, stiagh fo ny blaaghyn mollagh chos'n eh roish. PC; hirsute, rough-coated: lhig da ny cabbil cheet seose myr ny braddaggyn mollagh Bible; shaggy

munlaa (=Ir. meán lae) midday, noon, noonday: goym's ny poseenyn as ny blaaghyn meein, as ec nyn mwaag reesht, munlaa, veeitym rhyt, 's jeh messyn millish jinnair aarlym dhyt. PC

ry-akin appreciable, observable, visible, within sight: Ta ny blaaghyn ry-akin er y thalloo Bible; seen

sthole (f.) shoot: va cuirrey orroo smooinaghtyn mychione y luss shen, woish rass 'syn ooir; fraueyn gaase; sthole broddey seose as sheeyney magh; as foddee lesh duillagyn as blaaghyn ayn. Dhoor; stole; stool

'sy speyr aloft, overhead, sky-high, skywards: er yn poyll dhoo dullyragh, er yn ushtey gial grianagh, er ny brooghyn breck rish blaaghyn, er ny eeanlee myr milley drilleeyn 'sy speyrh shoh . Coraa

ushagyn birds: Ta ny blaaghyn ry-akin er y thalloo, ta imbagh kiaulleeaght ny ushagyn er jeet, as ta bingys yn turtle er ny chlashtyn 'sy cheer ain. Bible

blossom blaa: and their blossom shall go up as dust - as hed y blaa oc seose myr y joan Bible; cheet my vlaa, cur magh blaaghyn; (to); (dy) vlaaghey; blaaghey: And it shall come to pass, that the man's rod, whom I shall choose, shall blossom - As hig eh gy-kione, dy jean slattag y dooinney, neems y reih, blaaghey Bible

water (v.) (n.) ushtey: He dashed water on the fire - Sceoll eh ushtey er yn aile. DF idiom; (v.) cur ushtey da, cur ushtey er, fluighey, gushtagh; ushtaghey, gushtaghey: Let him water the flowers - Lhig da ushtaghey ny blaaghyn. JJK idiom; giu ushtey: all that drink water, shall be comforted in the nether parts of the earth - ooilley ny ta giu ushtey, er nyn gherjaghey ayns ardjyn sdiuney y thallooin Bible; giu jough

lampyn 1 bowls: As ayns y chainlere bee kiare lampyn jeant ayns cummey almondyn, lesh nyn gruint as nyn blaaghyn Bible; 2 lamps a: As nee oo ny shiaght lampyn echey: as nee ad foaddey ny lampyn, dy vod ad soilsheyn cheau kiongoyrt rish Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog