Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: PB1610 | Results: 300 (first 200 shown)

Inexact matches:

dysyn dearth: Ayns ierish dysyn, as gorty. PB1610

Laa Gymmyrt Ushtey Epiphany: Lail ymmyrt uyskey. PB1610

tuinaghey continue: jeanigi tuinaghey ayns paidjer. PB1610

anlyi injury: quei nagh smuniagh anlyi muar jeant da? PB1610

catholic catholic: as ta mi krediu yn egluish katholick as austylagh. PB1610

cooyl-chassidagh pl. cooylchasseydee backbiter, slanderer, slanderous: namu kurji enyd d'yn 'er kulghassad PB1610

eenulter feeding: as va aynshen tammall mei vou shallvayn d'ymmydi mucky jeenulter. PB1610

fullynagh patient: touigi bogey ayns treisteel: bigi fullynagh ayns syaghyn. PB1610

jannoo imnea care: lig dasyn ta reel, y ianu e rish imnee. PB1610

Jylhein Monday: Ji liyn ayns shaghtyin ny kaysk. PB1610

kynda strifes: ayns builliaghyn, ayns kappagyn, ayns kynda, ayns obbraghyn. PB1610

Laa'l ny Mackan Innocents' Day: Lail ny Mackyn. Colleckt PB1610

mayk manner: as deinaght y austylyn ie, gra, kre mayk koghaslys sho ? PB1610

meshtallaght (f.) promiscuity; drunkenness: e tru, dynvarrys, meskylyght, gluttyrygh, as leid shen PB1610

mollaghey curse: kussit ta eshyn ta mollaghy y aer as y veier. PB1610

nyrg after: Nyrg sho heid y sagyrt er y hossiagh PB1610

padjeraghyn collects, prayers: Hiarn klast rish ny paidjraghyn ain. PB1610

raghyn phrases: Nyrg ny raghyn roi kedyn nii eirts chealliragh. PB1610

sholvane (n.) herd: as va aynshen tammall mei vou shallvayn d'ymmydi mucky jeenulter. PB1610

taggloo custey blasphemy: jeagh, nish ta shiu er glastcheyn y haglu kusty. PB1610

trass jeig thirteenth: Yn tress unagh jeig nyrg ny Trinaid. PB1610

ainrick (f.) prayer: Nii yn boyrd ag ierish y ghristiyght ghasserick as aynret alyn gall er shassu ayns kalyn ny killiy, na ayns gharri, yn iynyd ta yn ainrick voghre as y phaidjer faskyr ordiit ve erna 'ra. PB1610

aniskeer nakedness: ayns obraghyn as dokyr, ayns are gy menick, ayns akrys as paa, ayns troskey gy menick, ayns fyaght as aniskeer. PB1610

ard-ooasley (f.) majesty: as ligge ayrd yasly gloroil yn chiarn nan iih ve oruin PB1610

ard-pheccagh grievous sinner: my ta duyne erbi gra ta mi m'ayrd phekagh as shennyfa ta mi goyl agyll dy hiit: PB1610

ard-sonnys bounty: ta shuin gy hishill toyrt buias duitch erson t'ayrd sonnys shoo PB1610

ard-vullagh pinnacle: eish gou yn jeoul eshyin shuas gys yn ayrd valle ghasserick, as hei e eshyin er ayrd vullagh yn Chiampyl. PB1610

arrysagh repentant: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

bioghit animated: us ammydan, shen tous dy ghurr, gha nell bioghit na slu na heidd e eyg. PB1610

blashtyn taste: erson ta mi gra riifs, nagh jean veg dy ny gene sho va er an guyrre blastcheyn dy my hyipper. PB1610

blasphemal blaspheme: as jeagh duyrt shertayn dy ny skriuderyn er cheu stei iu heyn, ta yn duyne sho blasphemel. PB1610

bleinyn years: Toer gyrjaghe uin riist, nish nyre yn ierish tou er nan geraghy : as erson ny blaeinyn ayn ta shuin er vulliaghtyn syaghy. PB1610

braaroil brotherlike, brotherly, fraternal: kurji oneyr dy dygh ully guyne: kurji grayi dy heshaght vraeruoil: gouji agyl roish iih: kurji yasly dyn rii. PB1610

brenneen mote: kamma vell us fackin bruinin ayns suyil dy vraery, agh nagh vel u genaghtyn yn billey ta er dy huyil heyn ? PB1610

bwoalleeyms I shall smite: bii shiu ully maglaghy myghians noght: erson te skriut boiliyms yn boghill ny kerragh PB1610

bwoalleyder (pl -yn) hitter, striker, thresher: agh ta mi chebbel my grym gy ny boallyderyn, as ny liettanyn dy ny nimgaderyn PB1610

by loo (comp./sup.) smallest: va niist mynayn tammyl mei vei, jeaghyn er: nan masky va Morre Malen, as Morre meier Iames by' lu, as dy Ioses, as Morre Salom. PB1610; less; fewest

caarjyn giastyllagh dearly beloved: charjyn gastylagh, na jeanji shiu heyn y ghuiliny, agh na slyei kurji ynyd dy ghorri: erson te skriut, layms y keraghy, niims iyltys ta yn chiarn dy 'ra. PB1610

caarjyn graihagh beloved: GHARJYN graiygh, er ghuish as gy vell gygh ully guyney er an ienaghtyn as er an mree ayns peky, as gy vell nan sauaylagh khrist, gra, gha vod veg goyl scheagh ayns PB1610

caayneyder beggar: as va kanydyr dy rou, er enym Lazarus, ren lei agg y iatt gorrys layn dy hinniyn. PB1610; chanter, whiner

caghlaa smooinaghtyn sects: shen ta aydsho: brishie pusi, mardrys, niauglenid, roauynys, ammys dy iallynyn, pishagyn, myskid, noidjys, chass ieen, korri, striif, irri magh, kyghla smunaghtyn. PB1610

cainley (gen.) of a candle: Yn glanney dyn nu Morey ny voidjin na Lail More ny kaingly (na gannil). PB1610

Cargys See Kargys Lent: Vraeraghyn, va ayns y ghill va hossiagh smaghtaghy kraui, gy beagh ag tosshiagh y gharus, leyd ny bessunyn as va nan beki ghatten, er an gurr gys penays foskilt PB1610

caslaghyn simmilitudes: ta ymmyrts er eish gy bii ny kaslaghyn dy redyn flaunysagh er 'an glanny rish leyd ny redyn shenneni: agh gy bii ny redyn flaunysagh ayd heyn er 'an glanny rish toyrtysyn PB1610

catechism catechism: AS gha bii veg er na lyoiuoil gys y ghristiyght ghasserick naggedere odys e y katekism e ra as viis e gniartiit (na) my lie aspick. PB1610

cheet ayns shilley appear: as haink ayns silliy hucksyn chiangaghyn skailt, nash mar veagh ayd d'angyl, as hei e er dygh anayn jusyn. PB1610

chenney (=Ir. teine) (f.) elemental fire, lightning: as magh ass yn ynyd haink chennaghyn tarni, as tarniaghyn, as koraghyn: as va shiaght soilshaghyn d'angil lossy kiangoyrt rish yn iynyd, shen ta shiaght spyrydyn iih. PB1610; fire; flash; rickets [O.Ir. teine]

chesh medicine: IIH ully gniartoil ta ern iemagh er Liuk yn lii (ta y volley ayns y tuiskell) dy ve lii d'yn anym: gy buiagh leytts liorish cheissyn falleyn yn iynsaghy aggesyn dy lieiys aslaintyn ully nan anminiyn tryid dy vack Iesy Khrist nan jarn. PB1610

cheu nyn meealloo before them: as ayns meyn yn ynyd, as krynn magiyrt yn ynyd va keyr bein layn dy huillyn er cheu an mealu, as er cheu yn gulu. PB1610

chiarnaght (f.) dominion, lordship, seigniority: igge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist, huggesyn gy rou moley as chiarnyght erson gybragh as gybragh. PB1610

chiass jeean zeal: ta obraghyn ny fyaly er fyss, shen ta aydsho: brishie pusi, mardrys, niauglenid, roauynys, ammys dy iallynyn, pishagyn, myskid, noidjys, chass ieen, korri, striif, irri magh, kyghla smunaghtyn. PB1610

chyndaa er shaghryn pervert: as duyrt e riu, ta shiu er doyrt yn duyne shanoni huyms, mar anayn ta tynda er shaghran yn pobyl PB1610

claggeraght (f.) carillon, clack, tinkle: Gy ta mi loyrt rish chiangaghyn dene, as angelyn, as gyn veg y grayi aym, ta mi gy jaru mar prass, loyrt fyeir, na mar cimball klaggyryght. PB1610; babbling

coamrey poost wedding garment: eish haink y rii schiagh dy 'akin ny hyeiyn, as nar ghonick e aynshen duyne nagh rou agge er koymre puyst. PB1610

coayl lhuingey shipwreck: tri kyyrtyn va mi er my ghuysky rish slattyn: yn ghiyrt va mi er my ghlaghy, dulli mi tri kiyrtyn kall luinie: yi as la ta mi er me ayns y ghien douyn. PB1610

cohassoo stand together, subsist: Jih firrinagh as duyney firrinagh, d'anym resunagh, as d'eal duyney, kujaght cohassu. PB1610; subsistence

co-heshaght mutual society: yn tress ghuish, erson y gha heshiaght, yn kune, as y gyrjaghey leissagh ve ag y darr ie d'an je elle, ayns rah, as seiaghyn niist. PB1610

co-heshaghyn companions, partakers: dy beagh ny hangristin nan eiraghyn niist, as d'yn ghallyn ghedyn, as coheshaghyn d'yn galtyn aggesyn dy ghriist kientagh y tuiskel. PB1610

cooillee closet, parlour: as jeaghi eshyin diifs kuili vuar kariit: aynshen jeanji arlu. PB1610

coraa roie preface: Sho yn iyny nii eiyrts yn kora roi er lie ghon ierish ma viis anayn erbi er lie er na ordyghey anana chelliragh nii eiyrts. PB1610

co-yalloo public image; image: ayndu ta jih yn tyyl shoanoni ern' alley ny hagnyghyn acksyn nagh vell krediu, nagh jenagh soilshe yn tuiskel dy gloyr ghrist (shen ta ko-iallu iih) soilsheyn dausyn. PB1610

coyrt dy fea quiet: gy vod e leidg y ghoyrliy, imbi as gyrjaghy anmy y goyl, as gy bii ghunscians er na hoyrt gy fee riist, as gy vod e liorish shyrvees gu iih gyrjaghy y goyl PB1610

craueeaght foalsey hypocrisy: hossiagh us er kraui fallsy, tilg magh yn bille ie dy huyil heyn, eisht hii us gymei dy hoyrt magh ass yn bruinin ta ayns suyil dy vraery. PB1610

cre what: gra, ka vel eshyin ta erna vrae rii dy ny Hiuyn? PB1610

crea (f.) tenet, creed: as erson ully nii shiu tilge na ghour, gy vod ayd y ghree y ynsaghy, paidjer y chiarn, as ny jei anaghyn ayns y chiange gellgah PB1610

credjallagh credulous, faithful, naive: as gail gy vod aydsyn eanaghtyn as fys ve ack niist kre ny redyn leshagh ayd y ianu, as niist grays ve ack as puer gy kredjylagh dy ghuiliny shen, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

cre gys whereto: agh nar ghonick y austylyn e, va jimmuys orru, gra, kre gys yn jimmyl sho shervees? PB1610

cre yn ynnyd where: kre yn ynyd sailsh shuiniyn y goll, as y ianu arlu, gy vod us yn eayn kayst y ii? PB1610

cronchor lot, portion: as hugg ayd magh 'an grangheryn, as huitt y kraingher er Matthias, as ve erna eriu marish yn yn austylyn jeeg. PB1610; lottery, raffle, sweepstake

cronchoryn lots: duyrt ayd errefa shen nan masky heyn, ligg uin gyn y renn e, agh krangheryn y hilge er y honn, quei lesh bii e PB1610

cruitcheraght (f.) harping, minstrel, minstrelsy: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

cumbaasal compass: erson nii ny laghyn chiit huyds, gy jean dy noidjyn brugh y hilge magiyrt ymmyds, as us y ghumpasell kruyn, as dy ghummell schiagh er gygh yn cheeyf. PB1610

cumrailit cumbered: marish ny redyn haghyr duys er cheyf mui, ta mi kumralit gygh la as ta mi gimne erson ny hegluishyn ully. PB1610

cupplit coupled: aynsyn kre erbi yn trogell ta kuplit kujaght te gaas gys chiampyl kasserick dyn chiarn. PB1610

cur gy kione end: My ta yn duyne kerrit fiir chinn, eish nii yn sagyrt kian y hoyrt er y ghorliy ayns yn iynyd shoanoni. PB1610

cur jymmoose offend, grieve: as duyrt eshynn, klasti rish shiuss dy hyi Gavid: nagh vell e gyliur diufs gy bii shiu jimusygh gys dene, agh gy negyn diifs jimuys y ghurr er my iis mist ? PB1610

cursey commination: kussey nyoi peky marish paidjer na gaa dy ve er na ghlaghty kiyrt na gaa, ayns y vleyn. PB1610

cur shaghryn er pervert: as ren ayd tossiagh da ghassaid, gra, heyr shuin y fer shanoni kurr shaghran er y phobyl PB1610

daaghey colour, colouration, dye, dyeing, stain: mpey shiis ayns my gharri, as kurrym my ghassyn oriusyn ayns my iumuiys as bii yn uill acksyn spreit er my ydin, as shen mar niims my ghomrey ully y daghy. PB1610

daan moyllee hymn: loyrt rif heyn ayns psalmyn, as danyn molli, as oranyn spyrydoil, goyl orayn, as janu binnys gys y chiarn ayn nan griaghyn. PB1610

daltyn See daaltyn activities, acts, deeds, proceedings, operations: ta Alarston yn gau kopper ern' ianu duys morayn olk: yn chiarn dy iik e nyrg y daltyn. PB1610

deiney arrey watchmen: marshen gha ayd, as ren ayd yn yoi sickyr rish ny dene arre, as ghouri ayd yn ghlagh. PB1610

doctor (pl -yn) doctor: as anayn jusyn (va na gogtyr d'yn lyei) deynaght e iesyn feynaght, da vioulaghy, as gra. PB1610

doctoryn doctors: as haghyn e nyrg tri la gy deyr ayd e ayns y chiampyl, na hyei ayns meyn noctoryn, d'an glastchen ayd as d'an feinaght. PB1610

dooinney ny keirdey craftsman: KUSSIT ta yn duyne ta jeanu e jallu erbi graynt na lieit, ta ayns duoi dyn chiarn, obeyr lauyn duyne na kerdjy as ta dy ghur ayns ynyd falliit dy hoyrt yasly gaa. PB1610

drasteyn anon: gra riusyn, siulji gys y valle ta lyei harrish nan yoi shiu, as drasteyn ieu shiu assell chiangilt, as y lyoi mari, feaskylji ayd, as toerji ayd huyms. PB1610; immediately

drogh choyrlagh cooidjagh conspiracy: Vei gygh ully irri magh, as drogh ghorliagh kujaght falliit vei dygh ully ynsaghy fallssy, as shaghrynys kreidiu, vei kryoghys kri, as seiaghy begg dy tdy guys as dy hayre. PB1610

drogh yannooderyn evildoers: as erreesh dau ve er jit gys yn ynyd ta aenmyssit Calvari ayns shen ghrosh ayd eshyn, as ny drogh ianuderyn: anayn er y lau iesh as yn anayn elle er y lau hostchiel. PB1610

dys y chooid sodjey to the uttermost: JEAN us arrey ayns dygh ully red: fulli syaghyn, jean gys y jere obeyr ferr uiskell, jean t'oik gys y ghuidd soje, bii koourit. PB1610

earrooit counted, numbered: as va yn scriptur lienit layn, ta gra v'e erit masky ny dene olk. PB1610

Ebrew Hebrew: erson va y iynyd va Iesy erna ghrossy er gere d'yn ayrd valle: as ve skriut ayns Ebriu, Griik, as Laidjyn. PB1610

eeastyn mynney small fishes: as va acksyn beggan dy ieskyn mynny: as nar va eshyin er managhey, hugg e sayre aydsyn niist y ghurr rymbusyn. PB1610

eginaghey yn spyrryd inspiration: as haink e liorish egnaghy yn spyryd gys y chiampyl. PB1610

eirys inheritance, heritage, possession: yn anayn ta tregeel tyei, na braeraghyn, na sheraghyn, na aer, na meier, na ben, na klaun, na tallu, er grayi m'enym, ieu e gheyd filliy, as ieu e eiyrs yn vee viis gybragh. PB1610

ejy armour, buckler: ayns gu ny firriny, ayns puer iih, liorish egy gy ny kayrygh er y lau lesh as er y lau heskeyl. PB1610

emmerod emerald: as eshyin hyi, ve dy iaghyn er kasly rish klagh Iasper, as klagh Sardin, as va galtuoi magiyrt ymmish yn ynyd, ayn shilliy kasly rish Emmerod. PB1610

emperuyr emperor: as hass shuas anayn jusyn er enym Agabus, as hoilshi e liorish y spyryd, gy beagh genney vuar tryid magh y tyyl ully: ren taghyrt ayns laghyn yn Emperuyr Claudius. PB1610

epistyl epistle: Ta yn Epistyl screut ayns yn jeiu ghabdyl dy ny Hebriuni. PB1610

er aght ny ghaa diversely: LOYR jih ayns ny heirishyn ta ern 'oll shaghey er aght na ga, as ymmydi dy raydjyn rish ny haeraghyn liorish ny phaderyn PB1610

er aghtu partly: erson hossiagh ully nar hig shiu kujaght ayns yn agluish, ta mi klastchen gy vell mighordael nan masky shiu, as ta mi er aghtu dy ghredjel e. PB1610

er wheesh forasmuch, insomuch, whereas: ER ghuish as gy vel ny ghlaun shoanoni ern' ialtyn liorifs dy hregell y jeoul as y obraghyn ully, dy ghrediu ayns jih, as da hyrvees: sheegyn diifs y ghuinagh PB1610

faagail mooie exclude, leave out: shenyfa quei erbi ta shassu ny-oi poer t'e shassu ny' oi ordyghey iih: agh aydsyn ta shassu nyoi, iieu ayd gau heyn fagael mui. PB1610; condemn; damnation, condemnation

faghideryn taunters: jeaghi shiuss faghyderyn, as gouji ientys, as gouji mou: erson ta mi janu obeyr ayns ny laghyn agguish, nagh jean shiu y ghredjell, gi ienagh duyne y hoilsaghy dif e. PB1610

fainney See fainney-cleaysh ring: Eish nii ayd an lauyn y yasley riist as nii yn duyne phaniy y hoyrt d'yn ven, da ghurr shen er y lior marish yn ghayr hoalagh dyn tagyrt as dyn ghleriagh. PB1610

fannaghtyn COMPARE tannaghtyn abide, bide, continue, endure: ma viis Sathan niist renchiit na yoi heyn, kyns nii yn ririyght agge fannaghtyn? PB1610

fargoil fierce, wrathful: hugg qualtys dasyn jiish ayns rou jeoulyn, haink magh as ny hyiaghyn, as va ayd fergul gyn towys, marshen nagh vodagh duyne erbi goll shaghey yn rayd sheneni. PB1610

farsyn manifest: agh dygh ully red nar viis ayd er an doyr magh liorish y toilshe t'ayd farsyn: erson kre erbi ta foskilt, ta shen y soilshe. PB1610

feallagh meshtoil drunkards: Kussit ta aydsyn ta mivyghinagh, kur rish mardrys, as brishie pusey, as slyi saintjuoil, aydsyn ta toyrt amnys dy iallunyn e fielagh liun, fielagh meskoil, as aydsyn ta uisky as rapy. PB1610

feddyn fys magh discover: as ayns na harjyn ully (ghuiliin as da da vleyn dy yaesh na fuo) nyrg yn ierish, ve gy hymneagh er vaeattyn fyss magh vei ny dene kriney. PB1610

feeyn-ghyere vinegar: as hugg ayd ga, phien geyr syit rish gall dy iif: as nar ve er mlassyght ie shen, gha bailesh iif. PB1610

feideraght (f.) jesting: na broid, na taglu ammyjah, na feidyryght nagh vell fukinygh, agh na slyei, toyrt buiys. PB1610

fer coadee guardian, keeper, protector: Gy kuidsayfleyts dy ve fer friali, as fer caudi gasyn toyrt da barriyght harrish y noidjyn ully. PB1610

fer-coyrle advisor, counsellor, senator: haink Joseph dy ayrd valley Arimathea ferr korliy yasyl va niist jaghin erson ririyght iih, as gh'e schiagh gy dany gys Peilat, as hyrr e err korp Iesy. PB1610

fer crauee foalsey hypocrite, religious bigot: hossiagh us er kraui fallsy, tilg magh yn bille ie dy huyil heyn, eisht hii us gymei dy hoyrt magh ass yn bruinin ta ayns suyil dy vraery. PB1610

fer-eam crier: ta mi kora fer aeym ayns yn aysyght, jeani jiragh rayd y Chiarn, mar duyrt yn phadeyr Esai. PB1610

fer eddyr ayd mediator: ghani e ferr edyr ayd d'anayn, agh shi jih anayn. PB1610

fer goaill receiver: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

fer kionnee ransomer, redeemer: foost she us yn aer ainiyn: erson gha noil dy Abraham shuin, ghamu ta Eisrael oalagh orruin; agh she us yn aer ainiyn, as yn fer kani riist, as ta t'enyms gybragh farraghtyn. PB1610

fer-loayrt advocate: My ta duyne erbi jeanu peky, ta ain fer loyrt er nan son: marish yn aer Iesy Khrist ta kayr, as she eshyn fer y grays erson nan bekaghyn. PB1610

fer maarderoil whoremonger: erson sho ta fyss aggu er, nagh vell ag fer mardruoil erbi, na pessun niauglan, na pessun saintjuoil, ta toyrt ammys dy jallunyn veg y eirys ayns riryght ghriist as Jih. PB1610

fer meanagh intermediary, mediator: gial shoo o aer myghinagh ta shuin gui oyrts, tryid Iesy khriyst nan ierr meynagh as ghiani shuin riist. PB1610

fer mooinjer failley hired servant: ta boghill y keragh mei toyrt y anym erson ny geragh. ta yn fermuinjer fally, as eshyin nagh ree yn boghill y keragh (nagh mu ta ny kirri lesh heyn) fakkin yn vadiallty chiit, as fagael ny geragh, as chee PB1610

fer ny bott potter: as hug ayd aydsyn erson maghyr [fer ny bott] myr dordi yn chiarn duys. PB1610

fer ny gerjaghey comforter: agh yn ferr ny gyrjaghy, shen ta yn spyryd nu, nii yn aer y ghurr ayns m'enyms, nii eshyin shiuss y ynsaghey ayns dygh ully red PB1610

fer-poost husband: brish magh, as ei us nagh vel er trauelt: erson ta na smu ny ghlaun etch ta tregit, na etch ag vel fer puyst. PB1610

fer thie family man, goodman, householder, housekeeper: TA ririyght neau kasly rish duyne ta na er tei, gha magh gy moghey ayns y voghrey dy ayle obriin gys y garr phieny. PB1610; landlord

fer vaghee pl. fir-vaghee inhabiter, sojourner: erson she jori mish mayrts as fervaghi : mar va m'aeraghyn ully. PB1610

fer y ghrayse propitiation: My ta duyne erbi jeanu peky, ta ain fer loyrt er nan son: marish yn aer Iesy Khrist ta kayr, as she eshyn fer y grays erson nan bekaghyn. PB1610

feyt intending: SHIUSSE ully ta puyst na ta feyt dy goyl stayd ghasserick y phusi erifs, klasti kre ta skriutyr kasserick dy raa my ghian currym ny denya pust gys an mynayn PB1610

figgys (pl -yn) fig: ver shiu en orru liorish 'an meass; vell dene chiaglym meass phieny dy grein, na figsyn d'onanyn. PB1610

fir-jannoo doers: JEAGHJI gy bii shiu firr jeanu dyn okyl, as ghanie e firr klastchen nolymarkan dan malle heyn. PB1610

firrinaght (f.) realism, truthfulness: : as gygh la bishi ayndusyn t'ymmydi toyrtysyn dy grays spyryd ny krinyght as tuigell spyryd ny korliy as gniart anmy spyryd ny fysseri as krauiyght firrinaght as lien layn ayd o hiarn rish spyryd t'agyl kasserick. PB1610

fir-shaghryn foreigners: NISH ghanel shiu nan iorin, na nan firr shaghran: agh muinjer yn ayrd valley marish ny nuaghyn, as dy hyeius iih. PB1610

foghan (of corn) blade: agh nar ve yn foghyn ern aas shuas, as er doyrt magh meass, eisht haink rish yn grayndou niist. PB1610; breward, germ, young herbage

fondalys perfection of character, perfectness: erskyn ny redyn shanoni ully kurgi eriu grayi, shen ta kiangly foundylys. PB1610

fondiaght ability: my ta duyne erbi shyrvees, ligge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist PB1610

frassyrtagh obstinate: eish nii korri iih e heyn y hoilsaghy ayns la y ghuiliny, ta peki frassyrtagh tryid kriyght an grii er gurr ymmuin y ghielle gau heyn PB1610

fuillaghtyn baase die: va nan Jarn Iesy khrist buiah, dy ve erna hoyrt shuas gys lauyn grogh 'ene, as d'uillaghtyn bays er y ghross, ta beaghy as riel mayrts as yn spyryd nu, nish as gybragh. PB1610

fysserit known, manifest: ta esayi na iei shen dany, as gra, ta mi er my jeathyn acksyn nagh hyirr mi, ta mi fysserit dausyn nagh deynaght my iei. PB1610; lettered

gaaue cobbyr coppersmith: ta Alarston yn gau kopper ern' ianu duys morayn olk: yn chiarn dy iik e nyrg y daltyn. PB1610

gagh un every: Paidjraghyn dy ve er na ra nyrg yn ourelyght nar nagh bii khristiyght erbi ain gygh yn leid la shen anayn PB1610

gerjit comforted: agh duyrt Abraham, Veck, kuini ayns ierish dy hyyl gy gou us dy iann, as na yoi shenn heyr Lazarus dokkyr: agh nish ta eshyin gyrjitt, as tous korrit. PB1610

gerrymit called, named: THOMAS anayn d'yn gaa ieg ta gerymit Didimus, gha rou mariusyn nar haink Iesy. PB1610

gloyrit glorified: as kre erbi nii shiu y hyrre ayns m'enyms, shen niims y ianu, gy vod yn aer ve gloriit liorish y vack. PB1610

goaill dy holk murmur: as ren ny Pharisyn as ny skriuderyn goyl gy holk rish, gra, te goyl peki, as ji mariu. PB1610

goaill dy mie accept: agh ayns dygh ully phobyl, eshyin ta goyl yn agyl aggesyn, as gobraghy kayrys, t'e da goyl gymei marishsyn. PB1610

goaill eig die: Erson mar liorish Adam ta ully goyl eyg, gy jiarru myrshen liory khriyst bii ully er nan ianu bio. PB1610

goni always, still: goni ayns my phaidjraghyn ully er nan son shiuss, as ta mi praiel rish bogey. PB1610

goo mollaghtagh blaspheme; blasphemy: ta shiu er glastchen gu molaghtagh, kre ta shiu dy smunaghtyn? PB1610

graihaghey love: SHO ta mish dy harey diifs, gy bii shiu grayighy kujaght. PB1610

grayndou tares: agh ghoud as va nan dene nan gadley, haink y noid as ghurr e grayndou masky ny kurnagh, as ghe roi. PB1610

gresh (of time) space; while: Duyrt Iesy rish y austylyn, nyrg gerid gha jean shiu mish y akin, as riist nyrg gresh hii shiu mi, erson ta mi goll gys yn aer. PB1610

gresh dy laghyn certain days: eish va Saul gress dy laghyn marish ny haustylyn va ag Damasco. PB1610

grianey bask, sun, sunbath, sunbathing; (in sun) airing; (gen.) of the sun: JEAGH ghonick mish Eyn Angyl elle doll shuas vei irri ny grieny PB1610

grih vooar (f.) multitude: ghoud as ve foost loyrt, jeagh, haink Iuaas anayn d'eru yn gaa ieg, as marish grei vuar rish klyeinyn as lieggyn*, er an gurr vei ny hayrd sagartyn as shendiyght yn phobyl. PB1610

gurnit governed: IIH ully gniartuoil as gybragh farraghtyn, liorish dy spyryd, ta slayn gallyn na hegluish gurnit as kasserikit PB1610

gyn choraa speechless: kyns haink us aynsho gyn komry puyst ayd ? as ve gyn ghora. PB1610

gyn credjue faithless: erson ny redyn kedyn iih klaghty dy hiit er klaun gyn ghrediu. PB1610

gyn croo uncreate, uncreated: Yn aer gyn ghru, yn mack gyn ghru, as yn spyryd nu gyn ghru. PB1610

gyn imnea unshaken; no doubt: erson gy beagh lyei erna hoyrt 'odagh ve er doyrt bee, eish gyn ymnee erbi veagh kayrys er jit liorish y lyei. PB1610

hipikrat (pl -yn) hypocrite: agh Iesy genaghtyn yn olk acksyn, duyrt e, kamma vell shiu dy my vioulaghy, shiusse hipikratyn ? PB1610

homily homily: Nyrg leidg yn chermaan homili na korliy nii yn shervesiagh y irish dyn phobyl PB1610

huick to her: as gha yn angill schiagh huich, as duyrt e, gy rou banniit layn dy grays, ta yn chiarn mayrts, ta us banniit masky mynayn. PB1610

iargi begin: Chelliragh nyrg ny paidjeraghyn nii yn sagyrt yn epistyl y leyg iargi marsho, Yn epystyl skriut ayns y ghabdyl dy . PB1610

ienchys opportunity, leisure: as ren e kordael as hyrr e ienchys da vraesyn gau, nar va yn pobyl ass y rayd. PB1610

ienchyssagh convenient: ianu liassaghy dyn ielagh ve erna ianu agayr, na ag y ghuid slu e heyn y hoilsaghy dy ve ayns soolaghy slayn myrshen dy ianu, gho lua as odys e gy hiennchysagh. PB1610

iightyr bottom: as jeagh, ren veyl y chiampyl raypy ayns da ayrn, vei y iyghtyr gys yn iyghtyr, as ren y tallu kra, as ny klaghy raypy. PB1610

iyghtyr COMPARE eaghtyr :1 bottom: as jeagh, ren veyl y chiampyl raypy ayns da ayrn, vei y iyghtyr gys yn iyghtyr, as ren y tallu kra, as ny klaghy raypy. PB1610

jannooder maker: TA mi krediu ayns jih yn aer ully gniartuoil jeanuder neau as talu. PB1610

jannoo eddrym jeh make light of it: agh ren ayd edrum je, as gha aydyr 'an raydjyn rymbu, anayn gys y valley, anayn elle gys y ghanniyght. PB1610

jannoo fea rest: as gha ren ayd fee y goyl la na yi, gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih ully gniartuoil, va, as ta, as ta ra hiit. PB1610

jannoo feagh quiet: liorish sho ta fyss ain gy vell shuin d'yn iyrriny: as gy vod meid nan griaghyn y ianu faeagh kiangoyrt rish-syn. PB1610

jannoogh maker: IIH ully gniartuoil, aer nan jiarn Iesy khrist, jeanugh dygh ully na, briu dygh ully guyne, ta shuin goyl rish as keny nan ymmydi pekaghyn as olkys PB1610

jannoo gien mie (intj) be of good cheer: as nar ghonick Iesy yn krediu acksyn, duyrt e rish y chinn d'yn chinnys krai, vack jean gann mei: ta dy phekaghyn lyoit duitt. PB1610

jannoo jymmoose offend: as duyrt eshynn, klasti rish shiuss dy hyi Gavid: nagh vell e gyliur diufs gy bii shiu jimusygh gys dene, agh gy negyn diifs jimuys y ghurr er my iis mist ? PB1610

jannoo loght trespassing: gy vod shiu ny redyn y louell ta fiir yasyl, gy vod shiu ve glan, as an leidsyn nagh vell janu loyght dy guney erbi, naggedere la khrist. PB1610; offend; trespass

jannoo moylley mooar magnify: erson ghyyl ayd aydsyn loyrt rish chiangaghyn, as janu molley muar dy iih. PB1610

jannoo myghin er have mercy on: jean myghin er ny Hiuyn ully, Turkyn, Angristin, as shaghrani vei krediu, as gou vousyn ully dygh ully vehuischey, kruaghys kri, as seiaghe beg dyn t'okels: as myr PB1610

jannoo skielley harm, hurt, offend: agh quei erbi ta jeanu skeley d'anayn dyn vuinjer beggy sho ta krediu aynyms, veagh e na bayr gasyn gy beagh klagh vuilyn kroghit magiyrt immish y vuinal, as gy beagh e baiit ayn PB1610

jannoo toshiaght begin: va yn precheel kedyn erna insh tryid magh Juri ully (as janu tossiagh ayns Galile, nyrg yn vastchey ren eyn y phrecheel). PB1610

jannoo ynrick justify: ta mi giims diifs ghaa yn duyne sho d'yn valley gys y hyei erna ianu ynrick nasmu na yn fer elle PB1610

jargi begin: As as kian yn epistyl nii e yn shiuskel y ra jargi marsho. PB1610

Jecrean ny Leoie (f.) Ash Wednesday: Jikreyn t'iyri, na yn gheid la dyn ghariis. PB1610

jeeoil divine, godlike, godly: ta shuin vei ierish gy hierish, gy fiir jiumujagh er na ianu, liorish smunaghtyn, gu, as ianu, nyoi t'ayrd yasly iihoil, brosnaghy gy fiir kayr, dy ghorri as dy iumuiys nan yoi shuin PB1610

jeeys deism, godhead, godship: Agh ta jihys yn aery, yn vack, as yn spyryd nu ully anayn: yn gloyr korym, yn ayrd yasly kobyan. PB1610

jeleryn gaolers, jailers: as va y hiarn jimugh, as renn e eshyn y lifree gys ny jelyryn, naggedere ikagh e ully na va kayr dasyn. PB1610

jeru affirm, assure, certify, prove: as ta jeru ayns gy sickyr ie sho, eshyn ta erna ianu tossiagh obeyr vei ayniifs, gy jean e y ghuiliny e, gys la Iesy khrist. PB1610

jiarg gorrym See gorrym jiarg purple: VA duyne berchiagh dy rou, va komrit ayns jiarg gorym as bayn fein, as ve farrell gy heusnysagh gygh yn la. PB1610

jiyltys reward: erson te skriut, layms y keraghy, niims iyltys ta yn chiarn dy 'ra. PB1610

jyimmyly despise: Shennyfa eshyin ta jyimmyly, cha vell e jyimmyly duyne, agh jih, ta er gurr y Spyryd nu nan maskey shiuss. PB1610

kayrt whither: duyrt Thomas rish-syn, hiarn, ghanell fyss ainiyn kayrt tous doll: as kyns 'odys e y ve gy nioyl duin y rayd. PB1610; (to) what place

keym ny killey church stile: Nii yn Sagyrt toyrt guailtys dyn ghorp ag kemm ny killy, y ra, anana nii yn sagyrt as ny kleri orayn y goyl, as myrshen heidg ayd gys y ghill anana gys yn yei. PB1610

keyn sound: as ligge minys y hobyr firrinagh ve eck, gy vod shiuss ve firrinagh as keyn, gyn ve feguish red erbi. PB1610

kinjaght (f.) certitude, continuity, definiteness, invariability: Erson kuinaghtyn kinjaght dy ourel vays ghrist, as ny reddyn mei ta shuin dy getdyn liorish shen. PB1610

kinjah perpetual: Bee shoh slattys kinjah da nyn sheelogheyn trooid ooilley nyn gummallyn Bible as surrayns fodey iih, nar jei e oriusyn gy kinjah gys arys. PB1610

knuickyn hills: My rou ny knuickyn muar er nan doyrt magh, my rou riu yn talu as yn syyl er nan ianu : she us jih vei gybragh as syyl gyn ghiann. PB1610

koynrichys temperance, sobriety: ve grayigh as annuil da ferr puyst mar va Rachell, kriney mar Rebecka, firrinagh as ammysagh mar Sara, as ayns dygh ully fee koynrichys, as shii, ve na heirtysagh dy yy meiraghyn kasserick as kraui. PB1610

koynrit advisedly, gentle, sober: as nyrg y sampyl aggesyn gy sickyr yn iyriny loyrt, gy dany aghsan y hoyrt dy pheky, as gy koynrit fuillaghtyn erson ny firriny, tryid Iesy khriist nan jarn. PB1610

kruiteryght harping: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

kruyttyn harpers: as ghyyl mi kora vei niau mar shian d'ymmydi uiskaghyn, as mar feir dy harniagh vuar: as ghyyl mi binniys ny gruyttyn kruiteryght rish nan gruitchyn. PB1610

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog