Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ayn | Results: 172

ayn (=Ir. in) exist, existence, existent, present; (existence) in; in him; in it: Ayn va dy chooilley vonney dy veiyn kiare-chassagh Bible; wherein


Inexact matches:

ayn ass nondescript

baghey ayn inhabit: yn seihll cruin, as adsyn ta baghey ayn. Bible

cassey ayn involve

Cre ayn (interrog.) Wherein, Whereinto: foast ta shiuish er n'yannoo maarlys orrym's agh ta shiu gra, Cre ayn ta shin er n'yannoo maarlys ort ? Bible

foast ayn persist: T'ee-ish t'er n'ymmyrkey shiaght dy chloan raad y vaaish; t'ee er phaartail; ta'n ghrian er n'gholl sheese urree choud as va'n laa foast ayn; v'ee coodit lesh nearey as atchim Bible

kionnaghey ayn patronize

palchey ayn tons of it: Ta palchey ayn ayns shenn skeealyn, shennaghys, aittys as fassoonys yn Gael vees goll y vishaghey, marish kiaull as ellynee elley. Carn

ram ayn abounding; tons of it, bags of it

treishteil ayn confide, trust in: t'eh myr eilley-caggee dauesyn ooilley ta treishteil ayn. Bible

yn-vaghey ayn habitable

as aggad ayn notched

as birrag ayn skewered

as nickyl ayn nickel-bearing

as ooill ayn oil-bearing

as strengyn ayn (as house) wired

ayn as ass there and back: as chymmylt mysh va voalley lajer ard, as ayn as ass dy gholl cha row agh raad va freilt sthill dooint dy creoi lesh lheid y duilley as va ny share na prash my cheeadoo filley. PC

ayn rish foddey longstanding: V'ad shoh y fondid jeh conaant y fo-vainshtyr postagh enmyssit, as y briwnys d'arraghey yn offish phostagh veih'n voayl t'ee er ve ayn rish foddey, faggys da'n hymmyltane BS

beiyn as fuill cheh ayn warm blooded

beiyn as fuill feayr ayn cold blooded

brishey stiagh ayn gate crash

cooie dy chummal ayn habitable

cuirr biljyn ayn afforest

cur aggad ayn nick, notch

cur agg ayn jag, nick, notch, score

cur asney ayn rib

cur ballast ayn ballast

cur beam ayn nicking

cur bea noa ayn revivify

cur bioyrid ayn brighten

cur boayl ayn indent

cur bong ayn bung

cur bree ayn animate, energize, exhilarate, invigorate, pep up, vivify: Clasht rish my choraa, O Hiarn, cordail rish dty chenjallys-ghraihagh: cur bree ayn-ym myr boallagh oo. Bible

cur bree noa ayn reinvigorate

cur breeockle ayn svarabhakti

cur caag ayn stopper

cur cass ayn haft

cur cassey ayn kink

cur clep ayn (of thing afloat) hook

cur coob ayn bush

cur cooid-hie ayn furnish

cur creeaght ayn embolden, encourage, fortify, reassure

cur cree ayn cheer up, fortify: Agh cur currym da Joshua, as cur cree ayn, as niartee eh Bible

cur croan ayn mast

cur cuishlaghyn ayn flute

cur cummaght ayn power

cur cummaltee ayn people

cur daah ayn tinge

cur doarnane ayn haft

cur doral ayn puncture

cur druggey ayn dope

cur eairkey ayn cork

cur eaishteyder ayn bug

cur feddan ayn tube

cur fioose ayn fuse

cur freenaghyn ayn pin

cur furrey ayn furrow

cur fwirran ayn staff

cur gah ayn sting

cur geinnagh ayn sand

cur giarrey ayn incise

cur glonney ayn glaze, glazing

cur graih ayn enamour

cur guttyr ayn gutter

cur intlys ayn inset

cur jeeg ayn gutter

cur jiastyn ayn leaven

cur jinshar ayn ginger

cur lectraghys ayn electrify

cur lhag ayn dent

cur lhagg ayn dinge

cur lhoob ayn belay

cur maireenyn ayn flute

cur niart ayn power

cur ny crammanyn ayn button

cur obbreeyn ayn staff

cur orraghey ayn (as gun) charge; load

cur peesh ayn let in

cur pick hallooin ayn bituminise

cur pleat ayn pleat

cur pluggan ayn bung

cur pooar ayn power

cur rio ayn ice

cur rockey ayn pucker

cur sclaigyn ayn rut

cur shleiy marrey ayn harpoon

cur shugyr ayn sweeten

cur skellooyn ayn shelve

cur skimmee ayn crew

cur sleih ayn people

cur snaie ayn thread as needle

cur spleeney ayn spline

cur sthock noa ayn restock

cur sthock reesht ayn restock

cur streng noa ayn restring

cur studdyl ayn rib

cur taitnys ayn sweeten

cur treisht ayn trust in: Cre erbee corp-as-slaynt saillish hood, ny cur treisht ayn. JJK

cur trie noa ayn refoot

cur trimmid ayn charge as battery; (as battery) charge

dy ve ayn 1 (to) take place; 2 be there a: ha reih mee ard-valley erbee ass ooilley sheelogheyn Israel dy hroggal thie son my ennym dy ve ayn Bible

feddyn foill ayn blame, carp, censure, fault, fault-find

fer as parteeas ayn interested party

geddyn foill ayn blame

giarrey agg ayn snick

giarrey clash ayn groove

giarrey scoltey ayn slot

goaill ayrn ayn join in: as Mainshtyr Karran briaght feyshtyn mychione dellalyn ennagh ta'n Reiltys goaill ayrn ayn. BS

goit as yn laue ayn red-handed

goll stiagh ayn enter, penetrate: Cha vel nhee erbee veih cheu-mooie jeh dooinney, oddys goll stiagh ayn Bible

jannoo barney ayn breach

lane ayn hene self-contained

myr gheay Vayrnt ayn at a tearing rate

nagh vel ayn non-existent: kys ta paart nyn mast' eu gra nagh vel ayn irree seose-reesht ny merriu? Bible

roie stiagh ayn incur

seiy stiagh ayn stick into

shirrey stiagh ayn vet

smoo geay ayn (ny) windier

soilsheydys ayn hene self-explanatory

stoyral bee ayn victual

ta rieau ayn time-honoured

thooilley stiagh ayn infest

tuittym stiagh ayn pitch into

turrys ayn as er ash return trip, round trip

power bree; cummaght; errear; lheihll; niart; pooar; reir; reirid; (v.) breeaghey, cur cummaght ayn, cur niart ayn, cur pooar ayn

habitable cooie dy chummal ayn; yn-vaghey ayn

tons of it palchey ayn; ram ayn

existent (adj.) ayn: They are existent - T'ad ayn. DF idiom

flute1 (v.) cur cuishlaghyn ayn, cur maireenyn ayn; (n.) feddan, maireen

nick (n.) agg; aggad; beam; (v.) cur agg ayn, cur aggad ayn

restock (v.) aastoyral; cur sthock noa ayn; cur sthock reesht ayn

trust in (v.) cur barrant er; cur treisht ayn; treishteil ayn: he is a buckler to all them that trust in him - teh myr êilley caggee dauesyn ooilley ta treishteil ayn Bible; treishteil ayns: because we trust in the living God - er-yn oyr dy vel shin treishteil ayns y Jee bio Bible

bung (n.) bong, dhull, pluggan; (v.) bongal, cur bong ayn, cur pluggan ayn

gutter1 (v.) cur guttyr ayn, cur jeeg ayn; (n.) glenneyder, scolteyder; guttyr, gutter, jeeg

notch agg; aggad; croa; cur agg ayn; cur aggad ayn; tailley; giarrey saaue

rib (n.) asney, rimmeig, studdyl, thooane; (v.) cur asney ayn, cur studdyl ayn, thooaney

sweeten (v.) cur shugyr ayn, cur shugyr er, cur taitnys ayn, milljaghey, ooraghey

abounding (adj.) lhieenagh; ram ayn; bishaghey: abounding therein with thanksgiving - bishaghey ayn lesh toyrtbooise Bible

in2 (existence) ayn: There is neither rhyme nor reason in it - Cha nel rick ny resoon ayn. DF idiom

in him ayn: I stuck a knife in him - Heiy mee skynn ayn. DF idiom; aynsyn

staff (n.) skimmee, fwirran; builteen; cleeah; lhoo; loogh; lorg; obbreeyn; sthouyr, sthowyr; (v.) cur fwirran ayn, cur obbreeyn ayn

millchea mildew: my vees y chramp ayn, blest, millchea, locust, ny my vees y vraddag ayn Bible

roltage (f.) star: Dor'ghys ta reill ayn son cha vod y ghrian, eayst ny roltage, ayn roshtyn lesh soilshean PC

've be: As dooyrt Jee, Lhig da soilsheyve ayn: as va soilshey ayn. Bible

blame (n.) comys, foill; (v.) feddyn foill ayn, foiljaghey, geddyn foill ayn; cur foill er: I don't blame him for it - Cha nel mee cur y foill er. DF idiom

charge3 (v.) (as gun) cur orraghey ayn

confide (v.) ginsh, treishteil ayn

enamour (npl.) cur graih ayn

haft (n.) (v.) cur cass ayn, cur doarnane ayn; (n.) dhornane, doarnane; hilt: And the haft also went in after the blade - As hie yn hilt myrgeddin stiagh marish y vlod Bible

hook3 (v.) (of thing afloat) cur clep ayn

incur (v.) roie stiagh ayn

infest (v.) thooilley stiagh ayn

inhabit (v.) baghey ayn; cummal

involve (v.) cassey ayn

nickel-bearing as nickyl ayn

non-existent nagh vel ayn

oil-bearing (adj.) as ooill ayn

self-explanatory (adj.) soilsheydys ayn hene

shelve (v.) cur skellooyn ayn

svarabhakti (n.) cur breeockle ayn

time-honoured (adj.) ta rieau ayn

vivify (v.) cur bree ayn

Wherein (adv., interrog.) Cre ayn; C'raad

wherein (adv.) ayn: to destroy all flesh, wherein is the breath of life - dy stroie dy-chooilley eill, ayn tan ennal y vea Bible; raad: the land wherein thou art a stranger - yn cheer raad tou dty yoarree Bible

Whereinto (interrog.) Cre ayn

windier (adj.) (ny) smoo geay ayn

wired (as house) as strengyn ayn

berrish (f.) pl. berrishyn berry, currant: Va fys aym dy row berrish ayn roish thammag, As va fys aym dy row ooh ayn roish kiark GB

chredjys believeth: Quoi-erbee chredjys ayn Leshyn ta ooilley ny phadeyryn gymmyrkey feanish, trooid yn ennym echey, quoi-erbee chredjys ayn, dy vow eh feaysley peccaghyn. Bible

er eam on call: Vraaraghyn, lhig dagh dooinney 'sy stayd v'eh ayn tra hie eh er eam, tannaghtyn ayn marish Jee. Bible

polt 1 bang, clap, concussion, detonation, explosion, flap, rap, report, shot, snap, stroke, thump a: ta gaue ayn dy bee polt mooar ec Sellafield as dy bee geay niar ayn. Carn; 2 (explosion) blast; 3 (sound) crack

praddaggyn caterpillars: My vees gorteysy cheer, my vees y chramp ayn, my vees blest ayn, ny druight pyshoonagh, locustyn, ny praddaggyn Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog