Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: PC | Results: 264 (first 200 shown)

Inexact matches:

hoal (=Ir. thall) across, beyond, come over, hence, opposite, overleaf, reverse, yonder: Cha row ayn hiar ny heear ny twoaie ny jiass chamoo v'ayn heese ny heose ny hoal ny wass PC; over here: foddey 's gerrit ec e reayrt va pooar dy akin seose, sheese dagh boayl, hoal as wass - fegooish scadoo va hiar, heear, twoaie as jiass PC

greain (f.) shock: O greain as atchim! PC

bounsal bouncing: thousaneyn heeagh oo bounsal seose 'syn aer PC

C'hon (interrog.) Why: c'hon daag oo mish cho moal, fadane myr baagh? PC

gheinnee See geinnee of sand: Myr ny cruink gheinnee ayns Arabia PC

molg (f.) milt: Ta cooid dy yeeastyn bishagh liorish spawn, oghyr as molg PC

pearl pl. pearlyn pearl: 'sy rheam shoh yiowmayd palchey pearl as airh PC

sauit rescued, saved: shass, as t'ou sauit; tuit, as t'ou caillit choiee! PC

aalican fine weather, great calm, halcyon: Nish y ghrian vannee skellal magh e phooar chemmal y dor'ghys t'ayns y diunid wooar, as Satan shiaulley ayns yn aalican, goaill taitnys mooar ayns goullyn gial y ghrian PC

aarlym I will prepare: goym's ny poseenyn as ny blaaghyn meein, as ec nyn mwaag reesht, munlaa, veeitym rhyt, 's jeh messyn millish jinnair aarlym dhyt. PC

aasoil growing: Ta'n ghrian corp aileagh sollys gial gloyroil breeoil as cheh, cur niart aasoil da'n theihll chammah 's soilshey. PC; vegetative

aigney seyr free will: Oh'n coonrey ta ro gheyr dy v'er ny hurranse liorish aigney seyr; nyn gooyl rish niau nish, niurin t'ain myr reih. PC

ainleagh angelic, angelical: ga thanney ta nyn stoo nyn nooghys ainleagh hug daue 'n vondeish shoh PC

alley alley, alleyway: Nish tra va Satan ronsagh lesh e hooill trooid magh y garey, alley, bayr as cooill, honnick eh'n dooinney as [e] heshey dooie ayns stayd dy vaynrys, 'naght myr v'eh hene roie PC

annooiney (f.) faint, in a faint; (comp./sup.) weaker: corrym v'ad jeant, agh peccah cur failleil 'sy derrey yeh, t'eh ny s'annooiney gaase PC

apyrnyn aprons: apyrnyn thanney fiosagh jeant jeh duilley ren ad dy reayll nyn nearey veih dagh shilley. PC

ard-phooar supreme power: O Uriel gial, ayd ta lheid y ghloyr dy ve shirveishagh treishtit fo'n ard-phooar PC

ard-voylley 1 (n.) accolade, citation, eulogy a: ainleyn gial Yee, ren fakin ooilley'n traa yn obbyr niartal, hug ard-voylley da PC; 2 (v.) eulogize, exalt

ayroil fatherly, paternal: Shoh grait, as croymmey gys y phooar ayroil, ayns e laue yesh yn clat-reill ren eh 'ghoaill PC; parental

baare y chliwe point of the sword: thousane thousaneyn spyrryd roie dy chion roish baare y chliwe dy scapail nyn gione, PC

Balley Mooar Big Homestead, Big Farm: lesh mooads nyn gooid as pooar, nyn argid, airh, nyn goyrle dowin, as nyn geeayll, dy hroggal balley mooar son ooashley'n theihll PC

banglaneagh branched, branchy: boayl elley 'n feeaih ny eairkyn banglaneagh, yn tarroo, 'n wooa, as y ghoayr gheayshteenagh PC; connected

barb cruel, drastic, rough, sharp, unrefined: Gahghyn barb aileagh, cliwenyn birragh gyere, as shleiyghyn nieunagh slental trooid yn aer va nish ry-akin; yn rheam eunyssagh sollit lesh moyrn as noidys eulyssa PC; javelin, sharp point

bayr (=Ir. bóthar) pl. bayryn avenue, drive, lane, pad, roadway: Bayr coon agh liauyr va eddyr ad ny-neesht, cagliagh annoon noi noid 's y cliwe rooisht! PC; (country) road; (road) way; thoroughfare

beayntys (pl -syn) endurance, infinity, lastingness: Hee-oo nagh vod niurin lesh e yiattyn loor, ny beayntys ghor'ghey whaagh y diunid wooar eshyn y reayll, cho jeean t'eh er cooilleen, agh ooill' e roon hyndaays foast er hene PC

bhow See bow bow: Cayrn v'er ny heidey, ny ainleyn bannee cheet ny sleaie na sideyn ass bhow steillin cloit PC

biall obedient: O ven, cre sheeagh y treisht v'ou 'ss as mish ayn, dy beagh y seihll mooar coamrit lesh nyn gloan dy hirveish Jee as dy chur biall da trooid ny sheelogheyn ain bio son dy bra? PC

bielloo cattle: Choud shoh'n drogh-yeih, as getlagh jeh'n vanglane sheese feai ny bielloo, beg, mooar, doo as bane PC

bioghee animate, enliven, quicken: Va dor'ghys harrish ooilley'n diunid reill agh sp'ryd mie Yee er baare yn ushtey skeayl e skianyn bioghee, cur bree as troshid cooie ayns brein dagh rass dy ymmyrk' magh e ghooie. PC

blazal blazing: aile lostee niurin blazal seose mymboo, as tonnyn brimstone lheit son lhiabbee foue. PC

blod pl. bluit (pl -yn) blade, knife blade, propeller blade: agh lesh cliwe gyere glackit dy shickyr, vrish stiagh trooid y vayr er Beelzebub loayrt ny goan mollaghtagh as roie eh'n blod gyere ayns e scoarnagh stiagh. PC

boayn environ; flank: skeayl dty skianyn sollys lhean as leah myr smooinaght getlagh gys dagh boayn jeh m' armee lhean PC; (of party) wing

brineenagh dusty: Honnick mee'n traa va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht; as foast v'ad ooilley ayn myr dredge brineenagh, floagagh, fegooish kione PC

brisht stiagh baptized with fire: scolt ad hene lesh lhieggey er nyn mooin, ad broojit fo; nyn armyn creoi cur guin, torchagh as pian, myr v'ad brisht stiagh ayndoo lesh trimmid wooar PC

buggane (=Ir. bocan) COMPARE boagandoo apparition, bete noir, bogeyman, bugaboo, bugbear, hobgoblin, scarecrow: Hug y buggane ansoor, Oh nee shoh'n traitoor vrish shee ayns niau PC; unlaid egg

by-yilley brightest: kiongoyrt rish Jee, geeck ammys injil da, veih'n chooid sloo corrym rish yn ainle by-yilley PC

cah battle, military action: chiare ad dy hilgey ooilley yn cah s'jerree, PC; engagement

camjeeragh zigzag: Eisht haink ny skyrtyn ooirey rish, as lhieu ny coanyn injil as glionteenyn foue, awinyn camjeeragh shliaw'nagh rish dagh broogh roie lesh nyn geeshyn gys yn aarkey yoogh PC

camjeeragh shliawinagh gently winding, meandering: awinyn camjeeragh shliaw'nagh rish dagh broogh roie lesh nyn geeshyn gys yn aarkey yoogh PC

carallyn carols: goaill arrane dy voylley ard, carallyn eunyssagh, as psalmyn millish, kiaull ving flaunyssagh hood's Ooilley-niartal PC

cauaig (f.) (of crowd) buzz; coo, moan, murmur: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

chaayney (dy); (to) beg: Foast te ny share dooin niurin 'ghoaill myr reih na sleaghtagh sheese dy chaayney myghin veih PC

Chaayr (f.) (Yn) Chester: Fooar ad eh ny hoie er chaayr ard reeoil, as ayns e laue yesh cummit seose lorg-reill; myr v'ad nyn shassoo er dagh laue dy chiu, 2020 lesh goan bane brynnagh myr shoh loayr eh ro PC

chagglit gathered: Nish gys yn armee chagglit er y voayl fo armyn sollys haink y general, Satan, myr ree ard, Beelzebub waiteil - eshyn va'n prince by-niessey da va reill ree ard PC

charvaal (f.) abyss, bottomless pit, chasm, divide, gulf: Creenaght wooar Yee, nagh ren veg ayns fardail, doardee'n dowin wooar shoh [dy] v'er ny aagail ayns charvaal agglagh, ghrouw, eajee, as doo, erskyn dagh seihll as nhee dy ren eh 'chroo PC

chemmit bordered, hemmed: Ayns ardjyn elley sleityn sniaghtee va, nagh ren rieau thenniu, as nagh jean dy braa, chemmit lesh rio creoi PC

chentyn break, flash, flashing, flicker; flashes: gow 'n taarnagh agglagh as ny chentyn bieau, my ghahghyn aileagh, as my chorree lhieu PC

choe hotter, warmer: graih vees er n'aase ny s'choe, sthill gaase ny smoo, myr smoo t'eh cummit fo. PC

chymmylt around: as chymmylt mysh va voalley lajer ard PC; foreskin, prepuce: ren eh giarey chymmylt yn eill oc 'sy laa cheddin Bible

chyndaa seose turn up: as chyndaa seose 'syn aer heaum ad dagh errey v'orroo sheese er laare PC

cliwe aileagh fiery sword: eilley chreoi jeh adamant va mysh as cliwe aileagh bucklit gys e lhesh PC

cliwe gyere shortsword: cha hurr ny sodjey, agh lesh cliwe gyere glackit dy shickyr, vrish stiagh trooid y vayr PC

cliwe lommyrtagh drawn sword: Eisht Beelzebub, va foast prince flaunyssagh, - ayns e laue yesh lhian cliwe lommyrtagh PC; sabre rattler

cliwe rooisht naked sword: Bayr coon agh liauyr va eddyr ad ny-neesht, cagliagh annoon noi noid 's y cliwe rooisht! PC

cloveyn cloves: ayns ynnyd elley gum as spiceyn deyr, nutmeg, cloveyn, pibbyr, frankincense as myrrh, cassia, aloes, mace as cinnamon PC

cooidsave vouchsafe: myr shen ta dty phooar jeh'n irree-magh dy ghoaill cooilleen dy liooar, agh dooys t'ou cur y phooar 's [y] ghloyr shen neesht, as tra [s']cooidsave lhiat, verym dhyt ad reesht PC

coyrlagh (n.) pl. coyrlee adviser, consultant, counsellor; (adj.) consultative; (v.) counsel: myr shen dy geayll eh Adam coyrlagh Aue mychione yn leigh gyere hug nyn Groodagh daue PC

craueagh bony, gaunt, osseous, scraggy, skinny: Er y cheu elley shilley s'agglee v'ayn, red fegooish cummey, cassyn, mean ny kione, gyn feill, gyn crackan, jeeaghyn craueagh v'eh, creenit as fioj't, myr starvit laccal bee PC

credjit believed: Ny jean uss craid moom son dy vel mee screeu jeh red ve credjit er-lhiat nagh vel feeu PC

croan lhuingey ship's mast: as myr croan lhuingey va'n shleiy v'ayns e laue dy chooney lesh dy heet ny sniessey daue PC

crouw (f.) bunch, bush, dwarf tree, shrub, stick, stock, wide spreading tree: ayns yn aer foshlit eeanlee bishagh ghow, dagh cronk, dagh dress, dagh billey as dagh crouw, keylljyn as coanyn ooilley swarmal lhieu. PC; Masonic lodge; (of society) branch; (of river) tributary

cullee (f.) pl. culleeyn 1 apparatus, equipment, kit, materials, outfit, suit; 2 flag, insignia a: Bee cullee champ Dan my-hwoaie Bible; 3 (of sky) aspect a: yn soilshey gial ren cullee ghoo y cheau, as undin niau, myr agglit, va er-creau. PC; 4 kept woman

cullee reeoil royal standard: va'n cullee reeoil troggit seose 'syn aer dy voddagh ooilley shen y chur-my-ner PC

derrey laa (yn) every other day: Myr shoh yn fastyr as y madran va, ayns towse y traa shen, jannoo'n derrey laa PC

doaiagh See doaieagh respectable: cherubin skianagh 's foaysyn cheh graihoil ayns troopyn doaiagh aarloo farkiaght er PC

doaie (f.) fettle, orderliness: va eaynagh ghowin gyn grunt, gyn oirr, gyn kione, gyn doaie, gyn cummey, dorraghey as feayn PC; condition

dod could: lurg daue ver hilgey whilleen scammylt er as dod ad, deginee ad Pontius Pilate noi e chooinsheanse hene PC

doill desire: Shoh m'aggle jeed's, dy vod foall y volteyr dty resoon 'chassey veih e hushtey cair; ayns ynnyd mie dy jean oo olk y reih, lurg dty veerioose dy doill oo pian y leigh. PC

dooinney sheshey husband: honnick eh neesht dy row eh ymmyrchagh dy beagh ec dooinney sheshey dooghyssagh. PC

dourin (congenital) disease: dy gheddyn fys cre'n miolagh haghyr da leigh Yee y vrishey hayrn er dourin braa PC; See dowrin distemper, dose, malady

dredge salt rime: geayghyn stermagh, dorrin as barrag ghyere, geiyrt dredge y diunid d' etlagh trooid yn aer PC

drillinyn sparks: ass mean bodjal cheet, drillinyn d'aile lheim veih ny foyryn gyere, lossey mymboo, as soilshagh ayns yn aer PC

drogh-yantee transgressors: sooill cha vaik, cleaysh cha geayll, cha hoig rieau cree ny reddyn agglagh ta cour drogh-yantee. PC

Drogh-yeih Evil spirit, Satan: Myr shoh va'n drogh-yeih eebyrtit ass niau, as ooilley'n peccah broghe, banglane as fraue PC

dy graihagh fondly, lovingly: Desisht Jee dy graihagh rish ny v'eh er ghra, eh hene kiarail dy chroo foast sheshey da PC

dy kiune quietly, soft, softly: Agh ny-yeih sheign maynrys Phargys 'aagail son ny ta jeant ayd, shen vees aym jeh dt'aill; ymmyrk dy kiune nish ny ta Jee er harey, son sheign dooys dt'akin goll magh roym veih'n gharey. PC

eayney (=Ir. uaine) green, verdure: va ee roie corp rooisht eajee lhome as quaagh, screbbagh meayl jiarg, ayns shilley feer neu-waagh, agh nish e eddin ooilley choodee'n faiyr eayney gloyroil PC

eignit compelled, constrained, obliged, urged: bione da yn ughtagh, liorish y kione-my-lhaee lesh v'eh roie eignit, 's chentyn ceaut ny yei. PC

eishtagh audio; (emph.) then: Eishtagh dagh pooar hayrn seose e heshaght reesht va fo ayns niau roish my row'n magher brisht PC

er coayl lost: veagh shoh'n cooilleen smoo baillish noid y ghoaill, Jee hene dy akin 'chroo noa goll er coayl! PC

er-fakin visible: Mastey dagh yindys dy jagh rieau er fakin ayns niau n' er laare, ny jeh dy ren shiu clashtyn PC

falleays glimmer, glimpse, quick flash: ga t'eh lostey dewil, cha vel fordrail mooar soilshey da ny jouyil, agh myr falleays beg, dy chur dauesyn fys cre'n stayd treih, boght as piandagh t'ad ayn nish shaghey v'ad roie PC

feayght (f.) chill, cold, exposure: myr shoh, gys y phian elley t'ad sthill ayns torchagh, eashyn fegooish jerrey, veih lhiabbee aileagh goit gys lhiabbee rioee, veih chiass gys feayght, as reesht gys raad v'ad roie PC

feer chreoi adamantine, very hard: Vraaraghyn dooie, marym's t'er surranse jiu tooilleil as pian da'n dooghys ain feer chreoi PC

fiosagh delicate, tender, undeveloped: Eisht v'adsyn nearagh roish nyn oltyn hene, nish jeeaghyn eajee agh roish peccah glen; apyrnyn thanney fiosagh jeant jeh duilley ren ad dy reayll nyn nearey veih dagh shilley. PC; (child) underdeveloped; (of persons) undersized

floagagh dotted, flaky: va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht; as foast v'ad ooilley ayn myr dredge brineenagh, floagagh, fegooish kione PC

foain green, sward, turf: Mysh jerrey fouyir my hug shiu tastey da biljyn ny keyllagh strippit jeh nyn mlaa, yn foain ta heese foue as mygeayrt-y-moo scart lesh y duilley chreen ta sheebit voue PC

foall deceit, felony, murder, slyness: Shoh m'aggle jeed's, dy vod foall y volteyr dty resoon 'chassey veih e hushtey cair PC

fo arrey under surveillance: Tooryn ard niau ta seyr sthill veih danjeyr y noidys ain; t'ad freilt fo arrey gyere dy ainleyn sollys, eillit lesh pooar nyn ree. PC

fooillagh deposit, garbage, left over, oddments, remainder, remains, remnant, scraps, surplus, wastage, leftover: shen gaase gyn bree, as falleays hene failleil, ta pooar y dor'ghys ayns y fooillagh reill. PC; scrap

fouyir (gen.) autumnal, of autumn, of harvest: Mysh jerrey fouyir my hug shiu tastey da biljyn ny keyllagh strippit jeh nyn mlaa PC

foyryn edges: va dagh builley cloit buirroogh myr taarnagh ass mean bodjal cheet, drillinyn d'aile lheim veih ny foyryn gyere, lossey mymboo, as soilshagh ayns yn aer. PC

freggyrt da suit: Choud shoh resoon; ny beiyn cha dug chyndaa, chamoo hug bio ny marroo freggyrt da. PC

gaal (=Ir. gal and gail) (f.) pl. gaalyn 1 gale a: myr lhong giall er purt noi stroo, thidey 's gaal PC; 2 steam, vapour, vapour concentration; 3 vaporise

gaggyrts claiming, impute: Kys ghow uss ort dy ee jeh mess y villey ta gaggyrts baase ort hene 's dty chynney ooilley? PC

gallverg (f.) bitter enemy, ferocity, sarcasm, spite, spiteful hatred, virulence, virulent anger: sauchys ny shee cha row ayns aer ny thalloo agh eulys ghewil, gallverg as noidys hiarroo. PC

galverg (f.) gall: agh ayns y toshiaght, tra chie ad er croo, cha row galverg, noidys, ny nieu ayndoo gys dirree peccah PC

garey glass green garden: Shoh ooilley jeant, va'n garey glass soilshean lesh ainleyn sollys myr veagh ee slane ny ghrian. PC

ga ta albeit, although, be it as it may, howbeit, however, nevertheless, notwithstanding: Ga ta niau sauchey veih dy chooilley ghaue oddys pooar iurin noidagh 'hebbal daue PC

general general: Nish gys yn armee chagglit er y voayl fo armyn sollys haink y general, Satan, myr ree ard, Beelzebub waiteil PC

ghliooney (dy); (to) kneel: dy ghliooney huggey as dy hirrey shee te onnor scorn lhiam's 'yeeaghyn dasyn choiee PC

ghowin I would take; (adj.) See dowin deep: va eaynagh ghowin gyn grunt, gyn oirr, gyn kione, gyn doaie, gyn cummey, dorraghey as feayn PC

girrid (f.) brevity, briefness, brusqueness, conciseness, shortness: Girrid y traa ny lhiurid wooar y raad cha dod cumrail PC

glassyntee grey, twilight: hilg eh 'hilley, tra honnick eh'n ard-noid Satan er heeyney 'chione stiagh veih [y]n dooid 'sy glassyntee chiune, eisht er skianyn lhean ayns yn aer hollys stiurey lesh y ghrian PC

glion (=Ir. gleann) (m., f.) pl. glionteenyn creek, glen, vale, valley: eisht cluinnee oo'n lhon kiaulleeaght bingys ayns dagh broogh as glion; yn kellagh ooasle gynsagh dooin kys ta yn oie goll shaghey PC

goll as cheet (as pulse) beating: Fuill ghruaieyn Aue rish shoh va goll as cheet, agglagh dy ve gys coontey sharroo eit PC

gollroo like them: Uss ynrycan oddys ad 'chionnagh reesht, gow'n eill oc ort hene, as nyn nooghys neesht, dy bee-oo gollroo dty ghooinney ayns dagh nhee cheu-mooie jeh peccah, nagh vod ve ayns Jee. PC

gollrooin like us: V'eh er ny chroo 'sy jalloo ain, gollrooin ayns cairys, creenaght, tushtey as resoon PC

gooillian (as bird) climb, soar: Rish shoh va Satan gooillian lesh y ghrian, ny goullyn sollys n'oi e vaaish soilshean, as ayns shoh v'echey oyr dy yindys mooar PC; glide

gooillian seose soar: dooisht reesht, cha vaik eh'n shilley fooar eh roie, er-lesh dy row e chronney sthill feer chreoi gys ren ish gooillian seose veih'n chibbyr ghlen raad chum'r ee gindys er e jalloo hene PC

goull pl. goullyn beam, dart, ray: ta goull beg sollys skeayley magh er my chree dy voddym's gynsagh da ny Manninee PC; pillar; (of lightning) fork

goullyn rays: as Satan shiaulley ayns yn aalican, goaill taitnys mooar ayns goullyn gial y ghrian PC

greienyn caggee war equipment: ga v'ad wheesh broojit, foast veih haink ad bio; agh plooghit fo va saase y taarnagh mollee nyn eillaghyn as slane nyn greienyn caggee. PC

grinney (f.) gateway, portcullis: Pian as angaish v'eck ee hene y leaydey lhee seose gys y yiat, nagh row agh gerrit voee; yn grinney lajer hayrn ee seose lesh aash PC

grouw dark, dark-looking, dejected, dismal, forbidding, ghastly, gloomy, glum, grim, surly: yn dooghys mie ny smessey ren caghlaa, yn ghrian daase grouw, tayrn dullyr er y laa. PC

gyn aer airless: Honnick mee'n traa va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht PC

gyn obbyr1 unemployed; without work: Yn ooir va roie j'ee hene cur magh e mess gyn obbyr laue, gyn greie dy obbragh lesh PC

gyn saase irremediable: nyn stayd dy vaynrys wooar va caillit choiee, 's dy chosney reesht eh v'ad gyn saase erbee. PC

gyn scapail unescaped: bwooishal ny cruink as sleityn roie v'ad fo ve er nyn mooin reesht, 's gyn scapail voue bio. PC

gyn sheshaght unaccompanied: O dy voddin mee hene y ollagh choiee, gyn sooill dy m'akin, gyn sheshaght laa ny oie PC

gyn soilshey aphotic, lacking light: taarnagh as chentyn gimman ad ersooyl sheese trooid y dowin gyn soilshey roish nyn sooill PC

gyn sooill eyeless: O dy voddin mee hene y ollagh choiee, gyn sooill dy m'akin, gyn sheshaght laa ny oie PC

gyn treisht forlorn: dy roostey jeh dagh fea ny h-eebyrtee 's dy reayll ad ayns anvea, torchagh as pian, gyn gerjagh laa ny oie, as gyn treishteil livrey y gheddyn choiee. PC

gyn vooghey unquenchable, unquenched: ta'n Goo ginsh dooin jeh'n dor'ghys sodjey magh, jeh ooig gyn grunt, as pian gyn aash dy bragh, jeh aile gyn vooghey PC

heeagh would see: thousaneyn heeagh oo bounsal seose 'syn aer as millaghyn reesht cooyl nyn ging er laare PC

heemayd we will see: boayl elley heemayd biljyn-ooyllagh croym, aarloo dy vrishey fo nyn mess cho trome PC

hiaull sailed: thousaneyn meeiley lurg shoh hiaull eh rea myr veagh er bodjal d' ushtey ny dy chay PC

h-Injyn (Ny); (The) Indies: dy hroggal balley mooar son ooashley'n theihll, soit magh lesh berchys as nyn giootyn share cheet ass ny h-Injyn foddey PC

imbyl brew: honnick y noid cho leah as chie eh mysh yn doo traitoorys v'eh dy imbyl nish PC; brewing

joogh greedy: jollyssagh joogh eisht gyndyr er y villey, myr smoo v'ad gee, wheesh shen v'ad ny s'gilley PC

jouyllagh demoniac, devilish, diabolical, satanic: va'n aigney jouyllagh greinnagh skianyn bieau, cur er y lossyr lhoobey roish e chleeau PC; hellish

joynit joined: nish joynit ta shin ayns yn un phryssoon as dungeon doo, gyn jerkal rish pardoon. PC

jymmoogh angry, displeased, offended, wroth: Yn gheay ren sheidey, taarnagh ren buirroogh, liorish va fys oc dy row Jee jymmoogh PC

keyllagh (f.) (n.) dryad, wood nymph; of the wood: Mysh jerrey fouyir my hug shiu tastey da biljyn ny keyllagh strippit jeh nyn mlaa PC

keyrrey vane (f.) white sheep: ayns shoh v'eh moddey, ayns shen keyrrey vane, nish v'eh ny lion, chelleeragh v'eh ny eayn PC

kiaddit coined, created, designed: Agh corp ny greiney aileagh kiaddit nish, hoshiaght 'sy shiar haink gloyr e h-eddin rish PC

kiarkil circle, circles: dagh blaa as posee strappey ooilley'n grunt ayns cruint, ayns roaghyn, as ayns kiarkil runt PC; circuits

kyndid culpability, guilt: follym jeh foays v'ad, agh jeh olkys lane, kyndid nish gee er cooinsheanse dagh unnane; nyn stayd dy vaynrys wooar va caillit choiee, 's dy chosney reesht eh v'ad gyn saase erbee. PC

lag-chredjue weak belief: Nish cre erbee'n lag-chredjue t'ayd's jeh Jee mychione e phooar 's e chreenaght PC

Lah (intj) My lad: S'mie shione dooys uss, lah; nagh nee oo 'n traitoor ren girree seose noi'n ooilley-niartal ree ayns caggey foshlit PC

lake (f.) lake: eisht shassoo ard er beinn y vooiragh chreoi, yn lake heese fo tilgey seose aile ny oi PC

lannoon aeg happy pair: as cha row gennallys ny cloie gyn loght, ry-laccal dauesyn nish, lheid shen va cooie da lannoon aeg noa-poost, gyn smooinaght' er cre oddagh taghyrt foast. PC

laue-ry-laue hand in hand: Ayns shoh va'n sarey as y viallys goll laue-ry-laue, cooilleenit aynsyn nish PC

lemon lemon: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl PC

lesh shoh hereby, hereupon, herewith: Lesh shoh Uriel oney v'er ny volley, gyn olk 'smooinaght' e hooillyn v'er ny ghoalley nagh dug eh geill da foalsaght y traitoor PC

lhiggey rish disclose, discover: Chroym eh gys ainle jeu va mygeayrt-y-mysh as ren eh 'roon myr shoh y lhiggey rish: "O vraar gloyroil, kys oddys uss v'ec fea fo errey'n leigh dewil chie er cur dooin jea? PC

lhon (f.) (female) blackbird: eisht cluinnee oo'n lhon kiaulleeaght bingys ayns dagh broogh as glion PC

lossyr (f.) pl. lossyryn blaze, flame: va'n aigney jouyllagh greinnagh skianyn bieau, cur er y lossyr lhoobey roish e chleeau; PC; (of torches) fire

lostee burning: taarnagh as chentyn gimman ad ersooyl sheese trooid y dowin gyn soilshey roish nyn sooill, aile lostee niurin blazal seose mymboo PC

lostey beayn everlasting flame: Ny strooyn cursit ta roie sheese 'sy cheayn dy vrimstone lheit, as jannoo'n lostey beayn PC

luss (f.) herb: Eisht daase dagh luss seose as nyn mlaaghyn lhieu jeh whilleen cullee nagh vel coontey jeu, ny enmyn orroo. PC

meehreishteil (f.) despair: Veih'n voyrn sp'rydoil v'ayndoo nyn droo as goanlys bishagh ren ny smoo, as meehreishteil hug smooinaght ayns nyn gree dy voghe ad foast y varriaght jeh Jee. PC

meereiltys anarchy: sleityn noi sleityn, croink noi croink t'er chloie as ooilley gys meereiltys eajee roie. PC

miallys (f.) benefaction, beneficence, bountifulness, clemency, gentleness, humaneness, philanthropy: Ny ushtaghyn yeeagh da nyn miallys ayns tonnyn glassey brishey sheese dagh slyst, dagh thooilley goaill ny raaidyn da by-niessey as tuittym, rowlal lesh y varroo lhieggey PC

mollagh (=Ir. mothallach) rough, rude, rugged; bushy: as snaue neose, stiagh fo ny blaaghyn mollagh chos'n eh roish. PC; hirsute, rough-coated: lhig da ny cabbil cheet seose myr ny braddaggyn mollagh Bible; shaggy

mollee (=Ir. mala) (f.) brow, eyebrow; (v.) will deceive: Mollee yn molteyr oo my oddys eh. JJK; (adj.) deceiving: Lheid ny goan mollee shoh loayr y traitoor noi'n ooilley-niartal Jee as ooilley 'phooar PC

moostey awakening, awaken suddenly, conjuring, raise, rouse, start, starting: Satan ny vud oc, troggal seose e chione myr leviathan, moostey baare y tonn PC; excite

munlaa (=Ir. meán lae) midday, noon, noonday: goym's ny poseenyn as ny blaaghyn meein, as ec nyn mwaag reesht, munlaa, veeitym rhyt, 's jeh messyn millish jinnair aarlym dhyt. PC

murder murder: cha beagh wheesh d' anvea, streeu, caggey, murder, noidys, looghyn oaie, baase nearagh mennick as lheid y jummal sleih. PC

My ghraih (voc.) My love: "My ghraih," dooyrt Aue rish, fakin dy vel Jee er stowal orrin palchey jeh dagh nhee, millish as mie neesht PC; Ducky

mymboo about them: myr veagh oard-chiardee va dagh builley cloit buirroogh myr taarnagh ass mean bodjal cheet, drillinyn d'aile lheim veih ny foyryn gyere, lossey mymboo, as soilshagh ayns yn aer. PC

nearagh ashamed, disgraceful, dishonourable, disreputable, ignominious, self-conscious, shameful: cha beagh wheesh d' anvea, streeu, caggey, murder, noidys, looghyn oaie, baase nearagh mennick as lheid y jummal sleih. PC

'neen (f.) daughter, girl, lass: 'naght myr va'n ayr va'n 'neen neesht ny traitoor, as gys e wooishal hug ee da ansoor: PC

neeshtagh also: Yn ard-nieu foalsey kiongoyrt rhym ren gee, 's dy ee jeh neeshtagh, violee eh shen mee. PC

noidagh adverse, antagonistic, hostile, inimical: agh nish t'eh dollit magh ass lioar y vea as goll fo ennym agglagh noidagh t'eh PC

noidyn foshlit avowed enemies: cummaltee noa cour niau ta hannah reiht, as noidyn foshlit nish lhig dooin ve eit PC

Ny surr (intj) Permit not: ny surr ny banglaneyn 's y fraue dy fioghey 'feme dty vyghinyn, PC

oaighyn catacombs: ny oaighyn fosley lhean nyn meill livrey's ny merriu t'oc ayns nyn dreishteil PC

obbyr laue (f.) handicraft, handwork, manual labour: Yn ooir va roie j'ee hene cur magh e mess gyn obbyr laue, gyn greie dy obbragh lesh PC

oghyr (f.) berry; roe, spawn: Ta cooid dy yeeastyn bishagh liorish spawn, oghyr as molg, as jeu cooid elley t'ayn, myr eeanlee, breh nyn ooh 'sy gheinnagh heh, as voue shen cheet yn dooghys t'ad hene jeh. PC; ochre

Ooashley Yee Divine Worship: Miall as y dragon, as nyn ainleyn lhieu ayns noidys ghewil ren shassoo er dagh cheu, ad shoh son cairys, gloyr as ooashley Yee PC

ooilley fud-y-cheilley all in a flurry: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

ooillian push forward: agh mirrilagh chyndaa jeu hene gyn tayrn, dy ooillian ad v'ayndoo sp'ryd niartal bio, myr pooar y Chroodagh noo PC

ooylagh orchard: Shynney mooar lhiam nyn ooylagh; ta e eayney cha aalin; e scaa cha taitnyssagh; ta e vess myrgeddin feer vie. PC

ooyllagh apple, apple-bearing: boayl elley heemayd biljyn-ooyllagh croym, aarloo dy vrishey fo nyn mess cho trome PC

ooyllyn apples: As reesht jeh'n villey banglane vrish ee lhee, palchey jeh ooyllyn lheid as dee 'hene roie PC

orange orange: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl PC

orchard (pl -yn) orchard: er-gerrey da laadit lesh mess, lesh duilley as lesh blaa ec yn un cheayrt, maskey ny h-ooylyn elley trooid magh yn orchard cha vaik rieau e shilley. PC

paart beg somewhat: myr ayns oie aalin ta shiu cur-my-ner ny cainleyn sollys lossey ayns yn aer, paart beg, paart mooar, cur soilshey er dagh laue rere towse y phooar ta Jee er yeeasaght daue PC

pannys (f.) penance: Quoi smooinys nagh nee shoh'n rheam kiarit va cour ny drogh-yantee jannoo pannys braa? PC

pargys paradise: Jeeagh, shoh ny ooylyn slayntoil millish v'aym dhyt's son jinnnair, dy voddagh oo goll lhiam 3765 gys maynrys smoo na ta ain ayns Pargys, raad ta ny ainleyn chebbal nyn shirveish. PC

peeyr pear: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl PC

pibbyr (=Ir. peubar) pepper: ayns ynnyd elley gum as spiceyn deyr, nutmeg, cloveyn, pibbyr, frankincense as myrrh, cassia, aloes, mace as cinnamon, dagh mess gaase er biljyn ny thammagyn PC

plottyn plots: Rish ooilley shoh va'n ooilley-niartal Jee tushtagh jeh plottyn dowin ny iurinee PC

plum plum: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl PC

pooaragh influential, mighty, powerful: ny smooinee dy scapail my laue's fey laa, mish s'lhoys nish dty chumrail ayns mean dty hiyr dy hrial nee oo'n Jee ta ooilley-niartal pooaragh, ny nagh nee. PC

pooaryn powers: haink fodd' as gerrid veih dagh boayn jeh'n reill, seraphim gial as pooaryn ard leeideil ny troopyn sollys PC

posee pl. poseeyn nosegay: myr dooinney lajer t'eh goaill e yurnaa, lhiurid yn aer, as waiteil er ta'n laa, dagh blaa, dagh posee t'er y thalloo wass skeayley nyn duilley, gennal ayns e chiass. PC; posy

poseenyn posies: banglaneyn aalin gaase ard er nyn skyn, feeit trooid y cheilley 's ooilley glass veih'n vun; poseenyn millish as dagh dooghys blaa fordrail nyn eunys chammah oie as laa PC

pryssoonit detained: ayns y chione dooint towl beg sheign faagit ve cour cuirtlagh aileagh dy chur slane livrey da sp'ryd doo dewil pryssoonit ayns y ghrunt, freilt sthie er-niart fo trimmid corrym runt PC

psalmyn psalms: dy voylley ard, carallyn eunyssagh, as psalmyn millish, kiaull ving flaunyssagh hood's PC

reayrt (=Ir. radharc) pl. reayrtyn outlook, prospect, scene, sight, view: agh nish va feiy dty reayrt fileyn as rankyn brisht ec yn un cheayrt PC

reealtys sovereignty: agh lheid yn inshlid, goit trooid giastyllys, nee girree leah gys gloyr as reealtys. PC; royalty

reillt ruled: ayns niau un cheayrt lesh slat airh va shin reillt, ayns niurin nish lesh slat yiarn beemayd freillt. PC

rio creoi hard frost: nagh ren rieau thenniu, as nagh jean dy braa, chemmit lesh rio creoi, lomman gyere as nieu PC

rioee glacial, of ice: gys y phian elley t'ad sthill ayns torchagh, eashyn fegooish jerrey, veih lhiabbee aileagh goit gys lhiabbee rioee PC

ro gheyr too dear: Oh'n coonrey ta ro gheyr dy v'er ny hurranse liorish aigney seyr PC; exorbitant

roltage (f.) star: Dor'ghys ta reill ayn son cha vod y ghrian, eayst ny roltage, ayn roshtyn lesh soilshean PC

ry-laccal lacking: as cha row schlei ry-laccal er y jees cuin dy endeil as cuin dy ghoaill vondeish PC

s'aaley finer: Shoh'n cubbyl s'aaley ren laue Yee y chroo fud e chretooryn; cha row veg gollroo, shooyl laue ry laue v'ad glen, ny[n] aigney seyr veih dagh failleil ta cur er graih gaase PC; finest

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog