Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: aeg | Results: 140

aeg (=Ir. óg) adolescent, immature, young, youthy: Ta my ghraih myr feeaih aalin aeg Bible; juvenile [OIr. oac, óc]


Inexact matches:

ben aeg (=Ir. bean og.) (f.) girl, maid, Miss, young woman: Eisht er yn aght shoh haink dagh ben aeg gys y ree Bible; lass; damsel

billey aeg sapling

blaa aeg bud, flowerbud

braddan aeg parr

caillin aeg damsel: She caillin aeg bwoyagh ee, aalin erskyn insh! JC

Chalse Aeg (The) Young Pretender

dooinney aeg (=Ir. duine-eg.) swain, young man: As hie ad stiagh ayns yn oaie, as honnick ad dooinney aeg ny hoie er y cheu yesh, coamrit ayns coamrey liauyr gial: as v'ad agglagh. Bible

duillag aeg (f.) sprout

eayn aeg lambkin

fedjag aeg (f.) pin-feather

fer aeg youngster: She Bretnagh y fer aeg shoh, as ta Bretnish echey. Carn; (of whale) calf

frog aeg tadpole

jough aeg (=Ir. dioch-og) wort

kellagh aeg cockerel

kyndagh aeg juvenile delinquent

lannoon aeg happy pair: as cha row gennallys ny cloie gyn loght, ry-laccal dauesyn nish, lheid shen va cooie da lannoon aeg noa-poost, gyn smooinaght' er cre oddagh taghyrt foast. PC

muc aeg (f.) gruntling

rannag aeg (f.) tadpole

saggyrt aeg curate

scollag aeg youth: Skeeal Beg Mysh Scollag Aeg, Keayrt dy row va scollag dy ghuilley aeg mysh queig bleeaney jeig dy eash as hie eh dy schoill dy ynsaghey yn A, B, C. GB

sheeloghe aeg rising generation

sheer aeg ever young

Balley Kew Aeg Kewaigue

Balley Yuan Aeg Young John's Farm

Cheer ny Aeg (f.) Elysian Fields, Land of Youth

fer aasit aeg young adult

paitchey beg aeg child of tender years

red beg aeg youngish

reih dooinney aeg choice young man: As va mac echey va'n ennym echey Saul, reih dooinney aeg as aalin; as cha row mastey cloan Israel persoon ny stoamey na eh Bible

cha nee agh adsyn mie ta geddyn baase as ad aeg only the good die young

damsel (n.) ben aeg: And the damsel was very fair to look upon - As van ven aeg feer aalin dy yeeaghyn urree Bible; caillin; caillin aeg; doodee; inneen; inney-veyl; moidyn: If a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband - My vees ben aeg ta ny moidyn nasht rish sheshey bible

tadpole (n.) frog aeg, rannag aeg, torbane; kione-snaue

adolescent aeg; aegidagh; aeglagh

calf3 (n.) (of whale) fer aeg

curate (n.) kioorad, saggyrt aeg

ever young sheer aeg

flowerbud (n.) blaa aeg

gruntling (n.) muc aeg

happy pair (n.) lannoon aeg

lambkin (n.) eayn aeg, eayneen

pin-feather (n.) fedjag aeg

rising generation (n.) sheeloghe aeg

sapling (n.) billey aeg, sthowyr

swain (n.) dooinney aeg, lhiannan

young1 aeg: Young as he is, he isn't wanting in prudence - Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK idiom; (adj.) aegey

young man (n.) dooinney aeg

Young Pretender (n.) (The) Chalse Aeg

youthy (adj.) aeg, scollagagh

cockerel (n.) eean kellee, kellagh aeg

Elysian Fields (npl.) Cheer ny Aeg

immature (adj.) aeg, anappee, neuappee; neu-appee

juvenile delinquent (n.) drogh-eean, kyndagh aeg

Kewaigue (n.) Balley Kew Aeg, Kewaig

parr (n.) braddan aeg, guilley ruy

young adult (n.) fer aasit aeg

youngish (adj.) aegoil; red beg aeg

youngster (n.) fer aeg, hessian, scollag

young woman (n.) ben aeg, caillin

child of tender years (n.) paitchey beg aeg

choice young man (n.) reih dooinney aeg

juvenile aeglagh; eean; aeg, aegey, oikanagh, lambaanagh, paitçhagh

Land of Youth (n.) Cheer ny Aeg

Miss (n.) ben aeg, Inneen seyr, Inney

sprout buinney; duillag aeg; gobbey; gubbey; stholey; caaylag

wort (n.) bollan; bossan; brellish; jough aeg

Young John's Farm (n.) Balley Yuan Aeg

youth (n.) aeglagh; aegid; scollag aeg; (npl.) sleih aegey

maid (n.) ben aeg, ben haarvant, caillag, caillin, inneen veyl, inney vaayl, moidjyn

lheiy (f.) pl. lheiyee calf: Gow uss lheiy aeg son oural-peccah Bible

mayd we: Cre'n aght fod mayd greinnaghey sleih aeg dy ynsaghey Ghaelg? Carn

stott pl. stitt bullock, steer: yiow ad aarloo myrgeddin stott aeg Bible

approve (v.) coontey mie jeh: I approve of it - Ta mee coontey mie jeh. DF idiom; lowal rish: I do not approve of that young man - Cha nel mee lowal rish y fer aeg shen. DF idiom

as long as choud cheddin; chouds: As long as the young man was ill - Choud's va'n dooinney aeg doogh. DF idiom; choud as: As long as I am alive - Choud as veeym bio. DF idiom

bud1 blaa aeg; blaaghey; brishey magh; buinney; cree; cur buinney magh: They are in bud - T'ad cur buinnaghyn magh. DF idiom; fo vuinnaghyn; gobbit; gub; gubbit; jeeass; keeagh

fatling (n.) brawn, mart beeyit; baagh beiyht: the young lion and the fatling together - y lion aeg, as y baagh beiyht dy cheilley Bible

girl (n.) ben aeg, bwoirrinagh, caillag, caillin, doodee, inneen, yah; 'neen: Was not the little girl very ill? - Nagh row yn neen veg feer ching? JJK idiom

husband1 (n.) dooinney; dooinney poost; dooinney sheshey; sheshey: Her husband is young; his wife is happy - Ta e sheshey aeg; ta e ven maynrey. JJK idiom; sheshey poost; fer-poost

lass (n.) bwoirrinagh; ben aeg; caillag, caillin; doodee: Big lump of a lass - Stuggey dy ghoodee. DF idiom; buddee; inneen, 'neen; yah: Where are you going lass? - C'raad t'ou goll yah? DF idiom

only the good die young cha nee agh adsyn mie ta geddyn baase as ad aeg

opening (n.) doarlish; toshiaght; caa: Fine opening for a young man - Caa mie da dooinney aeg. DF idiom; (v.) fosley

pleased him (v.) my-haittin lesh; by-laik lesh: And the maiden pleased him - As by-laik lesh y ven aeg Bible

worthy of death toilchin baase: there is in the damsel no sin worthy of death - cha vel y ven aeg er nyannoo peccah erbee ta toilchin baase Bible

Aran (f.) Aran: Ta ben aeg çheet veih'n Erin ass Inish Eer, ny hEllanyn Aran Lasairfhíona Chonaola. Dhoor

bransal dash, dash out, smash; (to) throw violently: Hug paart da'n 'eallagh aeg sthoo da, bransal claghyn as ceabyn moaney er. NNS

brooie (gen.) of a bank: Agh ec yn un cheayrt haink screeaghyn veih cheu elley ny brooie as doaltattym lheim magh ben waagh as scollag aeg lieh-rooisht, as ersooyl lhieu gyn scuirr lesh dy chooilley hiyr. GB

broutagh bestial, brutal, brutish, ruffianly: Jeheiney, va Jewell deyrit dy cheau bea ayns pryssoon son goaill ben aeg er egin dy broutagh ayns Raad Victoria ayns Doolish. BS; savage; doggish

Close y Kee Kee's Enclosure: Ta cooinaghtyn aym, tra va mee my ghuilley aeg, jeh shenn ven va ny baghey ec Close y Kee enmyssit Alice Condra. JyC

cooie da applicable, befit: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

custymeyryn customers: Va nane jeh ny custymeyryn eck ny ben aeg va cummal ayns Kione Droghad. CL

dragon pl. dragonyn dragon: stampee oo yn lion aeg as y dragon fo dty chassyn Bible

dy anmagh late: Dy anmagh syn astyr ren dooinney aeg dy row, va geiyrt er Ivar yn reejerey, soie er ny noidyn marish ymmodee cummaltee ny hEllanyn. Chron

Ealish (f.) Alice: Boallagh Ealish goll lesh shilley er ny shenn-phaarantyn eck va beaghey mysh meeilley veih Balley Kew Aeg. CL

ec yn chooid smoo at the very most: Ga nagh row fys ec yn chooid smoo jeh Aeg Threshlyn er bun ny fockleyn tra v'ad goaill arrane cha beagh fys orroo va clashtyn roo nagh row. Carn

êie 1 idea a: Cren êie tad orrym, uss ree Yudah? Bible; 2 call a: As dooyrt ad, Eiê mayd er y ven aeg, as hee mayd cre jir eh hene. Bible

er y Nollick at Christmas, during Yuletide: Daa cheayrt er y Nollick honnick mee sleih, shenn as aeg, rinkey cooidjagh. Carn

feeudys credit, decency, decent behaviour, discretion, modesty, prudence: Dy choyrt keeayll da'n ôney, da'n dooinney aeg, toiggal as feeudys Bible

glare (f.) pl. glaraghyn language, lingo, parlance, speech, utterance, voice: ghow ad tastey jeh glare y dooinney aeg Bible

goll noi go against: Cha vel uss son goll noi'n Philistine shoh dy chaggey rish: son cha vel oo agh dooinney aeg, agh t'eshyn ny ghooinney-caggee veih e aegid. Bible

gyn lheamys spotless, unblemished: Gow un dow aeg, as daa rea gyn lheamys Bible

Israelagh Israeli: Er y gherrid, cheayll mee veih Yuval, Israelagh aeg, trooid yn Eddyr-Voggyl. Dhoor

jeeaghyn mysh look after: Nish, t'ad shirrey coyrle as ymmodee Manninee boirit dy liooar mychione lhiass feallagh aeg syn Ellan, erskyn ooilley mychione yn aght ta sleih jeeaghyn mysh persoonyn aegey hie er cur ayns kiarail. BS

kys dhyt How do you know: As dooyrt David rish y dooinney aeg dinsh da, Kys dhyt's dy vel Saul as Jonathan e vac marroo ? Bible

lheim magh bail out; jump out: Agh ec yn un cheayrt haink screeaghyn veih cheu elley ny brooie as doaltattym lheim magh ben waagh as scollag aeg lieh-rooisht, as ersooyl lhieu gyn scuirr lesh dy chooilley hiyr. GB

lhongey mie square meal: Ta Eleanor dellal marym myr dy beign my ven aeg reesht, as shegin da ve lhongey mie jiu Dhoor

livreit assigned, yielded up: va'n kione er ny choyrt er claare as livreit gys y ven-aeg Bible

loght baaish capital crime, capital offence: Cha row fys aym dy nee loght baaish eh, Creestee dy v'er ny gheddyn slane rooisht marish Muslimagh aeg. CnyO

mârin with us: Ansherbee, un oie hie mish yn oie shoh mârish daa ghuilley elley as va eayst ghial ayn, as va inneen aeg mârin neesht. GB

meelowit disallowed, prohibited: ga nagh row Enree agh ny ghuilley aeg, as dy beagh eh yn Doonaght lurg shen casherickit liorish Roree, Ardaspick meelowit York. Chron

naisht affianced, bind, engaged: Ny yeih, ta Hommy aeg dy liooar, as ta palchey dy eeastyn elley ayns y cheayn, as cha nel ad naisht foast noadyr. Dhoor

noa-emshiragh latter-day, modern, modernistic, new-style, up-to-date: ta'n sleih aeg er ny choyrt shaghey yn kiaull noa emshiragh voish America Carn

Nollick1 (=Ir. Nollaig) (f.) Christmas, Christmastide, Yule, Yuletide: Daa cheayrt er y Nollick honnick mee sleih, shenn as aeg, rinkey cooidjagh. Carn [L Natalicia]

ôney simple: Dy choyrt keeayll dan ôney, dan dooinney aeg, toiggal as feeudys Bible; harmless

ooraghyn hours: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn Carn

paalan booth, tent: Nee'm paalan beg jeh speltyn aynshid er yn vroogh rea, as soieym seose eh dou-hene, myr ren yn Albinagh aeg, as mannagh yiowym yn vrack, kevys dou nagh nowym coo Coraa

possan dy leih gang: va possan dy leih aeg kionfenish nagh row nyn saie lesh dellal er lheh va jeant ayns Cooyrt Tinvaal ny s'moghee er y chiaghtyn roish y laa shen, as haishbynee ad nyn Carn

Purt Soderick Port Soderick: Va Purt Soderick feer ennoil lesh ny turrysee tra va Ealish aeg, as ragh e lught-thie dy mennick dys shen. CL

ratchyn races: Ec y traa jeh ny ratchyn T.T. va mraane aeg bwaagh goll mygeayrt Carn

rubbyr rubber: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn as ish freayll arrey er mollag ny lomarcan ayns mean y cheayn. Carn

shenn sleih old folks, old people: V'ee er choayl yn sleih aeg as er chur yn olk er shenn sleih. Carn

shickyrys y theay social security: Agh queig cheead dy 'leih aeg ayns Mannin, sy traa ry heet bee ad ayns feme jeh shickyrys y theay. BS

skeabeyder-himlee chimney sweep: Shoh skeeal mychione skeabeyder-himlee aeg ta geeassaghey argid dy hroailt gys yn Ellan. BS

Skeerey Malew (f.) Malew: tra va mee aeg ayns Sostyn, bione dou caarjyn as haink nyn shennayraghyn veih'n Whallag as buill elley 'syn ayrn shen jeh Skeerey Malew. Dhoor

skollag (f.) dinghy: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn Carn

sleih shinney elders: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

soilsheenaghey advertise, advertising: va mraane aeg bwaagh goll mygeayrt er ny straaidjyn Ghoolish as adsyn cur magh duillageenyn soilsheenaghey cabbil yiarney. Carn

stampee shall tread: stampee oo yn lion aeg as y dragon fo dty chassyn Bible

tammylt (=Ir. tamall) space, span, spell, time, while: Lhig da'n ven aeg fuirriaght marin tammylt sodjey Bible; (distance) way

tastid (of mind) acuteness: Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK; attention, attentiveness, discernment, intellect, penetration, perception, sagacity; watchfulness

Tinvaal 1 Tynwald a: va possan dy leih aeg kionfenish nagh row nyn saie lesh dellal er lheh va jeant ayns Cooyrt Tinvaal ny s'moghee er y chiaghtyn roish y laa shen Carn; 2 legislature [Scand. thing, assembly, meeting]

unicornyn unicorns: Tan aalid echey myr y reih dow aeg as ta e eairkyn myr eairkyn ny unicornyn Bible

veih (=Ir. ó) COMPARE voish from: Ta mish dooinney aeg veih Egypt Bible; from him: ren ee toshiaght dy voirey eh, as hie e niart veih Bible

yiarney cover with iron; iron: va mraane aeg bwaagh goll mygeayrt er ny straaidjyn Ghoolish as adsyn cur magh duillageenyn soilsheenaghey cabbil yiarney. Carn

ym-agglaghey terrorism: Va ny meoiryn-shee er chur raaue daue: mannagh row y doodee as y fer aeg goll ersooyl, veagh ad goit kyndagh rish y Slattys ry-hoi Lhiettal Ym-agglaghey Carn

prudence (n.) creenaght: Enjoin prudence upon a person - Coyrle y chur da peiagh dy ve creeney. DF idiom; feeudid, feeudys; tashid: Young as he is, he isn't wanting in prudence - Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK idiom

feer (=Ir. fíor) 1 exceeding, exceptionally, extremely, very a: As va'n ven aeg feer aalin Bible; 2 authentic, correct, pure, real, regular, sheer, sincere, true, truthful, veritable: ghow mish ayns laue jurnaa sheese trooid y diunid er nagh vrish rieau laa, gys niurin agglagh, raad ta aggle reill 's e yalloo feer, as reesht back gys y theihll aalin shoh wass PC; 3 (n.) truth; 4 particular [L. veros]

haishbynee exhibited, demonstrated: va possan dy leih aeg kionfenish nagh row nyn saie lesh dellal er lheh va jeant ayns Cooyrt Tinvaal ny s'moghee er y chiaghtyn roish y laa shen, as haishbynee ad nyn neuaashidyn trooid fograghyn er y Chronk Chasherick Carn

moir (=O.Ir. máthir, Ir. máthair, Sc.G. màthair) (f.) pl. moiraghyn dam, mater, matron, mother, queen: ghow eh ayr as moir y ven-aeg, as adsyn va marish Bible; focus, fountainhead, generator [L. mater]

neuhickyrit unconfirmed, unconvinced, unestablished, unratified, unsecured, unverified: Cha dooar ad y fer fo ourys ayns shoh, as ren ad troailt my hwoaie dys yn Ellan Lioas, raad va skeeal neuhickyrit dy vaik peiagh ennagh y fer-lhee as y daa phaithey aeg echey. BS

S'doogh lhiam (intj) I am sorry, Woe is me, Woe: Va mee ro aeg dy hoiggal c'red va goll er, agh shimmey keayrt car ny bleeantyn er-giyn, veagh m'ayr ching 'sy lhiabbee, as s'doogh lhiam gra hooar eh baase ec shiaght bleeaney as da'eed dy eash lesh y doghan-aarey JG

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog