Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Oie Nollick Veg | Results: 188

Oie Nollick Veg (f.) New Year's Eve

oie (=Ir. oíche, Sc.G. oidhche) (f.) pl. oieghyn 1 eve, night, night season, night time, nocturnal a: as y dorraghys denmys eh Oie Bible; 2 (after dark) evening [O.Ir. adaig]


Inexact matches:

oie er oie night after night

arraghey oie moonlight flit

arrane oie nocturne

arreyder oie night watchman

arrey oie bivouac, night watch

bonnad oie nightcap

cabbyl oie kelpie

caillagh oie (f.) barn owl, white owl; death-watch

club oie night club

coamrey oie evening dress

cullee oie (f.) night attire, sleeping suit

dagh oie nightly: Hie gammanyn er cloie dagh oie as va shin loayrt ry cheilley, gyn gaccan erbee veih'n wardoon kyndagh rish ny coraaghyn feer ard goaill arrane derrey ny ooryn moghey 'sy voghrey. Carn

dellid oie nyctalopia

Dooinney Oie (Yn); (The) Nightman

eaddagh oie night attire

eean oie night bird

er oie by night, nightly, under cover of night: freill-ym arrey er oie as laa. Bible; at night

garrey oie nightshift: T'eh gobbragh y garrey oie yn chiaghtyn shoh. DF

gooyn oie evening dress, nightdress

jough oie (f.) nightcap

keayrtaghan oie night patrol

kiaulleyder oie nightingale; serenader

kiaull oie (f.) serenade

lheiney oie (f.) nightshirt

maarleeys oie burglary

maarliagh oie burglar

mean oie midnight: Va shin fuirraghtyn er-y-hon eddyr hoght as mean-oie! Carn

oie gheuree (f.) winter night

Oie Ghoonee (f.) Saturday night

Oie Houney (f.) All Hallow's Eve, Hallowe'en, Hollandtide Eve, Hop tu Naa: T'ad gra dy bee Jerdein shoh cheet Oie Houney, as Jyheiney Laa Houney, as bee yn scoill dooint. Dhoor

Oie Innyd (f.) Mardi Gras, Shrove Tuesday: Bee berreenyn-panney eu Oie Innyd. JJK

Oie Jedoonee (f.) Sunday night: Hie yn corp eck er feddyn ec y Thie-oast Mannin ayns Doolish oie Jedoonee. BS

Oie Jesarn (f.) Saturday night: Ta mee jerkal by bee giense ennagh goll er y oie Jesarn shen as foddee dy bee fir ny ghaa geearree dy hannaghtyn yn oie. Dhoor

oie noght (f.) tonight: As dooyrt Yeesey rish, Dy firrinagh ta mee gra rhyt, Yn laa jiu, eer yn oie noght roish my gerr y kellagh daa cheayrt, dy nob uss mish three keayrtyn. Bible

Oie Nollick (f.) Christmas night

Oie vie (intj) Good night: Yeigh ee e sooillyn as dooyrt ee "Oie vie" rish ooilley ny beiyn, biljyn as lossreeyn, roish my daink cadley sheeoil urree. Dhoor

Oie Voaldyn (f.) May Eve: as voish teks elley haink skeeal yn daa ghragon va eignit jannoo caggey er yn aght cheddin Oie Voaldyn. Dhoor

scoill oie (f.) evening school, night school

screeaghag oie (f.) fern owl, nightjar

shayll oie (f.) nightshift

shiaulley oie night patrol

shooilleyder oie sleepwalker

shooylleyder oie noctambulist, somnambulist

shooyl oie noctambulism

slane oie all the night: myr shen nagh daink ad coair y cheilley er y slane oie. Bible

soiagan oie (f.) bed-settee

soilshey oie night light

spittag oie (f.) nightingale

'syn oie at night, at night time: hed eh shaghey myr ashlish 'syn oie. Bible

taishbynys oie tattoo

aase un' oie mushroom growth

cheer ny h-oie (f.) dreamland

ec yn oie at night: ayns y voghrey, stroie-ee eh yn chragh t'eh dy hayrtyn; as ec yn oie, rheynnee eh yn spooilley. Bible; at night time

eean ny h-oie owl: Ta mish kasly rish pellikan ayns yn 'asygh : as mar ae'n ny hyi ayns yn ynyd phaas. Psalm1610

erin mean oie midnight mass

fer doal 'syn oie nyctalope

gaase 'sy oie mushroom growth

grian mean oie midnight sun

jeen noi maarlee oie burglar-proof

keeiraght ny h-oie evening just before dark

Kied Reiltagh ny h-oie Venus

laa as oie day and night: Laa as oie t'ad goll mygeayrt ny vollaghyn eck: ta olkys neesht as trimshey 'sy vean eck. Bible

lus ny h-oie (f.) enchanter's nightshade

Oie Cholum Keeilley (f.) Columba's Eve

Oie Hop Tu Naa (f.) Hogmanay

oie noght hene (f.) this very night

Oie ny Bleeaney Noa (f.) Hogmanay, New Year's Eve

oie ny vairagh (f.) tomorrow night

oie vie my chree hearty good night

Oie y Nah Laa Jeig (f.) Twelfth Night

Oie yn Ghiense (f.) Twelfth Night: Gowmayd soylley mooar Oie yn Ghiense. JJK

screeaghag oie Eajiptagh (f.) Egyptian nightjar

screeaghag oie yiarg (f.) red-necked nightjar

at night 'syn oie: Last thing at night - Yn red jerrinagh 'syn oie. DF idiom; er oie: He who walks at night - Eshyn hoolys er oie. DF idiom; ec yn oie: and at night he shall divide the spoil - as ec yn oie, rheynnee eh yn spooilley Bible

at night time 'syn oie; ec yn oie

mushroom growth gaase 'sy oie; aase un' oie

night after night oie er oie

night attire (n.) cullee oie, eaddagh oie

nightcap (n.) bonnad oie; jough oie

nightly (adj., adv.) dagh oie; er oie; oieoil

night patrol (n.) keayrtaghan oie, shiaulley oie

nightshift (n.) garrey oie, lheiney ven, shayll oie

Saturday night (n.) Oie Ghoonee, Oie Jesarn

Twelfth Night (n.) Oie y Nah Laa Jeig; Oie yn Ghiense: We shall enjoy ourselves very much on Twelfth Night - Gowmayd soylley mooar Oie yn Ghiense. JJK idiom

uhllin (f.) (pl -yn) corn-yard, farmyard, haggard, rick-yard, stack-yard: Oie ayns yn uhllin as oie ayns yn aaie, Tol, etc, as oie ayns pishyr glass ec Kione jiass ny faaie, Tol, etc. GB

New Year's Eve (n.) Oie Nollick Veg, Oie ny Bleeaney Noa

evening dress (n.) coamrey fastyragh; coamrey oie; cullee fastyragh; eaddagh fastyragh; gooyn oie

Hogmanay (n.) Oie Hop Tu Naa, Oie ny Bleeaney Noa; (Yn) Vlein Noa

nightingale (n.) beeal bing, kiaulleyder oie, lhon bane, spittag oie, ushag ny hoie

night time (n.) oie: At night time - Ec yn oie. DF idiom

serenade kiaull oie: Serenade - Kiaull oie y chloie da. DF idiom; serenaid

Aaie2 (yn); (the) Flat: Oie ayns yn uhllin as oie ayns yn aaie GB

Good night (intj) Oie vie: I wished him good night - Dooyrt mee oie vie rish. DF idiom

night (n.) oie: I've had a very good night's rest - Ta aash oie feer vie er ve aym. JJK idiom

main-oie midnight: As ec main-oie va eam er ny choyrt Bible

bed-settee (n.) soiagan oie

bivouac (n.) arrey oie, bivaag

burglar (n.) burgleyr, maarliagh oie

by night er oie

Christmas night (n.) Oie Nollick

death-watch (n.) caillagh oie; farrar

eve (n.) oie: New Year's Eve - Oie ny Bleeaney Noa. DF idiom; oie'll: St John's Eve - Oie'll Eoin. DF idiom

evening2 (n.) (after dark) oie

evening school (n.) scoill oie

Hollandtide Eve (n.) Oie Houney

Mardi Gras (n.) Oie Innyd

May Eve (n.) Oie Voaldyn

moonlight flit (n.) arraghey oie

night bird (n.) eean oie

night club (n.) club oie

nightdress (n.) gooyn oie

night light (n.) soilshey oie

Nightman (n.) (The); (Yn) Dooinney Oie

night school (n.) scoill oie

nightshirt (n.) lheiney oie

night watch (n.) arrey oie

night watchman (n.) arreyder oie

noctambulism (n.) shooyl oie

noctambulist (n.) shooylleyder oie

nocturnal (adj.) oie, oieagh

nocturne (n.) arrane oie

nyctalopia (n.) dellid oie

serenader (n.) kiaulleyder oie

sleeping suit (n.) cullee oie

sleepwalker (n.) shooilleyder oie

somnambulist (n.) saveen-hooylleyder; shooylleyder oie

Sunday night (n.) Oie Jedoonee

tonight (adj., adv.) noght; oie noght

winter night (n.) oie gheuree

coair y cheilley near: hug eh soilshey 'syn oie da ny Israeliteyn: myr shen nagh daink ad coair y cheilley er y slane oie. Bible

mârin with us: Ansherbee, un oie hie mish yn oie shoh mârish daa ghuilley elley as va eayst ghial ayn, as va inneen aeg mârin neesht. GB

pillar pl. pillaryn pillar: As hie'n Chiarn rhymboo 'sy laa ayns pillar bodjallagh, dy leeideil y raad daue, as 'syn oie ayns pillar dy aile, dy choyrt daue soilshey; dy gholl er nyn doshiaght 'sy laa as 'syn oie. Bible

shawk-oie (f.) night hawk: yn hullad, as y shawk-oie, as y chooag, as dagh shawk lurg e cheint, Bible

All Hallow's Eve (n.) Oie Houney

all the night slane oie

burglary (n.) burgleyrys, maarleeys oie, maarlys

Columba's Eve (n.) Oie Cholum Keeilley

dreamland (n.) cheer ny h-oie

Egyptian nightjar (n.) screeaghag oie Eajiptagh

evening gown (n.) goon-oie

Hop tu Naa (n.) Oie Houney

kelpie (n.) cabbyl oie, cabbyl ushtey

midnight sun (n.) grian mean oie

night hawk (n.) shawk-oie: And the owl, and the night hawk, and the cuckow - As yn hullad, as y shawk-oie, as y chooag Bible

nightjar (n.) hullad rhennee, screeaghag oie

nyctalope (n.) fer doal 'syn oie

nyctophobia (n.) oie-aggle

red-necked nightjar (n.) screeaghag oie yiarg

somnambulism (n.) oie-hooyl; saveen-hooyl

tomorrow night (n., adv.) oie ny vairagh

goon-oie evening gown

oie-aggle nyctophobia

oie-hooyl somnambulism

barn owl (n.) caillagh oie, hullad soailt, hullad vane

burglar-proof jeen noi burgleyrys; jeen noi maarlee oie

day and night (n.) laa as oie

enchanter's nightshade (n.) lus ny h-oie

fern owl (n.) hullad rhennee, screeaghag oie

Hallowe'en (n.) Oie Houney [Ir. Oíche Shamhna]

hearty good night oie vie my chree

night season (n.) oie, imbagh ny hoie

Shrove Tuesday (n.) Jemayrt Innyd, Oie Innyd

tattoo1 (n.) dollan ny hoie, tattoo, taishbynys oie

this very night (n.) oie noght hene

under cover of night er oie

white owl (n.) caillagh oie, hullad vane

midnight mass (n.) erin mean oie, erin ny Nollick, Oie'll Voirrey

Venus (n.) Badlag; Baytnag; Heney; Kied Reiltagh ny h-oie

brann dream: Myr brann ny h-oie. DF

geiddit stolen: edyr eh ve geiddit 'sy laa, ny geiddit 'syn oie Bible

keeiraght (f.) blackishness, nightfall, twilight: Hig ad 'sy keeiraght, tra huittys yn oie Coraa

mâree with her: veh mâree yn oie shen Bible

meshtey (=Ir. misge, misgead) (f.) inebriety: t'adsyn t'er meshtey, er-meshtey 'syn oie Bible; souse

pynteraght pinting, drinking pints: dagh oie va shin kiaulleeaght, pynteraght as cooisheraght. Carn

riyr last night: loayr Jee dt'ayrey rhym's 'syn oie riyr Bible

dark1 conghorraghey; doo; dorraghey: The wet night is dark - Ta'n oie fliugh dorraghey. DF idiom; froshagh; grouw; keeir

daytime (n.) laa: They come in the daytime and in the night-time as well - T'ad cheet er y laa as er yn oie neesht. DF idiom

employed failt; ymmyd jeant jeh; goit seose: for they were employed in that work day and night - son vad goit seose ayns yn obbyr shen, oie as laa Bible

evening just before dark (n.) beeal ny hoie, fastyr beg, keeiraght ny h-oie; (yn) cheerid

midnight (n.) mean oie, main-oie; meanoie: He's been obliged to burn the midnight oil, in order to write his book - Beign da lostey yn ooil meanoie dy voddagh eh screeu e lioar. JJK idiom

New Zealand (n.) (Yn) Teelan Noa; (Y) Teelynn Noa; Noa Heelan; Zealand Noa: It's night in Mann, when its day in New Zealand - Ta oie ayns Mannin, tra ta laa ayns Zealand Noa. JJK idiom

O (n.) kiarkyl; (intj) Oh; O: O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night - O Yerusalem, nagh bee nyn-dhost laa ny oie Bible; (voc.) Y

pub (n.) thie lhionney; thie oast: They frequented the pub every night - Haagh ad y thie oast gagh oie. DF idiom

sort (n.) sorch: What sort of a night have you had? - Cre'n sorch dy oie v'eu? JJK idiom; (v.) sorchaghey, sorchal

spend baarail; ceau: Never did I spend such a night - Cha cheau mee rieau lheid yn oie 'sy theihll shoh wass. DF idiom; (to); (dy) vaarail

aarkey vooar (f.) offing: Honnick mee ayns m'ashlish 'syn oie, as cur-my-ner, va ny kiare geayghyn yn aer, as ad streeu er yn aarkey vooar. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog