Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Rheynn | Results: 204 (first 200 shown)

Rheynn Division

rheynn (f.) pl. rheynnyn allocation, bill, class, compartment, dichotomy, dismemberment, dissection, distribution, divide, division, form, graduation, partition, portion, quota, ration, rationing, resolution, resolve, section, segmentation, share, sphere; (of land) parcel, precinct; bureau, department: Shirveishagh Cooishyn Sthie, Phil Braidwood, dooyrt eh dy row eh currym e Rheynn dy chur kiartaghyn shinsharagh da ny yeearreyderyn smoo cooie BS; mountain ridge; (v.) break up, classify, dispense, distribute, graduate, measure out: Rheynn ad my gharmadyn ny mastoc Bible; divided; dividing


Inexact matches:

chied rheynn (f.) (yn) first division

fer rheynn bureaucrat

Fo-rheynn Ard-chimmeeys Serious Crime Division

Fo-rheynn Chellinsh Communications Division

Fo-rheynn Eddyrinsh Communications Division

fo-rheynn jantys-possan group manufacturing division

Fo-rheynn Jeeaney Enforcement Division

Fo-rheynn Kaarteyrys Cartography Section

Fo-Rheynn Obbraghyn Works Division

Fo-Rheynn Skimmee Human Resource Section

gyn rheynn undivided

jannoo cleayn-rheynn gerrymander

mooinjer rheynn-reihys constituents

nah rheynn (f.) second division: Ec yn un traa ta tooilley sleih g'eearree gynsaghey trooid Cymraeg ayns y nah rheynn-edjaghys. Carn

offishear-rheynn shinsharagh Senior divisional officer

Rheynn Abb Abbot's Division

rheynn argidys exchequer

Rheynn Arraghey Department of Transport: Hie slattyssyn er caghlaa nurree dy lhiggey da'n Rheynn Arraghey cassanyn-streeaney 'enmyssey, chammah as raaidyn as cassanyn. BS

Rheynn Awin River Division

Rheynn Bun-troggalys Department of Infrastructure

rheynn cabdillagh paragraph

rheynn carryn car sharing

Rheynn Charree Foals' Division

rheynn chreckagh (f.) sales department

rheynn chredjue (f.) denomination

Rheynn Çhymmyltaght Department of the Environment

Rheynn Corkey Oats' Division

Rheynn Cullyn Holly Division, Rencullen

Rheynn Doo Black Division

Rheynn Eas Glen Helen

Rheynn Eirinys Department of Agriculture: Va screeuyn currit magh echey lurg çhaglym marish yn Rheynn Eirinys. BS

rheynn er portion

Rheynn Far-Oltyn Prosthesis Department

Rheynn Freoaie Heather Division

Rheynn Gorm Blue Division

Rheynn Hullad Owl's Division

Rheynn Hwoaie (f.) (Yn); (The) North Cape

Rheynn Jeadys Department of Industry: Ta Mainshtyr Downie gra dy vod Mainshtyr Karran shirrey er y Rheynn Jeadys dy yeeaghyn nyn goontyssyn da'n theay, my t'eh laccal shen y yannoo. BS

rheynn killagyn cell division

rheynn laaoil (f.) daily ration

rheynn–leodys (f.) reduction division

Rheynn Lhean Broad Division

Rheynn Liauyr Long Division

Rheynn Losht Burnt Division

Rheynn Mooar Big Division

Rheynn Oddey Long Division

Rheynn Owle Cowle's Division

Rheynn-reihys Ayre Constituency of Ayre

Rheynn-reihys Chonnaghyn Constituency of Onchan

Rheynn-reihys Gharff Constituency of Garff

Rheynn-reihys Rhumsaa Constituency of Ramsey

Rheynn-reihys Rushen Constituency of Rushen

Rheynn-reihys Vaayl Constituency of Michael

Rheynn-reihys Viddal Constituency of Middle

Rheynn Roauyr Thick Division

Rheynn Ruy Red Division

Rheynn Sell Willow Division

Rheynn Sheaynt Blest Division

Rheynn Sheeant Renshent

Rheynn Shellan Bee Division

Rheynn Skeilt Renscault, Split Division

Rheynn Slaynt Department of Health

Rheynn Traenal Training Department

Rheynn Traie Shore Division

Rheynn Vane White Division

Rheynn Vaynagh Monks' Division

Rheynn Yemmy Jemmy's Division

Rheynn Ynsee Department of Education: Ta'n treealtys çheet veih'n reirey jeh Club-Çheerey as Thie-Oast Cronk Murray, as yinnagh eh goaill stiagh bunscoill noa, veagh currit myr gioot da'n Rheynn Ynsee. BS

Balley ny Rheynn Cape Town

Close Rheynn Buigh Yellow Division Close

Close Rheynn Wyllin Rhenwyllan Close

Coloinaght ny Rheynn Cape Colony

Faaie Rheynn y Chashtal (f.) Castleward Green

Fo-rheynn Bea-feie as Freayltys Wildlife and Conservation Division

Fo-rheynn Coaryssyn Fysseree Information Systems Division

Fo-rheynn Reirey Traaght Division of Traffic Management

Fo-rheynn Shirveishyn Co-chorpagh Corporate Services Division

Fo-rheynn Shual Kimmeeagh Criminal Prosecutions Division

Glion Rheynn Eas Glen Helen

Glion y Rheynn Division Glen

Gob ny Rheynn Division Point

gyn rheynn chredjue undenominational

jeh'n chied rheynn first class, first rate, high-class

jeh'n nah rheynn second division

Keyll Rheynn Keylleragh Wooded Division Wood

Mwyllin Rheynn Eas Waterfall Division Mill

Rheynn Awin Beg Little River Division

rheynn ayns daa ayrn (f.) bisect, bisection

rheynn ayns jees halve

rheynn ayns meeryn segment

rheynn ayns moggylyn reticulate

rheynn ayns piyryn pair off

rheynn chooishyn joarree foreign office

Rheynn Chooishyn Thie (f.) (the) Home Office

Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys Department of Environment, Food and Agriculture

Rheynn Cooishyn Bunraghtoil Department of Constitutional Affairs

Rheynn Cooishyn Sthie Department of Home Affairs: Ta Rheynn Cooishyn Sthie cur failt er caghlaaghyn ayns leighyn- carrooagh y Reeriaght Unnaneyssit, agh t'ad gra dy vel yn Ellan er e hoshiaght sy chooish shoh. BS

Rheynn Co-phobble, Cultoor as Soccar Department of Community, Culture and Leisure

Rheynn Dellal as Jeadys Department of Trade and Industry: Ta sleih ayns Rheynn Dellal as Jeadys gra nagh vel firrinys erbee sy faaue nagh vel ad er chur traenal ny culleeyn da sleih ta doal, ny dauesyn nagh vod fakin dy mie. BS

Rheynn Drogh-haghyrt as Gear-cheim Accident and Emergency Department

Rheynn Eirinys, Eeastagh as Keylljyn Department of Agriculture, Fisheries and Forestry: Ta'n emshyr vie er chur er Rheynn Eirinys, Eeastagh as Keylljyn y guirrlan-brick ec Skyll Maghal y ghooney. BS

rheynn jeh daane liauyr canto

Rheynn Kiarail Sheshoil Department of Social Care

Rheynn Kiarail y Theay Department of Social Care

Rheynn Lhiasaghey Co-chorpagh Department of Corporate Development

Rheynn Lhiasaghey Tarmaynagh Department of Economic Development

rheynn lieh my lieh halve

Rheynn-reihys Ghlion Fabey Constituency of Glenfaba

Rheynn-reihys Ghoolish Heear Constituency of Douglas West

Rheynn-reihys Ghoolish Hiar Constituency of Douglas East

Rheynn-reihys Ghoolish Jiass Constituency of Douglas South

Rheynn-reihys Ghoolish Twoaie Constituency of Douglas North

rheynn reihys lught teiy constituency

Rheynn-reihys Phurt ny h-Inshey Constituency of Peel

Rheynn-reihys Valew as Stondane Constituency of Malew and Santan

Rheynn-reihys Valley Chashtal Constituency of Castletown

Rheynn Slaynt as Follanys Department of Health and Wellbeing

Rheynn Staydraa Tarmaynagh Department of Economic Statistics

Rheynn Turrysid as Soccar Department of Tourism and Leisure

rheynn veih my cheilley dissect

Rheynn y Joe Joe's Division

rheynn yn aadiugh (f.) bronchus

Rheynn Ynsee as Lhiasee Learning and Development Department

Rheynn Ynsee as Paitchyn Department of Education and Children

Toinn Rheynn Awin River Division Bottom

Ard-sheckteragh y Rheynn Ynsee as Paitchyn Department of Education and Children Chief Executive

Fo-rheynn Cooishyn Tarmaynagh y Tashtey Treasury's Economic Affairs Division; Economic Affairs Division of Treasury

Fo-rheynn Keylljyn Buill-hoccar as Thallooyn Forestry Amenity and Lands Division

Fo-rheynn Shirveishyn Theayagh Eiraght Ashoonagh Vannin Manx National Heritage Public Services Division

Rheynn Reiltys Ynnydagh as y Chymmyltaght Department of Local Government and the Environment

Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay Department of Health and Social Care

Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay Department of Health and Social Security

Stundayrtyn y Rheynn Slaynt cour Slaynt Share Department of Health's Standards for Better Health

Long Division (n.) Rheynn Oddey, Rheynn Liauyr

second division (n.) jeh'n nah rheynn, nah rheynn

halve (v.) co-rheynnit, liehaghey, rheynn ayns jees, rheynn lieh my lieh

Communications Division (n.) Fo-rheynn Chellinsh; Fo-rheynn Eddyrinsh

Department of Social Care (n.) Rheynn Kiarail Sheshoil, Rheynn Kiarail y Theay

gerrymander (n.) cleayn-rheynn; (v.) jannoo cleayn-rheynn

Glen Helen (n.) Glion Lammal, Glion Nellan, Glion Rheynn Eas, Rheynn Eas

department (n.) rheynn: He doesn't work in this department - Cha nel eh gobbragh 'sy rheynn shoh. DF idiom

divide (n.) charvaal; (v.) rheynn: Divide this equally - Rheynn shoh lhieh my lhieh. DF idiom; scarrey

portion aart, ayrn, cooid ronney, cron, cronney, kuse, lott, lowance, meer, rheynn, rheynn er, ronney, skibbag, toghyr, cronchor

rheynn-ym I will divide: rheynn-ym Sichem: as towse-ym magh coan Succoth. Bible

Abbot's Division (n.) Rheynn Abb

allocation1 (n.) rheynn

Bee Division (n.) Rheynn Shellan

Big Division (n.) Rheynn Mooar

Black Division (n.) Rheynn Doo

Blest Division (n.) Rheynn Sheaynt

Blue Division (n.) Rheynn Gorm

Broad Division (n.) Rheynn Lhean

Burnt Division (n.) Rheynn Losht

car sharing rheynn carryn

cell division (n.) rheynn killagyn

compartment (n.) carriads, rheynn, shamyr

Cowle's Division (n.) Rheynn Owle

daily ration (n.) rheynn laaoil

dichotomy (n.) ard-scarrey, neuchoardail, rheynn

dissection (n.) corp-yiarrey, mynscrutaghey, rheynn

distribute (v.) rheynn

distribution (n.) livrey-ys, rheynn, scaalhean

Division (n.) Rheynn

division1 (n.) ayrn, ronnane, ronney, scarran, fo-rheynn, joarey, rann; rheynn: The first division - Yn chied rheynn. DF idiom; teiy: There will be a division at ten o'clock tonight - Bee teiy ayn ec jeih er y chlag noght. DF idiom

first division (n.) (yn) chied rheynn

Foals' Division (n.) Rheynn Charree

graduation (n.) geddyn keim, rheynn

Heather Division (n.) Rheynn Freoaie

high-class (adj.) jeh'n chied rheynn

Holly Division (n.) Rheynn Cullyn

Holly Ridge (n.) Rheynn Cullyn

Jemmy's Division (n.) Rheynn Yemmy

measure out (v.) rheynn; towse

Monks' Division (n.) Rheynn Vaynagh

mountain ridge (n.) rheynn

North Cape (n.) (The); (Yn) Rheynn Hwoaie

Oats' Division (n.) Rheynn Corkey

Owl's Division (n.) Rheynn Hullad

parcel2 (n.) (of land) rheynn, ronney

precinct (n.) close, rheynn, rheynn-pholeenagh

Prosthesis Department (n.) Rheynn Far-Oltyn

quota (n.) rheynn, ronney

rationing rheynn, lowansey, co-rheynn

Red Division (n.) Rheynn Ruy

reduction division (n.) rheynn–leodys

Rencullen (n.) Rheynn Cullyn

Renscault (n.) Rheynn Skeilt

Renshent (n.) Rheynn Sheeant

River Division (n.) Rheynn Awin

sales department (n.) rheynn chreckagh

section (n.) ayrn, fo-rheynn, gasrey, meer, olt; rheynn: Section of a store - Rheynn jeh shapp. DF idiom; giarrey: Conic section - Giarrey cughlinagh. DF idiom

segmentation (n.) rheynn

Shore Division (n.) Rheynn Traie

Split Division (n.) Rheynn Skeilt

Thick Division Rheynn Roauyr

Training Department (n.) Rheynn Traenal

undenominational (adj.) gyn rheynn chredjue

Waterfall Division (n.) Rheynn Eas

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog