Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: NNS | Results: 36

Inexact matches:

errooid cultivation, tillage: Ta ooilley'n thalloo shen cooie son errooid. NNS; ploughmanship

errooid husbandry: Ta ooilley'n thalloo shen cooie son errooid. NNS

aanoaghey rejuvenate, renew, renovate: Va e'er ny çhiarnyn surranse ny drogh-eiyrtyssyn jeh shoh, as eirinee ny gowaltyssyn mooarey kirragh gobbal dy aanoaghey ny barganeyn soiagh - she shen, ny leases, oc tra v'ad çheet gys jerrey. NNS; refresher; renewal, renovation

aayeeilley (v.) compensate, rebate, recoup, repay; (n.) compensation, repayment: Va ny maylteeyn ro-ard, cha row ny croiteyryn geddyn aayeeilley erbee NNS; retribution

begganid littleness, slightness, smallness: ta shin gaccan trooid as trooid mychione begganid ny croityn ain, genney eairee as dy vel nyn maylteeyn ro-ard. NNS

boiranys agitation: ghow ad ny queig deiney v'ad shirrey çheu sthie jeh lieh-oor, gyn boiranys erbee. NNS

bransal dash, dash out, smash; (to) throw violently: Hug paart da'n 'eallagh aeg sthoo da, bransal claghyn as ceabyn moaney er. NNS

broish (=Ir. brathae) farrago, medley, miscellany: Va'n emshyr braew as gien mie er ny deiney, goaill arraneyn as gee jinnair blasstal jeh feiys as broish Ghaelgagh! NNS; oatcake in milk, soup with bread included, stew, soup

cotteyryn cottagers: va'n cragh er ve speeideilagh erskyn credjue ayns wheesh as v'eh er hayrn arrey y teihll er yn aght voght v'er mooinjer Lioas, as er croiteyryn as cotteyryn er fud ny Gaeltaght. NNS

cragheydys vandalism: As lesh shen, cha nel mee çheet er saase ynsee ta goll er ymmyd ayns brastylyn Gaelg agh er jantys anleighalagh gollrish cragheydys as roosteyrys thallooin! NNS

croiteyryn crofters: Va thalloo currit da ny cotteyryn as croiteyryn as cha row sleih boght gyn thalloo ayn arragh. NNS

cummynys communism: v'ad goaill aggle dy beagh slattys jeh'n torçh fosley yn dorrys da soshiallys, cummynys as Marksaght NNS; unionism

custhey beat, birch, flog, lash; flogging, beating: Ren ad caggey er finnue lesh cre erbee wappinyn v'oc, custhey ny meoiryn shee lesh maidjaghyn. NNS

dellit dealed, dealt: Va Boayrd ny Slystyn Pronnit dellit magh as Boayrd noa, Boayrd yn Eirinys, currit er bun. NNS

donnys affliction, bad luck, mischief, woe: Cha row ny heeasteyryn cosney monney er y skeddan as dy chur baare er y donnys, va earroo mooar dy vaatyn currit mow ayns sterrymyn mooarey NNS; (of weather) badness, vileness

eairee (f.) hill pasture, shieling: Shta shin gaccan trooid as trooid mychione begganid ny croityn ain, genney eairee as dy vel nyn maylteeyn ro-ard. NNS

Ellan Skianagh (f.) (Isle of) Skye: Blein ny s'anmey, chionnee croiteyryn ayns Borve er yn Ellan Skianagh yn thalloo oc. NNS

er feie ny cruinney pandemic, universally, worldwide: Mleeaney, ren yn fillym feanishagh, You've Been Trumped, cosney ram aundeyryn ec feaillaghyn er feie ny cruinney. NNS

er finnue fiercely, furiously: Ren ad caggey er finnue lesh cre erbee wappinyn v'oc, custhey ny meoiryn shee lesh maidjaghyn. NNS; speedy; passionate; rage

er mean on average: Er yn Ellan Skianagh, hooar ny tannyssyn leohdaghey jeh feed 'sy cheead er mean as ayns Kilmuir, va'n mean cha ard as daeed 'sy cheead. NNS

faill vioghee (f.) living wage: as mannagh vel eshyn lhiggey da ny deiney ta arryltagh d'obbraghey er dy ghoaill faill vioghee magh ass, as dy vishaghey berçhys yn ashoon NNS

hyndaa er ash2 (dy); (to) turn round: Veeit sheshey Platt as yn meoir feiys oc, Murchadh MacRath, rhiu er y raad gys y cheyll as ren ben Platt guee orroo dy hyndaa er ash. NNS

keiltagh secret: jarrood ny v'er haghyrt ayns Nerin tammylt beg er dy henney, raad va Commeeys y Thallooin reaghey çhaglymyn foawragh er fud ny çheerey as sheshaghtyn keiltagh, myr sampleyr, ny Guillyn Baney as ny Fir Rybban NNS

maor factor: Va leighder scheioil ec ny croiteyryn as haink eh lesh dellal magh yn cassid son deforcement as cheau eh drogh-ennym er maor y Çhiarn MacDonald. NNS

obbreeaght (f.) operation: Ga dy row yn obbreeaght kiarit dy ve ny 'olliaght, va pobble ny Brooghyn er n'gheddyn raaue voish caarjyn ayns Glaschu dy row ny meoiryn shee brash er y raad. NNS

Ooisht Hwoaie (f.) North Uist: Shoh arrane mychione maarlys mooar haghyr ayns Balranald er Ooisht Hwoaie ayns nuy cheead jeig as feed. NNS

Pairk Pasture: Cha row ny cragheyderyn er chosney ny s'moo thalloo - veagh eh orroo fuirraghtyn jeih bleeaney as feed roish my beagh Pairk er aarheynn. NNS

poageen budget: Va poageen jeh daa cheead thousane punt currit daue son cummaghyn aarheynn thallooin. NNS

preabanyn plots: v'ad geginit d'arraghey gys drogh-thallooyn er y clyst, raad va preabanyn beggey dy halloo, rish tadyr gra croityn, currit daue er maayl, raad oddagh ad freayll beagh ny ghaa ny faase grine as praaseyn. NNS

pronnit filled; overcrowd: va shin pronnit stiagh ry cheilley ayns y valley beg çheerey shoh. NNS; stuffed: Agh dooyrt ee dy beagh y kayt pronnit ayns ard-ynnyd ayns taishbynys noa ta goll er troggal. BS

scughee portable: hug MacDonald yn shirrym, yn sheriff echey, Angus Martin, gys ny Brooghyn dy livrey ny symnaghyn scughee NNS

sheginey lie in wait: Kiart gollrish ny Brooghyn, tra haink ny meoiryn shee dy ghoaill adsyn v'er n'ghoaill ayrn ayns y raghlid, va armee jeh deiney aegey sheginey. NNS

symnaghyn summonses: va boirey s'odjey ayns Aignish as ny Gaeil soiagh er ny meoiryn shee haink dy livrey tooilley symnaghyn. NNS

Thalloo Noa New Ground, New Land: Veagh yn Boayrd abyl dy chur yn thalloo noa chionnee eh er maayl da'n theay, son, er y chooid s'moo, bare lesh ny croiteyryn ve nyn dannyssyn na myr shellooderyn er y thalloo. NNS

thallooyn grounds: v'ad geginit d'arraghey gys drogh-thallooyn er y clyst, raad va preabanyn beggey dy halloo NNS

gunney gun: Va polt myr gunney ayn as hilg y chryss veih ny greieyn as va boirey kiart ayns y uhllin. JyC; of a gun: Hug yn daa çheu oaie er y cheilley er quing hallooin eddyr Point as Steòrnabhaigh, ny meoiryn shee as sidooryn lesh cliwenyn gunney, ny cotteyryn lesh maidjaghyn as claghyn. NNS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog