Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: biljyn | Results: 117

biljyn trees: t'eh er ghoaill myr reih da hene fud biljyn ny keylley Bible


Inexact matches:

Biljyn Glassey Green Trees

biljyn lhieggit felled timber

cuirr biljyn afforestation

giarrey biljyn woodcutting

giarreyder biljyn woodcutter, woodman

lhieggeyder biljyn lumberjack, tree-feller, woodman

aachuirrey lesh biljyn re-afforest

aaseyder biljyn feeyney vine grower

Biljyn son Bea Trees for Life

biljyn y cheyll thickets of the forest: As giaree eh sheese biljyn y cheyll lesh yiarn, as nee Lebanon tuittym liorish fer niartal. Bible

cuirr biljyn ayn afforest

keyll ny biljyn-cughlin conifer plantation

troggeyder biljyn feeyney vine grower

woodman (n.) giarreyder biljyn, lhieggeyder biljyn

vine grower (n.) aaseyder biljyn feeyney, troggeyder biljyn feeyney, soieder feeyney

biljyn-darragh oaks: Jeh biljyn-darragh Vashan t'ad er n'yannoo dty vaidjyn-raue Bible

felled timber (n.) biljyn lhieggit

Green Trees (npl.) Biljyn Glassey

re-afforest (v.) aachuirrey lesh biljyn

trees (npl.) biljyn: These trees are remarkable for the size of their fruit - Ta ny biljyn shoh feeu tastey kyndagh rish mooad nyn mess. JJK idiom

woodcutter (n.) giarreyder biljyn

woodcutting giarrey biljyn

biljyn-feeyney vines: ta ny biljyn-feeyney lesh nyn merrishyn meiygh ceau soar millish Bible

biljyn-figgagh fig trees: Woaill eh neesht ny biljyn-feeyney as ny biljyn-figgagh oc Bible

biljyn-juys fir trees: Myr shen hug Hiram da Solomon biljyn-cedar as biljyn-juys, cordail rish ooilley e yeearree. Bible

fouyragh autumnal: Dooyrt eh rhym va shilley ny share na shoh dy jarroo lesh ooilley biljyn ayns breckyn fouyragh, agh tra ren yn doour cheet va ymmodee biljyn giarit sheese. Dhoor

afforestation (n.) cuirr biljyn, jannoo keyll

fig trees (npl.) biljyn-figgagh

fir trees (npl.) biljyn-juys

lumberjack (n.) lhieggeyder biljyn; lhieggeyder fuygh

oaks (npl.) biljyn-darragh

thickets of the forest (npl.) biljyn y cheyll: he shall cut down the thickets of the forest - giaree eh sheese biljyn y cheyll Bible; thammagyn ny keylley: and shall kindle in the thickets of the forest - as nee eh foaddey ayns thammagyn ny keylley Bible

tree-feller (n.) giarreyder keylley, lhieggeyder biljyn

vines (npl.) biljyn-feeyney

afforest (v.) cuirr biljyn ayn, jannoo keyll

conifer plantation (n.) keyll ny biljyn-cughlin

Trees for Life (npl.) Biljyn son Bea

chrogh fastened, hanged: chrogh eh ad er queig biljyn Bible

giareit cut: va ny biljyn va liorish giareit sheese Bible

gobbey budding, come out, sprout: Ta ny biljyn gobbey nish. DF

hrogh hanged: hrogh shin ad seose: er ny biljyn ta ayns shen Bible

lhieuan elm: fo biljyn darragh, as poplar, as lhieuan Bible

neose (=Ir. anuas) down, downward, downwards: ghow ad neose ad jeh ny biljyn Bible; overhead

poplar poplar: fo biljyn darragh, as poplar, as lhieuan Bible

bloom1 blaa, clooie, gloas; blaaghey; bloom; cur magh blaaghyn; my vlaa: See how the trees are in bloom - Jeeagh ec ny biljyn kys t'ad my vlaa. JJK idiom

burnt up1 losht: and the third part of trees was burnt up - as van trass ayrn jeh ny biljyn losht Bible; lostit

see1 (n.) aspickys; (v.) fakin; jeeagh: See how the trees are in bloom - Jeeagh ec ny biljyn kys t'ad my vlaa. JJK idiom; faik: See for yourself - Faik dhyt hene. DF idiom; hirr

size ardjid, thummyd, tummyd; cur glooid er; glooid; mooad, mooadys: These trees are remarkable for the size of their fruit - Ta ny biljyn shoh feeu tastey kyndagh rish mooad nyn mess. JJK idiom; thummid; towse

aagail (dy); (to) leave: Bailliu mish dy aagail my veeaylys, lesh tad ooashlaghey Jee as dooinney, as mish dy ve soit harrish ny biljyn? Bible

aaghiennaghtyn regenerate: Va mee booiagh dy akin dy row paart jeh keylley laurys aaghiennaghtyn raad va ny biljyn er lhieggey son eirinys bleeantyn er dy henney. Dhoor; regeneration

altaryn altars: Agh nee shiu stroie ny altaryn oc, brishey ny jallooyn, as giarey sheese ny biljyn foue vad coyrt ooashley Bible

berrishyn berries: son ta ny berrishyn meiygh cheet magh er ny biljyn-feeyney Bible

billey pl. billaghyn bank bill: Billey y 'aagail gyn eeck DF; (proposed law) bill: Hug eh lesh stiagh billey ayns Y Chiare as Feed DF; pl. biljyn :1 big bush, tree: Ta mess y dooinney cairagh billey dy vea Bible [O.Ir. bile]

broogh (=Ir. bruach) (f.) pl. brooinyn bank, brae, brim, brink, brow, fringe, shoal: ec broogh ny hawin va ymmodee biljyn er y derrey heu, as er y cheu elley. Bible; (of river) edge; mound

buird lhuingey ship boards: T'ad er n'yannoo ooilley ny buird lhuingey ayd jeh biljyn-juys Senir Bible

croghey er 1 bank on, depend, lean on; 2 hanging upon a: vad croghey er ny biljyn derreyn astyr Bible

er y derrey heu alternatively: va ymmodee biljyn er y derrey heu, as er y cheu elley. Bible

er y raad on the road, on tour: yiare feallagh elley banglaneyn jeh ny biljyn, as skeayl ad ad er y raad. Bible

fioghey (as flowers) blight, blightedness; decay, die down, fade, go off, wither; fainted: ren ooilley biljyn y vagheragh fioghey er e hon Bible

foain green, sward, turf: Mysh jerrey fouyir my hug shiu tastey da biljyn ny keyllagh strippit jeh nyn mlaa, yn foain ta heese foue as mygeayrt-y-moo scart lesh y duilley chreen ta sheebit voue PC

fouyir (gen.) autumnal, of autumn, of harvest: Mysh jerrey fouyir my hug shiu tastey da biljyn ny keyllagh strippit jeh nyn mlaa PC

gaalyn gales: Nish, va biljyn mooarey ec Balladoole er nyn lhieggey sheese ayns gaalyn ny geurey Dhoor; vapours

geayaghyn winds: tra honnick ny Celtiee ooilley ny duillagyn tuittym voish ny biljyn casherick oc ayns geayaghyn rastagh yn 'ouyir. Dhoor

ghoaill myr reih (y); (to) settle upon: teh er ghoaill myr reih da hene fud biljyn ny keylley Bible

glionteeyn (f.) glens: Hie y raad my hwoaie rish glionteeyn dowin voish Santa Cruz, trooid keylljyn as thiollaneyn, as rish garaghyn biljyn bananey. Dhoor

heemayd we will see: boayl elley heemayd biljyn-ooyllagh croym, aarloo dy vrishey fo nyn mess cho trome PC

jeh troar of the seed: lhig eh ve jeh troar y vagheragh, ny jeh mess ny biljyn, te lesh y Chiarn Bible

juys (=Ir. guibhas) conifer, fir, pine, pine tree, pinewood: giare-ym sheese e viljyn thollee cedar, as e reih biljyn-juys Bible

keyllagh (f.) (n.) dryad, wood nymph; of the wood: Mysh jerrey fouyir my hug shiu tastey da biljyn ny keyllagh strippit jeh nyn mlaa PC

keylley2 (ny) arboreal: T'eh giarey sheese cedaryn, as goaill y cypress as y darragh, t'eh er ghoaill myr reih da hene fud biljyn ny keylley

lemon lemon: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl PC

loghanyn pools: Ren mee dou hene loghanyn ushtey, dy ushtaghey yn cheyll ta gymmyrkey biljyn. Bible

march march: tra chlinnys oo feiyr mastey ny biljyn-mulberry myr sheean sleih er march Bible

mulberry mulberry: tar stiagh er y chooyl oc, liorish ny biljyn-mulberry Bible

Oie vie (intj) Good night: Yeigh ee e sooillyn as dooyrt ee "Oie vie" rish ooilley ny beiyn, biljyn as lossreeyn, roish my daink cadley sheeoil urree. Dhoor

ooyllagh apple, apple-bearing: boayl elley heemayd biljyn-ooyllagh croym, aarloo dy vrishey fo nyn mess cho trome PC

orange orange: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl PC

peeyr pear: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl PC

pibbyr (=Ir. peubar) pepper: ayns ynnyd elley gum as spiceyn deyr, nutmeg, cloveyn, pibbyr, frankincense as myrrh, cassia, aloes, mace as cinnamon, dagh mess gaase er biljyn ny thammagyn PC

plantyn plants: Ren ny ushtaghyn mooar jeh, as reu y diunid soiaghey seose eh er yn yrjid, lesh ny awinyn eck roie mysh ny plantyn echey, as lhig ee magh e strooanyn gys ooilley biljyn y vagheragh. Bible

plum plum: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl PC

poseeyn ayns blaa open flowers: As ren eh grainnaghey orroo cherubim, as biljyn-palm, as poseeyn ayns blaa Bible

quaillanyn whelps: Soie ribbey son ny shynnee, son ny quaillanyn shynnagh ta mhilley ny biljyn-feeyney Bible

reajagh correct, orderly, smooth; discreet: Va'n stashoon niart ushtey-lectraghys shoh keillit dy reajagh ayns ny biljyn. Dhoor

roost (=Ir. rúsc, Sc.G. rùsg) See rooisht bark: Eisht roie ee trooid yn cheyll lhiggey da ny laueyn eck strooghey roost ny biljyn. Dhoor; peel, rind; pod; unmask [O.Ir. rúsc]

settyn slips: shen-y-fa nee oo soiaghey biljyn aegey aalin, as nee oo soiaghey eh lesh settyn joarree Bible

seyïr carpenters: As hug Hiram ree Tyre chaghteryn gys David, as biljyn-cedar, as seyïr, as masoonee Bible

smeir berries; blackberries; grapes: hee oo ny biljyn-feeyney lane dy smeir hrome appee PC

stork stork: ta ny biljyn-juys ynnyd-cummal son y stork Bible

strippit stripped: Mysh jerrey fouyir my hug shiu tastey da biljyn ny keyllagh strippit jeh nyn mlaa PC

teigh (=Ir. tuadh) (f.) pl. teighyn axe, chopper, hatchet: ta'n teigh er ny choyrt gys fraue ny biljyn Bible

Toshiaght Gheuree (f.) November: Er-lhien dy row eh ny 'eailley Toshiaght Gheuree as Jerrey Souree, tra honnick ny Celtiee ooilley ny duillagyn tuittym voish ny biljyn casherick oc ayns geayaghyn rastagh yn 'ouyir. Dhoor

tramman (f.) amiss, entangled, tangled; (as rope) foul; elder: agh s'goan oddins feddyn y Whallag kyndagh rish biljyn tramman as thammagyn aittin cho ard as y thie-hene. Dhoor

vagheragh (y) of the field: As ooilley jagheen thallooin, lhig eh ve jeh troar y vagheragh, ny jeh mess ny biljyn, te lesh y Chiarn Bible

vrish broke: hug y sniaghtey-garroo naardey ooilley glassyraght y thallooin, as vrish eh ooilley biljyn y vagheragh Bible eish haink ny sajuryn, as vrish ayd lurghyn yn ghied 'err, as yn 'err elle va erna ghrossy marishsyn. PB1610; burst

ynnyd-cummal dwelling: ta ny biljyn-juys ynnyd-cummal son y stork. Bible

carpenters (npl.) seiyr: They gave money also unto the masons, and to the carpenters - Hug ad argid myrgeddin da ny masoonee as ny seiyr Bible; seyïr: and cedar trees, and carpenters, and masons as biljyn-cedar, as seyïr, as masoonee Bible; seyir: and they laid it out to the carpenters and builders - as hug ad eh da ny seyir as ny masoonee Bible; sieyr: Unto carpenters, and builders, and masons - Da ny sieyr, as da ny mainshtyryn obbree Bible

devour (v.) ee: Arise, devour much flesh - Trog ort, ee dty haie feill Bible; stroie: let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon - lhig da aile cheet magh veihn dress, as stroie biljyn-cedar Lebanon Bible; sluggey: I will destroy and devour at once - neem stroie as sluggey seose er-y-chooyl Bible

fainted (v.) fioghey: and all the trees of the field fainted for him - as ren ooilley biljyn y vagheragh fioghey er e hon Bible; gannoonaghey: And Jacob's heart fainted - As ren cree Yacob gannoonaghey Bible; huitt my-neealloo: and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted - as cha lajer shen va chiass ny greiney er kione Yonah, dy huitt eh my-neealloo Bible

of the seed jeh cloan: What man soever of the seed of Aaron is a leper - Dooinney erbee jeh cloan Aaron ta ny lourane Bible; jeh sluight: If Mordecai be of the seed of the Jews - My ta Mordecai jeh sluight ny Hewnyn Bible; jeh troar: whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree - lhig eh ve jeh troar y vagheragh, ny jeh mess ny biljyn Bible

archyn arches: As ny archyn oc roish y chooyrt sodjey-magh, as va biljyn-palm er ny pillaryn oc er dagh cheu, as va shiaght greeishyn dy gholl seose er.

billey creen withered tree: bee fys ec ooilley biljyn y vagher, dy nee mish y Chiarn, ter lhieggal y billey ard, as eer hroggal y billey injil, ter fioghey yn billey glass, as er chur er y billey creen dy vlaaghey Bible

billey figgagh pl. biljyn-figgagh fig tree: Ga nagh der y billey figgagh magh e vlaa, as nagh bee mess er ny biljyn-feeyney Bible

cabbyl ruy bay horse: Honnick mee 'syn oie, as cur-my-ner, va dooinney markiaght er cabbyl ruy Bible as hass eh mastey ny biljyn-myrtle va heese 'sy choan, as cheu chooylloo va cabbil ray, brack as bane. Bible

cedaryn cedars: ren y ree yn argid cha palchey ayns Jerusalem as claghyn, as ny cedaryn myr ny biljyn-sycamore tasy choan, cha palchey. Bible

dy gastey apace: As tra chlinnys oo feiyr mastey ny biljyn-mulberry myr sheean sleih er march, dy jean oo eisht gleashagh oo-hene dy gastey Bible

fakinagh becoming, comely: erson ta mi gra (tryid yn grays ta erna hoyrt duys) rish dygh yn uyne nan maske shius, gyn duyne erbi dy hassu ayrd ayns y agney heyn, na smu na ta fakinagh gasyn dy heiaghy, je heyn PB1610; discernible, perceivable, seeing, visible: Mastey reddyn elley, ta'n Caairliagh Bob Taylor gra dy vel y troggal feer fakinagh, as cha nel biljyn erbee myrgeayrt yn ard myr v'eh kiarit. BS

foddee (=Ir. b'fhéidir) can, mayhap, maybe, perchance, perhaps, possibly, probably: Foddee dy der Joseph dwoaie dooin Bible; may: Jeh mess ooilley biljyn y gharey foddee oo dy arryltagh gee Bible; peradventure: Foddee nagh been ven booiagh cheet marym gys y cheer shoh Bible; able

giarey sheese cut down: Shen-y-fa nish cur uss sarey dy jean ad giarey sheese dooys biljyn-cedar ayns Lebanon Bible

grainnaghey carve, carving, chase, engrave, grave, graving, incise, inlay, inscribe, sculpture, tool: As ren eh grainnaghey orroo cherubim, as biljyn-palm, as poseeyn ayns blaa ; as choodee eh ad lesh airh soit er yn obbyr grainnit. Bible

labreeyn (force) labour: Va'n Cheshaght Obbree cheu-heear jeh Sheshaght ny Labreeyn as Sinn Fein neesht. Carn; husbandmen: eirrinnee neesht, as labreeyn gour ny biljyn-feeyney hoie eh ayns ny sleityn Bible; workers

obbyr grainnit (f.) graving: As ren eh grainnaghey orroo cherubim, as biljyn-palm, as poseeyn ayns blaa ; as choodee eh ad lesh airh soit er yn obbyr grainnit. Bible

ooyl (=Ir. ubhall) (f.) pl. ooyllyn pl. ooylyn apple: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl Bible; pommel

phlant planted: ren eh cleiy mysh, as haggil eh ny claghyn, as phlant eh ayn ny reih biljyn-feeyney Bible

plaityn plates: Son er plaityn ny rimmaghyn, as er ny boarderyn ren eh grainnaghey cherubim, lionyn as biljyn-palm Bible

poseeyn posies: As ren eh grainnaghey orroo cherubim, as biljyn-palm, as poseeyn ayns blaa ; as choodee eh ad lesh airh soit er yn obbyr grainnit. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog