Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: bad | Results: 142

bad1 (adj.) drogh: Bad death on you! - Drogh vaase ort! DF idiom; doogh, breaghagh, dangeragh, donney, loau, loghtagh; olk

bad2 (adj.) (as meat) loau

bad3 (of food) donney

bad4 (as money) breaghagh

bad5 (incorrect) loghtagh

bad6 (as meat) loau

bad pl. baddyn bat, club, cudgel, stave, truncheon


Inexact matches:

bad accident (n.) drogh-haghyrt

bad beer (n.) spoodragh, spooyteragh

bad condition (n.) andoaie

bad drink (n.) amvlass

bad economy (n.) anghrease, drogh-harrooghys

bad faith (n.) drogh aigney

bad fruit (n.) drogh vess

bad health (n.) asslayntagh

bad justice drogh-chorrym

bad language (n.) caaynt gharroo, drogh chaaynt, glare-vroghe

bad lot (n.) drogh-yantagh

bad luck (n.) donnys: Bad luck to them! - Donnys orroo! DF idiom; drogh oor: Bad luck to them! - Drogh-oor orroo! DF idiom; drogh-aigh: I am beset with bad luck - Ta drogh aigh shooyl marym. DF idiom

bad management (n.) neufarrysthie

bad mannered (adj.) drogh-ellynagh

bad manners (n.) drogh-ellyn, drogh-ynsagh

bad name (n.) drogh-ennym

bad news (n.) drogh-naight

bad practice (n.) drogh-chliaghtey

bad report (n.) abghoo, drogh-imraa

bad sign (n.) drogh-vonney

bad sort (n.) drogh-cheintagh

bad taste1 drogh-vlass; neuellynagh: It was in bad taste - V'eh neuellynagh. DF idiom

bad taste2 (of liquids) amvlass

bad tasting am-

bad temper (n.) drogh-yien: He is in a bad temper - Ta drogh yien er. DF idiom; ferg: He is in a bad temper - Ta ferg er. DF idiom

bad-tempered person (n.) niuniag

bad tidings (npl.) drogh-naightyn

bad treatment1 (n.) drogh-ghellal

bad treatment2 (n.) (by doctor) drogh-lheihys

bad tree drogh villey

bad turn drogh-heaym: I had a bad turn today - Haink drogh-heaym orrym jiu. DF idiom; drogh-hurn: I won't do a bad turn in exchange for a good turn - Cha jeanym drogh-hurn y chooilleeney son turn mie. DF idiom

bad way drogh-chummey er: The turf seems to be in a bad way - Ta drogh cummey er y voain. DF idiom; feer ching: He is in a bad way - T'eh feer ching. DF idiom; stayd olk: He is in a bad way - T'eh ayns stayd olk. DF idiom

bad weather (n.) drogh-emshir: We made bad weather - Haink drogh emshir orrin. DF idiom; emshir ghonney; emshir olk: It's bad weather - Ta emshir olk ayn. JJK idiom; drogh earish

bad word (n.) drogh-ockle

very bad feer olk: Mr B has made me a present of a very bad book - Ta Mnr B er chur myr toyrtys dou lioar feer olk. JJK idiom

bad criggad cricket bat

bad manner of life drogh vea

cur bad da cudgel

cudgel bad; cur bad da; maidjey fendeilee

amvlass bad drink, distaste, milk and water; (of liquids) bad taste

cricket bat (n.) bad criggad

truncheon (n.) bad, smaghteen

abghoo bad report

am- bad tasting

andoaie bad condition

anghrease bad economy

breaghagh (as money) bad; factitious

caaynt gharroo (f.) bad language

drogh-cheintagh bad sort

drogh-chummey er bad way

drogh-emshir (f.) bad weather

drogh-heaym bad turn

drogh-lheihys (by doctor) bad treatment

drogh-naightyn bad tidings

drogh-vlass bad taste

emshir ghonney (f.) bad weather

glare-vroghe (f.) bad language

neufarrysthie bad management, improvidence

spoodragh bad beer

stayd olk bad way

bad-hearted olk

bad-looking (adj.) graney, olk

bad-tempered1 (adj.) caulgagh, grinn; correydank; cretchagh; friogganagh; groamagh

bad-tempered2 (n.) (person) grinn

cretchagh bad-tempered

drogh-ellyn (f.) bad manners, rudeness, unmannerliness

grinn (person) bad-tempered; pellucid

club1 (n.) bad, lorg, maidjey; (v.) bwoalley, cheet ry-cheilley

stave (n.) bad, claare, cleeah, lorg; loogh

correydank bad-tempered, crotchety, cussed, peevish

drogh-chliaghtey bad practice: Dy skyrraghtyn ayns drogh-chliaghtey. DF

drogh-ellynagh bad mannered, rude, unmannerly; mannerless

drogh oor bad luck, ill-times, misfortune

drogh-vonney bad sign, evil omen; sinister

niuniag (f.) crosspatch, bad-tempered person; crying child

spooyteragh bad beer; cascade, spout, squirt; spit out

dangeragh bad, hurtful: troggal yn ard-valley meeviallagh as dangeragh Bible

drogh chaaynt bad language, smut, swearing: V'eh loayrt drogh chaaynt. DF

drogh-ockle bad word, ill word: cha daink drogh-ockle ass beeal Yob. Bible

emshir olk bad weather: Te jannoo emshir olk. JJK

neuellynagh artless, bad taste, ill-mannered, impolite, inartistic, rude, unmannerly, unrefined, vulgar

bat1 (n.) bad, maidjey; (v.) baddal; (n.) craitnag: He is as blind as a bat - T'eh cha kyagh as craitnag. DF idiom

beforehand rolaue: There are two bad payments, beforehand and never - Daa ghrogh eeck t'ayn, eeck rolaue as dyn eeck edyr. DF idiom

beset (v.) chionney stiagh er, soiaghey mysh, chionney; cochruinnit lesh: I am beset with bad luck - Ta mee cochruinnit lesh drogh aigh. DF idiom

bone1 (n.) craue: Throw a bone into the mouth of a bad dog - Ceau craue ayns beeal drogh voddey. DF idiom

bush (n.) bush, crouw, immyr chorree, immyr correy, thammag; tammag: A bad bush is better than an open field - Ta drogh hammag ny share na magher foshlit. JJK idiom; (v.) cur coob ayn, dossey

claim1 aggyrt: Bad claim - Aggyrt gyn bun. DF idiom; gaggyrt; aggyrtys: I have a just claim to that - Ta aggyrts cair aym da shen. DF idiom

cold feayght; feayr: I fear we shall have cold weather after this - Ta aggle orrym dy bee emshir feayr ain ny lurg shoh. JJK idiom; feayraght; mughane: She has a bad cold - Ta mughane olk eck. JJK idiom

conduct1 aghtey; gurneiley; leeideil; imbea; ymmyrkey: This man's conduct is bad, but that of his companions is worse - Ta ymmyrkey yn dooinney shoh olk, agh ta e heshaghyn ny smessey JJK idiom

decision (n.) briwnys: He gave a bad decision - Ren eh drogh vriwnys. DF idiom; reaghey

example (n.) sambyl, sampyl; sampleyr: He sets his younger brother a bad example - T'eh soiagh sampleyr olk roish e vraar s'aa. JJK idiom

field1 (n.) magher: A bad bush is better than an open field - Ta drogh hammag ny share na magher foshlit. JJK idiom; rheam; (v.) tayrtyn

job kiartag; kiartagh; kiartey; obbyr; startey; thurn; turn: One must make the best of a bad job - Shegin da fer jannoo yn chooid share jeh turn olk. JJK idiom

lifting (v.) troggal: The bad weather is lifting - Ta'n earish troggal seose. DF idiom; girree: The fog is lifting - Ta'n frough girree. DF idiom

mouth1 (n.) beeal: Throwing a bone into a bad dog's mouth - Ceau craue ayns beeal drogh voddey. JJK idiom; gob; (v.) coraaghey, fockley

reaper (n.) beaynee, beayney, buinneyder, folder, greie buinnee, meillagh: A bad reaper never got a good sickle - Cha dooar rieau drogh veaynee corran mie. JJK idiom The best reaper - Yn reih-veaynee. DF idiom

sickle (n.) corran: A bad reaper never got a good sickle - Cha dooar rieau drogh veaynee corran mie. DF idiom

spill (v.) deayrtey; lhieggey: I had a bad spill - Va lhieggey trome aym DF idiom; (n.) speiltan

temper2 (of person) tappey: Were you not in a bad temper ? - Nagh row tappey olk eu? JJK idiom

This is She shoh; T'eh shoh: Give me some of that ink, this is bad - Cur dou paart jeh'n doo shen, t'eh shoh olk. JJK idiom; Shoh: This is my kitchen garden - Shoh my gharey-losseree. JJK idiom

weather (n.) earish: The weather is like spring - Ta'n earish goll-rish yn arragh. JJK idiom; emshir: It's bad weather - Ta emshir olk ayn. JJK idiom; emshyr; (v.) ceau, cur fo

asslayntagh bad health, diseased, infirm, invalid, sick, sick person: nagh bee yn jaagh ta cheet voish dy foandagh losht ny stroit, ny my nee eh cur rish keird ny obbyr erbee nee jannoo soar brein ny asslayntagh Coraa

caulgagh (adj.) barbed, bearded, bristly, prickly, waspish; bad-tempered, exasperating, truculent; (f.) lesser weaver

donney (=Ir. donadh) 1 calamitous, ill-advised, inauspicious, unfortunate, unlucky, very ill, woeful a: cha jean eh shirveish deiney donney Bible; 2 unhappy; 3 (of food) bad

donnys affliction, bad luck, mischief, woe: Cha row ny heeasteyryn cosney monney er y skeddan as dy chur baare er y donnys, va earroo mooar dy vaatyn currit mow ayns sterrymyn mooarey NNS; (of weather) badness, vileness

doogh bad, baleful, ill, melancholic: cur lhiat orroo yn laa doogh, as stroie ad lesh toyrt-mow ghooble Bible

drogh (=Ir. droch) abusive, bad, badness, evil, misfortune, unenviable, wicked: hug ad drogh ghellal jee Bible; ill; sinister; vile [O.Ir. droch]

drogh-aigh (f.) bad luck, misfortune: Ny cheayrtyn v'ee cur lhee drogh-aigh as va sleih prowal dy gheddyn rey-ree, keayrtyn elley v'ad jannoo cummey ven ny vabban as cur lhee dy valley lesh onnor myr 'Babban y Mhelliah' Dhoor

drogh aigney (f.) bad faith, evil will, grudge, ill will, malice, malignity: Lhig dauesyn ver nyn goyrt gys nearey as er nyn gastey: whilleen as tayns drogh-aigney gys Sion. Bible

drogh-chorrym (f.) bad justice, foul play, ill-treatment, oppression: Ghell eh shoh dy foalsey rish y chynney ain, as hug eh drogh-chorrym da nyn ayraghyn, myr shen dy row ad eginit nyn ~,loan veggey y hilgey magh, dy ve stroit. Bible

drogh earish COMPARE drogh-emshir adverse weather: Va'n drogh earish shoh ayn rish oor agh v'eh gennaghtyn dy row eh goll er rish ooryn. Dhoor; rough weather; bad weather

drogh-ennym bad name, ill repute: Ta trimshey deiney mychione nyn gallin: agh bee drogh-ennym ny drogh-yantee er ny yarrood. Apoc

drogh-ghellal bad treatment, ill-usage, outrage, outrageous: T'eh cur drogh-ghellal da'n ven ghennish nagh vel gymmyrkey ; chamoo t'eh jannoo mie erbee da'n ven-treoghe. Bible

drogh-haghyrt bad accident, disaster, mischance: Dy beagh drogh-haghyrt olk ec Sellafield, cha beagh sleih abyl cummal ayns Mannin! Carn

drogh-harrooghys bad economy, mismanagement: Agh ta'n verchys cheddin cherraghtyn liorish drogh-harrooghys ; as t'eh geddyn mac as cha vel nhee erbee ny laue. Bible

drogh-hurn bad turn: Ny foshil dty chree gys dy chooilley ghooinney, er-aggle dy gooilleenee eh oo lesh drogh-hurn ennagh. Apoc

drogh-imraa bad report, infamy: Yiow ish, ta ammyssagh da e sheshey, slane goo yn ven chreeney: agh hig faghid as drogh-imraa yn theihll urreeish ta craa e moyrn er. Apoc

drogh-naight bad news: Huitt trimshey vooar er dy chooilley oltey ny Sheshaght Ghailckagh tra haink yn drogh-naight dy row baase er n'ghoaill ersooyl nyn garrey deyr Coraa

drogh vea bad manner of life: nish brah-ym yn drogh-vea eck fenish e maarderee Bible

drogh vess bad fruit, evil fruit: Myr shen ta dagh billey mie tilgey mess mie: agh ta drogh-villey tilgey drogh vess Bible

drogh villey bad tree, corrupt tree: Son cha vel billey mie tilgey drogh vess: ny drogh villey tilgey mess mie Bible

drogh-yantagh bad lot, wrongdoer: Lhig da foayr ve soilshit da'n drogh-yantagh Bible; culprit; offender; sinner

drogh-yien bad temper, ill-nature: Va mee gennaghtyn dy ve ayns drogh-yien, feayr as faase, as 'scoan va mee jerkal dy chosney yn eaghtyr reesht. LC; sadness

drogh-ynsagh bad manners, ignorance, illiteracy: Cur twoaie, my vac, nagh n'eaisht oo rish y drogh-ynsagh shen Bible

feer ching bad way: va moir ben Simon feer ching ayns y chiassaghey; as ren ad aghin huggey er e son. Bible; very ill

feer olk badly; very bad: as va 'sy vaskad elley figgyn feer olk, nagh voddagh ve eeit, v'ad cha loau shen. Bible

ferg (f.) anger, bad temper, exasperation, ferocity, gust of anger, heat, passion: Ec y traa t'ayn, ta Sostyn eeit seose lesh ferg, troo as sherruid. Carn

loau (=Ir. lofa) 1 carious, corrupt, decayed, gangrenous, putrefactive, putrescent, putrid, rotted, rotten, stagnate, stale, tottering, unsound a: t'ou uss tilgit magh ass dty oaie myr bangan loau Bible; 2 (as meat) bad; 3 (putrid) foul

olk (=Ir. olc) (f.) 1 See smessey, pl. uilk bad, bad-hearted, bad-looking, evil, ill, injury, lousy, morally wrong, truculence, unfavourable, unregenerate, vice, vicious, wicked a: Nagh loayr ad olk jeh dooinney erbee Bible; 2 mischief, naughtiness, wickedness; 3 depressing; 4 naughty; 5 sinful; 6 sinister [O.Ir. olc]

present aaragh; chebbal er; gioot; giootal er; kioneenee; kionefenish; toyrtys: Mr B has made me a present of a very bad book - Ta Mnr B er chur myr toyrtys dou lioar feer olk. JJK idiom; cur: Present my respects to your aunt - Cur m'arrym da nyn naunt. JJK idiom; ayn: He's the most eloquent orator of the present day - T'eh yn oraatagh ny s'jesh-focklee jeh'n laa t'ayn jiu. JJK idiom

worst by vessey; red smessey; smessey: This man's conduct is bad, but that of his companions is worse, they're the worst people I know - Ta ymmyrkey yn dooinney shoh olk, agh ta e heshaghyn ny smessey, t'ad yn sleih smessey shione dou. JJK idiom

friogganagh 1 bad-tempered, cantankerous, crabby, edgy, liverish, offended, ratty, snappish, touchy a: T'eh ny ghooinney friogganagh. DF; 2 bristly, echinoid, finned, finny, prickly, setaceous; 3 (n.) stickleback

graney (=Ir. gránna) 1 bad-looking, execrable, gruesome, hideous, ill-favoured, lousy, nasty, objectionable, obnoxious, revolting, rotten, ugly, uncomely, unsavoury, unsightly a: ta ny shiaght booaghyn shang as graney Bible; 2 (as trick) dirty; 3 abhorrent

groamagh bad-tempered, bearish, cheerless, crestfallen, dejected, depressive, disagreeable, dour, forbidding, gloomy, glum, grim, gruff, mopish, morose, saturnine, sombre, sorry, stern, sullen, surly: cre'n-fa t'ou jeeaghyn cha groamagh? Bible; (of weather) bleak

loghtagh (incorrect) bad, defective, faulty, unsatisfactory: Ren eh geddyn shoh son aggyrtys noi yn eear-skimmee echey, lurg smoash kyndagh rish queeyl loghtagh. BS; blameworthy, culpable, defaulter, delinquent, fault-finding, ill-gotten, iniquitous, offending, vicious: Ren eh geddyn shoh son aggyrtys noi yn eear-skimmee echey, lurg smoash kyndagh rish queeyl loghtagh. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog