Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: West | Results: 135

west1 eear; neear: For exaltation cometh neither from the east, nor from the west - Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear Bible

west2 (v.) (of ship) goll sheear


Inexact matches:

Baldwin West (n.) Boaldyn Heear

Bradda West (n.) Bradda Heear

Douglas West (n.) Doolish Heear

due west (n.) sheear yeeragh: Due west of the Calf of Mann - Sheear yeeragh jeh'n Cholloo. DF idiom

north by west half west twoaie gys y sheear lieh

south-west wind (n.) geay neear ass

West Africa (n.) (Yn) Affrick Heear

West Bank (n.) Broogh Sheear

West Cliff (n.) Eaynin Sheear

west country (n.) cheer-heear: from the east country, and from the west country - veih yn cheer-har, as veih yn cheer-heear Bible

West Croft (n.) Croit Heear

West Enclosure (n.) Close Heear

West End (n.) Kione Heear

West Field (n.) Magher Heear

West Flat (n.) Faaie Heear

West Ford (n.) Aah Heear

West Hill (n.) Cronk Heear

West Indian (n.) Eear-Injinagh

West Indians (npl.) (The); (Ny) Heear-Injinee

West Indies1 (npl.) (Yn) Eear-Injey; (Yn) Injin Heear

West Indies2 (npl.) (The); (Ny) h-Injyn Sheear

West Mann (n.) Eear Vannin

West Meadow (n.) Lheannee Heear

West Pasture (n.) Pairk Heear

West Precipice (n.) Eaynin Heear

West Shrubbery (n.) Garee Heear

west side cheu-heear; sheear

West View (n.) Reayrt y Sheear

west wind (n.) geay neear

Wild West (n.) (The); (Y) Neear Feie

Bradda West Road (n.) Raad Vradda Heear

Constituency of Douglas West (n.) Rheynn-reihys Ghoolish Heear

from the west neear; voish y neear: then the children shall tremble from the west - eisht been chloan er-creau voish y neear Bible; veih yn neear; veihn neear: For exaltation cometh neither from the east, nor from the west - Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear Bible; veihn sheear: Look how wide also the east is from the west - Jeeagh cre cha lhean as tan shiar veihn sheear Bible

in the west heear; sheear

north by west twoaie gys sheeary

north north west twoaie sheear hwoaie

on the west er yn cheu heear; er y neear: and on the west three gates - as er y neear, three giattyn Bible; er y sheear: having Bethel on the west - lesh Beth-el er y sheear Bible

on the west side er y cheu heear: On the west side shall be the standard of the camp of Ephraim - Er y cheu-heear vees cullee champ Ephraim Bible

south by west (n.) jiass gys y sheear

to the west sheear

Under the Mountain West (n.) Fo Lieau Heear

West Big Fold (n.) Bwoaillee Wooar Heear

west by north (n.) sheear gys y twoaie

west by south (n.) sheear gys y jiass

West Coast Parish (n.) Skeerey yn Clyst-marrey Heear

West Cross Farm (n.) Balley Tessyn Heear

West Flat of Cross Farm (n.) Faaie Crosby Heear

West Heap Fold (n.) Bwoaillee Vutt Heear

West High Fold (n.) Bwoaillee Ard Heear

West Lake Field (n.) Magher y Lough Heear

sheear (=Ir. siar) behind, in the west, occidental, to the west, westerly, west side, westward: Honnick mee yn rea puttey lesh y sheear Bible

twoaie gys y sheear lieh north by west half west

neear (f.) 1 occident; 2 west; 3 from the west a: As hig ad veih'n niar, as veih'n neear; 4 nephew

Aah Heear West Ford

Affrick Heear (f.) (Yn) West Africa

Boaldyn Heear (f.) Baldwin West

Bradda Heear Bradda West

Broogh Sheear West Bank

Close Heear West Enclosure

Croit Heear West Croft

Cronk Heear West Hill

Doolish Heear Douglas West

Eaynin Heear West Precipice

Eaynin Sheear West Cliff

Eear-Injey (f.) (Yn) West Indies

Eear-Injinagh West Indian

Eear Vannin (f.) West Mann

Faaie Heear West Flat

Garee Heear West Shrubbery

Heear-Injinee (Ny); (The) West Indians

h-Injyn Sheear (Ny); (The) West Indies

Injin Heear (f.) (Yn); (The) West Indies

Kione Heear West End

Lheannee Heear West Meadow

Magher Heear West Field

Neear Feie (Y); (The) Wild West

Pairk Heear West Pasture

north-west my heear hwoaie; neear hwoaie; sheear hwoaie

south-south-west jiass sheear yiass

south-west sheear ass; sheear yiass

south-west-wind (n.) (the); (yn) gheay-neear-ass

west-north-west heear heear hwoaie; sheear sheear hwoaie

west-south-west sheear sheear yiass

heear heear hwoaie west-north-west

jiass sheear yiass south-south-west

my heear hwoaie north-west

Reayrt y Sheear West View

sheear sheear hwoaie west-north-west

sheear sheear yiass west-south-west

sheear yiass south-west

Balley Tessyn Heear West Cross Farm

Bwoaillee Ard Heear West High Fold

Bwoaillee Vutt Heear West Heap Fold

Bwoaillee Wooar Heear West Big Fold

er yn cheu heear on the west

Faaie Crosby Heear West Flat of Cross Farm

Fo Lieau Heear Under the Mountain West

jiass gys y sheear south by west

Magher y Lough Heear West Lake Field

Raad Vradda Heear Bradda West Road

Rheynn-reihys Ghoolish Heear Constituency of Douglas West

sheear gys y jiass west by south

sheear gys y twoaie west by north

Skeerey yn Clyst-marrey Heear West Coast Parish

twoaie gys sheeary north by west

twoaie sheear hwoaie (f.) north north west

cheu-heear 1 behind; 2 (f.) west side, westward a: haink y cronney magh er y cheu-heear Bible

geay neear (f.) westerly, west wind, zephyr: Ta geay neear hwoaie ayn jiu. DF

goll sheear go back, moon, sun; (of wind) wester; (stars) wester; (of ship) west

sheear yeeragh due west: Sheear yeeragh jeh'n Cholloo. DF

east1 niar: They are coming from east and west - T'ad cheet niar as neear. DF idiom; shar

east country (n.) cheer-har: from the east country, and from the west country - veih yn cheer-har, as veih yn cheer-heear Bible

How wide Cre cha lhean: Look how wide also the east is from the west - Jeeagh cre cha lhean as tan shiar veihn sheear Bible; Cre'n lheead

steer (v.) stiurey; stiur: Steer North West half North - Stiur Sheear Hwoaie lieh Hwoaie. DF idiom; (n.) stott

wind1 (n.) ennal; geay: I fear we shall have a north wind, south wind, east wind, west wind - Ta aggle orrym dy bee ain geay twoaie, geay jiass, geay niar, geay neear. JJK idiom; (v.) cassey, togher, troggal

cheer-heear west country: As hed oo noi ooilley yn cheer-heear, er-yn-oyr as dy ren ad mee- viallys er y sarey aym's. Apoc

eear ex-, former: T'ad cur cuirrey da eear-ynseydee as eear-ynseyderyn dy heet gys y chelloorey marish y skimmee as ynseydee t'ayn nish BS; west

er y cheu heear on the west side: As son lheead y chooyrt, er y cheu heear, bee curtanyn jeh jeih cubityn as daeed Bible

er y neear on the west: Er y niar, three giattyn; er y twoaie three giattyn; er y jiass, three giattyn; as er y neear, three giattyn. Bible

er y sheear on the west: as hoie eh e chabbane, lesh Beth-el er y sheear Bible

gheay-neear-ass (yn); (the) south-west-wind: trooid e phooar hug eh lesh stiagh yn gheay-neear-ass. Bible

heear in the west, western: va'n chagliagh heear gys coast yn aarkey mooar. Bible

mooiroil marine: EC West Kirby ta logh-mooiroil roshtyn veih'n derrey chione gys y chione elley jeh'n shooylaghan JG

neear hwoaie north-west, north-western: Ta geay neear hwoaie ayn jiu. DF

veihn neear from the west: Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear: ny foast veihn jiass Bible

veih yn neear from the west: As ta mee gra riu, dy jig ymmodee veih yn niar as veih yn neear Bible

voish y neear from the west: tra ver eh magh e choraa, eisht been chloan er-creau voish y neear Bible

coast (n.) coast; cheu ny marrey; coose: Boat that follows the coast - Baatey ta shiaulley rish y choose. DF idiom; slyst: The coast lies east and west - Sheear as shiar ta'n slyst ny lhie. DF idiom; slyst-marrey: to sail the coast - dy hiaulley er slyst ny marrey AC; (v.) goll gyn seiy

from the east niar; veihn niar: Calling a ravenous bird from the east - Geamagh er eean jollyssagh veihn niar Bible For exaltation cometh neither from the east, nor from the west - Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear Bible; lesh y shar: as they journeyed from the east - myr ghow ad nyn yurnah lesh y shar Bible

south wind (n.) geay yiass: The greatest calm of all, south wind next to it - Yn chiuney smoo erbee, geay yiass s'niessey j'ee. DF idiom; geay jiass: I fear we shall have a north wind, south wind, east wind, west wind - Ta aggle orrym dy bee ain geay twoaie, geay jiass, geay niar, geay neear. JJK idiom; (the); (yn) gheay jiass

geay neear ass (f.) south-wester, south-west wind: Hugg e er yn gyae niar soje fuo neau : as treyd y phuer hugg e schiagh yn gyae niaer 'ass. Psalm1610

sheear ass (f.) south-west, south-westerly, south-western: van chagliagh shiar-ass oc veih oirr yn aarkey-sailjey, veihn baïe ta lhie lesh y jiass Bible

sheear hwoaie (f.) north-west, north-westerly, north-western: Lught-reaghee rathyn Daa Cheead Sheear Hwoaie, t'ad smooinaghtyn dy jean Co-Whaiyl Nerin Twoaie cur kied Jerdein da ny ratchyn dy gholl er oi. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog