Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Screeunyn | Results: 46

screeunyn mail, letters: as myr ve ayns ny screeunyn v'ee er chur huc Bible; writings


Inexact matches:

baatey screeunyn advice boat

coadan screeunyn letter file

kishteen screeunyn letter case

kishtey screeunyn letterbox

meighaghan screeunyn letter balance

screeuder screeunyn letter writer

screeunyn credjaltys credentials

screeunyn magh outgoing mail

screeunyn raanagh securities

skynn screeunyn (f.) letter-opener

spagey screeunyn mailbag

Screeunyn Phaayl Noo writings of St. Paul

letters (n.) lettyraght; (npl.) screeunyn: I receive letters every day - Ta mee geddyn screeunyn dagh laa. JJK idiom; letteryn, lettyryn

advice boat (n.) baatey screeunyn

credentials (n.) screeunyn credjaltys

letter balance (n.) meighaghan screeunyn

letterbox (n.) kishtey screeunyn

letter case (n.) kishteen screeunyn

letter file (n.) coadan screeunyn

letter-opener (n.) skynn screeunyn

letter writer (n.) screeuder screeunyn

mail (v.) cur 'sy phost; (n.) post, shirveish phost; screeunyn: Outgoing mail - Screeunyn magh. DF idiom; eilley: Shirt of mail - Lheiney eillee. DF idiom

mailbag (n.) spagey screeunyn

outgoing mail (n.) screeunyn magh

securities (npl.) screeunyn raanagh

writings (npl.) screeunyn

writings of St. Paul (npl.) Screeunyn Phaayl Noo

Paul (n.) Paal, Phaiyl; Paul; Paayl: The writings of St Paul - Screeunyn Phaayl Noo. DF idiom

bunnys yn un red pretty much the same: Ta shoh bunnys yn un red as ny va ry lhaih ayns screeunyn haink veih'n Naigeer. BS

coadan (pl -yn) file: T'eh cur faaue neesht dy lhisagh ooilley ny screeunyn goll er cummal ayns coadan BS; protected person, ward

dromedareeyn dromedaries: hug eh screeunyn lesh postyn er cabbil, as markee er muleyn, camelyn, as dromedareeyn aegey Bible

eginagh compelling, compulsive, compulsory, needy, obligatory, rapist: Ta'n Dr Marek gra dy vel eh geddyn ram screeunyn veih sleih ta feer voirit mychione Bretnish 'eginagh' as ta baggyrt cur nyn baitchyn gys scoillyn ayns Sostyn my hig Bretnish eginagh. Carn

faasid (f.) feebleness, weakness: Dooyrt y Turneyr Theayagh nagh beagh red erbee er ny hayrn voish bentyn rish y chooish, er lhimmey jeh soilshaghey yn faasid jeh screeunyn gyn ennym. BS; inability

goghe (interrog.) would take: Nagh goghe shiu mee myr dy baillym shiu y agglaghey lesh screeunyn Bible

Laurys Laurence, Lawrence: Agh dobb Harald Laurys y phointeil myr aspick er y fa dy dooar eh screeunyn ennagh veih Mannin va loayrt n'oi. Chron

leeideyr guide: Llywelyn yn Leeideyr Jerrinagh ta er nyn imraa ayns laue screeunyn Peniarth 129 as 131, as ayns buill elley neeshtagh she ben er-ennym Rhanullt inneen elley da Rennell GB

lurg roshtyn on arrival, after reaching: Lurg roshtyn my hie hene, bunnys ec munoie, myr ve oayllagh dou, hoie mee sheese ec y voayrd, yn Focklioar ec my lhiattee dy reaghey magh ny screeunyn jeant ayms, MB

Mylvoirrey Myles: Ayns ny pabyryn faagit ec Sophia Mylvoirrey ta ram screeunyn soilshaghey magh ny cologidyn as boiraghyn beggey v'ayn eddyr Manninee va geearree cummal seose y Ghaelg. Dhoor

postyn posts: As hie ny screeunyn lesh postyn gys ooilley cheeraghyn y ree Bible

screeuyn (=Ir. scríbhín) pl. screeunyn brief, chitty, document, epistle, inscription, legend, letter, lettering, missive, note, notes, script: ghow Hezekiah yn screeuyn veih laue ny chaghteryn Bible

seal (v.) seal: seal eh eh lesh fainey yn ree Bible; (n.) cachet, signet: Soie mish myr seal er dty chree Bible; sealed: Er shoh ren ee screeunyn ayns ennym Ahab, as seal ee ad lesh yn seal echey Bible

sealed sealit: and sealed up among my treasures - as sealit seose mastey my hashtaghyn Bible; seal: So she wrote letters in Ahab's name, and sealed them with his seal - Er shoh ren ee screeunyn ayns ennym Ahab, as seal ee ad lesh yn seal echey Bible

breeoil brisk, cogent, dynamic, energetic, essential, fizzy, forceful, go ahead, impulsive, purposeful, red-blooded, strenuous, valid, vibrant, vigorous; (as person) active; (of market) buoyant; weighty: Son ta ny screeunyn echey (jir adsyn) breeoil as niartal Bible; effectual: te son y gerjagh as y saualtys euish, ta breeoil ayns gymmyrkey ny surranseyn cheddin mârin Bible; sound: Glare breeoil nagh vod ve loayrit n'oï Bible; powerful: Son ta goo Yee bioal, as breeoil, as ny s'geyrey na cliwe erbee dy ghaa foyr Bible; forcible: Cre cha breeoil as ta goan ynrick! agh cre ta'n argane euish prowal orrym? Bible; cardiac

jannoo yindys wondering: hoie mee sheese ec y voayrd, yn Focklioar ec my lhiattee dy reaghey magh ny screeunyn jeant ayms, as va jannoo yindys mooar orrym dy feddyn magh son sambyl, dy row "lal" (myr cheayll mee yn ockle) ayns Focklioar Cregeen fo'n chummey kiart "laccal" MB

lhiassit alleged: Ta ny screeunyn bentyn rish haglym lhiassit eddyr yn Ard-scrudeyr as yn Ard-veoir- shee, lurg da'n eear-Ard-shirveishagh, Richard Corkill, v'er ny ghoaill ec ny meoiryn-shee. BS; contrived: Ta'n mess soilshaghey kys va'n billey lhiassit: myr shen ta raa cooishagh veih cree yn dooinney. Apoc; preserved; potted

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog