Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Psalm1610 | Results: 186

Inexact matches:

anooinys infirmity: Ta lyoi ully tdy pheky as slaynaghy ully t'anuinys. Psalm1610

finu rage: Kamma vell ny hangristin gho sounasagh goyl finu kujaght? Psalm1610

ishil low: ard as ishil, boght as bertchiagh : gygh anayn ra ghielle. Psalm1610

neuchrauee ungodly: Friall mi hiarn vei niau ghraui Psalm1610

neuloau undefiled: ta rayd iih na rayd niaulou Psalm1610

addyr adder: T'ayd gho puishunagh as puishun yn arnaeyf : gy jaru kasly rish yn addyr bour ta duiny y klyaeshyn. Psalm1610

ally (n.) ointment; (v.) anoint: tous ernally my ghian rish uil, as bi my ghapan layn. Psalm1610

anugh timely: Ligg'au liey er shiul mar skelliit, as ve kasly rish meass nagh bi anugh dy ven : as na lig dau yn griaen y akin. Psalm1610

ard-ooashlid majesty: o hiarn my iih ta us fiir gloroil tou komrit rish ayrd yaslid as oneyr. Psalm1610

ard-vollaghter (pl -yn) blasphemer: Shen mar niius fragyrt y hoyrt gys m'ard valoghteryn : erson ta my hreisteel ayns tokyls. Psalm1610

ballaghyn cities: O bi foroil as grasoil dy heion : trog shuas ballaghyn Jerusalem. Psalm1610

beaoil moral; living: Ta m'anym paa erson jih, she gy jaru, erson yn jih baeoil Psalm1610

bendeil bend: ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

boghtynaght (f.) misery: jeagh er my hyaghyn as er my voghtanyght : as lyoi dau my pheky ully. Psalm1610

boghtynys adversities, misery: O kre yn syaghyn muary, as boghtanys ta us erna iaghyn duys ? Psalm1610; slenderness

booiaghys pleasure: marshen verryms buiaghys duich ayns y chessiaght vuar : mollym us masky ymmydi pobyl. Psalm1610

by-leaie eldest: as voall e ully by lyaei ayns Ejipt : shon b'yrje as by gniartoil ayns ynydyn vaghey Ham. Psalm1610

cairoil righteous: Gy jaru goui my hiange orayn dy t'okyls : erson ta ully tannaghyn kayroil. Psalm1610

cappey captivity, prison: o gy beagh yn saualys erna hoyrt dy Eisrael magh as Seion : o gy lifraeagh yn chiarn y phobyl magh as kapy. Psalm1610

chariot chariot: ag t'aghsan, o iih Iacob : ta yn chiared, as yn kabyl er duittym niist. Psalm1610

cherubyn cherubims: She yn chiarn y rii gada voyd an vae yn pobyl : te sei edyr ny cherubyn kada voyd anvae yn talu. Psalm1610

cherubynyn cherubims: varki e er ny cherubynyn as ren e aetlagh : haink e gaetlagh er skanyn ny gyi. Psalm1610

chibbyrt (f.) (pl -yn) spring, well: Erson mayrts ta chibbyrt yn vae : as ayns dthy hoilshy hii maeid shoilshy. Psalm1610

chymysyn foundations, foundation: Hyei e shiis chymsyn yn talluin : nagh beage erna skughey ag ierish erbi. Psalm1610

chyndaa er-ash return: lig 'ausyn ve er nan jynda arrash, as er nan doyrt gys nare, ta smunaghtyn skelle er my hons. Psalm1610

claghyn sniaghtee hail stones: Hugg e dau klaghyn snaghti erson flaghy : as losseryn d'ainil ayns nan dallu. Psalm1610

cooillyn corners: Te syei falliit ayns ny kultiin bradagh ny stradjyn : as gynyss ayns y uigyn fallit te dynvarrys yn duyne gyn-loght, ta y huylyn syit nyoi ny moght. Psalm1610

corrymys justice, equity: T'ayd shassu sickyr erson gy bragh as gybragh : as t'ayd jeant ayns firrinys as korrymys. Psalm1610

cor-whuaillagyn flies: Loyr e yn ffokyl as haink gygh ully veney ghorghuilagyn as miylyn ayns nan gaerifnyn ully. Psalm1610

couyrit clothed: Ligge my noidjyn ve kurit rish nayre : as ligg au ayd heyn y ghudaghy rish an nayre heyn marr ry kloky. Psalm1610; healed, mended, recovered

craideryn mockers: marish ny brynryn va knaidjeryn arlu : ren snaggerni orym rish nan veakylyn. Psalm1610

craue yn keeilley cheekbone: shuas hiarn, as kuyn liam, o my iih : erson tou boaly my noidjyn ully er knau yn ghiyl. Psalm1610

credjoil faithful: Verrym buias d'yn chiarn rish my ghri ully : gy falliit masky yn klyei kredjoil, as ayns y chessaght. Psalm1610

cre fa (interrog.) why: Kre fa ta us shassu ghoud voniyn o hiarn : as fallaghy taedyn ayns tra ymmyrtsagh dy hyaghyn. Psalm1610

Cre yn traa (interrog.) When: kre yn tra erbi ta mi gaemagh oyrts aeis bi my noidjyn er 'an gur dy haeo : sho saun duys, erson ta jih er my hayfs. Psalm1610

crockan niaghan wash-pot: sho moab my ghrakkan niighan, harrish Edom hilgym magh , my vrayg Psalm1610

cur ny lhie impute: hug aydsyn my liae redyn nagh rou fyss aym er. Psalm1610

daanagh presumptuous: freyl dthy hervaynt niist vei pekaghyn roo danagh : nagh vou ayd barriyght harrym : shen mar viyms glan, as gyn loght vei yn pheki vuar. Psalm1610

deiney meshtoil drunkards: Ta aydsyn ta sei ayns y iat loyrt myois as ta ny dene maeskoil janu oranyn orryms. Psalm1610

deiney shleiy spearmen: Tra ta shessaght ny dene slaey, as ymmydi dy geney laidjer er nan skaely er liaed masky baein yn phobyl marshen gy vel ayd gy hishyil toyrt lieu pisyn d'argyd : as nar t'e er skae Psalm1610

doll (n.) game net; (v.) go: T'ayd dol hugge as vei ayns yn iaskyr, tayd grynly kasly rish mody, as ryei magiyrt tryid yn ayrd valley. Psalm1610

dooieys amicableness, humanity, innateness: Ta sauayl tdy vee vei kall as ta kurr attaghan oyrt rish myghin as duiys grayiguil. Psalm1610

dorryssyn COMPARE coollaghyn doors, gates, ports: jean myghin orym, o hiarn, smuni er y tyaghyn ta mi dullaghtyn iusyn ta duoi ack orym : us ta my hrogel shuas vei dorsyn yn vaas. Psalm1610

dreeyminyn backs: Tou toyrt oruiniyn nan rymmyn y hynda er nan noidjyn : marshen gy vel aydsyn ta duoi ack oruiniyn ruysky nan guid. Psalm1610

drogh chonagh misfortune: Gha vell ayd chiit ayns drogh ghonagh erbi mar slyei elle : ghamu t'ayd phlogit kasly-rish deney elle. Psalm1610

durey cruel: ligge ny maeliyn braegagh ve er nan doyrt nan dost : ta gy durey, gy faghijagh, as gy gneyfnagh loyrt noy ny kayrys. Psalm1610

dwoaioil abominable: tayd lou, as er jit duoiyl ayns nan obraghyn : gha vel anayn ta janu maei, gha vel anayn. Psalm1610

eean ny h-oie owl: Ta mish kasly rish pellikan ayns yn 'asygh : as mar ae'n ny hyi ayns yn ynyd phaas. Psalm1610

eem See eeym butter: va fokelyn y veal nasbuggy na imm, ag vel kagey ayns y ghri : va y'okelyn nasminy na uil, as foyst she kleiunyn ayd. Psalm1610 [O.Ir. imb]

ejit harnessed: kasly rish klaun Ephraim : va aejit as boughyn gymmarky, hynda ayd heyn goyr 'an 'rommey ayns la yn ghagi. Psalm1610

er e hon shoh ooilley nevertheless: Er-y-hon sho ully, gy ta mi nagaerun aglagh : foyst ta mi toyrt my hreisteel anyds. Psalm1610

er my chooylloo behind me: Ta us er my ghummey --- my ghulyn as er my vialu --- lei u dy lau orrym. Psalm1610

er son gy bragh for ever: Sho viis m'aee erson gybragh : aynsho niym vaghey erson ta tatnys aym ayn. Psalm1610

faresyn (ny) nigh him: erson sho, ni gygh anayn ta kraui y phaidjer y ianu huyds ayns ierish nar 'odyst ou ve er dy geathin : agh ayns tuiliaghyn muar uysky gha jig ayd na fayrsyn. Psalm1610

fedjag (=Ir. eiteog "wing", Sc.G. iteag) (f.) pl. fedjagyn feather, pinion, plume; quill: she my hiange fedjagh skrui dy skriuder arlu. Psalm1610 [O.Ir. eteóc]

fedjagagh feathery, feathered, pinnate: Ren e flaghe faeyl oriusyn gho chiu as uir : as aeynli faejaghagh kasly rish gaenagh ny fargey. Psalm1610

feer aggys very present: She jih nan dreisteel as gniart : kuney firaggys ayns syaghyn. Psalm1610

feerid authenticity, axiom, perfection, reality, simplicity, truth, veracity: jik mi dau ny rydyn nagh gou mi riu : iih saun duich my iirid gyn loght, as gha vel m’ ‘oilchyn falliit voidj. Psalm1610; veraciousness

fei (intj) fie: doskil ayd nan maeyl oryms, as duyrt ayd fei oyrts, fei oyrts, ghonick e rish nan suilyn. Psalm1610

fer arrey watchman: Managh vrial yn chiarn yn ayrd valle : ta yn fer are duyske ayns fardayl. Psalm1610

fer coonee accessory, adjutant, aider, ally, auxiliary, collaborator, confederate, helper, relief: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

fer cummal upholder: haink ayd myoi ayns la my hyaghyn : agh yn chiarn va mer kummel shuas. Psalm1610

fer-freayll defender: Shiusse hyei Aaron toergi nan dreisteel ayns y chiarn : she aeshynan ver kuyni asan fer frialy. Psalm1610

fer leigh lawgiver, legal practitioner: She Juda m’ ‘er lyoi, she Moab my phass nii : harrish Edom hilgym magh my vrayg, er ny Philistini niyms barriyght bogil y goyl. Psalm1610

fer marroo eean fowler: Ta nan anym er shaghny gy jaru mar aeyn, magh as ribbe yn fer maru aeyn : ta yn ribbe brist as ta shuinyn lifreit. Psalm1610

fir arrane singers: Inshii e niist ny fyirr orayn as ny trumpeteryn : bii ully my uyskaghyn gell ueir anyds. Psalm1610

fliughid (f.) liquid, liquidity, moisture, wetness: erson ta dthy lau troym oryms la as yi : as ta my lughid kasly rish y chirmaghy, 'sy toury. Psalm1610

foayrail favour: Ligau ve gannoil as boggey y goyl ta forael my ianu kayragh Psalm1610

foddey henney long since: My ghian t'aeanish-syn baun dou ayd fodey henny gy hei us ayd erson gybragh. Psalm1610

foldeyr pl. foldeyryn, foldyryn mower: ie nagh vell yn phalyder lieny y lau : ghamu eshyin ta kaingley syas ny buininiyn y oghrys. Psalm1610

froutys frowardness: marish yn glan biit us glan : as marish yn frouyrtagh ynsiyt us frouyrtys. Psalm1610

fuirraghtyn foddey long tarrying: she us mer kuni, as mer kani niist : o hiarn na jean vegg y furriagh fodey. Psalm1610

gaer boil, pain: Hugg ayd dou gall dy ii, as tra va mi paa, hugg ayd dou phiaen gaer dy iif. Psalm1610

geay neear ass (f.) south-wester, south-west wind: Hugg e er yn gyae niar soje fuo neau : as treyd y phuer hugg e schiagh yn gyae niaer 'ass. Psalm1610

gennid (f.) (pl -yn) scarceness, scarcity, spareness, sparsity, tightness of money: she aeshyn yn jih ta toyrt er dene dy ve d'yn agney ayns tei, as toyrt ny kapi magh as kapy : agh ligge ny siulaghanyn fannaghtyn ayns genid. Psalm1610

geyraghey edge, exalt, intensify, sharpen, sharpening: T'ayd 'erna gaeryghe nan janganyn kasly rish arnaej --- shyn adderyn fuo nan maey ---. Psalm1610; whet; (appetite) whet; (of mind) fresh

giallun See jallyn sparrow: Gy jaru, ta jallyn er veatdhin tei jih, as yn golangei aedd, yn ynyd odys i y heyn y hoyrt Psalm1610

giarraghey shorten: Tou ern' iarraghey laghyn yn agid aggesyn : as ghurr u eshyn rish niau oneyr. Psalm1610

goaill tashey have compassion: Ma ligg duiney erbi y ve, dy goyl traeyi je : na dy goyl tashey er y ghlaunsyn gyn aer. Psalm1610

goll mow decay, die out: pagi yn mack nagh bii e korri, as marshen shiuss dy goll mou vei yn rayd ghayr Psalm1610

gonnit vexed: jeanmyghin orym, o hiarn, erson ta mi anun : o hiarn slani mi, erson ta my ghnauyn gonit. Psalm1610

gouin pl. gounee bullock: Gha gouyms goun erbi magh as dthy hei : na goer fyrryn magh as dthy voilchyn. Psalm1610

graue (f.) carve, engrave, grave: Te er gnau as er glyei shuas lagg : as te heyn er duytchym ayns y struiel ren e ghon fielagh elle. Psalm1610; grief

grooish (=Ir. gruis) (f.) countenance, visage: T'e loisht rish ainill, as giarti shiis : as head aydsyn mou ag acksyn tdy gnuys. Psalm1610

grynli grin: T'ayd dol hugge as vei ayns yn iaskyr, tayd grynly kasly rish mody, as ryei magiyrt tryid yn ayrd valley. Psalm1610

gy bragh ever: Shyrrigi yn chiarn as y gniart shyirrigi y aedynsyn gybragh. Psalm1610

gyn carrey friendless: gy vod yn ghuyss y goyl yns dthy lau : ta yn boght dy hymne e heyn huyds, er son she us yn fer kuni aggesyn ta gyn gharrey. Psalm1610

gyn loauys uncorrupt, undecayed, undecaying: va mi niist gyn louys kiangoyrt rishyn : as haghyn mi vei molkys haeyn. Psalm1610

gy shickyr yea: Gy sickyr ghanie yn dorghys erbi mayrts, agh ta yn yi gho solys ass y la : ta yn dorghys as y soilshe duitch ully mar anayn. Psalm1610

higge peradventure: Ghamu she my noid ren e heyn y ianu muar m'yei : erson eis higge vaein er m'alaghy heyn vyei. Psalm1610

hlugg swallowed: Marshen doskyl yn tallu as hlugg e suas Dathan : as ghudi e shessaght Abiram. Psalm1610

ingnyn claws, nails: nii sho niist yn chiarn y vuias na shayr na gaun ag vel aeyrkyn as ingnyn. Psalm1610

jannoo frioose regard: Ta slaynt fodey vei yn niaughraui : erson gha nell ayd janu friuys dy t'abertsyn. Psalm1610

jannoo fysseree make known: erson nar te janu fysseri erson fuil, te kuinaghtyn oru : as gha vel e jarud akan ny moght. Psalm1610

jannoo kerragh punish: Na aeshyn ta gynsaghey ny hatiuni : she aeshyn ta gynsaghey dy guiney tuigel, nagh jean aeshyn kaeragh. Psalm1610

jannoo sheean rage: Ta tonnyn ny farkey gniartoil, as janu, shian gy haglagh : agh foyst ta yn chiarn ta vaghey er yn yrjae nas gniartoil. Psalm1610

jannoo ymmyr strive, contend, fight: Gou my ghuish ayns lau, o hiarn, mariusyn ta janu ymmer vei ruyms : as kag us nan yoisyn ta kagey myoiys. Psalm1610

jerkyms I shall trust: Erson gha jerkyms ayns my vou : ghani e my ghleiu ghunys layms. Psalm1610

jough oural drink offering: nan iogh ourel duil, gha jeanyms y ourel : ghamu niyman aenym y ymra er cheu styei dy my veliyn. Psalm1610

jouylyn devils: Er ghuis as gy dugg ayd ammys dy ny jallunyn ren tynda gys an gur mou heyn : gy jarru d'-our-ayd nan meck as ininyn gys jeoulyn. Psalm1610

kellagh-rennee grasshopper, locust: Ta mi doll as sho mar skaa ta doll er shiul : as ta mi ymmanit er shiul, mar yn kellagh-renni. Psalm1610

kellee-rennagh locusts, grasshoppers: Loyr e yn fokyl as haink ny kellirennagh as brattagyn gyn aeryf : as ji ayd syas yn faeyr ully ayns nan dallu. Psalm1610

kenjallys graihoil loving kindness: aei gys kuinaghtyn o hiarn dthy vyghin mu : as dthy gheindylys grayiuil va riu ada yn chen ierish. Psalm1610

keoiys rage, savageness, furiousness: Hilg e kaeiys y ghorri oriusyn, farg, jumuys, as syaghyn as hugg e drogh ainilyn nan maskysyn. Psalm1610

keyllid leanness: as hugg e dau an agney : as ghurr e kyylid niist ayns yn anym acksyn. Psalm1610

kialgoil deceitful: ver y chiarn fua dyner paa nyrg fuil as dyn duyne kalguil niist. Psalm1610; pungent

kionnaghey reesht redeem: Ligg ausyn buias y hoyrt ta yn chiarn er nan giannaghe riist as er nan lifree vei lau yn noid. Psalm1610; redemption

knuick hills: 3 ver ny knuick niist shi : as ny knuick begy kayrys gys y phobyl. Psalm1610

kruit lute; harp: Duisk us liut as kruit : duiskyms mi heyn gy fiir voghey. Psalm1610

kymsheyn compass: Shlesh yn chiarn yn talu, as ully na ta ayn : kymshaen yn tyyl, as aydsyn ta vaghey aynsyn. Psalm1610

lajeraghey stablish: Erson duyrt mi bii myghin, erna heiaghe syas erson gybragh : tirrinys nii us y laidjraghy ayns ny neauhyn. Psalm1610

leionyn lions: Ta ny leionyn buriugh nyrae nan gregh : hyrre nan mi er jih. Psalm1610

lheieit consumed: jean myghin orym, o hiarn, erson ta mi ayns syaghyn : as ta my huilyn lyaeit erson fiir trimshey, gy jaru manym as my ghorp. Psalm1610; liquefied

lhieenaghyn floods: Ligge ny lieanaghyn 'an lauyn voalley, as ligge ny knuick ve gyrjuil kujaght kiangoyrt rish y chiarn Psalm1610

lhie gyn yss lurk: mar leion ta saintagh er y haelg : as mar quellan leion lyei gyn nys ayns ynnydyn falliit. Psalm1610

liut lute: Er ynstriument dy iei strengyn, er yn liut : er ynstriument ayrd as er y kruitt. Psalm1610

loayrt dy holk rail, complain bitterly, criticize severely: Ta my noidjyn loyrt gy holk jims fei yn la : as ta aydsyn ta kyei orryms luitt kujaght m'yei. Psalm1610

looit sworn, sworn in: Ta my noidjyn loyrt gy holk jims fei yn la : as ta aydsyn ta kyei orryms luitt kujaght m'yei. Psalm1610

lorg niart sceptre: Ta t'aenyds o iih faraghtyn erson gybragh : ta larg gniart dy ririyghts larg gniart kayragh Psalm1610

lossyryn flames: 32 Hugg e dau klaghyn snaghti erson flaghy : as losseryn d'ainil ayns nan dallu. Psalm1610

madjin (f., gen.) morning: Ayns la dy tdy phuers ouri yn pobyl duitch ourel agnagh ry ammys kasserick : ta driught cymmyrkys iae biu ny madjyn. Psalm1610

meeammyssagh disrespectful, irreverent: as gyn ve mar nan shan aeraghyn, shilogh niaugredjoil as mi ammysagh : shilogh nagh vel seiaghe nan gri gy kayr, as nagh vell yn spyryd liaentyn gy sickyr gys jih. Psalm1610; revolutionary; stubborn

meechraueeys ungodliness: o iih, ligau ve er nan gal tryid nan smunaghtyn haeyn : tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

meechredjoil superstitious: ta mi er doyrt fuua dausyn ta kummel er fardalys mi ghreidjoil : as ta my hreisteel er mae ayns y chiarn. Psalm1610

meekey ny sooilley twinkling of an eye: erson gha vel u ghorri farraghyn agh migey ny suyly, as ayns yoer ta bae : fodi trymshey faraghtyn erson yi, agh ta bogey chiit ayns y voghre. Psalm1610

modiyght greatness: ligge osny troym ny gimmin chiit t'aenish us : nyrg modiyght tdy phuer frial us aydsyn ta erna ordyghey gys bays. Psalm1610

mollaghtoil blasphemous, blasphemy; blasphemously: Rish shen ta tdy noidjyn er loyrt gy molaghtoil jids, as er liun kasmedjyn kossy tdy ghriist Psalm1610

moltoil deceitful: ta klaun gene maltoil er ny meiaghyn, t'ayd ully kujaght nas edrymmy na fardalys heyn. Psalm1610

mooarid bigness, bulkiness, commodiousness, extensiveness, extent, greatness, intenseness: Erson ta moyrid dy vyghin roschyn gys ny neauaghyn : as tyirinys gys ny bojelyn. Psalm1610

mullagh fuilt hairy scalp: Lotti jih kian y noidjyn : as mulagh fuilt kian leid yn anayn as ta shiir gimmiaght ayns y pheky. Psalm1610

my eerid gyn loght my simplicity: jik mi dau ny rydyn nagh gou mi riu : iih saun duich my iirid gyn loght, as gha vel m’ ‘oilchyn falliit voidj. Psalm1610

myghinaght mercifulness: Ta yn duyne kayragh gygh ully uyr myghinaght, as giaesayght : as ta y rass banniit. Psalm1610

my hrooid through me: Chur ee e sooillyn my hrooid. DF na ligg dausyn ta dy tdy hyrrys ve er nan nayraghy troyms o hiarn iih Eisrael. Psalm1610

mynstrelyn minstrels: Ta ny fyir orayn gol roi, ny mynstrelyn geiyrts na yrae Psalm1610

nagaerun sometime: Er-y-hon sho ully, gy ta mi nagaerun aglagh : foyst ta mi toyrt my hreisteel anyds. Psalm1610

neuchaarjyn foes: nar haink yn niaughraui, gy jaru my noidjyn as my niaugharjyn orym dy ii shuas my aeyl : skir ayd as huitchayd. Psalm1610

neu-chonagh misfortune, unhappiness: ta dol mou as niaughonagh ayns ny raydjyn acksyn, as gha baun dau rayd yn shi : gha vel agyl erbi dy iih raefs nan suilyn. Psalm1610

neuchraueeys ungodliness, wickedness: Ta niau ghrauiys aynshen ghanel mally as kalg doll magh as nan stradjyn. Psalm1610

neuchredjoil faithless: as gyn ve mar nan shan aeraghyn, shilogh niaugredjoil as mi ammysagh Psalm1610

neugherjaghey discomfort: jik ayd dou olk erson maei : gys niau gyrjaghey vuar dy m'anym. Psalm1610

neugherjoil disconsolate, unjoyful, comfortless: nish erson syaghyn niaugyrjuyl dyn ymmyrtysagh : as erson osney douin ny moghtyn. Psalm1610

neuirrinys unfaithfulness: Gha goym drogh red erbi ayns lau : ta duoi aym er pekaghyn yn niau irrinys, gha jean veg laeid shen liennaghtyn duys. Psalm1610

neuonnor dishonour: lig dau ve er nan doyrt mou as gys narae kujaght, ta goyl bogey dy my hyaghyn : lig 'au ve er nan gomrey rish narae as niau oneyr ta d'an mogyssy haeyn myois. Psalm1610

nyre after: ni yn chiarn yn pobyl y vruinys, toyr bruinus liams, o hiarn; nyre my ghayayrys, as nyre niau-loght ta aynyms. Psalm1610

okyr interest payer, usury: eashyn nagh vel er doyrt e argyt erson okyr : na erngoyl luagh nyoi yn er gyn loght. Psalm1610

ooilley yn grih eu all the sort of you: kaid smuiniys shiu drogh red nyaei gygh ully guyney bi shiu er nan marru ully yn gryaei aggu, gy jaru mar ball lou viis shiu, as kasly rish klei brist. Psalm1610

ooleeid guiltiness: Ligge bruinys oulid dol magh na yoi-syn : as nish tra t'e na lyei, na lig ga irri shuas aragh. Psalm1610

ooyl ny sooilley apple of the eye: fril mi mar uyll ny suily : falli mi fuo ska dthy skeanyn. Psalm1610

oyn awe: ligge yn talu ully agyl y goyl reyfs y chiarn : shassi ayns oyn jesyn shiusse ully ta vaghey ayns y tyyl. Psalm1610

pash niee wash-pot: She Juda m’ ‘er lyoi, she Moab my phass nii : harrish Edom hilgym magh my vrayg, er ny Philistini niyms barriyght bogil y goyl. Psalm1610

phloyg plague: Gha daghyr skelly erbi duitch : ghamu higg phlog erbi farr tdy vaghey. Psalm1610

piu tush: duyrt e ayns y ghri, piu, ta jih erna iarud : te fallaghy ass y rayd y aedyn, as gha vaick e e gybragh. Psalm1610

prinsaghyn princes: Ta jih shassu ayns shessaght prinsaghyn : she briu e masky nan iiaghyn. Psalm1610

puit pots: Gy ta shiu er lyi masky ny puitch, foyst bii shiu mar skaeanyn kalmayn Psalm1610

quiver quiver: erson jeagh, ta yn niau ghraui bendeel nan mou, as janu arlu nan seijyn er laeyf stei dyn ghaever Psalm1610

raah mie prosperity: Erson grayi my vraeraghyn as my hessaghyn : niyms rah maei y houlaghey duitch. Psalm1610

recortyn records: ta ully raydjyn yn chiarn myghin as firrinys : dan laeidsyn ass ta frial y ghunaynt as rikoyrtyn. Psalm1610

reihit See reiht elect: ta mi er doyrt kuney er anayn ta gniartoil, ta mi er drogel shyas anayn ryit magh d'yn phobyl. Psalm1610

ry yeru earnestly, instantly, seriously: ayns yn 'askyr, as y voghre, as ag mynn la, niym padier y goyl, as shen ry ieru : as kluini e my ghora. Psalm1610

saill vuckey brawn: Ta yn kri acksyn gho raur as sail vucky : agh va my vian ayns tdy lyois. Psalm1610

shendeeaght See shenndiaght elders: Gy jeanagh ayd aeshyn y volley gy hard niist ayns shessaght yn phobyl : as aeshyn y volley ayns ynyd ny shandiyght. Psalm1610

shliee See sliee flicker, lapping, lick, licking, slick; (in number) more: aydsyn ta duoi ack orryms gyn oyr t'ayd nasly na raenagyn my ghinn Psalm1610

sideyragh shooting with arrows: Gy vod ayd gyn 'yss saijeraght ersyn ta firrinagh : doll tattym t'ayd dy voaly e gyn agyl y goyl. Psalm1610

skæ (n.) shield: as rish dthy gheindylys foroyl friaelt us aeshyn mar rish skie. Psalm1610

stuckanyn pieces: ni us aydsyn y vru rish slatt iarn : as aydsyn y vrishie ayns stukanyn mar saiagher ny bott. Psalm1610

taggloo mollaghtoil blasphemy: T'ayd milliy slyei elle, as loyrt dy haglu molaghtoil : ta nan daglu nyoi yn yrjae smu. Psalm1610

tashey compassion: Ma ligg duiney erbi y ve, dy goyl traeyi je : na dy goyl tashey er y ghlaunsyn gyn aer. Psalm1610

tent agglish tabernacle: ayndusyn te er seiaghe tent egluish ghon y griany : ta chiit magh mar duyne pust magh ass y hyambyr, as goyl bogey mar four dy ryi y ghus. Psalm1610

thieysyn households: Foyst te kuyny lesh yn voght magh as y voghtynys : as janu teiusyn da kasly rish shellu kyrragh. Psalm1610

thooilley ushtey water flood: ta yn chiarn na hyi erskyn yn tuilliu-uisky : as ta yn chiarn faraghtyn na rii erson gybragh. Psalm1610

thooilliu (n.) more: foyst er y hon-sho ully ren ayd tulliu pecky na yoi syn : as vrosni ayd yn yrje smu ayns yn 'aysyght. Psalm1610; (v.) multiply

torr (n.) heap: Raeyng e yn fargey, as ligge e dau doll treyfd : hugg e er ny huiskaghyn shassu shuas ayn torr. Psalm1610

toyrt (f.) See coyrt giving, presentation, transmission, transmittal: ta slattysyn yn chiarn jiragh, as janu bogey dyn ghri : ta abeyrts yn chiarn glann, as toyrt soilshe dy ny suylyn. Psalm1610

treanyder extortioner, tyrant: Ligge yn trenyder ully tagge y ghurr mou : as ligge yn jori y obersyn y ruisky. Psalm1610

troyn throne: Tdy rassys niiyms y gniartaghy erson gybragh : as seiym syas tdy troyn vei yn shilogh gys shilogh elle. Psalm1610; properties: Troyn cohymsagh. DF

truan misery: Bi ayd er nan ianu buiagh rish palchy dy heiys : as ver us dausyn iogh dy dthy voggys mar as y truan. Psalm1610

un-eairkagh unicorn: hug e eriusyn niist dy vruiskynygh mar lyi : Libanus niist as Sirion mar beagh yn yn aerick. Psalm1610

ymmyr strife: Gou my ghuish ayns lau, o hiarn, mariusyn ta janu ymmer vei ruyms : as kag us nan yoisyn ta kagey myoiys. Psalm1610

ymmyrkit carried, carted, transported: T'ayd ymmyrkit shyas gys neau, as shiis riist gys y difnid : ta nan anym liaey er shiul erson yn syaghyn. Psalm1610; supported, sustained

ymsynyn foundations: va yn talu er kreau as ren e kra : ren ny fiir ymsynyn niist ny gnuick kra, as vayd er nan arraghy, erson gy rou e korri. Psalm1610

ynnyd faase desert: Ta mish kasly rish pellikan ayns yn 'asygh : as mar ae'n ny hyi ayns yn ynyd phaas. Psalm1610

ynnyd reeoil throne: erson ta us er gummel shuas my ghayr as my ghusyn : ta us seit ayns yn iynyd riul ta toyrt bruinus kayr. Psalm1610

ynnyd reill domination: O loyrigi maei d'yn chiarn shiusse ully ny hobraghyn aggesyn, ayns gygh ully ynyd da reelsyn : mol us yn chiarn o m'anym. Psalm1610

ynnyd-vaghey habitation: Ligge da tuitchym masky nan gabbanyn : krun magiyrt nan ynyd vaghe. Psalm1610

knock hill: erson she knock Seina Agar ayns Arabia, as t'e argere d'yn ayrd valle ta nish enmyssit Jerusalem, as tai ayns bondiyght marish y klaun. PB1610 8 T'ayd doll syas gho ayrd as ny knuick as shiis gys ny konyn hiis : gy jaru gys yn ynyd tou us erna ordyghe dausyn. Psalm1610

oiys opposition: Bee yn vote imraagh coontit dy ve ard-obbyr jeant ec Steve Rodan, oltey son Garff, ren stiurey yn Billey trooid noi oiys lajer. BS tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog