Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: argid er livrey | Results: 254 (first 200 shown)

argid er livrey cash on delivery

argid (=Ir. airgiott ; lat. argentum.) coinage, exchequer, finance, money, silver, wages: son wheesh dy argid as sheeagh eh ver eh dou eh Bible; cash [L. argentum]


Inexact matches:

argid airhit silver-gilt

argid akeragh anchor money

argid altaragh altarage

argid baarailagh spending money

argid baiht investment

argid bea pension, living expense: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih Carn

argid beaghee (wages) board

argid bio mercury, quicksilver

argid brishee discount

argid cadjin (money) currency

argid choonee subsidy

argid cooinsheanse conscience money

argid corrym even money

argid cosnee prize money

argid cosney winnings

argid cosnit winnings

argid cumrail demurrage

argid foalsey counterfeit coinage

argid gial silver money

argid giat gate money

argid glass silver, silver money

argid iu ale money

argid joarree foreign currency

argid kianglee retainer

argid kionnee purchase price

argid laadee porterage

argid laue cash, small change; honorarium

argid leagh prize money

argid lhionney ale money

argid meainey specie

argid meansal maintenance payments

argid mollee solatium

argid mooar pretty penny: credjal dy vel Radio Vannin costal rouyr as dy vel y sleih ta gobbraghey da cosney argid mooar. Dhoor

argid nicklagh nickel silver

argid nickylagh nickel silver

argid pabyragh paper money

Argid Pheddyr St. Peter's Pence

argid poagey pin money

argid poggaid pocket money

argid quaiyllee recognizance

argid reill plutocracy

argid roobeenagh ruby silver

argid ruy copper; pence

argid sheese cash price, spot cash

argid spaarit spare cash

argid thie housekeeping

argid tostid hush money

argid ullee cash, pin money, pocket money, ready money, small change

arkyssyn argid money troubles

Awin Argid Silverburn: Michael Osborne, voish Gowaltys yn Awin Argid, v'eh yn stiureyder jeh etlan Beech ren smoashal stiagh ayns magheryn-cloie beeal rish purt- aer Veeal Feirshtey. BS

baih argid invested: Ta Mainshtyr Huhne credjal dy noddagh shen cur ass cree sleih ta kiarail shaghney eeck keeshyn ayns ny çheeraghyn oc hene liorish baih argid ayns bancyn ayns Mannin. BS

baiheyder argid investor

beih argid (f.) birch tree, silver birch

billey argid money bill

boayrd argid pay box, paydesk

bossan argid silverweed

bun-argid neuhoit floating capital

bwoalley argid coinage, coining money, minting

caghlaader argid money changer

carnaghey argid coining money

carnanaghey argid mint

ceau argid disburse, pay out: Dinsh Britaanagh dou dy vel y reiltys Frangagh ceau argid fy yerrey dy haraghey ny raaidyn sy Vritaan Carn

chiamble argid shrine

claaraghan argid cash register

clagh argid (f.) litharge, lead monoxide

cleragh argid cash clerk

coip argid (f.) silver print

cooishyn argid (f.) money-matters

coontys argid cash account

cooyl argid silvering

cray argid (f.) pay-dirt

cronnag argid (f.) cash desk

cummal argid argentiferous

desk argid cash desk

dubbyr argid jackpot

duillag argid (f.) silverweed, tansy

eeasseydagh argid money borrower

eeasseyder argid moneylender

egin argid pecuniary difficulties

fainey argid (f.) silver ring

feddan argid delivery tube

gaaue argid silversmith

geid argid pocket

gyn argid moneyless: tar-jee gys ny ushtaghyn, as eshyn ta gyn argid Bible

kishtey argid cash box, collecting box, money box

lane argid argentiferous, plenty of money: Ta feme ayn son lane argid ec yn Jeshaght dy reayll ooilley nyn lioaryn clouit as ta cooid smoo jeh berchys yn cheshaght kianglt ayns stoyr lioaryn. Carn

lauejaghys argid turn over

lioar argid (f.) cash book

margey argid money market

maylartagh argid money changer

meain argid (f.) silver-mine

mwyllin argid mint, minting press

obbyr argid (f.) silver-work

peesh argid (f.) silver coin

peeshyn argid (f.) silver coins: hug ad da three-feed as jeih peeshyn argid Bible

plait argid silver plate

poagey argid moneybag

poodeyr argid plate powder

ram argid pots of money: Hooar mee ram argid trooid eiraght. DF

reaghey argid financing: Nee yn argid reaghey argid da fir-ynsee Bretnish veih Bretin gys Patagonia Dhoor

rooisht argid broke, penniless

rour argid too much money: Dooyrt Larry Dillon dy vel ommidanyn ayns Doolish goaill rour argid ass ny turrysee. Carn

scroggyl argid silver foil

Shirveishyn Baiheyderyn-argid (f.) Investors Services

siyn argid silver-plate: hug Joram lesh mârish siyn argid Bible

soie argid invested

soieder argid investor

stoyr–argid (of money) reserve

tasht argid cash reserve

tayrnag argid (f.) till

thie argid bank

troar argid (f.) cash crop

argid loojey dooraght cash less discount

argid scarrey poosee alimony

Bann Argid Rushen Rushen Silver Band

bun-argid neu yllit uncalled capital

Cheer yn Argid (f.) Argentina

Chibbyr yn Argid Silver Well

Close yn Argid Silver Enclosure

Coontyssyn y Sthock-argid Penshyn Pension Fund Accounts

creck er argid cash sale

creck er argid sheese cash sale

creck son argid realize

cryss ry-hoi argid (f.) money belt

cur argid bio er quicksilver

cur argid coonee da subsidize

cur argid da fund

cur argid rish credit

cur argid 'sy chymbyl mobilize

cur cooyl argid er silver

cur cooyl argid rish resilver

cur gys argid realization

eeck argid sheese pay down

festit rish argid silver-mounted

Glion yn Awin Argid Silverdale Glen

goaill argid d'aggairagh embezzlement

goaill argid da hene embezzle

gow ymmyd jeh bun-argid (impv) capitalize

gyn argid coonee unsubsidized

leagh er argid sheese cash price

lught yn argid moneyed classes, wealthy, well-to-do: Fo'n ennym foalsey jeh jeianaghey, ta pooaraghyn lajer er vooadaghey yn vaarney eddyr sleih boght as lught yn argid. Carn; (the) rich

molley lesh argid buy over

Mwyllin yn Argid Mint

raayt bleinoil jeh bolgey argid annual rate of inflation

reaghey argid da finance: Nee yn argid reaghey argid da fir-ynsee Bretnish veih Bretin gys Patagonia; traenal ynseyderyn Bretnagh ynnydoil as da'n lhiasaghey jeh taghyrtyn cultooragh Bretnagh. Dhoor

stoyr-argid yn reiltys government reserves

Sym-cormee yn Tasht-argid Cadjin General Fund Balance

Slattys Kiarailyn Argidoil as Argid Cadjin Financial Provisions and Currency Act

cash (n.) argid: He made off with the cash - Chossyn eh roish as yn argid echey. DF idiom; argid laue, argid ullee, brishey

silver argid: He was born with a silver spoon in his mouth - Rug eh lesh spain argid ny veeal. JJK idiom; argid glass; argidagh; argidaghey; cheet dy ve lheeah; cur cooyl argid er; lheeah

ale money (n.) argid iu; argid lhionney

argentiferous (adj.) cummal argid, lane argid, lane d'argid

cash desk (n.) cronnag argid, desk argid

cash price (n.) argid sheese, leagh er argid sheese

coinage (n.) argid, bwoalley argid, cooinaghyn, croo, kiaddey

coining money (v.) bwoalley argid, carnaghey argid

finance (n.) argid; argidys; (v.) reaghey argid da

invested baih argid; baiht; currymit; soie argid; soit

investor (n.) baiheyder argid; soieder argid

money changer (n.) caghlaader argid, maylartagh argid

nickel silver (n.) argid nicklagh, argid nickylagh

pin money (n.) argid poagey; argid ullee

pocket money (n.) argid poggaid, argid ullee

prize money (n.) argid cosnee, argid leagh

quicksilver (n.) argid bio; (v.) cur argid bio er

silver money (n.) argid gial, argid glass

silverweed (n.) bossan argid, duillag argid

small change (n.) argid laue, argid ullee, brishey, myn-argid

winnings (n.) argid cosney; argid cosnit

cash sale (n.) creck er argid; creck er argid sheese

claareeyn basins, basons; dishes: ver ad er ny claareeyn, as ny spainyn, as ny mealaghyn, as coodaghyn dy choodaghey lhieu: as bee'n arran kinjagh er. Bible; bowls: Ny-yeih, cha row foast jeant son thie'n Chiarn claareeyn argid, smaleyderyn, basonyn, trumpetyn, siyn airh ny argid Bible; chargers: As shoh'n coontey oc; jeih claareeyn as feed dy airh, thousane claare dy argid, as nuy skynnyn as feed,

floating capital (n.) bun-argid, bun-argid neuhoit

investment (n.) argid-baiht: It is an investment - She argid baiht eh. DF idiom; baighey-argid; baih-argid; argid baiht; ynesteeaght

mint bwoalley, cooiney, jannoo cooinney jeh; carnanaghey argid; mwyllin argid; myndey; mynthey; thie cooinnee

money (n.) argid: Money burns a hole in his pocket - Ta argid lostey towl ny phoagey. JJK idiom; conney

too much money rour argid: Don't borrow too much money - Ny gow rouyr argid er eeasaght. JJK idiom

slane towse full weight: va argid dy chooilley ghooinney ayns beeal e hack, nyn argid ayns slane towse Bible; abundance

alimony (n.) argid scarrey poosee

altarage (n.) argid altaragh, oural

anchor money (n.) argid akeragh

board5 (wages) argid beaghee; lhongee

broke brisht; vrish: The dog broke loose - Vrish y moddey e chiangle. DF idiom; rooisht argid: I am broke - Ta mee rooisht argid. DF idiom

cash account (n.) coontys argid

cash book (n.) lioar argid

cash box (n.) kishtey argid

cash clerk (n.) cleragh argid

cash register (n.) claaraghan argid

cash reserve (n.) tasht argid

conscience money (n.) argid cooinsheanse

copper2 (n.) (money) ping; argid ruy

counterfeit coinage (n.) argid foalsey

delivery tube (n.) feddan argid

demurrage (n.) argid cumrail

disburse (v.) ceau argid

embezzlement (n.) goaill argid d'aggairagh

even money (n.) argid corrym

financing (v.) reaghey argid

foreign currency (n.) argid joarree

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog