Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: beggan | Results: 112

beggan (=Ir. beagán) few, little: bee shiu faagit beggan ayns earroo Bible; faintly, partly, slightly, somewhat; small piece; too little; meagre [O.Ir. bec]


Inexact matches:

beggan accryssagh peckish

beggan beg faintly, fleabite, little or nothing, very little: Tra nagh row shiu agh beggan, eer beggan beg Bible

beggan elley few more, little more

beggan geayr acidish

beggan glass palish

beggan roauyr fattish, podgy

Cooil Beggan Little Nook

er beggan on a small scale: Ver-yms briaght er dty ynrickys, as dty obbraghyn; son bee ad er beggan foaynoo dhyt. Bible

lhiasaghey beggan minor amendments

ayns beggan focklyn briefly, in brief, in short: Loayr eh ayns beggan focklyn. DF

beggan as ard chied oc privileged few

beggan as foayr oc privileged few

beggan er veggan gradually, little by little, piecemeal, progressive: She cowrey baghtal dooin eh jeh'n aght ta ny Manninee coayl, beggan er veggan, nyn lhiastid er nyn gultoor hene. Carn

beggan ny booise little thanks

binjean beggan sahll (f.) yoghurt low fat

coontey beggan jeh depreciate, undervalue

er beggan cheeayl witless

er y beggan ynsagh unlearned

fo beggan eaddagh thinly clad

jannoo beggan jeh disregard, pooh-pooh: Agh shegin dou gra dy vel ymmodee Sostnee jannoo beggan jeh'n Vretnaghys. Carn; gloze

jeh beggan feeuid second rate

jeh beggan foaynoo fameless: bee ooilley ny princeyn eck jeh beggan foaynoo. Bible

jeh beggan scansh trivial, unimportant: Ga dy vel Nerin jeh beggan scansh myr cheer, er aght keoi ennagh ta ny Americanee coontey ee y ve scanshoil ayns caggey eddyr America as y Roosh. Carn

faintly (adv.) beggan; beggan beg; dy faase; dy moal

privileged few (npl.) beggan as ard chied oc, beggan as foayr oc

fattish (adj.) beggan roauyr

gloze (v.) jannoo beggan jeh

in short (adv.) gyn arragh y raa, gyn arragh y ghra; ayns focklyn giarrey; ayns beggan focklyn: I'll tell you in short - Inshym dhyt ayns beggan focklyn. DF idiom

meagre (adj.) goan, gortagh, lhome, melley, moal, moaldey, thanney; beggan: There was only a meagre attendance at the meeting - Cha row agh beggan sleih ec y chaglym. DF idiom

minor amendments (npl.) lhiasaghey beggan

palish (adj.) beggan glass

podgy (adj.) beggan roauyr; bog-roauyr

pooh-pooh (v.) jannoo beggan jeh

slightly (adv.) beggan: I know him slightly - Ta beggan enney aym er. DF idiom; red beg: He is slightly deaf - T'eh red beg bouyr. DF idiom

small piece (n.) beggan

too little cooid veggan; ro veg; beggan: It's better to have too much than too little - Share rouyr na beggan ve ec fer. JJK idiom

witless (adj.) er beggan cheeayl

veggan See beggan little, few: vouesyn ta mooarane oc, nee shiu mooarrane y ghoaill; agh vouesyn tan veggan oc, cha jean shiu agh beggan y ghoaill Bible

ajar (adj.) beggan-foshlit; foshlit; lieh-foshlit

bit red beg: I am a bit tired - Ta mee red beg skee. DF idiom; beealagh; beealragh, beealraghyn: Champing the bit - Crimmey ny beealraghyn streeaney. DF idiom; greim; greme; meer; peesh; sparrag; thiolleyder; beeal-veer; beggan: You are a bit too previous - T'ou beggan roish y traa. DF idiom

few more beggan elley; tooilley

Little Nook (n.) Cooilee, Cooil Beggan

little or nothing beggan beg

little thanks beggan ny booise

second rate jeh beggan feeuid

thinly clad (adj.) fo beggan eaddagh

unimportant (adj.) jeh beggan scansh, neuscanshoil

beggan-foshlit ajar

acidish beggan geayr; lesh y cherruid; sharrooagh

disregard (v.) jannoo beggan jeh; (n.) neuarrym; neuscansh

fameless (adj.) anghooagh; jeh beggan foaynoo; neu-ennymagh

fleabite (n.) beggan beg; greim jargan; mingey jargan

in brief ayns beggan focklyn, ayns focklyn giarrey

on a small scale er beggan

partly (adv.) ayns ayrn; beggan; er aghtu

peckish (adj.) beggan accryssagh; red beg accryssagh

piecemeal (adj., adv.) ayns peeshyn, beggan er veggan, dy peeshyn

trivial (adj.) fardailagh, gyn foaynoo, jeh beggan scansh, neuscanshoil

very little beggan beg; feer veg; feer fardalagh

yoghurt low fat (n.) binjean beggan sahll

depreciate (v.) coontey beggan jeh, injillaghey, jannoo beg jeh, leodaghey, tuittym

gradually (adv.) beggan er veggan; veggan as ny veggan; dy-keimoil

little by little (adv.) beggan er veggan, veggan as ny veggan

progressive beggan er veggan; feer eiyrtagh; goll er oai dy tappee

somewhat (adv.) beggan; cooid ennagh; cooid veg; paart beg; red beg

undervalue (v.) coontey beggan jeh, coontey fo'n 'eeuid, leodaghey, meephrioseil, soiaghey beg jeh; leod

ardjid loftiness, loudness, prominence, size, stature, steepness: Dooinney jeh beggan ardjid. DF

ceau yn traa distraction: V'eh ceau yn traa echey jannoo beggan. DF

fir-cheirdey craftsmen: as cur cosney nagh nee beggan gys ny fir-cheirdey Bible

praase (=Ir. práta) (f.) pl. praaseyn potato, spud: Ta dty volg lane lesh beggan praase. DF

avail baardagh; chyndaa gys vondeish; foaynoo: Of little avail - Jeh beggan foaynoo. DF idiom; vondeishal

briefly (adv.) ayns beggan focklyn; rish tammylt beg: I was there briefly - Va mee ayns shen rish tammylt beg. DF idiom

few beggan; beg; dy jiark; kuse veg: There will be a few - Bee kuse veg ayn. JJK idiom; tiark; regyryn, reggyryn; reyggyryn; reygyryn; stiark; veggan

fortunate (adj.) aighoil: Fortunate few - Beggan beg aighoil. DF idiom; fortanagh; sonney; traaoil; sonnyssagh

little more beggan elley; kuse veg: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom

ore (n.) meain; meainagh: Ore poor in metal - Meainagh er beggan meain. DF idiom

raise brishey; carn; cruinnaghey; cur ny hassoo; doostey; jeeragh seose; moostey; prisal; thiolley; troggal: They will raise themselves - Nee ad troggal orroo. DF idiom; yrjaghey; ardjee: Raise it slightly - Ardjee beggan eh. DF idiom

stature (n.) ardjid: Man of low stature - Dooinney jeh beggan ardjid. DF idiom; mooads, mooadys

unlearned almoragh; er y beggan ynsagh; gyn scoill; gyn ynsagh; gyn ynsaghey; meehushtagh; neuynsit

arganeyn strifes: Teh moyrnagh, er beggan tushtey, agh branladee mysh questionyn as arganeyn streeuagh Bible; arguments; disputes

arganey noi contest, controvert, controvertion: Cha row shin son arganey noi lheid y dooinney shoh, as myr shoh diu shin beggan dy yough marish. Dhoor

ayns jymmoose in a rage; in anger: agh ayns beggan dy laghyn, bee eh er ny stroie, chamoo ayns jymmoose ny ayns caggey. Bible

bhielleyderyn COMPARE beihlleyder grinders: as nee ny bhielleyderyn scuirr, er-yn-oyr dy vel ad beggan Bible

branladee doting: Teh moyrnagh, er beggan tushtey, agh branladee mysh questionyn as arganeyn streeuagh Bible

coayl obbyr redundancy: Lught y Rheynn Dellal as Jeadys, t'ad gra dy bee eh beggan ny sassey d'eddyn kiartaghyn noa da obbreeyn er y fa dy bee ad coayl obbyr harrish kuse dy veeghyn. BS

coaym waistline: Cha dooar mee agh beggan caghlaa sy tuarystal echey, agh dy row yn coaym echey er n'aase ny s'rouyrey GB

creesteeaght See creestiaght sacrament: Creesteeaght obbyr dy chooilley ghooinney, as foddee dooinney er beggan tushtey, my ta cree onnor agh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, CS

daa-hengoil bilingual: Myr shoh, beggan er veggan, ta Bretyn cheet dy ve ny cheer daa-hengoil. Carn

dy jesh deftly, nicely, prettily, readily: T'eh beggan ny smoo na daeed duillag er-lhiurid as eh clouit dy jesh er pabyr stoamey. Carn; seemly

eeastyn mynney small fishes: as va acksyn beggan dy ieskyn mynny: as nar va eshyin er managhey, hugg e sayre aydsyn niist y ghurr rymbusyn. PB1610

fer-ynsee pl. fir-ynsee male teacher, master, schoolteacher, teacher: foddee dooinney er beggan tushtey, my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

festit glued, stuck: T'eh loayrt dy thittagh beggan; son shickyrys cha nel ooilley e 'eeacklyn echey, as t'eh jeeaghyn dy vel paart jeh ny focklyn geddyn festit ayns e 'aasaag. Dhoor

foaynoo avail, availment, consequence, essence, fame, fettle, function, import, importance, order, reputation, state, utility, value, worth: bee ad er beggan foaynoo dhyt. Bible; (sport.) form; condition

gorley disease, festering, malady: Sleih ta coayl yn chengey oc, cha nel ad surranse lesh gorley ta jeh beggan scansh. Carn

goulraght (f.) radiation: Hug ad raaue dou ayns ny screeuyn dy row yn meain shoh sollit lesh goulraght, t'ee cur magh beggan dy ghoulyn alpha. Carn

harree over her: Dod Shoanie clamberagh harree gyn boirey erbee, agh haink beggan dy ghoilleeid er y duchess jannoo drappal urree as fy yerrey dooyrt ee, "Nee trooid y chleigh ta mee nish? GB

loayreyderyn speakers: T'eh beggan quaagh dy vel y chooid smoo jin ta laccal aavioghey Gailck cur ooashley da ny loayreyderyn dooghyssagh s'jerree agh cha nel shin cur monney geill da'n Ghailck oc! Carn

lughtey burden, freight, lade, load, loading, weigh down: Eisht ren eh gleashaghey beggan, agh va'n broid lughtey eh foast, as cha dod eh snaue. CL

mactullagh echo: Beggan ny s'anmey haink yn eie dy ragh erin er cummal yn nah laa Mee Houney da ooilley anmeeyn ny merriu Creestee -mactullagh jeh'n chenn chredjue Celtiagh. Dhoor

meain (f.) pl. meainyn metal, ore: Hug ad raaue dou ayns ny screeuyn dy row yn meain shoh sollit lesh goulraght, t'ee cur magh beggan dy ghoulyn alpha. Carn; mine

meecheeallagh senseless, unadvisedly: Lhig ad ny coyin gys ny lhargeeyn (d'eayshil ad ny coyin). Fud ny ghlionteeyn by niessey daue. Haink coyrle jeh beggan keilley (coyrle meecheeallagh) Coraa

moghrey laa ny vairagh next morning: Moghrey laa ny vairagh erreish dooin faagail Batavia, beggan ny lurg yn hoghtoo oor, honnick mee guilley mysh yn eash shen cheet veih cheu elley ny lhong JC

ooashlys (f.) dignity, eminency, excellency, nobility, nobleness: Ayns yn ellan shoh, beggan dy vleeantyn er dy henney, va dooinney Manninagh, nyn mard ashoonagh, jeh ooashlys ny mast ain Carn

ouryssyn surmisings: T'eh moyrnagh, er beggan tushtey, agh branladee mysh questionyn as arganeyn streeuagh, voue ta cheet troo, anvea, oltooan, drogh-ouryssyn Bible

pabyr (=Ir. páipéar) pl. pabyryn packet, paper, papyrus: T'eh beggan ny smoo na daeed duillag er-lhiurid as eh clouit dy jesh er pabyr stoamey. Carn

slane doal stone-blind: As er hoh eh-hene jiu, beggan bouyr, slane doal, agh gennal erskyn towse as lane dy chenjallys; ayns tammylt beg bee eh keead as tree bleeaney dy eash. Coraa

thittagh hesitating; lisp, lisping: T'eh loayrt dy thittagh beggan; son shickyrys cha nel ooilley e 'eeacklyn echey Dhoor

traa dy liooar time enough: Neemayd gee beggan, agh cha nel traa dy liooar ain son ram bee. Dhoor

veggan as ny veggan See beggan by degrees, gradually, little by little: Ny veggan as ny veggan neem's ad y eebyrt magh royd

ymmydoilid (f.) usefulness, utility: ta'n shenn noidys foast ayn, ga dy vel eh fo cloayey jeh "ymmydoilid'' - cha nel Yernish "ymmydoil" as myr shen t'ou beggan keoi my t'ou gynsaghey ee. Carn

little1 beggan; cooid y veggan; kuse beg: A little ham - Kuse beg dy yskid? JJK idiom; kuse veg: They must have a little more wine - Shegin ve kuse veg dy feeyn oc. JJK idiom; loo; myn-; veggan: A big head with little wit and a little head without any at all - Kione mooar er y veggan cheilley as kione beg gyn veg edyr. JJK idiom; beggey, veggey

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog