Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: awinyn | Results: 22

awinyn rivers: er ny sleityn as ayns ny glionteenyn ta e vanglaneyn er duittym, as ta ny banganyn echey er nyn mrishey liorish ooilley awinyn y cheer Bible


Inexact matches:

Cheshaght cour Sharaghey Awinyn Vannin (yn); (the) Manx Rivers Improvement Association

rivers (npl.) awinyn; (ny); (the) hawinyn

Manx Rivers Improvement Association (n.) (the); (yn) Cheshaght cour Sharaghey Awinyn Vannin

awin (=O.Ir. ab. Ir. abha, abhainn, Sc.G. abhainn) (f.) pl. awinyn river: nee ooilley diunidyn yn awin chyrmagh Bible [L. amnem]

moir ny hawin spring: gys moir ny awinyn t'ad reesht chyndaa Bible

ynnydyn chyrmey dry places: roie awinyn ayns ynnydyn chyrmey Bible

shall turn chyndaa-ee: And they shall turn the rivers far away - As chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl Bible

broghey defile, foul: ren oo seiy ny ushtaghyn lesh dty chassyn, as broghey dty awinyn. Bible

camjeeragh zigzag: Eisht haink ny skyrtyn ooirey rish, as lhieu ny coanyn injil as glionteenyn foue, awinyn camjeeragh shliaw'nagh rish dagh broogh roie lesh nyn geeshyn gys yn aarkey yoogh PC

camjeeragh shliawinagh gently winding, meandering: awinyn camjeeragh shliaw'nagh rish dagh broogh roie lesh nyn geeshyn gys yn aarkey yoogh PC

chirmee See chyrmee 1 desiccative; 2 will dry a: As chirmee-ym seose ny awinyn Bible; 3 air: Chirmee ny brelleeinyn. JJK; 4 drying

chyrmee-ym I will dry up: Ver-yms naardey sleityn as croink, as fiogh-ym nyn ghlassyraght: nee'm ellanyn ayns awinyn, as chyrmee-ym seose ny loghanyn. Bible

chyrmey dry: haink yn ushtey magh myr thooilley: myr shen dy roie awinyn ayns ynnydyn chyrmey Bible

eaynagh 1 (n.) desert, wilderness: a: nee'm raad y yannoo 'syn aasagh hene, as awinyn 'syn eaynagh. Bible; 2 (adj.) precipitous, steep; 3 (adj.) lamblike, lamb-producing

endeilys (dy) of defence: As chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl; as bee ny strooanyn dy endeilys folmit as chirmit; yn chuirtlagh neesht as y chlioagagh nee fioghey. Bible

fadaneyssyn follym-faase desolate wastes: Myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra, rish ny sleityn, as rish ny croink, rish ny awinyn, as rish ny glionteenyn, rish ny fadaneyssyn follym-faase, as rish ny ard-valjyn treigit Bible

foddey ersooyl far afield, far away, outlying: chyndaa-ee ad ny awinyn foddey ersooyl Bible

mynvrishey pulverization, pulverize, shatter, smash, smash up: T'eh er ghellal rish cooishyn bentyn rish sauchys-bee, quallid-ushtey ayns awinyn, as mynvrishey stooghyn eirinagh. BS

plantyn plants: Ren ny ushtaghyn mooar jeh, as reu y diunid soiaghey seose eh er yn yrjid, lesh ny awinyn eck roie mysh ny plantyn echey, as lhig ee magh e strooanyn gys ooilley biljyn y vagheragh. Bible

sleayd (f.) 1 dredge, trail a: sleayd-ym seose oo ass mean dty awinyn Bible; 2 toboggan, sledge, trailer

brick brick: ayns morter, as ayns brick Bible; trout: Ta'n Çheshaght Cour Sharaghey Awinyn Vannin er lunney shalee-ronsee vooar d'eddyn magh cre'n fa nagh vel whilleen dy vraddanyn as brick ayns awin Sulby as va paart dy vleeantyn er dy henney. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog