Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ayrn spaare | Results: 154

ayrn spaare spare part

ayrn (=Ir. urrann) pl. ayrnyn division, fraction, part, portion, section, share: ghow eh yn chied ayrn myr reih da hene Bible


Inexact matches:

ayns ayrn partial, partly: Son ta shin toiggal ayns ayrn Bible

ayrn brash spare part

ayrn cadjin ordinary share

Ayrn Oarney Barley Portion

ayrn rheynnit (money etc) allotment

ayrn s'jerree (of poem) envoy

ayrn thie maisonette

ayrn toshee exordium

Ayrn Wooar Great Portion: Myr shen ayns earish feer yiare, va ayrn wooar jeh'n teihll er ny hyndaa gys Creesteeagh CS

Bry Ayrn Malt Portion

goaill ayrn assist: ny gialdynyn ayd y gheddyn, as ve goaill ayrn ayns dty Reeriaght's vee s dy bragh er-mayrn CS

nyn ayrn our share, your share, their share; their portion: lhig dauesyn nyn ayrn y ghoaill Bible

ayns ayrn ennagh in some measure, to some extent

Ayrn Howe Ruy Red Headland Portion

Ayrn Poyllan Thom Tom's Small Pool Part

chossyn ayrn ayns qualified for

fer goaill ayrn partaker: as kallyn slayn dy pheky gy glann y gurr mou; nash mar ta eshyn er na ianu na er goyl ayrn dy vays dy vack, myrshen gy vod e ve na er goyl ayrn d'yn irri shuas riist aggesyn PB1610

goaill ayrn ayn join in: as Mainshtyr Karran briaght feyshtyn mychione dellalyn ennagh ta'n Reiltys goaill ayrn ayn. BS

goaill ayrn ayns qualified for; take part in: Lhig dooin ooilley nish goaill ayrn ayns yn arrane moyllee noa; Hed mayd roin er gys nyn Jiarn, Son cha voddey vees mayd bio. LH

goaill ayrn jeh partake: dy der Jee dauesyn ghrayse spyrrydoil er çheu-sthie, cha shickyr as t'ad goaill ayrn jeh'n cowrey CS

gyn ayrn y ghoaill uninitiated

rheynn ayns daa ayrn (f.) bisect, bisection

qualified for chossyn ayrn ayns, goaill ayrn ayns

spare part (n.) ayrn brash, ayrn spaare

their portion nyn ayrn: let them take their portion - lhig dauesyn nyn ayrn y ghoaill Bible

brishlagh breakable, brittle, crisp, easily broken, fragile, frangible: bee yn reeriaght ayns ayrn lajer, as ayns ayrn brishlagh Bible

stitt bullocks: Va Fyn as e lught-thie 'syn ayrn heose, as nyn ollagh (daa vooa as troor sy stitt) 'syn ayrn heese. LTQ

allotment2 (n.) (money etc) ayrn rheynnit

Barley Portion (n.) Ayrn Oarney

fraction (n.) ayrn, ayrnag, corrillagh

Great Portion (n.) Ayrn Wooar

maisonette (n.) ayrn thie

Malt Portion (n.) Bry Ayrn

our share (n.) nyn ayrn

share ayrn: The smaller the company, the bigger share - Myr sloo yn cheshaght smoo yn ayrn. JJK idiom; cronney; rheynn; ronney; shayll; (plough) sock

their share nyn ayrn

your share nyn ayrn

co-ayrn constituent; fellowship: Son y co-ayrn eu ayns y sushtal veih'n chied laa gys nish PB1765

double-barrelled (adj.) daa-ayrn, daa-varryl

exordium (n.) ayrn toshee; cooid hoshee

join in (v.) goaill ayrn ayn

part1 (n.) ayrn: He played a chief part in it - Va ayrn mooar echey ayn. DF idiom; cooid: Part of the way - Cooid jeh'n raad. DF idiom; lieh; meer: Part of the field - Meer jeh'n vagher. DF idiom; paart: I won't have any lot or part of it - Cha gowym aart ny paart ayn. DF idiom; ronney; (v.) paartail, scarrey, scarrey veih my cheilley; scoltey: Part one's hair - Dt'olt y scoltey. DF idiom

star part (n.) ard-ayrn

ard-ayrn lead, star part

daa-ayrn double-barrelled

reih-ayrn preference share

assist (v.) cur laue da; goaill ayrn

bisection (n.) liehghey, rheynn ayns daa ayrn

constituent (n.) co-; co-ayrn; co-oyr; teiyder

envoy2 (n.) (of poem) ayrn s'jerree, focklyn s'jerree, kiangley

fellowship (n.) coheshaghtys, commee; co-ayrn; co-olteynys; sheshaght

in some measure ayns ayrn ennagh

ordinary share (n.) ayrn cadjin; ronney cadjin

partake (v.) goaill ayrn jeh; goaill commeeys

partly (adv.) ayns ayrn; beggan; er aghtu

preference share (n.) reih-ayrn, ronney teih

Red Headland Portion (n.) Ayrn Howe Ruy

Tom's Small Pool Part (n.) Ayrn Poyllan Thom

to some extent ayns ayrn ennagh

bisect jannoo daa lieh jeh; rheynn ayns daa ayrn

of the body kirpey: Part of the body - Ayrn kirpey. DF idiom

partaker (n.) ayrniagh, coayrnagh, commagh, fer ronnee, fer goaill ayrn, co-heshey; rheynneyder

partial anleighagh; anvriwnyssagh; ayns ayrn; baiagh; cheuagh; cleaynit; lieragh; neuchiart; neuchorrymagh; paartagh; paartnagh

uninitiated (adj.) gyn ayrn y ghoaill; gyn doltey; gyn lhiggey stiagh; joarree; neupharteeagh

cheeadoo See keeadoo (yn) hundredth: myrgeddin yn cheeadoo ayrn jeh'n argid Bible

credal grunt, grunting: ny cre'n ayrn ta echeysyn ta credal, marish an-chreestee ? Bible

dooble double: lhig da ayrn dooble jeh dty spyrryd ve orrym. Bible

jeeck paid: Jeeck eh yn ayrn echeysyn jeh'n argid. DF

j'iu of you: As bee trass ayrn j'iu ec giat Sur Bible

lhiass-eaghtyrane vice-president: Bee eh goaill ayrn foast as eh ny Lhiass-Eaghtyrane. BS

lindeer lintel: va'n lindeer as ny essynyn yn wheiggoo ayrn jeh'n voalley. Bible

lindeyr (f.) lintel: va'n lindeyr as ny essynyn yn wheiggoo ayrn jeh'n voalley Bible

ostyllys apostleship, apostolate: Dy ghoaill ayrn jeh'n chirveish as yn ostyllys shoh Bible

sacrament pl. sacramentyn (holy) sacrament: Cre whilleen ayrn t'ayns Sacrament? CS

share1 (=Ir. is fearr) best, very best: ayns yn ayrn share 'sy cheer Bible

syrjey greatest, highest: yn ayrn syrjey jeh joan y theihll. Bible

wooar big: va ayrn wooar jeh'n teihll er ny hyndaa gys Creesteeaght,. CS

burnt up1 losht: and the third part of trees was burnt up - as van trass ayrn jeh ny biljyn losht Bible; lostit

chapter (n.) cabdil: The first book, the sixth chapter, the ninth section - Yn chied lioar, yn cheyoo cabdil, yn nuyoo ayrn. JJK idiom

division1 (n.) ayrn, ronnane, ronney, scarran, fo-rheynn, joarey, rann; rheynn: The first division - Yn chied rheynn. DF idiom; teiy: There will be a division at ten o'clock tonight - Bee teiy ayn ec jeih er y chlag noght. DF idiom

lintel (n.) lindeer: the lintel and side posts were a fifth part of the wall - van lindeer as ny essynyn yn wheiggoo ayrn jehn voalley Bible; lindeyr; linteyr: Smite the lintel of the door - Bwoaill linteyr yn dorrys Bible

mercies (npl.) myghinyn: I am not worthy of the least of all the mercies - Cha vel mish feeu jehn ayrn sloo jeh ooilley ny myghinyn Bible

paying jeeillagh; geeck: I am paying my way - Ta mee geeck yn ayrn aym. DF idiom

portion aart, ayrn, cooid ronney, cron, cronney, kuse, lott, lowance, meer, rheynn, rheynn er, ronney, skibbag, toghyr, cronchor

section (n.) ayrn, fo-rheynn, gasrey, meer, olt; rheynn: Section of a store - Rheynn jeh shapp. DF idiom; giarrey: Conic section - Giarrey cughlinagh. DF idiom

sixth2 (the); (yn) cheyoo: The first book, the sixth chapter, the ninth section - Yn chied lioar, yn cheyoo cabdil, yn nuyoo ayrn. JJK idiom

ard-reireyder general manager: Ard-Reireyder Phairk ny Beiyn Feie, Nick Pinder, t'eh gra dy vel eh jeeant feer wooiagh dy vel y phairk Vanninagh er ve goaill ayrn ayns claare-sheelree er lheh BS

bardys poetry: va paitchyn voish scoillyn jeh dy-chooilley ard jeh'n Chorn ry-gheddyn goaill ayrn ayns cruinnaght vooar son arraneyn, kiaull as cloieaghyn, bardys as y lhied. Carn

bathyn baths: nee shiu chebbal yn jeihoo ayrn jeh bath ass y cor, ta shen homer jeh jeih bathyn Bible

Catalanee Catalans: Bee ny Catalanee as Uskadee g'eearree ayrn jeh'n argid son nyn jengaghyn hene neesht. Carn

chied (=Ir. chéad) (yn) first, initial, primary: ghow eh yn chied ayrn myr reih da hene Bible

çhymmyltaght (=Ir. timpeallacht) environment: T'eh gra dy bee ayrn mooar jeh'n chiartey echey bentyn rish stiurey coorse eddyr aase tarmaynagh as fendeil y çhymmyltaght. BS

clane (f.) See slane :1 (yn); (the) total, whole: ayns slane soilshey, gyn dorraghys ayns ayrn erbee, bee yn clane sollys Bible

co-choyrle (f.) concert; conference, consultation, council: Loayreyder y Chiare as Feed, Tony Brown, t'eh ayns Canada dy ghoaill ayrn ayns co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys Goaldagh. BS

cruinnaght (f.) assembly, eisteddfod, event, function, gathering, meeting: Fastyr Jeheiney va paitchyn voish scoillyn jeh dy-chooilley ard jeh'n Chorn ry-gheddyn goaill ayrn ayns cruinnaght vooar son arraneyn, kiaull as cloieaghyn, bardys as y lhied. Carn

cumraagys association, comradeship, familiarity, intimacy: Rish yn ayrn smoo jeh'n vea echey, v'eh baghey ny lomarcan, as hooar eh cumraagys sy cheer mygeayrt-y-mysh - va shen e lioar as e haitnys. Coraa; camaraderie

cur er mayl rent: Ny lhuing shen ren ad goaill ymmyd jeu, ny cur er mayl ad, goaill ayrn jeh reddyn politickagh nyn naboonyn, myr ayns Ellan Voan sy vlein 1193. GB

doghan trome sore disease, sore sickness: Son ta my veeaghyn lhieent lesh doghan trome: as cha vel ayrn erbee slane ayns my chorp. Bible

drane (f.) metre, poetry, rhyme: Sy phossan cloie, Beeal Arrish, ta ny paitchyn toiggal Gaelg dy liooar dy ghoaill arraneyn as draneyn beggey as dy ghoaill ayrn ayns skeeallyn. Carn

ennaghtagh emotional: Nee ayrn jees dellal rish shirveishyn ta ry gheddyn son paithyn lesh doilleeidyn aghtyssagh as ennaghtagh. BS; sentimental; sensitive, sentient

er ny ghlenney cleansed, purified, furbished, purged, refined: As ver-ym lhiam yn trass ayrn trooid yn aile, as nee'm ad y ghlenney myr ta arroo er ny ghlenney Bible

follit (=Ir. folaithe) (of turning) blind; bottled up, clandestine, classified, concealed, covert, cryptic, hidden, hush-hush, latent, private, private and confidential, secret, secreted, underground, veiled: ny gow uss ayrn 'sy choyrle follit oc Bible; untold

goaill er ash take back: V'eh geearree goaill er ash voish Olaf, e vraar, yn ayrn shen jeh'n cheer v'eh er chur da. Chron

gra harrish rehearse, repeat: Agh cooinee er tra ta dooinney mee-rioosagh ny mee-chrauee gra harrish yn ayrn shoh jeh e Chrea, t'eh dy firrinagh goaill rish dy vel eh jerkal rish dy ve er ny stroie annym as corp. CS

gurneil control, direct, govern: Ga dy vel ee roie dy tappee gour-y-vullee, gollrish ny banglaneyn elley jeh'n chenn ghlare-ghooie, va keayrt dy row gurneil yn trass ayrn jeh'n Rank Coraa; regulation

gurneilagh directing, ruling; presiding: Loayreyder y Chiare as Feed, Tony Brown, t'eh ayns Canada dy ghoaill ayrn ayns co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys Goaldagh. BS

gys nish until now: Son y co-ayrn eu ayns y sushtal veihn chied laa gys nish Bible

iightyr bottom: as jeagh, ren veyl y chiampyl raypy ayns da ayrn, vei y iyghtyr gys yn iyghtyr, as ren y tallu kra, as ny klaghy raypy. PB1610

Immee-jee reue Go your way: Eisht dooyrt eh roo, Immee-jee reue, ee-jee, as iu-jee jeh'n chooid share, as cur-jee ayrn hucsyn ta ayns feme Bible

imraagh celebrated, historic, historical, memorable, momentous, notorious: By vie lheusyn va kionfenish clashtyn as goaill ayrn 'sy chirveish imraagh shoh . Coraa; thoughtful

iyghtyr COMPARE eaghtyr :1 bottom: as jeagh, ren veyl y chiampyl raypy ayns da ayrn, vei y iyghtyr gys yn iyghtyr, as ren y tallu kra, as ny klaghy raypy. PB1610

kiare ayrnyn four parts: dy der shiu yn wheiggoo ayrn da Pharaoh, as bee kiare ayrnyn lhieu hene Bible

kirpey (gen.) of the body: Ny cowraghyn smoo cadjin, ta'd coayl ymmyd as kyrloghid ayns ayrn kirpey. Dhoor

lhie magh lay out, lean out, stand out: Ny lurg oc shoh, choamree ny Tekoiteyn ayrn elley, harrish noi'n toor vooar ta lhie magh, eer gys voalley Ophel. Bible

my chour provided for me, for me: cur dooys yn ayrn dy chooid ta my chour. Bible

neuoikoil off the record, unofficial: Dy dooghyssagh, cha jinnagh ny meoiryn-shee goaill ayrn sy vrialtys neu-oikoil. Carn

neuspeeideilagh hapless, unprosperous, unsuccessful: va ny meoiryn-shee geearree soilshaghey magh y vreag dy row Mnr Thomas goaill ayrn, ayns faghtys neu-speeideilagh ry-hoi sheidey seose reddyn lesh bleaystanyn ayns Bretin as Sostyn. Carn

nieeyms (emph.) I shall wash: mannagh nieeyms oo, cha vod ayrn erbee ve ayd mârym. Bible

ourallagh offering, offertory, sacrificial, victim: rheynn ad yn lheiy ourallagh ayns daa ayrn Bible

phoint appointed: Eisht hug mee lhiam seose princeyn Yudah er y voalley, as phoint mee daa heshaght vooar dy choyrt booise, yn derrey ayrn jeu hie gys y laue yesh er y voalley? Bible

politickaght Vannin (f.) Manx politics: Ta'n Reejerey Çhalse er ngoaill ayrn ayns politickaght Vannin neayr's y vlein nuy cheead jeig, shey as daeed. BS

pyntyn pints: omer dy flooyr mestit lesh yn chiarroo ayrn jeh hin (mysh three pyntyn) dy ooil Bible

quaaltys (f.) interview, meeting: Foddee dy bee yn kiartey jeh Turneyr Theayagh goll er soilsheeney as yeearreyderyn er list giare goaill ayrn ayns quaaltys liorish bing Vanninagh. BS

reayn (military) range: T'eh shickyrit nagh vel y ‚hirveishaght-Choadee Ghoaldagh kiarail lhiggey tilganeyn syn ayrn jeh Reayn Eskmeals ta heu-sthie jeh cagliagh- marrey Vannin. BS; shooting range

reih (=Ir. rogha) champion, choice, discrimination, election, favourite, option; (as behaviour) correct; decided, preferred; choose, elect, opt, select, single out: ghow eh yn chied ayrn myr reih da hene Bible

rinkaghyn dances: ta kiaulleyderyn cur shilley er'n shenn sleih ayns Transylvania, keayrt va ayrn jeh'n Ungaar, dy ynsaghey carryn, arraneyn as rinkaghyn voue. Carn

scannane pl. scannaneyn 1 cine-film, diaphragm, movie, picture a: Shinyn va goaill ayrn sy scannane Ny Kirree fo Niaghtey, va shin jeant magh dy row sleih dy liooar coontey yn scannane shoh y ve foaysagh. Carn; 2 (of oil) film

scrialtys discovery; scouting: Ta Mainshtyr Kneale goaill ayrn ayns scrialtys syn Ellan rish tree feed as daa vlein yeig dy lieh dy vleeantyn. BS

shamyr aarlee (f.) caboose, galley, kitchen: Va aaght ain ayns ayrn jeh thie stoyr lesh shamyr aarlee ayn. GK

sheginey lie in wait: Kiart gollrish ny Brooghyn, tra haink ny meoiryn shee dy ghoaill adsyn v'er n'ghoaill ayrn ayns y raghlid, va armee jeh deiney aegey sheginey. NNS

Skeerey Malew (f.) Malew: tra va mee aeg ayns Sostyn, bione dou caarjyn as haink nyn shennayraghyn veih'n Whallag as buill elley 'syn ayrn shen jeh Skeerey Malew. Dhoor

sleih ooasle upper class: Honnick ny Britaanee ny rinkaghyn shoh goll y yannoo ec yn sleih ooasle, as v'ad smooinaghtyn dy row ad nyn ayrn jeh'n vea berchagh. Carn

Sostyn Noa (f.) New England: my shoh hie ad gys America, yn ayrn enmyssit 'Sostyn Noa', as hoie ad seose ayns shen myr fir-cheirdee as marchanyn Dhoor

surranseyn sufferings: Agh gow-jee boggey, ayns wheesh as dy vel shiu goaill ayrn jeh surranseyn Chreest Bible

sursmooinaghtyn consider: Ta olteynyn Mec Vannin sursmooinaghtyn harrish treealtys ta Bernard Moffatt cur roish ard-chruinnaght vleeaney y pharteeg as t'eh cheet er, ayns ayrn, yn aght ta turrysee cheet dys Mannin Carn

toshiaghteyr beginner, entrant: Myr ayrn jeh'n nah chiem ta treiltys oc dy chroo jeih feddanyn rooyrtyssagh dy chooney lesh toshiaghteyryn. Carn

toyrtys1 (f.) pl. toyrtyssyn benefit, boon, contribution, delivery, donation, endowment, grant, oblation, offering, present, subvention: roie jeeragh lesh toyrtys yn ayrn casherick, Bible

traa ta ry-heet futurity: nagh jir yn chloan euish rish y chloan ainyn ayns y traa ta ry-heet, Cha vel ayrn euish ayns y Chiarn. Bible

veil veil: as ren veyl y chiampyl rapy ayns da ayrn, vei yn vulagh gys y vunn. PB1610

Vretin Vooar (f.) See Bretin (Yn) Britain: Y cosneyder jeh'n clane co-hirrey, shen y boayl vees goaill ayrn sy cho-hirrey Yn Vretin Vooar my Vlaa sy vlein shoh çheet. BS

yiare divided: As ghow eh ad shoh ooilley, as yiare eh dagh unnane oc ayns daa ayrn Bible

ymmydyn uses: cha jig oo harrish ayrn erbee jee agh gys ymmydyn creeney as crauee CS

book1 (v.) cur fockle er, cur magh tiggad da, cur sheese, kionnaghey tiggad, screeu stiagh, kionnaghey er daayl; (n.) lioar: The first book, the sixth chapter, the ninth section - Yn chied lioar, yn cheyoo cabdil, yn nuyoo ayrn. JJK idiom; lioar ghiallyn

divided rheynnit: Let it be neither mine nor thine, but divide it - Ny lhig da ve edyr lhiams ny lhiats, agh lhig da ve rheynnit Bible; rheynn: He divided his goods between them - Rheynn eh e chooid orroo. DF idiom; reynn: and from thence it was parted, and became into four heads - as veih shen ve er ny reynn ayns kiare banglaneyn Bible; scarr: And God made the firmament, and divided the waters - As chroo Jee yn aer; as scarr eh ny ushtaghyn fo yn aer Bible; scart: And the great city was divided into three parts - As van ard-valley mooar scart ayns three ayrnyn Bible; yiare: And he took unto him all these, and divided them in the midst - As ghow eh ad shoh ooilley, as yiare eh dagh unnane oc ayns daa ayrn Bible

lead1 (v.) coyrt, cur, leeideil, leeideill, lhomey laue, scair, shiaullee, stiurey, toshiaght, reaghey; leeid: Lead the way, please, and I will follow you - Leeid yn raad my sailliu, as eiyrym erriu. JJK idiom; cur er: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; (n.) caabyl, streir, yeeal, ard-ayrn; (suf.) -toshee

middlemost (adj.) mean: the building was straitened more than the lowest and the middlemost from the ground - van buildal goit stiagh ny smoo na van ayrn sinshley as y mean veihn thalloo Bible; meanagh: galleries were higher than these, than the lower, and than the middlemost of the building - va ny gallereeyn ny syrjey na ad shoh, nan chamyr sinjil ny meanagh yn vuildal Bible

mingled (ny) chione: And every meat offering, mingled with oil - As dagh oural-arran, ta ooil ny chione Bible; covestit; fud; mastey: whose blood Pilate had mingled with their sacrifices - yn uill oc va Pilate er gheayrtey mastey (fuill) ny ourallyn oc Bible; (ny) vud; seiyt; roie fud-y-cheilley: fire mingled with the hail - yn aile as y sniaghtey-garroo roie fud-y-cheilley Bible; mestit: a tenth deal of flour mingled with the fourth part of an hin of oil - omer dy flooyr mestit lesh yn chiarroo ayrn jeh hin dy ooil Bible; seiy: and mingled my drink with weeping - as er heiy my yough lesh jeïr Bible

shall take1 gowee: God shall take away his part out of the book of life - gow-ee Jee ersooyl yn ayrn echeysyn ass lioar y vea Bible; ghoys: And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy - As my ghoys dooinney erbee veg ersooyl veih goan lioar y phadeyrys shoh Bible

dy geyre abruptly: Lurg shoh eaisht dy geyre rish ny t'er ny ghra as er ny ghuee er y hon, cooinaght dy nee dty phadjeryn hene ad ta çhebbit s eose gys Jee, agh nagh vel ayrn erbee ayd ayndoo CS; closely

goit stiagh annexed; taken into: Son v'ad ayns three loutyn, agh cha row pillaryn foue, myr pillaryn ny cooyrtyn: shen-y-fa va'n buildal goit stiagh ny smoo na va'n ayrn s'inshley as y mean, veih'n thalloo. Bible; enter into: Cha bee fer oainjyragh goit stiagh mastey pobble y Chiarn Bible

macsoyley instance, metaphor: gial ta shuin gui oyrts, aer smu myghinagh, gy vod ish tryid dy ghuney beaghey gy kreidjoil as niist immiaght ayns mak souley bee, nyrg tagnys ayns y tyyl shoo nish, as niist ve goyl ayrn dyn gloyr gybragh farraghtyn ayns y tyyl ra hiit PB1610

sheidey seose balloon, inflate, puff; kindle: T'eh sheidey seose aile lesh e ennal, as ta bree aileagh goll magh er e veeal.; blow up: va ny meoiryn-shee geearree soilshaghey magh y vreag dy row Mnr Thomas goaill ayrn, ayns faghtys neu-speeideilagh ry-hoi sheidey seose reddyn lesh bleaystanyn ayns Bretin as Sostyn. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog