Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Tayrn | Results: 193

tayrn (=Ir. tarraing) 1 carry, carrying, cart, describe, designing, draft, drag, draw along, drawing, get out, haul, haulage, heave, hitch, pluck, pull, pulling, quartering, suction, tow, towing, trace, tracing, trawl, tugging, yank; 2 draw a: Cre'n-fa t'ou tayrn back dty laue Bible; 3 attract: t'eh tayrn trimshey er hene Bible; 4 induce, lure: dy chooilley nhee ta tayrn sleih gys peccah Bible; 5 traction; 6 (of tea) brew; 7 (as barrel) tap; 8 pl. tayrnyn tug; 9 catching


Inexact matches:

baatey tayrn tow boat

barr tayrn tow bar

chur tayrn (dy); (to) give a pull: agh cha bee feme ain er y tayrneyder dy chur tayrn dooin yn keayrt shoh. Dhoor

croagane tayrn draw-hook

cron tayrn lottery

er tayrn on tap

jeshaght tayrn (f.) traction engine

queeyllyn tayrn (f.) traction wheels

tayrn ass deduce: Cre'n torch dy vondeish by vie lesh yn Reiltys tayrn ass shoh cha doigym noadyr. Carn

tayrn beg pluck: Tayrn beg neese y chur da. DF

tayrn cooidjagh assemble, close: tayrn cooidjagh yn chooid elley jeh'n pobble Bible

tayrn ennal (=Ir. tarraing anàla) breathe, breathing, respiration, respire: V'ee cliaghtey goaill jaagh jannoo ymmyd jeh thombaghey breinnagh ennagh veih'n Rank as va'n jaagh cha chiu as nagh row mee abyl tayrn ennal ny keayrtyn. Dhoor; gasp

tayrn er pull on: t'eh tayrn er hene oltooan Bible

tayrn er-gerrey draw near: as tayrn er-gerrey gys raad t'eh ny hoie t'eh orroo lheim, as t'adsyn er nyn stroie. PC

tayrn ergooyl withdraw: Lurg shen, rish un oor, foddee sleih shassoo noi, ny tayrn ergooyl. BS

tayrn ersooyl drag away, draw away: Dooyrt fer-ynsee dooin, 'Ec yn eash shoh, bee paart jeh ny paitchyn va troggit myr Gaelgeyryn tayrn ersooyl voish y Ghaelg oc rish blein ny jees ansherbee;shen yn aght lesh jeigeyryn. Dhoor

tayrn faggys draw near: T'eh tayrn faggys da'n daeed. DF

tayrn fuill bleeding: S'feer eh, dy vel eeym cheet lesh churnal bainney, as ta cassey yn stroin tayrn fuill Bible

tayrn jeh draw off, pull off

tayrn lesh drag along, entail

tayrn magh 1 drag out, draw out, elicit, evoke, extract, extraction, pluck out, pull out, rip out, withdrawal a: Tayrn magh y shleiy Bible; 2 (as money) withdraw

tayrn mygeayrt draw about, lug, pull about

tayrn neese drag up, draw up, pull up, slip on

tayrn neose let down, moot, pull down, rake up, serve up, slip on

tayrn pelvishagh pelvic traction

tayrn ry-cheilley canalisation, canalise, constringe, pull together

tayrn seose draft; draw up: Myr shoh, va'n lhongan echey eisht ny tayrn seose er y thalloo Coraa

tayrn sheear drawing off, draw off: Chammah as shen, begin da'n vriw shallidagh tayrn sheear veih'n chooish. BS

tayrn sheese drag down

tayrn stiagh call in, draw in, inhale, pull in: Begin da Tinvaal coardail rish lheid ny h-oardaghyn, as cha jinnagh ad tayrn stiagh agh yn enney jeh lughtyn-reill aa-enmyssit sy Reeriaght Unnaneyssit as quaiyllyn jeeveanit BS

tayrn teaddey (f.) tug-of-war

tayrn thallooin magnetism

tayrn veg twitch

tayrn veih infer; draw from: Va ny cummaltee boght, tayrn veih ooir as faarkey cooid veg dy reayll dy cheilley corp as annym. Coraa

tayrn voish pull away

tayrn-yms cooidjagh I will gather

tead tayrn heaving line, tow rope

carbreyder tayrn neose down-draught carburettor

croghey as tayrn hanging and quartering

cur er tayrn infuse

tayrn aa-villey er redraw

tayrn ass y fine unsheathe

tayrn ass yn aarkey lay up

tayrn cartoon jeh cartoon

tayrn caslys jeh design

tayrn drogh ghoo er disparage

tayrn drogh ourys er compromise, compromising

tayrn dy cheilley coupling; gather together: hug eh ayns oirr y churtan, raad vad tayrn dy cheilley Bible

tayrn dy tappee dash off

tayrn eeast ayns ingagh netting

tayrn ennal reesht again respire; draw breath: Fy yerrey va'n astan currit gy baase as va ooilley'n cheshaght tayrn ennal reesht. CJ

tayrn ennal vrisht (of horse) heave

tayrn ennoilid ny theay popularize

tayrn er ash draw back, draw off, pull back, retract, retractation, revocation, stand down, unsay, withdraw, withdrawal: Ta Mainshtyr Gelling goaill ynnyd Richard Corkill, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, ren tayrn er ash tra va eshyn as e ven goit ec meoiryn-shee ta ronsaghey toyrtyssyn-turrysid hooar ad son nyn gottyn laghyn seyrey ec Balley Cain ayns Skyll Connaghy BS

tayrn er-gerrey da 1 approach; 2 come near to a: myr veh tayrn er-gerrey da Egypt Bible

tayrn er kaart chart

tayrn er vunlaa towards noon

tayrn fuill ass bleed; (surgical) cup

tayrn gys cooinaghtyn bethink, recalling, recollect

tayrn gys un cheu draw aside, pull over

tayrn jee-voylley er disparage

tayrn kaart jeh chart

tayrn lesh pensyl pencil

tayrn linney mygeart er circumscribe

tayrn magh ass educe, extricate, extrication: Agh ny yei shen as ooilley, foddee meenaghey ennagh goll er tayrn magh ass y Co-chruinnaght Crauelagh. Carn

tayrn magh fraueyn evolution

tayrn neese ass yn aarkey beach

tayrn neose harrish slip over

tayrn ny lurgaghyn pelvic traction

tayrn ny yei pull about; scuff

tayrn rere scailley protract, protraction

tayrn ry lhiattee (as curtains) withdraw

tayrn scaa-chaslys jeh silhouette

tayrn smishtey er slog

tayrn stiagh ennal inhalation, inspire, inspiration

tayrn veih my cheilley dismember, dismemberment, draw apart, pull apart

tayrn veih'n fraue deracinate

tayrn y minnagh ass eviscerate

yn-tayrn er ash revocable

tayrn er ash er e chiouyl self-righting

draw off (v.) cleayney, goaill jeh, gow jeh, tayrn er ash, tayrn jeh, tayrn sheear, teaumey

pelvic traction tayrn ny lurgaghyn, tayrn pelvishagh

pull about (v.) tayrn mygeayrt, tayrn ny yei

respire (v.) tayrn ennal, tayrn ennal reesht

slip on (v.) tayrn neese, tayrn neose

withdraw1 (v.) tayrn er ash; tayrn ergooyl

draw near (v.) tar er gerrey; tayrn faggys, tayrn er-gerrey

draw up (v.) cur ayns straneyn; draghtey; tayrn neese, tayrn seose

disparage (v.) jannoo beg jeh, leodaghey, tayrn drogh ghoo er, tayrn jee-voylley er

withdrawal1 (n.) cooyllaghey; goaill magh; goll ergooyl; tayrn er ash; tayrn magh

attract (v.) cleayney; tayrn: She wants to attract notice - Saillee tayrn geill urree hene. DF idiom

breathing (v.) ennalagh; tayrn ennal: He is breathing heavily - T'eh tayrn ennal dy trome. DF idiom

chart (n.) caslys, graaf, kaart marrey, taabyl graafagh; (v.) jannoo graaf jeh, tayrn er kaart, tayrn kaart jeh

draft cur ayns jiormey, cur jiormey er bun; draghtey; jiormey; tayrn; tayrn seose; (n.) draght

pull snapperal; tayrn: Pull them asunder - Tayrn ass y cheilley ad. DF idiom; tayrnys

brew3 (of tea) deayrtey; tayrn

catching1 (adj.) gowallagh; (v.) tayrtyn: Catching the haddock off Bradda - Tayrtyn ny h-addagyn magh ass Bradda. DF idiom; tayrn: Catching crabs - Tayrn partanyn. DF idiom

constringe (v.) tayrn ry-cheilley

coupling cubblane; cheet cooidjagh; cheet dy cheilley; (v.) tayrn dy cheilley: that is in the coupling - raad tad tayrn dy cheilley Bible

cup2 (v.) (surgical) tayrn fuill ass

deracinate (v.) tayrn veih'n fraue

designing (v.) cummee; kiaddey; tayrn

drag carriads kiare cabbil; gobbragh lhieen screebee; gobbragh sleayd varrey; goll dy dree; goll dy moal; lhiettrimys; sleayd screebee; sleaydey; sthroogey; tayrn: Drag it here - Tayrn eh dys shoh. DF idiom

drag away (v.) tayrn ersooyl

drag down (v.) tayrn sheese

drag out (v.) tayrn magh

drag up (v.) tayrn neese

draw1 camtayrn, tayrnys; cloie cormey; cloie corrym; cron; cronchur; jallooaghey; jiole; kelkal; sluggey; stig; striggey; taaley; tayrn: Draw the curtains - Tayrn ny curtanyn. JJK idiom; yrjaghey

draw about (v.) tayrn mygeayrt

draw along (v.) sleaydey; tayrn

draw away (v.) tayrn ersooyl

draw-hook (n.) croagane tayrn

drawing (n.) caslys; jalloo; jallooaght; linneeaght; (v.) tayrn: Winter is drawing near - Ta'n geurey tayrn er-gerrey. JJK idiom; caslyssagh: Don't shake the table while she's drawing - Ny crie yn boayrd choud's t'ee caslyssagh. JJK idiom

draw out tayrn magh

educe (v.) tayrn magh ass

evoke (v.) dooishtey; tayrn magh

heave3 (v.) (of horse) tayrn ennal vrisht

infuse (v.) cur er tayrn

inhalation (n.) tayrn stiagh ennal

inhale (v.) tayrn stiagh

moot (n.) ouryssagh; (v.) tayrn neose

on tap (adj.) er tayrn

pluck pluckey: He gave a pluck at it - Ghow eh pluckey jeh. DF idiom; (v.) speeiney, tayrn, pluck; (n.) tayrn beg, scrobban; creeaght; gastyrt; raipey

pull away (v.) tayrn voish

pulling (v.) sluggey; tayrn

pull on (v.) tayrn er

quartering tayrn

rake up (v.) tayrn neose

respiration (n.) tayrn ennal

retractation (n.) tayrn er ash

revocation (n.) tayrn er ash

suction soo; tayrn

tap2 (v.) (as barrel) broatcheil, tayrn

tow bar barr tayrn

tow boat (n.) baatey tayrn

towing tayrn

tow rope (n.) tead tayrn

tracing lorgey; tayrn

traction (n.) tayrn

traction engine (n.) jeshaght tayrn

traction wheels (npl.) queeyllyn tayrn

trawl1 tayrn; trawlal

tug strepey; streppey; tayrn

tugging tayrn

tug-of-war (n.) tayrn teaddey

withdraw2 (as curtains) tayrn ry lhiattee

yank (v.) tayrn

approach (n.) beeal; (v.) cheet; trooid; tayrn er-gerrey da: thy days approach that thou must die - ta laa dty vaaish tayrn er-gerrey; cheet er-gerrey: he that made him can make his sword to approach unto him - cha vod agh cliwe yn Er-croo cheet er-gerrey da Bible

assemble1 (v.) chaglym: they assemble themselves for corn and wine - tad chaglym cooidjagh son arroo as feeyn Bible; co-chruinnaghey; cur ry-cheilley; mustyral; tayrn cooidjagh: Assemble me the men of Judah - Tayrn cooidjagh hyms deiney Yudah Bible; chaglym cooidjagh; chaggle: Assemble yourselves and come - Chaggle jee shiu hene as tar-jee Bible

canalisation (n.) jannoo ammyryn, tayrn ry-cheilley

canalise (v.) jannoo ammyr, tayrn ry-cheilley

cartoon (n.) cartoon; (v.) tayrn cartoon jeh

derivative frauee; tayrn-sthoo; toarey

down-draught carburettor (n.) carbreyder tayrn neose

eviscerate (v.) tayrn y minnagh ass

gather together (v.) cooidjaghey; chaglym cooidjagh: and gather together the out-casts of Israel - as chaglym cooidjagh kynneeyn skeaylt Israel Bible; chaggil cooidjagh: Go, gather together all the Jews - Immee as chaggil cooidjagh ooilley ny Hewnyn Bible; tayrn dy cheilley: If he cut off, and shut up, or gather together - My teh giarey jeh, as jeigh seose deiney, ny tayrn dy cheilley Bible

give a pull (v.) (to); (dy) chur tayrn

heave1 irree; lhiggey osney; tayrn

I will draw tayrn-yms: I will draw water for thy camels also - Tayrn-yms ushtey myrgeddin da dty chamelyn Bible

redraw (v.) aahayrn, tayrn aa-villey er

revocable (adj.) yn-tayrn er ash

tow1 tayrn; tead tayrnee; thowal

towards noon tayrn er vunlaa

tow truck (n.) carbyd-tayrn

unsheathe (v.) tayrn ass y fine

withdraw3 (as money) goaill magh; tayrn magh

carbyd-tayrn tow truck

tayrn-aigh lottery

tayrn-sthoo derivative

tayrn-yms I will draw: Tayrn-yms cooidjagh jeed's adsyn ta trimshagh son y chaglym-casherick, dauesyn va'n oltooan echey seaghnagh. Bible

bethink (v.) smooinaghtyn; tayrn gys cooinaghtyn; smooinys

bleed (v.) lhiggey fuill, roie folley, tayrn fuill ass

come near to (v.) tayrn er-gerrey da

compromising coardailagh; drogh-ouryssagh; tayrn drogh ourys er

describe (v.) cur coontey jeh, soilshaghey, tayrn

dismember (v.) neuoltaghey, tayrn veih my cheilley

drag along (v.) sleaydey lesh; tayrn lesh

draw apart (v.) scarrey, skeaylley, tayrn veih my cheilley

draw breath again (v.) tayrn ennal reesht

drawing off (v.) striggey, tayrn sheear, teaumey

evolution (n.) aafilley, tayrn magh fraueyn; evolooshaght, evolooshaghys; myn-aase

extraction (n.) jeh sluight; soo; tayrn magh

extricate (v.) feaysley er; tayrn magh ass

extrication (n.) feaysley er; tayrn magh ass

gasp (n.) scred; (v.) scredey; osnaghey; tayrn ennal; soutaghey

hanging and quartering (v.) croghey as tayrn

haul (v.) cur er boayrd; tayrn; (n.) driaghyr

haulage (n.) costys ymmyrkee; tayrn; thowal; ymmyrkey

heaving line (n.) tead tayrn, tead tayrnee

infer (v.) cheet er; infearaghey; tayrn veih

inspire (v.) breaghey; cur ardsmooinaght da; tayrn stiagh ennal

I will gather chaglyms: I will gather them out of all countries - chaglyms ad ass dy chooilley heer Bible; tayrn-yms cooidjagh: I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly - Tayrn-yms cooidjagh jeeds adsyn ta trimshagh son y chaglymcasherick Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog