Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: beiyn | Results: 66

beiyn cattle, beasts, dumb animals, fauna: Jeh ny beiyn glen, as jeh ny beiyn neughlen Bible

beïyn beasts: Dy chooilley cheyrrey as dow: as myrgeddyn beïyn y vagher Bible


Inexact matches:

beiyn beiyht fatlings

beiyn feie wild life: v'eh marish ny beiyn feie Bible

beïyn feïe brute beasts: Agh ad shoh, myr benn feie gyn resoon dooghyssagh jeant dy ve shelgit as stroit Bible

beiyn roauyrey fat stock: As myr shen ve, tra v'adsyn va gymmyrkey arg y Chiarn, er n'gholl shey kesmadyn, dy heb eh dew as beiyn roauyrey ayns oural. Bible; fatlings

fer-lhee beiyn veterinary surgeon

meeineyder beiyn lion-tamer

reeydys beiyn animal husbandry

beiyn as fuill cheh ayn warm blooded

beiyn as fuill feayr ayn cold blooded

cannooid er beiyn bestiality

Co-heshaght Margeeys Beiyn Roauyrey Fatstock Marketing Association

dewilys noi beiyn cruelty to animals

geddyn marish beiyn bestiality

pairk ny beiyn feie wild life park: T'ad er heelraghey trutlagyn-Bali dy speeideilagh ec Pairk ny Beiyn Feie ec y Churragh er y gherrid. BS

Sheshaght Vannin son Lhiettal Dewilys rish Beiyn (f.) Manx Society for the Prevention of Cruelty to Animals

beasts (npl.) (ny) beishtyn; beiyn, beïyn

bestiality (n.) beishtaght, cannooid er beiyn, geddyn marish beiyn

fatlings (npl.) brawnyn: all of them fatlings of Bashan - ad shoh ooilley brawnyn Vashan Bible; beiyn beiyht: my oxen and my fatlings are killed - ta my ghew as my veiyn beiyht marroo Bible; beiyn roauyrey: he sacrificed oxen and fatlings - dy heb eh dew as beiyn roauyrey ayns oural Bible; muirht: the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings - y chooid share jeh ny kirree, jeh ny dew, jeh ny muirht Bible

animal husbandry (n.) reeydys beiyn

brute beasts (npl.) beïyn feïe

dumb animals (npl.) beiyn

fauna (npl.) beiyn

lion-tamer (n.) meeineyder beiyn

wild life (npl.) beiyn feie

cairyn rights: V'ee ny troddanagh son cairyn ny beiyn, as nane jeusyn hug er bun yn heshaght cour lhiettal dewilys noi beiyn. BS

zoo keeper freilleyder-beishtyn; freilleyder-beiyn

freilleyder-beiyn zoo keeper

cold blooded beiyn as fuill feayr ayn

cruelty to animals dewilys noi beiyn

fat stock (n.) beiyn roauyrey, ollagh roauyrey

Fatstock Marketing Association (n.) Co-heshaght Margeeys Beiyn Roauyrey

veterinary surgeon (n.) fer-lhee beiyn, lhee baagh

warm blooded beiyn as fuill cheh ayn

wild life park (n.) pairk cretooryn feie, pairk ny beiyn feie

cassagh 1 footed a: mastey ooilley ny beiyn kiare-cassagh Bible; 2 pedal; 3 spiral; 4 objective

cheu veealloo forepart: va kiare beiyn lane dy hooillyn cheu-veealloo as cheu-chooylloo Bible

maase 1 cattle, kine a: Beiyn as maase jeh dy chooilley cheint Bible; 2 goods

myrgeddyn item: Dy chooilley cheyrrey as dow: as myrgeddyn beiyn y vagher Bible

roauyrey fat: gee seose ny shiaght beiyn aalin as roauyrey Bible

cattle (n.) beiyn, bielloo; maase: The cattle are feeding - Ta'n maase fassaghey. DF idiom; ollagh: The cattle are grazing in the field - Ta'n ollagh gyndyr 'sy vagher. DF idiom

lion (n.) leion; lion: Beasts such as the lion - Beiyn lhied as y lion. DF idiom

Manx Society for the Prevention of Cruelty to Animals (n.) Sheshaght Vannin son Lhiettal Dewilys rish Beiyn

strange (adj.) anoayshagh: Strange beasts - Beiyn anoayshagh. DF idiom; frangagh, goaldagh; quaagh: You will experience a strange feeling - Hig ennaghtyn quaagh ort. DF idiom; joarree: To make strange - Dy ve joarree. DF idiom; quaaie

ard-reireyder general manager: Ard-Reireyder Phairk ny Beiyn Feie, Nick Pinder, t'eh gra dy vel eh jeeant feer wooiagh dy vel y phairk Vanninagh er ve goaill ayrn ayns claare-sheelree er lheh BS

baagh pl. beiyn animal, beast, pet: Adsyn, as dagh baagh lurg e cheint Bible

cheu chooylloo (f.) aback, behind, rearside, rearward: va kiare beiyn lane dy hooillyn cheu-veealloo as cheu-chooylloo Bible

cretoor feie wild animal: v'eh mie-ynsit ayns dagh nhee dooghyssagh, as dagh cretoor feie, beiyn, eeanlee as eeastyn as phadeyrys ny h-emshir neesht. Dhoor

cruin mygeayrt round about: As kiongoyrt rish y stoyl-reeoil va faarkey dy ghless, goll-rish crystal: as ayns mean y stoyl-reeoil as cruin mygeayrt y stoyl-reeoil, va kiare beiyn lane dy hooillyn cheu-veealloo as cheu-chooylloo. Bible

feïe wild: My ta mee myr yarragh oo er chaggey rish beïyn feïe ec Ephesus, cre'n cosney te dou mannagh vel ny merriu girree reesht? PB1765

freggyrt da suit: Choud shoh resoon; ny beiyn cha dug chyndaa, chamoo hug bio ny marroo freggyrt da. PC

gyn resoon unduly, unreasoning: Agh ad shoh, myr beïyn feïe gyn resoon dooghyssagh, jeant dy ve shelgit as stroit Bible

kesmadyn paces, steps: tra vadsyn va gymmyrkey arg y Chiarn, er ngholl shey kesmadyn, dy heb eh dew as beiyn roauyrey ayns oural Bible

kiare-chassagh four-footed, four-legged, quadruped: As cre-erbee ta goll er e spaagyn, mastey ooilley ny beiyn kiare-cassagh Bible

Oie vie (intj) Good night: Yeigh ee e sooillyn as dooyrt ee "Oie vie" rish ooilley ny beiyn, biljyn as lossreeyn, roish my daink cadley sheeoil urree. Dhoor

ollagh (=Ir. eallach) (f.) bovines, cattle, kine: As rish dagh cretoor bio ta meriu, jeh ny eeanlee, jeh yn ollagh, as jeh ooilley beiyn y thallooin meriu Bible; cows; beast, cow; neat

screeaghyn screams: agh tra honnick Mona naght v'ad bwoailt as eiyrit myr beiyn, as clashtyn rish screeaghyn as keayney ny sleabyn, cha dod ee jannoo rish ny sodjey, as roie ee ersooyl, keayney dy sharroo. Dhoor

spaag (=Ir. spag) (f.) pl. spaagyn foot of bird, hoof; paw: As cre-erbee ta goll er e spaagyn, mastey ooilley ny beiyn kiare-cassagh Bible; club foot, clubfoot; club; (of clock) finger, hand; (cards) club; paddle, spattle: bee spaag ayd er dty lorg Bible; claw

spaagyn paws: As cre-erbee ta goll er e spaagyn, mastey ooilley ny beiyn kiare-cassagh, t'ad shoh neu-ghlen diu Bible; clubs

traastagh (as defeat) crushing: conaant ry hoi jeeaghyn mysh beiyn, stashoon-barroose Ghoolish, meoiryn-shee er lheh, y chiallag ard-traastagh, as yn hingys millish. BS

groan (n.) osney; sogh; (v.) soghal: he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man - nee eh soghal kiongoyrt rish, myr soghyn dooinney ta guint gy-baase Bible; osnaghey: we ourselves groan within ourselves - ta shinyn shin hene osnaghey cheu-sthie jin hene Bible; garveigagh: How do the beasts groan! - Kys ta ny beïyn garveigagh! Bible

of the forest keilley: For all the beasts of the forest are mine - Son lhiams ta ooilley maase ny keilley: Bible; keylley: He built also the house of the forest - Hrog eh neesht thie keylley Lebanon Bible; (y) cheyll: wherein all the beasts of the forest do move - ayn ta ooilley beïyn y cheyll rouail mygeayrt Bible

fastee pl. fasteeyn cover, covert, harbourage, protection, sanctuary, screen, shelter, succour: ta accrys as feayraght cur er ny beiyn hene shirrey hiu son fastee CS; (place) retreat; tent: As currym mec Ghershon, ayns cabbane y cheshaght, vees y chabbane, as y fastee, yn coodagh echey Bible

maarleeys marauding, stealing, theft: va sleih ny beiyn goll trooid lossanyn ny h'aileyn Voaldyn shirrey lheihys, ny slaynt vie, ny palchid, ny coadey veih drogh spyrrydyn, buitchyn, na'n vooinjer veggey, ny noi maarleeys nyn sonnys as nyn stock as stoyr. Dhoor

meereggyragh disparate, ill-matched, incongruous; irresponsible: Ta lhee-baagh ayns Mannin, Ray Cox, cur raaue mychione yn assee oddagh orçh ta ceaut ersooyl dy meereggyragh jannoo da bigginyn as beiyn-gowaltys. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog