Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ayr feyshtyney | Results: 189

ayr feyshtyney confessor

ayr (=O.Ir. athir, Ir., Sc.G. athair) (n.) pl. ayraghyn 1 father, father figure, generator a: bee uss ayr ymmodee ashoonyn Bible; 2 padre; 3 mover, creeper a See aernieu [L. pater]


Inexact matches:

ayr bashtee godfather, godparent

ayr doltee foster-father

ayr hallooin yarrow

ayr lossey milfoil

gyn ayr fatherless: Ta shin cloan treigit as gyn ayr, as ta nyn moiraghyn myr mraane-treoghe. Bible

shenn shenn-ayr great-grandfather

ayr as moir parents: Aynyd's t'ad er hoiaghey-beg jeh ayr as moir Bible

Ayr dy bragh farraghtyn Father everlasting: Ta ooilley yn seihll cur ooashley dhyts; yn Ayr dy bragh farraghtyn. PB1765

ayr 'sy leigh father-in-law: haink Jethro, ayr 'sy leigh Voses Bible

gloyr da'n Ayr doxology

Jee yn Ayr God the Father: Grayse, myghin, as shee veih Jee yn Ayr Bible

nyn Ayr t'ayns Niau our heavenly Father: Dy vod shiu ve cloan nyn Ayr tayns niau, son teshyn cur er e ghrian girree er mie as sie Bible

cha vod can't: Cha vod y scollag faagail e ayr: son my aagagh eh e ayr, vrishagh e ayr e chree. Bible; cannot

vrishagh would break: son my aagagh eh e ayr, vrishagh e ayr e chree Bible

confessor (n.) annym-charrey, ayr feyshtyney

doxology (n.) gloyr da'n Ayr

father (n.) ayr: Don't marry an heiress unless her father has been hanged - Ny poose eirey-inneen ny slooid ny ta'n ayr eck er ve croghit. JJK idiom; dada, da; jishig; shennayr; (v.) croo, gientyn lhiannoo, kiaddey

father figure (n.) ayr

father-in-law (n.) ayr 'sy leigh

foster-father (n.) ayr doltee; gedjey

generator (n.) ayr, gienneyder, moir

mover (n.) ayr: The mover of the proposal - Ayr yn treealtys. DF idiom; fer cur seose treealtys; gleasheyder; lheiltagh; scugheyder; greeseyder; greinneyder

padre (n.) ayr, saggyrt

ben chleuin (f.) daughter-in-law: Bee yn ayr noi yn mac, as y mac noi yn ayr; yn voir noi yn inneen, as yn inneen noi yn voir yn voir-'sy-leigh noi e ben chleuin, as y ven-chleuin noi e moir-'sy-leigh. Bible

Feniagh Fenian: Eisht dinsh Hommy dou ooilley mychione e ayr, Robin Gorry, as b'leayr dou dy dug eh ooashley rish cooinaghtyn e ayr; va Robin yn feniagh trean echey, as yindyssagh er-bastal. Dhoor

mayrn (er) existence: Ta shin daa vraar jeig, mec da un ayr, ta fer nagh vel er mayrn, as tan er saa, sy traa tayn, marish nyn ayr Bible

nagh vel am not; are not, aren't; isn't, is not: Ta shin daa vraar jeig, mec da un ayr, ta fer nagh vel er mayrn, as tan er saa, sy traa tayn, marish nyn ayr Bible; am

struge (f.) stroke: As ghow eh greim er e, ayr: as hug eh struge jeh'n gall er sooillyn e ayrey, gra, bee dy yein mie, my ayr. Apoc

creeper (n.) ayr, naaer, raiseyder, snaueyder

father-figure (n.) far-ayr

godfather (n.) ayr bashtee, gedjey, goshtiu

ground ivy (n.) ard-losserey, ayr-losserey

lesser duckweed (n.) mac-gyn-ayr

patriarch (n.) ard-ayr; patriarch

stepfather (n.) lhiass yishag, lhiass-ayr

ard-ayr patriarch

ayr-losserey ground ivy

ayr-nieu serpent

far-ayr father-figure

lhiass-ayr stepfather

mac-gyn-ayr lesser duckweed

shenn-ayr grandfather: Nish smooinee-jee cre cha ooasle va'n dooinney shoh, da hug yn shenn-ayr Abraham hene yn jaghee jeh'n spooilley. Bible

Father everlasting (n.) Ayr dy bragh farraghtyn

godparent (n.) ayr bashtee, gedjey, mimmey, moir vashtee, goshtiu

God the Father (n.) Jee yn Ayr

great-grandfather (n.) shenn shaner; shenn shenn-ayr

milfoil (n.) airh hallooin, ayr lossey, lus cosney folley

our heavenly Father (n.) nyn Ayr t'ayns Niau

yarrow (n.) ayr hallooin, lus cosney folley

parents (npl.) ayr as moir; paarantyn; ayraghyn; ayraghyn as moiraghyn

bashtee-jee (impv) baptize: bashtee-jee ad ayns ennym yn Ayr Bible

breagey (gen.) of a lie: son t'eh ny vreagerey, as ayr ny breagey. Bible

currymaghey (lay duty on) charge: as currymaghey dagh unnane eu myr ta ayr e chloan Bible

daaghyn colours: hug ad y cooat jeh ymmodee daaghyn gys nyn ayr Bible

dy dowin deeply, thoroughly: smooinee e ayr dy dowin er y raa. Bible

fênee ask, enquire: fênee jeh dty ayr, as inshee eh dhyt Bible

goit rish acknowledged, allowed, confessed: T'eh goit rish myr ayr ny Gaelgey. DF

hirveish served: hirveish eh ny jallooyn va e ayr er hirveish Bible

ish (=Ir. isi) her, herself, she: losht ad ish as e ayr lesh aile. Bible

Jewry Jewry: hug y ree my ayr lesh veih Jewry Bible

kippyn whips: ta my ayr er scuitchal shiu lesh kippyn Bible

raaidyn pathways, roads, tracks, ways: deiyr eh er ooilley raaidyn e ayr Bible

signyn signs: ren ad signyn gys e ayr Bible

done away (v.) callit: Why should the name of our father be done away from among his family - Cren faveagh ennym yn ayr ain callit mastey e chynney Bible; lheie ersooyl; coyrt naardey

fatherless (adj.) gyn ayr: for in thee the fatherless findeth mercy - son aynyds tan chloan gynayr Bible

for evermore son dy bragh: The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore - Ec Jee as Ayr nyn Jiarn Yeesey Creest, ta bannit son dy bragh Bible; son dy bragh as dy bragh

grown aasit; er n'aase: Your father has grown very thin - Ta'n ayr eu er n'aase feer shang. JJK idiom

hanged (v.) croghit: Don't marry an heiress unless her father has been hanged - Ny poose eirey-inneen ny slooid ny ta'n ayr eck er ve croghit. JJK idiom; chrogh; hrogh

household (n.) chaaghlagh, mooinjer thielagh, thieys; lught thie: And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father's household - As ren Joseph magh e ayr, as e vraaraghyn, as ooilley lught-thie e ayrey Bible

Jewry (n.) (Ny) Hewnyn; Jewry: whom the king my father brought out of Jewry - hug y ree my ayr lesh veih Jewry Bible

stand beside shassoo lesh: And I will go out and stand beside my father - As hems magh as shassym liorish my ayr Bible; shassoo ry-lhiattee

thin5 (adj.) (in build) feiosagh; shang: Your father has grown very thin - Ta'n ayr eu er n'aase feer shang. JJK idiom; thanney

too old ro henn: Your father is too old for so great an undertaking - Ta'n ayr eu ro henn dy ghoaill er lheid y ventyr mooar. JJK idiom

undertaking1 (n.) ventyr: Your father is too old for so great an undertaking - Ta'n ayr eu ro henn dy ghoaill er lheid y ventyr mooar. JJK idiom

watch1 arrey, coadey; dooshtey; freayll arrey; freayll arrey er; gardey; jeeaghyn; lught farrar; ooreyder: His father is going to give him a gold watch - Ver e ayr da ooreyder airhey. JJK idiom; peeikearagh; shassoo arrey; sheygin; watch

Aaue (f.) Eve: O Yee Ooilley-niartal, ren ec y toshiaght croo nyn ghied ayr as moir, Adam as Aaue, as ren casherickey as ad y choyrt cooidjagh ayns poosey PB1765

ain (=Ir. againn) 1 our, ours a: Hooar yn ayr ain baase ayns yn aasagh Bible; 2 at us; 3 have; 4 we have a: Agh cur-my-ner, my hem mayd cre tain dy hebbal dan dooinney? Bible

baillishyn he would wish: As ren ad signyn gys e ayr, cre'n ennym baillishyn y ve er. Bible

Balley Sallagh Ballasalla: Va mee ruggit ayns Balley Chashtal 'sy vlein 1887 as va my ayr Thomaase y Comish ruggit cheumooie jeh Balley Sallagh 'sy vlein 1856. JC

bineyn drops: Vel ayr ec y fliaghey? ny quoi hooar bineyn y druight Bible

braar (=Ir. bráthair) pl. braaraghyn brother, friar, monk: Vel ayr, ny braar eu? Bible [L. frater]

breag (f.) pl. breagyn See breg fallacy, fiction, invention, leg-pull, lie, prevarication, sham, untruth: Tan breag sbaney va rieau er ny insh cha doo as yn ayr ec yn jouyll. EF

brockeyryn terriers: agh va'n ayr ec Ealish feer vie lesh ny moddee, er yn oyr dy boallagh eh troggal brockeyryn shynnagh guaragh. CL

bun billey tree trunk: Gra rish bun billey, She uss my ayr; as rish clagh, T'ou uss er my ymmyrkey Bible

bun-schoill primary school: Ta'n Boayrd Edjaghys cur kied son lessoonyn Ghailckagh er coorse ynsee yn bun-schoill boayl ta ayr as moir g'eearree eh as fo paart dy cordailyn elley. Carn

cabbaneyn tents: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh Bible

cha geayll did not hear: Agh cha geayll Jonathan dy row e ayr er choyrt y pobble fo'n sarey Bible

chebbalyn sacrifices: As ghow Jethro, ayrsy-leigh Voses, oural losht as chebbalyn da Jee Bible

coorseyn courses: phoint eh, cordail rish oardagh e ayr David coorseyn ny saggyrtyn gys y chirveish oc Bible; wards: doardee mee coorseyn ny saggyrtyn, as ny Leviteyn, dagh fer gys e oik Bible

cowraghyn insignia, marks, signs, signals, tokens, miracles: Lhig da soilshaghyn ve ayns yn ayr fo niau, dy scarrey yn laa veih yn oie: as lhig daue ve son cowraghyn, as son imbaghyn, as son laghyn, as bleeantyn. Bible

cowrey-scarree sign of separation: Cha jean eh eh hene neu-ghlen son e ayr, ny son e voir, son e vraar, ny son e huyr, tra tad marroo: son dy vel cowrey-scarree e Yee er e chione Bible

cur arrym da honour, look up to, revere, venerate: Cur arrym da dty ayr as da dty voir Bible; submit to

cur graih da love, loving: My ta dooinney erbee cur graih da'n seihll, cha vel graih yn Ayr aynsyn. Bible

Cur-jee my-ner (impv) Behold: Cur-jee my-ner eeanlee yn aer: son cha vel ad cuirr ny buinn, ny chymsaghey stiagh ayns soaltyn; foast ta nyn Ayr flaunyssagh dyn meaghey ad. Bible

danjeyryn dangers: Tra ren shin cosney yn awin hug my ayr lessoonyn feer liauyr dooin mychione danjeyryn yn ushtey. CJ

dobberan (=Ir. dohhron) bewail, deplore, lament, mourn, mourning; lamentation: Shoh myr ren e ayr dobberan er e hon. Bible; sob story; sorrow; howl

dooilee anointed: dooilee ad eh, as ren ad eh ny ree ayns ynnyd e ayr Bible

drogh-ghoo disrepute, reproach, evil report: dinsh Joseph da e ayr jehn drogh-ghoo oc Bible

edjaghys education: Ta'n Boayrd Edjaghys cur kied son lessoonyn Ghailckagh er coorse ynsee yn bun-schoill boayl ta ayr as moir g'eearree eh as fo paart dy cordailyn elley. Carn

eirinnagh See eirrinagh husbandman: Mish y billey-feeyney firrinagh, as my Ayr yn eirinnagh. Bible

er faill stipendiary; on hire, on rent: Veagh my ayr goaill baatey beg er faill as ersooyl lhien magh ass y phurt. CJ

faag (=Ir. fág) leave: Faag dooys dty chloan gyn-ayr, freill-yms ad bio Bible

flaunyssagh 1 beatific, blissful, celestial, divine, heavenly, paradisiac, Utopian: cur-my-ner eddin my Ayr flaunyssagh Bible; 2 pl. flaunyssee inhabitant of heaven a: shoh ta Chiarn ny flaunyssee gra, Vel creenaght arragh ayns Teman? Bible

fo mollaght accursed: Eshyn ta treigeil e ayr, t'eh myr lûnagh as eshyn ta cur corree er e voir, t'eh fo mollaght Yee. Apoc

fuill ooasle (f.) blue blood, noble blood: YEE Ooilley-niartal nyn Ayr flaunyssagh, t'er chionnaghey dhyt hene Agglish harrish y slane seihll, lesh fuill ooasle dty Vac deyr PB1765

giall shoh grant this: Giall shoh, O Ayr, son graih dty vac deyr, Yeesey Creest nyn Jiarn. CS

goll roosyn like them: Ny bee-jee shiuish er-y fa shen goll roosyn: son ta fys ec nyn Ayr cre ta nyn ymmyrch, roish my jean shiu aghin huggey Bible

goll stiagh entrance, entry, in-going, ingress, ingression: cha lhiggagh yn ayr eck da goll stiagh Bible; go into, move in; go in

grayse (=Ir. grás) pl. Grayseyn charisma, grace, virtue: Grayse dy row hiu, as shee voish Jee yn Ayr Bible

guaragh wire-haired, wiry: agh va'n ayr ec Ealish feer vie lesh ny moddee, er yn oyr dy boallagh eh troggal brockeyryn shynnagh guaragh. CL

guee mollaght da curse;: eshyn ta guee mollaght da e ayr, ny e voir, bee eh son shickyrys, er ny choyrt gy baase. Bible

guee-yms I will pray: As guee-yms gys yn Ayr, as ver eh hiu Fer-gerjagh elley dy hannaghtyn meriu son dy bragh. PB1765

gyn prowal untested: as myr shoh nagh ragh nhee erbee jeh ny kiare coyr laghyn, ren e ayr er n'imraa rish, gyn prowal. Coraa

hiu 1 to you a: Grayse dy row hiu, as shee voish Jee nyn Ayr Bible; 2 whoop

hrooidsyn through him: jean-jee ooilley ayns ennym y Chiarn Yeesey, coyrt booise da Jee dy jarroo yn Ayr ny hrooidsyn. Bible

jannoo aghin hug appeal, beseech, entreat, file, implore, petition, supplicate: cre woad smoo neen Ayr eu tayns niau nheeghyn mie y choyrt dauesyn ta jannoo aghin huggey. Bible

Jee (=Ir. Dia) Allah, God; (The) Almighty: Ta mee gynsagh dy chredjal ayns Jee yn Ayr, chroo mish as ooilley'n seihll. CS; (The) Creator; (The) Deity [L. Deus]

karraghey 1 cobbling, crown, darn, deck, doctor, fix, overhaul, patch, repair, revise, revision; 2 mending a: Jamys mac Zebedee as Ean e vraar, ayns lhong marish Zebedee nyn ayr, karraghey nyn lieen Bible

kiaulleeagh intone, sing, singsong: she eshyn y chenn-ayr ocsyn ta kiaulleeagh er y chlaasagh Bible

kione-lheeah white-haired, white-headed: ver dty harvaantyn lhieu sheese kione lheeah dty harvaant nyn ayr, lesh trimshey gys yn oaie Bible

kiongoyrt rhyts before you: Ta shin dy imlee goaill-rish kiongoyrt rhyts, O Ayr smoo vyghinagh PB1765

kirree cailjey lost sheep: AYR Ooilley-niartal as smoo lane jeh dty vyghin; Ta shin er n'gholl ershaghryn veih dty raaidyn casley rish kirree cailjey. PB1765

leihys forgive, pardon, remission: Son my leihys shiuish da deiney nyn loghtyn, leihee nyn Ayr flaunyssagh myrgeddin diuish. Bible

lheiy beiyht fatted calf: Ta dty vraar er jeet thie; as ta dty ayr er varroo yn lheiy beiyht Bible

lhiennoo (npl., gen.) children: As chelleeragh deie ayr y lhiennoo, as dooyrt eh lesh jeir, Hiarn, ta mee credjal; niartee lesh my chredjue faase. Bible

loayrit rish (crowd) addressed: Hass mish lesh yn fockle scruit as hass my ayr lesh yn aght va Gaelg er ve loayrit rish sheeloghyn gyn earroo! JC

mast'ainyn (ny) with us: Ny mast'ainyn ta chammah ny king lheeah as y chenndeeaght, foddey shinney na dty ayr. Bible

meelowal disallow, illegal, prohibit, proscribe: nee'n Chiarn leih jee, son dy ren yn ayr eck meelowal j'ee. Bible; disallowance, proscription; unlawful

moidynyn virgins: My tan ayr eck coyrt slane obbal da eeckee eh argid, cordail rish toghyr moidynyn Bible

moir (=O.Ir. máthir, Ir. máthair, Sc.G. màthair) (f.) pl. moiraghyn dam, mater, matron, mother, queen: ghow eh ayr as moir y ven-aeg, as adsyn va marish Bible; focus, fountainhead, generator [L. mater]

mooirchoor shipwreck: Agh roish shen, haink drogh naight son Eleanor - va'n ayr eck caillit ayns mooirchoor er Langness. Dhoor; wreck

mychionesyn about him, of him: Vel shiu gra mychionesyn ta'n Ayr er chasherickey Bible

nagh niu-ym shall I not drink: yn cappan ta my Ayr er chur dou, nagh niu-ym eh? Bible

'neen (f.) daughter, girl, lass: 'naght myr va'n ayr va'n 'neen neesht ny traitoor, as gys e wooishal hug ee da ansoor: PC

neuviallagh disobedient, unsubmissive: Cha vel ny smoo na ta resoon ec mac dy ve neuviallagh son dy vel e ayr cha dooie da. CS; illiberal

nheeghyn 1 datum; 2 things a: neen Ayr eu tayns niau nheeghyn mie y choyrt dauesyn ta jannoo aghin huggey Bible

Nyn Jiarn Our Lord: Nish dy jean Jee hene as nyn Ayr, as nyn Jiarn Yeesey Creest, yn raad ain y chiartaghey hiuish. Bible

ouralyn sacrifices: haink eh gys Beer-sheba, as heb eh ouralyn da Jee e ayr Isaac. Bible

O Yee (voc.) O God: O Yee Israel, lhig da dty ghoo, ta mee guee ort ve er ny chooilleeney ren oo loayrt rish dty harvaant David my ayr. Bible

poosey casherick holy matrimony: My ta fys ec veg jiuish er ayr erbee lowal dy lhiettal yn daa phersoon shoh dy gholl cooidjagh ayns Poosey casherick, ta shiu dy hoilshaghey eh PB1765

quail (=Ir. comhdháil) (v.) 1 meet a: hie eh seose quail Israel e ayr gys Goshen Bible; 2 (ny) towards her a: haink David as e gheiney sheese ny quaïl; as veeit ee ad. Bible; 3 met; 4 (n.) quail

ro henn too old: Ta'n ayr eu ro henn dy ghoaill er lheid y ventyr mooar. JJK

s'cooidsave lesh deign: Son scooidsave lesh yn Ayr, dy jinnagh slane towse y dooghys flaunyssagh cummal aynsyn Bible

scuitchal 1 flagellate, lash, scourge, scutch, slash, slashing, switch, whisk a: ren my ayr scuitchal shiu lesh kippyn Bible; 2 (a person) whip

s'graihee (ny) more loving: Eshyn ta ny sgraihee er ayr ny moir na orryms, cha vel eh feeu jeem Bible

sharmanys ceremony: Ga dy smooinee ad dy beagh y sharmanys ny red beg, haink ymmodee sleih huggey, as ny mast'oc moir as ayr Joey, e ven Linda as ny paithyn oc. BS

shassym I will stand: hem's magh as shassym liorish my ayr 'sy vagher raad t'ou follit Bible

shenn dy mie good old age: As hooar Gideon mac Yoash baase tra v'eh shenn dy mie, as v'eh er ny oanluckey ayns lhiaght Yoash e ayr Bible

Slane eu (intj) Adieu: Slane eu, my huyraghyn as vraar; slane eu, slane eu my ainjyssee, Slane eu, slane eu, my voir as ayr, foast ta shiu faggys da my chree. Coraa

slane eu farewell: Slane eu, my huyraghyn as vraar; slane eu, slane eu my ainjyssee, Slane eu, slane eu, my voir as ayr, foast ta shiu faggys da my chree. Coraa

slane raad all the way: jimmee eh ayns slane raad Ghavid e ayr Bible; (y); (the) whole hog

slaynt vie (f.) unimpaired health: Ta dty harvaant yn ayr ain ayns slaynt vie, t'eh foast bio Bible

soilshaghyn lights: Lhig da soilshaghyn ve ayns yn ayr fo niau, dy scarrey yn laa veih yn oie Bible

soilshee-ym I will reveal: ver my Ayr graih da, as ver-yms graih da, as soilshee-ym mee hene da. PB1765; I will advertise

sorch (=Ir. sórt) classification, grade, kind, sort, species, type, variety: cre'n sorch dy ghraih ta'n Ayr er stowal orrin Bible

speeinys robbeth: Quoi-erbee speeinys e ayr, as e voir, as jirrys, Nagh vel skielley erbee ayn Bible

sporrannyn bundles: tra honnick chammah ad hene, as nyn ayr ny sporrannyn-argid, vad agglit Bible

staydoilagh ceremonial, stately: Raad haink eh dy ve shenn as ooasle, as doanluck eh e ayr as e voir-'sy-leigh dy staydoilagh Apoc; vulgar; pompous: Ta coamrey yn dooinney, as garaghtee grindyragh, as shooyl staydoilagh soilshaghey cre te. Apoc; pompous person

tar royd come on: Tar royd, lhig dooin cur er nyn ayr giu feeyn, as nee mayd lhie marish, dy vod mayd cummal seose sluight nyn ayrey. Bible

torragh (=Ir. torrach) expectant, expecting, gravid, heavy, pregnant, with child, with young: Myr shen va daa inneen Lot torragh, liorish nyn ayr Bible

tushtey discretion, judgement, interpretation, knowledge: Agh dooinyn t'eh cur tushtey jeh hene ayns persoonyn yn Ayr, y Mac as y Spyrryd Noo CS; understanding

ve jymmoosagh rish resent: As cha row e ayr er ve jymmoosagh rish ec traa erbee Bible

vrie enquired: Vrie mee jeh Illiam kys v'eh dy row y ven flah ayns cabbane y chleree, as dreggyr eh, "Foddee dy vel yn ayr eck er chionnaghey y shamyr cour y turrys," JC

ynnyd (=Ir. ionad) pl. ynnydyn centre, locale, locality, location, pitch, place, position, post, quarter, resort, spot, stage, stand, station: hug Joseph ynnyd da e ayr as e vraaraghyn Bible; (spot) place; (of government) seat; stead, substitute

bring down cur lesh sheese: thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant - ver dty harvaantyn lhieu sheese kione lheeah dty harvaant Bible; cur lesh neose: and ye shall haste and bring down my father hither - as ver shiu lhieu neose my ayr gys shoh Bible

cannot cha nod: Gold and silver cannot make men happy - Cha nod airh as argid jannoo deiney maynrey. JJK idiom; cha vod: He who doesn't respect his father cannot be a good man - Eshyn nagh vel cur arrym da e ayr, cha vod eh ve ny ghooinney mie. JJK idiom

drive away (v.) imman ersooyl, immee roish; eebyrt; geiyrt ersooyl: They drive away the ass of the fatherless - Tad geiyrt ersooyl assyl y chloan gyn-ayr Bible

ease aash: And among these nations shalt thou find no ease - As mastey ny ashoonyn shoh, cha vow veg yn aash Bible; soccar, soccoilid; (v.) boggaghey, cur aash er, eddrymaghey, feaysley er, jannoo aashagh, seyrey; lhaggee: Ease somewhat the yoke that thy father did put upon us? - Lhaggee yn whing hug dty ayr orrin? Bible; lhaggaghey: ease thou somewhat the grievous servitude of thy father - jean uss red ennagh y lhaggaghey jeh bondiaght dewil dtayrey Bible

even so (adv.) myr shen hene; eer myr shen: Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place - Eer myr shen veagh eh er scughey uss: ass y chennid gys reamys Bible; eer myr shoh: and do even so to Mordecai the Jew - as jean eer myr shoh rish Mordecai yn Ew Bible; er yn aght cheddin: Even so it is not the will of your Father - Er yn aght cheddin, cha nee aigney nyn Ayr Bible

grandfather (n.) jed mooar, jishag mooar, jishig vooar, shaner, shenn-ayr; shennayr: Their grandfather is still lively and active - Ta'n shennayr (shaner) oc bioyr as gastey. JJK idiom

his (pron) da; echey, echeysyn: His father was a nobleman - She dooinney-ooasle va'n ayr echey. JJK idiom; e: His house is very fine inside - Ta e hie feer stoamey cheusthie. JJK idiom; lesh: It's mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs - T'ee lhiams, lhiats, leshyn, lheeish, lhienyn, lhiuish, lhieusyn. JJK idiom

husbandman (n.) jiulean, labree thallooin; eirinnagh: I am the true vine, and my Father is the husbandman - Mish y billey-feeyney firrinagh, as my Ayr yn eirinnagh Bible; eirrinagh; eirrinnagh: I am no prophet, I am an husbandman - Cha nee phadeyr mee, she eirrinagh mee Bible; tannys

I will pray goyms padjer: I will pray for you unto the Lord - goyms padjer er nyn son gys y Chiarn Bible; guee-yms: And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter - As guee-yms gys yn Ayr, as ver eh hiu Fer-gerjagh elley Bible; guee-ym

redeemer (n.) feaysleyder; fer kionnee: As for our redeemer, the Lord of hosts is his name - Er son y Fer-kionnee ain, tan ennym echey Chiarn ny flaunyssee Bible; saualtagh: O Lord, art our father, our redeemer - O Hiarn, nyn Ayr, nyn Saualtagh Bible

rooted up reuyrit; astyrit ass: and Ekron shall be rooted up - as bee Ekron astyrit ass ny fraueyn Bible; astyrt ass: Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up - Bee dy chooilley villey, nagh vel my Ayr flaunyssagh er hoiaghey, er ny astyrt ass ny fraueyn Bible

serpent (n.) aarnieu, ayr-nieu; ard-nieu: The serpent beguiled me - Ren yn ard-nieu m'y volley. DF idiom; ardnieu: He will crush the head of the serpent - Nee eh kione yn ardnieu y vroo. DF idiom

the y: Has the shoemaker mended my shoes? - Vel y greasee er charraghey my vraaraghyn. JJK idiom; ny: The servants go to church in turn - Ta ny sharvaantyn goll dys y cheeill ayns shayll. JJK idiom; yn: The stepfather - Yn lhiass-ayr. JJK idiom

cur ayns clou set up; put in print: Ga dy ren yn Ayr Peadar O Laoire obbyr ass towse dy aa-vioghey Yernish, v'eh noi cur ayns clou ram jeh ny shenn arraneyn as skeealyn er y fa dy row ad 'sollagh'. Carn

hoght jeig eighteen: Ta'n troggal hene ayns stayd feer vie, troggit myr v'eh ec shenn-ayr Robert Louis Stevenson, Robert Stevenson, 'sy vlein hoght keead jeig hoght-jeig. Carn

immeeaght (=Ir. imeacht) (f.) pl. immeeaghtyn act, action, decampment, departure, drift, exit, exodus, going away, procedure, proceeding, procession, progress, progression, start, walk, way; (of events) current; depart, go, going: as scoan va Jacob er n'immeeaght veih fenish Isaac e ayr, dy daink Esau e vraar stiagh veih e heilg. Bible; flight of time, fullness; paces of a horse; mien

jannoo tranlaase er oppress, persecute: as noi ny looderyn-oaiagh, as noi ocsyn ta chionney er y labbree ayns e aill, as jannoo tranlaase er y ven-treoghe, as er y chloan gyn-ayr Bible

Keeill Voirrey (f.) COMPARE Keeill Woirrey St. Mary's Church: Sy wheiggoo blein jeh'n aspickys echey, ren yn Ayr Arrymagh Rigard, Aspick ny hEllanyn, casherickey keeill Voirrey ec Rushen, ayns fenish Vagnus Ree Vannin as ny hEllanyn ayns y wheiggoo blein jeh'n lhing echey Chron

mie erskyn towse first class: Nish ta mac ec Ned Quayne as Juan ta'n ennym echeysyn, clagh y tooill da'n ayr echey, er yn oyr dy vel Juan ny scoilliar mie erskyn towse as chossyn eh ynnyd seyr ec y Scoill 'Grammar' ayns Ballacashtal Dhoor

ny (=Ir. na) 1 (npl.) the a: As chroo Jee yn aer; as scarr eh ny ushtaghyn fo yn aer Bible; 2 (gen.) of, of the: Shoh fer jeh cloan ny Hebrewnee. Bible; 3 what, whether, who: nee dty Ayr ta fakin ny ta jeant dy follit Bible; 4 or, nor: Ben-treoghe, ny ben scarrit, ny dy ghrogh ghoo, ny streebagh Bible; 5 do not, not: ny jean-jee yn ommijys shoh. Bible

obbree pl. obbreeyn agent, artisan, employee, factory hand, proletarian; labourer: for the labourer is worthy of his hire - son tan labree toilliu e aill Bible; worker: and his father was a man of Tyre, a worker in brass - va e ayr dooinney jeh Tyre, ny obbree ayns prash Bible; workman, working man: the workman made it - yn obbree ren eh, Bible; performer; potter: ta shinyn y chray, as uss yn obbree Bible; (adj.) practical; (v.) working; worked: as obbree ad seose nyn gliwenyn gys yiarnyn-shesheree, as nyn shleiyghyn gys yiarnyn-foldyragh Bible

shennayr pl. shennayryn, shennayraghyn ancestor, ascendant, father, forebear, forefather, grandfather, grandparent, progenitor: da hug yn shenn-ayr Abraham hene yn jaghee jeh'n spooilley Bible

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog