Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ayd | Results: 189

ayd (=Ir. agat) 1 at you, thine, your a: cha nod oo ve shickyr vees y stoo ayd lowit Carn; 2 have


Inexact matches:

bannaght ayd adieu, cheerio

slane ayd adieu, ave, bye-bye, cheerio, farewell, goodbye: Dy 'aagail 'slane ayd' ec fer ennagh. DF; (depart) good afternoon

fer eddyr ayd mediator: ghani e ferr edyr ayd d'anayn, agh shi jih anayn. PB1610

Gura mie ayd (=Ir. go raibh maith agat) Thanks; (sing) Thank you

deiney arrey watchmen: marshen gha ayd, as ren ayd yn yoi sickyr rish ny dene arre, as ghouri ayd yn ghlagh. PB1610

adieu (n.) bannaght ayd; bannaght eu; bannaght lhiat; bannaghtyn ort; dy row mie erriu; shee dy row mayrt; slane ayd: To bid someone 'adieu' - Dy 'aagail 'slane ayd' ec fer ennagh. DF idiom

Sabbath Sabbath: as hynda ayd riist as ren ayd arlu redyn dy hoer millish, as alaghyn: agh gou ayd fae er yn la Sabaoth myrg ny t'ayre. PB1610

cheerio (n.) bannaght ayd, bannaght lhiat, slane ayd, slane lhiat

fei (intj) fie: doskil ayd nan maeyl oryms, as duyrt ayd fei oyrts, fei oyrts, ghonick e rish nan suilyn. Psalm1610

foddey henney long since: My ghian t'aeanish-syn baun dou ayd fodey henny gy hei us ayd erson gybragh. Psalm1610

good afternoon (depart) slane ayd

Thanks (intj) Gura mie ayd

doctoryn doctors: as haghyn e nyrg tri la gy deyr ayd e ayns y chiampyl, na hyei ayns meyn noctoryn, d'an glastchen ayd as d'an feinaght. PB1610

dolteynys adoption, wardship: Ta shoh enmyssit dolteynys, liorish ta shickyrys ayd d y jean Jee er son graih Chreest mee-reiltys y dooghys ayd y lhiggey shaghey CS

drasteyn anon: gra riusyn, siulji gys y valle ta lyei harrish nan yoi shiu, as drasteyn ieu shiu assell chiangilt, as y lyoi mari, feaskylji ayd, as toerji ayd huyms. PB1610; immediately

gaer boil, pain: Hugg ayd dou gall dy ii, as tra va mi paa, hugg ayd dou phiaen gaer dy iif. Psalm1610

sleih-earroo (of people) census: choud's ta ny smoo na kuse dy 'ocklyn as raaghyn ayd bee yn chengey coontit dy ve ayd coardail rish yn Sleih-Earroo - ny jarrood dty phaitchyn ta'n skimmee Gaelgagh er ve ynsaghey. Dhoor

thooilliu (n.) more: foyst er y hon-sho ully ren ayd tulliu pecky na yoi syn : as vrosni ayd yn yrje smu ayns yn 'aysyght. Psalm1610; (v.) multiply

tilgey shelley spit: as nar vayd er dilge shellaghyn er, gou ayd y ghurtliagh, as voail ayd e er y ghian. PB1610

yeiyn guests: y vuinjer magh gys ny raydjyn muary as hagyl ayd kujaght ully, ghuilin ass dod ayd y jeathyn, mei as sai niist, as va yn vannish erna ianu magh rish yeiyn. PB1610

ymmyrkey bea manner of life: as ayns shen ta ynsagh dy liooar ayd, my ta agh fys ayd cre'n aght nee oo ymmyd jeh ayns dt'ymmyrkey bea CS; way of life

at you ayd; eu; euish

bye-bye (n.) slane ayd, slane lhiat

have (possess) ec: She has an enchanting voice and a vivid imagination - Ta coraa obbee eck as sheiltynys bioyr. JJK idiom; echey: Send that poor man a little bread and meat, so that he may have something to eat - Cur hug y dooinney boght shen kuse veg d'arran as feill, dy vod red ennagh dy ee ve echey. JJK idiom; oc: Have they a table-cloth? - Vel aanrit-boayrd oc? JJK idiom; eu: Have you got any money? - Vel veg dy argid eu? JJK idiom; ain: Have we any glasses? - Vel glessyn erbee ain? JJK idiom; aym: Have I not a carriage? - Nagh vel carriads aym? JJK idiom; ayd: You have some butter - Ta eeym ayd. JJK idiom; eck

your (pron) dt', dty: Your cousins speak French very well - Ta dty gheiney-vooinjerey loayrt Frangish feer vie. JJK idiom; ayd: Is that your pen? - Nee shen y penn ayd? JJK idiom; eu: Your brother is a doctor, isn't he? - Ta'n braar eu ny er-lhee, nagh vel? JJK idiom; nyn: Have you changed your money? - Vel shiu er chaghlaa nyn argid? JJK idiom

ave (intj) dy bannee dhyt, failt, slane ayd

mediator (n.) sheealtagh, fer eddyr ayd, mediatur, fer meanagh

muinneelyn (f.) sleeves: Fill seose ny muinneelyn ayd. MasJ

symm (money) amount: Vel symm kiart ayd? DF; sum

peril (n.) cryggyl: At your peril - Da'n chryggyl ayd. DF idiom; danjeyr, gaue

aart portion: Cha vel aart ny paart ayd Bible

Cre'n oor What time: cha bee fys ayd cren oor hig-ym ort Bible

eadoilagh jealous: Son she mish y Çhiarn y Jee ayd Jee eadoilagh CS

feeam (f.) bang, report; sound: Feeam y chur da ny r'yn ayd. DF

fo-hroosyn drawers, knickers, underpants: Cur mood ny fo-hroosyn ayd. MasJ

jannoo moon micturate, micturition, piddle, piddling: Vel feme ayd jannoo moon? MasJ

kaartyn cards: Cur ny kaartyn ayd er y voayrd. DF

kiarkyn (f.) gallinaceae, poultry: Vel ny kiarkyn frangagh speeint ayd? DF; hens

masoonee 1 masons a: ta ayd mooarane obbreeyn, masoonee, as seyïr Bible; 2 builders

moon micturate, urine: Vel feme ayd jannoo moon? MasJ

Nagh vel (interrog.) Is not: Nagh vel bannaght sodjey ayd my chouyrs? Bible

praaseyn potatoes: Vel ny praaseyn ayd cleiyt foast? DF

pryssoonys durance, duress; imprisonment, internment, prison sentence: Bee pryssoonys ayd son shen. DF

raad liauyr good way: Ta foast raad liauyr ayd ry-gholl. DF; long road

regyryn few: Ta regyryn dy enmyn ayd ayns Sardis hene Bible

skeddan (pl -yn) herring: Vel oo er chur sheese yn skeddan ayd foast mleeaney? DF

skyrrey slide, sliding, slip, slither: Dy skyrrey harrish ny focklyn ayd. DF

yei shoh (ny) after this, hereafter, hereupon: bee toiggal ayd jeh ny-yei shoh. Bible

assurance1 (n.) raane, urrysaght; shickyrys: and shalt have none assurance of thy life - as cha bee shickyrys erbee ayd jeh dty vioys Bible

assuredly (adv.) son shickyrys: Know thou assuredly - Lhig da fysve ayd son shickyrys Bible

bleat (n.) maa; eamagh ny goair: Thou wouldst fain be numbered with the flock but thy bleat is the bleat of the goats - S'laik lhiat ve marish y chioltane agh ta'n eamagh ayd eamagh ny goair. JJK idiom; (v.) maaley

butter (v.) cur eeym er; (n.) eem: Butter is sold at tenpence a pound - Ta eem creckit ec jeih pingyn yn punt. JJK idiom; eeym: You have some butter - Ta eeym ayd. JJK idiom

correct1 (adj.) feer, reajagh; kiart: You have a correct Manx accent - Ta blass kiart ny Gaelgey ayd. DF idiom; reih: That was the correct thing to do - Va shen yn reih red dy yannoo. DF idiom

established currit er bun; fondit; prowit; er ny hickyraghey; er ny hoiaghey seose: thy throne shall be established for ever - been stoyl-reeoil ayd er ny hoiaghey seose dy kinjagh Bible; er ny niartaghey; er ny oardaghey

get rid of (v.) eebyrt; fow rey rish: Get rid of your inhibitions - Fow rey rish ny castaghyn ayd. DF idiom

goats (npl.) goair: Thou wouldst fain be numbered with the flock but thy bleat is the bleat of the goats - S'laik lhiat ve marish y chioltane agh ta'n eamagh ayd eamagh ny goair. JJK idiom

goodbye (n.) slane: I bade him goodbye - Daag mee slane lesh. DF idiom; slane ayd, slane lhiat

good way doaie mie er: He is in a good way - Ta doaie mie er. DF idiom; raad liauyr: You still have a good way to go - Ta foast raad liauyr ayd ry-gholl. DF idiom

imposition (n.) cur er, errey, molley; obbyr cherree: If you don't know your Euclid, you'll have an imposition - Mannagh nhione dhyt dty Euclid, bee obbyr-cherree ayd. JJK idiom

lash cur da: I'd like to lash your cat but I dare not - By vie lhiam cur da'n chayt ayd agh cha bloys dou. DF idiom; custhey; scelp; scelpaghey; scuitch; scuitchal; scuitchey; slashal; slashey; yeeal; yeealley

mended couyrit; karrit: You must get it mended - Shegin da ve karrit ayd. JJK idiom

object (n.) nhee; red: My immediate object - Yn chied red ta roym. DF idiom; (v.) shassoo noi: It is open to you to object - Ta kied ayd dy hassoo noi. DF idiom

over me harrym: It fell over me - Huitt eh harrym. DF idiom; orrym: You have an advantage over me - Ta vondeish ayd orrym. DF idiom

paddle (v.) keaysley, spaagaghey, spaagey; (n.) ploddanagh; spaag: And thou shalt have a paddle upon thy weapon - As bee spaag ayd er dty lorg Bible

provision1 aarlaghey: Make provision against - Aarlaghey y yannoo noi. DF idiom; kiarail: Make provision for one's family - Kiarail y yannoo da'n lught thie ayd. DF idiom

slur comys; kiangle; moandid; oltooan; skyrrey harrish: To slur one's words - Dy skyrrey harrish ny focklyn ayd. DF idiom

thine (pron) ayd; ayds; dt'; dty; lhiat; (emph.) lhiats: For thine is the kingdom - Son lhiats y reeriaght. DF idiom

abbyr eh say it: My ta red erbee ayd dy ghra, abbyr eh: immee lesh; son ta mee aggindagh dy dty heyrey. Bible

ard-phooar supreme power: O Uriel gial, ayd ta lheid y ghloyr dy ve shirveishagh treishtit fo'n ard-phooar PC

baiaghyn bays: Agh ta mee er chlashtyn nagh vel ymmodee puirt 'sy cheer ayd, as dy vel yn oirr eck gyn baiaghyn as gaueagh son lhuingys. Coraa

beckyn benches: ta sheshaght ny Ashuriteyn er n'yannoo ny beckyn ayd jeh ivory, veih ellanyn Chittim. Bible

ben vooinjerey (f.) cousin, kinswoman, relation: Nagh vel fys ayd dy row uss poost rish ben vooinjerey da'n ven t'ou poost ree ec y traa t'ayn? Chron

booiagh (=Ir. buíoch) acceptable, agreeable, contented, pleased, sufficed, willing: va mee booiagh fys y ve ayd er Bible; content

buird lhuingey ship boards: T'ad er n'yannoo ooilley ny buird lhuingey ayd jeh biljyn-juys Senir Bible

bwoalley sheese 1 beat down, break down, hammer down, smite down a: nee eh bwoalley sheese ny tooryn ayd Bible

carbuncleyn carbuncles: As neem's ny uinniagyn ayd's jeh agateyn, as ny giattyn ayd jeh carbuncleyn, as ooilley dty voallaghyn jeh claghyn costal. Bible

caslaghyn simmilitudes: ta ymmyrts er eish gy bii ny kaslaghyn dy redyn flaunysagh er 'an glanny rish leyd ny redyn shenneni: agh gy bii ny redyn flaunysagh ayd heyn er 'an glanny rish toyrtysyn PB1610

cauaig (f.) (of crowd) buzz; coo, moan, murmur: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

cheet ayns shilley appear: as haink ayns silliy hucksyn chiangaghyn skailt, nash mar veagh ayd d'angyl, as hei e er dygh anayn jusyn. PB1610

chyrrys See turrys business, errand, message, tour: cha row chyrrys ayd ayns shoh, agh dy akin y chaggey Bible

cooid ronney (=Ir. cuid-ronna) (f.) allowance, dividend, portion: Cur cooid ronney da shiaght, as myrgeddin da hoght ; son cha vel fys ayd, cre'n lhag-haghyrt hig er yn ooir. Bible

couyrit clothed: Ligge my noidjyn ve kurit rish nayre : as ligg au ayd heyn y ghudaghy rish an nayre heyn marr ry kloky. Psalm1610; healed, mended, recovered

crea (f.) tenet, creed: as erson ully nii shiu tilge na ghour, gy vod ayd y ghree y ynsaghy, paidjer y chiarn, as ny jei anaghyn ayns y chiange gellgah PB1610

credjallagh credulous, faithful, naive: as gail gy vod aydsyn eanaghtyn as fys ve ack niist kre ny redyn leshagh ayd y ianu, as niist grays ve ack as puer gy kredjylagh dy ghuiliny shen, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

Cre'n aght ta shiu (interrog.) How are you: as tra honnick ee mish dooyrt ee 'Moghrey mie ayd Yoe, cha liass dou gra 'Cre'n aght ta shiu? er yn oyr dy vel oo jeeaghyn cho mie. Dhoor

cronchor lot, portion: as hugg ayd magh 'an grangheryn, as huitt y kraingher er Matthias, as ve erna eriu marish yn yn austylyn jeeg. PB1610; lottery, raffle, sweepstake

cronchoryn lots: duyrt ayd errefa shen nan masky heyn, ligg uin gyn y renn e, agh krangheryn y hilge er y honn, quei lesh bii e PB1610

cur shaghryn er pervert: as ren ayd tossiagh da ghassaid, gra, heyr shuin y fer shanoni kurr shaghran er y phobyl PB1610

daanagh presumptuous: freyl dthy hervaynt niist vei pekaghyn roo danagh : nagh vou ayd barriyght harrym : shen mar viyms glan, as gyn loght vei yn pheki vuar. Psalm1610

darrag (f.) (pl -yn) 1 beam, log a: cha vel geill ayd da'n darrag t'ayns dty hooill hene Bible; 2 oak; 3 (fishing) cast; 4 hairline, snood [L. doru]

deiney shleiy spearmen: Tra ta shessaght ny dene slaey, as ymmydi dy geney laidjer er nan skaely er liaed masky baein yn phobyl marshen gy vel ayd gy hishyil toyrt lieu pisyn d'argyd : as nar t'e er skae Psalm1610

dooar (=Ir. d'fhuair) (interrog.) got: Dooar oo red erbee ersooyl; t'ou uss tammylt liauyr goll? GB Dooar oo yn unnysup ayd? DF

drogh chonagh misfortune: Gha vell ayd chiit ayns drogh ghonagh erbi mar slyei elle : ghamu t'ayd phlogit kasly-rish deney elle. Psalm1610

drogh yannooderyn evildoers: as erreesh dau ve er jit gys yn ynyd ta aenmyssit Calvari ayns shen ghrosh ayd eshyn, as ny drogh ianuderyn: anayn er y lau iesh as yn anayn elle er y lau hostchiel. PB1610

dy kiune quietly, soft, softly: Agh ny-yeih sheign maynrys Phargys 'aagail son ny ta jeant ayd, shen vees aym jeh dt'aill; ymmyrk dy kiune nish ny ta Jee er harey, son sheign dooys dt'akin goll magh roym veih'n gharey. PC

eairk (=Ir., Sc.G. adharc) (f.) pl. eairkyn antler, cusp, horn, peak: son nee'm yn eairk ayd y yannoo dy yiarn Bible [O.Ir. adarc]

eamagh1 1 call, cry, lowing of cattle, shout a: Slaik lhiat ve marish y chioltane agh tan eamagh ayd eamagh ny goair JJK; 2 crier, shouter

ec y traa cheddin contemporaneously, simultaneously: Agh ec y traa cheddin, ta'n gialdyn firrinagh shoh ayd veih Jee CS; at once

eem See eeym butter: va fokelyn y veal nasbuggy na imm, ag vel kagey ayns y ghri : va y'okelyn nasminy na uil, as foyst she kleiunyn ayd. Psalm1610 [O.Ir. imb]

ejit harnessed: kasly rish klaun Ephraim : va aejit as boughyn gymmarky, hynda ayd heyn goyr 'an 'rommey ayns la yn ghagi. Psalm1610

ennaghtyn atmosphere, consider, experience, feel, feeling, gratitude, noble sentiments, perceive, realization, respect, sensation, sense, sensibility, sympathy: cha vel ennaghtyn ayd jeh ny reddyn ta bentyn rish Jee Bible

Eoineen Jack, Johnnie, Shauneen: Yiarragh ad dy jarroo, "Cha chionneemayd dty arran Eoineen, er lhimmey vees Gaelg ayd! JC

er yn aigney echey on his mind: Ta Jee ny ayraghyn ain er dty reih, dy voddagh fys y ve ayd er yn aigney echey Bible

er y raad magh outbound; on the way out: Ny fuuirree dy hymsaghey'n chooid ayd ny cooid ny paitchyn er y raad magh Dhoor

faagail mooie exclude, leave out: shenyfa quei erbi ta shassu ny-oi poer t'e shassu ny' oi ordyghey iih: agh aydsyn ta shassu nyoi, iieu ayd gau heyn fagael mui. PB1610; condemn; damnation, condemnation

fainney See fainney-cleaysh ring: Eish nii ayd an lauyn y yasley riist as nii yn duyne phaniy y hoyrt d'yn ven, da ghurr shen er y lior marish yn ghayr hoalagh dyn tagyrt as dyn ghleriagh. PB1610

faresyn (ny) nigh him: erson sho, ni gygh anayn ta kraui y phaidjer y ianu huyds ayns ierish nar 'odyst ou ve er dy geathin : agh ayns tuiliaghyn muar uysky gha jig ayd na fayrsyn. Psalm1610

fargoil fierce, wrathful: hugg qualtys dasyn jiish ayns rou jeoulyn, haink magh as ny hyiaghyn, as va ayd fergul gyn towys, marshen nagh vodagh duyne erbi goll shaghey yn rayd sheneni. PB1610

farsyn manifest: agh dygh ully red nar viis ayd er an doyr magh liorish y toilshe t'ayd farsyn: erson kre erbi ta foskilt, ta shen y soilshe. PB1610

feeyn-ghyere vinegar: as hugg ayd ga, phien geyr syit rish gall dy iif: as nar ve er mlassyght ie shen, gha bailesh iif. PB1610

fer cummal upholder: haink ayd myoi ayns la my hyaghyn : agh yn chiarn va mer kummel shuas. Psalm1610

fer lhee (=Ir. fear leigh) pl. fir-lhee doctor, leech, medical practitioner, physician, surgeon: Son cha vel ayd fer-lhee dy dty choyrlaghey Bible

fer ny bott potter: as hug ayd aydsyn erson maghyr [fer ny bott] myr dordi yn chiarn duys. PB1610

firrinaght (f.) realism, truthfulness: : as gygh la bishi ayndusyn t'ymmydi toyrtysyn dy grays spyryd ny krinyght as tuigell spyryd ny korliy as gniart anmy spyryd ny fysseri as krauiyght firrinaght as lien layn ayd o hiarn rish spyryd t'agyl kasserick. PB1610

goaill ayrn assist: ny gialdynyn ayd y gheddyn, as ve goaill ayrn ayns dty Reeriaght's vee s dy bragh er-mayrn CS

gobbey magh crop out, jut, protrude, stick out: Ta'n lheiney ayd gobbey magh MasJ

goll gys y cheeill churchgoing: Smooinee ayd hene dy vel oo goll gys y cheeill dy yannoo ooashley gys Jee, as dy hirrey lheid ny reddyn shen nagh vod oo ve nyn vegooish gyn ve feer treih. CS

gyn choraa speechless: kyns haink us aynsho gyn komry puyst ayd ? as ve gyn ghora. PB1610

jannoo eddrym jeh make light of it: agh ren ayd edrum je, as gha aydyr 'an raydjyn rymbu, anayn gys y valley, anayn elle gys y ghanniyght. PB1610

jannoo fea rest: as gha ren ayd fee y goyl la na yi, gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih ully gniartuoil, va, as ta, as ta ra hiit. PB1610

jannoo frioose regard: Ta slaynt fodey vei yn niaughraui : erson gha nell ayd janu friuys dy t'abertsyn. Psalm1610

jannoo moylley mooar magnify: erson ghyyl ayd aydsyn loyrt rish chiangaghyn, as janu molley muar dy iih. PB1610

jeeaghyn harrish look round, oversee, superintend, superintendence: Jeeaghyn harrish y doour er gerrey da'n spooyt veg tuittym neose lhiattee Colden, eisht er y raad stiagh ayns y doour, ta fys ayd er y voayl nagh vel? Dhoor; looking over

jeeghyn gods: Marish quoi-erbee tou feddyn ny jeeghyn ayd, ny lhig da ve bio Bible

jouylyn devils: Er ghuis as gy dugg ayd ammys dy ny jallunyn ren tynda gys an gur mou heyn : gy jarru d'-our-ayd nan meck as ininyn gys jeoulyn. Psalm1610

kellee-rennagh locusts, grasshoppers: Loyr e yn fokyl as haink ny kellirennagh as brattagyn gyn aeryf : as ji ayd syas yn faeyr ully ayns nan dallu. Psalm1610

keym ny killey church stile: Nii yn Sagyrt toyrt guailtys dyn ghorp ag kemm ny killy, y ra, anana nii yn sagyrt as ny kleri orayn y goyl, as myrshen heidg ayd gys y ghill anana gys yn yei. PB1610

kiartey chore, job, task: Ta ram sleih credjal nagh vod oo geddyn kiartey mie ayns Bretin mannagh vel Bretnish ayd as mannagh vel oo ayns foayr jeh'n phossan shoh. Carn

kionneeaght (f.) buy, merchandise, purchase, traffic; redemption: agh ren ayd edrum je, as gha aydyr 'an raydjyn rymbu, anayn gys y valley, anayn elle gys y ghanniyght.

laa mairagh (yn) tomorrow day: Ny jean boggyssagh jeed hene mychione y laa mairagh; son cha vel fys ayd, cre ver y laa lesh mygeayrt. Bible

lhiasagh 1 amends, atonement, compensation, manure, recompense, redress, reparation, reprisal, retribution, revisionary a: dy yannoo lhiasagh da nyn ayraghyn Bible; 2 ought: as fys ayd er cre lhiasagh oo y yannoo rish Bible

meechorrymys inequality: erson shen ta shuin dy gloyr yn aery, shen ta shuin dy ghrediu dyn vack as dyn spyryd nu, gyn veg edyr ayd na mighorrymmys. PB1610

mee-chraueeaght wickedness: Son she uss y Jee nagh vel veg y taitnys ayd ayns mee-chraueeaght Bible

meechraueeys ungodliness: o iih, ligau ve er nan gal tryid nan smunaghtyn haeyn : tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

meih pl. meihaghyn balance, scale, weight: Agh meih kiart as lowal, as towse kiart as lowal vees ayd Bible

Meoiryn-Shee Rhumsaa Ramsey Police: My ta fysseree erbee ayd, loayr rish meoiryn-shee Rhumsaa, my sailt, er 81 22 34. BS

moghey (=Ir. moch) early, timely: bee ad myr bodjal y vadran, as myr y druight moghey Bible she, as mynayn niist da rou dyn chessaght ain ren ayd shuinyn achimagh, haink gy moghey gys yn yoi. PB1610

Moghrey mie Good morning: My ta fys ayd t'eh cliaghtey gra 'Moghrey Mie' er y radio tra t'eh ymskeaylley fashnys ny h- emshir. Dhoor

neuchaarjyn foes: nar haink yn niaughraui, gy jaru my noidjyn as my niaugharjyn orym dy ii shuas my aeyl : skir ayd as huitchayd. Psalm1610

neugherjaghey discomfort: jik ayd dou olk erson maei : gys niau gyrjaghey vuar dy m'anym. Psalm1610

nieeyms (emph.) I shall wash: mannagh nieeyms oo, cha vod ayrn erbee ve ayd mârym. Bible

ny yei shinyn after us: as haink y austylyn as hyrr ayd ersyn, gra, kur ish er shuil, erson tai geemagh nan yei shuiniyn. PB1610

oney artless, harmless, honest, innocent, innocuous, morally uncorrupted, simple, well-meant: as ny bee laue ayd ayns baase y dooinney oney as cairagh Bible

ooilley fud-y-cheilley all in a flurry: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

ourallit sacrificed: huas, nar te gra, toyrtys kraui as ourelyn, as toyrtyssyn loysk, as ourelyn erson peky gha bailtch, ghamu tou er an louel ayd (ta foost ourelit liorish y lyei). PB1610

puirt harbours: Agh ta mee er chlashtyn nagh vel ymmodee puirt 'sy cheer ayd, as dy vel yn oirr eck gyn baiaghyn as gaueagh son lhuingys. Coraa; ports

quing phoost wedlock: e er doyrt an agnaghyn mei, kujaght ayns kuing phuyst ghasserick, as gy vell ayd er na rikoortys shen kiangoyrt rish jih as y chessaght shoo PB1610

raa creeney adage, proverb: Jannoo arrish er y raa creeney Yernagh, 'Cha nel margey seyr goll rish y vargey seyr ayd hene'. Carn; parable: myr shen ta raa creeney ayns beeal ny mee-cheeayllee. Bible

Saducee Saducee; Saducyn: Tar va ny Pharisyn er glastchen gy rou Iesy er gurr ny Sadusyn nan doyst, haink ayd kujaght. PB1610

saieagh satiating, satisfied: banniit ta aydsyn ta akrysagh, as paa, nyrg ny hynrikys: erson bii ayd er nan ianu seeagh. PB1610

scailley scale, squama: as chelliragh ren tuittym veinn y huilyn, nagh mar veagh ayd skallaghyn, as gou e hilliy, as jirri e, as ve erna vaschey. PB1610

s'diuney (ny) deeper: Teh ny syrjey na niau; cre oddys oo y yannoo? ny sdiuney na niurin; cren tushtey oddysve ayd jeh? Bible; deepest: ooilley ny ta giu ushtey, er nyn gherjaghey ayns ardjyn s'diuney y thallooin. Bible

She dty vea (intj) (to thanks) Welcome: Gura mie ayd - she dty vea. DF; Well met; With pleasure

shendeeaght See shenndiaght elders: Gy jeanagh ayd aeshyn y volley gy hard niist ayns shessaght yn phobyl : as aeshyn y volley ayns ynyd ny shandiyght. Psalm1610

shioltane muck herd of swine: duyrt eshyin riusyn, siuli reyfs, aeish gha aydsyn magh, as gha ayd schiagh ayns y shallvayn muck: as jeagh, va yn shalvayn muck slayn er an ymmyrke y gourr yn mulli ayns yn 'arkey PB1610

shoh ny shen this or that: 'Sy voghrey cuirr dty rass, as ec yn astyr ny lhaggee dty laue: son cha vel fys ayd quoi jeu nee bishaghey, edyr shoh ny shen ; er-nonney bee ad ny-neesht co-laik mie. Bible

sideyragh shooting with arrows: Gy vod ayd gyn 'yss saijeraght ersyn ta firrinagh : doll tattym t'ayd dy voaly e gyn agyl y goyl. Psalm1610

skeaylley2 (dy); (to) come loose: : As shegin da ve palchey shiunyn ayd dy skeaylley er y laare, vel shiu er chymsagh ad foast? Coraa

skeaylley er bestrew: : As shegin da ve palchey shiunyn ayd dy skeaylley er y laare, vel shiu er chymsagh ad foast? Coraa

slanee healing: Slanee ooilley doghanyn nyn anmey, as jean graih creeoil gys casherickys y chroo aynin dy vodmayd tannaghtyn dty harvaantyn, ny gialdynyn ayd y gheddyn CS

smoo palchey (ny) more abundantly, more plenteous, more bountiful: ta mish er jit dy vodagh ayd bee ve ack, as gy vodagh e ve ack nasmu palchey. PB1610

spaag (=Ir. spag) (f.) pl. spaagyn foot of bird, hoof; paw: As cre-erbee ta goll er e spaagyn, mastey ooilley ny beiyn kiare-cassagh Bible; club foot, clubfoot; club; (of clock) finger, hand; (cards) club; paddle, spattle: bee spaag ayd er dty lorg Bible; claw

stiuree (gen.) controlling, directing, governing, guiding, steering: va ny deiney schleïoil ayd hene dty gheiney-stiuree Bible

taghyrys befall: cha bee fys ayd cre veih te troggal: as taghyrys assee dhyt Bible

tashtaghan (pl -yn) treasury: as gou ny hayrd sagartyn ny pisyn argyt, as duyrt ayd, gha nell e louel duiniyn dan gurr aydsyn ayns y taschyghan, erson gy ree pryis fally e. PB1610

tashtit hoarded, laid up, saved, treasured: ta mooarane cooid ayd tashtit seose cour ymmodee bleeantyn Bible; (data) stored

torry (v.) heap: Erson ta duyne gimmiaght ayns ska fardalagh : as d'ianu e heyn anveagh ayns fardayl te torry shuas berchys as gha nell fyss agge quei haglys ayd. PB1610

troar (f.) pl. troaryn acquisition, crop, fruit, output, proceeds, produce, product, result, yield: As ee-ys ad seose yn troar ayd Bible [O.Ir. torad]

truan misery: Bi ayd er nan ianu buiagh rish palchy dy heiys : as ver us dausyn iogh dy dthy voggys mar as y truan. Psalm1610

Vreeshey See Breeshey (voc.) Bride: O, Vreeshey, t'ou er jeet er-ash reesht. Coraa; (gen.) of Bride: Nagh vel fys ayd dy nee Oie'll Vreeshey t'ayn? Coraa

vrish broke: hug y sniaghtey-garroo naardey ooilley glassyraght y thallooin, as vrish eh ooilley biljyn y vagheragh Bible eish haink ny sajuryn, as vrish ayd lurghyn yn ghied 'err, as yn 'err elle va erna ghrossy marishsyn. PB1610; burst

wardoon killagh churchwarden: Eish nii Warduni ny killiy na fielagh elle liorish an ordyghy acksyn yerig y phobyl y haglym: as kurri ayd shenn ayns kiishchy yn duyne voyght, as er ny laghyn erna PB1610

yah girl, lass: Nish Yah, va fys mie ayd tra hooar oo mish son dooinney-poosee cre'n sorch dy ghooinney yoghe oo. Coraa

double daa cheayrt: Double as long as this - Daa cheayrt cha liauyr as shoh. DF idiom; dooblaghey: Double up paper - Pabyr y ghooblaghey. DF idiom; doopley; dooble: At the double - Dooble-happee. DF idiom; doobley; dooblit: Double lock - Glass dooblit. DF idiom; (to); (dy) gholl mygeayrt; filley; kink; lappal; mooadaghey daa cheayrt; daa wheesh, ghaa wheesh: I am double your age - Ta mee daa wheesh yn eash ayd. DF idiom; lhannoon; scaan

farewell (n.) aigh vie; bannaght lhiat; slane ayd; slane eu; slane lhiat: to say before thee what they had against him. Farewell - dy chur stiagh kiongoyrt rhyts cre-erbee voc dy lhiassaghey n. Slane lhiat Bible; slane lhieu, slane lhiu; my vannaght mêriu: Finally, brethren, farewell - Er-jerrey, vraaraghyn, my vannaght mêriu: Bible

gear (n.) geear: He changed down gear at the top of the hill - Darree eh geear sheese ec mullagh y chronk. DF idiom; greie; cullee: Take your gear out of this - Gow yn cullee ayd magh ass shoh. DF idiom; greieghey

is t': He is exceedingly angry - T'eh corree ass towse. JJK idiom; ta: Gold is yellow - Ta airh buigh. JJK idiom; (interrog.) vel: Is dinner ready? - Vel jinnair aarloo? JJK idiom; (emph.) she: He is an Englishman - She Sostnagh eh. JJK idiom; (interrog.) nee: Is that your pen? - Nee shen y penn ayd? JJK idiom

know (v.) ennys; gennaghtyn; nione, nhione: Do you know the child with the blue eye? - Nhione diu yn lhiannoo ta sooillyn gorrym echey. JJK idiom; fys ec: I can't say anything that you do not already know - Cha n'oddym gra veg, nagh vel fys hannah ayd. JJK idiom; shione: I know it pretty well - Shione dou eh feer vie. JJK idiom; toig; shoyl; fys ec er: Therefore he knoweth their works - Shen-y-fa ta fys echey er nyn obbraghyn Bible; cur enney er: knowing that it was the Lord. - cur enney er dy nee eh van Chiarn Bible

of defence (gen.) (dy) endeilys: the brooks of defence shall be emptied and dried up - bee ny strooanyn dy endeilys folmit as chirmit Bible; (dy) chemmyrk: thou hast set thine house of defence very high - tou er hoiaghey yn thie ayd dy chemmyrk feer ard Bible

pilots (npl.) pilotyn: the mariners, and all the pilots of the sea - ny shiolteyryn, as ooilley pilotyn ny marrey Bible; deiney-stiuree: thy wise men, O Tyrus, that were in thee, were thy pilots - va ny deiney schleïoil ayd hene dty gheiney-stiuree, O Tyrus Bible

Thank you (n., intj) (sing) Gura mie ayd; Gura mie eu: Thank you very much, I will do my best to meet your kind wishes - Gura mie mooar eu, n'eem my chooid share y yannoo dy huittym stiagh lesh nyn yeearreeyn kenjal. JJK idiom

why2 (interrog.) Cre'n oyr: Why should you think so? - Cre'n oyr smooinagh shiu myr shen? JJK idiom; cammah; cre fa: Why don't you offer her some? - Cre'n fa nagh vel oo arral veg urree? JJK idiom; cre hon: Since you know it, why do you ask me? - Myr ta fys ayd, cre hon t'ou fenaght jeem? JJK idiom

cur da (expenses) allow; contribute, enhance, give over, give to, pass over: cha vel oo cur da barriaght ayns y chaggey Bible; beat up, belabour, clock, hammer, hit, lash, scold, thrash: By vie lhiam cur da'n chayt ayd agh cha bloys dou. DF; append; article to trade; bestow; ascribe

dy geyre abruptly: Lurg shoh eaisht dy geyre rish ny t'er ny ghra as er ny ghuee er y hon, cooinaght dy nee dty phadjeryn hene ad ta çhebbit s eose gys Jee, agh nagh vel ayrn erbee ayd ayndoo CS; closely

gialtaghey pledge, pledging, vow, vowing: as hugge shen ta ayd er doyrt as ern altiyght an mriery yn dare ie dan je elle, as t'ayd er na hoilshaghey shen liorish toyrt as goyl fayniy, as liorish kurr kujaght lauyn, ta mish kur ginsh mag PB1610

jannoo leshtal apologise, palliate: Ag la kedyn y phusi my ta duyne erbi jeanu lieskel as soilshaghey oer erbi dy liettel nagh vod ayd ve er an gurr kujaght ayn pusey liorish lyoi iih na lyoinyn y ririyght shanoni as ma viis e kiangil PB1610; allege

oiys opposition: Bee yn vote imraagh coontit dy ve ard-obbyr jeant ec Steve Rodan, oltey son Garff, ren stiurey yn Billey trooid noi oiys lajer. BS tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

prowal (=Ir. promhadh) assay, demonstrate, demonstration, depose, deposition, discern, establishment, experience, fit on, proof, prove, proving, test, trial, try, try on, try out: Tra nee oo prowal, ennee oo dy negin dhyt ymmodee reddyn y chredjal nagh jean y resoon broghe ayd hene dy harryltagh cordail rish CS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog