Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: PB1765 | Results: 64

Inexact matches:

beïll mouths: As nee ny beïll ain soilshaghey magh dty voylley. PB1765

cheet er-gerrey approach: Ny'n drogh-spyrryd cheet er-gerrey dy yannoo skielley da. PB1765

fer toyrt donator, giver: Yee Ooilley-niartal, fer-toyrt dy chooilley ghioot mie PB1765

ostyllagh apostolic, apostolical: As ta mee credjal un Agglish Cadjin (Creestee) as Ostyllagh PB1765

tappeeys quickness, rapidity, speed: O Yee, jean tappeeys dy hauail shin PB1765; nimbleness

Aaue (f.) Eve: O Yee Ooilley-niartal, ren ec y toshiaght croo nyn ghied ayr as moir, Adam as Aaue, as ren casherickey as ad y choyrt cooidjagh ayns poosey PB1765

almoraght (f.) ignorance, nescience: Dy gooidsave lhiat dy choyrt dooin arrys firrinagh, dy leih dooin ooilley nyn beccaghyn, almoraght, as mee-hushtey PB1765

arrane-moyllee hymn: As tra v'ad er ghoaill arrane-moyllee hie ad magh gys cronk ny Oliveyn. PB1765

aspickyn bishops: Cur neose er ny Aspickyn as ny Shirveishee ain, as er dy chooilley Heshaght t'er ny choyrt fo'n churrym oc, yn Spyrryd slayntoil jeh dty ghrayse PB1765; overseers

attaghyn crowns: as er ny stuill honnick mee kiare shanstyryn as feed nyn soie, coamrit ayns coamrey gial; as v'oc er nyn ging attaghyn dy airh. PB1765

ayns ard-foayr highly favoured: Dy vannee dhyt's ta ayns ard-foayr ta'n Chiarn mayrt; bannit t'ou uss mastey mraane. PB1765

ayns lhiastynys da indebted: Er shoh deie eh orroosyn ooilley v'ayns lhiastynys da e hiarn PB1765

Ayr dy bragh farraghtyn Father everlasting: Ta ooilley yn seihll cur ooashley dhyts; yn Ayr dy bragh farraghtyn. PB1765

bleïn year: dy bragh lesh ny ourallyn shen ren ad chebbal kinjagh bleïn lurg bleïn, adsyn ta cheet huc y chasherickey Son eisht veagh jerrey er chebbal ny ourallyn shen PB1765

boayrd-screeuee desk: As hir eh boayrd-screeuee, as scrieu eh, gra, Ta'n ennym echey Ean. PB1765

coamree cover, clothe, costume: coamree oo hene lesh niart Bible; endue: Coamree dty Hirveishee lesh cairys PB1765

co-ayrn constituent; fellowship: Son y co-ayrn eu ayns y sushtal veih'n chied laa gys nish PB1765

croym-jee incline: Ny soie-jee nyn aigney er nheeghyn ard, agh croym-jee gys deiney ta injil ayns stayd. PB1765

cur couyr aiding: O HIARN, jeeagh neose veih niau, cur-my-ner, cur couyr as feaysley da shoh dty harvaant. PB1765

cur neose dismount; lower; send down: Cur neose dty Spyrryd casherick, as deayrt ayns ny creeaghyn ain yn gioot smoo ooasle shen dy ghiastyllys, yn eer kiangley dy hee, as jeh dy chooilley ghrays PB1765; put down

da-eed bleïn forty years: Da-eed bleïn liauyr va mee corree rish y cheeloghe shoh PB1765

dty 'egooish without you: O YEE, son wheesh as dt'egooish nagh vel shin abyl dy dty wooiys PB1765

eill (yn); (the) flesh: 24 As adsyn ta lesh Creest, tad er chrossey yn eill, marish ny yeearreeyn as ny sayntyn. PB1765

er-dy-rieau eternal, everlasting, ever: Cordail rish e phointeil ro-laue chiare eh er-dy-rieau ayns Creest Yeesey nyn Jiarn PB1765

er yn yrjid on high: GLOYR dy row gys Jee er yn yrjid, as er y thalloo shee, aigney-mie gys deiney. PB1765

faasechredjuagh superstitious: Ny bee-jee er-y-fa shen faasechredjuagh, agh dy shickyr credjal, dy jean eh myrgeddin dy foayroil goaill yn Oikan shoh kionfenish; dy gow eh stiagh eh ayns roihaghyn e vyghin PB1765

feïe wild: My ta mee myr yarragh oo er chaggey rish beïyn feïe ec Ephesus, cre'n cosney te dou mannagh vel ny merriu girree reesht? PB1765

fuill ooasle (f.) blue blood, noble blood: YEE Ooilley-niartal nyn Ayr flaunyssagh, t'er chionnaghey dhyt hene Agglish harrish y slane seihll, lesh fuill ooasle dty Vac deyr PB1765

goll ass y raad deviate: Fakin nish dy vel ooilley fo mollaght (myr ta'n phadeyr David gymmyrkey feanish) ta goll ass y raad as er-shaghryn veih annaghyn Yee PB1765

Grayseyn (Ny); (The) Graces: As nish ta ayn ny three grayseyn shoh, credjue, treishteil, as graih; agh yn grayse syrjey jeu shoh graih. PB1765

greïe dy vingys musical instrument: O Yee, cloie er greïe dy vingys: hoods goym arrane er y chlaasagh, O uss er-casherick dy Israel. PB1765

guee-yms I will pray: As guee-yms gys yn Ayr, as ver eh hiu Fer-gerjagh elley dy hannaghtyn meriu son dy bragh. PB1765

hur baase died: gynsaghey dy chur graih da as dy vannaghey ny tranlaasee ain, lurg sampleyr yn Noo Steaon yn chied er hur baase son dty Chredjue PB1765

jeant dy mie well done: Ta mee dy hickyraghey diu, ayns y chooish shoh dy vel ooilley jeant dy mie, as cordail rish oardagh cooie, mychione bashtey yn Lhiannoo shoh PB1765

kiongoyrt rhyts before you: Ta shin dy imlee goaill-rish kiongoyrt rhyts, O Ayr smoo vyghinagh PB1765

kionniaght redemption: ren jeh dty vyghin cur dty ynrycan Vac Yeesey Creest dy hurranse baase er y Chrosh son y kionniaght-reesht ain PB1765

kirree cailjey lost sheep: AYR Ooilley-niartal as smoo lane jeh dty vyghin; Ta shin er n'gholl ershaghryn veih dty raaidyn casley rish kirree cailjey. PB1765

leeideilys direction finding, guidance, leadership: O YEE, ren liorish leeideilys rollage soilshaghey dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac da ny Ashoonyn-quaagh PB1765

lhiassagh allegation;: Myr nagh daink yn Mac dooinney dy ve shirveishit er, agh dy hirveish, as dy chur e vioys ny lhiassaghey son ymmodee. PB1765; chargee

Libya (f.) (Y) Libya: Phrygia as Pamphylia ayns Egypt, as ardjyn Libya mygeayrt Cyrene, as joarreeyn veih yn Raue, Hewnyn as Proselyteyn, Creteyn as Arabianee, ta shin clasht yn ad loayrt ayns ny chengaghyn ain hene, PB1765

meenee explanatory: smaght yn voyrn oc, meenee yn ghoanlys oc, as cur mow ny  croutyn oc PB1765

mêriu with you: Lesh yeearree jeean ta mee er ve aignagh yn Eayn-caisht shoh y ee mêriu roish my jean-ym surranse. PB1765

mimmaghyn godmothers: as dy yannoo ooilley ny reddyn shen ghow nyn Ghedjaghyn as nyn Mimmaghyn ayns laue er nyn son. PB1765

oaïe forefront: Dy der y Chiarn er e oaïe dy hoilshean ort, as dy bee eh graysoil dhyt. PB1765

obbyr ghiastyllagh (f.) charitable work: soilshit liorish e Vac Yeesey Creest; as gyn dooyteil agh dy vel eh dy foayroil lowal jeh shoh nyn obbyr ghiastyllagh, ayns coyrt lhien yn Oikan shoh gys e Vashtey casherick PB1765

against: Liorish smooinaght, raa, as jannoo, noi dty Ard-ooashley's flaunyssagh, Brasnaghey dy feer cairagh dty chorree as dty yymmoose nyn . PB1765

ônid innocence: kys t'eh coyrlaghey dy chooilley ghooinney dy eiyrt er yn ônid oc. PB1765; simplicity

peccee hreih miserable sinners: O Hrinaid chasherick, bannit as gloyroil, three Persoonyn, as un Jee : jean myghin orrin peccee hreih. PB1765

pennys (=Ir. peanas-eaglais) (f.) penance: ec toshiaght y Chargys dy row lheid ny persoonyn as v'er nyn gheddyn kyndagh jeh ard pheccah erbee, er nyn goyrt fo pennys foshlit PB1765; punishment

phaartail See paartail (dy); (to) pass away: As ta shin myrgeddin bannaghey dty Ennym casherick son ooilley dty harvaantyn t'er phaartail y vea shoh ayns dty chredjue as dty aggle PB1765

poosey casherick holy matrimony: My ta fys ec veg jiuish er ayr erbee lowal dy lhiettal yn daa phersoon shoh dy gholl cooidjagh ayns Poosey casherick, ta shiu dy hoilshaghey eh PB1765

reeriaght niau kingdom of heaven: My Ghedjaghyn as my Vimmaghyn ec my Vashtey; ayn va mee er my yannoo m'oltey dy Chreest, lhiannoo dy Yee, as eirey dy reeriaght Niau. PB1765

seihll gyn jerrey world without end: Roish my daink ny sleityn rish, ny rieau yn thalloo as y seihll er nyn groo: she uss Jee er-dy-rieau, as seihll gyn jerrey. PB1765

sharmaneyn sermons: nee shiu geamagh er dy eaishtagh rish Sharmaneyn, as erskyn ooilley nee shiu kiarail y ghoaill dy vod eh gynsaghey yn Chrea, Padjer y Chiarn, as ny Jeih Annaghyn ayns chengey ny mayrey PB1765

shassoo seose noi-ry-hoi stand together: lhig dooin shassoo seose noi-ry-hoi; quoi ta m'oï;? PB1765

Shenn agglish Casherick Old Holy church: va oardagh crauee 'sy chenn agglish Casherick, ec toshiaght y Chargys dy row lheid ny persoonyn as v'er nyn gheddyn kyndagh jeh ard pheccah erbee, er nyn goyrt fo pennys foshlit PB1765

Shibber y Chiarn Holy Communion, Lord's Supper: Jees ny lomarcan, er son ooilley ymmyrchagh gys saualtys, ta shen dy ghra, Bashtey, as Shibber y Chiarn. PB1765

soilshee-ym I will reveal: ver my Ayr graih da, as ver-yms graih da, as soilshee-ym mee hene da. PB1765; I will advertise

surranse-foddey forbearance: Er nyn niartaghey lesh slane troshid, cordail rish y phooar gloyroil echeysyn, gys dy chooilley veenid as surranse-foddey, lesh gennallys PB1765

toilchinagh deserving, meritorious: yn Sacrament smoo gerjoilagh jeh Corp as Fuill Chreest, dy ve lioroosyn er ny ghoaill ayns cooinaghtyn jeh e Chrosh as e Hurranse toilchinagh PB1765

Trinaid (f.) Trinity: Myr shen ayns dy chooilley nhee, myr ve rait roie: ta ooashley dy ve er ny choyrt da'n Unnaneys ayns y Trinaid, as da'n Trinaid ayns Unnaneys. PB1765 [L. Trinitas]

vleïn (f.) (yn); (the) year: Cha nee dy hebbal eh-hene dy mennick, myr tan ardsaggyrt goll stiagh ayns yn ynnyd casherick dy chooilley vleïn lesh fuill cretooryn elley PB1765

voïnyn from us: Ta shin guee erriu, vraaraghyn, as coyrlaghey shiu liorish y Chiarn Yeesey, 'naght myr ta shiu er n'ynsaghey voïnyn kys lhisagh shiu nyn mea y ymmyrkey? PB1765

son dy bragh as dy bragh for evermore: As choud as ta ny cretooryn shen coyrt gloyr, as ooashley, as booise dasyn va ny hoie er y stoyl-reeoil, as bio son dy bragh as dy bragh. PB1765; for ever and ever

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog