Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: arrey | Results: 151

Arrey (intj) Fore

arrey attention, care, caution, feeder, guard, guard post, invigilation, look out, reserve, surveillance, vigilance; watch: mygeayrt y chiarroo arrey jehn oie Bible


Inexact matches:

aile arrey watch fire

arrey akeragh anchor watch

arrey baaish death watch

arrey coadee safeguard

arrey giare dog watch

arrey laa day watch

arrey mayrey mothering

Arrey nish (intj) Careful now

arrey oie bivouac, night watch

arrey reiltys Cabinet minister

Arrey Tinvaal Tynwald Watch: Ta Arrey Tinvaal laccal sollyssid-reiltys dy ve currit ayns bree liorish yn leigh. BS

Arrey Troailt Travel Watch

ben arrey (f.) chaperon

boayl arrey look out

deiney arrey watchmen: marshen gha ayd, as ren ayd yn yoi sickyr rish ny dene arre, as ghouri ayd yn ghlagh. PB1610

fer arrey watchman: Managh vrial yn chiarn yn ayrd valle : ta yn fer are duyske ayns fardayl. Psalm1610

fer bing-arrey vigile

fo arrey under surveillance: Tooryn ard niau ta seyr sthill veih danjeyr y noidys ain; t'ad freilt fo arrey gyere dy ainleyn sollys, eillit lesh pooar nyn ree. PC

fockle arrey catchword, slogan, watchword

freayll arrey guard, watch, watch-keeping: As nee daa heshaght jiuish ooilley, ta goll magh er y doonaght, eer nee adsyn freayll arrey er thie'n Chiarn mygeayrt y ree. Bible

Freill arrey (impv) Keep watch: Freill arrey er dty chree lesh ard-chiarail Bible

Gow arrey (intj) Caution, Take care: Gow arrey nagh duitt eh DF

gyn arrey uncared for: Gyn arrey kiart. DF

jannoo arrey invigilate: Va mee jannoo arrey ny hoie marish yn dooinney ching. DF

lhong arrey (f.) guard ship

moddey arrey house dog, watchdog

post arrey look out

shamyr arrey (f.) guardroom

shassoo arrey watch, watch-keeping

sheer arrey constant care

thie arrey guard house, watch house

toor arrey watchtower

towl arrey spy-hole

arrey da mynphoyntyn care for detail

arrey ny folley tender care

Bee er dty arrey (intj) Beware, Watch out; Mark: Immee as niartee oo-hene, as bee er dty arrey, as jeeagh cre tou dy yannoo Bible

Cronk ny Arrey Laa Hill of the Day Watch

Cronk yn Arrey Hill of the Watch

cronk yn arrey watch-hill

cur arrey da wares; give attention to, pay regard to: Red symoil dy vel y Banglane cur arrey da Celtiee elley y laa t'ayn jiu. Carn; be careful

fer arrey ein bird watcher

fockle yn arrey password

freayll arrey er 1 chaperon; 2 tend a: Nish vayns y cheer cheddin bochilley mooie er y vagher freayll arrey er nyn shioltaneynsyn oie Bible; 3 watch a: nee leopard freayll arrey er ny ard-valjyn oc Bible

freayll arrey er paitchey babysit

moddey-arrey ny troailtee passenger watchdog

toor yn arrey watchtower: tra va Judah er roshtyn gys toor yn arrey, lesh yn aasagh Bible

watch1 arrey, coadey; dooshtey; freayll arrey; freayll arrey er; gardey; jeeaghyn; lught farrar; ooreyder: His father is going to give him a gold watch - Ver e ayr da ooreyder airhey. JJK idiom; peeikearagh; shassoo arrey; sheygin; watch

look out arrey; boayl arrey, post arrey; trow

watchtower (n.) toor arrey; toor yn arrey: I stand continually upon the watchtower in the daytime - ta mee dy kinjagh shassoo er toor yn arrey fey-ny-laa Bible; toor y watch: Prepare the table, watch in the watchtower - Soie-jee magh y boayrd, freill-jee arrey ayns toor y watch Bible

guard arrey: To guard against - Dy reayll arrey noi. DF idiom; arreyder; gard; gardey; cur scaa er; freayll arrey

chaperon (n.) ben arrey, ben chooidjagh; (v.) freayll arrey er

watch-keeping (v.) freayll arrey; shassoo arrey

anchor watch arrey akeragh

bivouac (n.) arrey oie, bivaag

Cabinet minister (n.) arrey reiltys

care arrey: Take care not to cut me - Gow arrey nagh giar shiu mee. JJK idiom; boirey; currym; imnea; kiarail: He'll take care of me - Gowee eh kiarail jeem. JJK idiom; (v.) jannoo imnea

Caution (intj) Gow arrey

constant care sheer arrey

day watch (n.) arrey laa

death watch (n.) arrey baaish

dog watch (n.) arrey giare

Fore (intj) Arrey

guard house (n.) thie arrey

guard post (n.) arrey

guardroom (n.) shamyr arrey

guard ship lhong arrey

invigilate (v.) jannoo arrey

invigilation (n.) arrey

Keep watch (impv) Freill arrey

mothering (v.) arrey mayrey

night watch (n.) arrey oie

password (n.) fockle yn arrey

spy-hole (n.) towl arrey

surveillance (n.) arrey

Travel Watch (n.) Arrey Troailt

Tynwald Watch (n.) Arrey Tinvaal

under surveillance fo arrey

watchdog (n.) moddey arrey

watch fire (n.) aile arrey

watch-hill (n.) cronk yn arrey

watch house (n.) thie arrey

watchword (n.) fockle arrey; fockle-ny-harrey

Attention (impv) Shun; Er-arrey

attention (n.) arrey: Pay particular attention to this - Cur arrey er-lheh da shoh. DF idiom; frioose; geill: I've often told you so, you never pay any attention - Ta mee dy-mennick er n'insh dhyt myr shen, agh cha nel oo dy-bragh cur geill da. JJK idiom; tastey: I directed his attention to it - Hayrn mee y tastey echey da. DF idiom; tastid: I must draw your attention to this matter - Shegin dou tayrn dty hastid hug y chooish shoh. DF idiom

babysit (v.) freayll arrey er paitchey

be careful (v.) cur arrey da

coastguard (n.) arreyder coose, arrey-marrey

Farmwatch (n.) Arrey-Gowaltys

mainguard (n.) ard-arrey

precaution (n.) roie-arrey

slogan (n.) fockle arrey; sleih gerrym

Take care (intj) Er dhyt; (impv) Gow arrey: Take care not to cut me - Gow arrey nagh giar shiu mee. JJK idiom; Bee er dty hwoaie; Gow kiarail: When thy neighbour's house is on fire, take care of thy own house - Tra ta thie dty naboo er aile, gow kiarail jeh dty hie hene. JJK idiom

tender care arrey ny folley

Travelwatch (n.) Arrey-troailt

vigilance (n.) arrey, kiarail, tastey, twoaie

vigile fer bing-arrey

ard-arrey mainguard

Arrey-Gowaltys Farmwatch

arrey-marrey coastguard

Arrey-troailt Travelwatch

Er-arrey (impv) Attention, Stand by

roie-arrey precaution

Beware (intj) Bee er dty arrey; (impv) Gow uss kiarail

bird watcher (n.) arreyder eeanlee; fer arrey ein

care for detail arrey da mynphoyntyn

catchword (n.) fockle arrey, fockle raauee, lieh-ockle, treoir-ockle

feeder (n.) arrey, beeagheyder, coaraghey, fasseyder, saagh

give attention to (v.) cur arrey da

house dog (n.) moddey arrey, moddey thie

passenger watchdog (n.) moddey-arrey ny troailtee

pay regard to (v.) cur arrey da

safeguard arrey coadee; coadey; saase coadee

Stand by (impv) Bee ullee, Er-arrey

tend1 (v.) freayll arrey er, shirveish er

uncared for (adj.) faagail ny 'aasagh; gyn arrey

Careful now (intj) Arrey nish; Bee er dty hwoaie; Gow kiarail

Hill of the Day Watch (n.) Cronk ny Arrey Laa

Hill of the Watch (n.) Cronk yn Arrey, Cronk y Watch

reserve arrey; benoilaght; cooyl-sleih; fastid; fer ynnyd; tasht; thalloo freaylt; (of money) stoyr–argid

to it da: Pay attention to it - Cur arrey da. DF idiom

Watch out (impv) Bee er dty arrey; Bee er dty hwoaie

ard-chiarail (f.) primary care, providence; diligence: Freill arrey er dty chree lesh ardchiarail Bible

minnid (f.) minute: Ta mee er ve freayll arrey ort rish jeih minnid. DF

nee'm (=Ir. ním) I will: Nee'm shassoo er my arrey Bible

porter porter: doardee eh da'n porter dy reayll arrey

caution arrey, gioal; baggyrt; cur raaue da; raaue: He was let off with a caution - V'eh lhiggit jeh lesh raaue. DF idiom; raaueghey; twoaie: Caution! - Bee er dty hwoaie! DF idiom

diligence (n.) ard-chiarail: Keep thy heart with all diligence - Freill arrey er dty chree lesh ard-chiarail Bible; imnea: he that ruleth, with diligence - eshyn ta reill, lesh imnea Bible; jeadid, jeadys

keeping cooilleeney; freayll: Keeping a close watch on it - Freayll arrey cruinn er. DF idiom; jannoo: Are you keeping Lent? - Vel oo jannoo Yn Chargys? DF idiom; shassoo

ward1 coadan; doltey: Ward of court - Doltey ny quaiyl. DF idiom; wardys: To keep watch and ward - Dy reayll arrey as wardys. DF idiom; gard

wares (n.) cooid crayee, myn-chooid; (v.) cur arrey da; cooid: When thy wares went forth out of the seas - Tra hie dty chooid varchan magh er yn aarkey Bible

watchman (n.) arreyder: and the watchman went up to the roof - as hien arreyder seose gys mullagh y toor Bible; fer arrey

watchmen (npl.) arreyderyn: the day of thy watchmen and thy visitation cometh - ta laa dty arreyderyn as dty cherraghey er jeet ort Bible; deiney arrey

Celtiee Celts: Red symoil dy vel y Banglane cur arrey da Celtiee elley y laa t'ayn jiu. Carn

cotteyryn cottagers: va'n cragh er ve speeideilagh erskyn credjue ayns wheesh as v'eh er hayrn arrey y teihll er yn aght voght v'er mooinjer Lioas, as er croiteyryn as cotteyryn er fud ny Gaeltaght. NNS

Cur-jee twoaie jeh Beware of: As hug eh currym orroo, gra, Bee-jee er nyn arrey, cur-jee twoaie jeh soorid ny Phariseeyn, as jeh soorid Herod. Bible

dys y chooid sodjey to the uttermost: JEAN us arrey ayns dygh ully red: fulli syaghyn, jean gys y jere obeyr ferr uiskell, jean t'oik gys y ghuidd soje, bii koourit. PB1610

er oie by night, nightly, under cover of night: freill-ym arrey er oie as laa. Bible; at night

er yn oor hourly; on the hour: Shen-y-fa bee-jee er nyn arrey, son cha vel fys eu er yn oor tra hig nyn Jiarn. Bible

giar carve: Giar yn eill. JJK; cut: Gow arrey nagh giar shiu mee. JJK

kiangltys connection: my tamain geearree geddyn reh rish pooar ny Sostnee dy reayll arrey orrin syn aght shoh, shegin yn kiangltys shoh y vrishey. Carn

lhie cooyl-chlea ambush: Agh hooar Saul fys dy row ad lhie cooyl-chlea er e hon, as freayll arrey ec ny giattyn oie as laa dy varroo eh. Bible

mollag (=Ir. bolla or malaid) (f.) pl. mollagyn balloon, buoy, float: as ish freayll arrey er mollag ny lomarcan ayns mean y cheayn. Carn; scrip

mygeayrt-y-moosyn about them: Ta ainle y Chiarn freayll arrey mygeayrt-y-moosyn ta goaill aggle roish: as dy livrey ad Bible; round about them

rubbyr rubber: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn as ish freayll arrey er mollag ny lomarcan ayns mean y cheayn. Carn

sheelt abstemious, moderate, sober, temperate: lhig dooin ve er nyn arrey as sheelt. Bible

shooyl mygeayrt walk about, walk round: Bee-jee sheelt, bee-jee er nyn arrey; er-yn-oyr dy vel y noid eu yn drogh-spyrryd, myr lion buirroogh, shooyl mygeayrt, shirrey quoi oddys eh y stroie Bible

toor y watch watchtower: Soie-jee magh y boayrd, freill-jee arrey ayns toor y watch, ee-jee, iu-jee: irree-jee, shiuish reiltee, as bee-jee ullee ayns nyn eilley-caggee. Bible

round about them (emph.) mygeayrt-y-moosyn: The angel of the Lord tarrieth round about them that fear him - Ta ainle y Chiarn freayll arrey mygeayrt-y-moosyn ta goaill aggle roish Bible; mygeayrt-y-moo: the terror of God was upon the cities that were round about them - va atchim Yee er ny ard valjyn, va mygeayrt-y-moo Bible

paa (=Ir. póiteach) See paagh (adj.) athirst, parched, thirsty: nyrg yn redyn shanoni, fyss agg Iesy gy rou gygh ully red nish kuilinit, gy vodagh yn skriptur ve kuilinit, duyrt e, ta mi paa. PB1610; (n.) thirst: Ayns skeeys as doccar, ayns ve er my arrey dy mennick, ayns accyrys as paa, ayns trostey dy mennick, ayns feayraght as rooishtid Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog