Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ashoonagh | Results: 125

ashoonagh (=Ir. náisiúnta) Gentile, national: Ta mee er lhaih dy vel curriglym ''ashoonagh'' ec Mannin nish. Carn


Inexact matches:

ardreeriaght ashoonagh national sovereignty

arrane ashoonagh national anthem: C'ren aght ta shiu gra yn chied linney jeh'n arrane ashoonagh? Dhoor

banc ashoonagh national bank

bunyn ashoonagh national origins: Er e hon shen, ta reiltys yn RU arryltagh dy ghra 'possanyn kynneeagh' rish ny h-Albinee, Bretnee as Yernee kyndagh rish ny 'bunyn ashoonagh' oc. Carn

cooney ashoonagh national assistance

feeaghyn ashoonagh funds

fer-oik ashoonagh national officer

jarroo-enney ashoonagh national identity

lhiastynys ashoonagh national debt

mynlught ashoonagh national minority

pairk ashoonagh national park

shirveish ashoonagh (f.) national service

soshiallys ashoonagh national socialism

urryssaght ashoonagh (f.) national insurance

Ynnyd-spoyrt Ashoonagh National Sports Centre

Bing Phobblaghtagh Ashoonagh Republican National Committee

Blein Eddyr-ashoonagh Rollageydys International Year of Astronomy

Caarjyn Eiraght Ashoonagh Vannin Friends of Manx National Heritage

coarys Urrysaght Ashoonagh National Insurance system

Cor Aeglagh Ashoonagh Vannin Manx National Youth Choir

Eiraght Ashoonagh Vannin (f.) Manx National Heritage: Y Stiureyder, Stephen Harrison, t'eh gra dy vel ny toyrtyssyn veih ny Caarjyn as yn obbyr ry hoi troggal argid ta jeant oc er ve feer foaysagh as Eiraght Ashoonagh Vannin cummal seose ynnydyn shendeeagh yn Ellan. BS

Kemmyrk Nadoor Ashoonagh ny h-Ayrey Ayres National Nature Reserve

Kiaull Ashoonagh as Classicagh Vannin Manx National and Classical Music

Laare Ashoonagh son Jallooyn National Art Gallery

Lioarlann as Recortyssyn Ashoonagh (f.) National Library and Archives

Possan Strateish Ashoonagh National Strategy Group

shenn jarroo-enney ashoonagh historic national identity

Sheshaght-cheirdey Ashoonagh Eirinee Vannin (f.) Manx National Farmers' Union

Shirveish Laynt Ashoonagh (f.) National Health Service

Stiureyder Eiraght Ashoonagh Vannin Director of Manx National Heritage: By vie lesh stiureyder Eiraght Ashoonagh Vannin thie-tashtee jeh'n diaspora Manninagh y ve sy chenn scoill Dhoor

Thie-Tashtee Theayagh Ashoonagh Chreneash National Folk Museum at Cregneash

Treisht Ashoonagh Vannin Manx National Trust

Colleish Ashoonagh Reeoil son ny Doail Royal National College for the Blind

Fo-rheynn Shirveishyn Theayagh Eiraght Ashoonagh Vannin Manx National Heritage Public Services Division

Pairk Ashoonagh as Garey Biljagh Tinvaal Tynwald National Park and Arboretum

Slattys Thie-Tashtee as Treisht Ashoonagh Vannin Manx Museum and National Trust Act

Thie Tashtee as Treisht Ashoonagh Vannin Manx Museum and National Trust

Thie-tashtee Vannin as y Barrantys Ashoonagh Manx Museum and National Trust

Undinys Ashoonagh Reeoil ny Baatyn Sauaillagh Royal National Lifeboat Institution

Gentile (n., adj.) ashoonagh: and also to the Gentile - as myrgeddin dan Ashoonagh Bible; chymmyltagh; angreestee

Manx Museum and National Trust (n.) Thie-tashtee Vannin as y Barrantys Ashoonagh, Thie Tashtee as Treisht Ashoonagh Vannin

national (n., adj.) ashoonagh: I am a believer in national culture - Ta mish er cheu cultoor ashoonagh. DF idiom

national anthem (n.) arrane ashoonagh: The Manx National Anthem - Arrane Ashoonagh Vannin. DF idiom

national assistance (n.) cooney ashoonagh

national bank (n.) banc ashoonagh

national identity (n.) jarroo-enney ashoonagh

national insurance (n.) urryssaght ashoonagh

national minority (n.) mynlught ashoonagh

national officer (n.) fer-oik ashoonagh

national origins (npl.) bunyn ashoonagh

national park (n.) pairk ashoonagh

national service (n.) shirveish ashoonagh

national socialism (n.) soshiallys ashoonagh

national sovereignty (n.) ardreeriaght ashoonagh

boodeeys kynneeagh ethnic community: shegin daue croghey er ny h-eieyn jeh 'shenn jarroo-enney ashoonagh' ny 'boodeeys kynneeagh' dy chur er reiltys yn RU dy ghra 'mynlught ashoonagh' rish ny Cornee. Carn

eddyr-ashoonagh international, internationalist: Ec y traa t'ayn, t'eh jeeaghyn nagh vodmayd croghey er conaantyn eddyr-ashoonagh. Carn

funds (npl.) eeasaght stait; feeaghyn ashoonagh

international (adj.) eddyr-ashoonagh

internationalist (n., adj.) eddyr-ashoonagh; eddyr-ashoonagheyr

National Sports Centre (n.) Ynnyd-spoyrt Ashoonagh

historic national identity (n.) shenn jarroo-enney ashoonagh

Manx National Farmers' Union (n.) Sheshaght-cheirdey Ashoonagh Eirinee Vannin

Manx National Heritage (n.) Eiraght Ashoonagh Vannin

Manx National Trust (n.) Treisht Ashoonagh Vannin

Manx National Youth Choir (n.) Cor Aeglagh Ashoonagh Vannin

National Art Gallery (n.) Laare Ashoonagh son Jallooyn

national debt (n.) lhiastynys ashoonagh; lhiastynys ny cheerey

National Insurance system (n.) coarys Urrysaght Ashoonagh

National Library and Archives (n.) Lioarlann as Recortyssyn Ashoonagh

National Strategy Group (n.) Possan Strateish Ashoonagh

Republican National Committee (n.) Bing Phobblaghtagh Ashoonagh

eddyr- (pref.) inter-: Oardagh argid eddyr-ashoonagh DF

Ayres National Nature Reserve (n.) Kemmyrk Nadoor Ashoonagh ny h-Ayrey

Director of Manx National Heritage (n.) Stiureyder Eiraght Ashoonagh Vannin

Friends of Manx National Heritage (npl.) Caarjyn Eiraght Ashoonagh Vannin

International Year of Astronomy (n.) Blein Eddyr-ashoonagh Rollageydys

Manx Museum and National Trust Act (n.) Slattys Thie-Tashtee as Treisht Ashoonagh Vannin

Manx National and Classical Music (n.) Kiaull Ashoonagh as Classicagh Vannin

Manx National Heritage Public Services Division (n.) Fo-rheynn Shirveishyn Theayagh Eiraght Ashoonagh Vannin

National Folk Museum at Cregneash (n.) Thie-Tashtee Theayagh Ashoonagh Chreneash

National Health Service (n.) Shirveish Laynt Ashoonagh, Shirveish Slaynt y Theay

Royal National College for the Blind (n.) Colleish Ashoonagh Reeoil son ny Doail

Royal National Lifeboat Institution (n.) Undinys Ashoonagh Reeoil ny Baatyn Sauaillagh

Tynwald National Park and Arboretum (n.) Pairk Ashoonagh as Garey Biljagh Tinvaal

errys consciousness: T'ad er yannoo foays mooar da'n Errys Ashoonagh Britaanagh. Carn

persoonaght (f.) identity: dy-jarroo ta chengey undin jeh kiaull as persoonaght ashoonagh. Carn

strateyshagh strategical, strategist: She cooish jeh scansh strateyshagh ashoonagh t'ayn BS

stubbin Manx cat, rumpy cat: Ta Eiraght Ashoonagh Vannin shirrey stubbin. BS

assembly (n.) chionnal, co-chruinnaght, feish, forragh, mod, quaiyl, quinney; cruinnaght: Manx National Assembly - Cruinnaght Vanninagh Ashoonagh. DF idiom

culture (v.) aase, lhiasaghey; (n.) cultoor: I am a believer in national culture - Ta mish er cheu cultoor ashoonagh. DF idiom

arraghys manoeuvre, variation of wind, variety: va nyn ghlaare soilshaghey magh dy mie arraghys nyn rinkey ashoonagh. Carn

atchimeyr terrorist: Ta Jellicoe smooinaghtyn dy lhisagh yn slattys shoh ve ymmydit noi atchimeyryn eddyr ashoonagh er y fa dy vel ymagglaghey eddyr-ashoonagh Carn

atchimeyryn terrorists: Agh ta lught Plaid Cymru coontey ny Meibion dy ve nyn atchimeyryn ta er ve cleaynit ec y Front Ashoonagh. Carn

Balley Aah Cleeah Dublin: Tooilley fys ry-gheddyn veih'n scrudeyr ashoonagh Eilis Ni Mhearrai, 39 Raad Moyne, Ranelagh, Balley Aah Cleeah 6, Nerin. Dhoor

baneyn whites: Ta gagh red goll er stiurey liorish ny baneyn as ny colughtyn eddyr ashoonagh. Carn

Cayr Deeth (f.) Cardiff: haink mee quaiyl rish Julian Goodacre ta er croo piob Bretnagh hannah voish sampleyr ry gheddyn ayns y Thie Tashtee Ashoonagh ayns Cayr Deeth. Carn

cliaghtagh consuetudinal, conventional, customary, habitual: Myr dy cliaghtagh cha nel y sleih oikoil coontey monney jeh Yernish ayns Twoaie Nerin sy resoonaght shoh mychione y churriylym ''ashoonagh''. Carn

colughtyn firms: Ta gagh red goll er stiurey liorish ny baneyn as ny colughtyn eddyr ashoonagh. Carn

Covargey Common Market: Oddagh oo gra nagh lhisagh shin ve boirit mysh Reiltys Hene Albinagh as y Covargey goll dy gheddyn rey rish steatyn ashoonagh. Carn

cumir (=Ir. comair) brief, compact, concise, tidy: Ta treisht ayn dy jean Eiraght Ashoonagh Vannin ny recortyssyn y chur magh myr jysk cumir (CD) ny s'anmagh sy vlein. BS [O.Ir. cummair]

dy cliaghtagh customarily, usually: Myr dy cliaghtagh cha nel y sleih oikoil coontey monney jeh Yernish ayns Twoaie Nerin sy resoonaght shoh mychione y churriylym ''ashoonagh''. Carn; generally

eisteddfod eisteddfod: Gyn ourys, hig ny Yernee shoh gys Mannin reesht. Ec yn un cheayrt, ta Manninee goll gys yn Eisteddfod Ashoonagh ayns Bretin Carn

ellaneen eyot, islet: She shenn ghowaltys yn troggal hene as s'lesh Treisht Ashoonagh Vannin eh nish, as yn slane ellaneen neesht. Carn

failleyderyn employers: Ta Tinvaal er choardail dy bee failleyderyn geeck nane sy cheead ny smoo son Urrysaght Ashoonagh veih Mee Averil, daa veeilley as tree. BS

feyshteyder controversialist, examiner, inquisitive person, questioner: Hir Mainshtyr Shimmin er y feyshteyder dy ghoaill rish dy row eh freggyrt as foays ashoonagh share yn Ellan syn aigney echey. BS

freilltagh conservationist, conservative: goaill stiagh rheynnyn-reltys (Eirinys, Garraghey as Turrysid), chammah as Eiraght Ashoonagh Vannin as possanyn-eirinys as possanyn freilltagh. BS

jysk (=Ir. diosg) disc, disk: Ta treisht ayn dy jean Eiraght Ashoonagh Vannin ny recortyssyn y chur magh myr jysk cumir (CD) ny s'anmagh sy vlein. BS

jysk cumir compact disc, compact disk: Ta treisht ayn dy jean Eiraght Ashoonagh Vannin ny recortyssyn y chur magh myr jysk cumir (CD) ny s'anmagh sy vlein. BS

kionfenee general: 'Sy voghrey va mooarane preays orrin dy chur gy-kione chaglym cour curmyn kionfenee as reih ny Fir-oik Ashoonagh. Coraa

lioarlagh (collection of) books: Hooar mee yn skeeal shoh ayns lioarlagh Eiraght Ashoonagh Vannin kuse dy vleeantyn er dy henney. Dhoor; collection of books

ooashlys (f.) dignity, eminency, excellency, nobility, nobleness: Ayns yn ellan shoh, beggan dy vleeantyn er dy henney, va dooinney Manninagh, nyn mard ashoonagh, jeh ooashlys ny mast ain Carn

preays (f.) press, pressure, stress, urgency: 'Sy voghrey va mooarane preays orrin dy chur gy-kione chaglym cour curmyn kionfenee as reih ny Fir-oik Ashoonagh. Coraa

rinkey pl. rinkaghyn dance, dancing: va nyn ghlaare soilshaghey magh dy mie arraghys nyn rinkey ashoonagh. Carn

seyraanaght citizenship: ta possan kynneeagh goll er meenaghey myr 'possan dy 'leih er ny veenaghey liorish daah'n chrackan, kynney, ashoonaght (goaill stiagh seyraanaght), ny bunyn kynneeagh, ny bunyn ashoonagh. Carn

sheckteragh administratorship; executive: Agh ta Caairliagh Sheckteragh Thie Tashtee Vannin, Martin Moore, gra nagh vel Mainshtyr Houghton toiggal yn oyr dy vel Eiraght Ashoonagh Vannin ayn. BS

skellal 1 die away, disappearance: Marish yn chengey va palchey dy arraneyn skellal ersooyl, dy-jarroo ta chengey undin jeh kiaull as persoonaght ashoonagh. Carn; 2 (dy); (to) glisten; 3 (dy); (to) beam a: coodagh dy hoilshey sollys v'er e skyn as goullyn greiney skellal magh veih 'vun PC

Slattys Cooidjaght Chynneeagh Race Relations Act: Syn ynnyd jeh shen, ta reiltys yn RU meenaghey mynlught ashoonagh myr 'possan kynneeagh', geiyrt er Slattys Cooidjaght Chynneeagh ayns 1976. Carn

streppey pl. streppaghyn tug; (v.) struggle: Shegin da dagh ashoonagh streppey noi'n olk ayns e heer hene, er'n aght shen ta shin cooney lesh dagh ashoon Celtiagh elley. Carn

troddan traauee ploughing match: Ta mee er nakin shenn Yernagh, va traaue ec yn troddan traauee ashoonagh Nerin, ceau ny smoo na lieh yn traa echey jannoo yn chied daa chreagh as mysh daeed creagh ry-yannoo ooilley cooidjagh. Dhoor

urrysaght (=Ir. urrúsacht) (f.) (life) assurance: Ta Tinvaal er choardail dy bee failleyderyn geeck nane sy cheead ny smoo son Urrysaght Ashoonagh veih Mee Averil, daa veeilley as tree. BS; cover, insurance

ymmydit used: Ta Jellicoe smooinaghtyn dy lhisagh yn slattys shoh ve ymmydit noi atchimeyryn eddyr ashoonagh er y fa dy vel ymagglaghey eddyr-ashoonagh mooadaghey ayns Sostyn nish. Carn

co-emshiragh contemporaneous, contemporary: Shickyraghey dy vel plannal chengagh gobbragh dy mie as freilt co-emshiragh liorish ronsaghey as cur niart da conaantyn eddyr-ashoonagh as smooinaght noa er myn-chengaghyn. Dhoor

Frangaid (f.) Fanny, Frances: Ta shin clashtyn dy bee 'Neen Frangaid MacGhavid ersooyl dys Canada 'sy tourey shoh myr chaghter da'n chiaghtoo "Co-chruinnaght Eddyr-Ashoonagh jeh Obbyr-Theayagh," ec Toronto Coraa

lught-jeeaghyn viewers: shoh yn chied cheayrt ren lught-jeeaghyn eddyr-ashoonagh fakin scannaneyn jeant ayns chengey Celtiagh as coontey ram jeu. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog