Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Yernagh | Results: 81

Yernagh (=Ir. Éireannach) pl. Yernee Hibernian, Irish, Irishman: Ta blass Yernagh echey. DF


Inexact matches:

anvroie Yernagh Irish stew

ben Yernagh (f.) Irishwoman

chingys Yernagh (f.) (yn) Irish disease; salmon disease, ulcerated dermal necrosis

Coonceil Ghoaldagh-Yernagh British-Irish Council

eeast Yernagh pollan

euar Yernagh Irish yew

freoagh Yernagh Irish heather

Gael Yernagh Irishman

jannoo Yernagh Irishize

meeiley Yernagh (f.) Irish mile

phiob Yernagh (yn) Irish bagpipes

sharkagh yernagh porbeagle

Thie Yernagh Irish House

Cruinnaght Ard-whaiyllagh Goaldagh-Yernagh British-Irish Parliamentary Assembly

Irishman (n.) Erinagh; Gael Yernagh; Yernagh

Irishwoman (n.) ben Yernagh; Yernagh

Irish1 (n.) Erinagh; Yernagh: Irish bagpipes - Yn phiob Yernagh. DF idiom

Hibernian (n., adj.) Yernagh

Irish bagpipes (n.) (yn) phiob Yernagh

Irish disease (n.) (yn) chingys Yernagh

Irish heather (n.) freoagh Yernagh

Irish House (n.) Thie Yernagh

Irishize (v.) jannoo Yernagh

Irish mile (n.) meeiley Yernagh

Irish stew (n.) anvroie Yernagh

Irish yew (n.) euar Yernagh

pollan (n.) eeast Yernagh; pollyn

porbeagle (n.) sharkagh yernagh

keoie (=Ir. cuthach) 1 crazy, fiery, frenetic, frenzied, furious, insane, lunatic, maniac, rage, savage, vicious a: Ta'n sleih keoie shoh reaghey feaillaghyn jeh scannaneyn Yernagh as screeuaght Yernagh. Carn; 2 (as person) wild

seshoon pl. seshoonyn session: Ta'n chooid smoo jeh'n chiaull ry chlashtyn Yernagh, dy jarroo ta seshoon Yernagh roie bunnys car y feailley lesh sleih cheet stiagh as tuittym magh rere yn traa seyr t'oc. Carn

Anglo-Irish Anglo-Yernagh

British-Irish Council (n.) Coonceil Ghoaldagh-Yernagh

ulcerated dermal necrosis (n.) (yn) chingys Yernagh

Anglo-Yernagh Anglo-Irish: Hie mee gys leaght mysh y Coardail Anglo-Yernagh va currit ec leaghteyr veih'n Rheynn jeh Politickaght syn ollooscoill Carn

British-Irish Parliamentary Assembly (n.) Cruinnaght Ard-whaiyllagh Goaldagh-Yernagh

salmon disease (n.) (yn) chingys Yernagh; gorley braddan

club (of persons) club: Cha dooyrt mee veg mysh clubbyn Yernagh (cha row y lheid ayn aghterbee: club raad va Yernish goll er loayrt). Carn

er-dy-henney ago: Honnick mee earish-liooar Yernagh tammylt beg er-dy-henney. Carn; since, since then

ard-ghooagh famous, illustrious, reputable: Ayns daan ard-ghooagh screeut ec Yernagh keeadyn dy vleeantyn er dy henney Carn

ashooneyr nationalist: Sy vlein 1893, va'n Commeeys Yernish currit er bun as haink ashooneyryn Yernagh dy ve ayns foayr jeh'n chengey. Carn

ashooneyryn nationalists: Sy vlein 1893, va'n Commeeys Yernish currit er bun as haink ashooneyryn Yernagh dy ve ayns foayr jeh'n chengey. Carn

baatey eeastee fishing boat: Agh she Sostnee ren scuirr yn baatey-eeastee Yernagh shen faggys da Mannin. Carn

coip (f.) copy, print, replica: Hug carrey Yernagh dou coip jeh lioaran feer anaasagh. Carn

conrieugh artificial, chimerical, imaginary, unreal: Ta cooishyn syn oorskeeal nagh vod oo feddyn ayns pargys conrieugh er y cheer Yernagh. Carn; unreality

daan (pl -yn) poem: Ayns daan ard-ghooagh screeut ec Yernagh keeadyn dy vleeantyn er dy henney Carn

Divlin Dublin: Heb ny goaldee Yernagh cuirrey da'n Cohionnal dy heet gys Divlin cour yn chaglym ayns 1954, as va'n cuirrey er ny hoieaghey jeh lesh ard-voggey. Coraa

eddyr-ashoonaghys internationalism: Ta rour gombeenyn Yernagh laccal geddyn rey rish pobble as cultoor ny hErin syn ennym jeh eddyr-ashoonaghys Carn

farrar death-watch, vigil, wake for the dead, wake: Va ram sleih ec y rullick as ec y farrar syn Ynnyd Yernagh. Carn; roost

fashistagh fascist: Lhisagh Mnr Pringle as e lheid toiggal dy nee lesh ny Yernee cheer ny hErin as cha nee lesh possan fashistagh ta foast noi seyrsnys Yernagh. Carn

grainneyderyn carvers: Gyn ourys v'ad jeant paart dy vleeantyn er dy henney as grainneyderyn jannoo arrish er ny sthowranyn Yernagh heill mish. Carn

jannoo arrish er boo, hit off; copy: Gyn ourys v'ad jeant paart dy vleeantyn er dy henney as grainneyderyn jannoo arrish er ny sthowranyn Yernagh heill mish. Carn; mime

Kernagh Cornish: oddagh oo clashtyn kiaull Kernagh ec yn un chione, kiaull Yernagh ec y chione elley as Bretnee streppal 'sy vean. Carn

lioaran (f.) booklet, brochure, pamphlet, tract: Hug carrey Yernagh dou coip jeh lioaran feer anaasagh. Carn

Manchuin (=Ir. Manchain) (f.) Manchester: Va mish ee nane jeh ny chaglymyn shoh roish y Nollick ayns ynnyd Yernagh ayns Manchuin. Carn

Nollick2 (f.) (Y) Yuletide: Va mish ee nane jeh ny chaglymyn shoh roish y Nollick ayns ynnyd Yernagh ayns Manchuin. Carn

ooraghyn hours: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn Carn

pabyryn-naight newspapers: As c'red ta ny politickeyryn cheddin coontey jeh ny pabyryn-naight as chellveeish Sostnagh ta gra 'ashooneyryn Yernagh' rish dy chooilley pheiagh ayns Nerin nagh vel ny Unnaneyseyr? Carn

raa creeney adage, proverb: Jannoo arrish er y raa creeney Yernagh, 'Cha nel margey seyr goll rish y vargey seyr ayd hene'. Carn; parable: myr shen ta raa creeney ayns beeal ny mee-cheeayllee. Bible

reillaghyn rules: cha nel ny skeealyn shen kiart mychione Mannin, e reillaghyn argidoil as e kianglaghyn lesh ny lughtyn-reill Yernagh. BS

rinkeyr dancer: Lhoys da peiagh erbee jannoo briwnys eddyr rinkeyr Yernagh as rinkeyr Vretnagh Carn

roagan (f.) 1 clam, escallop, scallop; 2 intricacy a: Ga dy vel Yann Fouere ny ghooinney mooar ayns caggey ny Britaan, she seyraanagh Yernagh eh as ta dellal roagan echey ayns Conamara. Carn

rubbyr rubber: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn as ish freayll arrey er mollag ny lomarcan ayns mean y cheayn. Carn

rullick (=Ir. reilig) (f.) (pl -yn) churchyard: Va ram sleih ec y rullick as ec y farrar syn Ynnyd Yernagh. Carn

scannaneyn movies, pictures: Ta'n earishlioar cur fys mychione lioaryn as scannaneyn as y lhied ry hoi studeyrys Yernagh sy Ghoal. Carn; films

seyraanagh pl. seyraanee burgher, citizen: Ga dy vel Yann Fouere ny ghooinney mooar ayns caggey ny Britaan, she seyraanagh Yernagh eh as ta dellal roagan echey ayns Conamara. Carn

shaghryn error, transgression: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

sheshaght chiaullee (f.) choir, chorus: Lhoys da peiagh erbee jannoo briwnys eddyr rinkeyr Yernagh as rinkeyr Vretnagh, eddyr piobeyr Albinagh as piobeyr Manninagh, eddyr sheshaght-chiaullee Vretnagh as sheshaght chiaullee erbee elley fegooish caggey brishey magh Carn; consort

skollag (f.) dinghy: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn Carn

studeyr (=Ir. staidéar) student: tra hirr Radio Foyle ayns Beeal Feirshtey er yn "Institute" dy loayrt roosyn er yn radio ayns Yernish mysh studeyrys Yernagh, hooar ad magh nagh row peiagh erbee sy Chommyn as Yernish oc. Carn

studeyrys (=Ir. staidéar) study: Neayr's yn Coardail Anglo-Yernagh, ta "Studeyrys Yernagh" er naase dy mooar ayns Sostyn. Carn

toshtal See laue hoshtal left, sinister: Agh ec y traa cheddin, ta mee guee dy row y Skian Toshtal (as sleih elley) ayns Sostyn toiggal y chooish Yernagh ny share as ny s'diuney. Carn

traa seyr break, breaking up, leisure, recess, spare time: dy jarroo ta seshoon Yernagh roie bunnys car y feailley lesh sleih cheet stiagh as tuittym magh rere yn traa seyr t'oc. Carn

troddan traauee ploughing match: Ta mee er nakin shenn Yernagh, va traaue ec yn troddan traauee ashoonagh Nerin, ceau ny smoo na lieh yn traa echey jannoo yn chied daa chreagh as mysh daeed creagh ry-yannoo ooilley cooidjagh. Dhoor

Ultagh native of Ulster: T'ad toiggal mie dy-liooar dy vel Unnaneyseyr Ultagh g'ennaghtyn ny Ultagh hoshiaght, eisht Goaldagh agh cha nel rieau ny Yernagh. Carn

ymmydey using: Shegin dooin toiggal dy vel reiltys Hostyn ymmydey studeyrys Yernagh myr wappin sy chaggey noi ny Yernee. Carn

cheet er allude, allusion, appear, befall, encounter, infer, insinuate, locate, refer: Agh cha nel shoh kiart tra t'ou cheet er y Chommyn jeh Studeyrys Yernagh ayns Ollooscoill Lerpoyll, cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil firynsee noa. Carn; mean

leaght (=Ir. léacht) lecture: Hie mee gys leaght mysh y Coardail Anglo-Yernagh va currit ec leaghteyr veih'n Rheynn jeh Politickaght syn ollooscoill Carn

leeideil er shaghryn misdirect, misdirection, mislead: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

lhiass-stiureyder Deputy director, vice-principal: Hie mee gys leaght mysh y Coardail Anglo-Yernagh va currit ec leaghteyr veih'n Rheynn jeh Politickaght syn ollooscoill (y lhiass-stiureyder jeh'n Chommyn, my ta). Carn

politickaght (f.) politics: Hie mee gys leaght mysh y Coardail Anglo-Yernagh va currit ec leaghteyr veih'n Rheynn jeh Politickaght syn ollooscoill Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog