Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Sostyn | Results: 72

Sostyn (=Ir. Sagsun, Sacsun) (f.) England: as dy vel dy liooar sleih sy reiltys ain nish smooinaghtyn dy lhaggaghey ny dy vrishey ny lhoobyn ta kiangle Mannin as Sostyn Carn


Inexact matches:

Sostyn Noa (f.) New England: my shoh hie ad gys America, yn ayrn enmyssit 'Sostyn Noa', as hoie ad seose ayns shen myr fir-cheirdee as marchanyn Dhoor

currit rish Sostyn pro-English

England (n.) Sostyn: England is a fertile country - Ta Sostyn ny heer hroaragh. JJK idiom

New England (n.) Sostyn Noa

pro-English (adj.) currit rish Sostyn

across (prep.) har: Across there in England - Har aynshen ayns Sostyn. DF idiom; cheu hoal; hoon; tessen, tessyn: I am going across the road - Ta mee goll tessyn y raad. DF idiom; wass; harrish: He has a scar across his face - Ta cron harrish yn eddin echey DF idiom; noal: He came from across - Haink eh noal. DF idiom; noon: Go across to England - Immee noon gys Sostyn. DF idiom; hoal: The house across the way - Yn thie hoal DF idiom

carr pl. carryn lilt, melody, strain, tune: Rish y vlein shoh va dy kinjagh carr ny jees goit stiagh voish Nerin as eer Sostyn Carn; (of voice) cadence; cab, car, van: Bwooise da Jee nagh vod oo goll noon as noal harrish y cheayn cho aashagh as oddys oo gimman carr eddyr Bretin as Sostyn. Carn; kink, vicissitude

bound1 (v.) cagliaghey, kianglit; goll lesh: Ship bound for England - Lhong goll lesh Sostyn. DF idiom; lheim: With one bound - Lesh un lheim. DF idiom; kianlt; chiangle; fo bree

fertile (adj.) troaragh: England is a fertile country - Ta Sostyn ny heer hroaragh. JJK idiom

France (n.) (Yn) Rank: England and France are two powerful states - Ta Sostyn as yn Rank daa steat pooaral. JJK idiom

powerful (adj.) abyl; breeoil; cummaghtagh; cummeydagh; erreartagh; lajer; mooar; niartal; pooaragh; pooaral: England and France are two powerful states - Ta Sostyn as yn Rank daa steat pooaral. JJK idiom; reiragh; reirtagh

Americanagh (n., adj.) American: ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn Roish foddey, bee scoillyn Hostyn cho agglagh as ram scoillyn Americanagh! Carn

atchimys (pl -syn) terrorism: Haink yn Slattys noi Atchimys (Shallidagh) ayns feme ayns Sostyn Jeheiney, 29 Mee Houney. Carn

barbaree barbarians: va'n fer boght shoh ceau tammylt beg mastey ny barbaree er y fa dy vel y "caggey boiddagh" fo raad eddyr yn Eeslyn as Sostyn. Carn

beggid diminutive, diminutiveness, littleness, paltriness: cha nel shoh taghyrt kyndagh rish beggid ny hErin cosoylit rish Sostyn. Carn

ben jee (f.) deity, goddess: Ta'n chooid smoo jeh ny Yernee shoh ren goll gys Sostyn er ngoll gys Lunnin, yn ard valley jeh cheer fritlagagh y Thooder, ben jee ny Thoreeyn Carn

beoyn pl. beoynyn aptness, drift, fate, instinct, liability, set, tendency, trend: Va'n beoyn shoh ry akin dy cronnal feiy'n reihys shoh chaie ayns Sostyn. Carn

bleeanoil See bleinoil annual: va mee ec chaglym bleeanoil jeh Cheshaght ny Piobeyryn ayns Chesterfield, Sostyn. Carn

Blein Nyn Jiarn (f.) Anno Domini, Year of Our Lord: Ayns blein nyn Jiarn 1000 (1016) hooar Ree Cnut, mac Svein, yn ard-reill harrish Sostyn ooilley. Chron

boiddagh cod: va'n fer boght shoh ceau tammylt beg mastey ny barbaree er y fa dy vel y "caggey boiddagh" fo raad eddyr yn Eeslyn as Sostyn. Carn

chionnraa protest: ghow Terence McSweeney, ard-veoir Chorcaigh, toshiaght dy hrostey ayns pryssoon Vrixton ayns Sostyn myr chionnraa noi yn stayd jeh'n phryssoon. Carn

coarys-coadee protection system: Dooyrt yn Ard-Reiragh Mike Proffitt dy ren coarys-coadee ayns Blackpool ayns Sostyn giarrey yn lectraghys, er y fa dy ren eh gaghtey ny smoo tappee na'n coarys-coadee ayns Mannin tra haink foill rish ayn BS

colleishyn colleges: Ny yeih shen as ooilley, ta caa ayn dy bee Mannin scapail veih paart jeh ny reddyn agglagh ta taghyrt ayns ny scoillyn as colleishyn ayns Sostyn as Bretin ec y traa t'ayn. Carn

coloinagh colonial: Yn red ren haghyr va shen dy row ny chiarnyn Anglo-Normanagh veih Sostyn geearree feayn-skeeal bunneydagh son cur niart da ny yearreeyn coloinagh. Dhoor; colonialist; settler

coonid incommodiousness, narrowness, stricture: Agh va'n coonid shen rieau ry akin ayns Sostyn, tra v'ee heose ny heese. Carn

cultoor culture: ta'n ashoon as cultoor ain bunnys caillt fo'n cherroo argid as ny mwannalyn liauyr veih Sostyn. Carn

cur bree da turn on: Geiyrt er Sostyn, ta Mannin er hee cur bree da slattys niartal noa vees cur yn ablid da fir-reiltys dy yeeaghyn er haghteraghtyn preevaadjagh jeh sorh erbee. BS

cur niart da back: Yn red ren haghyr va shen dy row ny chiarnyn Anglo-Normanagh veih Sostyn geearree feayn-skeeal bunneydagh son cur niart da ny yearreeyn coloinagh. Dhoor

dagh ooilley voayl everywhere: Ta ny paraantyn oc voish Mannin, voish Sostyn, voish Nerin, dagh ooilley voayl. Dhoor

dowanagh cosmic, cosmical; global, terrestrial: T'eh grait dy vel Mannin cloie er ardane dowanagh nish as by chiart dooin scapail veih rumbyl Voir Sostyn tra vees mayd abyl shen y yannoo. Carn

eginagh compelling, compulsive, compulsory, needy, obligatory, rapist: Ta'n Dr Marek gra dy vel eh geddyn ram screeunyn veih sleih ta feer voirit mychione Bretnish 'eginagh' as ta baggyrt cur nyn baitchyn gys scoillyn ayns Sostyn my hig Bretnish eginagh. Carn

Ellan Vannin (f.) (Isle of) Man, Mann, Isle of Mann: Shen myr ve eisht, kys va mish my lhiannoo ayns Sostyn, tra lhisins v'er ve ayns Ellan Vannin. JG

faghtys-bleaystan bombing campaign: Va ny deiney shoh goit ec ny meoiryn-shee kyndagh rish skeealyn dy row ad reaghey faghtys-bleaystan ayns Bretin as Sostyn. Carn

failtagh hospitable, welcome, welcoming: cha row Baarle erbee ayn foast agh foddee er meillyn kuse dy hidooryn failtagh gloyrviandagh ayns Sostyn Hiar. Dhoor

feayn-skeeal myth: Yn red ren haghyr va shen dy row ny chiarnyn Anglo-Normanagh veih Sostyn geearree feayn-skeeal bunneydagh son cur niart da ny yearreeyn coloinagh. Dhoor

ferg (f.) anger, bad temper, exasperation, ferocity, gust of anger, heat, passion: Ec y traa t'ayn, ta Sostyn eeit seose lesh ferg, troo as sherruid. Carn

fritlagagh ragged, tattered: Ta'n chooid smoo jeh ny Yernee shoh ren goll gys Sostyn er ngoll gys Lunnin, yn ard valley jeh cheer fritlagagh y Thooder, ben jee ny Thoreeyn Carn

gloyrviandagh (adj.) ambitious, fond of glory: cha row Baarle erbee ayn foast agh foddee er meillyn kuse dy hidooryn failtagh gloyrviandagh ayns Sostyn Hiar. Dhoor; (n.) careerist

Hostyn See Sostyn of England: rheam ny preaban y chiarn ayns Mannin, nish bentyn da rheam Hostyn. JK

inshyn islands: Ta Sostyn (cooyl jeh NIREX) smooinaghtyn bee eh aashagh cur er ny h'Albinee ayns ny h'Inshyn goaill stiagh nyn jummalys fegooish accan. Carn; isles

inshynee islanders: Agh tra ny Inshynee cadjin g'aarlaghey caggey noi NIREX as Sostyn ta ny chiarnyn thallooin arryltagh dellal roo. Carn

Jerrey Geuree (=Ir. deireadh geimhridh) January: v'eh er Mannin y lheid y yannoo marish Sostyn Jerrey Geuree mleeaney, agh ec y traa shen dobb Reiltys Vannin shen y yannoo. Carn

joarreeys alienness, banishment, exile, foreignness, foreign place, strangeness: Myr Manninagh cummal ayns joarreeys ayns Sostyn, dy dooghyssagh ta mee laccal cheet dy valley cho mennick as foddym. Carn

keeallagh See keeayllagh 1 sensible a: gra dy baghtal nagh row ad laccal ve stroit ayns caggey eddyr ny Rooshee as ny Americanee verragh eh cree da Celtiee elley as da sleih onnoroil as keeallagh ayns Sostyn. Carn; 2 sensory

kyndagh rish shen owing to that: Kyndagh rish shen, ta thousaneyn dy Yernee aegey er naagail Nerin dy hirrey obbyr ayns America as ayns Sostyn. Carn

laue-jeant artificial; handmade: Hooar mee ayns shen lheid y cliaghtey as nagh dod mee geddyn ayns Sostyn er yn oyr va dy chooilley nhee laue-jeant; cha row greienys erbee elley agh saaue as "gas-engine". JG

lhoobyn links: dy vrishey ny lhoobyn ta kiangle Mannin as Sostyn, shen yn chied chesmad er y raad. Carn

lught thie pl. lughtyn-thie family, household, household members: Haink e lught-thie dys Sostyn tammylt beg ny s'anmey ayns bleeantyn ny feedyn. Carn

Manninaghys Manxism, Manxness: Foddym credjal nagh bee monney Manninaghys ayn, my ta! Y sleih ta reill harrish Sostyn nish surrys enn nagh vel graih oc er yn ynsaght. Carn

neuspeeideilagh hapless, unprosperous, unsuccessful: va ny meoiryn-shee geearree soilshaghey magh y vreag dy row Mnr Thomas goaill ayrn, ayns faghtys neu-speeideilagh ry-hoi sheidey seose reddyn lesh bleaystanyn ayns Bretin as Sostyn. Carn

Normanagh Norman: Yn red ren haghyr va shen dy row ny chiarnyn Anglo-Normanagh veih Sostyn geearree feayn-skeeal bunneydagh son cur niart da ny yearreeyn coloinagh. Dhoor

pootchagh (=Ir. pusach) pouch-like, pouter, poutish: Ta ymmodee sleih, dy mennick voish Sostyn Twoaie, Nerin ny Nalbin gaccan mychione cummaltee Lunnin as gra dy vel ad ooilley pootchagh, groamagh, as graihagh er argid. Dhoor

quarral quarry: Hie paart jeu dys quarral noa ayns Sostyn dy akin yn aght nagh vel eh jannoo jeeill da'n chymbyllaght. Carn

s'anmey (ny) later, later on: Haink e lught-thie dys Sostyn tammylt beg ny s'anmey ayns bleeantyn ny feedyn. Carn; latest

scaalheanit broadcast, diffuse, disbanded: cha nel agh ghaa ny tree jeu faagit 'sy valley nish; t'ad ooilley ersooyl as nyn sluight scaalheanit harrish y theihll, ayns Sostyn, Canada, America as Australia. Coraa

scoltit 1 burst, chopped, cleft, cloven, fissured, gutted, hewn, slit, sprung; 2 parted, split a: As ayns Sostyn hene, ta'n cheer ny smoo scoltit na v'ee rieau. Carn

Shapaanish (f.) (language) Japanese: Ga dy vel ram ry chlashtyn ayns Sostyn ec y traa t'ayn dy nhegin da ny Sostnee gynsaghey chengaghyn elley goll rish Giarmaanish, Frangish as Shapaanish Carn

shennaghee reciter, storyteller: Foddey lurg my ren shennaghee Sostyn cur nyn gooyl shennaghys Geoffrey, va'n bun-smooinaght echey foast bio Dhoor

sherruid bitterness: Ec y traa t'ayn, ta Sostyn eeit seose lesh ferg, troo as sherruid. Carn

Skeerey Malew (f.) Malew: tra va mee aeg ayns Sostyn, bione dou caarjyn as haink nyn shennayraghyn veih'n Whallag as buill elley 'syn ayrn shen jeh Skeerey Malew. Dhoor

slane seyr scot-free: Ta Mnr Boyd goll er dy ghra dy vel ashoonaghteyryn Celtiagh jannoo daa varran tra t'ad geearree y ve slane seyr veih Sostyn. Carn

straiddey (gen.) of a street: Dy beagh caggey-straiddey cheet ayns Sostyn hene (ny ayns Nalbin ny Bretin), veagh yn armee aarloo ny chour. Carn

studeyrys (=Ir. staidéar) study: Neayr's yn Coardail Anglo-Yernagh, ta "Studeyrys Yernagh" er naase dy mooar ayns Sostyn. Carn

thiollane tunnel: Ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn

Thoreeyn Torys: Ta sleih dy liooar ayns Sostyn smooinaghtyn dy vel ny hanschaslyssyn eddyr ny Thoreeyn as yn Cheshaght Obbree Ghoaldagh cheet dy ve ny sloo gagh laa. Carn

tilgane cast, casting; missile: T'eh ymmyrchagh er dy chooilley chor dy bee Nerin aa-unnaneyssit dy tappee roish my vees caa ec Sostyn ny tilganenyn shoh y chur ayns twoaie ny hErin. Carn

toshtal See laue hoshtal left, sinister: Agh ec y traa cheddin, ta mee guee dy row y Skian Toshtal (as sleih elley) ayns Sostyn toiggal y chooish Yernagh ny share as ny s'diuney. Carn

traa ennagh sometime: Shimmey keayrt ta shin jarrood dy row ooilley Sostyn lesh ny Celtiee traa ennagh. Carn

yannoo veg (dy); (to) loaf about, do nothing: Tra raink mee Ellan Vannin reesht va mee g'ennaghtyn dy row mee ayns Sostyn, ny boayl ennagh elley, boayl nagh vel traa ec peiagh erbee dy yannoo veg. Carn

ymmydit used: Ta Jellicoe smooinaghtyn dy lhisagh yn slattys shoh ve ymmydit noi atchimeyryn eddyr ashoonagh er y fa dy vel ymagglaghey eddyr-ashoonagh mooadaghey ayns Sostyn nish. Carn

sheidey seose balloon, inflate, puff; kindle: T'eh sheidey seose aile lesh e ennal, as ta bree aileagh goll magh er e veeal.; blow up: va ny meoiryn-shee geearree soilshaghey magh y vreag dy row Mnr Thomas goaill ayrn, ayns faghtys neu-speeideilagh ry-hoi sheidey seose reddyn lesh bleaystanyn ayns Bretin as Sostyn. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog