Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: beagh | Results: 160

beagh1 nourish

beagh2 (interrog.) would be: dy beigns er nee yn oural-peccah jiu, beagh soiagh er ny yannoo jeh ayns shilleyn Chiarn?


Inexact matches:

cha beagh wouldn't be: Cha beagh yindys orrym. DF

dy beagh would be: Quoi yiarragh rish Abraham, dy beagh Sarah ny ben-kee? Bible

nagh beagh (interrog.) wouldn't be

myr dy beagh eh as it were: cha nee dy foshlit, agh myr dy beagh eh dy follit. Bible

wouldn't be cha beagh: There wouldn't be a scantiness - Cha beagh dulley ayn. DF idiom; (interrog.) nagh beagh

drogh-haghyrt bad accident, disaster, mischance: Dy beagh drogh-haghyrt olk ec Sellafield, cha beagh sleih abyl cummal ayns Mannin! Carn

recordit recorded: Oh dy beagh my ghoan nish scruit! oh dy beagh ad recordit ayns lioar Bible

would be1 dy beagh, beeagh, beagh; veagh: It would be easy to find it out - Veagh eh aashagh feddyn magh eh. JJK idiom

would be2 (interrog.) beagh

bwhid penes: veagh eh olk dy voghe ny Thoreeyn y varriaght er y fa dy beagh adsyn ginjillaghey keeshyn Hostyn as eisht cha beagh bwhid ghonnagh cheet gys Mannin arragh. Carn

cha noddagh couldn't: Cha noddagh oo gra dy beagh flaunys ayn dy beagh y varriaght ec y Cheshaght Obbree Ghoaldagh. Carn

Gorry Orry: My 'sfeer eh shen, 'scosoylagh nagh beagh fys ec yn Albyn ny ec yn Erin er Gorry- Godred; ga dy beagh fys oc er Gorry-Garraidh. Coraa

gyn leagh unremunerative, unrequited, unrewarded; invaluable: Cha beagh ad coointit monney ec y traa t'ayn jiu, agh va shinyn cho vaynrey maroo as by beagh ad cliegeenyn as giootyn gyn leagh. JG

jannoo skielley harm, hurt, offend: agh quei erbi ta jeanu skeley d'anayn dyn vuinjer beggy sho ta krediu aynyms, veagh e na bayr gasyn gy beagh klagh vuilyn kroghit magiyrt immish y vuinal, as gy beagh e baiit ayn PB1610

mynchreck retail: Ec y traa t'ayn, ta'n chapp-taishbynys ayns Straid Varriaght as va'n ving-phlannal er ghra dy beagh tooilley assee jeant da jeadys-mynchreck y valley dy beagh y chapp-taishbynys caillt. BS

patroonys patronage: Beagh ad g'ennaghtyn dy row yn ashoon elley jannoo patroonys orroo, as beagh jeill jeant er nyn anmys-hene. Carn

nourish (v.) beagh, beaghey, boandyrys, jiole

as it were (adj.) myr dy beagh eh

reasonable (adj.) resoonagh: If you were reasonable - Dy beagh shiu resoonagh. JJK idiom

aaghtee lodger: dy beagh aym 'syn aasagh boayl-aaghtee myr t'ec troailtee Bible

aym (=Ir. agam) at me, have, my: Oh dy beagh my accan aym! Bible

beamyn beams: son nagh beagh ny beamyn soit ayns voallaghyn y thie Bible

dulley scantiness, scarceness, want: Cha beagh dulley ayn. DF

emshir aalin (f.) fair weather: Saillym dy beagh yn emshir aalin. JJK

fascadagh brolly, gamp, umbrella: Cha beagh fascadagh oc. JJK

ghoghe would take: Dy beagh shiu graihagh orrym, ghoghe shiu boggey Bible

kee breast: Quoi yiarragh rish Abraham, dy beagh Sarah ny ben-kee?

lhottit hurt, injured, stricken, wounded: nagh beagh faagit jeu agh deiney lhottit Bible

liorinyn by us: nagh beagh assee eu liorinyn ayns nhee erbee. Bible

pairkal (=Ir. páirceáil) park, parking: Foddee dy beagh pairkal giare-çharrymagh nastee ny neugheyr. BS

s'fastee more modest: Dy beagh shin ny s'fastee. JJK

skianyn (f.) 1 floats; 2 wings a: O dy beagh aym skianyn myr t'ec calmane Bible; 3 side-wings

yiarragh would say: Quoi yiarragh rish Abraham, dy beagh Sarah ny ben-kee? Bible

accepted graysoil; soiagh jeant jeh: and it shall be accepted for him to make atonement for him - as beagh soiagh jeant jeh er e hon, dy yannoo lhiasaghey ny chour Bible

already over hannah harrish: I wish that the winter were already over - Saillym dy beagh yn geurey hannah harrish. JJK idiom

amiable (adj.) caarjoil: He'd be well received if he were more amiable - Veagh mooar jeant jeh dy beagh eh ny s'caarjoiley. JJK idiom; ennoil, gennal, graihoil, taitnyssagh; gyn myskid

attacked soit er: I should be sorry if you had been attacked - Veagh trimshey orrym dy beagh shiu er ve soit er. JJK idiom

boldness (n.) daanaght: Our boldness - Nyn n'aanaght. DF idiom; daanys: Shouldn't I have the boldness? - Nagh beagh y daanys aym? JJK idiom; meenearey

Christmas (n.) Nollick; Nollick Vooar; Laa Nollick Beg; Ollick: I wish it were already Christmas - Saillym dy beagh yn Ollick hannah ain. JJK idiom [Ir. Nollaig]

comb1 (v.) caartey, kerey; (n.) kere: He would have no comb - Cha beagh kere erbee echey. JJK idiom; kereen; keyjeen

cotton (n.) cadee: Wouldn't you have some cotton? - Nagh beagh cadee eu? JJK idiom; keanagh

exactly (adv.) dy cruinn; dy jeeragh: Exactly as she said it would be - Dy jeeragh myr dooyrt ee dy beagh eh. DF idiom; dy kiart: I'll tell you exactly - Inshym dhyt dy kiart. DF idiom

fine1 (adj.) braew, fine, keyl, meein; stoamey: I wish the weather were fine - Saillym dy beagh yn emshir aalin. JJK idiom; (v.) cur final er, cur ooley er, final; (n.) ooley, uail

lonely (adj.) fadanagh: You wouldn't be as lonely as that - Cha beagh oo cho fadanagh as shen Bunnydys; lomarcan

more1 lee; lhee; thooilliu, tooilliu; tooilley: I wish you had more time - Saillym dy beagh tooilley traa eu. JJK idiom; smoo, s'moo: More hurry less speed - Myr smoo siyr, smoo cumrail. DF idiom

more modest s'fastee: If we were more modest - Dy beagh shin ny s'fastee. JJK idiom

pick (v.) brishey yn thalloo, shuilgey; speiy; teiy: If I could pick and choose - Dy beagh teiy aym. DF idiom; trog: Pick that up off the floor - Trog eh shen jeh'n laare. DF idiom

price (v.) cur leagh er, cur prios er, prioseil; (n.) prios, price; sheeagh; leagh: If the price were moderate - Mannagh beagh yn leagh rouyr. JJK idiom

purse (v.) craplaghey, rockey; (n.) sporran: You wouldn't have a purse - Cha beagh sporran eu. JJK idiom

umbrella (n.) fascadagh: They wouldn't have an umbrella - Cha beagh fascadagh oc. JJK idiom; fascaidagh; fasscaadagh; scaaliaghee

aavioghit regenerated: Hooar sleih magh ny s'anmagh dy row eh ny varran mooar dy chredjal dy beagh y chengey aavioghit liorish ny scoillyn nyn lomarcan. Carn

ard-laa festival: Shen-y-fa son dy nee laa yn aarlaghey ve, as nagh beagh ny kirp er y chrosh er laa yn doonaght (son va'n doonaght shen ny ard-laa) Bible; heyday

Baarleyr English speaker: ren eh guee nagh beagh Mannin cheet dy ve goll rish Bosnia as caggey goll eddyr Gaelgeyryn as Baarleyryn! Carn

babban (n.) babe, baby, doll: t'ee ceau yn traa eck cloie lesh babban as taggloo rish myr dy beagh eh yn oikan eck-hene. Dhoor; lobe, tassel; (v.) pamper

Baillin we would desire, so would we have it: Baillin ver lheihys Babylon, agh cha beagh ee er ny lheihys Bible

biall obedient: O ven, cre sheeagh y treisht v'ou 'ss as mish ayn, dy beagh y seihll mooar coamrit lesh nyn gloan dy hirveish Jee as dy chur biall da trooid ny sheelogheyn ain bio son dy bra? PC

binn1 ben, bottoms, ends, environs, peaks, points, summits; corners: myr dy beagh eh brelleein vooar, kianlt ec ny kiare binn Bible

brelleein (f.) pl. brelleeinyn, brelleenyn sheet: As honnick eh niau er ny osley, as saagh dy row cheet neose huggey, myr dy beagh eh brelleein vooar, kianlt ec ny kiare binn, as lhiggit sheese er y thalloo Bible

cabbyl caggee charger, war horse: Cha row eh goaill tayrn dy mennick agh heill mee dy beagh "Cabbyl Caggee" tombaghey cooie er e hon. MB

cappey captivity, prison: o gy beagh yn saualys erna hoyrt dy Eisrael magh as Seion : o gy lifraeagh yn chiarn y phobyl magh as kapy. Psalm1610

Cargys See Kargys Lent: Vraeraghyn, va ayns y ghill va hossiagh smaghtaghy kraui, gy beagh ag tosshiagh y gharus, leyd ny bessunyn as va nan beki ghatten, er an gurr gys penays foskilt PB1610

co-heshaghyn companions, partakers: dy beagh ny hangristin nan eiraghyn niist, as d'yn ghallyn ghedyn, as coheshaghyn d'yn galtyn aggesyn dy ghriist kientagh y tuiskel. PB1610

conveyrt carcases, carcasses: Agh ayns Mannin, ta Bob Carswell gra dy beagh eh ny smoo cooie dy oanluckey ny conveyrt. BS

coyrt gy baase (execution) killing: Dooyrt Finn as Oshin rish dy beagh eh coyrt gy baase. Coraa

craidoilee scornful: Kys dinsh ad diu, dy beagh craidoilee ayns ny laghyn s'jerree, yinnagh gimmeeaght lurg ny yeearreeyn meechrauee oc hene. Bible

cummynys communism: v'ad goaill aggle dy beagh slattys jeh'n torçh fosley yn dorrys da soshiallys, cummynys as Marksaght NNS; unionism

currit lesh ersooyl carried away: ta ASAP gra dy row eh grait ec çhaglym theayagh dy beagh ushtey sollit currit lesh ersooyl veih'n ynnyd ayns doaghyn troailt. BS

currit ry-lhiattee in abeyance: Agh dooyrt Caairliagh Radio Vannin, Charles y Karagher, nagh beagh y studeyrys currit ry-lhiattee choud's veagh eshyn ayn. BS

custymeyr customer: Dooyrt yn Ard-Vriw Cain dy beagh eh milley folliaghtaght-custymeyr dy jinnagh eh cur y kied shen. BS

Dar m'annym (intj) Upon my soul: "Dar m'annym," dreggyr eh, "dy beagh fys er ve ayms, cha jinnins er jeet dyshoh." Coraa

delleyder pl. delleyderyn businessman, dealer, trader, tradesman, trafficker: Foddee dy beagh sym ec delleyder lioar Manninagh ayn. Carn

dooinney sheshey husband: honnick eh neesht dy row eh ymmyrchagh dy beagh ec dooinney sheshey dooghyssagh. PC

dy beign if I were: son y beign shickyr jeh, dy beagh mayr soit er olk dt, eisht vel oo smooinaghtyn dy geillin voïd eh? Bible; (that) would I be

dy reiltagh regularly: Nagh beagh eh yindyssagh dy gheddyn aght-beaghee raad va obbyr as argid ry gheddyn dy reiltagh car ny bleeaney Carn

earishlioar (=Ir. irisleabhar) (f.) magazine, periodical, review: Chionnee mee pabyr Baarlagh veih Ynys Mon as mish treishteil dy beagh skeeal ny ghaa ayn veagh cooie dy screeu mychione ayns Gailck ayns earishlioar Celtiagh. Carn

ec yn chooid smoo at the very most: Ga nagh row fys ec yn chooid smoo jeh Aeg Threshlyn er bun ny fockleyn tra v'ad goaill arrane cha beagh fys orroo va clashtyn roo nagh row. Carn

emperuyr emperor: as hass shuas anayn jusyn er enym Agabus, as hoilshi e liorish y spyryd, gy beagh genney vuar tryid magh y tyyl ully: ren taghyrt ayns laghyn yn Emperuyr Claudius. PB1610

erbey but; (unless) except: cha beagh fys ain eer y chooish shoh erbey dy ren yn Olloo Mayl Dolley obbyr feer ymmydoil orroo. GB

er e hon shen on that score: Er e hon shen t'eh shirrey er y Turneyr Theayagh y chooish shoh y hoilshaghey, as feddyn magh beagh jeeyl jeant da coarys ny kiedyn-obbyr. BS

etlin I would fly: As dooyrt mee, O dy beagh aym skianyn myr t'ec calmane: son eisht etlin ersooyl, as veïgn ec fea. Bible

faasid (f.) feebleness, weakness: Dooyrt y Turneyr Theayagh nagh beagh red erbee er ny hayrn voish bentyn rish y chooish, er lhimmey jeh soilshaghey yn faasid jeh screeunyn gyn ennym. BS; inability

faitys cowardice, irresolution, shyness, timidity, trepidation: Y nah horch, v'ad çheet huic gyn faitys erbee as loayrt as loayrt ree myr dy beagh ee ny carrey mooar lhieu. SF

feer voght destitute, poverty-stricken, very poor: foddee dy beagh sleih yn lheid shen ayns ny baljyn, agh ta feallee ayns shoh feer voght Dhoor

feniaghtys (=Ir. fiannach) championship: T'eh goaill stiagh yn aggle ayns ny bleeantyn tree feed as jeih dy beagh yn eailley marrooit tra va sthap currit da ratçhal-feniaghtys syn Ellan. BS; chivalry, heroism

fer balloo mute: Quoi my hee ad fer balloo nagh vod loayrt, t'ad dy choyrt lhieu eh,  as guee gys Bel dy vod eh loayrt, myr dy beagh eh abyl dy hoiggal. Apoc

flaaoil 1 See flaoill articulate, circumfluent, eloquent, fluent, fluid a: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn; 2 (of speech) flowing

foddey smoo more abundant; much greater: nagh beagh nish cragh foddey smoo mastey ny Philistinee ? Bible; much more; yet more

fraueoil radical, rooty: yn Reagheydys ry hoi Co-obbraghey Tarmaynys as Lhiasaghey , as y jargaght dy beagh Reiltys Obbraghys noa sy Reeriaght Unnaneyssit ny smoo fraueoil. BS

giallagh (f.) 1 bleach, moon; 2 (v.) would grant a: Dy giallagh eh dooinyn, dy beagh shin er nyn livrey veih laueyn nyn noidyn Bible

goit magh deletion: Agh t'eh feer henn neesht as veagh eh cur yn olk er sleih dy beagh eh goit magh ass. Carn

goll dy dree drag, drag on: Agh ec y traa t'ayn, by vie leshyn dy beagh olteynyn jeh'n Chiare as Feed goaill ymmyd jeh ny votyn oc syn ynnyd jeh lhiggey da'n chooish goll dy dree. BS

goul-rooragh radioactive: agh cha beagh ooilley y Thalloo Vretnagh currit mow lesh stoo goul-rooragh. Carn

grine dy rass mustard grain of mustard seed: Dy beagh nyn gredjue wheesh grine dy rass mustard Bible

gyn imnea unshaken; no doubt: erson gy beagh lyei erna hoyrt 'odagh ve er doyrt bee, eish gyn ymnee erbi veagh kayrys er jit liorish y lyei. PB1610

hessal (dy); (to) assess: V'adsyn shirrit dy hessal beagh eh cooie yn peer y yannoo ass y noa. BS

imneaghyn cares: Dooyrt eh nagh beagh briwnys jeant er y chooish shoh roish my jig ooilley ny keishtaghanyn chellinsh Vannin er ash dasyn agh v'eh goaill tastey jeh my imneaghyn er y chooish shoh. Dhoor

jantagh See jeantagh (n.) achiever, actor, agent, manufacturer, performer, perpetrator, producer: Cha leah as jantagh DF; (Gramm.) active; possible: ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

kiondeeaght (f.) sovereignty, supremacy: Dooyrt O hEochaidh (as t'eh kiart, er lhiam) nagh beagh eh ayns foayr jeh coardailys erbee va baggyrt er kiondeeaght ny hErin. Carn

lhieggan (=Ir. leagan) version: Aghterbee ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

lhiegganyn versions: Aghterbee ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

Manninagh (=Ir. Manainneach) (n.) Manxman: Myr Manninagh, dy dooghyssagh ren mee lhaih y pheeish mychione y Ghailck hoshiaght. Carn; (adj.) Manks, Manx: Foddee dy beagh sym ec delleyder lioar Manninagh ayn. Carn

meelowit disallowed, prohibited: ga nagh row Enree agh ny ghuilley aeg, as dy beagh eh yn Doonaght lurg shen casherickit liorish Roree, Ardaspick meelowit York. Chron

mie dy liooar OK, well enough: Agh dooyrt fer yn thie dy beagh ad mie dy liooar as vrie eh jeh Shoanie c'red v'eh coontey jeh shen GB; goodish: Smooinee mee dy row ad mie dy liooar. Dhoor

moggyl (=Ir. mogall) grid, mesh, network: Dooyrt Mainshtyr Corkill dy row eh jerkal dy beagh moggyl dy skeymyn myr shoh currit er bun feiy'n Ellan ayns ny queig bleeaney ta roin. BS

Moslymee Moslems: Ta mee jerkal nagh bee ny Moslymee Goaldagh goit stiagh dy beagh nyn yeearreeyn currit daue. Carn

murder murder: cha beagh wheesh d' anvea, streeu, caggey, murder, noidys, looghyn oaie, baase nearagh mennick as lheid y jummal sleih. PC

muynaghyn mountains: gy jaru, gy beagh aym dygh ully ghrediu, myrshen gy vodin muynaghyn y skughe magh as an ynydyn PB1610

my-haittin lesh pleased him: As my-haittin lesh y ree, as ooilleyn pobble dy beagh eh myr shen Bible

Nar lhig eh Jee (intj) God forbid: Nar lhig eh Jee, dy beagh veg euish myr shoh lurg diu fys ve eu cre'n danjeyr mooar eh dy veaghey fegooish Jee ayns y teihll. CS

nearagh ashamed, disgraceful, dishonourable, disreputable, ignominious, self-conscious, shameful: cha beagh wheesh d' anvea, streeu, caggey, murder, noidys, looghyn oaie, baase nearagh mennick as lheid y jummal sleih. PC

neuchosanagh inferior: Beagh ad smooinaghtyn dy vod ad neuchosanagh ayns cultoor, politickaght as tarmaynys. Carn

Nollick Veg (f.) New Year: Kyndagh rish shen, dinsh eh da'n chlub nagh beagh kied oc cloie er y choorse lurg Oie Nollick Veg. BS

ouyragh (of colour) creamy; (of colour) dull: V'eh smooinaghtyn dy beagh ad mie-er-baghtal ayns y cheeill ec ny shirveishyn ouyragh. CJ; dunnish

Pairk Pasture: Cha row ny cragheyderyn er chosney ny s'moo thalloo - veagh eh orroo fuirraghtyn jeih bleeaney as feed roish my beagh Pairk er aarheynn. NNS

phadeyryn prophets: dy ballish Jee dy beagh ooilley pobble y Chiarn phadeyryn, as dy jinnagh y Chiarn cur e spyrryd orroo Bible

plumbis (pl -yn) plum: Veagh blass ny share er ve er ny plumbisyn shoh dy beagh ad er ve ny sappee JJK

preabanyn plots: v'ad geginit d'arraghey gys drogh-thallooyn er y clyst, raad va preabanyn beggey dy halloo, rish tadyr gra croityn, currit daue er maayl, raad oddagh ad freayll beagh ny ghaa ny faase grine as praaseyn. NNS

prios mooar high price: V'eh jerkal dy beagh yn mooadaghey-prios mooar dy liooar da costyssyn-troarey brash eddyr nish as jerrey yn gheurey, agh cha dod eh ve shickyr mychione shen. BS

pronnit filled; overcrowd: va shin pronnit stiagh ry cheilley ayns y valley beg çheerey shoh. NNS; stuffed: Agh dooyrt ee dy beagh y kayt pronnit ayns ard-ynnyd ayns taishbynys noa ta goll er troggal. BS

resoonagh (=Ir. réasúnta) 1 coherent, consistent, logical, rational, remonstrative, sensible; 2 moderate, reasonable, judicious a: cha beagh eh agh resoonagh dooys Bible; 3 tidy; 4 (n.) reasoner

ry chreck for sale, venal: Va ny Manninee 'sy chiaghtoo keead jeig agglit dy row ad ry chreck son daa phing y pheesh as dy beagh nyn ashoon currit mow. Carn

samplyn examples: t'ayd sho nan samplyn duiniyn, nagh beagh saint ain nyrg redyn olk, mar hug aydsyn saint. PB1610

scaailley 1 flake, scale a: huitt veih ny sooillyn echey myr dy beagh eh scaailley Bible; 2 scales

scammyltit offended, scandalized: duyrt Pedyr rish-syn, as gy beagh gygh ully guyney skammyltit, foost gha biims. PB1610

seaghynyn afflictions: Nagh beagh dooinney erbee er ny ghleayshagh liorish ny seaghynyn shoh Bible

sess-chymmyltaght environmental assessment: T'eh gra dy row sess-çhymmyltaght jeant, dy 'eddyn magh beagh y tarchuirreyder jannoo assee erbee. BS

sharmanys ceremony: Ga dy smooinee ad dy beagh y sharmanys ny red beg, haink ymmodee sleih huggey, as ny mast'oc moir as ayr Joey, e ven Linda as ny paithyn oc. BS

sheshaghtyn fellowships, orders, societies: Rere skeeal yn SNP mychione yn thalloo, cha beagh agh sheshaghtyn Albinagh lowit dy stiurey steatyn-thallooin mooarey. Carn; courses

shey jeig sixteen: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn

Slieau Mooar (Yn) Snaefell; Big Mountain: As heid yn nah ainle, as va myr dy beagh slieau mooar lostey lesh aile tilgit 'syn aarkey Bible

sooree er woo: honnick eh, as cur-my-ner, va Isaac myr dy beagh eh sooree er Rebekah e ven. Bible

spooyt (f.) cascade, small waterfall, spout, torrent: Hoshiaght cheayll eh myr dy beagh eh cronnane shellanyn, eisht myr feiyr spooyt mooar ayns Glion Meay, as ec y jerrey myr sheean troailt ymmodee sleih. GB

stholk accrys hunger strike: Mastey ny shenn Ghaeil, dy beagh dooinney fo lhiastynys dhyt, oddagh oo goll er stholk-accrys as uss dty hoie cheumooie jeh'n thie echey. Carn

stholkey1 seize up; strike: Dy beagh ad stholkey, ny keead fer-mooghee Manninagh paart-emshyragh ta nyn olteynyn jeh Sheshaght-cheirdee ny Fir-vooghee, veagh orroo votal ayns teiy er lheh. BS

straiddey (gen.) of a street: Dy beagh caggey-straiddey cheet ayns Sostyn hene (ny ayns Nalbin ny Bretin), veagh yn armee aarloo ny chour. Carn

surral allow, endure, permit, suffer, tolerate: Dy ve kiarailagh jeh cooid nyn maishter myr dy beagh ad lhieu hene, gyn jummal y chur er, ny surral feallagh elley shen y yannoo. CS

tarmaynys (f.) economics, economy, good management: Beagh ad smooinaghtyn dy rod ad neuchosanagh ayns cultoor, politickaght as tarmaynys. Carn

tedd pl. teddyn rope: Smerg dauesyn ta tayrn mee-chraueeaght lesh coyrdyn dy ardalys, as peccah myr dy beagh eh lesh tedd cart! Bible [O.Ir. tét]

tholtanyn 1 heaps a: nish ta mee er chooilleeney eh, dy beagh uss ry-hoi stroie ard-valjyn voallit gys tholtanyn traartagh Bible; 2 wastes a: As nee adsyn hig jeeds troggal ny shenn tholtanyn Bible; 3 ruins

un-eairkagh unicorn: hug e eriusyn niist dy vruiskynygh mar lyi : Libanus niist as Sirion mar beagh yn yn aerick. Psalm1610

veagh (=Ir. bheadh) would be: as nagh beagh ad foshlit, derrey veagh y doonaght harrish Bible

veïgn I would be: O dy beagh aym skianyn myr tec calmane: son eisht etlin ersooyl, as veïgn ec fea. Bible

could oddagh: You could see that with half an eye - Oddagh oo fakin shen dy beagh oo doal. DF idiom; dod: As well as I could - Cha mie as dod mee. DF idiom; (interrog.) noddagh, voddagh: Could you lend me your pen? - Noddagh oo eeasaghey dou dty phenn? JJK idiom

dumb1 (adj.) amloayrtagh; balloo: How many people would remain dumb if they were forbidden to speak well of themselves and ill of others - Quoid sleih hannagh balloo dy beagh ad obbit dy loayrt dy-mie jeu hene as dy-h JJK idiom; bolvane

faultless (adj.) gyn foill: For if that first covenant had been faultless - Son dy beagh yn chied chonaant shen er ve gyn foill Bible; gyn fout; gyn loght: and to present you faultless before the presence of his glory - as dy hebbal shiu gyn loght kionfenish e ghloyr Bible; neufoiljagh, neuloghtagh

horse (n.) cabbyl: I wish you had a better horse - Saillym dy beagh cabbyl ny share eu. JJK idiom; eagh; marksleih; mark; niagh: The horse is prepared against the day of battle - Tan niagh greihit cour laa yn chaggey Bible

mighty works (npl.) obbraghyn yindyssagh: for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon - son dy beagh ny obbraghyn yindyssagh er ve jeant ayns Tyre and Sidon Bible; obbraghyn mirrillagh: for all the mighty works that they had seen - son ooilley ny obbraghyn mirrillagh vad er nakin Bible; obbraghyn niartal: that even such mighty works are wrought by his hands - dy vel lheid ny obbraghyn niartal er nyn obbraghey liorish ny laueyn echey Bible

much kuse vooar; lane: Shouldn't we have much pleasure? - Nagh beagh lane taitnys ain? JJK idiom; monney: Have you lost much money? - Vel shiu er choayl monney argid? JJK idiom; mooaran; mooarane: With much pleasure - Lesh mooarane taitnys. JJK idiom; mooarrane; niart; ram; weight: And Edom came out against him with much people - As haink Edom magh n'oï lesh weight sleih Bible

of none effect gyn bree; gyn veg y vree: lest the cross of Christ should be made of none effect - er-aggle dy beagh crosh Chreest gyn veg y vree Bible; gyn ymmyd: faith is made void, and the promise made of none effect - ta credjue gyn veg y vree, as y gialdyn gyn ymmyd erbee Bible

dy (=Ir. de) 1 if a: Dy beagh oo er ve glen as ynrick Bible; 2 of a: lhig da mysh ghaa ny three dy housaneyn dooinney goll seose Bible; 3 that a: Dy vod fysve ec ooilleyn seihll dy neen Chiarn y Jee Bible; 4 (motion) to: Yn turrys magh as yn turrys dy valley. Bible; 5 toward

er chor erbee (=Ir. ar cor ar bith) anywise, at all costs, at all events, at any rate, in any way so ever, leastways, nohow, noways, nowise: Dy beagh ny daanyn ayns Gaelg er-lhiams dy jinnagh ad g'obbal ymmyd y yannoo jeh'n saase noa er-chor-erbee. Carn

jiooldey deny, disclaim, dismiss, disown, dissent, eliminate, exclude, negate, negative, refuse, reject, repudiate, spurn, traverse; loathe: Ta'n annym lane jiooldey rish yn eer kere-volley Bible; thrust out: Myr shoh ren Solomon jiooldey rish Abiathar nagh beagh eh saggyrt y Chiarn Bible; cast off: Neems Judah myrgeddin y scughey ass my hilley myr ta mee er scughey Israel, as jiooldey voym yn ard-valley shoh Jerusalem Bible; abhor: Myr shen dy vel e vea jiooldey rish arran, as e annym rish bee blaystal Bible; dismissal, negation, renouncement, rejection, repudiation

noi ry hoi against one another, contrariwise, contrasting: Tra va daa vulk ny ainleyn noi ry hoi heill Satan nish dy chur e phooar 'sy veih noi pooar y Chroodagh, as dy ve'n chooid sloo ayns corrnys rish, mannagh beagh eh ny smoo. PC

oolit amerced, fined: bee eh oolit ayns keead shekel dy argid Bible; estimated, determined; anointed: shen y raad va scape y dooinney niartal, eer scape Saul, dy naareydagh er ny hilgey ersooyl, myr nagh beagh eh er ny ve yn ree oolit. Bible

seihll mooar wide world: O ven, cre sheeagh y treisht v'ou 'ss as mish ayn, dy beagh y seihll mooar coamrit lesh nyn gloan dy hirveish Jee as dy chur biall da trooid ny sheelogheyn ain bio son dy bra? PC

thie lhionney COMPARE thie oast ale house, beer house, boozer, pot house, pub: Dooinney ennagh ayns thie-lhionney ayns Mannin, tra cheayll eh dy row Gaelg goll er ynsaghey ayns ny scoillyn, ren eh guee nagh beagh Mannin cheet dy ve goll rish Bosnia Carn

tost muteness, speechless: Vrie mee j'ee mychione y dooinney eck, as dy beagh paitchyn elley marish Hommy Beg; v'ee ny tost rish tammylt beg, eisht yeeagh ee orrym dy hrimsagh gra dy row Robin Gorry e dooinney-heshey, ny hiaulteyr er lhong- hiaullee vooar Dhoor; mute; silent

ve torragh (of female) teem; be pregnant: Ayns traa e moidynys, er-aggle dy voghe ee scammylt, as ee dy ve torragh ayns thie e ayrey: as tra ta dooinney eck, er-aggle dy jean ee gymmyrkey ee hene dy olk; as erreish j'ee ve poost, dy beagh ee gennish. Apoc

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog