Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Nerin | Results: 69

Nerin (f.) Ireland: Tra t'ou gimraa co-obbraghey Gaelagh (eddyr Mannin, Nalbin as Nerin) Carn


Inexact matches:

Nerin Hwoaie (f.) Northern Ireland: Quaagh dy liooar, agh ta sleih cur y loght er ny reiltyssyn ayns Nalbin as Bretyn as Nerin Hwoaie son shoh. Carn

Pobblaght Nerin Irish Republic

Twoaie Nerin (f.) North of Ireland

Yl-chloie yn Reeriaght Unnaneyssit as Nerin United Kingdom and Ireland Tournament

Ireland (n.) Nerin, Nherin

Irish Republic (n.) Pobblaght Nerin

Ellanyn Vooir Eeaght (f.) Channel Islands: Ec y çhaglym va çhaghteryn veih Mannin, Pobblaght Nerin, Nerin Twoaie, Nalbin, Bretin, Reiltys y Reeriaght Unnaneyssit as Ellanyn Vooir Eeaght. BS

Northern Ireland (n.) Nerin Hwoaie; (Ny) Shey Coonteeyn

North of Ireland (n.) Twoaie Nerin, Twoaie ny hErin

United Kingdom and Ireland Tournament (n.) Yl-chloie yn Reeriaght Unnaneyssit as Nerin

reeshtagh (=Ir. arís) again: Shen y fa dy vel mee screeu mychione Nerin reeshtagh! Carn

sthurneish obstinacy: Reeshtagh ayns Nerin Hwoaie, ta sthurneish unnaneysagh lhiettal politickaght cheeallagh. Carn

arraneyderyn singers: Nee fir chiaullee as arraneyderyn voish Mannin, Nalbin as Nerin, cloie kiaull as goaill arraneyn veih ny cheeraghyn Gaelgagh Dhoor

Balley Aah Cleeah Dublin: Tooilley fys ry-gheddyn veih'n scrudeyr ashoonagh Eilis Ni Mhearrai, 39 Raad Moyne, Ranelagh, Balley Aah Cleeah 6, Nerin. Dhoor

ben ynsee (f.) female teacher, governess, tutoress: va'n chaglym shoh ry hoi feddyn magh ny saaseyn ynsee as ymmyd jeant jeu ec Nóirín Nuadháin, ben-ynsee Yernish voish Nerin. Carn

Bretyn (f.) Wales: Ayns Nerin, Bretyn as Britaan Beg va loayrtee-dooie foast ayn, agh cha row ayns Kernow. Carn

Britaan Brittany: Ayns Nerin, Bretyn as Britaan Beg va loayrtee-dooie foast ayn, agh cha row ayns Kernow. Carn

bun-lught aborigines: Voish yn traa haink yn bun-lught Britaanagh voish Kernow, Nerin as Bretyn thousane ny bleeaney er-dy-henney derrey'n Irree Magh Frangagh Carn

bwee (=Ir. buí) yellow: Cha nel yn Masoonagh credjal dy lhisagh ny reillyn kaart bwee jeh armee Hostyn ayns Nerin goll er caghlaa. Carn

Catreeney (f.) Catherine, Katherine: Hig Catreeney MacPhee gys yn 'eailley, voish Nalbin, as foddee dy jig arraneyderyn voish Nerin neesht. Dhoor

cliaghtagh consuetudinal, conventional, customary, habitual: Myr dy cliaghtagh cha nel y sleih oikoil coontey monney jeh Yernish ayns Twoaie Nerin sy resoonaght shoh mychione y churriylym ''ashoonagh''. Carn

coontaghyn accounts: My t'ou lhaih ny coontaghyn va screeut ec cragheyderyn Sostnagh mysh Nerin keeadyn dy vleeantyn er dy henney, hee oo ny reddyn cheddin Carn

daahagh coloured: Ayns 1956, dooyrt reiltys Nerin Twoaie nagh row lioar teks Yernish cooie er y fa dy row brattagh beg tree-daahagh ry-akin cheu-sthie jeh! Carn; stainable

dagh ooilley voayl everywhere: Ta ny paraantyn oc voish Mannin, voish Sostyn, voish Nerin, dagh ooilley voayl. Dhoor

dy cliaghtagh customarily, usually: Myr dy cliaghtagh cha nel y sleih oikoil coontey monney jeh Yernish ayns Twoaie Nerin sy resoonaght shoh mychione y churriylym ''ashoonagh''. Carn; generally

eiraghtys hereditament, inherited property: Myr shen s'baghtal dy daink ad dy ghleck reesht yn thalloo as yn eiraghtys va caillt oc ayns Nerin ayns 902 as dy chur er bun reesht reill sluight Ivar. GB

fashistaghys fascism: Shegin da gagh Celtiagh as dagh dooinney ta cur graih da cairys jannoo e chooid share dy chaggey noi'n fashistaghys ayns Nerin Twoaie. Carn

fassanagh (=Ir. faiseanta) fashionable: T'eh fassanagh dy yannoo craid nish mysh yn eab niartal va jeant ayns Nerin dy aa-vioghey yn chengey. Carn

foastagh (=Ir. fós) moreover, still, yet: Foastagh, ta sidooryn currit gys Nerin dy yannoo cragh Carn

halley baljagh guildhall: Cuirrey Kiaull Gaelgagh lesh Kiaull veih Nerin, Nalbin as Mannin - Halley Baljagh, Purt le Moirrey Tiggadyn £5 sleih aasit, £3 paitchyn Dhoor

h-Ellanyn Goaldagh (f.) (Ny); (The) British Isles: Dooyrt Mainshtyr Corkill dy row yn çhaglym ymmydoil son ny h-ayrnyn eigsoylagh jeh ny h-Ellanyn Goaldagh as Nerin. BS

Injey (f.) (Yn) India: cha row ad agh gymmydey shenn chliaghtey Indo-Europagh ta foast bio ayns Nerin as syn Injey. Carn

jeh beggan scansh trivial, unimportant: Ga dy vel Nerin jeh beggan scansh myr cheer, er aght keoi ennagh ta ny Americanee coontey ee y ve scanshoil ayns caggey eddyr America as y Roosh. Carn

Jerdein Frastyl Ascension Day: Mysh irree ny greiney Jerdein Frastyl, ren Rigard le Mandeville as e vraaraghyn goaill cheer ec Runnysvie lesh deiney ooasle as spooilleyderyn elley as lhuingys-chaggee mooar voish Nerin. Chron

jesheenit decorated, got up, set off: Laa'l Steaoin yn laa v'ad Shelg yn Dreean ayns Mannin as Nerin, as va ny guillyn goll mygeayrt lurg daue feddyn drean as marroo eh, as yn corp er croan jesheenit. Dhoor

jiarg-chorree er fuming: Dy jarroo, ta ny Goaldee jiarg-chorree er y fa dy vel Nerin goll er lesh y chooish. Carn

keiltagh secret: jarrood ny v'er haghyrt ayns Nerin tammylt beg er dy henney, raad va Commeeys y Thallooin reaghey çhaglymyn foawragh er fud ny çheerey as sheshaghtyn keiltagh, myr sampleyr, ny Guillyn Baney as ny Fir Rybban NNS

keoieys 1 madness, mania a: Dy row keoieys myr shoh ry gheddyn ayns paart dy valjyn ayns Nerin hene. Carn; 2 (of persons) wildness

kyndagh rish shen owing to that: Kyndagh rish shen, ta thousaneyn dy Yernee aegey er naagail Nerin dy hirrey obbyr ayns America as ayns Sostyn. Carn

leshtallagh apologetic, apologist, excuser, extenuating, mediatory: Ta mee screeu reeshtagh mychione Nerin dy leshtallagh bunnys. Carn

loayrtee speakers: Ayns Nerin, Bretyn, Kernow as Britaan Beg ta sleih er ve speeideilagh hannah troggal sheeloghe noa jeh loayrtee dooghyssagh. Carn

mee-chooyrtoil discourteous, impolite: Cha vod ad toiggal yn eulys mee-chooyrtoil ta goll er ayns Nerin. Carn

Mee Luanistyn (=Ir. Lúnasa) (f.) August: Ayns Mee Luanistyn va conaant reaghit eddyr Mannin, Nerin as y Ghoal ry hoi coadey yn skeddan. Carn

Nalbin Noa (f.) Nova Scotia: t'eh aashagh dy ghra dy re Bretin, Yn Vritaan, Yn Chorn, Mannin, Nerin as Nalbin çheeraghyn Cheltiagh agh cre mysh Patagonia as Nalbin Noa? Dhoor

noiys (f.) opposition, prejudice: Cha d'imraa ad noiys reiltys Vannin, reiltys Nerin, as noiys voish ram sleih elley. Carn

nuyad ninety: Ta reiltyssyn Vannin as Nerin er ve caggey noi lhiggey çheghnaiçhum-nuyad-nuy stiagh sy cheayn rish tammylt liauyr. BS

pabyryn-naight newspapers: As c'red ta ny politickeyryn cheddin coontey jeh ny pabyryn-naight as chellveeish Sostnagh ta gra 'ashooneyryn Yernagh' rish dy chooilley pheiagh ayns Nerin nagh vel ny Unnaneyseyr? Carn

peiagh COMPARE pyagh human, human being, person: Peiagh erbee ta smooinaghtyn dy jagh sidooryn Goaldagh gys Nerin Twoaie son y chied cheayrt sy vlein 1969, cha nel ad toiggal y chooish ro vie! Carn

Pen Sans Penzance: Bentyn rish yn chied skeeal, fodmayd gra dy row chenjeanyn lostit ayns Nerin, Mannin, Nalbin, ayns Glamorgan ayns Bretin, as ayns Pen Sans er-lheh 'sy Chorn. Dhoor

pootchagh (=Ir. pusach) pouch-like, pouter, poutish: Ta ymmodee sleih, dy mennick voish Sostyn Twoaie, Nerin ny Nalbin gaccan mychione cummaltee Lunnin as gra dy vel ad ooilley pootchagh, groamagh, as graihagh er argid. Dhoor

reaghit cleared, combed, decided, determined, settled: Ayns Mee Luanistyn va conaant reaghit eddyr Mannin, Nerin as y Ghoal ry hoi coadey yn skeddan. Carn

recortyssee registration; recording: heb eh yn ymmyd jeh unnid-recortyssee gleashagh Commishoon Beeal-Arrish Nerin. BS

reihyssagh electioneering, electoral, optional: Roish my row Nerin rheynnit, va'n reiltys Sostnagh er vockley magh dy row Yernish ry-gheddyn myr cooish reihyssagh ayns ooryn reiltagh y laa-scoill. Carn

scoill ard (f.) secondary school: Va un ynseyder Yernish er y chooid sloo ayns dy chooilley scoill ard Chatoleagh ayns Nerin Twoaie. Carn

scuirr caggee truce: hooar ad magh nagh row ram sleih ayns shid toiggal dy noddagh caghlaa mooar cheet ayns Nerin ooilley kyndagh rish y scuirr caggee. Carn

sheear hwoaie (f.) north-west, north-westerly, north-western: Lught-reaghee rathyn Daa Cheead Sheear Hwoaie, t'ad smooinaghtyn dy jean Co-Whaiyl Nerin Twoaie cur kied Jerdein da ny ratchyn dy gholl er oi. BS

symmyn amounts: S'bastagh nagh vel yn Reiltys ain cur wheesh dy argid dooin as Reiltys Nalbin ny Nerin, agh shoh ny s'messey tra ta shiu clashtyn ny symmyn jeant ec Comunn na Gaidhlig. Dhoor

teks text: Ayns 1956, dooyrt reiltys Nerin Twoaie nagh row lioar teks Yernish cooie er y fa dy row brattagh beg tree-daahagh ry-akin cheu-sthie jeh! Carn

thurrys (f.) See turrys expedition: va shen y thurrys jeh Sheshaght Shennaghys O Fiaich veih Nerin gys Mannin ec y Chaisht. Carn

tilgane cast, casting; missile: T'eh ymmyrchagh er dy chooilley chor dy bee Nerin aa-unnaneyssit dy tappee roish my vees caa ec Sostyn ny tilganenyn shoh y chur ayns twoaie ny hErin. Carn

troaraght (f.) fertility, productivity: Ta mee er lhaih mychione ny sthowranyn shoh ayns Nerin, red feer henn dy jarroo, as t'eh jeeaghyn dy row ad jeant dy chur ooashley da'n troaraght - y shenn chredjue reesht. Carn

troddan traauee ploughing match: Ta mee er nakin shenn Yernagh, va traaue ec yn troddan traauee ashoonagh Nerin, ceau ny smoo na lieh yn traa echey jannoo yn chied daa chreagh as mysh daeed creagh ry-yannoo ooilley cooidjagh. Dhoor

trome-chooishagh (=Ir. tromchúiseach) grave, important, serious: Ta caggey agglagh as trome-chooishagh er ve goll er ayns Nerin rish keeadyn dy vleeantyn. Carn

unnid-recortyssee recording unit: heb eh yn ymmyd jeh unnid-recortyssee gleashagh Commishoon Beeal-Arrish Nerin. BS

carr pl. carryn lilt, melody, strain, tune: Rish y vlein shoh va dy kinjagh carr ny jees goit stiagh voish Nerin as eer Sostyn Carn; (of voice) cadence; cab, car, van: Bwooise da Jee nagh vod oo goll noon as noal harrish y cheayn cho aashagh as oddys oo gimman carr eddyr Bretin as Sostyn. Carn; kink, vicissitude

cowreydagh characteristic, emblematic, emblematical, indicative, signal, symbolic, symptomatic; significant: As foddee dy vel eh cowreydagh dy row y Hoar shoh currit magh ayns ny Steatyn Unnaneysit as cha nee ayns Pobblaght Nerin Carn; impressive: Dooyrt Mainshtyr Cretney dy vel y sthowran cowreydagh. BS; sign

curragh (=Ir. corrach) (f.) pl. curreeyn bog, fen, marsh, quagmire, swamp: Yn nah laa haink jees jeh ny kirree oc dy ve çhionn ayns curragh as v'ad sluggit sheese marish nyn laadyn CnyO; canoe, coracle: Ren Severin as fer keirdey ny jees troggal curragh ayns Nerin. Dhoor; wickerwork pannier

sonnaase (=Ir. sonnadh) (f.) arrogance, conceit: screeut ec cragheyderyn Sostnagh mysh Nerin keeadyn dy vleeantyn er dy henney, hee oo ny reddyn cheddin: ferg er y fa nagh vel ny Yernee cur seose as sonnaase ard- vooaralagh er y fa dy vel ny Yernee cho "barbaragh" as quaagh. Carn; indignation

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog