Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Yernish | Results: 43

Yernish (f.) Irish language: Ta'n fockle Gaelgagh shoh cheet magh ass y Yernish. DF


Inexact matches:

Irish language (n.) Yernish: Does he speak Irish? - Vel eh loayrt Yernish? JJK idiom

studeyr (=Ir. staidéar) student: tra hirr Radio Foyle ayns Beeal Feirshtey er yn "Institute" dy loayrt roosyn er yn radio ayns Yernish mysh studeyrys Yernagh, hooar ad magh nagh row peiagh erbee sy Chommyn as Yernish oc. Carn

teisht (=Ir. teistiméireacht) (f.) certificate: Chammah as shen, va reiltys Hostyn geeck argid da colleishyn Yernish y Chommeeys Yernish, as va'n reiltys shen cur bree da teishtyn trainal ny ynseyderyn. Carn

marennym pl. marenmyn adjective: 'Ultach', shen y marennym Yernish bentyn rish Ullee. Carn

oorskeeal (=Ir. úrscéal) novel: chionnee mee oorskeeal screeut ayns Yernish son jeigeyryn. Carn

Scottish (adj.) Albinagh; (n.) Albinish: Do you speak English, Welsh, Irish, Scottish? - Vel oo loayrt Baarle, Bretnish, Yernish, Albinish? JJK idiom

ancheirdagh amateur, amateurish: va lught ny chengey eginit dy chroghey foast er saasyn ancheirdagh y Chommeeys Yernish. Carn

apaghyn monkeys: Cha nel eh cho olk as v'eh ayns ny shenn laghyn tra va'n Yernish coontit dy ve myr chengey ny apaghyn (ga dy vel ymmodee sleih almoragh foast smooinaghtyn myr shoh). Carn

ashooneyr nationalist: Sy vlein 1893, va'n Commeeys Yernish currit er bun as haink ashooneyryn Yernagh dy ve ayns foayr jeh'n chengey. Carn

ashooneyryn nationalists: Sy vlein 1893, va'n Commeeys Yernish currit er bun as haink ashooneyryn Yernagh dy ve ayns foayr jeh'n chengey. Carn

Baarle Albinagh (f.) (language) Anglo-Scottish: ry lhaih mysh chengaghyn dy liooar: Goalish, Pictish, Yernish, Gailck Albinagh, Gailck, Bretnish, Cornish, Cumbric, Ladjyn, Baarle, Baarle Albinagh, Loghlynish, Frangish as Romanish. Carn; Lallans, Scots

ben ynsee (f.) female teacher, governess, tutoress: va'n chaglym shoh ry hoi feddyn magh ny saaseyn ynsee as ymmyd jeant jeu ec Nóirín Nuadháin, ben-ynsee Yernish voish Nerin. Carn

boodeeys pl. boodeeyssyn community, copartnership, partnership: Va boodeeys Yernish ayn va arryltagh dy obbraghey dy jeean son y chengey. Carn

Britaanish (f.) (language) Breton: Cha nel Yernish ny Gailck er y list, as cha nel mee fakin Bretnish, Gailck Albinagh, Cornish ny Britaanish noadyr. Carn

catoleagh catholic: va Yernish ry-gheddyn ec Colleish Trainal Voirrey, y cholleish raad va ynseyderyn Catoleagh goll er trainal. Carn

cliaghtagh consuetudinal, conventional, customary, habitual: Myr dy cliaghtagh cha nel y sleih oikoil coontey monney jeh Yernish ayns Twoaie Nerin sy resoonaght shoh mychione y churriylym ''ashoonagh''. Carn

colleish (=Ir. coláiste) (f.) academy: va Yernish ry-gheddyn ec Colleish Trainal Voirrey, y cholleish raad va ynseyderyn Catoleagh goll er trainal. Carn

daahagh coloured: Ayns 1956, dooyrt reiltys Nerin Twoaie nagh row lioar teks Yernish cooie er y fa dy row brattagh beg tree-daahagh ry-akin cheu-sthie jeh! Carn; stainable

dy cliaghtagh customarily, usually: Myr dy cliaghtagh cha nel y sleih oikoil coontey monney jeh Yernish ayns Twoaie Nerin sy resoonaght shoh mychione y churriylym ''ashoonagh''. Carn; generally

Ewnish (f.) Hebrew: Haink y lioar shoh magh nurree as she studeyrys feer ymmydoil t'ayn, cur fys mychione Ewnish as cosoylaghey ny gleashaghtyn d'aavioghey Ewnish as Yernish. Dhoor

feer ghoillee stinker, very difficult: Va ny reillyn bentyn rish cooishyn ayns ny bunscoillyn caghlaait as haink eh dy feer ghoillee dy ynsaghey Yernish. Carn

Gaelg ny Halbey (f.) Scottish Gaelic: Veagh taitnys aym fakin ny t'eh ayns Yernish as Gaelg ny hAlbey. Dhoor

jannoo studeyrys er study: Huitt ny hearrooyn jeusyn jannoo studeyrys er Yernish ayns ny bunscoillyn. Carn

jiarg-bwee orange: S'goan y peiagh t'ayn nish as fys echey ny eck dy row Yernish screeut er ny bratteeyn jeh Possanyn Jiarg-bwee dy liooar Carn

laa scoill school day: va'n reiltys Sostnagh er vockley magh dy row Yernish ry-gheddyn myr cooish reihyssagh ayns ooryn reiltagh y laa-scoill. Carn

Lerpoyll (=Ir. Learpholl) Liverpool: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn

Loghlynish (f.) Norse, Norwegian: chengaghyn dy liooar: Goalish, Pictish, Yernish, Gailck Albinagh, Gailck, Bretnish, Cornish, Cumbric, Ladjyn, Baarle, Baarle Albinagh, Loghlynish, Frangish as Romanish. Carn

myr sampleyr by way of illustration: Myr sampleyr, bee eh feer ghoillee dy yannoo studeyrys er Yernish ec leval-A my t'ou laccal jannoo studeyrys er reddyn goll rish earroodys Carn

obbraghey dy jeean graft, toil: Va boodeeys Yernish ayn va arryltagh dy obbraghey dy jeean son y chengey. Carn

Possanyn Jiarg-bwee Orange Lodge: S'goan y peiagh t'ayn nish as fys echey ny eck dy row Yernish screeut er ny bratteeyn jeh Possanyn Jiarg-bwee Carn

reihyssagh electioneering, electoral, optional: Roish my row Nerin rheynnit, va'n reiltys Sostnagh er vockley magh dy row Yernish ry-gheddyn myr cooish reihyssagh ayns ooryn reiltagh y laa-scoill. Carn

Romanish (f.) Romany: Goalish, Pictish, Yernish, Gailck Albinagh, Gailck, Bretnish, Cornish, Cumbric, Ladjyn, Baarle, Baarle Albinagh, Loghlynish, Frangish as Romanish. Carn

scoill ard (f.) secondary school: Va un ynseyder Yernish er y chooid sloo ayns dy chooilley scoill ard Chatoleagh ayns Nerin Twoaie. Carn

sheeanyn sounds: Ta ny sheeanyn echey feer chooie dooys t'ad kiart eddyr Yernish as Albinish. LTQ

skeayt spewed, vomited: Ta Gailck dy liooar sy liooar skeayt mastey y Yernish sy lioar. Carn

s'liklee assumable: Agh s'liklee dy row armee Hostyn laccal soilshaghey magh dy row fys oc er my vrastyl Yernish ayns Lerpoyll. Carn

teks text: Ayns 1956, dooyrt reiltys Nerin Twoaie nagh row lioar teks Yernish cooie er y fa dy row brattagh beg tree-daahagh ry-akin cheu-sthie jeh! Carn

unnaneyseyr unionist: she smooinaght jeianagh t'ayn dy chredjal nagh vel Unnaneyseyr erbee ayns foayr jeh Yernish. Carn

ymmydoilid (f.) usefulness, utility: ta'n shenn noidys foast ayn, ga dy vel eh fo cloayey jeh "ymmydoilid'' - cha nel Yernish "ymmydoil" as myr shen t'ou beggan keoi my t'ou gynsaghey ee. Carn

cur ayns clou set up; put in print: Ga dy ren yn Ayr Peadar O Laoire obbyr ass towse dy aa-vioghey Yernish, v'eh noi cur ayns clou ram jeh ny shenn arraneyn as skeealyn er y fa dy row ad 'sollagh'. Carn

fer-screeuee secretary: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn; writer: Nane jeh ny reddyn smoo trimshagh ren mee rieau fakin, va shen screeut liorish y fer-screeuee mooar Máirtín Ó Cadhain. Carn

troghyn troughs: As hoie eh ny slattyn v'eh er speeiney, kiongoyrt rish ny shioltaneyn ayns ny jeeigyn, liorish ny troghyn ushtey Bible; characteristics: freayll kianglaghyn beayn lesh y steat shen, as taishbyney troghyn kynneeagh, cultooroil, crauee, ny troghyn-chengey. Carn; properties; traits: T'eh jannoo list jeh ny troghyn Manninagh raad nagh vel yn Ghaelg goll rish Yernish ny Albinish. Dhoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog