Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: bentyn | Results: 114

bentyn 1 appertain, belong, concern, contiguous, pertain, touching a: Ta ny reddyn shoh neesht bentyn dauesyn ta creeney. Bible; 2 (feel) touch


Inexact matches:

bentyn da belong, pertain, relate, touch, vis-à-vis, concerning: ooilley ny va bentyn da ree Egypt. Bible; relation; relevant

bentyn gys accompany

bentyn rish affect, concern, relate, relative, tamper, touch, vis-à-vis: cha vel atchim bentyn rish Bible; touching; (of sea) wash

bentyn da corp y raa predicative

bentyn da druggaghyn drug-related

bentyn da gorley shymlee tubercular

bentyn da jough veshtallagh alcohol-related

bentyn da keird vocational

bentyn da lheeys-ollee veterinary

bentyn da'n cheilley related

bentyn da'n vinnagh visceral

bentyn rish keeagh yiuag uvular

bentyn rish kiartys ymmyd usufructuary

bentyn rish ny benaeglee guiding

bentyn rish y chengey veg uvular

bentyn rish y chooish cheddin related

bentyn ry cheilley kiss: Va ny skianyn oc bentyn ry-cheilley Bible

cooishyn bentyn rish y chooid cheddin connected purposes

Panel Eddyr-reiltyssagh bentyn da Caghlaa Emshyraght Intergovernmental Panel On Climate Change

belong (v.) bentyn da: What nation do these travellers belong to? - Cre'n ashoon ta ny troailtee shoh bentyn da? JJK idiom; bentyn

pertain (v.) bentyn da, bentyn

touching1 bentyn, bentyn rish; gleashagh

touch3 (feel) bentyn: They touch - T'ad bentyn. DF idiom

related bentyn rish y chooish cheddin; bentyn da'n cheilley; mooinjerys eddyr oc

touch1 (v.) bentyn da, bentyn rish; benn; (to); (dy) ventyn; jannoo assee; vennys; (n.) cheulinney

uvular (adj.) bentyn rish keeagh yiuag, bentyn rish y chengey veg; scoarnagh

vis-à-vis (n., adv.) bentyn da, bentyn rish; oaie ry hoaie rish, eddin ry eddin

affect (v.) bentyn rish: That will affect you - Nee shen bentyn rhyt. DF idiom; gleashaghey, goaill

accompany (v.) co-chloie marish, freayll sheshaght rish, goll marish; bentyn gys: and things that accompany salvation - as reddyn ta bentyn gys saualtys Bible

appertain bentyn: and swallow them up, with all that appertain unto them - as ad y lhuggey seose, lesh ooilley ny ta bentyn daue Bible

concern bentyn; bentyn rish: Don't concern yourself with what doesn't concern you - Yn red nagh benn rhyt ny benn rish. DF idiom; imnea; nhee

drug-related bentyn da druggaghyn

relate (v.) bentyn rish; aaloayrt; bentyn da; cur ry-cheilley; insh: Won't he relate it to him? - Nagh n'insh eh da eh / Nagh jean eh insh da eh? JJK idiom

relevant (adj.) bentyn da

tamper bentyn rish

visceral (adj.) bentyn da'n vinnagh

vocational (adj.) bentyn da keird

wash3 (v.) (of sea) bentyn rish

alcohol-related bentyn da jough veshtallagh

concerning mychione; mysh; bentyn da

tubercular (adj.) bentyn da gorley shymlee

veterinary (adj.) baagh-lheeyssagh; bentyn da lheeys-ollee

connected purposes cooishyn bentyn rish y chooid cheddin

contiguous (adj.) bentyn; faggys da; sheeyney ry-cheilley; faggys

guiding (adj.) bentyn rish ny benaeglee; stiuree

predicative (adj.) bentyn da corp y raa; jarrooagh

relative ayns cosoylaght rish; bentyn rish; conastagh

usufructuary (adj.) bentyn rish kiartys ymmyd; (n.) fer kiartys ymmyd

Intergovernmental Panel On Climate Change (n.) Panel Eddyr-reiltyssagh bentyn da Caghlaa Emshyraght

cha lhig not allow, not suffer: cha lhig mee dhyt bentyn ree. Bible

marennym pl. marenmyn adjective: 'Ultach', shen y marennym Yernish bentyn rish Ullee. Carn

cradle (n.) clean: There's a man or two rocking a cradle of another's child - Ta dooinney ny ghaa leaystey clean nagh vel bentyn da hene. DF idiom; (v.) cur ayns clean

kiss (v.) bentyn ry cheilley, cophaagey; cur paag da, cur smittag da, paagey; (n.) paag, poogh

nation (n.) ashoon: What nation do these travellers belong to? - Cre'n ashoon ta ny troailtee shoh bentyn da? JJK idiom; dooghys

relation (n.) ben vooinjerey, bentyn da, dooinney mooinjerey; mooinjerys: What relation is he to you? - Cre'n mooinjerys t'echey rhyt? DF idiom

scriptures (npl.) scriptyryn: he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself - hug eh bun daue er ooilley ny scriptyryn jeh dy chooilley nhee va bentyn rish hene Bible

Albinish (f.) Scottish language: Y red mooar bentyn rish ny bleeantyn kiare feed as Albinish, ta shen dy vel obbyr ry gheddyn nish son paart dy 'leih as Albinish oc. Carn

almorys ignorance: t'ad gra dy vel y Ghailck bentyn rish ny ferrishyn, ny mooinjer veggey, rish obbeeys as almorys jeh ny laghyn t'er n'gholl shaghey Coraa

baghteyrys criticism, critique: V'eh freggyrt baghteyrys veih Barrantee Valley Chashtal mychione y Rheynn Arraghey bentyn rish ny thooillaghyn-marrey ayns Toshiaght Arree mleeaney. BS; review

bing reiht (f.) select committee: Ta'n Ard-Shirveishagh er ghra nagh jed cooishyn-plannal bentyn rish lhiasaghey Mount Murray er ronsaghey liorish Bing Reiht veih'n Chiare as Feed. BS

Boodeeyssyn Oarpagh European Communities: Slattyssyn Vannin ta bentyn rish ny Boodeeyssyn Oarpagh, t'ad goll er caghlaa dy chooilley cheayrt ta conaant noa goll er coardail syn Unnaneys Oarpagh. BS

Bulgarianee Bulgarians: hooar shin cooilleen-aigney fondagh, son ren ny hAbaree wheesh cheddin rish state çhiarn elley ta bentyn da ny Bulgarianee. CnyO

cairys eiraght (f.) entail; birthright: as dy chiangley yn drogh spyrryd Asmodeus; er-yn-oyr as dy row ee bentyn da Tobias liorish cairys eiraght. Apoc

chentag (f.) firework: 'Sy Chorn ta'n cloie bentyn rish skeeal Noo Shorys as yn Dragon-as t'eh er yn Dragon lhiggey magh ennal, as plooghane veih chentag loshtit ayn! Dhoor

chymbyllaght (f.) environment, girth, surroundings: ta mee er reih shiartanse daue ta bentyn da'n chymbyllaght. Carn

çhymmyltaght (=Ir. timpeallacht) environment: T'eh gra dy bee ayrn mooar jeh'n chiartey echey bentyn rish stiurey coorse eddyr aase tarmaynagh as fendeil y çhymmyltaght. BS

co-phobble community: Bentyn rish yn Vrusheyl as yn Co-Phobble Eurpoagh (EC), ta Mannin ayns stayd feer hymoil. Carn

corp marroo carcase: My nee fer ta neu-ghlen liorish corp marroo bentyn rish veg jeh ny reddyn shoh, bee shen neu-ghlen ? Bible

cur er bun engender, engineer, establish, inaugurate, instigate, launch, open up, organise, organize, put on, stage, start: T'ad er chee cur er bun bing ayns Dyfed dy hayrn cooidjagh ooilley ny jannooaghyn bentyn da'n chengey. Carn; set up

cur shilley er call on, visit: By vie lhieu clashtyn yn Ghaelg as cur shilley er ny buill ta bentyn ree. Carn; lobby

docamadyn documents: Bentyn rish shirveishyn theayagh, oddagh reiltys Vannin lowal da Gaelgeyryn dy chur docamadyn ayns Gaelg da sharvaantyn theayagh. Carn

dy bog indulgently, softly: Heid yn gheay neear dy bog as cheh, bentyn da'n lieckan myr meir oikan. Coraa

eiraghey inherit: Nish mac shiaulteyr mish as ga nagh vel mee shickyr mychione reddyn bentyn rish yn keayn, shegin dou er n'eiraghey lurgaghyn my ayrey. Dhoor

ennaghtyn atmosphere, consider, experience, feel, feeling, gratitude, noble sentiments, perceive, realization, respect, sensation, sense, sensibility, sympathy: cha vel ennaghtyn ayd jeh ny reddyn ta bentyn rish Jee Bible

faasid (f.) feebleness, weakness: Dooyrt y Turneyr Theayagh nagh beagh red erbee er ny hayrn voish bentyn rish y chooish, er lhimmey jeh soilshaghey yn faasid jeh screeunyn gyn ennym. BS; inability

feer ghoillee stinker, very difficult: Va ny reillyn bentyn rish cooishyn ayns ny bunscoillyn caghlaait as haink eh dy feer ghoillee dy ynsaghey Yernish. Carn

feer voiragh harrowing, nerve-racking: Dooyrt ad dy vel briwnys yn imraa soilshaghey 'stayd feer voiragh' bentyn rish yn aght va rheynnyn-reiltys, politickeyryn as fir-oik dellal rish y lhiasaghey. BS

fo-oik suboffice: Bee ad shirrey er Tinvaal bing reiht y chur er bun dy ronsaghey yn chooish bentyn rish garraghey yn fo-oik postagh ynnydagh ayns Balley Chashtal stiagh sy Co-op BS

gialdinyn promises: Ta nyn Israeliteyn; dauesyn ta bentyn yn doltanys, as y ghloyr, as ny conaantyn, as coyrt y leigh, as shirveish Yee, as ny gialdinyn Bible

goll dy moal backpedal, drag, drag on: Ga dy vel cooishyn er ve goll dy moal bentyn rish coadey'n chymmyltaght sy Vritaan, ta 22 ynnyd mwyljyn-geayee ayns shen ry hoi giennaghtyn lectraghys. Carn

goll magh ass pass out: As va'n slane chaglym shirrey bentyn rish: son va bree goll magh ass, va dyn lheihys ad ooilley. Bible; go out of

Grail Casherick Holy Grail: T'eh credjal myrgeddin dy nee lioar va'n Grail Casherick, va cummal ny folliaghtyn jeh far-chemmig, as dy vel grainney er crosh Cheltiagh y Cholloo ta bentyn rish y lioar shoh. BS

gyn lhiettal undeterred: Preacheil daue reeriaght Yee as gynsaghey ny reddyn va bentyn rish y Chiarn Yeesey Creest lesh slane dunnallys, as gyn lhiettal erbee. Bible

Hostyn See Sostyn of England: rheam ny preaban y chiarn ayns Mannin, nish bentyn da rheam Hostyn. JK

lhiattee ry lhiattee side by side: Nish, ayns y tullagh shen, tra v'ad nyn soie cooidjagh lhiattee ry lhiattee, as eshyn as ny roihyn echey mygeayrt y mooee as y lhieckan echey bentyn rish y lhieckan ecksh GB

meevriwnys (f.) misjudgement, misreckoning: Victor Kneale, eear-Loayreyder y Chiare as Feed, t'eh gra dy vel Tinvaal er nyannoo meevriwnys er barelyn y phobble, bentyn rish caghlaa title y Chiannoort. BS

minnidyn minutes: Va my charrey Bob taggloo son minnidyn liauyrey rish Thobm Kelly (son va enn echey er) er cooishyn bentyn rish Barrantee Purt Noo Moirrey MB

mooar ass towse immense; huge: Er aght ennagh, ta red ennagh feer chooie bentyn rish y treealtys ec Redlands Aggregate dy yannoo quarral mooar ass towse ayns ny Harrey Carn

mynvrishey pulverization, pulverize, shatter, smash, smash up: T'eh er ghellal rish cooishyn bentyn rish sauchys-bee, quallid-ushtey ayns awinyn, as mynvrishey stooghyn eirinagh. BS

neu-chionysagh non-dominant: Ta'n imraa gra nagh vel y fockle 'mynlught' arganagh - 't'eh bentyn da possan ta sloo as neu-chionysagh. Carn

ollooscoillyn universities: Screeut sheese ayns shoh, ta ny reddyn lhisagh reiltys jannoo, bentyn rish ynsaghey chengey ayns scoillyn, colleishyn as ollooscoillyn Carn

Ookraanagh (n., adj.) Ukrainian: Ec y traa t'ayn, ta claare slattyssagh y Reiltys Ookraanagh goaill stiagh slattyssyn bentyn da shirveishyn argidoil, chammah as leigh dy chur dellal lectraneagh er e hoshiaght. BS

palchid (f.) abundance, affluence, copiousness, plenitude, plenteousness, plentifulness, plenty: Voish yn Chorn 'sy jiass dys Nalbin 'sy twoaie va cliaghtey phaitchyn ayn bentyn rish palchid dy vess -thummey son ooylyn. Dhoor

Pen Sans Penzance: Bentyn rish yn chied skeeal, fodmayd gra dy row chenjeanyn lostit ayns Nerin, Mannin, Nalbin, ayns Glamorgan ayns Bretin, as ayns Pen Sans er-lheh 'sy Chorn. Dhoor

quallid pl. quallidyn quality: t'eh sullyraignagh bentyn rish yn eirinys sy traa ry heet, choud's vees geill dy liooar currit da quallid. BS

ream 1 kingdom, realm a: va aggle orroo tra cheayll ad dy nee gys ream y Raue v'ad bentyn. Bible; 2 ream; 3 regime; 4 register

screeu (=Ir. scríobh) 1 (n.) document, writing: Quoi gys ta'n cowrey as y screeu shoh bentyn?; 2 (v.) inscribe, pen, scribe, write a: Hiarn jean myghin orrin, as screeu ooilley dty leighaghyn shoh ayns nyn greeaghyn CS; 3 signed

seyrlan-fillym film studio: Ta'n Ard-Hirveishagh gra dy vel eh shickyr dy ren rheynnyn-reiltys gobbraghey ry cheilley bentyn rish cur er bun seyrlan-fillym ayns twoaie yn Ellan. BS

shagheydagh traditional: Stroohene dy vel yn Kianooyrtys, yn Thie Tashtee as yn Rheynn Turrysaght dy mennick jannoo ymmyd jeh'n 'ockle bentyn rish reddyn shagheydagh as marroo. Carn

shappal (=Ir. siopáil) shop, shopping: Ta Mynjeig 4 bentyn rish ynsagh as obbyr, as ta Mynjeig 5 dellal rish shirveishyn goll rish arraghey, slaynt, bree, çhellinsh, shappal as argidys. Dhoor

shellooghys property: Verragh y slattys cairyn leighagh da cubbil lesh y cheintys cheddin, cairyn bentyn rish penshynyn, shellooghys, shickyrys y theay as thieys. BS

siyn plates, vessels: ren eh ooilley ny siyn va bentyn rish dy phrash Bible; dishes

Skyll Connaghyn (f.) Kirk Onchan: Ta shoh bentyn rish drogh-haghyrt ec Corneil Hillberry ayns Skyll Connaghyn. BS

Skylley Stondane Santan: Ta ronsaghey goll er bentyn rish drogh-haghyrt baasoil ec ynnyd-troggal IRIS ec Crogga ayns Skylley Stondane fastyr jea. BS; Kirk Santan

stroohene methinks: Stroohene dy vel yn Kianooyrtys, yn Thie Tashtee as yn Rheynn Turrysaght dy mennick jannoo ymmyd jeh'n 'ockle bentyn rish reddyn shagheydagh as marroo. Carn

teiht elected, élite, select: Son ta dy chooilley ard-saggyrt teiht veih mastey deiney, er ny oardaghey son [vondeish] deiney ayns reddyn bentyn rish Jee, dy vod eh chammah giootyn as ourallyn y hebbal son peccaghyn: Bible

tesmad (f.) 1 crossbar, rung, traverse a: yn coodagh as ooilley ny va bentyn rish, ny clespyn, ny buird, ny tesmadyn, ny pillaryn Bible; 2 (of ladder) step

tesmadyn bars: As hug ad lhieu'n cabbane-agglish gys Moses, yn coodagh as ooilley ny va bentyn rish, ny clespyn, ny buird, ny tesmadyn, ny pillaryn, as ny socketyn echey Bible

troobadoor troubadour: Bentyn rish Occitaanish, ta'n chengey shoh ec paart dy henn sleih. Shenn chengey ny troobadooryn t'ayn. Carn

Ungaar (f.) (Yn) Hungary: V'eh g'eearree dy chooilley pheiagh ayns Ungaar ve moyrnagh jeh nyn giaull hene as dagh red bentyn da. Carn

yeearreydys application, candidature: Va shoh yn trass yeearreydys echey bentyn rish yn ynnyd shoh, as t'eh jeant booiagh dy vel reddyn goll er oi fy yerrey. BS

broit baked; stewed: va berreen broit er ny smarageyn Bible; boiled; broth: Jeeagh nagh n'ee oo jeh aw, ny broit er aght erbee ayns ushtey, agh roast lesh aile; e chione lesh e chassyn, as shen ny ta bentyn daue. Bible

lhiassit alleged: Ta ny screeunyn bentyn rish haglym lhiassit eddyr yn Ard-scrudeyr as yn Ard-veoir- shee, lurg da'n eear-Ard-shirveishagh, Richard Corkill, v'er ny ghoaill ec ny meoiryn-shee. BS; contrived: Ta'n mess soilshaghey kys va'n billey lhiassit: myr shen ta raa cooishagh veih cree yn dooinney. Apoc; preserved; potted

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog