Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: baatey eeastee | Results: 167

baatey eeastee fishing boat: Agh she Sostnee ren scuirr yn baatey-eeastee Yernagh shen faggys da Mannin. Carn

baatey (=Ir. báid) pl. baatyn boat, even keel: As myr va ny marrinnee mysh cosney ass y lhong, as er lhiggey yn baatey sheese er yn ushtey Bible


Inexact matches:

baatey aile fire float

baatey ammyr canal boat

baatey assaig ferry, ferry boat

baatey bieauid speedboat

baatey chaghteraght dispatch boat, fly boat

baatey claddee shore boat

baatey cloie showboat

baatey dellal bumboat

baatey duinee dredger

baatey etlagh seaplane

baatey frastyl tender

baatey geayil coal boat, collier

baatey gunn gunboat: Dy neu-arryltagh, deaisht ny Goaldee rish ny Manninee as chur ad baatey-gunn dy reayll ny Manninee nyn dost. Carn

baatey keayin seaboat

baatey laagh acon

baatey laaghey mud barge

baatey leaystane swing boat

baatey lhuingey jolly boat, lifeboat, ship's boat

baatey liauyr launch, longboat

baatey lughtee cargo boat, lighter

baatey meainagh mine layer

baatey meainee minesweeper

baatey patrole patrol boat

baatey post mail boat, packet boat

baatey rea-honnagh scow

baatey rea-hoynagh flat boat

baatey sauaillagh lifeboat

baatey sauchys lifeboat, ship's boat

baatey screeunyn advice boat

baatey seyrey liberty boat

baatey shiauill sailing boat

baatey skeddan herring vessel

baatey sooee suction dredger

baatey spaaghagh paddleboat

baatey stiuree pilot boat

baatey taitnys pleasure boat

baatey tayrn tow boat

baatey tayrnee tugboat

baatey tonn surfboat

baatey torpaid torpedo boat

baatey turrys pleasure boat

baatey ymmyrt ferry, rowing boat

fer baatey boatman: Tra va shin shiaulley mygeayrt Kione Spaainagh hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

guilley baatey boatman

jurnaa baatey (on ship) boat passage

lhoo baatey boat pole

lorg baatey boat pole

ratch baatey boat race

seyir baatey boat builder

skimmee baatey-sauail lifeboat crew

thie baatey boathouse

traen baatey boat train

troggeyder baatey boat builder

baatey da jees double scull

baatey liauyr Wiggynagh Viking longboat

baatey meeyl mooar whaleboat, whaler

baatey muc marrey whaleboat, whaler

cur baatey er lhiattee careen

cur baatey trooid lock locking

glenney thoyn baatey careen

jeh cummey baatey navicular

stashoon baatey sauailagh lifeboat station

lifeboat (n.) baatey lhuingey, baatey sauchys; baatey sauaillagh: Port St Mary lifeboat was out last night - Va baatey sauaillagh Phurt le Moirrey mooie riyr. DF idiom

boat builder (n.) seyir baatey, troggeyder baatey

boatman (n.) baateyr, fer baatey, guilley baatey

boat pole (n.) lhoo baatey, lorg baatey

ferry (n.) assaig; baatey assaig; baatey ymmyrt; ynnyd ymmyrt

pleasure boat (n.) baatey taitnys, baatey turrys

ship's boat (n.) baatey lhuingey, baatey sauchys

whaleboat (n.) baatey meeyl mooar, baatey muc marrey, shelgyr meeyl mooar

whaler (n.) baatey meeyl mooar, baatey muc marrey, shelgeyr meeyl mooar

careen (v.) cur baatey er lhiattee; glenney thoyn baatey; lhie er lhiattee

boat (n.) baatey: They are building a boat there - T'ad jannoo baatey ayns shen. DF idiom; (v.) jannoo baateyrys, shiaulley

acon (n.) baatey laagh

advice boat (n.) baatey screeunyn

boathouse (n.) thie baatey

boat race (n.) ratch baatey

boat train (n.) traen baatey

bumboat (n.) baatey dellal; bum-baatey

canal boat (n.) baatey ammyr

cargo boat (n.) baatey lughtee

coal boat (n.) baatey geayil

dispatch boat (n.) baatey chaghteraght

ferry boat (n.) baatey assaig

fire float (n.) baatey aile

fishing boat (n.) baatey eeastee

flat boat (n.) baatey rea-hoynagh

fly boat (n.) baatey chaghteraght

gunboat (n.) baatey gunn

herring vessel (n.) baatey skeddan

jolly boat (n.) baatey lhuingey

liberty boat (n.) baatey seyrey

longboat (n.) baatey liauyr

mail boat (n.) baatey post

minesweeper (n.) baatey meainee

mud barge (n.) baatey laaghey

navicular (n., adj.) jeh cummey baatey

packet boat (n.) baatey post

paddleboat (n.) baatey spaaghagh

patrol boat (n.) baatey patrole

pilot boat (n.) baatey stiuree

rowing boat (n.) baatey ymmyrt

sailing boat (n.) baatey shiauill

scow (n.) baatey rea-honnagh

seaboat (n.) baatey keayin

seaplane (n.) baatey etlagh; mooiretlan

shore boat (n.) baatey claddee

showboat (n.) baatey cloie

speedboat (n.) baatey bieauid

suction dredger (n.) baatey sooee

surfboat (n.) baatey tonn

swing boat (n.) baatey leaystane

torpedo boat (n.) baatey torpaid

tow boat (n.) baatey tayrn

tugboat (n.) baatey tayrnee, tug

boat passage2 (n.) (on ship) jurnaa baatey; marrinys

collier (n.) baatey geayil; meaineyder geayil

double scull (n.) baatey da jees

dredger (n.) baatey duinee, duineyder, sleaydeyder

lifeboat station (n.) stashoon baatey sauailagh

mine layer (n.) baatey meainagh, meaineyder

motor boat (n.) baatey-pooar

Viking longboat (n.) baatey liauyr Wiggynagh

baatey-pooar motor boat

bum-baatey bumboat

boat passage1 barrey, jurnaa baatey, marrinys

even keel baatey; kiouyl corrym; lhong

keayin (gen.) of the sea: Baatey mie keayin. DF

launch (n.) baatey liauyr, launshey; (v.) ceau, cur er bun, lhunnaghey, lhunney, tilgey; ymmyrt

lifeboat crew (n.) skimmee baatey-sauail, skimmee vaatey sauaillagh

locking (v.) cur baatey trooid lock; goll ayns greim; kiangley

ardjee uplift: Ardjee yn tidey y baatey. DF; lift

eiyrit er pursued, driven on: Va'n baatey eiyrit er y traie. DF

rish y choose coastwise: Baatey ta shiaulley rish y choose. DF

sauaillagh (n.) rescuer; (adj.) salvable, saving: Va baatey sauaillagh Phurt le Moirrey mooie riyr DF

ashore (adv.) er cheer; er-halloo; er-traie; er y traie: The boat was driven ashore - Va'n baatey eiyrit er y traie. DF idiom

at rest (adj.) feagh; ec fea: She is at rest now - T'ee ec fea nish. DF idiom; scuirrit: The boat is at rest - Ta'n baatey scuirrit. DF idiom

beached er y traie; traieit, trait; hraie: He beached the boat in Port Erin - Hraie eh y baatey ayns Purt Chiarn. DF idiom

defended fendit: They defended themselves well, but what could a few boats' crews do? - B'end ad ad hene dy-mie, agh cre yarg kuse veg dy skimmeeyn baatey y yannoo? JJK idiom

lift ardjaghey, buinn, geid, troggal; ardjee: The tide will lift the boat - Ardjee yn tidey y baatey. DF idiom; (impv) irree, trog; (n.) cummaght ardjee, markiaght, troggeyder; ardjeyder: The lift is stuck - Cha nel yn ardjeyder gobbragh. DF idiom

lighter1 baatey lughtee, lughteyder; (n.) losseyder; eddrymmey; (ny) seddrymey; eddrymee: Lighter than air - Ny s'eddrymee na'n aer. DF idiom

quay (n.) keiy: The boat is alongside the quay in Douglas - Ta'n baatey rish y cheiy ayns Doolish. DF idiom

shore (n.) cheer; oirr ny marrey; thalloo: To hug the shore - Dy hiaulley faggys da'n thalloo. DF idiom; traie: The boat is drifting on shore - Ta'n baatey tuittym er y traie. DF idiom

tender1 (n.) carr geayil, baatey frastyl, tarrish; (n.) cheb; (adj.) bog, fiosagh, meigh, mettey, meiyghagh; meiygh; meddey

thrust off (v.) seiy jeh: Thrust off the boat - Seiy yn baatey jeh. DF idiom

aahley fishery, fishing ground, marine habitat: As laa-ny-vairagh hie Juan gys yn eeastagh ayns y baatey beg echey, as tra v'eh er- jeet dys yn aahley-eeastee, cheau eh yn aker magh as ren eh yn chord shickyr Dhoor; (at sea) location

assaig ferry: Cha row baatey ny assaig ry-gheddyn yn moghrey shen, myr shen hooar Richard Young etlan cassee. GK

cheumooie jeh besides, save, except for: nagh row baatey erbee elley ayns shen, cheu-mooie jeh'n un vaatey shen va ny ostyllyn er n'ghoaill Bible

er faill stipendiary; on hire, on rent: Veagh my ayr goaill baatey beg er faill as ersooyl lhien magh ass y phurt. CJ

fillee beg kilt: Tra hie shin stiagh 'sy phurt hene haink baatey magh ass as dooinney aynjee as fillee beg er, cloie er y Phiob vooar. GK

guee mollaghtyn swear, swearing: b'egin da ny Sostnee jannoo siyr dy roshtyn y traie, raad va'n baatey fuirraght roo, as d-immee ad reue as ny Manninee gyllagh dy lunagh as guee mollaghtyn orroo. Coraa

hraie 1 beached: Hraie eh y baatey ayns Purt Chiarn DF; 2 (dy); (to) go back a: hug y Chiarn er yn aarkey dy hraie, lesh geay niartal veihn niar fud-ny-hoie shen Bible

jeh yioin deliberately, intentionally, knowingly, purposely, wilfully, willingly: Neayr's y traa shen, ta fer jeh'n skimmee er ghra dy row y baatey currit fo jeh yioin. BS

Keayn Twoaie (Yn); (The) North Sea: V'eh er ny insh dooin dy vel Mooir Hostyn (Yn Keayn Twoaie myr t'ad gra rish 'sy Vaarle), faarkey feer hrong agh cha vaik shin baatey elley erbee derrey rosh shin ny magheryn ooill. GK

Kione Spaainagh Spanish Head: Tra va shin shiaulley mygeayrt Kione Spaainagh hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

Kione y Sker Conister, End of the Reef: Ta'n baatey chionn er Kione y Sker. DF

maidjey raue oar: Myr shen beign dooin goaill maidjey raue ayns ny laueyn ain as gymmyrt daa veeilley dys y phurt, baatyn beg as y baatey sauailagh mygeayrt y mooin. GK

myr yien pretence, show; as though, as if: lhiggey yn baatey sheese er yn ushtey, myr yien dy chur magh akeryn veih toshiaght ny lhuingey. Bible; pretendedly, shamming

phiob vooar (yn); (Scottish) bagpipe: Tra hie shin stiagh 'sy phurt hene haink baatey magh ass as dooinney aynjee as fillee beg er, cloie er y Phiob vooar. GK

Purt Chiarn (f.) Port Erin: Hraie eh y baatey ayns Purt Chiarn. DF; Lord's Harbour

spaagit spattled: Keayrtyn elley roish shen haink mee marish my voir er baatey queeyl spaagit as cheau mee ooryn ec y giat jeeaghyn sheese er yn greinys niartal girree as tuittym, cheet my chour as goll ersooyl voym reesht. JG

stronnag pl. stronnagyn guillemot: hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

ushtey bea Scotch, usquebaugh, whiskey, whisky: er yn oyr dy row shin son soiagh er baatey ymmyrt enmyssit "Ree Olav" son dy ghoaill ayns cappeeys y captan er son feaysley jeh kuse dy voteilyn d'ushtey bea! GK

coast (n.) coast; cheu ny marrey; coose: Boat that follows the coast - Baatey ta shiaulley rish y choose. DF idiom; slyst: The coast lies east and west - Sheear as shiar ta'n slyst ny lhie. DF idiom; slyst-marrey: to sail the coast - dy hiaulley er slyst ny marrey AC; (v.) goll gyn seiy

jeebin (f.) fishing net, net: dy row yn voayl marroo, er-lhimmey jeh nane ny jees baatey-eeastee beg, as nagh row fer erbee gobbraghey ayns shen nish, troggal baatyn, jannoo jeebin as y lheid Coraa

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog