Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Peddyr | Results: 25

Peddyr Peter: ghow Yeesey Peddyr, as Jamys, as Ean e vraar Bible


Inexact matches:

Kione Peddyr Peterhead

Peter (n.) Peddyr: Give my good wishes to Peter - Cur my vannaght hug Peddyr. DF idiom

Peterhead (n.) Kione Peddyr

nuiddraghys caress, embrace, embracing, necking, petting: shen tra haink Illiam as Peddyr stiagh ayns y thie-mooar, as roie Peddyr dys Eleanor dy gheddyn nuiddraghys voee Dhoor; (with girl) sport

raghtanys indigence, need, want; rigour: Ren Fiona McArdle, Karin McArdle, Stewart Bennett, Peddyr Shimmin, Peddyr Karran, Dave Fisher, Ian Morrison and Steoin Blackburn scapail veih'n raghtanys jeh vea ayns Mannin, ga nagh row eh agh rish daa laa. Dhoor; indiscretion

cronkal knocking: Agh chum Peddyr cronkal ec y dorrys Bible

Ean John: hug ad huc Peddyr as Ean. Bible

Andreays Andrew: honnick eh daa vraar, Simon va enmyssit Peddyr, as Andreays e vraar Bible

astyl avenue: Y haglym, vees goaill toshiaght ec lieh-oor lurg shiaght, hed eh er cummal ayns Halley Killagh Noo Peddyr ayns Astyl Reeoil. BS

cur fys (=Ir. cur-fios) informing; send: Cur fys er-y-fa shen gys Joppa, dy eamagh er Simon ta sliennooit Peddyr Bible

ec (=Ir. ag) 1 at a: bee laghyn dty ghobberan ec kione Bible; 2 have: Eisht va cliwe ec Simon Peddyr, as hayrn eh eh Bible [O.Ir. oc]

er cheu mooie objective; without: Agh hass Peddyr ec y dorrys er cheu mooie Bible

gerr (=Ir. gair) crow, shout: As chooinee Peddyr er ny goan va Yeesey er loayrt rish, Roish my gerr y kellagh daa cheayrt, nee uss mish y obbal three keayrtyn. Bible

ginsh breag put on, tell a lie: S'feer eh,' dreggyr Peddyr, 'as my ta mee ginsh breag, she breag va inshit dou. Dhoor

gyn shickyraghey uncorroborated, unratified, unreserved, unverified: Va feanish gyn shickyraghey ec Peddyr Karran dy vel yn mappeear Rooshagh er hliawney stiagh ayns keirdlann Laplan Jishag y Nollick Dhoor

keirdlann (f.) workshop: Va feanish gyn shickyraghey ec Peddyr Karran dy vel yn mappeear Rooshagh er hliawney stiagh ayns keirdlann Laplan Jishag y Nollick as v'ad son ymmydey shirveish y Nollick son smuggleragh argid sollagh stiagh ayns Mannin. Dhoor

Laplan (f.) (Yn) Lapland: Va feanish gyn shickyraghey ec Peddyr Karran dy vel yn mappeear Rooshagh er hliawney stiagh ayns keirdlann Laplan Jishag y Nollick as v'ad son ymmydey shirveish y Nollick son smuggleragh argid sollagh stiagh ayns Mannin. Dhoor

lheimmey seose shoot up; jump up: Eisht ren y kayt lheimmey seose er e glioon as ren eh mooar jee, as va fys oc dy nee Peddyr v'ayn dy jarroo. CL

neuchroghagh independent: dooyrt yn Ard-Shirveishagh, Donald Gelling, rish Peddyr Karran, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, dy vel imraa neuchroghagh fondagh er ve jeant hannah BS

Oltey yn Chiare as Feed M.H.K., Member of the House of Keys: Va oltey yn Chiare as Feed, Peddyr Karran, marin as t'eshyn jannoo obbyr mie da'n Ghaelg. Carn

Philip Philip: hie ad seose er lout, raad duirree Peddyr as Jamys, as Ean as Andreays, Philip as Thomase, Parlane as Mian, Jamys mac Alpheus, as Simon Zelotes, as Judas braar Yamys. Bible

sliennooit surnamed: denee ad row Simon va sliennooit Peddyr goaill aaght ayns shen Bible

trome-chreeagh dejected, dolorous, heavy-hearted, low-spirited, miserable: As ghow eh marish Peddyr as Jamys as Ean, as ren eh toshiaght dy ve mooar seaghnit as trome-chreeagh Bible

kione (=Ir., Sc.G. ceann) pl. king bottom, closing, dyke, extreme, extremity, point, point of argument, poll; head, headland, top, top-end: Lhig da lhie er kione Yoab Bible; close, end, finish, termination: As tra vees dty laghyn ec kione Bible; chief, ringleader, tribune: tou er my reayll dy ve kione ny ashoonyn Bible; (of flower) top; (adv.) (y) apiece; mixed with; leading; (with expressions of time) after, in, within: As ec kione shey laa, ghow Yeesey Peddyr, as Jamys, as Ean e vraar, as hug eh lesh ad er-lheh seose er slieau ard Bible [O.Ir. cend]

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog