Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Reeriaght | Results: 99

reeriaght (=Ir. ríoght) (f.) pl. reeriaghtyn kingdom: ta'n Chiarn er raipey'n reeriaght ass dty laue Bible; dominion; royalty; monarchy


Inexact matches:

reeriaght niau kingdom of heaven: My Ghedjaghyn as my Vimmaghyn ec my Vashtey; ayn va mee er my yannoo m'oltey dy Chreest, lhiannoo dy Yee, as eirey dy reeriaght Niau. PB1765

Reeriaght Unnaneyssit (=Ir. Ríocht Aontaithe) United Kingdom

ambassadeyr Rooshagh rish y Reeriaght Unnaneyssit Russian ambassador to the United Kingdom

Bea ayns y Reeriaght Unnaneyssit as ny h-Ellanyn Life in the UK and Islands

Bing Reiht Tashtey y Reeriaght Unnaneysit (f.) UK Treasury Select Committee

Yl-chloie yn Reeriaght Unnaneyssit as Nerin United Kingdom and Ireland Tournament

monarchy (n.) reeoil, reeriaght, rheam

royalty (n.) reeoilid; reealtys; reeriaght

United Kingdom (n.) Reeriaght Unnaneyssit

dominion (n.) ard-chioneys, ard-rheam, chiarnys; reilltys: despise dominion - soiaghey beg jeh reilltys Bible; ard-reill: or shalt thou indeed have dominion over us? - nee ayds vees yn ard reill harrin? Bible; chiarnaght; reill: and let them have dominion over the fish of the sea - as lhig da reill ve oc harrish eeastyn ny marrey Bible; barriaght: it shall come to pass when thou shalt have the dominion - hig eh gy-kione, tra vees oo er chosneyn varriaght Bible; rheam: and in all the land of his dominion - as ayns ooilley cheer e rheam Bible; reeriaght: nor in all his dominion - ny ayns ooilley y reeriaght echey Bible

kingdom (n.) ream, reeaght, reeriaght, riaght

kingdom of heaven (n.) reeriaght niau

sovereignty (n.) ard-reeriaght, kiondeeaght, reealtys

ard-reeriaght (f.) sovereignty

RU See Reeriaght Unnaneyssit UK

moodjeenagh base: bee ad ayns shen reeriaght moodjeenagh

Russian ambassador to the United Kingdom (n.) ambassadeyr Rooshagh rish y Reeriaght Unnaneyssit

UK Treasury Select Committee (n.) Bing Reiht Tashtey y Reeriaght Unnaneysit

United Kingdom and Ireland Tournament (n.) Yl-chloie yn Reeriaght Unnaneyssit as Nerin

gleayshee shall stir: gleayshee eh seose ooilley noi reeriaght Ghrecia Bible

iu-ym I shall drink: derreyn laa iu-ym eh ass-y-noa ayns reeriaght Yee Bible

lhieuish for you, to you, yours: son lhieuish reeriaght Yee. Bible

ogheryn keys: As ver-yms dhyts ogheryn reeriaght niau Bible

astrologers (npl.) rollaageydee: better than all the magicians and astrologers that were in all his realm - share na ooilley ny deiney-creeney as rollaageydee vayns ooilley e reeriaght Bible; rollageydee

Life in the UK and Islands (n.) Bea ayns y Reeriaght Unnaneyssit as ny h-Ellanyn

merchant (n.) marchan: the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls - ta reeriaght niau dy ve soylit rish marchan va shirrey pearlyn costal Bible; traghtalagh

shall gather teiyee: and they shall gather out of his kingdom all things that offend, - as teiyee ad ass e reeriaght dy chooilley nhee ta tayrn sleih gys peccah Bible

thine (pron) ayd; ayds; dt'; dty; lhiat; (emph.) lhiats: For thine is the kingdom - Son lhiats y reeriaght. DF idiom

aght erbee 1 anyhow, anyway: Aghterbee, gyn ourys, ta sleih ayn as adsyn jannoo ymmyd jeh'n 'ockle er aght slobbagh. Carn; 2 any way a: cha vod shiu er aght erbee goll stiagh ayns reeriaght niau. Bible

beayneeyn crop cutters: Yn magher yn seihll: yn rass mie cloan y reeriaght: agh y coggyl cloan y drogh-er: Yn noid chuirr ad yn Jouyl: yn fouyr jerrey yn theihll: as ny beayneeyn ny ainleyn. Bible

breneenagh atomic, atomical: Tra va mish gobbraghey da Eaghtyrys Breneenagh y Reeriaght Unnaneyssit Carn

brishlagh breakable, brittle, crisp, easily broken, fragile, frangible: bee yn reeriaght ayns ayrn lajer, as ayns ayrn brishlagh Bible

Charrick (Yn); (The) Rock: Bee yn charrick myrgeddin goit veih Ephraim, as y reeriaght veih Damascus; as bee fooilliagh Syria myr gloyr cloan Israel, ta Chiarn ny flaunyssee dy ghra. Bible

coheshaght (f.) (of persons) club: Coardail rish Coheshaght ny Colughtyn Radio Traghtee, oddagh yn aght ta Radio Vannin gobbraghey ve ny hambyl mie da stashoonyn-radio sy Reeriaght Unnaneyssit. BS; ( of hounds) pack; party

coraaghyn-dorraghey parables: Diuish te er ny choyrt dy hoiggal folliaghtyn reeriaght Yee; agh da feallagh elley ayns coraaghyn-dorraghey Bible

cosnee will obtain, will redeem: cosnee eh yn reeriaght lesh brynneraght Bible; obtain; acquisitive, gainful; winning: Ta feed poynt ry-gheddyn son y chlash as my ta brock jeant nish bee yn caa cosnee aym spooillit dy bollagh. Dhoor

cronnalagh observable, remarkable: Ta Philip Pain, Stiureyder y phurt-aer, gra dy re earroo cronnalagh shoh, er y fa dy row yn gorley crubbane as beeal ayn sy Reeriaght Unnaneyssit BS

crooinit (of king) crowned: shoh yn oyr ta ben-rein Hostyn as e dooinney er cheau traa foddey rouail fud ny hAlbey erreish jee v'er ghra dy row ee crooinit myr ben-rein jeh'n Reeriaght Unnaneyssit. Carn

cuirt sown: tra te cuirt, te gaase seose Bible; cast: ta reeriaght niau goll-rish lieen va cuirt 'sy cheayn Bible

cumaadagh conservative: Ta oltey Cumaadagh jeh Ard-Whaiyl y Reeriaght Unnaneyssit er chur jiarg-chorree er sleih sy rheynn-reihys echey liorish aggyrt dy vel  eh cummal ayns Mannin. BS

cummeydagh able, competent, inventive, powerful, well-shaped: Ec y traa shen ren Paayl mac Valkey, fer-toshee yn Ellan Skianagh, as ny ghooinney cummeydagh lesh bree fud ny reeriaght Chron; (n.) old Manx sheep dog; schemer; pliable

cur biallys da obey: Shegin dhyt toiggal dy vel ec y Jouyl reeriaght ayns y teihll shoh, as sleih ta cur biallys da, as dy hirveish eh 'naght myr t'ec Creest. CS

cur lhiettrimys er ban, block, circumscribe, disqualify: My vees ad cur lhiettrimys er giarrey fammanyn quallianyn sy Reeriaght Unnaneyssit, oddagh y red cheddin taghyrt ayns Mannin. BS; handicap; head off

daeed y pheesh forty apiece, forty each: Coardail rish ronsaghey jeant sy Reeriaght Unnaneyssit, t'ad ceau eddyr daeed as jeih punt as daeed y pheesh as ad er çheer. BS; deuce

derrey lieh (yn) half, latter half: bee eh eer er ny choyrt dhyt, gys derrey lieh yn reeriaght. Bible

dooinney berchagh (=Ir. duine beartach) rich man: Son te ny sassey da camel goll trooid croae snaidey, na da dooinney berchagh dy gholl stiagh ayns reeriaght Yee. Bible

draghtey draft, draw up: T'ee gra dy vel fir-oik Vannin er ve loayrt rish fir-oik sy Reeriaght Unnaneyssit as y sarey treealit goll er draghtey. BS

Drogh 'Er (Yn); (The) Devil: Quoi-erbee ta clashtyn goo yn reeriaght, as nagh vel dy hoiggal eh, ta'n drogh er cheet, as tayrtyn lesh shen ny va cuirt ayns e chree: shoh eh ghow yn rass rish oirr y raad.

druiaghtagh enchanting, mysterious, romantic: er ny brooghyn breck rish blaaghyn, er ny eeanlee myr milley drilleeyn 'sy speyr, er yn cheyll soaral, as er yn vrack t'ayns kionys er yn reeriaght druiaghtagh shoh . Coraa; sorcerer, wizard

dy beayn durably, permanently, uninterruptedly: bee dty hie as dty reeriaght er ny niartaghey dy beayn kiongoyrt rhyt: Bible

Ellanyn Vooir Eeaght (f.) Channel Islands: Ec y çhaglym va çhaghteryn veih Mannin, Pobblaght Nerin, Nerin Twoaie, Nalbin, Bretin, Reiltys y Reeriaght Unnaneyssit as Ellanyn Vooir Eeaght. BS

er-dy since: As er-dy laghyn Ean Bashtey derrey nish, ta sleih chionney stiagh gys reeriaght niau, as t'adsyn ta cheet lesh jeeanid cosney stiagh ayn. Bible

er gerrey 1 approaching, imminent a: son ta reeriaght Yee er gerrey Bible; 2 near, nigh: Smooinnee Isaiah dy gow er toshiaght tra va ashoon g'ennaghtyn injillid cosoylit rish ashoon er gerrey daue. Bible

er-gerrey at hand: Gow-jee arrys: son ta reeriaght Yee er gerrey Bible; near: As hayrn Abraham er gerrey Bible

fer-chassid accuser: Nish ta er jeet saualtys, as niart, as reeriaght yn Jee ain, as pooar yn Creest echey: son ta fer-chassid nyn mraaraghyn tilgit sheese, ren adsyn y chassid fenish yn Jee ain oie as laa. Bible

fer coyrlee pl. fir-choyrlee adviser, council, counsellor: Haink Joseph dy Arimathea, fer coyrlee ooasle, va myrgeddin eh-hene farkiaght son reeriaght Yee Bible

fluigh COMPARE fliugh :1 wet: ren eh gyndyr er faiyr myr ny dew, as va e chorp fluigh lesh druight yn aer; derrey hooar eh toiggal, dy vel y Jee smoo syrjey reill ayns reeriaght deiney Bible

fraueoil radical, rooty: yn Reagheydys ry hoi Co-obbraghey Tarmaynys as Lhiasaghey , as y jargaght dy beagh Reiltys Obbraghys noa sy Reeriaght Unnaneyssit ny smoo fraueoil. BS

gassyn gases: Ta sleih yn phossan fockley nyn imnea as Ynnyd y Reeriaght Unnaneyssit cour Faaishnys-Emshyr cur faaue dy nod sleih leodaghey ny gassyn thieyn-gless ta goll er livrey syn aer. BS

geyre-ghaue crisis: Coardail rish ny skeealyn, ta geyre-ghaue ayns scoillyn Vannin kiart goll rish y geyre-ghaue sy Reeriaght Unnaneyssit. BS

gyn croghey unhanged; without dependence: Red vees cur yindys er sleih ennagh, ta Ned Thomas smooinaghtyn dy noddagh reiltys Vannin shickyraghey'n conaant ny lomarcan, gyn croghey er reiltys y Reeriaght Unnaneyssit. Dhoor

gyn lhiettal undeterred: Preacheil daue reeriaght Yee as gynsaghey ny reddyn va bentyn rish y Chiarn Yeesey Creest lesh slane dunnallys, as gyn lhiettal erbee. Bible

jannoo slattys legislate: Ta mish jannoo slattys ayns dy chooilley rheam jeh my reeriaght Bible

jerrinagh 1 absolute, belated, closing, concluding, conclusive, end, eventual, final, finalist, foregoing, hindmost, last, latter, rearmost, ultimate, up-to-the-minute, utmost a: ayns traa jerrinagh yn reeriaght oc Bible; 2 (of fruit) late

jurnah journey, journeying: ta reeriaght niau myr dooinney va mysh goaill jurnah gys cheer foddey Bible

kione ny bleeaney end of the year: Kione ny bleeaney veh shooyl ayns thie-reeoil reeriaght Vabylon Bible

laue hoshtal (f.) bridle hand, left hand: yn derrey yeh er dty laue yesh, as y jeh elley er dty laue hoshtal ayns dty reeriaght. Bible

leodit depleted, derogated, diminished, disliked, disrespected, reduced: Ta Oik Sthie yn Reeriaght Unnaneyssit er ninsh da Reiltys Vannin nagh jig gaue ass prowal shligganyn as uraanium leodit ayndoo faggys da Mannin. BS

Loghlynee Vikings: Haink Olaf marish Gorree Dhone as ny Loghlynee gys Mannin, raad rheynn ad Reeriaght Vannin as ny hEllanyn eddyr oc. Chron

lorg reill (f.) sceptre: Ta dty stoyl-reeoil, O Yee, son dy bragh as dy bragh; lorg reill dy chairys lorg reill yn reeriaght t'ayd's. Bible

marchan pl. marchanyn pl. marchannyn merchant: ta reeriaght niau dy ve soylit rish marchan va shirrey pearlyn costal Bible

meainagh metal bearing, metallic, metalliferous; mineral: Reeriaght y stoo meainagh. DF; mine; miner; ore

Mooir Vannin (f.) (The) Irish Sea: Ta shoh er chur er Reiltys y Reeriaght Unnaneyssit sthap shallidagh y chur er ceau tooilley orçh goul-rooragh ayns Mooir Vannin veih Sellafield. BS

naighteyr journalist, newspaperman, pressman, reporter: Va naighteyr ayns Mannin briaght jeh David Lammy noddagh Mannin jeeaghyn roee gys kiangley messoil noa lesh y Reeriaght Unnaneyssit as y currym noa shoh echey. BS

neuvondeish (f.) disadvantage, inutility: Agh she neuvondeish t'ayn y ve dty Cheltiagh my t'ou shirrey reill harrish y Reeriaght Unnaneyssit, myr hooar Kinnock magh. Carn

penshyneyr pensioner: Bee Mainshtyr Newbury cummal sooill er dean y Reeriaght Unnaneyssit jeh tree feed as jeih ass keead penshyneyr goll er vacseenaghey. BS

postagh (=Ir. postach) postal: Ta'n chumrail ayn kyndagh rish arganeyn ec kuse dy h-ynnydyn postagh fud y Reeriaght Unnaneyssit. BS

quaiyllyn jeeveanit devolved assemblies: cha jinnagh ad tayrn stiagh agh yn enney jeh lughtyn-reill aa-enmyssit sy Reeriaght Unnaneyssit as quaiyllyn jeeveanit, goll rish Ard-Whaiyl Nalbin. BS

recortit recorded, registered: Coardail rish y phabyr-naight sy Reeriaght Unnaneyssit yn Independent, shoh ny hoght colughtyn ta recortit ayns Mannin BS

reill (n.) code, dominion, governance, policy, principle, reign: son ec y traa shen va reill ec ny Philistinee harrish Israel Bible; (v.) charge, govern, order, regulate, rule: ooilley reeriaght Sihon ree ny Amoriteyn, va reill ayns Heshbon Bible; subdue

reiltys dy bragh farraghtyn everlasting dominion: hug mee moylley as ooashley dasyn ta dy bragh beayn, e reiltys ta reiltys dy bragh farraghtyn, as e reeriaght ta veih sheeloghe gys sheeloghe. Bible

Rheynn Cooishyn Sthie Department of Home Affairs: Ta Rheynn Cooishyn Sthie cur failt er caghlaaghyn ayns leighyn- carrooagh y Reeriaght Unnaneyssit, agh t'ad gra dy vel yn Ellan er e hoshiaght sy chooish shoh. BS

seyraanee nationals: Agh, ec y traa cheddin, ta ny seyraanee shen cummal ayns steat ta gollrish reeriaght feudoil. Carn; citizens

Shirveishagh Ynsee Minister for Education: Dooyrt y Shirveishagh Ynsee, Steve Rodan, dy vel y chooish shoh goll er resooney sy Reeriaght Unnaneyssit lurg da tuarystal çheet magh v'ayns foayr jeh shey imbaghyn. BS

shottal shooting: Ta ard-veoir-shee ayns Mannin er ve loayrt mychione smaght er gunnaghyn, lurg da kuse dy leih v'er ngoll er shottal sy Reeriaght Unnaneyssit er y gherrid. BS

slattys pl. slattyssyn (law) act; enactment, law, parliamentary act, regulation, statute: Ta mish jannoo slattys ayns dy chooilley rheam jeh my reeriaght Bible; decree

sleih chingey (the) sick: As hug eh ad magh dy phreacheil reeriaght Yee, as dy laanaghey sleih chingey Bible

sushtal gospel: bee sushtal yn reeriaght er ny phreacheil ayns ooilley yn seihll Bible

taillaghyn-kied licence fees: Er yn oyr dy vel Manninee geeck taillaghyn-kied son y hellveeish, ta Mainshtyr Moffatt gra, lhisagh ad geddyn y cooney cheddin as adsyn sy Reeriaght Unnaneyssit. BS

tayrn stiagh call in, draw in, inhale, pull in: Begin da Tinvaal coardail rish lheid ny h-oardaghyn, as cha jinnagh ad tayrn stiagh agh yn enney jeh lughtyn-reill aa-enmyssit sy Reeriaght Unnaneyssit as quaiyllyn jeeveanit BS

teiyee shall gather: teiyee ad ass e reeriaght dy chooilley nhee ta tayrn sleih gys peccah Bible

yeeassit borrowed, lent, seconded: myr eayst yial, er y voall ny er y scrah, yn dooghys nagh vel gial, foast lesh yn soilshey yeeassit ta aynjee, ayns kiartys corrym t'ee reill reeriaght ny h-oie. PC

ymmyrkys bringing forth: Dy bee reeriaght Yee er ny ghoaill veueish, as er ny choyrt da ashoon ymmyrkys magh yn mess echey Bible; behaviourism

ynsys teach: Quoi-erbee er-y-fa shen vrishys unnane jeh ny annaghyn sloo shoh, as ynsys myr shen, bee eh enmyssit yn fer sloo ayns reeriaght niau Bible

shall stir gleayshee: through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia - trooid e verchys, gleayshee eh seose ooilley noi reeriaght Ghrecia Bible; greinnee: he shall stir up jealousy like a man of war - greinnee eh seose e ghunnallys myr dooinney-caggee Bible

hickyraghey (dy); (to) recover: hie eh dy hickyraghey e reeriaght ec awin Euphrates Bible; certify, confirm: Ta shin dy hickyraghey dan ree, my vees yn ard-valley shoh troggit reesht Bible; establish: teh dy hickyraghey ad son dy bragh, as tad er nyn yrjaghey Bible

jannoo ny sloo diminish, lessen: agh she foays kiart y briwnys jeant ec Cormeyder y Reeriaght Unnaneyssit dy leodaghey liorish lieh-cheead sy cheead y cheesh ta goll er eeck ocsyn ta jannoo ny sloo na tree meeilley stoandey sy vlein. BS

meechoardailys clashing, disagreeableness, disagreement, discord, dissent, incompatibility, variance: sleih er nyn shirrey erreish da bing ardwhaiyllagh sy Reeriaght Unnaneyssit v'er resooney dy row yn fendeilys leighagh jeh 'smaghtagh resoonagh' ayns meechoardailys rish Conaant ny h-Ashoonyn Unnaneyssit cour Cairyn ny Paitçhyn. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog