Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: O | Results: 189

O (n.) kiarkyl; (intj) Oh; O: O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night - O Yerusalem, nagh bee nyn-dhost laa ny oie Bible; (voc.) Y

O (intj) 1 Ah; 2 Oh a: O ny lhig dan Chiarn ve corree, as cha loayr-ym agh yn un cheayrt shoh Bible; 3 O a (voc.): O Hiarn, Jee my vainshtyr Abraham, ta mee guee ort, cur speedeil mie my raad yn laa jiu Bible


Inexact matches:

O God (voc.) O Yee: to do thy will, O God. - dy yannoo dty aigneys, O Yee Bible

O John (voc.) (Y) Yuan

O Lord (voc.) O Hiarn: O Lord, how long shall I cry O Hiarn, caïd neem geamagh Bible

Crongan O Grandson's Hillock

O.A. = Oltey yn Ardwhaiyl M.L.C., Member of the Legislative Council

O Hiarn (voc.) O Lord: O Hiarn Yee, cooinee orrym Bible

O Yee (voc.) O God: O Yee Israel, lhig da dty ghoo, ta mee guee ort ve er ny chooilleeney ren oo loayrt rish dty harvaant David my ayr. Bible

P.T.O. noon

O.C.F. = Oltey yn Chiare as Feed M.H.K.

O.K.F. See Oltey jeh'n Chiare as Feed Member of the House of Keys

howl (n.) (v.) gull: Howl, O gate; cry, O city - Gull, O yiat; yllee, O ard-valley Bible; (v.) gullal: lament and howl - jean-jee gullal as gluggernee; Bible; gullarnee, gullyrnee: Howl ye; for the day of the Lord is at hand - Jean-jee gullyrnee; son ta laa yn Chiarn ec laue Bible; dobberan: Therefore shall Moab howl for Moab - Shen-y-fa nee Moab dobberan son Moab Bible; yllee: Howl, ye ships of Tarshish - Yllee-jee, shiuish lhongyn Tarshish Bible; gluggernee: and all the inhabitants of the land shall howl - as nee ooilley fir-vaghee yn cheer gluggernee Bible; yllaghey: Therefore will I howl for Moab - Shen-y-fa trog-yms yllaghey son Moab Bible; geam: Cry and howl - Jean gyllagh as geam Bible

gow arrane sing a song: Gow arrane, O inneen Zion, trog dty choraa, O Israel, bee gennal, as gow boggey lesh ooilley dty chree, O inneen Yerusalem. Bible

gow fea take rest: Gow fea, O gheay-jiass, agh dooisht, O gheay-twoaie Bible

gull (of dog) bay; howl, yowl: Gull, O yiat; yllee, O ard-valley Bible

Assyrian (n., adj.) Assyriagh; Assyrian: O Assyrian, the rod of mine anger - O Assyrian, slatt my chorree Bible

husbandmen (npl.) eirinnee, eirrinnee; eirrinee: Be ye ashamed, O ye husbandmen - Bee-jee seaghnit, O shiuish eirrinee Bible; labreeyn

Listen (impv) Eaisht; Eaisht-jee: Listen, O isles, unto me - Eaisht-jee rhym, O ellanyn Bible

merciful (adj.) myghinagh: Be merciful, O Lord - Bee myghinagh, O Hiarn Bible; trocairagh; troghoil, trocoil

preserver (n.) fer freayll, freaylleyder, freilleyder; saualtagh: O thou preserver of men - O uss Saualtagh deiney Bible

stand up (v.) irree; shass seose: Awake, awake, stand up, O Jerusalem - Dooisht, dooisht, shass seose, O Yerusalem Bible

treachery (n.) brahderaght, kialg, kialgeyrys, molteyrys; traitoorys: There is treachery, O Ahaziah - Ta traitoorys ayn, O Ahaziah! Bible

cur moylley da praise: Cur moylley da'n Chiarn, O Yerusalem: cur moylley da dty Yee, O Sion Bible

gonnit vexed: jeanmyghin orym, o hiarn, erson ta mi anun : o hiarn slani mi, erson ta my ghnauyn gonit. Psalm1610

mood about you: dooisht oo; cur mood dty niart, O Zion, cur mood dty gharmadyn aalin, O Yerusalem Bible

yllee (impv) cry out: Gull, O yiat; yllee, O ard-valley Bible; exclamatory: Cowrey yllee. DF; call; howl

Ah (intj) Agh, Aless, O

Grandson's Hillock (n.) Crongan O

helpless (adj.) anheiltagh, er troggloo, gyn cooney; ymmyrchagh: O deliver me, for I am helpless and poor - O livrey mee, son ta mee ymmyrchagh as gyn cooney Bible

ponder (v.) aasmooinaghtyn er; cur geill da: Ponder my words, O Lord - Cur geill da my ghoan, O Hiarn Bible; smooinee er: and ponder the voice of my humble desires - as smooinee er coraa my aghins imlee Bible; towse

throne (n.) stoyl reeoil: Thy throne, O God, is for ever and ever: - Ta dty stoyl-reeoil, O Yee, son dy bragh as dy bragh Bible; troyn; ynnyd reeoil

cappey captivity, prison: o gy beagh yn saualys erna hoyrt dy Eisrael magh as Seion : o gy lifraeagh yn chiarn y phobyl magh as kapy. Psalm1610

greïe dy vingys musical instrument: O Yee, cloie er greïe dy vingys: hoods goym arrane er y chlaasagh, O uss er-casherick dy Israel. PB1765

Oh (intj) O: O ny follee dty eddin voym: chamoo jean dty harvaant y hyndaa ersooyl ayns jymmoose. Bible; Oh: Oh dy voddagh dooinney pleadeil son dooinney rish Jee, myr ta dooinney pleadeil son e naboo! Bible

roie dy tappee run apace: Brish ny feeacklyn oc, O Yee, ayns nyn meeal; bwoaill craueyn-keeil ny lionyn, O Hiarn: lhig daue tuittym ersooyl myr ushtey ta roie dy tappee; Bible; fleet

Y O

ynnyd reill domination: O loyrigi maei d'yn chiarn shiusse ully ny hobraghyn aggesyn, ayns gygh ully ynyd da reelsyn : mol us yn chiarn o m'anym. Psalm1610

ascribe (v.) cur er; cur gys lieh; lhiassaghey da; cur da: Ascribe unto the Lord, O ye kindreds of the people - Cur-jee dan Chiarn, O shiuish chynneeyn y phobble Bible; gow rish: Ascribe ye the power to God over Israel - Gow-jee rish dy nee ec Jee tan phooar harrish Israel: Bible

at noon ec munlaa: At midday, O king, I saw in the way a light from heaven - Ec mun-laa, O ree, honnick mee er y raad soilshey veih niau Bible; er y vunlaa: And they went out at noon - As hie ad magh er y vunlaa Bible; ec y vunlaa, ec y vun-laa: And it came to pass at noon - As haink eh gy-kione ec y vunlaa Bible

cat-o'-nine-tails (n.) kipp nuy arbyllagh

fortress (n.) carrick: The fortress also shall cease from Ephraim - Bee yn charrick myrgeddin goit veih Ephraim Bible; rhaa; doon: Thou art my rock and my fortress - She uss my chreg as my ghoon. JJK idiom; toor: And the fortress of the high fort of thy walls shall he bring down - As troshid toor ard dty voallaghyn ver eh lesh sheese, Bible; cashtal: O Lord, my strength, and my fortress - O Hiarn my niart, as my chashtal lajer Bible and shall enter into the fortress of the king of the north - as hed eh stiagh ayns cashtal ree yn twoaie Bible

pilots (npl.) pilotyn: the mariners, and all the pilots of the sea - ny shiolteyryn, as ooilley pilotyn ny marrey Bible; deiney-stiuree: thy wise men, O Tyrus, that were in thee, were thy pilots - va ny deiney schleïoil ayd hene dty gheiney-stiuree, O Tyrus Bible

redeemer (n.) feaysleyder; fer kionnee: As for our redeemer, the Lord of hosts is his name - Er son y Fer-kionnee ain, tan ennym echey Chiarn ny flaunyssee Bible; saualtagh: O Lord, art our father, our redeemer - O Hiarn, nyn Ayr, nyn Saualtagh Bible

stand by fuirraghtyn; shassoo rish: thou shalt stand by the river's brink - nee uss shassoo rish oirr ny hawin Bible; shassoo liorish: and shall stand by the post of the gate - as shassoo liorish pillar y yiat Bible; shass er: O inhabitant of Aroer, stand by the way, and espy - O chummaltagh Aroer, shass er y raad, as jeeagh magh dy gyere Bible

tam-o'-shanter (n.) bayrn bobbyleen

triumph ard-varriaght; barriaght: We will rejoice in thy salvation, and triumph in the Name of the Lord our God - Gow mayd boggey ayns dty haualtys, as barriaght y gheddyn ayns Ennym y Chiarn y Jee ain Bible; boggyssagh: O let not them that are mine enemies triumph over me - O ny lhig dauesyn ta my noidyn boggyssagh harrym Bible; booie; laue yn eaghtyr

Will-o'-the-Wisp (n.) chenney cheabane

bayrn bobbyleen tam-o'-shanter

kipp nuy arbyllagh (f.) cat-o'-nine-tails

blasht taste: O blasht-jee, as jeeagh jee Bible

chenney cheabane (f.) ignis fatuus, Will-o'-the-Wisp

cooinnee remember: Cooinee orrym, O my Yee Bible

greain (f.) shock: O greain as atchim! PC

Lucifer Lucifer: O Lucifer, mac y vadran! Bible

trocoil merciful: Bee trocoil dooys, O Hiarn Bible

ard-vainshtyr headmaster; master: O Velteshazzar, ard-vainshtyr ny deiney creeney Bible; principal

caid (interrog.) 1 how long a: Caid nee oo my yarrood, O Hiarn? Bible; 2 where

dhyt's to you: Dhyt's, O Yee, eeck-ym my vreearaghyn: dhyts ver-ym booise. Bible

ghooinney (voc.) See dooinney man: O ghooinney ard-ennoil, ny bee aggle ort Bible

Hiarn Yee (voc.) Lord God: O Hiarn Yee, ayd's ta fys Bible

keeil (=Ir. cill) (f.) (pl -yn) jamb, jaw, mandible, maxilla: bwoaill craueyn-keeil ny lionyn, O Hiarn

leityn (voc.) mountains: Agh shiuish, O leityn Israel, ver shiuish magh nyn manglaneyn Bible

masteyn pobble among the people: Ver-ym booise dhyts, O Hiarn, masteyn pobble Bible

orrym (=Ir. orm) on me: Cooinee orrym, O my Yee Bible; over me

orryms (emph.) on me: O jeeagh orryms lesh dty haualtys Bible

prow (=Ir. promh) try: Prow mee, O Yee, as ronsee grunt my chree Bible

skianyn (f.) 1 floats; 2 wings a: O dy beagh aym skianyn myr t'ec calmane Bible; 3 side-wings

tappeeys quickness, rapidity, speed: O Yee, jean tappeeys dy hauail shin PB1765; nimbleness

treig eschew, forsake: O ny treig mee dy bollagh Bible

yeearreeyn desires: Son tou uss, O Hiarn, er chlashtyn my yeearreeyn Bible; wishes

abhorrence (n.) feoh; grayn: Oh abhorrence and dread! - O ghrayn as atchim! DF idiom

dread aggle; atchim: Oh abhorrence and dread! - O ghrayn as atchim! DF idiom; owan; scoagh; (v.) goaill aggle: I dread it - Ta mee goaill aggle roish. DF idiom

Oh (intj) O; Oh: Oh, not at all, sir - Oh, cha nel, vainstyr. JJK idiom; Ah; Aw; Ugh

Aaue (f.) Eve: O Yee Ooilley-niartal, ren ec y toshiaght croo nyn ghied ayr as moir, Adam as Aaue, as ren casherickey as ad y choyrt cooidjagh ayns poosey PB1765

ard-ooashley adoration; honour; majesty: O Hiarn my Yee, t'ou erskyn towse gloyroil, t'ou er ny choamrey lesh Ard-ooashley as onnor. Bible; principality

ard-ooashlid majesty: o hiarn my iih ta us fiir gloroil tou komrit rish ayrd yaslid as oneyr. Psalm1610

ard-phooar supreme power: O Uriel gial, ayd ta lheid y ghloyr dy ve shirveishagh treishtit fo'n ard-phooar PC

arganey (=Ir. argain) argue, beyond dispute, challenge, debate, reason: Ynrick tou uss, O Hiarn, tra ta mee arganey rhyt Bible

ass bree null, null and void, void: Agh s'leah t'eh cur yn baase ass bree, Soilshean ayns gloyr as pooar; O quoi hur pian myr ren Eayn Yee? LH

ballaghyn cities: O bi foroil as grasoil dy heion : trog shuas ballaghyn Jerusalem. Psalm1610

bannee 1 (impv) bless a: Bannee yn Chiarn, O m'annym Bible; 2 (adj.) holy, saintly; 3 (gen.) blessed, of blessing: veih dobberan, gys laa bannee Bible

biall obedient: O ven, cre sheeagh y treisht v'ou 'ss as mish ayn, dy beagh y seihll mooar coamrit lesh nyn gloan dy hirveish Jee as dy chur biall da trooid ny sheelogheyn ain bio son dy bra? PC

bishee productive; prosper: O bishee uss ny ta shin dy ghoaill ayns laue. Bible

boghtynys adversities, misery: O kre yn syaghyn muary, as boghtanys ta us erna iaghyn duys ? Psalm1610; slenderness

chariot chariot: ag t'aghsan, o iih Iacob : ta yn chiared, as yn kabyl er duittym niist. Psalm1610

cha vow mayd baase we shall not die: cha vow mayd baase: O Hiarn, t'ou er vaagail magh ad son briwnys Bible

chengey molteyragh deceitful tongue: Livrey mannyms, O Hiarn, veih meillyn breagagh: as veih chengey molteyragh Bible

chianglaghyn See kianglaghyn bands: O Hiarn, kys dy vel mish dty harvaant: ta mish dty harvaant, as mac dt'inneyveyl; t'ou er vrishey my chianglaghyn veih-my-cheilley. Bible

chyndaaee 1 rotational; 2 will turn a: Son she uss my chainle, O Hiarn ; as chyndaaee'n Chiarn my ghorraghys gys soilshey. Bible

cooinee commemorative, help; remember: Cooinee orrym, O my Yee Bible; shall remember: as cooinee ad orrym ayns cheeraghyn joarree Bible

craue yn keeilley cheekbone: shuas hiarn, as kuyn liam, o my iih : erson tou boaly my noidjyn ully er knau yn ghiyl. Psalm1610

cre fa (interrog.) why: Kre fa ta us shassu ghoud voniyn o hiarn : as fallaghy taedyn ayns tra ymmyrtsagh dy hyaghyn. Psalm1610

croo 1 (n.) pl. crooghyn form, format, shape; 2 (n.) (of moon) phase; 3 (v.) build, coining, create, father, invent a: Croo aynym cree glen, O Yee: Bible; 4 (n.) appearance; 5 coinage; 6 creation

Cuin (=Ir. cuinne.) (interrog.) What time, When: O cuin nee oo mish y gherjaghey? Bible [O.Ir. cuin]

cur bree ayn animate, energize, exhilarate, invigorate, pep up, vivify: Clasht rish my choraa, O Hiarn, cordail rish dty chenjallys-ghraihagh: cur bree ayn-ym myr boallagh oo. Bible

cur couyr aiding: O HIARN, jeeagh neose veih niau, cur-my-ner, cur couyr as feaysley da shoh dty harvaant. PB1765

cur mullagh er roof: giall daue myghin, O Hiarn, as cur mullagh er y vea oc ayns slaynt lesh boggey as myghin. Apoc

dorryssyn COMPARE coollaghyn doors, gates, ports: jean myghin orym, o hiarn, smuni er y tyaghyn ta mi dullaghtyn iusyn ta duoi ack orym : us ta my hrogel shuas vei dorsyn yn vaas. Psalm1610

druaightagh charmer, charming, druid, druidic, druidical, magician, occult: Shelg Muickey Druaightagh Aonghus-an-Bhrogha heeagh shin Garraidh o Fhormaoil Gorry veih Formaoil. Coraa

dty 'egooish without you: O YEE, son wheesh as dt'egooish nagh vel shin abyl dy dty wooiys PB1765

duinid (f.) richness; profundity: O duinid y verchys chammah jeh creenaght as tushtey Yee! Bible

dy beign's (emph.) if I were: dy baillish Jee dy beigns er gheddyn baase er dty hon, O Absalom, my vac, my vac! Bible

eaghtyrane president, superior, chief: Gyn ourys ta O Neill geearree cooney lesh Kennedy dy heet dy ve yn Eaghtyrane Americanagh. Carn [OIr. úachtarán]

eaghtyraneys presidency: Ta fys ec y teihll dy vel Tip O Neill nane jeh caarjyn mooarey Edward Kennedy, dooinney vees geearree goaill yn eaghtyraneys veih Carter, foddee. Carn

ec munlaa at noon: Ec munlaa, O ree, honnick mee er y raad soilshey veih niau erskyn sollyssid y ghrian Bible

eeck-ym I will pay: Dhyt's, O Yee, eeck-ym my vreearaghyn: dhyts ver-ym booise. Bible

egin (=Ir. éigean) (f.) pl. eginyn 1 compulsion, constraint, necessity, force, urge a: cha vel veg aym dy voggyssagh ass: son tan êgin shoh lhie orrym Bible; 2 duress, stress, distress: Cur-my-ner, O Hiarn, son ta mee ayns êgin Bible; 3 rape, ravishment; 4 emergency

er-dyn hoshiaght since the beginning: Son er-dyn toshiaght y theihll cha vel deiney er chlashtyn, ny er hoiggal liorish y chleaysh, chamoo ta sooill er vakin, er-lhimmey jeeds, O Yee

er feiy during; throughout: Eisht dooyrt Osias ree, O inneen, bannit t'ou uss liorish y Jee smoo-ard er-skyn ooilley ny mraane t'er feiy ny cruinney Apoc

errey (f.) pl. erraghyn burden: O tilg dty errey er y Chiarn Bible; impost; imposition; load

etlin I would fly: As dooyrt mee, O dy beagh aym skianyn myr t'ec calmane: son eisht etlin ersooyl, as veïgn ec fea. Bible

Failt ort (intj) Welcome, With pleasure: Hyndaa ee mygeayrt gra, "O, nee uss t'ayn Yoe, Failt ort as s'mie lhiam fakin oo reesht" Dhoor

farraghtyn abiding, carry on, continue, lasting: O my Yee, ny gow mee ersooyl ayns mean m'eash: er son dty vleeantyn's t'ad farraghtyn trooid dy chooilley heeloghe. Bible; endure, endures; continuance, durability; incessant

feer yennal merry: Nee'n Ree boggey 'ghoaill ayns dty niart, O Hiarn: feer yennal vees eh jeh dty haualtys. Bible

fer meanagh intermediary, mediator: gial shoo o aer myghinagh ta shuin gui oyrts, tryid Iesy khriyst nan ierr meynagh as ghiani shuin riist. PB1610

firrinaght (f.) realism, truthfulness: : as gygh la bishi ayndusyn t'ymmydi toyrtysyn dy grays spyryd ny krinyght as tuigell spyryd ny korliy as gniart anmy spyryd ny fysseri as krauiyght firrinaght as lien layn ayd o hiarn rish spyryd t'agyl kasserick. PB1610

flaunys heaven, Kingdom come, paradise, Utopia, kingdom come: O Hiarn Yee dy heshaght flaunys Bible; immortality: Dauesyn, liorish tannaghtyn dy meen ayns jannoo mie, ta shirrey son gloyr, as ooashley, as flaunys; yn vea dy bragh farraghtyn Bible

fuirraghtyn foddey long tarrying: she us mer kuni, as mer kani niist : o hiarn na jean vegg y furriagh fodey. Psalm1610

geay (=Ir., Sc.G. gaoth) (f.) pl. geayaghyn wind: O cooinee nagh vel my vea agh geay Bible; flatulence; windiness [O.Ir. dative gáith]

gerjoilagh happy: As m'annym, bee gerjoilagh ayns y Chiarn: nee eh boggey 'ghoaill ayns e haualtys. Bible; comfortable: Clasht rhym, O Hiarn, son ta dty chenjallysghraihagh Bible; reassuring: loayr dy gerjoilagh rish dty harvaantyn Bible

giall 1 bet; 2 (impv) grant, promise, reveal a: Soilshee dooin dty vyghin, O Hiarn: as giall dooin dty haualtys. Bible

giall shoh grant this: Giall shoh, O Ayr, son graih dty vac deyr, Yeesey Creest nyn Jiarn. CS

gow greim er nail; take hold of: Chyndaa uss, O Yacob, as gow greim er: shooill kiongoyrt rish soilshey yn chooid cheddin, dy vod oo ve er dty hoilshaghey. Apoc

graysoil accepted; comely; graceful, gracious: T'ou uss mie as graysoil: O ynsee dou dty lattyssyn. Bible; zealous

gyn cooney feckless, helpless, singly, unaided: O livrey mee, son ta mee ymmyrchagh as gyn cooney: as ta my chree guint cheu-sthie jee'm. Bible

gyn sheshaght unaccompanied: O dy voddin mee hene y ollagh choiee, gyn sooill dy m'akin, gyn sheshaght laa ny oie PC

gyn sooill eyeless: O dy voddin mee hene y ollagh choiee, gyn sooill dy m'akin, gyn sheshaght laa ny oie PC

gys y jerrey 1 aft; 2 to the end a: Ynsee dou, O Hiarn, raad dty lattyssyn: as freill-ym eh gys y jerrey Bible

inney (f.) daughter of, half grown girl: O inney reeoil! ta juntyn dty lheaystyn myr jewelyn Bible

jalloo airh golden image: Agh mannagh jean, lhig fys y ve ayd's, O ree, nagh jean mayd ny jeeghyn ayd's y hirveish, ny ooashley y choyrt da'n jalloo airh shen, t'ou uss er hoiaghey seose. Bible

jalloo mooar colossus, great image: Honnick uss, O ree, as hug oo my-ner jalloo mooar; va'n jalloo mooar shoh as erskyn-towse sollys, ny hassoo kiongoyrt rhyt, as va'n cummey echey atchimagh. Bible

jannoo ymmyr strive, contend, fight: Gou my ghuish ayns lau, o hiarn, mariusyn ta janu ymmer vei ruyms : as kag us nan yoisyn ta kagey myoiys. Psalm1610

kenjallys graihoil loving kindness: aei gys kuinaghtyn o hiarn dthy vyghin mu : as dthy gheindylys grayiuil va riu ada yn chen ierish. Psalm1610

kiarkyl (=Ir. cearcal) (pl -yn) pl. kiarkil circle, coterie, O, rim, ring: as ayns tostid oie chiune, lhunn ad queig baatyn veih traie mysh kerroo meeilley veih Ellan Cholumb Killey, as cheau ad kiarkyl mygeayrt yn ellan. Chron; circuit

kiondeeaght (f.) sovereignty, supremacy: Dooyrt O hEochaidh (as t'eh kiart, er lhiam) nagh beagh eh ayns foayr jeh coardailys erbee va baggyrt er kiondeeaght ny hErin. Carn

kiongoyrt rhyts before you: Ta shin dy imlee goaill-rish kiongoyrt rhyts, O Ayr smoo vyghinagh PB1765

leeid 1 clue, cue, pointer; 2 lead a: Leeid mee, O Hiarn, ayns dty chairys, kyndagh rish my noidyn Bible

leeideilys direction finding, guidance, leadership: O YEE, ren liorish leeideilys rollage soilshaghey dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac da ny Ashoonyn-quaagh PB1765

lheieit consumed: jean myghin orym, o hiarn, erson ta mi ayns syaghyn : as ta my huilyn lyaeit erson fiir trimshey, gy jaru manym as my ghorp. Psalm1610; liquefied

lhiggey rish disclose, discover: Chroym eh gys ainle jeu va mygeayrt-y-mysh as ren eh 'roon myr shoh y lhiggey rish: "O vraar gloyroil, kys oddys uss v'ec fea fo errey'n leigh dewil chie er cur dooin jea? PC

loghtyn iniquities, transgressions, trespasses: O ny cooinee er peccaghyn as loghtyn my aegid Bible; debts: As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nynoi. Bible; crimes, offences

lorg niart sceptre: Ta t'aenyds o iih faraghtyn erson gybragh : ta larg gniart dy ririyghts larg gniart kayragh Psalm1610

lorg reill (f.) sceptre: Ta dty stoyl-reeoil, O Yee, son dy bragh as dy bragh; lorg reill dy chairys lorg reill yn reeriaght t'ayd's. Bible

Mannagh nhione dhyt COMPARE shione dhyt If you know not: Mannagh nhione dhyt, O uss saalin ta mastey mraane Bible

meechair (adj.) unrighteous, unjust: liifree mii o my iih magh as lau yn niau ghraui magh as lau yn duyne mighayr as fargagh gyn chimmy. PB1610; (n.) iniquity

meechraueeys ungodliness: o iih, ligau ve er nan gal tryid nan smunaghtyn haeyn : tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

mychione about, concerning, on, re, regarding: Cooinee orrym, O my Yee, mychione shoh Bible; (point) touching: Nish mychione shirveish er ny nooghyn Bible

my hrooid through me: Chur ee e sooillyn my hrooid. DF na ligg dausyn ta dy tdy hyrrys ve er nan nayraghy troyms o hiarn iih Eisrael. Psalm1610

neeal yn aer face of the sky: O shiuish chrauee-oalsey, ta toiggal eu kys dy ghoaill baght jeh neeal yn aer, as nagh vod shiu baght y ghoaill jeh cowraghyn ny hearishyn? Bible

nyre after: ni yn chiarn yn pobyl y vruinys, toyr bruinus liams, o hiarn; nyre my ghayayrys, as nyre niau-loght ta aynyms. Psalm1610

obbyr lauagh handiwork: as ligge ayrd yasly gloroil yn chiarn nan iih ve oruin : toyr bishagh er obyr nan lauyn oruiniyn, o toer us bishagh er nan obyr lauygh. PB1610

peccee hreih miserable sinners: O Hrinaid chasherick, bannit as gloyroil, three Persoonyn, as un Jee : jean myghin orrin peccee hreih. PB1765

reaïd mirth: nee shoh eisht traa son reaïd? Bible; joy: Ny gow boggey, O Israel, lesh reaïd, myr sleih elley Bible

roosteyragh piratical, plundering, robbing: Nish chaggle oo hene ayns troopyn, O inneen roosteyragh Bible

saue (=Ir. sábháil) (v.) save: As abbyr jee, Saue shin, O Yee nyn saualtys Bible; (n.) ointment, salve

schleï 1 cunning a: My yarrood-yms uss O Yerusalem: lhig my laue yesh jarrood e schleï Bible; 2 skill

S'feer shen (intj) True: Dansoor ad, as dooyrt ad rish y ree, Sfeer shen, O ree. Bible

shass er stand by: O chummaltagh Aroer, shass er y raad, as jeeagh magh dy gyere Bible

shawmyn shawms: Lesh cayrnyn myrgeddin as shawmyn: O jeeagh-jee shiu hene gennal kiongoyrt rish y Chiarn y Ree. Bible

sheese lesh (intj) down the hatch; down with: Cooinee er cloan Edom, O Hiarn, ayns laa Yerusalem: kys dooyrt ad, Sheese lesh, sheese lesh, corrym rish y thalloo. Bible

sheid ennal breathe: Tar veih ny kiare geayghyn, O ennal, as sheid ennal ayns ny merriu shoh, dy vod ad ve bio. Bible

shennayragh (=Ir. sinsear) ancestral, patronymic: Achau Brenhinoedd a Thywsogyon Cymru (listyn jeh reeaghyn as flahee yn Thalloo Vretnagh), sy trass ynnyd ass ghaa yeig jeu boayl t'ad ginsh quoi va shennayraghyn Ghruffydd ap Cynan o Gogail GB

shirveishyn (f.) 1 services: O Yee dy bragh farraghtyn, ta er n'oardaghey as er phointeil shirveishyn Ainleyn as deiney ayns order yindyssagh PB; 2 solemnities a: As ayns ny ard-feaillaghyn, as ayns ny shirveishyn casherick Bible

skellooyn shelves: O my chalmane ta ayns tuill ny creggyn, fo skellooyn yn eaynee, lhig dou dty eddin y akin Bible

smarageyn jiarg loshtee hot burning coals: O hengey oalsey: dy jarroo sideyn lajer as gyere, lesh smarageyn jiarg loshtee. Bible

smillish sweet: Agh dell uss rhyms, O Hiarn, cordail rish dty Ennym: son smillish ta dty vyghin Bible

smooinee dy dowin er consider, meditate, muse: Clasht rish shoh, O Yob; shass raad t'ou - as smooinee dy dowin er obbraghyn yindyssagh Yee. Bible

sniemmey alligation, anchylosis, joining, knit, knitting, knot, knotting, noose, tie, tying: O jean my chree y sniemmey hood Bible; fastened

sonnyssagh abundant, blissful, comfortable: O uss ta cummal er ymmodee ushtaghyn, sonnyssagh ayns berchys Bible; fortunate

tendit served: O s'treih'n jurnaa, as tendit lesh danjeyr da quoi-erbee nee'n ventyr y ghoaill er! PC

thurrys (f.) See turrys expedition: va shen y thurrys jeh Sheshaght Shennaghys O Fiaich veih Nerin gys Mannin ec y Chaisht. Carn

toyr give: o toyr duys gyrjaghey dy ghune riist as gniarti mish rish dy spyryd syyr. PB1610

traa erbee anytime, whenever: O Hiarn Yee Israel, erreish dou v'er gheddyn magh aigney my ayrey traa erbee mairagh, ny nhuyr Bible

tuittym sheese fall off: O tar-jee, lhig dooin ooashley y choyrt, as tuittym sheese: as gliooney kiongoyrt rish y Chiarn y Fer ren shin. Bible

ve bio live: Tar veih ny kiare geayghyn, O ennal, as sheid ennal ayns ny merriu shoh, dy vod ad ve bio. Bible

veïgn I would be: O dy beagh aym skianyn myr tec calmane: son eisht etlin ersooyl, as veïgn ec fea. Bible

versicle short verse; versicle: yn versikyl. O hiarn na jean ruiniyn nyrg nan bekaghyn. PB1610

ver-yms I shall put: tra ver-yms my chliwe ayns laue ree Vabylon Bible; I shall give: Ver-yms booise dhyt's, O Hiarn as Ree, as nee'm oo y voylley Apoc; I will give

Voirrey (voc.) See Moirrey Mary: Ny bee aggle ort, O Voirrey son tou er gheddyn foayr veih Jee. Bible

Vreeshey See Breeshey (voc.) Bride: O, Vreeshey, t'ou er jeet er-ash reesht. Coraa; (gen.) of Bride: Nagh vel fys ayd dy nee Oie'll Vreeshey t'ayn? Coraa

ymmyr strife: Gou my ghuish ayns lau, o hiarn, mariusyn ta janu ymmer vei ruyms : as kag us nan yoisyn ta kagey myoiys. Psalm1610

Yuan (voc.) See Juan (Y) O John: Foddee oo poynt ny ghaa y lhiggey lhee Yuan. DF

cur ayns clou set up; put in print: Ga dy ren yn Ayr Peadar O Laoire obbyr ass towse dy aa-vioghey Yernish, v'eh noi cur ayns clou ram jeh ny shenn arraneyn as skeealyn er y fa dy row ad 'sollagh'. Carn

cur sheese confound, lower, put down, send down, subdue, suppress: Ny marr ad, er-aggle dy jarrood my phobble eh: agh skeayl ad dy lhean mastey'n pobble, as cur sheese ad, O Hiarn, nyn vendeilagh. Bible; book, deposit, depress, discharge, give in, lay, prescribe, salt

fer-screeuee secretary: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn; writer: Nane jeh ny reddyn smoo trimshagh ren mee rieau fakin, va shen screeut liorish y fer-screeuee mooar Máirtín Ó Cadhain. Carn

ooig (f.) pl. ooigyn antar, cavern, grotto, stope; cave: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible; creek: chronnee ad ooig dy row lesh traie, raad v'ad kiarit, my oddagh eh ve, yn lhong y roie stiagh Bible; hold: As dooyrt y phadeyr Gad rish David, Ny fuirree ayns yn ooig shoh Bible; pit: Eshyn chleiy-ys ooig, tuittee eh-hene ayn; as eshyn lhieggys cleiy, nee ard-nieu eh y lhottey. Bible; den: doardee eh daue dy hroggal Daniel ass yn ooig Bible; dungeon: Deïe mee er dty ennym, O Hiarn; veih diunid yn ooig. Bible; hotbed

seihll mooar wide world: O ven, cre sheeagh y treisht v'ou 'ss as mish ayn, dy beagh y seihll mooar coamrit lesh nyn gloan dy hirveish Jee as dy chur biall da trooid ny sheelogheyn ain bio son dy bra? PC

shilley (=Ir. sealladh, sioladh) pl. shillaghyn eyesight, look, look in, scene, show, sight, spectacle, view, vision, revelation: ren eh olk ayns shilley yn Chiarn Bible; distillation; (v.) drop, gush, shed, shedding, trickle: O my ven veen, shilley myr kere-volley: ta bainney as mill fo dty hengey Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog