Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: awin rioee | Results: 183

awin rioee (f.) glacier

awin (=O.Ir. ab. Ir. abha, abhainn, Sc.G. abhainn) (f.) pl. awinyn river: nee ooilley diunidyn yn awin chyrmagh Bible [L. amnem]


Inexact matches:

Awin Argid Silverburn: Michael Osborne, voish Gowaltys yn Awin Argid, v'eh yn stiureyder jeh etlan Beech ren smoashal stiagh ayns magheryn-cloie beeal rish purt- aer Veeal Feirshtey. BS

Awin Blaber Blaeberry River

Awin Bully Bully's River

Awin Dee (f.) (Yn); (The) Dee

Awin Doo (f.) (Yn); (The) Doo

Awin Ghlass Green River

Awin Ghoolish (f.) Douglas River

awin hidee (f.) tidal river

Awin Hulby (Yn) Sulby River: Myr shen t'eh goll sheese liorish Awin Hulby gys y cheyll ec Myroscogh, as t'eh loobey mygeayrt tree ellanyn. Chron

Awin Rosien (f.) Silverburn

Awin Ruy Red River

Awin Shellee, Silverburn

Awin Taggart Taggart's River

Awin Valloo (f.) (Yn) Dumb River

awin valloo sluggish river

awin varroo sluggish river

Awin Veg Little River: honnick eh, 'sy lheeannee faggys da'n awin veg ayns shen, ferrishyn daunsey mygeayrt as bayrnyn jiargey as cooatyn geayney orroo! JC

Awin Vitchel Michael's River

Awin Vooar Big River: Feayshil ny kiare ainleyn ta kianlt ayns awin vooar Euphrates. Bible; Sulby River

breck awin brown trout

breckeyder awin river angler

cabbyl awin hippopotamus

dullish awin (f.) pondweed

eeast awin freshwater fish

Lhiattee Awin, Riverside

Rheynn Awin River Division

shligganagh awin terrapin

Awin Glion Mooar Great Glen River

Awin Kione ny Traie Strand End River

Awin ny Darragh Oakwood River

Awin y Cabbal River of the Chapel

awin y eeastagh seose (yn); (of angler) work

Awin y Ghollane River of the Fork

Awin yn Reeast River of the Moor

Broogh ny Awin, Riverbank

Glion Awin Rushen Silverdale Glen

Glion yn Awin Argid Silverdale Glen

heose er yn awin upriver, upstream

rannag awin Colorado (f.) Colorado river toad

Rheynn Awin Beg Little River Division

seose yn awin up-river, up-stream: Mooirchooraghyn currit lesh seose yn awin ec y tidey. DF; upriver; upstream

sheese yn awin downstream

Shenn Raad ny h-Awin Old River Road

Toinn Rheynn Awin River Division Bottom

Silverburn (n.) Awin Rosien, Awin Argid, Awin Shellee,

sluggish river (n.) awin valloo, awin varroo

Sulby River (n.) Awin Hulby; (Yn) Awin Vooar

upriver (adv.) heose er yn awin; seose yn awin

Silverdale Glen (n.) Glion yn Awin Argid, Glion Awin Rushen

upstream (adj., adv.) heose er yn awin, noi'n stroo, noi'n troa, seose yn awin

river (n.) awin: That river is twenty feet deep - Ta'n awin feed trie er diunid. JJK idiom; strooan

muc-awin bear: Myr dooinney ta chea veih lion, as meeiteil muc-awin Bible

slane cheer whole land: As ennym y nah awin Gihon: yn awin cheddin ta combaasal slane cheer Ethiopia. Bible

Big River (n.) Awin Vooar

Blaeberry River (n.) Awin Blaber

Bully's River (n.) Awin Bully

Dee (n.) (The); (Yn) Awin Dee

Doo (n.) (The); (Yn) Awin Doo

Dumb River (n.) (Yn) Awin Valloo

freshwater fish (n.) eeast awin

glacier (n.) awin rioee, rio-stroo

Green River (n.) Awin Ghlass

hippopotamus (n.) cabbyl awin

Little River (n.) Awin Veg

Michael's River (n.) Awin Vitchel

pondweed (n.) dullish awin

Red River (n.) Awin Ruy

river angler (n.) breckeyder awin

River Division (n.) Rheynn Awin

Silver Stream (n.) Awin Argid

Taggart's River (n.) Awin Taggart

terrapin (n.) shligganagh awin

tidal river (n.) awin hidee

up-river seose yn awin

Douglas River (n.) Awin Ghoolish; (Yn) Doolaish

interglacial (adj.) eddyr-awin-rioeeagh

Oakwood River (n.) Awin ny Darragh

Riverbank (n.) Broogh ny Awin,; (Yn) Claddagh

source of river (n.) moir-awin

work2 (v.) (of angler); (yn) awin y eeastagh seose

awin-tragh basin

crouw-awin (f.) affluent, tributary of river; (of river) tributary

eddyr-awin-rioeeagh interglacial

moir-awin (f.) source of river

brown trout (n.) breck, breck awin, breck dhoan

Colorado river toad (n.) rannag awin Colorado

downstream (adj., adv.) lesh y trooan; sheese yn awin

Great Glen River (n.) Awin Glion Mooar

Little River Division (n.) Rheynn Awin Beg

River Division Bottom (n.) Toinn Rheynn Awin

River of the Chapel (n.) Awin y Cabbal

River of the Fork (n.) Awin y Ghollane

River of the Moor (n.) Awin yn Reeast

Riverside (n.) Cheu ny Hawin, Lhiattee Awin,

Strand End River (n.) Awin Kione ny Traie

tributary2 (n.) (of river) crouw, crouw-awin, fo-hrooan, mair

tributary of river (n.) crouw-awin, mair

up-stream noi'n stroo, noi'n troa, seose yn awin

aahagh fordable: Ta'n awin aahagh. DF

breinaghey See breinnaghey stink: nee'n awin breinaghey Bible

affluent crouw-awin; palchagh; sonney; souir, sour, souyr

broadest (adj.) s'lhea: The broadest river - Yn awin s'lhea. DF idiom; shlea

Old River Road (n.) Shenn Raad ny h-Awin

cheu (=Ir. taobh) (f.) pl. cheughyn 1 beam, side, standpoint a: er cheu elley jeh'n awin Bible; 2 page

chirmit drained, dried, dried up: bee'n awin naardey as chirmit seose Bible

chyrmagh dry up: nee ooilley diunidyn yn awin chyrmagh Bible

cochiangle combination, concatenation, confederation: Ec cochiangle yn daa awin. DF

dy palchey copiously, plentifully: As ver yn awin magh froggyn dy palchey Bible

eunyssyn pleasures: ver-uss daue jough dty eunyssyn myr ass yn awin Bible

faiyragh graminaceous, grassy, litter, verdant: Awin fo vrooinyn faiyragh. DF; browse

geilley rise: Ta'n awin geilley faggys da Sniaul. DF

gholl noon (dy); (to) pass over: Dy gholl noon awin. DF

roie trooid rattle off; run through: Ta'n awin roie trooid y lheeannee. DF

sceabey swept: Ren awin Kishon sceabey ad ersooyl Bible

Skeerey Stondane Santan: Ta'n awin roie stiagh 'sy cheayn ayns Skeerey Stondane. DF

banks (npl.) brooinyn: What a fine river ! Its banks are so charming, its waters so limpid - Cre'n awin stoamey! Ta e brooinyn cha pishagagh, e hushtaghyn cha sullyr. JJK idiom

basin (n.) awin-tragh, lhong-phurt, moir ny hushtaghyn, thamane, tobbyr-oonlee; meilley: Where's the basin? - C'raad ta'n veilley? JJK idiom

brink (n.) broogh: On the brink of war - Er broogh y chaggey. DF idiom; oirr: which is by the brink of the river of Arnon - ta rish oirr awin Arnon Bible

deep diunid: That river is twenty feet deep - Ta'n awin feed trie er diunid. JJK idiom; trome; dowiney; dowin: The snow lies very deep - Ta'n sniaghtey ny lhie feer dowin. JJK idiom

driftwood (n.) fuygh marrey, mooirchoorey; mooirchooraghyn: Driftwood tided up the river - Mooirchooraghyn currit lesh seose yn awin ec y tidey. DF idiom

flood baih; baihghey; lhieeney rour; skeaylley tooilley er; thooilley: The river is in flood - Ta thooilley 'syn awin. DF idiom

frozen lhejit: I am frozen - Ta mee lhejit. DF idiom; riojit: The river has frozen up - Ta'n awin riojit. DF idiom

leaped lheimmit; lheim: He leaped over the river - Lheim eh harrish yn awin. DF idiom

meadow (n.) lheeannee, lheannee: The river flows through the meadow - Ta'n awin roie trooid y lheeannee. DF idiom; traaghan

pass over (v.) (to); (dy) gholl harrish: To pass over a river - Dy gholl harrish awin. DF idiom; (to); (dy) gholl noon; cur da, sheeyn noal, sheeyney hug

reach reirey: Reach of a river - Reirey awin. DF idiom; rosh; roshtyn; roshtynys; sheeyney magh; roshys; sheeyn: Reach me the hammer - Sheeyn dou yn oard. DF idiom

road3 (n.) (country) bayr: Road that runs along the river - Bayr ta sheeynt rish yn awin. DF idiom

Santan (n.) Skeerey Stondane: The river falls into the sea in the parish of Santan - Ta'n awin roie stiagh 'sy cheayn ayns Skeerey Stondane. DF idiom; Skylley Stondane; Stondane

situated soit; shassoo: The river on the banks of which this town is situated - Yn awin er ny brooinyn ecksh ta'n balley shoh shassoo. JJK idiom; (ny) hoie: Situated right before them - Ny hoie kiart nyn meealloo. DF idiom

ard-vargey mart: As liorish ny ushtaghyn mooarey ta rass Sihor, fouyr yn awin, yn cheet-stiagh eck; as t'eeish ard-vargey ny ashoonyn.; emporium, supermarket

ayns drogh challin out of condition: haink shiaght booaghyn elley geiyrt orroo, ass yn awin, ayns drogh challin, as shang Bible; ill-favoured

banglaneyn branches: As roie awin trooid Eden dy ushtaghey yn gharey: as veih shen ve er ny reynn ayns kiare banglaneyn. Bible

cagleeyn confines, bounds: Veih shen hie eh lesh Azmon, roshtyn gys awin Egypt; cagleeyn y cheer cheddin va ec yn aarkey. Bible; landmarks: Ta paart scughey ny cagleeyn; tad liorish laue lajer goaill ersooyl shioltaneyn, as beaghey orroo Bible

Chellan (f.) (Yn) Apis: As hig eh gy-kione ayns y laa shen dy der y Chiarn magh larm caggee son y veishteig ta ayns yn ard sodjey-magh jeh awin Egypt, as son y chellan ta ayns cheer Assyria Bible

Corna Mill Water: liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby, as dy neu-yeeragh liorish y voalley cheddin eddyr Oxrayzer as Totmanby seose gys yn awin enmyssit Corna. Chron

cur my ner (intj) behold, lo, mark: As cur-my-ner, haink seose ass yn awin, shiaght booaghyn aalin, as slane beiyht Bible; beholding: hug eh my-ner, ny lhie er-gerrey da, Beelzebub mooar, yn prince by-niessey va da hene ayns reill Bible; visit

danjeyryn dangers: Tra ren shin cosney yn awin hug my ayr lessoonyn feer liauyr dooin mychione danjeyryn yn ushtey. CJ

er-aile ablaze, afire, on fire: V'ad rowley queeyl er-aile sheese lurgagh lesh awin. Dhoor

faarkey mooar 1 high seas, ocean, roller a: Ashdod lesh e baljyn-mooar as beg, Gaza as e baljyn-mooar as beg, gys awin Egypt, as y faarkey mooar, as y slyst echey Bible; 2 beachcomber

farkiaght abide, await, look for, pause, tarry, wait: Dooys v'eh myr muc-awin ny lhie farkiaght Bible

gell proceeding: awin glen dy ushtey yn vea, sollys myr crystal, gell magh ass stoyl-reeoil Yee Bible

ghaa1 See daa twain, two: ghow eh e ghaa ven, as e ghaa harvaant, as e un vac jeig, as hie ad harrish yn awin Jabbok. Bible

gullal bay, baying, howl, howling, roar, yowling: Ta shin ooilley gullal myr y vuc-awin Bible

immee lesh proceed: as dooyrt ad rish David, Trog ort, as immee lesh dy chooilley hiyr harrish yn awin Bible

ingagh (f.) criss-cross, grid on map, network, tracery; net: Cuirr ingagh 'syn awin. DF; (of nets) train

inneen (=Ir. iníon) (f.) pl. inneenyn damsel, daughter, girl, lass, wench: As haink inneen Pharaoh sheese dy aarkey ee hene 'syn awin Bible [O.Ir. ingen]

larm caggee (to arms) beating: 8 As hig eh gy-kione ayns y laa shen dy der y Chiarn magh larm caggee son y veishteig ta ayns yn ard sodjey-magh jeh awin Egypt, as son y chellan ta ayns cheer Assyria Bible

lhieent harrish overflowing: as nee eh gatt seose dy slane myr thooilley; as bee eh lhieent harrish, as er ny vaih myr liorish awin Egypt. Bible

markym-jeelym mirage: foddey voym, fo'n droghad roie Awin ny Braddanyn, yn sheean eck myr thaish, as va markym-jeelym er y vayr roym, as eer ny h-eeanlee hene nyn dost. Coraa

meeiteil convocation, meeting: Myr dooinney ta chea veih lion, as meeiteil muc-awin Bible

Moan (f.) Anglesey: As woish ny sleityn dod ad fakin ellan ny sloo, shen Ellan Voan, as eddyr ocsyn as Moan va cheer Arfon as awin Haint roie harrish GB

myr t'eh enmyssit so-called: T'eh goll sheese voish Balesalach liorish y voalley as y jeeig gys Awin Rushen, myr t'eh enmyssit liorish ny Manninee Chron

Oxrayzer Cairn of the Oxen: T'eh goll sheese liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby, as dy neu-yeeragh liorish y voalley cheddin eddyr Oxrayzer as Totmanby seose gys yn awin enmyssit Corna. Chron

Oxwath Ox Ford: Eisht t'eh goll sheese liorish y voalley cheddin as y jeeig cheddin gys yn awin faggys da Oxwath. Chron

quaaltagh 1 meeter a: Lhig da muc-awin t'er choayl e quallianyn ve quaaltagh dooinney Bible; 2 first-footer

quallianyn whelps: Lhig da muc-awin t'er choayl e quallianyn ve quaaltagh dooinney, roish ommydan ayns farg. Bible

seaghnee shall afflict: seaghnee ad shiu veih cagliagh Hamath gys awin yn aasagh Bible

seiy er ash push back, riposte: hirr sheshaght-lhuingys feer vooar dy Loghlynee ass y Vritaan goll stiagh seose awin Severn dy ghoaill greim er y thalloo aynshen, agh v'ad er nyn seiy er ash liorish deiney Edard Ree Hostyn GB

shassoo sthill stand still: Tra vees shiu er jeet gys oirr awin Yordan, nee shiu shassoo sthill ayns Jordan. Bible

skeeagh tired, tiresome, tiring, wearisome, wearying: bee ushtey yn awin skeeagh da ny Egyptianee. Bible

slane beiyht fat-fleshed: haink seose ass yn awin, shiaght booaghyn aalin, as slane beiyht: Bible

teddyn ropes: nee ad tayrn eh lesh teddynsyn awin, derrey nagh been chlagh sloo faagit Bible

vooa (y); (the) cow: As neen vooa, as y vuc-awin gyndyr Bible

bear1 (v.) brey, gymmyrkey, surranse, ymmyrk; ymmyrkey: God lays on you no burden greater than you can bear - Cha vel Jee cur ort errey ny smoo na foddee oo ymmyrkey. JJK idiom; (to); (dy) nymmyrk; (to); (dy) hurral: They and their children have much to bear - Ta mooarane ocsyn as ec nyn baitchyn dy hurral. JJK idiom; surrys, hroggys; (n.) bear, clameyder, maghouin, muc-awin, mucawin; ceau

charming (adj.) druaightagh, obbee; pishagagh: It's a charming evening - She fastyr pishagagh t'ayn. JJK idiom; stoamey: What a fine river ! Its banks are so charming, its waters so limpid - Cre'n awin stoamey! Ta e brooinyn cha pishagagh, e hushtaghyn cha sullyr. JJK idiom; (n.) buitcheraght, druaightys, obbeeys

down (n.) clooie: The chicken is like its kind before there is down on its head - Ta'n eean myr e ghooie my vel clooie er e chione. JJK idiom; branchlooie, clooie chayt, fynney; cloonagh; dreeym; dooagh; (adj.) neose: Down to recent times - Neose gys y traa t'ayn jiu. DF idiom; sheese: Down the river - Sheese yn awin. DF idiom; (static) heese: Her hair is down - Ta'n folt eck heese. DF idiom

I will meet veeitym; ver-yms meeiteil da: And there I will meet with the children of Israel - Shen y raad ver-yms meeiteil da cloan Israel Bible; ver-ym quaaltagh da: I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps - Ver-ym quaaltagh daue myr y vuc-awin ta er choayl e quallianyn Bible

rise ardane; girree, g'irree: I generally rise early - Ta mee g'irree dy-moghey dy-cliaghtagh. JJK idiom; att; dronnan; geilley: The rise of the river is near Snaefell - Ta'n awin geilley faggys da Sniaul. DF idiom; irree: She must rise earlier in the future - Shegin jee irree ny s'moghey ayns traa-ry-heet. JJK idiom; irree magh; lhieeney; tomman; troggal er; yrjaghey; irree: Rise of the day - Irree yn laa. DF idiom

stand still er-troggloo; er troggloo; shassoo sthill: When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan - Tra vees shiu er jeet gys oirr awin Yordan, nee shiu shassoo sthill ayns Jordan BNible; (impv) shass-jee: stand still, and see the salvation of the Lord - shass-jee, as cur-jee my-ner yn saualtys neen Chiarn soilshaghey diu Bible; fuirree-jee: Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you - Fuirree-jee tammylt, as neem clashtyn cre neen Chiarn sarey mychione eu. Bible; shass raad tou: stand still, and consider the wondrous works of God - shass raad tou, as smooinee dy dowin er obbraghyn yindyssagh Yee Bible

teeming1 er croo lesh: The bed is teeming with fleas - Ta'n lhiabbee er croo lesh jarganyn. DF idiom; plooghit: The river is teeming with fish - Ta'n awin plooghit lesh eeast. DF idiom; teaumey: We were teeming the well - Va shin teaumey yn chibbyr. DF idiom; deayrtey: It is teeming rain - T'eh deayrtyey fliaghey. DF idiom

town (n.) balley: The river on the banks of which this town is situated - Yn awin er ny brooinyn ecksh ta'n balley shoh shassoo. JJK idiom; valley: She has rented a country seat near the town - T'ee er n'ghoaill er mayl steat-cheerey er-gerrey da'n valley. JJK idiom

treasurers (npl.) resowryn: make a decree to all the treasurers which are beyond the river - cur magh sarey da ooilley ny resowryn ta cheu elley jehn awin Bible; stiurtyn: And I made treasurers over the treasuries - As hoie mee stiurtyn harrish ny thieyn-stoyr Bible; fir-tashtee: the treasurers, the counsellors, the sheriffs - ny fir-tashtee, ny fir-choyrlee, ny toshee-yioarree Bible

brick brick: ayns morter, as ayns brick Bible; trout: Ta'n Çheshaght Cour Sharaghey Awinyn Vannin er lunney shalee-ronsee vooar d'eddyn magh cre'n fa nagh vel whilleen dy vraddanyn as brick ayns awin Sulby as va paart dy vleeantyn er dy henney. BS

Burroo Round Hill: Ec beeal ny h-awin shoh va burroo, shen yn sorch dy valley ny cashtal v'ec ny Bretnee sy lhing shen GB

calmaneyn 1 pigeons a: As nee eh chebbal unnane jeh ny calmaneyn turtle, ny jeh ny calmaneyn aegey, lheid as oddys eh gheddyn; 2 doves a: Ta shin ooilley gullal myr y vuc-awin, as cooagey dy treih myr calmaneyn Bible

ceau (=Ir. caith, caitheamh) carry, consume, dart, fall, hang, last, loose, pass, rake, run out, upbraid, waste; weather, shower, rain; aim, launch, shy, shoot; cast, throw: Dy chooilley lhiannoo-mac hig son y theihll nee shiu ceau 'syn awin Bible; bear, wear: nee Aaron ceau yn breast-plate dy vriwnys erskyn e chree Bible; hurl: Agh my teh tuittym er trooid goanlys, ny ceau red erbee er, liorish lhie cooyl-chlea Bible; yield: Lhig dan thalloo gymmyrkey faiyr, yn losserey ceau rass Bible; lay out, spend, spending; (on road) corner; raining: Agh te dorraghey nish, as te ceau trome foast. Coraa

croag (f.) 1 claw a: Yn Chiarn ren mish y livrey ass croag y lion, as veih croag y vuc-awin Bible; 2 (of bird) talon; 3 fang

grinderagh See grindyragh grumble, snarl; satirist; mock, sarcastic, satirical: dooyrt eh rish e charrey ayns aght grinderagh "Cre va'n vuc-awin sonjeragh ayns dty chleaysh?" EF; taunting

hickyraghey (dy); (to) recover: hie eh dy hickyraghey e reeriaght ec awin Euphrates Bible; certify, confirm: Ta shin dy hickyraghey dan ree, my vees yn ard-valley shoh troggit reesht Bible; establish: teh dy hickyraghey ad son dy bragh, as tad er nyn yrjaghey Bible

Laksaa Laxey, Salmon River: Shoh yn cagliagh eddyr thalloo y ree as thalloo maynee Skinscoe: t'eh goaill toshiaght ec beeal purt Laksaa as t'eh goll seose liorish Awin Laksaa dy jeeragh fo'n wyllin gys y ghlion veg t'eddyr Cabbal Niglas as y balley enmyssit Gretastaz. Chron [Scand]

reiltys (=Ir. rialtas) (f.) pl. reiltyssyn governance, rule: va'n reiltys er ny ghoaill voue Bible; kingdom: Myr shen ghow Saul yn reiltys harrish Israel Bible; dominion: Son va reiltys echey harrish ooilleyn cheer er cheu shoh jehn awin Bible; government: Son dooinyn ta lhiannoo er ny ruggey, dooinyn ta mac er ny choyrt, as bee yn reiltys er e gheaylin Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog